Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

Opisul

şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Membri :                       2. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

                                    3. – Arh. Cristina ANDREI

                                    4. –  Ing. Lucian SOVEJA

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

7. - Arh. Ana Maria ZUP

8. – Arh. Mihai Eugen CODREANU

 Arhitecţi şefi :  9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

 Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul Iaşi

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

113602.04.2020; 1379/30.04.2020 -    CU 719 20.03.2020 se înlocuiește cu 957/30.04.2020

OBIECTIVUL

construire cladire birouri, spații comerciale, servicii, alimentație publică, parcare, subterană, amenajare exterioară, căi de acces auto și pietonal, regim de înălțime 2S+P+M conform PUZ aprobat prin HnCL nr. 92/28.02.2020

ADRESA

Iași strada sf. Lazăr nr. 64-66

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. GHEORGHIȚĂ CUPȘAN, ING. IONUȚ VASILACHE

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1143 IS-II-m-A-03957.01 Palatul Culturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

1149 IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

1076 IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare), municipiul IAŞI Str. Gusti Dimitrie 1

1144 IS-II-m-A-03957.02 Ruinele Curţii domneşti municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

1254 IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI Splaiul Stâng Bahlui 4

 

decizia comisiei

 

2

Nr.reg.DJC IASI/CU

1138/02.04.2020 ; 1380/30.04.2020 - CU  722 /20.03.2020

OBIECTIVUL

construire clădiri birouri, spații comerciale, servicii, alimentație publică, parcare subterană, amenajare exterioară cu regim de înălțime 2S+P+6E conform PUZ aprobat prin HCL nr.100 din 28.02.2020

ADRESA

Iasi strada Palat, strada Sf Andrei, Strada Tănăsescu, strada Al Ipsilanti Vodă, strada Buznea, Strada Iancu Bacalu, Strada Trei Ierarhi, Trecătoarea Arh. Ion Mincu

NR. PROIECT

7/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. GHEORGHIȚĂ CUPȘAN, ING. IONUȚ VASILACHE

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 sec. XVIII

1265 IS-II-m-A-04069.01 Catedrala "Sf. Gheorghe" şi "Întâmpinarea Domnului” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1886

1266 IS-II-m-A-04069.02 Biserica "Sf. Gheorghe Vechi”, municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1758 - 1766

1267 IS-II-m-A-04069.03 Palatul Mitropolitan municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1902 - 1907

1268 IS-II-m-A-04069.04 Trei clădiri administrative municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 mijl. sec XX

1269 IS-II-m-A-04069.05 Fântâna lui Mihail de Hodocin municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1

1274 IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“ municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 1789

1275 IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

1276 IS-II-m-A-04076.01 Biserica "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 1637 - 1639

1277 IS-II-m-A-04076.02 Sala Gotică municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 înc. sec. XIX, refăcută 1904

1278 IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi" municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30 19

1261 IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

879 IS-II-a-A-03735 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 18

1271 IS-II-m-B-04071 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20 înc. sec. XX

1272 IS-II-m-B-04072 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 22-24 înc.sec. XX

1273 IS-II-m-B-04073 Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 înc. sec. X

1270 IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

decizia comisiei

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1139/02.04.2020      CU   4326 / 14.12.2017

OBIECTIVUL

construire spații comerciale , birouri, spații depozitare, locuințe și parcări conform PUZ aprobat prin HCL 423/2008 și modificicat prin HCL 406/2010

ADRESA

Iași bvd. Poitiers nr. 50 J

NR. PROIECT

123/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh Ceka Xhaferr ing Carp Florin

ELABORATOR 

S.C. HOME CONCEPT SRL

BENEFICIAR

LUPUȘORU ELENA ANTOANELA, LUPUȘORU COSTICĂ, LUPUȘORU FLORENTINA, VRABIE OANA LOREDANA, VRABIE DĂNUȚ MARCEL

Regim de protectie

12 IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea" municipiul IAŞI

decizia comisiei

 

4

Nr.reg.DJC IASI/CU

1370/30.04.2020

OBIECTIVUL

Studiu istorico -arhitectural al parcului ansamblului conacului Petre P Carp  - Studiu peisagistic, analiză vizuală istorică și fitosanitară a arborilor

ADRESA

județul Iași ,sat Țibănești  strada Fabricii nr. 22, comuna Țibănești

NR. PROIECT

2020

FAZA   

studiu istoric

PROIECTANT

dr. arh. Ruxandra Nemțeanu, peisagist Nicolae Triboi

ELABORATOR 

dr. arh. Ruxandra Nemțeanu, Atelier Foaie Verde

BENEFICIAR

Șerban Sturdza

Regim de protectie

1520 IS-II-a-A-04264 Ansamblul conacului Petre P. Carp sat ŢIBĂNEŞTI; comuna ŢIBĂNEŞTI

1521 IS-II-m-B-04264.01 Biserica "DuminicaTuturor Sfinţilor”sat ŢIBĂNEŞTI;

1522 IS-II-m-B-04264.02 Conacul Petre P. Carp sat ŢIBĂNEŞTI;

1523 IS-II-m-A-04264.04 Parc sat ȚIBĂNEȘTI;

1524 IS-II-m-A-04264.05 Corp anexă - Gang sat ȚIBĂNEȘTI;

 

 

5

Nr.reg.DJC IASI/CU

1140/02.04.2020         CU   4067/23.12.2019

 OBIECTIVUL

construire bloc de locuințe conform PUZ aprobat prin HCL nr. 151 30.03.2018

ADRESA

Iași strada  prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 55 B

NR. PROIECT

64/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. A.M. SĂVESCU

ELABORATOR 

S.C. SAM CONCEPT SRL

BENEFICIAR

S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA  PRIN Grecu Lucian

Regim de protectie

7 IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului" municipiul IAŞI

 

 

 

6

Nr.reg.DJC IASI/CU

1143/02.04.2020  1382/30.04.2020     CU 3103/17.09/2019

OBIECTIVUL

demolare construcție exitentă C1 identificată NC 135845-C1

ADRESA

Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr. 16

NR. PROIECT

53/2018

FAZA   

DTAD

PROIECTANT

dr. ing Dorel Plătică

ELABORATOR 

S.C. TEHNOCONS DESIGN SRL

BENEFICIAR

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Regim de protectie

1IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI

1105 IS-II-m-B-03926 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 11

1106 IS-II-m-B-03927 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 13

1107 IS-II-m-B-03928 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 15

decizia comisiei

 

7

Nr.reg.DJC IASI/CU

1149/03.04.2020   1376/30.04.2020    CU   21.08.2019

OBIECTIVUL

Extindere parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Bucșinescu, Smârdan, Ghica Vodă, intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. cad. 9747/1, 130568, 158118

NR. PROIECT

05/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L. PRIN TERCIU GABRIEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

 

 

8

Nr.reg.DJC IASI/CU

1150/03.04.2020  1377/30.04.2020         CU 3031 din06.09.2019

OBIECTIVUL

Demolare, împrejmuire teren, lucrări de forare, efectuarea studiilor geotehnice, amenajare construcție provizorie.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

NR. PROIECT

10/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

decizia comisiei

 

9

Nr.reg.DJC IASI/CU

1151/03.04.2020   1378/20.04.2020        CU 1317 din 10.05.2019

OBIECTIVUL

PUZ -construire locuințe colective, spații comerciale, birouri prin demolare construcții existente.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

NR. PROIECT

IUNIE/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 sec. XVIII

1274 IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“ municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 1789

1275 IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi

1278 IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi" municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30 19

1261 IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

879 IS-II-a-A-03735 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 18

1271 IS-II-m-B-04071 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20 înc. sec. XX

1272 IS-II-m-B-04072 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 22-24 înc.sec. XX

1273 IS-II-m-B-04073 Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 înc. sec. X

1270 IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

decizia comisiei

 

10

Nr.reg.DJC IASI/CU

1152/03.04.2020  1373/30.03.2020   CU 22/14.01.2020

OBIECTIVUL

construire imobil de birouri, cazare și apartamente în regim hotelier, spații comerciale și parcare subterană

ADRESA

Iasi, strada Elena Doamna nr. 27,31/2

NR. PROIECT

DTAC

FAZA   

09/2020

PROIECTANT

arh. Popovici A

ELABORATOR 

S.C. ARHAS PROIECT SRL

BENEFICIAR

S.C. MCHIM SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

871 IS-II-a-B-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi mun IAŞI Stradela Bărboi  12

834 IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă

"Naşterea Maicii Domnului")  municipiul IAŞI Stradela Alba 3

835 IS-II-m-B-03694 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 4

833 IS-II-m-B-03692 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 1

decizia comisiei

 

11

Nr.reg.DJC IASI/CU

1155/04.04.2020   CU 4111/23.12.2019

OBIECTIVUL

construire imobil colectiva -mica prin demolare constructie existenta

ADRESA

 

PROIECT

DOCUMENTATIE INCOMPLETA

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Toma Florin

Regim de protectie

 

decizia comisiei

 

12

Nr.reg.DJC IASI/CU

1156/04.04.2020   AC 191/28.02.2020

OBIECTIVUL

desfințare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin HCL 211/30.05.2018 anexa 2 poz 553 strada Sf. Andrei 32

ADRESA

Iasi, strada strada Sf. Andrei 32

NR. PROIECT

DTAD

FAZA   

03.01.2011

PROIECTANT

ing. Mihai Constantin

ELABORATOR 

S.C. PROEXAP SRL

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

 

decizia comisiei

 

13

Nr.reg.DJC IASI/CU

1173/04.04.2020  

OBIECTIVUL

documetație de declasare imobil strada Ion Creangă nr. 4

ADRESA

Iași, strada Ion Creangă nr. 4

NR. PROIECT

133/2020

FAZA   

declasare

PROIECTANT

arh. Sasu Ioan

ELABORATOR 

S.C. PROGANEX2005 SRL

BENEFICIAR

S.C. MCHIM SRL

Regim de protectie

monument istoric 976 IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4 sf. sec. XIX

decizia comisiei

 

14

Nr.reg.DJC IASI/CU

1174/04.04.2020  

OBIECTIVUL

documetație de declasare imobil strada Ion Creangă nr. 6

ADRESA

Iași, strada Ion Creangă nr. 6

NR. PROIECT

133/2020

FAZA   

declasare

PROIECTANT

arh. Sasu Ioan

ELABORATOR 

S.C. PROGANEX2005 SRL

BENEFICIAR

S.C. MCHIM SRL

Regim de protectie

monument istoric 977 IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6 sf. sec. XIX

decizia comisiei

 

