Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 13 MARTIE 2017

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – Arh. Ing. Aurora TÂRȘOAGĂ

4.  – prof. dr. ing. Alexandru SECU

5. -  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tarziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela OLARU - Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi :            

Arh. Victor Kisilewicz  - Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Cristina ANDREI

Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

Șef. lucrari dr. ing. Claudiu ROMILĂ

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu Boldur

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

ARH. – Roxana GHEORGHIU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

 

OBIECTIVUL

Înlocuire structură acoperiș, înlocuire învelitoare, jgheaburi, burlane, reparații exterioare, reparații/vopsire/înlocuire tâmplărie și vopsire exterioară la monument existent – monument istoric

ADRESA

Iași, Fundac Gavriil Muzicescu, nr. 3

PROIECT

Înlocuire structură acoperiș, înlocuire învelitoare, jgheaburi, burlane, reparații exterioare, reparații/vopsire/înlocuire tâmplărie și vopsire exterioară la monument existent – monument istoric

NR. PROIECT

208-Ad1/2016

faza   

DTAC, PT+DE

proiectant

Arh.Ov.D. Alexievici

ELABORATOR 

SC AOD EXIM SRL

BENEFICIAR

SC DIPAL CONSTRUCT SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03947 Casa Ghica;

IS-II-m-B-03946 Casa Sion;

IS-II-m-B-03951 Casă (Fostul Conservator de Muzică);

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

OBIECTIVUL

PUZ – CP – Amplasare container modular pe teren concesionat

ADRESA

Iași, Strada Vasile Pogor, nr. 4

PROIECT

PUZ – CP – Amplasare container modular pe teren concesionat

NR. PROIECT

2/2016

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh.Alexandru Ignatel

ELABORATOR 

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

SC E&S MEDIA INVESTMENT SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-04358  Casa memorială "Vasile Pogor";

IS-II-a-B-03780 Ansamblul Spitalului Militar;

IS-II-m-B-03778 Casa Cantacuzino-Paşcanu, azi Clubul Copiilor.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

 

OBIECTIVUL

Amenajări interioare și modificare fațadă (creare gol) prin demolare parapet la apartrament proprietate – intrare în legalitate IS-II-m-B-03714 – Casa Veronica Micle;

ADRESA

Iași, Str. Gheorghe Asachi, nr.14

PROIECT

Amenajări interioare și modificare fațadă (creare gol) prin demolare parapet la apartrament proprietate – intrare în legalitate

NR. PROIECT

02/2017

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Boguș Gheorghe-Veniamin

ELABORATOR 

SC GRAPHITECTURA SRL

BENEFICIAR

Corduneanu Alexandru și Corduneanu Paula-Mirela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03714 – Casa Veronica Micle;

IS-II-m-B-03716 - Casa Asigurărilor de Sănătate;

IS-II-m-B-03715 - Casa Petrovanu.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare Biserica Sf. Voievozi Proselnici, cu refacere pridvor și clopotniță

ADRESA

Iași, sat Proselnici, comuna Miroslava

PROIECT

CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. VOIEVOZI PROSELNICI, CU REFACERE PRIDVOR ȘI CLOPOTNIȚĂ

NR. PROIECT

101/2017

faza   

Tema program cf. Avizului nr. 332/14.02.2017

proiectant

Arh. Ovidiu Alexievici

ELABORATOR 

S.C. AOD EXIM IASI

BENEFICIAR

Parohia Proselnici

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04232 Biserica "Sf. Voievozi”.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5

 

OBIECTIVUL

Desființare: centrală termică, stație oxigen, termocentrală, ghețărie, magazie, pavilion sală CFM și bibliotecă, depozit carburanți, casă de locuit GA, atelier, depozit materiale – popicărie

ADRESA

Iași, comuna Grajduri, sat Pădureni, trup C

PROIECT

DESFIINȚARE: CENTRALĂ TERMICĂ, STAȚIE OXIGEN, TERMOCENTRALĂ, GHEȚĂRIE, MAGAZIE, PAVILION SALĂ CFM ȘI BIBLIOTECĂ, DEPOZIT CARBURANȚI, CASĂ DE LOCUIT GA, ATELIER, DEPOZIT MATERIALE – POPICĂRIE

NR. PROIECT

02/2016

faza   

D.T.A.D.

proiectant

c. arh. Dorin Alexandru Curelaru

ELABORATOR 

S.C. UVE-PRO S.R.L.

