Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 14 martie 2018

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU
Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI
                                    3. – dr. ing. Claudiu ROMILA
4.  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA
5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI
6. - Arh. Ciobănașu Cornel
Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tîrziu – Iaşi
8. – Arh. Daniela NEGULESCU – Vrancea
9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui
10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați
11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău
Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale
Arh. Ana Maria ZUP
Arh. Ion-Daniel VIȘAN
Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași
Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi
La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:
D.J.C.  IAŞI
DIRECTOR – Virgil BĂBÎI
CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI
D.J.C. BACĂU
DIRECTOR – Simona DROB
CONSILIER – Ovidiu BOLDUR
Arh. Magada Elena HUȚANU
D.J.C. GALAȚI
director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ
CONSILIER – Marius MITROF
D.J.C. VASLUI
directorCorina Nicoleta URSACHE
ARH. – Mihaela POPINIUC
D.J.C. VRANCEA
DIRECTOR – Traian NEGULESCU
CONSILIER – Maria BUNGHEZ
CONSILIER – Irina ADETU
CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA
Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul Iaşi

1.

OBIECTIVUL

Restaurare, consolidare, amenajare și introducere în circuitul turistic a monumentelor istorice din Ansamblul Bărboi Iași, Biserica cu hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, turnul de intrare, amenajarea incintei.

ADRESA

Iași, stradela Bărboi nr.12

PROIECT

RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC A MONUMENTELOR ISTORICE DIN ANSAMBLUL BĂRBOI IAȘI, BISERICA CU HRAMUL „SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL”, TURNUL DE INTRARE, AMENAJAREA INCINTEI.

NR. PROIECT

680/2018

faza  

P.TH./D.E.

proiectant

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR

S.C. GENESIS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” – BĂRBOI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi municipiul IAŞI Stradela Bărboi 12

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

OBIECTIVUL

Realizare monument de for public – cele trei uniri ale provinciilor românești.

ADRESA

Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt – vecinătatea  intrării Palatului Administrativ

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONSULTARE

proiectant

 

ELABORATOR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

OBIECTIVUL

Construire lumânărar la biserica Sf. Sava (monument istoric)-conf. PUZ aprobat cu HCL 442/31.10.2017.

ADRESA

Iași, str. Costache Negri nr.44

PROIECT

CONSTRUIRE LUMÂNĂRAR LA BISERICA SF. SAVA (MONUMENT ISTORIC)-CONF. PUZ APROBAT CU HCL 442/31.10.2017.

NR. PROIECT

11/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Gh. Hereș

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Gh. Hereș

BENEFICIAR

BISERICA „SF. SAVA”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03954 Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava"  municipiul IAŞI Str. Negri Costache 44

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

OBIECTIVUL

Amplasare  monument de for public „Capsula timpului”

ADRESA

Iași  strada Simion Bărnuțiu nr. 4

PROIECT

Proiect Capsula timpului” în cadrul Programului Centenar Bojdeuca Ion Creanga

NR. PROIECT

1/2018

faza  

Consultare avizare amplasare

proiectant

Felix Aftene

ELABORATOR

Muzeul Literaturii Române

BENEFICIAR

Consiliul Judetean Iași- Muzeul Național al Literaturii Române

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, schimbare de destinație la corp C7 în clădire administrativă și transformare din pod în mansardă în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse dimensiunilor exterioare ale construcției.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.34

PROIECT

CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP C7 ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI TRANSFORMARE DIN POD ÎN MANSARDĂ ÎN VOLUMUL EXISTENT AL CLĂDIRII, FĂRĂ MODIFICĂRI ADUSE DIMENSIUNILOR EXTERIOARE ALE CONSTRUCȚIEI.

NR. PROIECT

143/2018

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Dan Ionescu

ELABORATOR

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 34

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, reabilitare termică și refuncționalizarea spațiilor interioare la imobil existent.

ADRESA

Iași, Aleea Copou nr.11A

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, REABILITARE TERMICĂ ȘI REFUNCȚIONALIZAREA SPAȚIILOR INTERIOARE LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

07.14/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Oprișan N. Marian

ELABORATOR

B.I.A. OPRIȘAN N. MARIAN

BENEFICIAR

TEODOR GABRIELA ȘI TEODOR LUCIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03824 Casă municipiul IAŞI Aleea Copou 11-A

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare, reabilitare, schimbare de destinație construcție C1 monument istoric cod LMI IS-II-m-B-03992 din spațiu producție în spațiu depozitare, servicii comerciale, servicii către întreprinderi, inclusiv amenajarea podului existent și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Păcurari nr.115A

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

P.TH.

proiectant

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LUISIER S.R.L. IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03992 Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi sediu Mica Industrie

municipiul IAŞI Str. Păcurari 115

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

OBIECTIVUL

Consolidare, amenajare pod și schimbare de destinație din magazie în locuință.

