Comisia zonala a monumentelor istorice - Componenta

COMISIA ZONALA A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 5

 Cuprinde judeţele : 1. – Iaşi

                             2. – Vaslui

                             3. – Galaţi

                             4. – Vrancea

                             5. – Bacău

 Sediul                                     :           D.J.C. Iaşi

 Preşedinte                               :           1. arh. Radu Petre NĂSTASE

 Vicepreşedinte                         :           2. arh.  Ion - Daniel VIŞAN               

Membri                                                 3. arh.  Ana Maria ZUP                                

      4. arhg. Lucreţiu MIHĂILESCU BÂRLIBA

      5. arh. şef al judeţului Iaşi

      6. arh. şef al judeţului Vaslui

      7. arh. şef al judeţului Galaţi

      8. arh. şef al judeţului Vrancea

      9. arh. şef al judeţului Bacău

Membri invitaţi (permanent)    :          arh.  Cristina ANDREI,

                                                      prof. conf. dr. ing. Gosav Ionel

                                                      arh. Corneliu CIOBĂNAŞU,

  arh.  Dan NICOLAE

                                                  

 Secretariat   :           director executiv al D.J.C. Iaşi

Secretariat: D.J.C. IASI – ing. Virgil Babii

Nota: membrii invitati se nominalizeaza si se convoaca in functie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a sedintelor.

  • La lucrarile Comisiei zonale pot participa, pentru a-si sustine proiectele supuse avizarii, proiectantii elaboratori ai documentatiilor, cu delegarea acestora de catre beneficiar.
  • Invitatii nu participa la deliberari, dupa sustinerea punctelor proprii de vedere acestia urmând a parasi sala de sedinta.
  • Alte categorii de invitati pot participa, fara drept de vot, la lucrarile Comisiei, a sectiunilor sale precum si ale comisiilor zonale, cu acceptul presedintelui de sedinta si a secretariatului Comisiei sau a secretarului comisiei zonale, dupa caz.
  • Specialistii din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor, responsabili de zona, sunt invitati din oficiu, cu dreptul de a participa activ la dezbateri, la sedintele comisiilor zonale.
  • Arhitectii sefi de judete nu au drept de vot atunci când se dezbat subiecte din teritoriul lor de competenta.
revenire la prima pagina