BENEFICIAR

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04104 – Sanatoriul  TBC.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

OBIECTIVUL

Reavizare pentru următoarele lucrări de reabilitare și modernizare Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sf Maria

ADRESA

Iasi str. Vasile Lupu nr 62

PROIECT

Reavizare pentru următoarele lucrări de reabilitare și modernizare Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sf Maria

NR. PROIECT

070/2017

faza   

DALI

proiectant

Arh. Gabriela Tânjală

ELABORATOR 

TDD CONCEPT STUDIO SRL

BENEFICIAR

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sf Maria

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7,

 

OBIECTIVUL

Desființare Anexa 2 C2, corp C1.II,

ADRESA

Iași strada Păcurari nr. 115

PROIECT

DESFIINȚARE ANEXA 2 C2, CORP C1.II,

NR. PROIECT

170/a/2017

faza   

PAD

proiectant

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR 

PROGANEX 2005 SRL

BENEFICIAR

S.C. LUISER SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

OBIECTIVUL

Lucrari de consolidare construcție C1 confrom art. 7 alin (16) si (16. 1) din legea 50/1991 R monument istoric în pericol de prăbușire

ADRESA

Iași, Str. Păcurari 115 A

PROIECT

LUCRARI DE CONSOLIDARE CONSTRUCȚIE C1 CONFROM ART. 7 ALIN (16) SI (16. 1) DIN LEGEA 50/1991 R MONUMENT ISTORIC ÎN PERICOL DE PRĂBUȘIRE

NR. PROIECT

 

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR 

PROGANEX 2005 SRL

BENEFICIAR

S.C. LUISER SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03992  Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi Mica Industrie municipiul IAŞI Str. Păcurari 115.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective și spații publice pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 33-39; 35

PROIECT

PUZ CP – Construire locuințe colective și spații comerciale

NR. PROIECT

01/01.2017

faza   

PUZ - Consultare

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicul

BENEFICIAR

Lefter Victor, Lefter Alexandrina Anca, Agache Alina, SC Casa Design SRL Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Str. Cuza-vodă, nr. 44

PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE ÎN INTRAVILAN MUN. IAȘI, STR. CUZA VODĂ, NR. 44

NR. PROIECT

51/2015

faza   

PUZ

proiectant

Dr. arh. Ionel Corneliu Oancea

ELABORATOR 

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

SC MARLUC H SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;IS-II-a-A-03851 – Ansamblul Mănăstirii Golia; IS-II-m-B-03849 – Casa Calimah Ghika;IS-II-m-B-03850 – Casă;

IS-II-m-B-03851 – Casă;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective și birouri pe teren proprietate

ADRESA

Iși, Str. Elena Doamna, nr. 59

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

289/2015

faza   

PUZ

proiectant

Arh. S. Săvescu

ELABORATOR 

SC SAM IDEAS SRL.

BENEFICIAR

Țepoi Răzvan Lucian

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-03867  Spitalul israelit, azi Maternitatea "Elena Doamna" (corp vechi).

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

OBIECTIVUL

PUZ – Extindere și supraetajare construcție C1 existentă,  pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Topîrceanu, nr. 19

PROIECT

PUZ – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE C1 EXISTENTĂ, PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

487/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A.  Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. A&A Longavit S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04080 – Casă;

IS-II-m-B-04081 – Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.

 

OBIECTIVUL

 Consolidare, reabilitare și refuncționalizare pavilion administrativ în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași

ADRESA

Iași, str. Octav Botez, nr. 2

PROIECT

CONSOLIDARE, REABILITARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE PAVILION ADMINISTRATIV ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI

NR. PROIECT

71/2016

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Dr. ing. Ciprian-Ilie Cozmanciuc

ELABORATOR 

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

BENEFICIAR

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03748 Şcoală (tip Spiru Haret);

IS-II-m-B-03749 Casa Corpului Didactic;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

OBIECTIVUL

Amenajare interioară și recompartimentare-zidărie neportantă apartament

ADRESA

Iași, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7B, bl. 7B, sc. Tr. B, et. IV, ap. 8.

PROIECT

Amenajare interioară și recompartimentare-zidărie neportantă apartament

NR. PROIECT

158/2017

faza   

PAC

proiectant

Arh. Constantin Hartan

ELABORATOR 

SC H Studio SRL

BENEFICIAR

Alexa Cristian și Alexa Mihaela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.

