Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

 C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 09 FEBRUARIE 2017

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – Arh. Ing. Aurora TÂRȘOAGĂ

4.  – prof. dr. ing. Alexandru SECU

5. -  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :               7. – Arh. Ana Maria Tarziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela OLARU - Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi :           

Arh. Victor Kisilewicz  - Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Cristina ANDREI

Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

Șef. lucrari dr. ing. Claudiu ROMILĂ

 

Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu Boldur

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

ARH. – Roxana GHEORGHIU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Iasi si detalierea acestuia prin planuri urbanistice zonale

ADRESA

Mun. Iași

PROIECT

Studiul de Fundamentare al Zonelor Construite Protejate  - Municipiul Iasi

NR. PROIECT

Contract 93391/09.10.2015

faza  

Consultare

proiectant

Arh. D. Vișan; arh. Cristina Andrei

ELABORATOR 

S.C. ATELIER DE  PROIECTARE VISAN SRL, S.C. ARC DESIGN SRL, B.I.A. arh. CRISTINA ANDREI

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Cuprinde: Studiul istoric, Studiu de vizibilitate,  Studiu de fundamentare zone construite protejate -Memorii,

    Zone construite protejate - Regulament.

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

OBIECTIVUL

Oportunitatea utilizării scării de acces a Palatului Braunstein de către locatarii  Blocului alipit monumentului

ADRESA

Iași strada Cuza Vodă nr. 2

PROIECT

Consolidarea și refuncționalizarea Palatului Braunstein

NR. PROIECT

-        

faza  

-        

proiectant

 -

ELABORATOR 

-        

BENEFICIAR

Primaria Municipiului Iasi

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Monument istoric IS-II-m-B-03837

Aviz favorabil 122/2014/M

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

OBIECTIVUL

PUZ CP Construire sala sport Liceul  V. Alecsandri.

ADRESA

Iasi, strada Costache Negri 50

PROIECT

PUZ CP Construire sala sport Liceul  V. Alecsandri.

NR. PROIECT

.

faza  

consultare

proiectant

arh. Dragos Ciolacu

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Liceul V.Alecsandri. Iasi

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

OBIECTIVUL

Declasare corp C2/03.

ADRESA

Iași, Șos. Moara de Foc Nr.33 (fost Pacurari Nr.15)

PROIECT

DECLASARE CORP C2/03.

NR. PROIECT

/2014

faza  

DECLASARE

proiectant

Arh. Ov.D.  Alexievici

ELABORATOR

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

ZĂMOȘTEANU CRISTIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5

 

OBIECTIVUL

P.U.Z. – construire locuințe colective, spații servicii și alimentație publică, spa, spații tehnice și spații anexe, extindere și mansardare a construcției C2, parcare subterană și acces.

ADRESA

Iași, str. Lascăr Catargi nr.48

PROIECT

P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII SERVICII ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SPA, SPAȚII TEHNICE ȘI SPAȚII ANEXE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE A CONSTRUCȚIEI C2, PARCARE SUBTERANĂ ȘI ACCES.

NR. PROIECT

 

faza  

PUZ

proiectant

arh. Paul Palaghia

ELABORATOR

URBANO arhitect SRL Iasi

BENEFICIAR

S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

OBIECTIVUL

Amenajare și recompartimentare spații existente (apartamente)

ADRESA

Iași, str. Cuza vodă, nr. 1

PROIECT

AMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE SPAȚII EXISTENTE (APARTAMENTE)

NR. PROIECT

3/2016

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Tamara Manoilă

ELABORATOR 

SC Arhi Axa SRL

BENEFICIAR

Fundația Ecologică Green Education

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03836 – Casă;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Str. Cuza-vodă, nr. 44

PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE ÎN INTRAVILAN MUN. IAȘI, STR. CUZA VODĂ, NR. 44

NR. PROIECT

51/2015

faza  

PUZ

proiectant

Dr. arh. Ionel Corneliu Oancea

ELABORATOR 

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

SC MARLUC H SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-a-A-03851 – Ansamblul Mănăstirii Golia;

IS-II-m-B-03849 – Casa Calimah Ghika;

IS-II-m-B-03850 – Casă;

IS-II-m-B-03851 – Casă;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate beci, foișor, seră, anexe bisericești, anexe exploatații agricole-grajduri, rezervor apă

ADRESA

Iași, com.  Mioroneasa, sat Schitu Hadîmbu, cod poștal 707301

PROIECT

INTRARE ÎN LEGALITATE BECI, FOIȘOR, SERĂ, ANEXE BISERICEȘTI, ANEXE EXPLOATAȚII AGRICOLE-GRAJDURI, REZERVOR APĂ

NR. PROIECT

76/2016

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR

SC CAD SRL

BENEFICIAR

Mănăstirea Schitu Hadîmbu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-04242 Ansamblul "Schitul Hadâmbu (Dealu Mare)";

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.

 

OBIECTIVUL

 Consolidare, reabilitare și refuncționalizare pavilion administrativ în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași

ADRESA

Iași, str. Octav Botez, nr. 2

PROIECT

CONSOLIDARE, REABILITARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE PAVILION ADMINISTRATIV ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI

NR. PROIECT

71/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Dr. ing. Ciprian-Ilie Cozmanciuc

ELABORATOR

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

BENEFICIAR

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03748 Şcoală (tip Spiru Haret);

IS-II-m-B-03749 Casa Corpului Didactic;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

OBIECTIVUL

Desființare: centrală termică, stație oxigen, termocentrală, ghețărie, magazie, pavilion sală CFM și bibliotecă, depozit carburanți, casă de locuit GA, atelier, depozit materiale – popicărie

ADRESA

Iași, comuna Grajduri, sat Pădureni, trup C

PROIECT

DESFIINȚARE: CENTRALĂ TERMICĂ, STAȚIE OXIGEN, TERMOCENTRALĂ, GHEȚĂRIE, MAGAZIE, PAVILION SALĂ CFM ȘI BIBLIOTECĂ, DEPOZIT CARBURANȚI, CASĂ DE LOCUIT GA, ATELIER, DEPOZIT MATERIALE – POPICĂRIE

NR. PROIECT

02/2016

faza  

D.T.A.D.

proiectant

c. arh. Dorin Alexandru Curelaru

ELABORATOR

S.C. UVE-PRO S.R.L.

BENEFICIAR

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04104 – Sanatoriul  TBC.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare Biserica Sf. Voievozi Proselnici, cu refacere pridvor și clopotniță

ADRESA

Iași, sat Proselnici, comuna Miroslava

PROIECT

CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. VOIEVOZI PROSELNICI, CU REFACERE PRIDVOR ȘI CLOPOTNIȚĂ

NR. PROIECT

101/2017

faza  

Tema program

proiectant

Arh. Ovidiu Alexievici

ELABORATOR

S.C. AOD EXIM IASI

BENEFICIAR

Parohia Proselnici

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04232 Biserica "Sf. Voievozi”.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

OBIECTIVUL

Banca Nationala a Romaniei Sucursala Regionala Iasi

ADRESA

Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17

PROIECT

Amenajare sala de conferinte, actualizarea si completarea proiectului 09/2011 "Lucrari de amenajare a salii de conferinte" la Sucursala Regionala Iasi a BNR.

NR. PROIECT

010/2016

faza  

DTAC

proiectant

S.C. ATELIER DE  PROIECTARE VISAN SRL,

ELABORATOR 

arh. Ion Daniel Visan

BENEFICIAR

Banca Nationala a Romaniei

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13

 

OBIECTIVUL

Reabilitare clădire C4 – Pavilion Central USAMV

ADRESA

Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3

PROIECT

REABILITARE CLĂDIRE C4 – PAVILION CENTRAL USAMV

NR. PROIECT

161122

faza  

DTAC + PTE

proiectant

Arh. Bogdan Mihul

ELABORATOR 

SC MIHUL SRL

BENEFICIAR

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03771  Casă;

IS-II-m-B-03772  Casă;

IS-II-m-B-03773  Casă;

IS-II-m-B-03774  Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

OBIECTIVUL

PUZ-CP-Consolidare și extindere două nivele la Sala de Sport - S3 a Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității „Al. I. Cuza” Iași