15

Nr.reg.DJC IASI/CU

1176/06.04.2020  CU 253 / 04.02.2020

OBIECTIVUL

construire locuință individuală pe teren proprietate Iași str. Scăricica nr. 18.A CU 253 04.02.2020

ADRESA

Iasi, strada Scăricica nr 18A

NR. PROIECT

9/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

c.arh. Crișan Aurel

ELABORATOR 

S.C. CONSTRCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

Chirilă Ana Maria

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

decizia comisiei

 

16

Nr.reg.DJC IASI/CU

1206 /09.04.2020      CU 2619/08.8.2019

OBIECTIVUL

PUZ construire sediu firmă, clinică medicală, spații administrative, locuință de serviciu Iași șos. Arcu nr. 8

ADRESA

Iași șos. Arcu nr. 8

NR. PROIECT

466/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

arh. S.Săvescu

ELABORATOR 

S.C.SAM IDEEAS SRL

BENEFICIAR

S.C. ASTRA MEDICAL INVEST SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

decizia comisiei

 

17

Nr.reg.DJC IASI/CU

1207/09.04.2020   CU 644 / 12.03.2020

OBIECTIVUL

Bransament pentru alimentare cu energie electrică imobil locuință situat în Iași str. Păcurari nr. 8, nr. cad. 138392

ADRESA

Iași str. Păcurari nr. 8, nr. cad. 138392

NR. PROIECT

7/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ING  OVIDIU CUCUZEL

ELABORATOR 

SC ELMOND COM SRL

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru Surdu Victor Cristian

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1152 IS-II-m-B-03965 Biserica "Sf. Paraschiva de Sus” municipiul IAŞI Str. Păcurari 6

1153 IS-II-m-B-03966 Casa Missir municipiul IAŞI Str. Păcurari 8

decizia comisiei

 

18

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1241/10.04.2020  CU 846 / 25.03.2020

OBIECTIVUL

Construire „casă de tip familial” și conform PUZ aprobat prin HCL nr. 63/28.02.2019.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Teodor Codrescu nr.6, nr. cad. 153094

NR. PROIECT

04/2019

FAZA   

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

ELABORATOR 

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI PRIN DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

decizia comisiei

 

19

Nr.reg.DJC IASI/CU

1321/27.04.2020  CU 1551 / 22.05.2019

OBIECTIVUL

ADRESA

Municipiul Iași, strada Râșcanu Teodor nr.2, nr. cad. 130995, 130995-C1, 130995-C2, 130995-C3

NR. PROIECT

39/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR 

S.C. IDEI XC S.R.L.

BENEFICIAR

JOUMAH BILAL ȘI COȘA CORINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

953 IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi

municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

954 IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

 

decizia comisiei

 

20

Nr.reg.DJC IASI/CU

1301/23.04.2020  CU 3661 / 19.11.2019

OBIECTIVUL

Reparații capitale și recompartimentări interioare, modificări ale fațadelor și amenajare spațiu de locuit în pod existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Fundac Armeană nr.6, nr. cad. 17128-C1-U3

NR. PROIECT

62/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu, Arh. stag. Vlad Tailup

ELABORATOR 

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

ILAȘ GEORGE ȘI ILAȘ ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

850 IS-II-m-B-03710 Casă municipiul IAŞI Str. Armeană 9 sf. sec. XIX

851 IS-II-m-B-03711 Casă municipiul IAŞI Str. Armeană 17 sf. sec. XIX

852 IS-II-m-B-03712 Ateneul armenesc, azi Casa parohială a Bisericii

Armeneştimunicipiul IAŞI Str. Armeană 20

decizia comisiei

 

2

Nr.reg.DJC IASI/CU

1316/24.04.2020 C.U. 70/06,04,2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din comuna Costești, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Costești, sat extravilan,  Costești-intravilan, Giurgești – intravilan

NR. PROIECT

5/2020

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

Ing. Manolea Daniel

ELABORATOR 

S.C. MANOLO PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA COSTEȘTI PRIN PRIMAR AUREL DOACA

Regim de protectie

 

decizia comisiei

 

22

Nr.reg.DJC IASI/CU

1300/21.04.2020 C.U. 65/20.01.2020

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă pe fațada construcției

ADRESA

Municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 27, nr. cad. 164476, 164476-C1

NR. PROIECT

10/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Raluca Petrila Fecioru

ELABORATOR 

S.C. CODE711 STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. HOTEL ORIZONT S.R.L. PRIN CONDUR DANIELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

1149 IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

1143 IS-II-m-A-03957.01 Palatul Culturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

decizia comisiei

 

23

Nr.reg.DJC IASI/CU

1304/23.04.2020, C.U. 411/18.02.2020

OBIECTIVUL

Reamplasare rețele alimentare cu energie electrică (lucrări de întărire rețea electrică existentă  - L.E.S. 6(20) Kv.) și amplasare P.T. Av. 6(20) Kv., 2x400kVA, în Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9, nr. cad. 155881.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Toma Cozma nr.7B-9, nr. cad. 155881

NR. PROIECT

03/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Sing. Dănuț Ursache

ELABORATOR 

S.C. ELECTRO UNIVERS SR.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. PENTRU S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

972 IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 4

971 IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 3

decizia comisiei

 

24

Nr.reg.DJC IASI/CU

1270/15.04.2020   CU 1565/17.09.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – modificare indicatori urbanistici în vederea construirii unui parc logistic.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni

NR. PROIECT

25/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L., ZINCENCO ANDREI, ZINCENCO ALEXANDR, ZINCENCO LUDMILA, ZINCENCO NICOLAI, S.C. TRANSMIXT S.R.L., CUSUTURĂ PAUL

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545   Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă"      sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA

decizia comisiei

 

25

Nr.reg.DJC IASI/CU

1363/30.04.      C.U.390/08.02.2019

OBIECTIVUL

ADRESA

Municipiul Iași, str. Sărărie nr.14, NC 120931-C1

NR. PROIECT

472/2019

FAZA   

D.T.A.D.+D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu, Ing. Szalontay Coloman Andrei

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L., S.C. EXproSOV S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04023 Casa Anastasie Başotă municipiul IAŞI Str. Sărăriei 14

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

decizia comisiei

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1134/02/04   1364/30.04.2020   CU 4023/16.12.2019

OBIECTIVUL

Alipire imobile proprietate și construire locuință individuală și împrejmuire conform PUZ aprobat cu HCL nr. 288/26.07.2019.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurora nr. 7-9

NR. PROIECT

197/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1180 IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri strada Aurora 15, 17, 18, 20

decizia comisiei

 

27

Nr.reg.DJC IASI/CU

1324/27.04.2020    CU 3791/ 22.11.2019

OBIECTIVUL

transformare pod existent in spațiu de locuit

ADRESA

Iasi Strada Grigore Vieru nr. 8 (fostă Sulfinei),

NR. PROIECT

95/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh. Mihai Vasile

ELABORATOR 

S.C. CADO TECHNIQUE SRL

BENEFICIAR

Bucur Cătălina

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1255 IS-II-m-B-04061 Biserica "Buna Vestire” (Biserica Blagoveştenia din Muntenime) municipiul IAŞI Str. Sulfinei 12

 

decizia comisiei

 

28

Nr.reg.DJC IASI/CU

1342/29.04.2020  CU 2079/27.06.2019

OBIECTIVUL

consolidare, mansardare si refunctionalizare imobil existent Iasi

ADRESA

Iasi strada Albinet nr 39

NR. PROIECT

66/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh. Iuliana Hălciugexpert inginer Dan Olaru

ELABORATOR 

SC CADON SRL

BENEFICIAR

CAVESCHI șTEFAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

841 IS-II-m-B-03700 Casa actorului Miluţă Gheorghiu municipiul IAŞI Str. Albineţ 23

decizia comisiei

 

29

Nr.reg.DJC IASI/CU

1339/29042020   CU 89/21.21.2020

OBIECTIVUL

Construire clădire FUNDAȚIA EUROED.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Arcu nr.8, nr. cad. 153273

NR. PROIECT

6

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Colesniuc Daniel

ELABORATOR 

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA EUROED

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

1208 IS-II-m-B-04014 Esplanada Elisabeta (Râpa Galbenă) municipiul IAŞI Str. Râpa Galbenă

1154 IS-II-m-B-03967 Casa Canano (primaînchisoare), azi Universitatea "Al. I. Cuza“

municipiul IAŞI Str. Păcurari 9

1053 IS-II-a-B-03892 Ansamblu urbanistic "Pavilioanele CFR" municipiul IAŞI Str. Gării 2

decizia comisiei

 

30

Nr.reg.DJC IASI/CU

1340/29.04.2020     CU 09 06 02 2020

OBIECTIVUL

construire Sală de sport  în sat Hălăucești comuna Hălăucești

ADRESA

județul Iași, sat Hălăucești comuna Hălăucești

NR. PROIECT

58/2020

FAZA   

S.F

.PROIECTANT

ARH. Răzvan Dobreanu

ELABORATOR 

S.C. MATEO – ACORD SRL

BENEFICIAR

comuna Hălăucești prin primar  Anton Iosif

Regim de protectie

 

decizia comisiei

 

31

Nr.reg.DJC IASI/CU

1356/30.04.2020   CU 87/27.02.2020

OBIECTIVUL

construire rețea fixă telecomunicații ORANGE FTFH

ADRESA

județul Iași , comuna Holboca

NR. PROIECT

07/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

img. Mocanu Marius

ELABORATOR 

High Standard Applications Grup SRL

BENEFICIAR

S.C ORANGE ROMANIA S.A.