 

OBIECTIVUL

Reconfigurare parcare curte interioară și reparații capitale și modernizare corp C7 și C8

ADRESA

Iași, Carol I , nr. 4.

PROIECT

RECONFIGURARE PARCARE CURTE INTERIOARĂ ȘI REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE CORP C7 ȘI C8

NR. PROIECT

181/2015

faza   

P.T.-D.E.

proiectant

Arh. Preda Sebastian

ELABORATOR 

B.I.A. Preda Sebastian

BENEFICIAR

SC Habitat Proiect SA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-04358  Casa memorială "Vasile Pogor";

IS-II-a-B-03780 Ansamblul Spitalului Militar;

IS-II-m-B-03778 Casa Cantacuzino-Paşcanu, azi Clubul Copiilor.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

OBIECTIVUL

Împrejmuire proprietate

ADRESA

Iași bd Carol nr. 42

PROIECT

Împrejmuire proprietate

NR. PROIECT

56/2015

faza   

consultare

proiectant

Arh. Razvan Ivanciu

ELABORATOR 

B.I. A. Răzvan N. Ivanciu

BENEFICIAR

. Răzvan Mariana și Nicolae

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.

 

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan și construirea unei locuințe P

ADRESA

Comuna Miroslava, T78, P1A, NC 77973

PROIECT

PUZ și RLU pentru construire locuință și împrejmuire NC 77973, arabil, extravilan, comuna Miroslava, jud. Iași.

NR. PROIECT

16/2016

faza   

PUZ

proiectant

SC Urba Sistem Proiect SRL

ELABORATOR 

Arh. Elena Dimitriu

BENEFICIAR

Budăianu Maria și Iordache

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUD – Modificare PUD aprobat cu HCL 380/25.11.2015 (conformare arhitectural -volumetrică)

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 56, 56A

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

PUD

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19

 

OBIECTIVUL

Construirea a două locuințe colective mici și împrejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Șoseaua Voinești, nr.18

PROIECT

CONSTRUIREA A DOUĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

194/2016

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Luchian Sorin

ELABORATOR 

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

Achiței Gheorghe și Achiței Luminița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-A-03940 Ansamblul Mănăstirii Galata.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

OBIECTIVUL

Refacere șarpantă, înlocuire învelitoare din tablă și anvelopare casă protopopiat Hârlău

ADRESA

Hârlău, str. Petru Rareș nr. 8

PROIECT

REFACERE ȘARPANTĂ, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE DIN TABLĂ ȘI ANVELOPARE CASĂ PROTOPOPIAT HÂRLĂU

NR. PROIECT

 

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Boariu Alexandru

ELABORATOR 

S.C. PROEX CONSULT SRL

BENEFICIAR

PROTOPOPIAT HÂRLĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21

 

OBIECTIVUL

PUZ – introducere în intravilan în vederea construirii unei pensiuni, casă publicitate, casă de editură, centru de sănătate pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, zona Moara de Vânt, înscris în CF 154407; 154401; 154402; 154403; 1554404; 154406.

PROIECT

PUZ – introducere în intravilan în vederea construirii unei pensiuni, casă publicitate, casă de editură, centru de sănătate pe teren proprietate.

NR. PROIECT

2/2017

faza   

PUZ

proiectant

SC Contrast Studio SRL

ELABORATOR 

Arh. Alexandru-Christian Ignatel

BENEFICIAR

SC Lifecamp SRL, Draniceru Ion, SC Sanatate Vie SRL, SC Viața Vie SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

OBIECTIVUL

Reamenajare clădire existentă constand în transformare fereastră în ușă de accs și mărire gol ferestre existente în fațada principală

ADRESA

Iași, str. G-ral. Henri Mathias Berthelot, nr. 8A

PROIECT

Reamenajare clădire existentă constand în transformare fereastră în ușă de accs și mărire gol ferestre existente în fațada principală

NR. PROIECT

36/2016

faza   

DTAC și Pth

proiectant

Arh. M. Mancaș

ELABORATOR 

BIA M. Mancaș

BENEFICIAR

Trufin Oskar-Thomas

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03740 - Biserica "Sf. Patruzeci de Mucenici”; IS-II-m-B-03741 - Casa General Henri Mathias Berthelot; IS-II-m-B-03739 -  Casa Spiru Haret; IS-II-m-B-03736 -  Spitalul de Urgenţe (corp vechi).