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna nr.37

PROIECT

CONSOLIDARE, AMENAJARE POD ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN LOCUINȚĂ.

NR. PROIECT

 

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CHIRICA VASILE ȘI CHIRICA  MARIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

OBIECTIVUL

PUZ CP construire centru hotelier cu servicii complementare pentru zona centrală pe teren proprietate

ADRESA

Iași stradela Uzinei, str. Varianta Uzinei nr. 4-16,16

PROIECT

PUZ CP CONSTRUIRE CENTRU HOTELIER CU SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU ZONA CENTRALĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

24/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

arh. Ionel Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C CONCEPT MSG TRADE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

OBIECTIVUL

Construire clinică medicală, conform PUZ aprobat cu HCL 240/23.06.2017.

ADRESA

Iași, str. Păcurari nr.87

PROIECT

CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 240/23.06.2017.

NR. PROIECT

15/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

arh. Ionel C. Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CARDIO PRAXIS S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

OBIECTIVUL

PUZ-Etajare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Maior Popescu Eremia nr.1

PROIECT

PUZ-ETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

5/2018

faza  

PUZ

proiectant

arh. Ionel C. Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

SACAGIU RADU, HATMANU IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

OBIECTIVUL

“REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CASA UNIVERSITARILOR IAȘI – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS – II – M – B - 03782”

ADRESA

MUNICIPIUL IAȘI, BULEVARDUL CAROL, NR. 9, JUDEȚUL IAȘI

PROIECT

“REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CASA UNIVERSITARILOR IAȘI – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS – II – M – B - 03782”

NR. PROIECT

137/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. ARTEHNIS. S.R.L.

ELABORATOR

BIA IOAN MUNTEANU/S.C. PRODOMUS S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

LMI COD IS – II – M – B - 03782

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare corp O Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

ADRESA

Iași, Bld. Carol I nr.24

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CORP O UNIVERSITATEA „AL.I. CUZA” IAȘI

NR. PROIECT

15/2017

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Andreea Popescu

ELABORATOR

S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03787 Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate și concesionat pentru organizare de șantier aferentă studiilor de specialitate (cercetare arheologică) – construcție cu caracter provizoriu pe durata acesteia.

ADRESA

Iași, str. Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazimir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan

Std. Bucșinescu, nr.35,FN,88,3

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI CONCESIONAT PENTRU ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ STUDIILOR DE SPECIALITATE (CERCETARE ARHEOLOGICĂ) – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ACESTEIA.

NR. PROIECT

26/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Dr. arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L., S.C. SINFEX COMP S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

OBIECTIVUL

Consolidare și stabilizare versanți pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Iași, Str. Bucșinescu, Smârdan, M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, std.Bucșinescu. str. Smârdan+Str. Bucșinescu ,Sf.Lazăr, Ghica Vodă nr. 39,90,3,88+(37A+37), 5, FN

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI STABILIZARE VERSANȚI PE TEREN PROPRITATE ȘI TEREN CONCESIONAT

NR. PROIECT

23/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh.dr. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. SINFEX COMP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

ADRESA

Iași,  strada Bucsinescu; Smârdan; Ghica Voda; intersesctie str. M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir

PROIECT

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

NR. PROIECT

04/2017

faza  

D.T.A.C. +P. Th.

proiectant

arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 385/29.09.2017.

ADRESA

Iași, str. Splai Bahlui Mal Stâng, std. Sf. Andrei nr.35A; 7,9

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 385/29.09.2017.

NR. PROIECT

25/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ioan Angela

ELABORATOR

BIROU ARHITECTURĂ 3 Arh. Ioan Angela

BENEFICIAR

S.C. RAFANT COMPANY S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

OBIECTIVUL

SF - Construire cămin cultural multifuncțional.

ADRESA

Jud. Iași, Oraș Podu Iloaiei, str. Națională nr.88

PROIECT

CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE

NR. PROIECT

CIV-02-2018

faza  

STUDIU DE FEZABILITATE

proiectant

Arh. Irina Nistor

ELABORATOR

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

UAT ORAȘ PODU ILOAIEI PRIN PRIMAR ISTRATE CONSTANTIN GABI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Ipsilanti, nr. 2

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

537/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

BIA  Chiriță Marian Jean

ELABORATOR

Arh. Chiriță Marian Jean

BENEFICIAR

SC AVATTI INDUSTRIES SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Golia nr. 5

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

546/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

BIA MARIAN JEAN CHIRIȚĂ

ELABORATOR

Arh. Marian Jean Chiriță

BENEFICIAR

SC AMI TURING SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03852 – Ansamblul Mănăstirii Golia;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective și funcțiuni publice la parter și mezanin (conform PUZ aprobat prin HCL nr.54/28.02.2017).

ADRESA

Iași, str. Gării nr.22, nr.cad. 141012, 141011

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI PUBLICE LA PARTER ȘI MEZANIN (CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.54/28.02.2017).

NR. PROIECT

562/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. EVO RELIEF DESIGN S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.298/28.07.2017.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.298/28.07.2017.

NR. PROIECT

583/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L. ȘI S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

OBIECTIVUL

Institutul de Anatomie – Iasi, cod LMI IS – II – m – B - 04055

ADRESA

Iasi, Str. Sf.Teodor, nr. 32

PROIECT

Modificare sarpanta, amenajare pod si refacere fatada

NR. PROIECT

01/2018

faza  

CONSULTARE – faza D.A.L.I.

proiectant

arh.O.Alexievici, arh. D.Visan

ELABORATOR

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VISAN S.R.L.

BENEFICIAR

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” - Iasi

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric, zona de protectie: UMF–Rectorat (casa Calimachi) , Spitalul Sf.Spiridon, Turn clopotnita si Biserica Sf.Spiridon, Casa Roset- Muzeul de Istorie Naturala,  Biserica Sf.Teodor

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str-la Sf. Andrei, nr. 3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza  

DTAD

proiectant

BIA HEREȘ GHEORGHE

ELABORATOR

Hereș Gheorghe

BENEFICIAR

SC FLUX SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiunea de locuințe, spații comerciale, birouri și parcare subterană pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 344/29.10.2014.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 344/29.10.2014.

NR. PROIECT

40/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ana Chiprian

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA, IANOS ADRIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza  

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

OBIECTIVUL

Modernizare fațadă la imobil existent.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54

PROIECT

MODERNIZARE FAȚADĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

39/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ana Chiprian

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

IANOS ADRIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2928

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan urbanistic general Comuna Cozmești, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Cozmești

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

2335/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COZMEȘTI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan urbanistic general Comuna Ruginoasa, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ruginoasa

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

4569/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINOASA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU comuna Dagâța, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Dagâța

PROIECT

ACTUALIZARE PUG ȘI RLU COMUNA DAGÂȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

21/2012

faza  

PUG

proiectant

SC ATD PROIECT SRL

ELABORATOR

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul local al Comunei Dagâța, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

OBIECTIVUL

Întocmire PUG comuna Ceplenița, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Ceplenița

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUG COMUNA CEPLENIȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

04/2013

faza  

PUG

proiectant

SC TESS CONEX SA

ELABORATOR

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul Local al comunei Ceplenița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Grajduri

PROIECT

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

NR. PROIECT

1985/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

SC BDP Construct SRL

BENEFICIAR

Comuna Grajduri, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Conform anexa 1 lista monumente com. Grajduri

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

OBIECTIVUL

Demolare parapet balcon și reconstruire, închidere balcon cu tâmplărie.

ADRESA

Iași, str. Costache Negri nr.14, bl.G4, et.2, ap.5

PROIECT

DEMOLARE PARAPET BALCON ȘI RECONSTRUIRE, ÎNCHIDERE BALCON CU TÂMPLĂRIE.

NR. PROIECT

1/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Nechita Roxana

ELABORATOR

S.C. TOP PTH S.R.L.

BENEFICIAR

ERLIHMAN MIRELA PRIN HILITANU OCTAV

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan și lotizare teren pentru construire de locuințe individuale, în comuna Aroneanu, jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Aroneanu, nr. Cad. 65274

PROIECT

PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, ÎN COMUNA ARONEANU, JUD. IAȘI.

NR. PROIECT

71/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Dan Goaga

ELABORATOR

S.C. NEO PROIEWCT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ANDRONIC-NICULESCU ADRIAN CONSTANTIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

OBIECTIVUL

PUZ – construire locuințe colective pe teren proprietate cu nr. cad. 144370 prin demolare construcție existentă C1.

ADRESA

Iași, str. Jelea nr.10

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 144370 PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1.

NR. PROIECT

28/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

BĂNCILĂ ROXANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală pe teren proprietate prin demolare construcții existente C2, C3, C4, C5.

ADRESA

Iași, str. Mănăstirii nr.10

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C2, C3, C4, C5.

NR. PROIECT

112/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR

S.C. CAD S.R.L.

BENEFICIAR

CIUBOTARI ALEXANDRINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

OBIECTIVUL

Schimbare destinație spațiu existent C1 (Cinema Copou) în spațiu alimentație publică, evenimente și amplasare pergolă pe terasă existentă.

ADRESA

Iași, Bulevardul Carol I nr.48, nr.cad. 127465

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚIU EXISTENT C1 (CINEMA COPOU) ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, EVENIMENTE ȘI AMPLASARE PERGOLĂ PE TERASĂ EXISTENTĂ.

NR. PROIECT

157/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BAX SERV S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

OBIECTIVUL

Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru semnalizarea prin indicatoare rutiere și panouri publicitare a monumentlor istorice de pe teritoriul județului Iași; Notă de fundamentare

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONSULTARE

proiectant

 

ELABORATOR

CONSILIERI JUDEȚENI – VASILE COTIUGĂ, LIVIU GABRIEL BULGARU

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

OBIECTIVUL

Proiectul de hătărâre privind unele măsuri pentru punerea în valoare turistică a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Iași; Notă de fundamentare

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONSULTARE

proiectant

 

ELABORATOR

CONSILIER JUDEȚEAN – VASILE COTIUGĂ

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinație din Centrul de servicii sociale „Bogdana”, Bogdănești în Centru de zi, sat Bogdănești, com. Horlești, județul Iași, în cadrul proiectului ”Închiderea Centrului rezidențial „Bogdana”, Bogdănești, județul Iași” + documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, alte studii și documentații, taxe și avize.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Horlești, Sat Bogdănești

PROIECT

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE, ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN CENTRUL DE SERVICII SOCIALE „BOGDANA”, BOGDĂNEȘTI ÎN CENTRU DE ZI, SAT BOGDĂNEȘTI, COM. HORLEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL „BOGDANA”, BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”

NR. PROIECT

146/2017

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Andrei Nedelcu, Arh. Alexandru Oltean

ELABORATOR

S.C. ARTEHNIS S.R.L., S.C. PRODOMUS S.R.L.

BENEFICIAR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI IAȘI PRIN DIRECTOR GENERAL ION FLORIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04105 Biserica "Sf. Ioan” sat BOGDĂNEŞTI;comuna HORLEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

OBIECTIVUL

Modificare temă – etaj tehnic – construire clădire de birouri și locuințe de serviciu pe teren proprietate conf. PUD aprobat cu HCL 380/25.11.2015.

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr nr.56-56A

PROIECT

MODIFICARE TEMĂ – ETAJ TEHNIC – CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU PE TEREN PROPRIETATE CONF. PUD APROBAT CU HCL 380/25.11.2015.

NR. PROIECT

276/2016/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

C.arh. Rodica Munteanu, Arh. Mircea Curteanu

ELABORATOR

S.C. NEO STYLE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ și RLU pentru introducere teren în intravilan pentru construire case în regim P+1E și funcțiuni complementare.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Bârnova, nr. cad. 69294

PROIECT

PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CASE ÎN REGIM P+1E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.

NR. PROIECT

27/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Ignățel C. Alexandru-Christian

ELABORATOR

B.I.A. IGNĂȚEL C. ALEXANDRU-CHRISTIAN

BENEFICIAR

S.C. SYMCON BUILD S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă pe fațadă clădire existentă C2 PALAS SHOPPING MALL-amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Iași, str. Palas nr.7D, 7E

PROIECT

AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADĂ CLĂDIRE EXISTENTĂ C2 PALAS SHOPPING MALL-AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

85/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dan Goagă

ELABORATOR

S.C. NEO PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. XEROX BUSINESS SERVICES ROMANIA S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar (cu caracter temporar – 2 luni de la data autorizării).

ADRESA

Iași, strada Palat intersecție cu stradela Sf. Andrei

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR (CU CARACTER TEMPORAR – 2 LUNI DE LA DATA AUTORIZĂRII).

NR. PROIECT

111/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KARTEZIAN S.R.L. IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

OBIECTIVUL

Racordare la rețeaua de gaze naturale prin extindere rețea și branșament la rețeaua de gaze naturale pentru imobil – locuință, situat în Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840.

ADRESA

Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840

PROIECT

EXTINDERE CONDUCTĂ, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM

NR. PROIECT

/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Pavaloi P.

ELABORATOR

S.C. MIC DAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

OBIECTIVUL

PUZ – Construire Centrul medical pe teren proprietate Farmacia Adriana A&G Med S.R.L. și Ionașcu Bogdan Alexandru, str. Ion Creangă nr.16-18.

ADRESA

Iași, str. Ion Creangă nr.16-18

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE CENTRUL MEDICAL PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

16/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FARMACIA ADRIANA A&G MED S.R.L. ÎN ASOCIERE CU IONAȘCU BOGDAN ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2