ADRESA

Str. Titu Maiorescu, nr. 15

PROIECT

PUZ-CP-CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE DOUĂ NIVELE LA SALA DE SPORT - S3 A FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT A UNIVERSITĂȚII „AL. I. CUZA” IAȘI

NR. PROIECT

232/2016

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. C. Ciobănașu

ELABORATOR 

SC ELMA SRL

BENEFICIAR

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza”;

IS-II-m-B-03782 Casa Logofătului Nicolae Canta, azi Restaurant "Casa Universitarilor";

IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'";

IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea

"Al. I. Cuza" Iaşi.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective și birouri pe teren proprietate

ADRESA

Iși, Str. Elena Doamna, nr. 59

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

289/2015

faza  

PUZ

proiectant

Arh. S. Săvescu

ELABORATOR

SC SAM IDEAS SRL.

BENEFICIAR

Țepoi Răzvan Lucian

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-03867  Spitalul israelit, azi Maternitatea "Elena Doamna" (corp vechi).

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire clădiri cu funcțiuni medicale pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Săulescu, nr. 45

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI MEDICALE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

01/01.2017

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Alin Rubnicu

ELABORATOR 

SC Arhigraph SRL

BENEFICIAR

Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana Lăcrămioara

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construcții imobil locuințe colective  prin demolare construcții existente

ADRESA

Iași, str. Theodor Rașcanu, nr. 19

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUCȚII IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

23/2016

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Ioan Angela

ELABORATOR 

S.C. Birou Arhitectură 3 S.R.L.

BENEFICIAR

Chiriac Gheorghe și Chiriac Adela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință semicolectivă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 9D

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

11/2016

faza  

PUZ

proiectant

Florin Mrejeru

ELABORATOR

SC Floyd Project SRL

BENEFICIAR

Țîncu Costică și Țîncu Elena

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

  

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19.

 

OBIECTIVUL

Reconfigurare parcare curte interioară și reparații capitale și modernizare corp C7 și C8

ADRESA

Iași, Carol I , nr. 4.

PROIECT

RECONFIGURARE PARCARE CURTE INTERIOARĂ ȘI REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE CORP C7 ȘI C8

NR. PROIECT

181/2015

faza  

P.T.-D.E.

proiectant

Arh. Preda Sebastian

ELABORATOR 

B.I.A. Preda Sebastian

BENEFICIAR

SC Habitat Proiect SA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-04358  Casa memorială "Vasile Pogor";

IS-II-a-B-03780 Ansamblul Spitalului Militar;

IS-II-m-B-03778 Casa Cantacuzino-Paşcanu, azi Clubul Copiilor.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial autorizat cu AC nr. 1069/16.10.2015 aflat în curs de execuție – Construire șarpantă peste terasa necirculabilă

ADRESA

Iași, Str. Alexandru vodă Ipsilanti, nr. 30A

PROIECT

MODIFICARE PROIECT INIȚIAL AUTORIZAT CU AC NR. 1069/16.10.2015 AFLAT ÎN CURS DE EXECUȚIE – CONSTRUIRE ȘARPANTĂ PESTE TERASA NECIRCULABILĂ

NR. PROIECT

 

faza  

DTAC

proiectant

Arh. A Sabetay

ELABORATOR 

B.I.A. A Sabetay

BENEFICIAR

Cosman Danuț și Cosman Dana, Nechifor Mihai și Nechifor Ana Maria

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.

 

OBIECTIVUL

Construire locuință pe teren proprietate pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 365/31.10.2016

ADRESA

Iași, stradela  Armeană, nr.16

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 365/31.10.2016

NR. PROIECT

02/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ciubuc Emanuela

ELABORATOR

S.C. H2O DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

Chiriac Magda și Chiriac Mihaela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03713 – Biserica  Armeană "Sf. Născătoare”; IS-II-m-B-03710 – Casă;  IS-II-m-B-03711 – Casă;  IS-II-a-A-03852 – Ansamblul  Mănăstirii Golia.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

OBIECTIVUL

Amenajări interioare, recompartimentări amenajări exterioare, amplasare firme luminoase și realizare accese din exterior

ADRESA

Iași,  Str. Cuza-vodă, nr.  12

PROIECT

AMENAJĂRI INTERIOARE, RECOMPARTIMENTĂRI AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE FIRME LUMINOASE ȘI REALIZARE ACCESE DIN EXTERIOR

NR. PROIECT

183/2016

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Bogza Ioan

ELABORATOR 

SC Atlant Studio SRL

BENEFICIAR

Panainte Tiberiu-Onuț

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03839 Casa Balş-Sturza, azi Direcţia Judeţeană de Poştă Iaşi; IS-II-m-B-03843 Fostul sediu Banc Post;

IS-II-m-B-03844 Casă.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23.

 

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial, refacere fațadă și amplasare firmă luminoasă-amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 30

PROIECT

AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL, REFACERE FAȚADĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ-AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

NR. PROIECT

28/2016

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Raluca Zaharia

ELABORATOR 

SC Eden SRL

BENEFICIAR

SC Corsini Ristorante SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

OBIECTIVUL

Schimbare  de destinație din locuința (construcție C1) în cabinet medical stomatologic

ADRESA

Iași, str. Perju, nr. 24

PROIECT

SCHIMBARE  DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚA (CONSTRUCȚIE C1) ÎN CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC

NR. PROIECT

162/2016

faza  

DTAC/DTOE

proiectant

arh. E. Apreotesei

ELABORATOR

SC ARHIECT GRUP SRL

BENEFICIAR

Moldoveanu Ioan și Bocancia Dionița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25.

 

OBIECTIVUL

Anveloparea și modernizarea ambulatorilui integrat al Spitalului „Sf. Spiridon” Iași.

ADRESA

Iași, Str. Vasile Conta Nr.2

PROIECT

ANVELOPAREA ȘI MODERNIZAREA AMBULATORILUI INTEGRAT AL SPITALULUI „SF. SPIRIDON” IAȘI.

NR. PROIECT

17/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Anca Vasile

ELABORATOR

S.C. GEOTECH PERFECT HOME S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”SF. SPIRIDON” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric şi Curtea Domnească;

IS-II-a-B-03914 Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din spațiu comercial în spațiu alimentație publică

ADRESA

Iași, str. Nicolae Gane, Nr. 2

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

NR. PROIECT

02/2015

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Iulian Vagner

ELABORATOR

SC Vagarh SRL

BENEFICIAR

SC Crown and Anchor SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric şi Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.

 

OBIECTIVUL

Construire Sediul Unitatii de Parchet din mun. Iași faza SF și Faza DTAC

ADRESA

Iași,  strada Codrescu,  nr. 6

PROIECT

CONSTRUIRE SEDIUL UNITATII DE PARCHET DIN MUN. IA;I FAZA SF ȘI FAZA DTAC

NR. PROIECT

 

faza  

SF DTAC

proiectant

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

PARCHETUL DE PE LANGĂ INALTA CURTE DE APEL IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

OBIECTIVUL

Deviere rețea energie electrică joasă tensiune (amplasare montaj subteran), adiacentă imobilul – locuințe colective, situat în Iași, str. Teodor Codrescu nr. 6, nr. Cad. 124284

ADRESA

Iași, str. Teodor Codrescu nr. 6, nr. Cad. 124284

PROIECT

ELIBERARE AMPLASAMENT ETMAK GRUP

NR. PROIECT

11/2016

faza  

CU

proiectant

Ing. Toma Radu

ELABORATOR 

SC Recom Instal SRL

BENEFICIAR

SC E.ON Distribuție România SA la solicitarea SC Etmak Grup SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric şi Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29.

 

OBIECTIVUL

Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente în municipiul Iași, pe str. Sf. Petru Movilă

ADRESA

Iași, Strada Sf.  Petru Movilă

PROIECT

ÎNLOCUIRE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PE STR. SF. PETRU MOVILĂ

NR. PROIECT

144-A/2016

faza  

DALI

proiectant

Ing. P. Opăriuc

ELABORATOR

SC Apavital SA Iași, Atelierul de Proiectare

BENEFICIAR

SC Apavital SA Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric şi Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

OBIECTIVUL

 

Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente în municipiul Iași, pe stradela Nicoriță

ADRESA

Iași, stradela Nicoriță

PROIECT

ÎNLOCUIRE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PE STRADELA NICORIȚĂ

NR. PROIECT

144-D/2016

faza  

DALI

proiectant

Ing. P. Opăriuc

ELABORATOR

SC Apavital SA Iași, Atelierul de Proiectare

BENEFICIAR

SC Apavital SA Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03956 Biserica "Sf. Ioan cel Nou"-Nicoriţa.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31.

 

OBIECTIVUL

Branșament apă, racord canalizare pentru imobil locuință, situat în Iași, str. Teodor Rascanu, nr. 9, nr. cad. 122873

ADRESA

Iași, str. Teodor Rascanu, nr. 9, nr. cad. 122873

PROIECT

Branșament apă, racord canalizare

NR. PROIECT

Mth/2016

faza  

DTAC

proiectant

Ing. Dragoș Iftimie

ELABORATOR

SC Apavital SA – Serviciul Tehnic

BENEFICIAR

Florea Alexandru

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric şi Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

OBIECTIVUL

Construire casă socială pe teren proprietate cu nr. cad. 139074.

ADRESA

Iași, Str. Nicoriță Nr.1

PROIECT

CONSTRUIRE CASĂ SOCIALĂ

NR. PROIECT

35/2009

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Florin Mrejeru

ELABORATOR

S.C. PRIMA DOMUS S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA BISERICII „NICORIȚĂ” PRIN LEONTE IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03956 – Biserica "Sf. Ioan cel Nou".

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


33.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ-introducere teren în intravilan și construire locuințe colective mici

ADRESA

Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 15714/1/11, 15714/1/12

PROIECT

Întocmire PUZ-introducere teren în intravilan și construire locuințe colective mici

NR. PROIECT

10/2016

faza  

PUZ

proiectant

Doru Filip

ELABORATOR

SC Gelicons SRL

BENEFICIAR

Scripcariu Gheorghe și Scripcariu Adela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

OBIECTIVUL

Cerere declasare monument istoric

ADRESA

Iași, str. Ralet, nr. 4

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

 

proiectant

 

ELABORATOR

Holicov Ștefan

BENEFICIAR

Holicov Ștefan și Holicov Mihaela-Maria

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04009 - Spital-Centrul Medical "Copou“

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


35

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Buznea Nr.5-7

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

481/2016

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DANCA CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

OBIECTIVUL

Mansardare locuință existentă pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 162/31.05.2016.

ADRESA

Iași, Stradela Colonel Langa Nr.3

PROIECT

MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 162/31.05.2016.

NR. PROIECT

72/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dragoș Tigâță

ELABORATOR

S.C. D.T.C. ARCHITECT’S INVEST S.R.L.

BENEFICIAR

BEJAN ION ȘI BEJAN MARIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504; IS-II-m-B-03924 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 5 ;IS-II-m-B-03925 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel  7

IS-II-m-B-03926 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 11 IIS-II-m-B-03927 Casă municipiul IAŞI Str. Langa Nicolae, colonel 13

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


37

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Consolidare, reparare și extindere locuință pe teren proprietate

ADRESA

Iași, stradela Uzinei, nr. 6.

PROIECT

PUZ CP – CONSOLIDARE, REPARARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

10/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Liviu Gheoghițeanu

ELABORATOR

S.C. COLIPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

Tărniceriu Daniela și Prunianu Paul Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

OBIECTIVUL

PUZ – Extindere și supraetajare construcție C1 existentă,  pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Topîrceanu, nr. 19

PROIECT

PUZ – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE C1 EXISTENTĂ, PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

487/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A.  Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. A&A Longavit S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04080 – Casă;

IS-II-m-B-04081 – Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


39.

 

OBIECTIVUL

Construirea a două locuințe colective mici și împrejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Șoseaua Voinești, nr.18

PROIECT

CONSTRUIREA A DOUĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

194/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Luchian Sorin

ELABORATOR

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

Achiței Gheorghe și Achiței Luminița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-A-03940 Ansamblul Mănăstirii Galata.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

OBIECTIVUL

Construire locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate conform PUZ aprobat cu HCL nr. 301/29.09.2016

ADRESA

Iași soseua Arcu nr. 8

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 301/29.09.2016

NR. PROIECT

519/2016

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Chiriță M.J.

ELABORATOR

BIA Chiriță M.J.

BENEFICIAR

S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI