Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 pentru luna ianuarie 2020

marți, 14.01.2020, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana joi, 9 ianuarie 2020, ora 9.00)

miercuri,  15.01.2020, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de 14.01.2020)

 

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29

(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( joi 9 ianuarie 2020, ora 9.00).

Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

 

secretar comisie director DJC Iasi Virgil Babii

secretar supleant consilier superior Bobi Apavaloaiei

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 14-15 ianuarie 2020

opisul  şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 :

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Membri :                       2. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

                                    3. – Arh. Cristina ANDREI

                                    4. –  Ing. Lucian SOVEJA

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

7. - Arh. Ana Maria ZUP

8. – Arh. Mihai Eugen CODREANU

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu ANDREI

Arh. Constantin MEDARU

Arhg. Dr. Stela CHEPTEA

Arh. Lucia LECA – Institutul Național al Patrimoniului

            Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire spații birouri, rezidențiale, spații comerciale, servicii, parcări, amenajări exterioare (străzi, accese pietonale și auto, spații verzi, etc.), sistematizare verticală.

ADRESA

Municipiul Iași, str. Sf. Andrei nr.4B( CF 158539), str. Trantomir nr.20 (CF 151114), str. Sf. Andrei nr.26A (CF 163662), str. Sf. Andrei nr.38 (CF 158092), str. Trantomir nr.22 (CF 141168), str. Trantomir nr.22 (CF 141251), str. Sf. Andrei nr. 8-10 (143248), str. Sf. Andrei nr.28 (CF 136610), str. Trei Ierarhi nr.7 (CF 137828), str. Sf. Andrei nr.28A (CF 141070), str. Trantomir nr.18 (CF 163684), str. Sf. Andrei nr.4B ( CF 121956), str. Gheorghe Ghibănescu nr.5B (CF 135137) , str. Sf. Andrei nr.26A ( CF 163663), str. Trantomir nr.18 (CF 163683), str. Trantomir nr.15 ( CF 160147), str. Sf.  Andrei nr.32 (CF 160697), str. Trei Ierarhi nr.7B (CF 158104), str. Sf. Andrei nr. 36 (CF 158523), STR. Sf. Andrei nr.6 (CF 152662), str. Trei Ierarhi nr.7 (153434), str. Sf. Andrei nr.38 (CF 157812), str. Trantomir nr.18 (CF 151190), str. Sf. Andrei nr.34 (CF 152234), str. Sf. Andrei nr.6 (CF 147726), str. Sf. Andrei nr. 26 (CF 150786), str. Iancu Bacalu nr.26 (CF 143517), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 144253), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 146059), str. Sf. Andrei nr.35 (CF 126922), str. Buznea nr.9 (CF 164075), fndc. Tanasescu nr.14 (CF 163205), str. Sf. Andrei nr.29 (CF 132375), str. Fundac tanasescu nr.10 (CF 160037), str. Iancu Bacalu nr.26 (CF 141431), str. Tanasescu nr. 8 (CF 130152), str. Sf. Andrei nr.33-39 (CF 127480), str. Tanasescu nr.18 (CF 131739), str. Sf. Andrei nr.33-39 (CF 127479), str. Buznea nr.9 (CF 164091), str. Iancu Bacalu nr.17 (CF 123214), fndc. Tanasescu nr.12 (CF 163369), str. Tanasescu nr.16 (CF 163685), str. Iancu Bacalu nr.27 (CF 161838), fndc. Tanasescu nr. 12A (Cf 162089), str. Buznea nr.11 (CF 160452), str. Sf. Andrei nr.31 (CF 161458), str. Tanasescu nr.8 (CF 161531), str. Buznea nr.3 (CF 160172), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 160305), str. Buznea nr. 9 (CF 160428), str. Fundac Tanasescu nr. 10 (CF 160042), str. Iancu Bacalu nr.29, (CF 160096), str. Iancu Baclu nr.1 (CF 159526), str. Tanasescu nr. 4 (fost nr.2) (CF 159855), str. Iancu Bacalu nr.23 (CF 157820), str. Iancu Bacalu nr.21 (CF 158179), str. Iancu Bacalu nr.25 (CF 158461), str. Buznea nr.1 (CF 150773), str. Iancu Bacalu nr.7 (CF 147833), str. Buznea nr.5-7 (CF 153408), fundacul Tanasescu nr. 12 (CF 154238), str. Iancu Bacalu nr.1A (CF154304), str. Iancu Bacalu nr. 23 (CF 155109), str. Iancu Bacalu nr.1 (CF 154708), str. Iancu Bacalu nr.23 (CF 156570), str. Iancu Bacalu nr.15A (CF 157357), str. Buznea nr.11 (CF 147311), str. Buznea nr.11 (CF 147326)

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, REZIDENȚIALE, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII, PARCĂRI, AMENAJĂRI EXTERIOARE (STRĂZI, ACCESE PIETONALE ȘI AUTO, SPAȚII VERZI, ETC.), SISTEMATIZARE VERTICALĂ.

NR. PROIECT

05/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Matei Bogoescu

ELABORATOR 

S.C. 4 B CONSULTANTA ARHITETURA S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI ȘI S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Modificare PUZ CP – aprobat prin HCL nr.375/01.09.2009 perimetrul delimitat de b-dul. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

ADRESA

Iași, b-dul. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

PROIECT

PUZ CP – MODIFICARE PUZ CP – APROBAT PRIN HCL NR.375/01.09.2009 AREAL B-DUL. A. PANU, STR. PALAT, STR. SF. CONSTANTIN ȘI ELENA, STR. SF. LAZĂR. – SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SPAȚII SERVICII ȘI PARCAJ SUBTERAN

NR. PROIECT

11/2018

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Matei Bogoescu

ELABORATOR 

S.C. 4B CONSULTANTA ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI ȘI S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare, exindere și doatare Cinematograf Trianon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușnenau nr.12, NC 161805, 161805-C1

PROIECT

REABILITARE, MODERNIZARE, EXINDERE ȘI DOATARE CINEMATOGRAF TRIANON.

NR. PROIECT

30/2019

FAZA   

S.F. + D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Andronachi Alexandra

ELABORATOR 

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PRIN DIRECTOR DUMITRU PETRU TOMORUG

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

4.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil birouri, spații comerciale, servicii publice și de interes general, locuințe, parcare subterană și supraterană pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Elena Doamna nr.11, NC 162176

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES GENERAL, LOCUINȚE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

3/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IASI

BENEFICIAR

S.C. HOLIM.H S.R.L. ȘI S.C. HADAR PROPRIETATI S.R.L. PRIN SACAGIU SIMONA ODET

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

5.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL nr.278/2018 – nr. cad. 125977, amenajare parcare – nr. cad. 155956, construire pod între nr. cad. 125977 și nr. cad. 155956, prin demolare construcții existente de pe terenul cu nr. cad. 125977.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, nr. cad. 125977, 155956

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.278/2018, AMENAJARE PARCARE,  CONSTRUIRE POD ÎNTRE N.C. 125977 ȘI N.C. 155956, PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

730/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. PRIN GALAN BRANZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

6.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – construire ansamblu mixt – used (locuințe colective, apart hotel, comerț, servicii, birouri, etc.).

ADRESA

municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr.78, CF 126952, 157065

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT – USED (LOCUINȚE COLECTIVE, APART HOTEL, COMERȚ, SERVICII, BIROURI, ETC.).

NR. PROIECT

41/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Săvescu, Arh. Mircea Grigorovschi

ELABORATOR 

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. ARHISTIL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L. ȘI S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L.

PRIN SĂVESCU ANA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

 

7.

OBIECTIVUL

Organizare de șantier, studiu geotehnic, consolidare teren, supraveghere arheologică

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 64-66

PROIECT

ORGANIZARE DE ȘANTIER, STUDIU GEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN, SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ

NR. PROIECT

33/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR 

Ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04047 Casa - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, municipiul IAŞI,

 Str. Sf. Lazăr 76

DECIZIA COMISIEI

 

 

8

OBIECTIVUL

Reparații capitale, amenajări interioare și extindere pe verticală locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.110, nr. cad. 14523

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE PE VERTICALĂ LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

682/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR 

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AGHA ROMEEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

9.

OBIECTIVUL

Organizare de santier, studiugeotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu)

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu

PROIECT

ORGANIZARE DE SANTIER, STUDIUGEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN ZONA B (PERIMETRU DELIMITAT DE STR. SF. ANDREI, STR. TANASESCU, STR. BUZNEA, STR. IANCU BACALU)

NR. PROIECT

20/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

IULIUS REAL ESTATE SRL, IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR 

Arh. Gheorghiță Cupșan, ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire bază sportivă – Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, pe terenul situat pe str. Sărărie nr.200, mun. Iași, jud. Iași.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.200, NC 143647, 143659

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ – UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI, PE TERENUL SITUAT PE STR. SĂRĂRIE NR.200, MUN. IAȘI, JUD. IAȘI.

NR. PROIECT

14/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ionel Corneliu Oancea, Arh. Stag. Vlad Corneliu Oancea

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca  

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire ansamblu mixt-used (locuințe colective, apart hotel, comerț, servicii, birouri, etc.).

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.71, 73-75 BIS

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT-USED (LOCUINȚE COLECTIVE, APART HOTEL, COMERȚ, SERVICII, BIROURI, ETC.).

NR. PROIECT

50/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Săvescu

ELABORATOR 

S.C. MEDIA PROJECTS SR.L.

BENEFICIAR

S.C. RODION S.R.L., S.C. DORIAȘI S.R.L., DRĂNICERU ELENA, DRĂNICERU ION, COJUHARI SVETLANA, S.C. RAFANT COMPANY S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03987 Casă municipiul IAŞI Str. Păcurari 75

IS-II-m-B-03985 Casă municipiul IAŞI Str. Păcurari 73

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

Reabilitare și consolidare corp de Biserică existent la Parohia Ortodoxă „Sf. Nicolae” – Tătăruși.

ADRESA

Județul Iași, comuna Tătăruși, sat Tătăruși, strada Sf. Nicolae (DS 863)

PROIECT

REABILITARE ȘI CONSOLIDARE CORP DE BISERICĂ EXISTENT LA PAROHIA ORTODOXĂ „SF. NICOLAE” – TĂTĂRUȘI.

NR. PROIECT

09/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Cătălin Rusu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Cătălin Rusu

BENEFICIAR

PAROHIA ORTODOXĂ „SF. NICOLAE” PRIN PREOT PAROH URSACHE PETRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

13.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan, construire complex cu destinație mixtă (rezidențial, retail și servicii).

ADRESA

Municipiul Iași, NC 156703, 156704

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE COMPLEX CU DESTINAȚIE MIXTĂ (REZIDENȚIAL, RETAIL ȘI SERVICII).

NR. PROIECT

5/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ 3 Arh. Angela Ioan

BENEFICIAR

WINKLER ANDREEA-LAVINIA, SCRIPCARIU SADIYE-IOANA ȘI WINKLER ALFRED EMANUEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

IS-II-m-A-03757 Biserica “Schimbarea La Faţă” a Mănăstirii Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate-construcție cu caracter provizoriu.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr.15, NC 131197

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE-CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU.

NR. PROIECT

16-1/2016

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandru Ignățel

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Alexandru Ignățel

BENEFICIAR

S.C. VENUS COURT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Studiu de fezabilitate Sală de festivități Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Mihail Kogălniceanu nr.10, NC 155388

PROIECT

STUDIU DE FEZABILITATE SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” IAȘI.

NR. PROIECT

191170/2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Arh. Bogdan Mihul

ELABORATOR 

S.C. MIHUL S.R.L.

BENEFICIAR

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03719 Casa Mavrocordat, Liceul "M. Eminescu" corp B şi corp C (cuprind în fundaţie ruinele curţii "Curtea de la Sărărie") municipiul IAŞI Str. Bălcescu Nicolae 10

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

Construire centru comercial, gospodărire apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.330/29.08.2019.

ADRESA

Municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr.2, NC 159601

PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.330/29.08.2019.

NR. PROIECT

20/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Fronea

ELABORATOR 

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. COMPAN S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03765 Biserica "Sf. Treime” municipiul IAŞI Str. Canta 2

DECIZIA COMISIEI

 

17.

OBIECTIVUL

Construire instalații de încălzire la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Feredeni, comuna Deleni, jud. Iași – Monument istoric cod LMi IS-II-m-B-04159.01

ADRESA

Județul Iași, comuna Deleni, sat Feredeni, CF 60631, NC 290

PROIECT

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE LA BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” FEREDENI

NR. PROIECT

872/2019

FAZA   

P.TH.+D.E.

PROIECTANT

Ing. Iacob Ovidiu

ELABORATOR 

S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” FEREDENI – PREOT PAROH FOTEA DĂNUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04159.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat FEREDENI; comuna DELENI

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în spațiu comercial (cabinet stomatologic).

ADRESA

Municipiul Iași, strada Tătărași nr.67A, NC 160148-C1

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL (CABINET STOMATOLOGIC).

NR. PROIECT

14/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ungureanu Claudiu

ELABORATOR 

S.C. PASSPECTIVE S.R.L.

BENEFICIAR

DIMITRIU VASILIU DUMITRU ȘI DIMITRIU VASILIU ANGELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUD aprobat cu HCL 435/28.09.2018.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Toma Cozma nr.102A, NC 158220

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUD APROBAT CU HCL 435/28.09.2018.

NR. PROIECT

469/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BOLD IMPEX S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație clădire corp C1 din sediu de firmă în cabinete medicale.

Schimbare învelitoare acoperiș (cu păstrarea formei, regimului de înălțime, materialului și a culorii)

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.85, NC 147100-C1

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE CORP C1, DIN SEDIU DE FIRMĂ ÎN CABINETE MEDICALE ȘI SCHIMBARE ÎNVELITOARE ACOPERIȘ

NR. PROIECT

19/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C.arh. Georgeta Popa

ELABORATOR 

S.C. GELICONS S.R.L.

BENEFICIAR

MITROFAN ELENA CRISTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04027 Casă municipiul IAŞI Str. Sărăriei 91

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr.78, C01, parter

PROIECT

AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL.

NR. PROIECT

62/2019

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

Arh. Andreea Dănilă

ELABORATOR 

S.C. SHAPES ZONE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONCEPT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret" municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Construire locuință pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Simion Bărnuțiu nr.20, NC 138966

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

19/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Butușneac Romeo

ELABORATOR 

S.C. E LASTING DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRILĂ CONSTANTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Construire rețea de telecomunicații electronice și montare cabinet în localitatea Suhuleț, comuna Tansa – județul Iași.

ADRESA

Județ Iași, comuna tansa, sat Suhuleț-intravilan

PROIECT

CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI MONTARE CABINET ÎN LOCALITATEA SUHULEȚ, COMUNA TANSA – JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

124/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Cristian Trif

ELABORATOR 

S.C. EXCLUSIVE TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04252 Biserica de lemn "Sf. Voievozi” sat SUHULEŢ; comuna TANSA

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Lucrări de intervenție la imobilul identificat cu nr. cadastral 125182-C1 – reabilitare, recompartimentare, modernizare.

ADRESA

Municipiul Iași, fundac Socola nr.7, NC 125182, 125182-C1

PROIECT

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA IMOBILUL IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 125182-C1 – REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE.

NR. PROIECT

801/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

LARION MARGARETA ȘI LARION NECULAI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

Recompartimentare spațiu comercial, înlocuire tâmplărie și amplasare firmă luminoasă – amenajări cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palas nr.5D, bl.D4, NC 140693-C1

PROIECT

RECOMPARTIMENTARE SPAȚIU COMERCIAL, ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE ȘI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ – AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

4

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ivona Gheorghe

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ivona Gheorghe

BENEFICIAR

S.C. AUTHENTIC DESIGN S.R.L. IRIMESCU BOGDAN DANIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-03957.01 Palatul Culturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Branșament la rețea energie electrică pentru Biserică, situată în Iași, splai Bahlui nr.4, nr. cad. 153916.

ADRESA

Municipiul Iași, Splai Bahlui nr.4, NC 153916

PROIECT

BRANȘAMENT LA REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ - BISERICĂ, AMPLASATĂ ÎN MUN. IAȘI, STR. BAHLUI MAL STÂNG NR.4, JUD. IAȘI, APARȚINÂND PAROHIA BISERICA MIACII DOMNULUI

NR. PROIECT

09/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. V. Filimon

ELABORATOR 

S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. PENTRU PAROHIA BISERICA MAICII DOMNULUI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească municipiul IAŞI Splaiul Stâng Bahlui 4

DECIZIA COMISIEI

 

27.

OBIECTIVUL

Branșament la rețeaua de energie electrică pentru imobil – spațiu comercial, situat în Iași, str. Cuza Vodă nr.11, nr. cad.138543-C1-U6.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Cuza Vodă nr.11, NC 138543-C1-U6

PROIECT

BRANȘAMENT LA REȚEA DE ENERGIE SPAȚIU COMERCIAL DIN LOC. IAȘI, STR. CUZA VODĂ NR.11, JUD. IAȘI, APARȚINÂND D-LUI SAFALER IOGR

NR. PROIECT

10/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. V. Filimon

ELABORATOR 

S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. PENTRU SAFALER IGOR

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03844 Casă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 11

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Iluminat exterior la Banca Națională Română – Scursala Regională Iași

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.17, NC 130154, 130154-C1, 130154-C2, 130154-C3

PROIECT

ILUMINAT EXTERIOR LA BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SCURSALA REGIONALĂ IAȘI

NR. PROIECT

SIL-443-2019

FAZA   

P.T.+D.E.

PROIECTANT

Ing. Fetescu Marioara

ELABORATOR 

S.C. ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA

BENEFICIAR

BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI PRIN PUIANU PETRU – DIRECTOR ZONAL ELBA – COM TIMIȘOARA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

Modificare și extindere imobil existent.

ADRESA

municipiul Iași, strada Poligon nr.2A, NC 133958

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

MOTRUC THEODOR CONSTANTIN ȘI MOTRUC ALINA VERONICA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial existent și amplasare reclamă.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.22, bl.330, sc.C, et. Parter, ap. Sp. Comercial, NC 122464-C1-U4

PROIECT

AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT ȘI AMPLASARE RECLAMĂ.

NR. PROIECT

26/2019

FAZA   

P.TH.+D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. B. N. Brîndușescu

ELABORATOR 

S.C. DUAL CREATIVE SOLUTION S.R.L., S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PRIN ANDREEA MANDEA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

31.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și anexe aferente, introducere teren în intravilan trup de Bogdănești (condiționat de PUZ)

ADRESA

Municipiul Iași, comuna Horlești, extravilan, CF 60765, NC 272/1

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI ANEXE AFERENTE, INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN TRUP DE BOGDĂNEȘTI (CONDIȚIONAT DE PUZ)

NR. PROIECT

24/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CIPREALESTATE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

32.

OBIECTIVUL

Actualizare Aviz MCIN nr.166/U/2019 în conformitate cu certificatul de urbanism nr.1430/17.05.2019. -  PUZ – Construire imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Crișan nr.10

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

 

FAZA   

ACTUALIZARE AVIZ MCIN NR.166/U/2019

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L. ZAMOȘTEANU CRISTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

DECIZIA COMISIEI

 

33.

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan prin PUZ pentru construire locuință și funcțiuni complementare.

ADRESA

Județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești, NC 62081

PROIECT

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PRIN PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

C.arh. Georgeta Popa

ELABORATOR 

S.C. GELICONS S.R.L.

BENEFICIAR

IVAȘCU C. MIHAI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

34.

OBIECTIVUL

Construire spații pentru procesul didactic de la disciplinele de echitație și tehnologia creșterii cabalinelor – amenajare bază hipică, construire adăpost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit și amenajare tribune, persoană juridică conform HCL nr.234/05.06.2019 și 266/28.06.219.

ADRESA

Municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.4-6-8, NC 124952

PROIECT

CONSTRUIRE SPAȚII PENTRU PROCESUL DIDACTIC DE LA DISCIPLINELE DE ECHITAȚIE ȘI TEHNOLOGIA CREȘTERII CABALINELOR – AMENAJARE BAZĂ HIPICĂ, CONSTRUIRE ADĂPOST ANIMALE, AMENAJARE TEREN ANTRENAMENT, CONSTRUIRE MANEJ ACOPERIT ȘI AMENAJARE TRIBUNE, PERSOANĂ JURIDICĂ CONFORM HCL NR.234/05.06.2019 ȘI 266/28.06.219.

NR. PROIECT

191166

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Bogdan Mihul

ELABORATOR 

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Muzeul „Mihail Sadoveanu”

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDEȚUL BACĂU

1.

OBIECTIVUL

LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA CLĂDIREA C 1 (SPAȚII DE INSTRUIRE ȘI DEPOZITARE), MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Str. George Bacovia, nr. 57, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA CLĂDIREA C 1 (SPAȚII DE INSTRUIRE ȘI DEPOZITARE), MUNICIPIUL BACĂU

NR. PROIECT

2/2019

FAZA   

P. A. C.

PROIECTANT

Șef proiect: Ing. Matei Claudiu

ELABORATOR 

MBUILD ENTERPRISE S. R. L., COMUNA SARATA, JUDEȚUL BACĂU

BENEFICIAR

JUDEȚUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric Casa General Cantili, azi ROPHARMA S. A., str. George Bacovia, nr. 52, municipiul Bacău, cod LMI:

BC-II-m-B-00766

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE LOCUINȚĂ C1, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Str. Șoimului, nr. 9, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

DESFIINȚARE LOCUINȚĂ C1

NR. PROIECT

16/2019

FAZA   

D. T. A. D.

PROIECTANT

Șef proiect: Arh. Petru Covașă

ELABORATOR 

S. C. ATELIER INFINIT S. R. L. IAȘI

BENEFICIAR

ANIȚEI COSMIN-GABRIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

           În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Bacău

           (aviz nr. 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

MODERNIZARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILĂ)

ADRESA

Str. Nicolae Titulescu, nr. 3, municipiul Bacău

PROIECT

MODERNIZARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILĂ)

NR. PROIECT

29/2018

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

S. C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S. A.

ELABORATOR 

Şef proiect: Arh. Tiberius Manoliu

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Bacău

(aviz nr. 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

RAPORT SUPLIMENTAR DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ AȘEZĂMÂNT CULTURAL, SAT PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU EMISĂ PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE AUTORIZARE ȘI EXECUȚIE A LUCRĂRILOR LA INVESTIȚIA : REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU (revenire și completări)

ADRESA

Sat Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău

PROIECT

RAPORT SUPLIMENTAR DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ AȘEZĂMÂNT CULTURAL, SAT PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU EMISĂ PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE AUTORIZARE ȘI EXECUȚIE A LUCRĂRILOR LA INVESTIȚIA : REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU

NR. PROIECT

4/2018

FAZA   

D. T. A. C. + P. Th.

PROIECTANT

Șef proiect: Arh. Ovidiu Dorin Alexievici

ELABORATOR 

S. C. NORD-EST PROIECT S. R. L. IAȘI

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric Școală, azi Cămin cultural, sat Pustiana, comuna Pârjol,

județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00885

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDEȚUL VASLUI

1.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL PENTRU CERCETAREA , CONSERVAREA ȘI REVITALIZAREA CULTURII LOCALE- RĂDĂCINI MOLDAVE- LIPOVĂȚ

ADRESA

Com. Lipovăț, Sat Lipovăț, jud. Vaslui

PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL PENTRU CERCETAREA , CONSERVAREA ȘI REVITALIZAREA CULTURII LOCALE- RĂDĂCINI MOLDAVE- LIPOVĂȚ

NR. PROIECT

119/2019

FAZA   

S.F./ D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. GEODEZIE CADASTRU MOLDOVA S.R.L.

ELABORATOR 

arh. Alexandru Grișco

BENEFICIAR

COMUNA LIPOVĂȚ, JUD. VASLUI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric

  • Biserica de lemn"Sf. Gheorghe” a fostului schit Lipovăţ (Zografu), Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-A-06852 , sat Lipovăț; comuna Lipovăț, datare- cca. 1626, refăcută 1717

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

REPARATII CURENTE LA CASTELUL DE APA STATIA CFR

BUHAIESTI ,COMUNA BUHAIESTI,JUD.VASLUI

ADRESA

Com. Bogdănița, Loc. Schitu,, jud. Vaslui

PROIECT

REPARATII CURENTE LA CASTELUL DE APA STATIA CFR

BUHAIESTI ,COMUNA BUHAIESTI,JUD.VASLUI

NR. PROIECT

192/2018

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Karl Niels Aurer, arh. Daniel Tîrîlă

BENEFICIAR

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE

CALATORI- C.F.R. CALATORI S.A. BUCURESTI PRIN SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI IASI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric

§  Turn de apă , Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06769, sat Buhăești; comuna Vulturești, datare: 1931

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

REABILITARE DISPENSAR CASA RALEA SI INFIINTAREA UNUI CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA PENTRU ADULTI SI COPII MUNICIPIUL HUSI

ADRESA

Mun. Huși, Str. Kisacoff Toma 1-1A, jud. Vaslui

PROIECT

REABILITARE DISPENSAR CASA RALEA SI INFIINTAREA UNUI CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA PENTRU ADULTI SI COPII MUNICIPIUL HUSI

NR. PROIECT

221/2019

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Karl Niels Aurer, arh. Daniel Tîrîlă

BENEFICIAR

PRIMĂRIA HUȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric

§  Casele Ralea- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06837, Str. Kisacoff Toma 1-1A,  municipiul Huși,  datare: 1864 - 1867

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

REABILITARE CLADIRE CASA MORUZI (FOSTA BANCA ALBINA) SI INFIINTARE CENTRU CULTURAL-EDUCATIONAL MUNICIPIUL HUSI

ADRESA

Mun. Huși, Str. Al. I. Cuza, nr.13, jud. Vaslui

PROIECT

REABILITARE CLADIRE CASA MORUZI (FOSTA BANCA ALBINA) SI INFIINTARE CENTRU CULTURAL-EDUCATIONAL MUNICIPIUL HUSI

NR. PROIECT

222/2019

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Karl Niels Aurer, arh. Daniel Tîrîlă

BENEFICIAR

U.A.T. MUN. HUȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric

§  Banca ”Albina”, azi atelier- Școala Nr.1, Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06823, Str. Cuza Alexandru Ioan 13, municipiul Huși,  datare: înc. sec. XX

 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

PUZ- SEDIU FUNDAȚIA PORTUL SPERANȚEI

ADRESA

Mun.Bârlad, Str. G-ral Cerchez, nr.4, jud. Vaslui

PROIECT

PUZ- SEDIU FUNDAȚIA PORTUL SPERANȚEI

NR. PROIECT

222/2019

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

FUNDAȚIA PORTUL SPERANȚEI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric

§  Școala Nr. 3, azi Grupul Școlar de Arte și Meserii, Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06749, Str. Petru Rareș 41, municipiul Bârlad, datare- 1882-1892

DECIZIA COMISIEI

 

6.

OBIECTIVUL

Construire locuință P+M

ADRESA

Str. Cpt. Grigore Ignat, nr.2. municipiul Bârlad, județul Vaslui

PROIECT

Construire locuință P+M

NR. PROIECT

502/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

arh. Hanganu Nicolae

ELABORATOR 

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

Elisei Bogdan Gică și Elisei Cristina

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric:

Școala nr. 3, azi Grup Școlar de Arte și Meserii, cod LMI VS-II-m-B-06749, municipiul Bârlad, str. Petru Rareș, nr.41, Județul Vaslui

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 19 decembrie 2019

OPISUL şedinţei  de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Membri :                       2. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

                                    3. – Arh. Cristina ANDREI

                                    4. –  Ing. Lucian SOVEJA

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

7. - Arh. Ana Maria ZUP

8. – Arh. Mihai Eugen CODREANU

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu ANDREI

arh. Constantin MEDARU

conf. univ dr. Vasile COTIUGA

Arh. Lucia LECA – Institutul Național al Patrimoniului

            Arh. Alexandru Mustiață  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire spații birouri, rezidențiale, spații comerciale, servicii, parcări, amenajări exterioare (străzi, accese pietonale și auto, spații verzi, etc.), sistematizare verticală.

ADRESA

Municipiul Iași, str. Sf. Andrei nr.4B( CF 158539), str. Trantomir nr.20 (CF 151114), str. Sf. Andrei nr.26A (CF 163662), str. Sf. Andrei nr.38 (CF 158092), str. Trantomir nr.22 (CF 141168), str. Trantomir nr.22 (CF 141251), str. Sf. Andrei nr. 8-10 (143248), str. Sf. Andrei nr.28 (CF 136610), str. Trei Ierarhi nr.7 (CF 137828), str. Sf. Andrei nr.28A (CF 141070), str. Trantomir nr.18 (CF 163684), str. Sf. Andrei nr.4B ( CF 121956), str. Gheorghe Ghibănescu nr.5B (CF 135137) , str. Sf. Andrei nr.26A ( CF 163663), str. Trantomir nr.18 (CF 163683), str. Trantomir nr.15 ( CF 160147), str. Sf.  Andrei nr.32 (CF 160697), str. Trei Ierarhi nr.7B (CF 158104), str. Sf. Andrei nr. 36 (CF 158523), STR. Sf. Andrei nr.6 (CF 152662), str. Trei Ierarhi nr.7 (153434), str. Sf. Andrei nr.38 (CF 157812), str. Trantomir nr.18 (CF 151190), str. Sf. Andrei nr.34 (CF 152234), str. Sf. Andrei nr.6 (CF 147726), str. Sf. Andrei nr. 26 (CF 150786), str. Iancu Bacalu nr.26 (CF 143517), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 144253), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 146059), str. Sf. Andrei nr.35 (CF 126922), str. Buznea nr.9 (CF 164075), fndc. Tanasescu nr.14 (CF 163205), str. Sf. Andrei nr.29 (CF 132375), str. Fundac tanasescu nr.10 (CF 160037), str. Iancu Bacalu nr.26 (CF 141431), str. Tanasescu nr. 8 (CF 130152), str. Sf. Andrei nr.33-39 (CF 127480), str. Tanasescu nr.18 (CF 131739), str. Sf. Andrei nr.33-39 (CF 127479), str. Buznea nr.9 (CF 164091), str. Iancu Bacalu nr.17 (CF 123214), fndc. Tanasescu nr.12 (CF 163369), str. Tanasescu nr.16 (CF 163685), str. Iancu Bacalu nr.27 (CF 161838), fndc. Tanasescu nr. 12A (Cf 162089), str. Buznea nr.11 (CF 160452), str. Sf. Andrei nr.31 (CF 161458), str. Tanasescu nr.8 (CF 161531), str. Buznea nr.3 (CF 160172), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 160305), str. Buznea nr. 9 (CF 160428), str. Fundac Tanasescu nr. 10 (CF 160042), str. Iancu Bacalu nr.29, (CF 160096), str. Iancu Baclu nr.1 (CF 159526), str. Tanasescu nr. 4 (fost nr.2) (CF 159855), str. Iancu Bacalu nr.23 (CF 157820), str. Iancu Bacalu nr.21 (CF 158179), str. Iancu Bacalu nr.25 (CF 158461), str. Buznea nr.1 (CF 150773), str. Iancu Bacalu nr.7 (CF 147833), str. Buznea nr.5-7 (CF 153408), fundacul Tanasescu nr. 12 (CF 154238), str. Iancu Bacalu nr.1A (CF154304), str. Iancu Bacalu nr. 23 (CF 155109), str. Iancu Bacalu nr.1 (CF 154708), str. Iancu Bacalu nr.23 (CF 156570), str. Iancu Bacalu nr.15A (CF 157357), str. Buznea nr.11 (CF 147311), str. Buznea nr.11 (CF 147326)

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, REZIDENȚIALE, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII, PARCĂRI, AMENAJĂRI EXTERIOARE (STRĂZI, ACCESE PIETONALE ȘI AUTO, SPAȚII VERZI, ETC.), SISTEMATIZARE VERTICALĂ.

NR. PROIECT

05/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Matei Bogoescu

ELABORATOR 

S.C. 4 B CONSULTANTA ARHITETURA S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI ȘI S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1264 IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 sec. XVIII

1265 IS-II-m-A-04069.01 Catedrala "Sf. Gheorghe" şi "Întâmpinarea Domnului” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1886

1266 IS-II-m-A-04069.02 Biserica "Sf. Gheorghe Vechi”, municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1758 - 1766

1267 IS-II-m-A-04069.03 Palatul Mitropolitan municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 1902 - 1907

1268 IS-II-m-A-04069.04 Trei clădiri administrative municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 mijl. sec XX

1269 IS-II-m-A-04069.05 Fântâna lui Mihail de Hodocin municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1

1274 IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“ municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 1789

1275 IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

1276 IS-II-m-A-04076.01 Biserica "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 1637 - 1639

1277 IS-II-m-A-04076.02 Sala Gotică municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28 înc. sec. XIX, refăcută 1904

1278 IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi" municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30 19

1261 IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

879 IS-II-a-A-03735 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 18

1271 IS-II-m-B-04071 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20 înc. sec. XX

1272 IS-II-m-B-04072 Casă municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 22-24 înc.sec. XX

1273 IS-II-m-B-04073 Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26 înc. sec. X

1270 IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

1005 IS-II-a-A-03852 Ansamblul Mănăstirii Golia municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 sec. XVI - XVIII

1006 IS-II-m-A-03852.01 Biserica "Înălţarea Domnului” municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 1652 - 1660

1007 IS-II-m-A-03852.02 Stăreţie municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 sec. XVII

1008 IS-II-m-A-03852.03 Casa Apelor municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 1804

1009 IS-II-m-A-03852.04 Casa Ion Creangă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 1691

1010 IS-II-m-A-03852.05 Cişmea municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 1766

1011 IS-II-m-A-03852.06 Turnuri de colţ municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 1667 - 1668

1012 IS-II-m-A-03852.07 Turn clopotniţă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 prima jum. sec. XVII

1013 IS-II-m-A-03852.08 Zid de incintă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 51 1667 – 1668

1136 IS-II-a-A-03954 Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava" municipiul IAŞI Str. Negri Costache 44 1625

1137 IS-II-m-A-03954.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” municipiul IAŞI Str. Negri Costache 44 1625

1138 IS-II-m-A-03954.02 Anexe (ruine) municipiul IAŞI Str. Negri Costache 44 1625

1139 IS-II-m-A-03954.03 Zid de incintă municipiul IAŞI Str. Negri Costache 44 1

832 IS-II-a-A-03691 Biserica "Sf. Dumitru” (Biserica Balş) municipiul IAŞI Str. 14 Decembrie 1989 15 1691

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Modificare PUZ CP – aprobat prin HCL nr.375/01.09.2009 perimetrul delimitat de b-dul. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

ADRESA

Iași, b-dul. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

PROIECT

PUZ CP – MODIFICARE PUZ CP – APROBAT PRIN HCL NR.375/01.09.2009 AREAL B-DUL. A. PANU, STR. PALAT, STR. SF. CONSTANTIN ȘI ELENA, STR. SF. LAZĂR. – SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SPAȚII SERVICII ȘI PARCAJ SUBTERAN

NR. PROIECT

11/2018

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Matei Bogoescu

ELABORATOR 

S.C. 4B CONSULTANTA ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI ȘI S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1143 IS-II-m-A-03957.01 Palatul Culturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

1149 IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

1076 IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare), municipiul IAŞI Str. Gusti Dimitrie 1

1144 IS-II-m-A-03957.02 Ruinele Curţii domneşti municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

1254 IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI Splaiul Stâng Bahlui 4

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

OBIECTIVUL

Amenajare spații pentru învățământ (grădiniță, școală) și spații de închiriat pentru birouri în imobil existent.

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Sava nr.6, CF 124569, NC 6476/2 și 6476/1-C1

PROIECT

AMENAJARE SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚĂ, ȘCOALĂ) ȘI SPAȚII DE ÎNCHIRIAT PENTRU BIROURI ÎN IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

21/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Anuța Popa, C. arh. Ioan Iosub

ELABORATOR 

S.C. BLAJ STAR S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CON TED COMPANY S.R.L. REPREZENTANT BRÎNZĂ CORNEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04049 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Sava 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare, exindere și doatare Cinematograf Trianon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușnenau nr.12, NC 161805, 161805-C1

PROIECT

REABILITARE, MODERNIZARE, EXINDERE ȘI DOATARE CINEMATOGRAF TRIANON.

NR. PROIECT

30/2019

FAZA   

S.F. + D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Andronachi Alexandra

ELABORATOR 

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PRIN DIRECTOR DUMITRU PETRU TOMORUG

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil birouri, spații comerciale, servicii publice și de interes general, locuințe, parcare subterană și supraterană pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Elena Doamna nr.11, NC 162176

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES GENERAL, LOCUINȚE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

3/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IASI

BENEFICIAR

S.C. HOLIM.H S.R.L. ȘI S.C. HADAR PROPRIETATI S.R.L. PRIN SACAGIU SIMONA ODET

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL nr.278/2018 – nr. cad. 125977, amenajare parcare – nr. cad. 155956, construire pod între nr. cad. 125977 și nr. cad. 155956, prin demolare construcții existente de pe terenul cu nr. cad. 125977.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, nr. cad. 125977, 155956

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.278/2018, AMENAJARE PARCARE,  CONSTRUIRE POD ÎNTRE N.C. 125977 ȘI N.C. 155956, PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

730/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. PRIN GALAN BRANZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – construire ansamblu mixt – used (locuințe colective, apart hotel, comerț, servicii, birouri, etc.).

ADRESA

municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr.78, CF 126952, 157065

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT – USED (LOCUINȚE COLECTIVE, APART HOTEL, COMERȚ, SERVICII, BIROURI, ETC.).

NR. PROIECT

41/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Săvescu, Arh. Mircea Grigorovschi

ELABORATOR 

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. ARHISTIL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L. ȘI S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L.

PRIN SĂVESCU ANA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, amenajări interioare și extindere pe verticală locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.110, nr. cad. 14523

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE PE VERTICALĂ LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

682/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR 

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AGHA ROMEEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI