Iasi - Activitatea DJCCPCN 2005-2008

1.ACTIVITATEA DIRECTIEI JUDETENE PENTRU CULTURA IASI

2.DECLARATIILE DE AVERE SI DE INTERES1. Directia Judeteana pentru Cultura Iasi  este un serviciu public deconcentrat,cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii. Directia indeplineste, la nivelul judetului Iasi, atributiile Ministerului Culturii in domeniul culturii si artei, al protejarii patrimoniului cultural nationalsi al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale. Activitatea Directiei este condusa pe plan local de catre prefectul municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 24, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului. Directia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) si (2) si ale art. 16 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si in conformitate cu legislatia romana in vigoare. In perioada 2005-2008, principalele prioritati ale activitatii DJCCPCN Iasi au fost: aplicarea riguroasa a noului si extrem de bogatului pachet de acte normative care reglementeaza domeniile noastre de activitate: evidenta, protectia, punerea in valoare a monumentelor istorice, a siturilor si ansamblurilor arheologice de importanta nationala si locala; civilizatia traditionala; cultura scrisa si lectura publica; informatizarea  principalelor activitati. Insistand pe constientizarea faptului ca directia NU este operator cultural (institutie de cultura), ci institutie a administratiei publice pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, iar Ministerul Culturii si Cultelor nu a mai alocat fonduri pentru sustinerea activitatilor din Programul de activitati al DJCCPCN Iasi, institutia a avut numai un rol doar de reprezentare in cadrul activitatilor culturale organizate de celelalte institutii de cultura.


MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI

Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2018

Nr. crt.

Funcţia de demnitate publică

Funcţia publică

Clasa

Gradul / Gradul profesional

Gradația

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Gradul / Treapta profesională

Gradația

Nivelul studiilor

Norma

Salariul de bază

Indemnizație lunară - spor doctor

Obs.

înalt funcţionar public

de conducere

de execuţie

de conducere

de execuţie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

director executiv

 

 

 

0

S

 

 

 

 

 

1

5.940

 

 

2

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

3

 

 

 

consilier

 

superior

3

S

 

 

 

 

 

1

3.025

 

 

4

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

3.769

950

 

5

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

3.038

950

 

6

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

3.965

 

 

7

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

3.102

 

 

8

 

 

 

inspector

 

principal

4

S

 

 

 

 

 

1

2.729

950

 

9

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant


 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI

Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

31.03.2018

. crt.

Funcţia de demnitate publică

Funcţia publică

Clasa

Gradul / Gradul profesional

Gradația

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Gradul / Treapta profesională

Gradația

Nivelul studiilor

Norma

Salariul de bază

Indemnizație lunară - spor doctor

Observații

înalt funcţionar public

de conducere

de execuţie

de conducere

de execuţie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

director executiv

 

 

 

0

S

 

 

 

 

 

1

5,940

 

 

2

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

3

 

 

 

consilier

 

superior

3

S

 

 

 

 

 

1

3,025

 

 

4

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

3,769

950 

 

5

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

3,038

950 

 

6

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

3,965

 

 

7

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

3,102

 

 

8

 

 

 

inspector

 

principal

4

S

 

 

 

 

 

1

2,729

 950

 

9

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant


30.09.2017

. crt.

Funcţia de demnitate publică

Funcţia publică

Clasa

Gradul / Gradul profesional

Gradația

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Gradul / Treapta profesională

Gradația

Nivelul studiilor

Norma

Salariul de bază

Indemnizație lunară - spor doctor

Observații

înalt funcţionar public

de conducere

de execuţie

de conducere

de execuţie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

director executiv

 

 

 

0

S

 

 

 

 

 

1

4,752

 

 

2

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

3

 

 

 

consilier

 

superior

3

S

 

 

 

 

 

1

2,420

 

 

4

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

3,553

 

 

5

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

2,795

 

 

6

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

3,172

 

 

7

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

2,420

 

 

8

 

 

 

inspector

 

principal

4

S

 

 

 

 

 

1

2,458

 

 

9

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant
revenire la prima pagina