Regim de protectie

326 IS-I-s-B-03577 Situl arheologic de la Dancu sat DANCU; comuna

455 IS-I-s-B-03605 Situl arheologic de la Holboca, punct "Peste Baltă" ("Pârliţi")

sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

1409 IS-II-m-B-04181 Biserica "Sf. Nicolae” sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

1481 IS-II-m-B-04239 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat RUSENII VECHI;

comuna HOLBOCA

situri arheologice conform Repertoriului Arheologic al județului Iași

decizia comisiei

 

32

Nr.reg.DJC IASI/CU

1374/30.04.2020  CU 2611 07.08.2019

OBIECTIVUL

întocmire PUZ – Construire imobil cu funcțiuni mixte birouri , spații comerciale cabinete medicale în regim ambulatoriu și locuințe în regim hotelier , parcare subterană și supraterană pe teren proprietate . Reabilitare și punere în valoare monumente istorice

ADRESA

Iași strada Ion Creangă nr. 2,4,6

NR. PROIECT

4/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. RED GRAPH SRL

BENEFICIAR

S.C. MCHIM  SRL și Zămoșteanu Oana Mirela

Regim de protectie

975 IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2 sf. sec. XIX

976 IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4

977 IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6 sf. sec. XIX

978 IS-II-m-B-03833 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 10

 

decizia comisiei

 

33

Nr.reg.DJC IASI/CU

1328/27.04/2020

OBIECTIVUL

reparații curente la Muzeul V. Alecsandri” din loc Mircești

ADRESA

județul Iași sat Mircești , comuna Mircești

NR. PROIECT

2020

FAZA   

reparații curente

PROIECTANT

Muzeul Național al Literaturii  Române

ELABORATOR 

Muzeul Național al Literaturii  Române

BENEFICIAR

Consiliul Județean Iași- Muzeul Național al Literaturii Române

Regim de protectie

1436 IS-II-m-B-04202 Casa memorială a poetului Vasile Alecsandri sat MIRCEŞTI;

comuna MIRCEȘti

1631 IS-IV-m-B-04202.02 Mausoleul lui Vasile Alecsandri sat MIRCEŞTI;

comuna MIRCEŞTI

decizia comisiei

 

34

Nr.reg.DJC IASI/CU

1383/30.04.2020

OBIECTIVUL

Reamenajare peisagistică a scuarului Independenței Iași

ADRESA

Iasi, bvd Independenței

NR. PROIECT

2020

FAZA   

amenajre peisagistică

PROIECTANT

ing. Luca Ana Maria

ELABORATOR 

PRIMĂRIA IAȘI – S.C. SERVICII PUBLICE SA

BENEFICIAR

Municipiul Iași

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

1574 IS-III-m-B-04313 Monumentul Independenţei municipiul IAŞI Piaţa Independenţei

1082 IS-II-a-B-03914 Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“ municipiul IAŞI Bd. Independenţei 1

955 IS-II-m-B-03810 Casa A.D. Xenopol municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 9

1095 IS-II-m-B-03916 Casa Asigurării Meşteşugarilor, azi policlinică stomatologică

municipiul IAŞI Bd. Independenţei 6-8

decizia comisiei

 

35

Nr.reg.DJC IASI/CU

1367/30.04.2020 Autorizație de desfințare 354 /29.04.2020

OBIECTIVUL

desfințare imobil strada Sf. Andrei nr. 6A

ADRESA

Iași strada Sf. Andrei nr. 6A

NR. PROIECT

07.01.2011

FAZA   

EXPERTIZA TEHNICĂ

PROIECTANT

ing. Sorin C. Scutarașu

ELABORATOR 

s.c. proexap srl

BENEFICIAR

Primăria Municipiului Iași

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

decizia comisiei

 

36

Nr.reg.DJC IASI/CU

1381/30.04.2020 CU 671/16.03.2020

OBIECTIVUL

modificare amplasare retele de distribuție a gazelor  naturale existente (prin translare din plan aerian în montaj subteran) în vederea eliberării amplasamentului și refacerea branșamentelor existente pentru imobil situat în Iași în arealul delimitat de strada Sf . Andrei, strada Iancu Bacalu , strada Buznea , strada Tănăsescu

ADRESA

Iași, strada Sf Andrei strada Iancu Bacalu , strada Buznea , strada Tănăsescu

NR. PROIECT

93/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ING LABAN CORNELIU

ELABORATOR 

S.C. SFERA ID SRL IAȘI1357

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.la solicitarea S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  

decizia comisiei

 

37

Nr.reg.DJC IASI/CU

1357/30.04.2020    CU 855/26.03.2019

OBIECTIVUL

PUZ construire garaj pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Strada Buna Vestire nr. 8,

NR. PROIECT

04/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

arh.. Constantin Medaru

ELABORATOR 

S.C. MED LINE GRUP SRL

BENEFICIAR

Dragoș Viorel/ Scripcaru Sadiye Ioana

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

903 IS-II-m-B-03760 Casă municipiul IAŞI Str. Buna Vestire 2 înc. sec. XX

904 IS-II-m-B-03761 Casă municipiul IAŞI Str. Buna Vestire 6 înc. sec. XX

905 IS-II-m-B-03762 Casă municipiul IAŞI Str. Buna Vestire 7

decizia comisiei

 

38

Nr.reg.DJC IASI/CU

1357/30.04.2020    CU 547 /11.03.2020

OBIECTIVUL

schimbare destinație din locuință în cabinet medical str. Bașotă nr. 5,

ADRESA

Iași strada Bașotă nr. 5

NR. PROIECT

04/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh.. Constantin Medaru

ELABORATOR 

S.C. MED LINE GRUP SRL

BENEFICIAR

Dragoș Viorel/ Scripcaru Sadiye Ioana

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

1215 IS-II-m-B-04023 Casa Anastasie Başotă municipiul IAŞI Str. Sărăriei 14

decizia comisiei

 

39

Nr.reg.DJC IASI/CU

1331/27.04.2020            CU 1654/23.05.2019

OBIECTIVUL

PUZ introducere teren in vederea construirii de locuințe colective

ADRESA

Iași extravilan Moara de Vânt

NR. PROIECT

777/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

arh. Chiriță M.Jan

ELABORATOR 

B.I, arh. Chiriță M.Jan

BENEFICIAR

SC TATARU RESIDENCE SRL SI TATARU STEFAN

Regim de protectie

 

decizia comisiei

 

40

Nr.reg.DJC IASI/CU

1362/30.04.2020  CU 625 din 12.03.2020

OBIECTIVUL

execuție branament la rețeaua de gaze naturale pentru imobilul Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, str. Vasile Alecsandri nr. 7 nr. cad 147708-C1

ADRESA

Iași strada V Alecsandri nr. 7

NR. PROIECT

7537/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ING. CIudin Lucian

ELABORATOR 

S.C. ETNIS SRL IASI

BENEFICIAR

Universitatatea de Medicina și farmacie  Grigore T Popa  Iasi

Regim de protectie

842 IS-II-m-B-03701 Casa vornicului Alecsandri, azi Muzeul Teatrului

municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 5 1810

843 IS-II-m-B-03704 Casa revistei "Viaţa Românească" municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 6 înc. sec. XX

844 IS-II-m-B-03702 Şcoala de Arte şi Meserii, azi Biblioteca Universităţii

de Medicină şi Farmacie municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 7 sec. XIX

845 IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino- Pașcanu - Primăria veche,

azi Starea Civilă municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 8

decizia comisiei

 

41

Nr.reg.DJC IASI/CU

1325/27.04.2020   CU 127/21.01.2020

OBIECTIVUL

construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate,

ADRESA

Iași  zona Păcurari (T189)

NR. PROIECT

27/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh. Mihai Vasile

ELABORATOR 

S.C. CADO-TEHNIQUE SRL

BENEFICIAR

Vasilache Claudiu

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

 

decizia comisiei

 

42

Nr.reg.DJC IASI/CU

 

OBIECTIVUL

consultare-reabilitare volumetrica și modernizare fațade

ADRESA

Iasi șos Nicolina nr 7

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

arh. Tamara Manoilă

ELABORATOR 

BIA arh Tamara Manoilă

BENEFICIAR

S.C. IASMINA SRL

Regim de protectie

1624 IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz municipiul IAŞI Şos. Nicolina 5, pe o movilă la poalele Dealului Nicolina

decizia comisiei

 

43

Nr.reg.DJC IASI/CU

 

OBIECTIVUL

solicitare aviz foraje studiu geotehnic pentru proiectul Lucrări de restaurare și reabilitare la Mănăstirea Trei Ierarhi- cădirile C2 și C3, îmrejmuire și amenajare incintă

ADRESA

Iași , b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 28

NR. PROIECT

2020

FAZA   

studiu geotehnic

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Mănăstirea Trei Ierarhi

Regim de protectie

1275 IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

1276 IS-II-m-A-04076.01 Biserica "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 1637 - 1639

1277 IS-II-m-A-04076.02 Sala Gotică municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

decizia comisiei

 

JUDEȚUL BACĂU

 44

Nr.reg.DJC IASI/CU

983/10.04.2020 CU 84/20.02.2020

OBIECTIVUL

Desființare construcții existente

ADRESA

Str. Ion Ghelu Destelnica, nr. 15, Bacău, jud. Bacău

NR. PROIECT

Nr. 2/2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

S.C. GAMA PROCONCEPT S.R.L.

ELABORATOR 

Ing. Ovidiu GAL

BENEFICIAR

ISACHE ȘTEFAN și ISACHE DOINIȚA

Regim de protectie

Zona de protecție a monumentelor istorice „Ansamblul Fostei Școli Populare de Artă, Școală, - azi Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, cod LMI: BC-II-m-B-00785; Turnul de apă, azi Observatorul Astronomic, cod LMI: BC-II-m-B-00786, situate pe str. Ion Ghelu Destelnica, nr. 6A, 6B, 8.

decizia comisiei

 

45

Nr.reg.DJC IASI/CU

958/08.04.2020 CU 20/23.01.2020

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul „Locuință, împrejmuire teren și asigurare utilități”

ADRESA

Str. Aleea Teilor, nr. 4, sat Fântânele, com. Hemeiuș, jud Bacău, cod 607236

NR. PROIECT

Nr. 3/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. RED 09 S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Teodora-Cornelia DOBREANU

BENEFICIAR

Aparaschivei Cătălin și Luncanu Sorina-Georgiana

Regim de protectie

Zona de protecție a monumentelor istorice: „Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI: BC-II-m-A-00831, anul construcției: 1756, Ruine biserică, cod LMI: BC-I-s-B-00721, sat Fântânele, com. Hemeiuș, jud Bacău.

decizia comisiei

 

46

Nr.reg.DJC IASI/CU

1086/28.04.2020 CU 26/22.07.2019

OBIECTIVUL

Schimbare învelitoare la biserica cu hramul Sfânta Treime, la turnul clopotniță de peste intrare, restaurare protejare zid incintă

ADRESA

Str. Pincipală nr. 161, sat Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacău

NR. PROIECT

Nr. 6/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. ARHIPEGAS S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Smaranda Gabriela Gâlea

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA BOGDANA

Regim de protectie

Monument istoric „Ansamblul Mănăstirii Bogdana”, cod LMI: BC-II-a-B-00794: Biserica „Pogorârea Sfântului Duh și Sfânta Treime” cod LMI: BC-II-s-B-00794.01; Turn clopotniță, cod LMI: BC-II-s-B-00794.05;

Zid de incintă, cod LMI: BC-II-s-B-00794.06, Str. Pincipală nr. 161, sat Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacău.

decizia comisiei

 

47

Nr.reg.DJC IASI/CU

1068/27.04.2020 CU 98/10.10.2019

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire teren, racord utilități

ADRESA

Str. Oituz, nr. 11A, Târgu Ocna, jud. Bacău

NR. PROIECT

Nr. 37/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. ATELIER IDEEA S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Ciprian Mititelu

BENEFICIAR

SANDU EUGEN și SANDU ANA MARIA

Regim de protectie

Zona de protecție a monumentului istoric „Fosta Mănăstire Răducanu”, cod LMI: BC-II-a-A-00910

 

 

județul Vaslui

48

Nr.reg.DJC IASI/CU

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE SEDIU FUNDAȚIA PORTUL SPERANȚEI

ADRESA

Mun.Bârlad, Str. G-ral Cerchez, nr.4, jud. Vaslui

NR. PROIECT

145/2019

FAZA   

DTAC/ Pth

PROIECTANT

S.C. IOVICON S.R.L.

ELABORATOR 

arh. Vasile Bujdei

BENEFICIAR

FUNDAȚIA PORTUL SPERANȚEI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric

Școala Nr. 3, azi Grupul Școlar de Arte și Meserii, Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06749, Str. Petru Rareș 41, municipiul Bârlad, datare- 1882-1892

decizia comisiei

 

49

Nr.reg.DJC IASI/CU

 

OBIECTIVUL

RENOVARE,  EXTINDERE PE ORIZONTALA SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN FAST- FOOD

ADRESA

Mun.Bârlad, Str. Sroe Belloescu, nr.44- 44A, N.C. 73577 C1, jud. Vaslui

NR. PROIECT

SMP 727 / 2017

FAZA   

DTAC/ Pth

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARHITECT MARIUS - PETRU SANDU

ELABORATOR 

arh. Marius- Petru Sandu

BENEFICIAR

Sărbușcă Marcela

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

Casa Națională „Stroe Belloescu”, azi Biblioteca municipală, cod LMI VS-II-m-B-06752, Str. Republicii 149, municipiul Bârlad, datare: 1906-1908

decizia comisiei

 

50

Nr.reg.DJC IASI/CU

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE

ADRESA

Mun.Bârlad , str. Mihai Eminescu, nr. 38, județul Vaslui

NR. PROIECT

SMP 1022/2019

FAZA   

DTAC/ Pth

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARHITECT MARIUS - PETRU SANDU

ELABORATOR 

arh. Marius- Petru Sandu

BENEFICIAR

Galit Veaceslav și Gabriela

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

Liceul teoretic Mihai Eminescu, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06725, str. M. Eminescu, nr.38, municipiul Bârlad, jud. Vaslui

decizia comisiei

 

51

Nr.reg.DJC IASI/CU

 

OBIECTIVUL

LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA FAȚADA EXTERIOARĂ A PAVILIONULUI A ȘI REPARAȚII LA ÎMPREJMUIREA CU GARD DIN PLĂCI PREFABRICATE DIN BETON ÎN CAZARMA 393 HUȘI, MUNICIPIUL HUȘI, JUDEȚUL VASLUI- Seminarul Episcopiei Hușilor – Unitatea Militară de Chimie

ADRESA

Mun. Huși , str. 1 Decembrie 1989, nr. 48A, jud. Vaslui

NR. PROIECT

296/2020          

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

ELABORATOR 

arh. C. Ciobănașu

BENEFICIAR

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Regim de protectie

Monument istoric:

Seminarul Episcopiei Hușilor, azi U. M. 01776, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06820, Str. 1 Decembrie 48A, municipiul Huși, jud. Vaslui

decizia comisiei

 

 

 

 

 

Către

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5

 Direcția Județeană pentru Cultură Iași, vă mulțumește pentru efortul depus în desfășurarea ședinței comisiei din zilele 7-8-9 aprilie 2020. Suntem conștienți că  această modalitate de desfășurare a ședințelor implică un efort suplimentar din partea dumneavoastră și că, în același timp vă lipsesc discuțiile constructive din plenul ședințelor.

Deoarece,  condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților  se mențin în continuare, următoarea ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în același mod.

 În consecință  în perioada 5-6-7 mai 2020 va fi organizată online ședința comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5. pentru documentațiile depuse în format letric la sediul direcției și  transmise  în format pdf, pănă la data de 30.04. 2020, ora12.00 

la D.J.C. Iaș la adresa de email: [email protected]

 Documetatiile se vor transmite pe email in format pdf, membrilor comisiei zonale a monumentelor istorice pentru a fi analizate conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a ministerului culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf

  1.    Direcția Județeană pentru Cultură Iași va verifica corespendența documentației depuse în format letric cu documentația transmisă în format pdf.

 2.    documentațiile transmise membrilor comisiei vor fi însoțite de fișa de vot nominală.

 3.    fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

 4.    fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de 3-5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5. 

5.    lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

 1. Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 2. Daca conditiile vor permite la sfarsitul lui mai se va organiza o sedinta pentru documentatiile la care s-a cerut discuții in plen

  Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

Virgil Băbîi

director DJC IASI

 

OPISUL

şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

luna aprilie 2020

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5

Preşedinte :                  1. – Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Membri :                       2. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

                                    3. – Arh. Cristina ANDREI

                                    4. –  Ing. Lucian SOVEJA

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

7. - Arh. Ana Maria ZUP

8. – Arh. Mihai Eugen CODREANU

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

judeţul iaşi

Nr.reg./DJC IASI

1133/02.042020            CU   399/ 14.02.2020

OBIECTIVUL

branșament la rețeaua de apă și racord canalizare

ADRESA

Iași strada Cuza Vodă nr.44 NC 154005

PROIECT

BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE

NR. PROIECT

/2018

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ING Mariana Corneliu

ELABORATOR 

S.C. APA VITAL -SERVICIUL TEHNIC

BENEFICIAR

S.C. MARLUC-H SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

2.

Nr.reg./DJC IASI

1134/02.04.2020        CU    4023 / 16/.1.2019

OBIECTIVUL

alipire imobile proprietate și construire locuință individuală și împrejnuire conform PUZ aprobat prin HCL 288 din26.07.2019

ADRESA

Iasi strada Aurora  nr. 7-9

PROIECT

ALIPIRE IMOBILE PROPRIETATE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJNUIRE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 288 DIN26.07.2019

NR. PROIECT

197/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh. Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

BIA arh. Rpzvan Ivanciu

BENEFICIAR

Barbu Mihaela Barbu Daniela

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  

1180 IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri strada Aurora 15, 17, 18, 20

DECIZIA COMISIEI

 

3.

Nr.reg./DJC IASI

113602.04.2020    CU 719 20.03.2020

OBIECTIVUL

construire cladire birouri, spații comerciale, servicii, alimentație publică, parcare, subterană, amenajare exterioară, căi de acces auto și pietonal, regim de înălțime 2S+P+M conform PUZ aprobat prin HCL nr. 92/28.02.2020

ADRESA

Iași strada sf. Lazăr nr. 64-66

PROIECT

CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PARCARE, SUBTERANĂ, AMENAJARE EXTERIOARĂ, CĂI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, REGIM DE ÎNĂLȚIME 2S+P+M CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 92/28.02.2020

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. GHEORGHIȚĂ CUPȘAN, ING. IONUȚ VASILACHE

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1143 IS-II-m-A-03957.01 Palatul Culturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

1149 IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

1076 IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare), municipiul IAŞI Str. Gusti Dimitrie 1

1144 IS-II-m-A-03957.02 Ruinele Curţii domneşti municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

1254 IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI Splaiul Stâng Bahlui 4

 

DECIZIA COMISIEI

 

4

Nr.reg./DJC IASI

1138/02.04.2020                  CU  722 /20.03.2020

OBIECTIVUL

construire clădiri birouri, spații comerciale, servicii, alimentație publică, parcare subterană, amenajare exterioară cu regim de înălțime 2S+P+6E conform PUZ aprobat prin HCL nr.100 din 28.02.2020

ADRESA

Iasi strada Palat, strada Sf Andrei, Strada Tănăsescu, strada Al Ipsilanti Vodă, strada Buznea, Strada Iancu Bacalu, Strada Trei Ierarhi, Trecătoarea Arh. Ion Mincu

PROIECT

CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PARCARE SUBTERANĂ, AMENAJARE EXTERIOARĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME 2S+P+6E CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.100 DIN 28.02.2020

NR. PROIECT

7/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. GHEORGHIȚĂ CUPȘAN, ING. IONUȚ VASILACHE

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 sec. XVIII

1265 IS-II-m-A-04069.01 Catedrala "Sf. Gheorghe" şi "Întâmpinarea Domnului” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1886

1266 IS-II-m-A-04069.02 Biserica "Sf. Gheorghe Vechi”, municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1758 - 1766

1267 IS-II-m-A-04069.03 Palatul Mitropolitan municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1902 - 1907

1268 IS-II-m-A-04069.04 Trei clădiri administrative municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 mijl. sec XX

1269 IS-II-m-A-04069.05 Fântâna lui Mihail de Hodocin municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1

1274 IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“ municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 1789

1275 IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

1276 IS-II-m-A-04076.01 Biserica "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 1637 - 1639

1277 IS-II-m-A-04076.02 Sala Gotică municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 înc. sec. XIX, refăcută 1904

1278 IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi" municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30 19

1261 IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

879 IS-II-a-A-03735 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 18

1271 IS-II-m-B-04071 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20 înc. sec. XX

1272 IS-II-m-B-04072 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 22-24 înc.sec. XX

1273 IS-II-m-B-04073 Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 înc. sec. X

1270 IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

DECIZIA COMISIEI

 

5

Nr.reg./DJC IASI

1139/02.04.2020      CU   4326 / 14.12.2017

OBIECTIVUL

construire spații comerciale , birouri, spații depozitare, locuințe și parcări conform PUZ aprobat prin HCL 423/2008 și modificicat prin HCL 406/2010

ADRESA

Iași bvd. Poitiers nr. 50 J

PROIECT

construire spații comerciale , birouri, spații depozitare, locuințe și parcări conform PUZ aprobat prin HCL 423/2008 și modificicat prin HCL 406/2010

NR. PROIECT

123/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh Ceka Xhaferr ing Carp Florin

ELABORATOR 

S.C. HOME CONCEPT SRL

BENEFICIAR

LUPUȘORU ELENA ANTOANELA, LUPUȘORU COSTICĂ, LUPUȘORU FLORENTINA, VRABIE OANA LOREDANA, VRABIE DĂNUȚ MARCEL

Regim de protectie

12 IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea" municipiul IAŞI

DECIZIA COMISIEI

 

6

Nr.reg./DJC IASI

1140/02.04.2020         CU   4067/23.12.2019

 OBIECTIVUL

construire bloc de locuințe confrom PUZ aprobat prin HCL nr. 151 30.03.2018

ADRESA

Iași strada  prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 55 B

PROIECT

CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CONFROM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 151 30.03.2018

NR. PROIECT

64/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. A.M. SĂVESCU

ELABORATOR 

S.C. SAM CONCEPT SRL

BENEFICIAR

S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA  PRIN Grecu Lucian

Regim de protectie

7 IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului" municipiul IAŞI

DECIZIA COMISIEI

 

7

Nr.reg./DJC IASI

1141/02.04.2020    -  CU1319/05.04.2018

OBIECTIVUL

construire locuință și împrejmuire pe teren proprietate conform PUD aprobat cu HCL 43/31.01.2012

ADRESA

Iași strada Camille Flammarion nr. 1

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE CONFORM PUD APROBAT CU HCL 43/31.01.2012

NR. PROIECT

04/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ARH. SMARANDA GÂLEA

ELABORATOR 

BIA ARH SABETY ALEXANDRA

BENEFICIAR

DROAHNĂ VALERIU

Regim de protectie

1211 IS-II-m-B-04017 Observator Astronomic municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 5

DECIZIA COMISIEI

 

8,

Nr.reg./CU

1142/02.04.2020  -   CU 3039 /06.09.2019

OBIECTIVUL

desfințare elemente de fațadă la spațiu comercial

ADRESA

Iasi strada Strapungere Silvestru nr. 62

PROIECT

DESFINȚARE ELEMENTE DE FAȚADĂ LA SPAȚIU COMERCIAL

NR. PROIECT

26

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh Irina Nistor

ELABORATOR 

S.C. ARHINOVA SRL

BENEFICIAR

S.C. INTERPRIMA SRL prin Moisa Cristina Adina

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

9

Nr.reg./DJC IASI

1143/02.04.2020       CU 3103/17.09/2019

OBIECTIVUL

demolareconstrucție exitentă C1 identificată NC 135845-C1

ADRESA

Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr. 16

PROIECT

DEMOLARECONSTRUCȚIE EXITENTĂ C1 IDENTIFICATĂ NC 135845-C1

NR. PROIECT

53/2018

FAZA   

DTAD

PROIECTANT

dr. ing Dorel Plătică

ELABORATOR 

S.C. TEHNOCONS DESIGN SRL

BENEFICIAR

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Regim de protectie

1IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI

1105 IS-II-m-B-03926 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 11

1106 IS-II-m-B-03927 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 13

1107 IS-II-m-B-03928 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 15

DECIZIA COMISIEI

 

10

Nr.reg./DJC IASI

1144/02.04.2020  CU 145/ 09-07-2019

OBIECTIVUL

întocmire PUZ și RLU pentru introducere terenîn intravilan în scopul construirii de locuințe unifamiliale sau cuplate , racord energie electrică, apă și canalizare

ADRESA

sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, nr cadastral 64989, 65076, 64991,64984

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCERE TERENÎN INTRAVILAN ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SAU CUPLATE , RACORD ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ ȘI CANALIZARE

NR. PROIECT

25/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

arh. Munteanu Ioan

ELABORATOR 

S.C VECTORIAL CONCEPT EVOLUTION SRL

BENEFICIAR

MITRUȚĂ GERARD ROBERTO și MITRUȚĂ LUCIA

Regim de protectie

situri arheologice conform Repertoriului Arheologic Județean

DECIZIA COMISIEI

 

11

Nr.reg./DJC IASI

114702.04.2020    CU  653 / 12.03.2020

OBIECTIVUL

 

ADRESA

 

PROIECT

DOCUMENTATIE INCOMPLETA

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Condurache Anca Elena

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

12

Nr.reg./DJC IASI

1148/02.04 2020   CU 7 /04.04.2019

OBIECTIVUL

construire și dotare cămin cultural

ADRESA

județul Iași, comuna Oțeleni, sat Hândrești

PROIECT

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL

NR. PROIECT

7/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh. Bogdan Brândușescu

ELABORATOR 

S.C. NORD-EST PROIECT SRL

BENEFICIAR

COMUNA OȚELENI

Regim de protectie

situri arheologice conform Repertoriului Arheologic Județean

DECIZIA COMISIEI

 

13

Nr.reg./DJC IASI

1149/03.04.2020       CU   21.08.2019

OBIECTIVUL

Extindere parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Bucșinescu, Smârdan, Ghica Vodă, intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. cad. 9747/1, 130568, 158118

PROIECT

EXTINDERE PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT.

NR. PROIECT

05/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L. PRIN TERCIU GABRIEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

14

Nr.reg./DJC IASI

1150/03.04.2020           CU 3031 din06.09.2019

OBIECTIVUL

Demolare, împrejmuire teren, lucrări de forare, efectuarea studiilor geotehnice, amenajare construcție provizorie.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

PROIECT

DEMOLARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, LUCRĂRI DE FORARE, EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, AMENAJARE CONSTRUCȚIE PROVIZORIE.

NR. PROIECT

10/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

15

Nr.reg./DJC IASI

1151/03.04.2020           CU 1317 din 10.05.2019

OBIECTIVUL

PUZ -construire locuințe colective, spații comerciale, birouri prin demolare construcții existente.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

PROIECT

PUZ -CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

NR. PROIECT

IUNIE/2019

FAZA   

PUZ – DOCUMENTATIE INCOMPLETA

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 sec. XVIII

1274 IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“ municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 1789

1275 IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi

1278 IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi" municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30 19

1261 IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

879 IS-II-a-A-03735 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 18

1271 IS-II-m-B-04071 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20 înc. sec. XX

1272 IS-II-m-B-04072 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 22-24 înc.sec. XX

1273 IS-II-m-B-04073 Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 înc. sec. X

1270 IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

DECIZIA COMISIEI

 

16

Nr.reg./DJC IASI

1152/03.04.2020   CU 22/14.01.2020

OBIECTIVUL

construire imobil de birouri, cazare și apartamente în regim hotelier, spații comerciale și parcare subterană

ADRESA

Iasi, strada Elena Doamna nr. 27,31/2

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI, CAZARE ȘI APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER, SPAȚII COMERCIALE ȘI PARCARE SUBTERANĂ

NR. PROIECT

DTAC  

FAZA   

09/2020

PROIECTANT

arh. Popovici A

ELABORATOR 

S.C. ARHAS PROIECT SRL

BENEFICIAR

S.C. MCHIM SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

871 IS-II-a-B-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi municipiul IAŞI Stradela Bărboi 12

DECIZIA COMISIEI

 

17

Nr.reg./DJC IASI

1153/03.04.2020  CU 3091 din13.09.2019

OBIECTIVUL

Iluminat exterior la Banca Națională Română – Scursala Regională Iași

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.17, NC 130154, 130154-C1, 130154-C2, 130154-C3

PROIECT

ILUMINAT EXTERIOR LA BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SCURSALA REGIONALĂ IAȘI

NR. PROIECT

SIL-443-2019

FAZA   

P.T.+D.E.

PROIECTANT

Ing. Fetescu Marioara

ELABORATOR 

S.C. ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA

BENEFICIAR

BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI PRIN PUIANU PETRU – DIRECTOR ZONAL ELBA – COM TIMIȘOARA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

DECIZIA COMISIEI

 

18

Nr.reg./DJC IASI

1154/03.04.202020 

OBIECTIVUL

Construire grup sanitar cu bazin etanș și vidanjabil din beton armat, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

Județ Iași, comuna Ceplenița, sat Ceplenița

PROIECT

CONSTRUIRE GRUP SANITAR CU BAZIN ETANȘ ȘI VIDANJABIL DIN BETON ARMAT, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

3/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C.arh. Ioan Iosub

ELABORATOR 

S.C. PROFLORCAD S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. ARHANGHELI” CEPLENIȚA PRIN PR. PAROH BAȘMUȘ IONUȚ  BOGDAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04119.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

19

Nr.reg./DJC IASI

1155/04.04.2020   CU 4111/23.12.2019

OBIECTIVUL

construire imobil colectiva -mica prin demolare constructie existenta

ADRESA

 

PROIECT

DOCUMENTATIE INCOMPLETA

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

20

Nr.reg./DJC IASI

1156/04.04.2020   AC 191/28.02.2020

OBIECTIVUL

desfințare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin HCL 211/30.05.2018 anexa 2 poz 553 strada Sf. Andrei 32

ADRESA

Iasi, strada strada Sf. Andrei 32

PROIECT

desfințare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin HCL 211/30.05.2018 anexa 2 poz 553 strada Sf. Andrei 32

NR. PROIECT

DTAD

FAZA   

03.01.2011

PROIECTANT

ing. Mihai Constantin

ELABORATOR 

S.C. PROEXAP SRL

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

21

Nr.reg./DJC BACĂU

 

780/18.03.2020

OBIECTIVUL

LUCRĂRI DE MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE INFRASTRUCTURĂ UNITATE PRIMIRI URGENȚE, REALIZARE HELIPORT, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

str. Spiru Haret, nr. 2, municipiul Bacău

NR. PROIECT

1/2020

faza  

D. T. A. C.

proiectant

ASOCIEREA S. C. C. G. DESIGN CONS S. R. L. & S. C. ABC DEVELOPMENT AVIATION S. R. L.

ELABORATOR           

Arh. Sorin Roșu

BENEFICIAR

Consiliul Județean Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău

regim protecție

În zona de protecție a monumentului istoric Școala Normală de fete „Ștefan cel Mare”, azi Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6, municipiul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00771

DECIZIA COMISIEI

 

22

Nr.reg./DJC BACĂU

 

719/12.03.2020

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (GARAJ ȘI SPAȚIU DE DEPOZITARE)

ADRESA

str. Vasile Morțun, sat Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacău

NR. PROIECT

134/2019

faza  

D. T. A. C.

proiectant

S. C. ARHIBAC S. R. L. BACĂU

ELABORATOR           

Arh. Marian Cătuneanu

BENEFICIAR

Stanciu Vasile și Stanciu Ancuța

regim protecție

În zona de protecție a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00819

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

23

Nr.reg./DJC Vaslui

 

OBIECTIVUL

CONSOLIDARE SI RENOVARE TEMPLUL MARE DIN BÂRLAD

 

ADRESA

Str. Paloda, nr. 5, jud. Vaslui

NR. PROIECT

108/ 2019

faza   

D.T.A.C.+Pth

proiectant

S.C. ARHITECTURAL CODE S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Adriana Mereuță

BENEFICIAR

FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA – CULTUL MOZAIC

regim protecție

Zona de protecție  a monumentului istoric:

Biserica Sf. Ilie a breslei blănarilor, cod LMI VS-II-m-B-06744, municipiul Bârlad, str. Paloda, nr. 5, jud Vaslui

DECIZIA COMISIEI

 

24

Nr.reg./DJC VASLUI

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ IMPLANTIX  P+2E

 

ADRESA

Str. TRANSILVANIEI nr. 4, municipiul Bârlad

NR. PROIECT

2456/2020

faza   

P.U.Z.

proiectant

S.C. PROIECT BOTOSANI S.R.L.

ELABORATOR 

ARH. TULBURE MIHAI

BENEFICIAR

SC CORTEX  IMPLANTS  SRL, prin Petrea George

regim protecție

Zona de protecție

§  Sala Curții cu Juri, azi Teatrul „V.I. Popa”- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06755,  Str. Republicii 268,  Municipiul Bârlad, datare 1890

§  BNR – Sucursală, azi Hotel „Premier” – S.C. CONDA-TEX S.R.L- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06753,  Str. Republicii 219,  Municipiul Bârlad, datare 1910

§  Casă, azi Sediul PRM și al Sindicatului Liber al Pensionarilor- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06754, Str. Republicii 223,  Municipiul Bârlad, datare 1890

Banca Populară „Deșteptarea”, azi S.C. Crizantema SRL- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06737, Str. Hamangiu Constantin 2, colț cu Str. Republicii 221,  Municipiul Bârlad, datare sf. sec. XIX - înc. sec XX

DECIZIA COMISIEI

 

 In vederea analizarii documentatiilor in cadrul sedintei CZMI nr. 5 vă rugăm transmiteți documentațiile  cu respectarea  precizărilor din instrucțiune.

Nu se primesc documente transmise pentru acelasi obiectiv in mai multe email-uri.

Direcția județeană pentru Cultură Iași nu are suficient personal pentru a verifica și completa

documentațiile transmise in mai multe etape.

In acesta perioada, toată corespondența se face prin email si avem de gestionat o mare cantitate de informatii.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5

În vederea analizării și avizării documentaților în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5 care se vor desfășura online, acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunii 1/2020 publicată pe adresa web a Ministerului Culturii: http://www.cultura.ro/directia-patrimoniu),  după cum urmează:

1.     în format electronic la adresa: [email protected].

Documentațiile pot fi transmise în fișiere individuale, arhive format zip sau prin intermediul site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

2.  în format letric la adresa Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod postal 700075, Mun. Iași, Jud. Iași – Direcția Județeană pentru Cultură Iași

IMPORTANT!!!

·         cererile se vor completa în conformitate cu documentul  expus pe pagina de internet monumenteiasi.ro, secțiunea - Comisia Zonala a Monumentelor Istorice - Program sedinte.

·         cererile vor fi înregistrate după completare (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specificate în cerere) precum și calcularea taxei aferente.

·         pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea cât și documentația se vor transmite în același email.

·         ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 documentațiile incomplete.

 

ANUNȚ IMPORTANT

30.03.2020

 ÎN PERIOADA 7-8-9 APRILIE 2020 VA FI ORGANIZATĂ ONLINE ȘEDINȚA COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 5. PENTRU DOCUMENTAȚIILE DEPUSE ÎN FORMAT LETRIC LA SEDIUL DIRECȚIEI ȘI  TRANSMISE  ÎN FORMAT PDF,

PĂNĂ LA DATA DE 03.04. 2020, ORA12.00 

LA D.J.C. IAȘI: [email protected]

 DOCUMETATIILE SE VOR TRANSMITE PE EMAIL IN FORMAT PDF, MEMBRILOR COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE PENTRU A FI ANALIZATE CONFORM DECIZIEI INSTRUCȚIUNII NR. 1 A MINISTERULUI CULTURII PUBLICATĂ PE PAGINA WEB:

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf

 1.    DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI VA VERIFICA CORESPENDENȚA DOCUMENTAȚIEI DEPUSE ÎN FORMAT LETRIC CU DOCUMENTAȚIA TRANSMISĂ ÎN FORMAT PDF.

 2.    DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE MEMBRILOR COMISIEI VOR FI ÎNSOȚITE DE FIȘA DE VOT NOMINALĂ.

 3.    FIȘA DE VOT COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ DE MEMBRU COMISIEI VA FI SCANATĂ (SAU FOTOGRAFIATĂ) VA FI TRANSMISĂ  DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ IAȘI PRIN EMAIL.

 4.    FIȘELE ÎN FORMAT LETRIC SE VOR TRANSMITE PRIN POȘTA SAU SE VOR DEPUNE ÎN PLIC SIGILAT LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI ÎN TERMEN DE 3-5 ZILE DE LA ÎNCHEIEREA SESIUNII ONLINE A ȘEDINȚEI COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5.

 5.    LIPSA FISELOR DE VOT ÎN FORMAT LETRIC SE CONSIDERĂ ABSENȚĂ PENTRU MEMBRU COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE.

 Precizări: 

MEMBRII COMISIEI SUNT OBLIGAȚI SĂ  PASTREZE CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A CELOR CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PROTECȚIEI DATE DE LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE, CU MODIFIĂRILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE, PE CARE LE VA OBȚINE/AFLA CA EFECT AL CALITAȚII  DE MEMBRU AL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

cererea pentru obținerea avizului C.Z.M.I.

DOMNULE DIRECTOR,

                       

SUBSEMNATUL/FIRMA…………………………………………………………………...............................................

DOMICILIAT: localitatea…………………………, str (nume vechi/nume actual)..............….............…....................

nr.……, Bl.……, sc……, ap.………, tel/fax:………………………………………........................................................

în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 solicit avizul c.Z.m.i.nr.5 pentru lucrările prevăzute în certificatul de urbanism

nr.......................................... data.................... eliberat de către............................................................................................

pentru imobilul de la adresa..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

AVIZ PENTRU URMATOARELE LUCRARI                                                                                                        

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

ANEXEZ PREZENTEI URMATOARELE DOCUMENTE:□  certificat de urbanism

□  HCL

regulament local de urbanism aferent PUZCP

□  acte de proprietate

□  planuri de incadrare in zona scara

    1/500 si 1/2000 (exclus google maps)

□ planșe plan topografic

□  releveu existent

□  memoriu general

□ studiu arheologic

□  studiu istoric arhitectural

□  proiect de arhitectură

□ planşe privind relaţia cu monumentele din zona de protecţie

□  planșe PUD/PUZ vizate spre neschimbare

□  memoriu tehnic

□  studiu istoric

□  expertiza tehnica

□  planşe desfăşurări stradale

□  montaj fotografic□ propuneri de mobilare urbană a zonei studiate/reglementate

(sau ilustrare urbanistică a zonei cu propuneri privind arhitectura clădirilor)

Declar pe propria mea răspundere, sub sancţiunea Codului Penal

pentru  fals în declaraţii  că suprafaţa construită desfăşurată 

pentru care solicit avizul de lucru este de _____________ mp.

 

Conform Ordin M.C.I.N. nr. 2515/28.06.2018 mă oblig să plătesc taxa de: 3,00 RON/mp x Aria desfășurată ___________________= _______________________

 Plata se face prin dispozitie de plata în contul Directiei Județene pentru Cultura,  Iasi:

cont IBAN: RO67TREZ40620E365000XXXX, Trezoreria Municipiului Iasi; cod fiscal: 4541777TA

 

DATA

______________

PROPRIETAR/DELEGAT*

 

_____________________

SEMNATURA

 

 

_____________________

 

 

 


 

SEDINTA COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR 5

PROGRAMATA PENTRU DATA DE 17 MARTIE 2020

SE AMÂNĂ DIN LIPSĂ DE CVORUM.

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 pentru luna martie 2020

marți, 10.03.2020, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana joi, 5 martie 2020, ora 9.00)

miercuri,  11.03.2020, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de 10.03.2020)

 

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29

(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( joi 9 ianuarie 2020, ora 9.00).

Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

 secretar comisie director DJC Iasi Virgil Babii

secretar supleant consilier superior Bobi Apavaloaiei

OPISUL şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5  sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Membri :                       2. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

                                    3. – Arh. Cristina ANDREI

                                    4. –  Ing. Lucian SOVEJA

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

7. - Arh. Ana Maria ZUP

8. – Arh. Mihai Eugen CODREANU

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu ANDREI

Arh. Lucia LECA – Institutul Național al Patrimoniului

            Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

director – Corina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


udeţul iaşi

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă (Sala de sport Bagdazar) pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr 14, NC 120931-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ (SALA DE SPORT BAGDAZAR) PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

472/2019

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04023 Casa Anastasie Başotă municipiul IAŞI Str. Sărăriei 14

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

Refacere trepte intrare biserică, două jardiniere aflate la baza acestora și soclu biserică.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.6

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

PAROHIA „CUVIOASA PARASCHEVA”

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03965 Biserica "Sf. Paraschiva de Sus” municipiul IAŞI Str. Păcurari 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial.

ADRESA

Municipiul Iași, Calea Galata

PROIECT

REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.

NR. PROIECT

181/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-03940             Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI Str. Mănăstirii 4

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

Documentație de clasare Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial.

ADRESA

Municipiul Iași, Calea Galata

PROIECT

REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.

NR. PROIECT

181/2018

FAZA  

CLASARE

PROIECTANT

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-03940             Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI Str. Mănăstirii 4

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Înființare sală de operații politraumă cu reamenajare și modernizare Bloc operator în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” din cazarma 756 Iași, cod lucrare 2018-C/I-756 Iași pav.A.

ADRESA

Municipiul Iași, strada General Berthelot nr.6

PROIECT

ÎNFIINȚARE SALĂ DE OPERAȚII POLITRAUMĂ CU REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE BLOC OPERATOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC” DIN CAZARMA 756 IAȘI – PAVILION A

NR. PROIECT

027/19

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Cristian Junea

ELABORATOR

S.C. HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02534 IAȘI REPREZENTATĂ PRIN AURELIAN CORNELIU MORARU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03780.01 Spitalul Militar Corp Vechi municipiul IAŞI Bd. Carol I 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Reabilitare, modernizare, exindere și dotare Cinematograf Trianon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușnenau nr.12, NC 161805, 161805-C1

PROIECT

REABILITARE, MODERNIZARE, EXINDERE ȘI DOATARE CINEMATOGRAF TRIANON.

NR. PROIECT

30/2019

FAZA  

S.F. + D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Andronachi Alexandra

ELABORATOR

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PRIN DIRECTOR DUMITRU PETRU TOMORUG

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  

 

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

Construire grup sanitar cu bazin etanș și vidanjabil din beton armat, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

Județ Iași, comuna Ceplenița, sat Ceplenița

PROIECT

CONSTRUIRE GRUP SANITAR CU BAZIN ETANȘ ȘI VIDANJABIL DIN BETON ARMAT, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

3/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

C.arh. Ioan Iosub

ELABORATOR

S.C. PROFLORCAD S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. ARHANGHELI” CEPLENIȚA PRIN PR. PAROH BAȘMUȘ IONUȚ  BOGDAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04119.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Actualizare Plan urbanistic general și Regulament local de urbanism - Comuna Dagâța, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Dagâța

PROIECT

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA DAGÂȚA, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

21/2012

FAZA  

PUG

PROIECTANT

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAGÂȚA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04144 Conacul V. Tăutu sat DAGÂŢA; IS-II-m-B-04195 Biserica de lemn "Sf. Ioan Botezătorul” sat MĂNĂSTIREA; IS-I-s-B-03540 Situl arheologic de la Boatca, punct "Cetatea,Mare" sat BOATCA; IS-I-s-B-03575 Situl arheologic de la Dagâţa, punct "Dealul Ţintirim II" sat DAGÂŢA;IS-I-s-B-03576 Situl arheologic de la Dagâţa, punct "Saivane" sat DAGÂŢA

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

Organizare de șantier, studiu geotehnic, consolidare teren, supraveghere arheologică

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 64-66

PROIECT

ORGANIZARE DE ȘANTIER, STUDIU GEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN, SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ

NR. PROIECT

33/2019

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR

Ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04047 Casa - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, municipiul IAŞI,

 Str. Sf. Lazăr 76

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Organizare de santier, studiugeotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu)

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu

PROIECT

ORGANIZARE DE SANTIER, STUDIUGEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN ZONA B (PERIMETRU DELIMITAT DE STR. SF. ANDREI, STR. TANASESCU, STR. BUZNEA, STR. IANCU BACALU)

NR. PROIECT

20/2019

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

IULIUS REAL ESTATE SRL, IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR

Arh. Gheorghiță Cupșan, ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Reparații capitale, amenajări interioare și extindere pe verticală locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.110, nr. cad. 14523

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE PE VERTICALĂ LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

682/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AGHA ROMEEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

obiectivul de investiție „Lucrări de intervenție în Cazarma 398 Iași”, conform certificat de urbanism nr. A880 din 22.01.2020, faza studiu de fezabilitate, prin care se propune demolare parțială împrejmuire perimetrală, realizare împrejmuire nou proiectată, consolidare și reparare împrejmuire existentă, lucrări de sistematizare adiacente împrejmuirii perimetrale

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.2

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

Solicitare comunicare dacă împrejmuirea aferentă obiectivului este considerată monument istoric sau se află în zona de protecție a monumentului

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02248 BUCUREȘTI – CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-20187             Cazarma Copou  municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

Iluminat exterior la Banca Națională Română – Scursala Regională Iași

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.17, NC 130154, 130154-C1, 130154-C2, 130154-C3

PROIECT

ILUMINAT EXTERIOR LA BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SCURSALA REGIONALĂ IAȘI

NR. PROIECT

SIL-443-2019

FAZA  

P.T.+D.E.

PROIECTANT

Ing. Fetescu Marioara

ELABORATOR

S.C. ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA

BENEFICIAR

BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI PRIN PUIANU PETRU – DIRECTOR ZONAL ELBA – COM TIMIȘOARA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

Reabilitare termică și reparații acoperișuri construcții pentru sediu A.B.A. PRUT-BÂRLAD și S.G.A. IAȘI.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Th. Văscăuțeanu nr.10, nr. cad. 143457

PROIECT

REABILITARE TERMICĂ ȘI REPARAȚII ACOPERIȘURI CONSTRUCȚII PENTRU SEDIU A.B.A. PRUT-BÂRLAD ȘI S.G.A. IAȘI.

NR. PROIECT

RPE nr. 485/2018

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Ing. Alexandra Zota

ELABORATOR

S.C. ROMPROIECT ELECTRO S.R.L.

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Modificare și extindere imobil existent.

ADRESA

municipiul Iași, strada Poligon nr.2A, NC 133958

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

MOTRUC THEODOR CONSTANTIN ȘI MOTRUC ALINA VERONICA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

Amplasare firmă – amenajări provizorii pe durata valabilității contractului de închiriere.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr.34, bl. Expres, et.P, NC 120730-C1-U5

PROIECT

AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ LA SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT – AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

56/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

17.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL nr.278/2018 – nr. cad. 125977, amenajare parcare – nr. cad. 155956, construire pod între nr. cad. 125977 și nr. cad. 155956, prin demolare construcții existente de pe terenul cu nr. cad. 125977.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, nr. cad. 125977, 155956

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.278/2018, AMENAJARE PARCARE,  CONSTRUIRE POD ÎNTRE N.C. 125977 ȘI N.C. 155956, PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

730/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. PRIN GALAN BRANZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan și reglementare în vederea construirii unui ansamblu cu funcțiuni mixte.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Trei Fântâni FN, NC 161796

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE.

NR. PROIECT

784

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. ITALIMOB COSTRUZIONI IAȘI S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Vovideniei nr.4, NC 138566, 129949

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

NR. PROIECT

656/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

FILIP ALINA ELENA ȘI CORDUNEANU PETRONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04091 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 6

IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică”–Vovidenia municipiul IAŞI Str. Vovidenia 11

IS-II-m-B-04093 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 12

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Bucur nr.20-22, nr. cad. 134528

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

716/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

KESHTA JAWDAT

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

Transformare pod existent în spațiu de locuit.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Grigore Vieru (fostă Sulfinei) nr.8, NC 158465-C1

PROIECT

TRANSFORMARE POD EXISTENT ÎN SPAȚIU DE LOCUIT.

NR. PROIECT

95/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Vasile

ELABORATOR

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

BUCUR CĂTĂLIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe (lotizare) și servicii publice și private.

ADRESA

Județul Iași, comuna Dobrovăț, sat Dobrovăț

PROIECT

PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE (LOTIZARE) ȘI SERVICII PUBLICE ȘI PRIVATE.

NR. PROIECT

11/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Poiană Daniel Lucian

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA DOBROVĂȚ PRIN MARTINUȘ CĂTĂLIN IULIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Demolare, împrejmuire teren, lucrări de forare, efectuarea studiilor geotehnice, amenajare construcție provizorie.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

PROIECT

DEMOLARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, LUCRĂRI DE FORARE, EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, AMENAJARE CONSTRUCȚIE PROVIZORIE.

NR. PROIECT

10/2019

FAZA  

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Extindere parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Bucșinescu, Smârdan, Ghica Vodă, intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. cad. 9747/1, 130568, 158118

PROIECT

EXTINDERE PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT.

NR. PROIECT

05/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L. PRIN TERCIU GABRIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazmir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan, stradela Bucșinescu nr. 35, FN, 88, 86, 3

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT.

NR. PROIECT

02/2020

FAZA  

PUZ CP

PROIECTANT

Dr. Arh. Mihai Drișcu, Arh. Ion Daniel Vișan, Dr. Arh. Ioan Sasu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L., ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L., S.C. PROGANEX 2005 S.R.L

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Reamenajare peisagistică a scuarului Independenței Iași.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Independenței

PROIECT

SCUAR INDEPENDENȚEI – PROPUNERE REAMENAJARE

NR. PROIECT

/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Luca Ana Maria

ELABORATOR

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-III-m-B-04313 Monumentul Independenţei municipiul IAŞI Piaţa Independenţei

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Extindere imobil existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Mr. Irimia Popescu nr.4A, nr. cad. 141603, 141603-C1

PROIECT

EXTINDERE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

076/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Georgeta Popa

ELABORATOR

S.C. AGS INTERNATIONAL CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

BECHIR DANIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Reabilitare drumuri comunale, sătești și poduri și podețe afectate de viituri în perioada 28-30.06.2018 (+ faza Studiu de fezabilitate).

ADRESA

Județul Iași, comuna Roșcani, sat Roșcani – intravilan, Rădeni

PROIECT

REABILITARE DRUMURI COMUNALE, SĂTEȘTI ȘI PODURI ȘI PODEȚE AFECTATE DE VIITURI ÎN PERIOADA 28-30.06.2018

NR. PROIECT

32/2019

FAZA  

D.A.L.I.+D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Lupu Bianca

ELABORATOR

S.C. GOTICA MANAGEMENT SYSTEM S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ROȘCANI PRIN PRIMAR GHEORGHIU GINOVEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04233             Biserica de lemn "Sf. Voievozi”  sat RĂDENI; comuna ROŞCANI

IS-II-m-B-04234             Biserica "Sf. Treime”     sat RĂDENI; comuna ROŞCANI

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

Amenajări interioare apartament proprietate și închidere balcoane.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Independenței nr.27, bl.C1-5, sc.C2, et.7, ap.26

PROIECT

AMENAJĂRI INTERIOARE APARTAMENT PROPRIETATE ȘI ÎNCHIDERE BALCOANE.

NR. PROIECT

201/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gabriela Dănăiță Ionescu

ELABORATOR

S.C. ARHITECT GRUP S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

SIMERIA FLORIN ȘI SIMERIA OTILIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Construire locuință și desființare construcție existentă (C1) de pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr.77, nr. cad. 709/1, 709/1-C1

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ (C1) DE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

02/2020

FAZA  

D.T.A.C.+D.T.O.E.+D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Pleșco

ELABORATOR

S.C. EDEN S.R.L.

BENEFICIAR

VASILIU NICOLAE ȘI VASILIU EUGENIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04090             Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

31

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate din extravilan în intravilan.

ADRESA

Județul Iași, comuna Rediu, extravilan Breazu

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA TRECERII TERENULUI PROPRIETATE DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN.

NR. PROIECT

686/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

CEBAN VICTORIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

32.

Execuție RK infrastructură pasaj pietonal subteran Frumoasa.

ADRESA

Muncipiul Iași, Pasaj pietonal subteran Frumoasa – CF Iași - Vaslui

PROIECT

RK INFRASTRUCTURĂ PASAJ PIETONAL SUBTERAN FRUMOASA

NR. PROIECT

42/2020

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Ing. Adrian Grosu

ELABORATOR

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-04006.03 Ruinele palatului "Pentru Femei”

DECIZIA COMISIEI

 

33.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUD aprobat cu HCL nr.43/31.01.2012.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Camille Flammarion nr.1, nr. cad. 18918

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUD APROBAT CU HCL NR.43/31.01.2012.

NR. PROIECT

04/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andra-Ștefana Gonciar-Beșleagă

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Sabetay Alexandra

BENEFICIAR

DROAHNA VALERIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

34.

OBIECTIVUL

Construire clădire FUNDAȚIA EUROED.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Arcu nr.8, nr. cad. 153273

PROIECT

CONSTRUIRE CLĂDIRE FUNDAȚIA EUROED.

NR. PROIECT

6

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Colesniuc Daniel

ELABORATOR

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA EUROED

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

Consultare pentru fațade imobil.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Dancu nr.2

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

CONSULTARE

PROIECTANT

Arh. Gherghe Hereș

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

 

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03855             Casă- Starea Civilă municipiul IAŞI Str. Dancu 2

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren din extravilan în intravilan, pentru construire locuințe colective, amenajare teren, drum de acces, împrejmuire și organizare de șantier.

ADRESA

Județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor nr.20

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE TEREN, DRUM DE ACCES, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

2/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR

S.C. AX LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

HOMEUCĂ CONSTATIN DRAGOȘ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Consolidare, mansardare și refuncționalizare imobil existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Albineț nr.39, nr. cad. 163139-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, MANSARDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

66/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Iuliana Halciug

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

CAVESCHI ȘTEFAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii a 4 locuințe individuale.

ADRESA

Județul Iași, comuna Bârnova

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

22/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Munteanu Ioan, Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, S.C. VECTORIAL CONCEPT EVOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SYMMORYENT S.R.L., GHERGHELUCA IONUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

39.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Moara de Vânt, nr. cad. 161256

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE ȘI ÎMPREJMUIRE.

NR. PROIECT

15/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

C. arh. Georgeta Popa

ELABORATOR

S.C. GELICONS S.R.L.

BENEFICIAR

TESLARU CIPRIAN ȘI TESLARU MARIANA RAMONA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

40.

Construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Hotin nr.49, nr. cad. 149572

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI ÎMPREJMUIRE.

NR. PROIECT

01/2019

FAZA  

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Raluca Petrilă-Fecioru

ELABORATOR

S.C. CODE711 STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MANOLACHE GABRIEL SERGIU ȘI MANOLACHE VICTORIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație, supraetajare și extindere imobil existent cu NC 139459-C1.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Dumbrava Roșie nr.31, nr. cad. 139459-C1.

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT CU NC 139459-C1.

NR. PROIECT

191167/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Bogdan Mihul

ELABORATOR

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

MIHUL VALENTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

42.

OBIECTIVUL

Relocare rețele fibră optică din traseu aerian în montaj subteran, construire canalizație subterană pentru telecomunicații, cămine de vizitare și construire racorduri laterale în municipiul Iași, str. Theodor Pallady.

ADRESA

municipiul Iași, str. Theodor Pallady

PROIECT

RELOCARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ DIN TRASEU AERIAN ÎN TRASEU SUBTERAN, MONTARE INFRASTRCTURĂ REȚEA PRINCIPALĂ ÎN CANALIZAȚIE PMI, MONTARE CĂMINE DE VIZITARE ȘI RACORDURI LATERALE PE STR. THEODOR PALLADY, ÎN MUNICIPIUL IAȘI,JUDEȚUL IAȘI

NR. PROIECT

32/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Vieru Corina

ELABORATOR

S.C. HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RCS & RDS S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

OBIECTIVUL

Relocare rețele fibră optică din traseu aerian în montaj subteran, construire canalizație subterană pentru telecomunicații, cămine de vizitare și construire racorduri laterale în municipiul Iași, str. Mihail Kogălniceanu.

ADRESA

municipiul Iași, str. Mihail Kogălniceanu

PROIECT

RELOCARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ DIN TRASEU AERIAN ÎN TRASEU SUBTERAN, MONTARE INFRASTRCTURĂ REȚEA PRINCIPALĂ ÎN CANALIZAȚIE PMI, MONTARE CĂMINE DE VIZITARE ȘI RACORDURI LATERALE PE STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL IAȘI,JUDEȚUL IAȘI

NR. PROIECT

34/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Vieru Corina

ELABORATOR

S.C. HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RCS & RDS S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

44.

Împrejmuire la stradă teren proprietate și montare barieră acces auto.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Morilor nr.22, nr. cad. 148600

PROIECT

ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ TEREN PROPRIETATE ȘI MONTARE BARIERĂ ACCES AUTO.

NR. PROIECT

01/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sergiu Ghizdovăț

ELABORATOR

S.C. ANTHEM STP S.R.L.

BENEFICIAR

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

45.

OBIECTIVUL

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Golăiești, județul Iași”.

ADRESA

Județul Iași, comuna Golăiești, Golăiești – intravilan, Grădinari, Cilibiu, Podu Jijiei, Medeleni, Cotu lui Ivan, Petrești și extravilan

PROIECT

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GOLĂIEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.

NR. PROIECT

5/2019

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Ing. Dumea Emanuel-Mihail

ELABORATOR

SST GRUP TERMO

BENEFICIAR

COMUNA GOLĂIEȘTI REPREZENTATĂ DE PRIMAR BÎZDÎGĂ MIHAI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04121, Biserica "Sf. Nicolae”, sat CILIBIU; comuna GOLĂIEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

46.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Județ Iași, comuna Miroslava, sat Uricani, nr. cad. 88256

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M, IMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITAȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

21/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Enea Radu

ELABORATOR

S.C. DIAGONAL STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA „GLASUL VIEȚII” REPREZENTATĂ DE DĂNUȚ DAMASCHIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Terenul se află în zona sitului arheologic cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea Dealul cimitirului,  publicat în Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol.I, p.239, pct.XLVI.10.D (34), ,  autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984

DECIZIA COMISIEI

 

47.

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar de tip backlit pe teren închiriat – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Arcu nr.11, nr. cad. 128622

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR DE TIP LED TV PE TEREN INCHIRIAT – AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE.

NR. PROIECT

107/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KARTEZIAN S.R.L. PRIN NEAGU CĂTĂLIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

48.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, modernizare locuință și împrejmuire fără modificarea indicatorilor urbanistici existenți.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Morilor nr.7, nr. cad. 131026, 131026-C1

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, MODERNIZARE LOCUINȚA ȘI IMPREJMUIRE FARA MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI EXISTENȚI.

NR. PROIECT

41/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Halciug Iuliana

ELABORATOR

P.F.A. PRISACARU TOADER

BENEFICIAR

GHERMAN VITALIE ȘI GHERMAN RAMONA MIHAELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

49.

OBIECTIVUL

Amenajări interioare, refuncționalizare apartament, înlocuire tâmplărie exterioară din fațadă bloc, înlocuire parapet balcon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.18, bl.3, et.2, ap.8, nr. cad. 121714-C1-U26

PROIECT

AMENAJARI INTERIOARE, REFUNCȚIONALIZARE APARTAMENT, INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA DIN FAȚADA BLOC, INLOCUIRE PARAPET BALCON.

NR. PROIECT

3/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Daniela Roșu

ELABORATOR

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

COMĂNESCU MARIA PAULA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

50,

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar luminos pe sol.

ADRESA

Municipiul Iași, șoseaua Nicolina nr.10

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR LUMINOS PE SOL.

NR. PROIECT

33/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR

S.C. HOME CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BUCIUM TOURS S.R.L. PRIN BOMBEA ANA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz municipiul IAŞI Şos. Nicolina 5

DECIZIA COMISIEI

 

51.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan și construire locuințe unifamiliale.

ADRESA

Municipiul Iași, nr. cad. 157012, 162933, 162934

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE.

NR. PROIECT

07/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

TALMACIU MARIANA ȘI MARDARE GRAȚIELA-CRISTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

52.

OBIECTIVUL

actualizare PUG și RLU comuna Țuțora.

ADRESA

județul Iași,  comuna Țuțora.

PROIECT

actualizare PUG și RLU comuna Țuțora..

NR. PROIECT

13/2017

FAZA  

P.U.G.

PROIECTANT

Arh. Hen Iustin Constantin

ELABORATOR

S.C. TQM MANAGEMENT SRL S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ȚUȚORA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

53.

OBIECTIVUL

Consolidare și supraetajare construcție existentă conform PUZ aprobat prin HCL nr.397/29.11.2016.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Râșcanu Teodor nr.2, nr. cad. 130995, 130995-C1, 130995-C2, 130995-C3

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.397/29.11.2016.

NR. PROIECT

39/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR

S.C. IDEI XC S.R.L.

BENEFICIAR

JOUMAH BILAL ȘI COȘA CORINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL BACĂU

1.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

comuna Letea Veche, județul Bacău

PROIECT

PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU

NR. PROIECT

17/2017

FAZA  

DOC. AVIZE