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare locuință existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Str. Toma Cozma, nr. 16

PROIECT

Consolidare, recompartimentare locuință existentă pe teren proprietate

NR. PROIECT

13/2016

faza   

DTAC

proiectant

Carh. Butusneac Romeo

ELABORATOR 

SC T&C Trust Afaceri SRL

BENEFICIAR

Șerbănescu Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași strada Armeană nr. 4-6

PROIECT

DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

116/2015

faza   

DTAD

proiectant

ARH. MARIA ANA ZUP

ELABORATOR 

B.I.A.  ARH MARIA ANA ZUP

BENEFICIAR

S.C. MILIBUZ S.R.L. prin BUZDUGA DUMITRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25.

 

OBIECTIVUL

Alipire teren, construire locuință, împrejmuire, racord electric, apă, canal, gaz

ADRESA

Jud. Iași, oraș Hârlău, str. Sf. Nicolae și str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. cad 61036, 60266.

PROIECT

Construire locuință, împrejmuire, racord electric, apă, canal, gaz

NR. PROIECT

01/01.2017

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Bucălău Mihai Alexandru

ELABORATOR 

BIA Bucălău Mihai Alexandru

BENEFICIAR

Diaconu Andrei

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04175 Biserica "Sf. Nicolae”.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

OBIECTIVUL

Amenajare subsol tehnic în construcție existentă – Centrul de zi pentru persoane vârstice „Vovidenia” – intrare în legalitate

ADRESA

Iași, str. Vovidenia, nr. 5

PROIECT

Amenajare subsol tehnic în construcție existentă – Centrul de zi pentru persoane vârstice „Vovidenia” – intrare în legalitate

NR. PROIECT

88/2016

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR 

SC CAD SRL

BENEFICIAR

Direcția de Asistență Comunitară Iași prin Munteanu Luminița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică” – Vovidenia;

IS-II-m-B-04091 Casă;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.

 

OBIECTIVUL

Reabilitare termică școală

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 70

PROIECT

Reabilitare termică școală

NR. PROIECT

126/2016

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

BIA Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

Municipiul Iași – Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din spațiu comercial în cabinete medicale, modernizare și schimbare de funcțional, termoizolare fațadă și planșeu – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Iași, str. Grigore Ureche, nr. 1-3, bl W. Mărăcineanu, mez.

PROIECT

Schibare de destinație din spațiu comercial în cabinete medicale, modernizare și schimbare de funcțional, termoizolare fațadă și planșeu – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

NR. PROIECT

93/2016

faza   

PTh/PAC

proiectant

ARH. Sergiu Ghizdovat

ELABORATOR 

SC Anthem STP SRL

BENEFICIAR

SC Fertigyn SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Consolidare, reparare și extindere locuință pe teren proprietate

ADRESA

Iași, stradela Uzinei, nr. 6.

PROIECT

PUZ CP – CONSOLIDARE, REPARARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

10/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Liviu Gheoghițeanu

ELABORATOR 

S.C. COLIPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

Tărniceriu Daniela și Prunianu Paul Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

OBIECTIVUL

Reparații fațade cu tencuieli decorative la culoarea inițială și înlocuirea tâmplăriei existente

ADRESA

Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, bl. A, Mez

PROIECT

Sediu BCR Iași – Ag. Alex. Ioan Cuza, reparații fațadă și înlocuire tâmplărie

NR. PROIECT

29.2/2015

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Mircea Ștefănescu

ELABORATOR 

CMS International Inc. SRL

BENEFICIAR

SC BCR Real Estate Management SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31.

 

OBIECTIVUL

Ansamblul Palas Iaşi

ADRESA

Str. Palas nr.5D,5C

PROIECT

AMENAJARE SERA PLANTE ÎN PARC PALAS

NR. PROIECT

17/2016

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Gheorghiţa Cupşan

ELABORATOR 

S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS 1 S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03957 Ansamblul palatului Culturii

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

OBIECTIVUL

PUZ – CP – Construire imobil cu spațiu comercial la parter și locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Bld. Carol I Nr.44

PROIECT

PUZ – CP – CONSTRUIRE IMOBIL CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

4/2016

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Bogus Gheorghe Veniamin

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

POHOAȚĂ MANUELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


33.

 

OBIECTIVUL

Amenajări interioare, recompartimentări amenajări exterioare, amplasare firme luminoase și realizare accese din exterior

ADRESA

Iași,  Str. Cuza-vodă, nr.  12

PROIECT

AMENAJĂRI INTERIOARE, RECOMPARTIMENTĂRI AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE FIRME LUMINOASE ȘI REALIZARE ACCESE DIN EXTERIOR

NR. PROIECT

183/2016

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Bogza Ioan

ELABORATOR 

SC Atlant Studio SRL

BENEFICIAR

Panainte Tiberiu-Onuț

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03839 Casa Balş-Sturza, azi Direcţia Judeţeană de Poştă Iaşi; IS-II-m-B-03843 Fostul sediu Banc Post;

IS-II-m-B-03844 Casă.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

OBIECTIVUL

Construire Sediul Unitatii de Parchet din mun. Iași faza SF și Faza DTAC

ADRESA

Iași,  strada Codrescu,  nr. 6

PROIECT

CONSTRUIRE SEDIUL UNITATII DE PARCHET DIN MUN. IA;I FAZA SF ȘI FAZA DTAC

NR. PROIECT

 

faza   

SF DTAC

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

PARCHETUL DE PE LANGĂ INALTA CURTE DE APEL IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


35.

 

OBIECTIVUL

Construire locuință

ADRESA

Iași, strada lascăr Catargi nr. 29

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

consultare

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

936 IS-II-m-B-03796 Casa Petre Andrei municipiul IAŞI Str. Catargiu Lascăr 29

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

OBIECTIVUL

Relocare rețea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizație subterana, construire racdorduri laterale și amplasare camerete, în municipiul Iași, pe următorul aliniament situat pe ambele maluri ale râului Bahlui: Splai Bahlui, Șos. Națională, bd. D. Mangeron și bd. Chimiei

ADRESA

Iași, Spl. Bahlui, Șos. Națională, Bd. Prof. D. Mangeron și Bd. Chimiei

PROIECT

Relocare rețea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizație subterana, construire racdorduri laterale și amplasare camerete, în municipiul Iași, pe următorul aliniament situat pe ambele maluri ale râului Bahlui: Splai Bahlui, Șos. Națională, bd. D. Mangeron și bd. Chimiei

NR. PROIECT

32/2016

faza   

DTAC

proiectant

ing. Scutaru Ersilia-Cătălina, ing. Mocanu Marius

ELABORATOR 

SC High Standard Aplication Grup SRL

BENEFICIAR

SC RCS&RDS SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului".

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


37.

 

OBIECTIVUL

Modernizare străzi în municipiul Iași

ADRESA

Iași, Strada Gh. Aschi

PROIECT

Modernizare străzi în municipiul Iași – strada Gh. Asachi.

NR. PROIECT

DRU-18-2016/09.2016

faza   

DTAC

proiectant

Ing. Alina Grivinca, ing. Eduard Zaharia

ELABORATOR 

SC INTO SRL

BENEFICIAR

Municipiul Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

OBIECTIVUL

Translare în montaj subteran și branșamente existente la rețea de gaze naturale pentru imobil situat în Iași, str. Trantomir, nr. 8, nr. cad. 147807

ADRESA

Iași, str. Trantomir, nr. 8.

PROIECT

Translare în montaj subteran și branșamente existente la rețea de gaze naturale

NR. PROIECT

 

faza   

PTh și DE

proiectant

Ing. Harnagea C. și ing. Buhăiescu Mihai

ELABORATOR 

SC Mic Das SRL

BENEFICIAR

Dospinescu Florin Sebastian

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


39.

 

OBIECTIVUL

Branșamente la rețea gaze naturale pentru imobil situat în Iași, stradela Armeană nr. 18A, nr. cad. 137860

ADRESA

Iași, stradela Armeană, nr. 18A

PROIECT

Branșament gaze naturale presiune redusă

NR. PROIECT

222/2016

faza   

DTAC, PTh, DE

proiectant

Ing. Laban Corneliu

ELABORATOR 

SC Sfera ID SRL

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA  pentru Mariniuc Silviu Vasea

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

OBIECTIVUL

Branșamente la rețea gaze naturale pentru imobil situat în Iași, strada Armeană nr. 4, nr. cad. 1959

ADRESA

Iași, str. Armeană, nr. 4

PROIECT

Branșament gaze naturale presiune redusă

NR. PROIECT

52/2017

faza   

DTAC, PTh, DE

proiectant

Ing. Laban Corneliu

ELABORATOR 

SC Sfera ID SRL

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA  pentru SC Econt SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI