Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 14 septembrie  2017

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – dr. ing. Claudiu ROMILĂ

4.  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

6. - Arh. Ciobănașu Cornel

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tarziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela OLARU - Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi :           

Arh. Victor Kisilewicz  - Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Cristina Andrei

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

ARH. – Roxana GHEORGHIU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul Iaşi

 

1.

 

OBIECTIVUL

Situația monumentului istoric Ruinele Curţii domneştiși a Pieței Palatului Culturii

ADRESA

Iasi esplanada Palas

PROIECT

adresa catre Ministerul Culturii privind abandonarea proiectului de punere in valoare a monumentului istoric Ruinele Curţii domneşti”.

NR. PROIECT

-

faza  

 

proiectant

-

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

S.C. PALAS HOLDING SRL IAȘI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Palatul Culturii, Vestigiile Curții Domnești împreună cu pivnițele aflate în această zonă, Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Casa tiparniţă a mitropolitului Dosoftei

Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, Statuia mitropolitului Dosoftei, Placa memorială marcând locul în care a fost Hotelul St. Petersburg unde s-a redactat Proclamaţia de la 1848 (27 martie)

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil cu spații de cazare- adresa solicitare aviz

ADRESA

Iași, str. Horia, nr. 13

PROIECT

PUZ CP – Construire imobil cu spații de cazare

NR. PROIECT

21/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

SC AXA SRL

BENEFICIAR

SC MOTEL BUCIUM SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03913 – Casa  scriitorului Costache Negruzzi; IS-II-m-B-03911 – Casa Carp, azi Universitatea de Arte "George Enescu“; IS-II-m-B-03912    Şcoală tip "Spiru Haret"; IS-II-m-B-03910 –  Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3,

 

OBIECTIVUL

Raport arheologic cercetare arheologică  preventivă

ADRESA

Iași str. Lascăr Catargi 58

PROIECT

Construire locuință individuală

NR. PROIECT

 

faza  

 

proiectant

Danuț Aparaschivei

ELABORATOR

Academia Română Filiala Iasi –Institutul de Arheologie

BENEFICIAR

Sandu Mihai

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

OBIECTIVUL

Raport de evaluare arheologică 

ADRESA

Iași str.Elema Doamna nr. 55

PROIECT

Consolidare , reconfigurare spatii, împrejmuire Pavilion A , cazarma 3215, Iași

NR. PROIECT

2017

faza  

Cercetare

proiectant

Danuț Aparaschivei

ELABORATOR

Academia Română Filiala Iasi –Institutul de Arheologie

BENEFICIAR

Ministerul Apărării, U.M. 02543

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare „Palat Braunstein”.

ADRESA

Iași, Strada Cuza Vodă nr.2

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE „PALAT BRAUNSTEIN”.

NR. PROIECT

223/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. C. Ciobănașu

ELABORATOR 

S.C. ELMA STIL S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE SIDU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

OBIECTIVUL

Construire ”Troița Regimentul 15 Infanterie”.

ADRESA

Iași, intersecție Bld. Carol I – str. Prof. M. Costăchescu (rond tramvai).

PROIECT

TROIȚA REGIMENTUL 15 INFANTERI

NR. PROIECT

9/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Bogdan Negoiță

ELABORATOR 

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.

 

OBIECTIVUL

Actualizare Planuri Urbanistice pentru Zone Construite Protejate - Iasi   - CONSULTARE

ADRESA

Iasi, Centrul Istoric – Zone Construite Protejate

PROIECT

Actualizare Planuri Urbanistice pentru Zone Construite Protejate - Iasi

NR. PROIECT

06/9331/ 2015

faza  

PUZ CP - CONSULTARE

proiectant

 SC ATELIER DE PROIECTARE VISAN SRL, SC ARC DESIGN, BIA ANDREI CRISTINA

ELABORATOR 

arh. Daniel Visan, arh. Ciobanasu Cornel, arh. Andrei Cristina

BENEFICIAR

UAT  Iasi

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric, zona de protectie: Palarul Culturii, bis. Sf.Nicolae Domnesc, bis. Sf.Lazar

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

OBIECTIVUL

Biserica „SCHIMBAREA LA FATA” (Biserica Alba)  - CONSULTARE

ADRESA

Iasi, Stradela Alba, nr. 3

PROIECT

Studiu de punere in valoare a bisericii „SCHIMBAREA LA FATA” (Biserica Alba) 

NR. PROIECT

07/2017

faza  

Studiu de punere in valoare - CONSULTARE

proiectant

 SC ATELIER DE PROIECTARE VISAN SRL

ELABORATOR 

arh. Daniel Visan

BENEFICIAR

SC MCHIM SRL , Biserica „SCHIMBAREA LA FATA” (Biserica Alba)

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

LMI IS-II-m-B-03693

Centrul istoric, zona de protectie: Manastirea Golia, bis. Barboi , str.Elena Doamna

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.

 

OBIECTIVUL

RASPUNS-COMPLETARE LA ADRESA DPC NR.3533 DIN 20.07.2017 SI 28.07.2017

ADRESA

mun. Iasi, strada ELENA DOAMNA, nr.27, si stradela ALBA, nr.2, judetul IASI

PROIECT

CONSOLIDARE VERSANT, CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI TEREN CONCESIONAT

CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE, BIROURI, PARCARE, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PE TEREN PROPRIETATE SI TEREN CONCESIONAT - Conf. PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009

NR. PROIECT

PROIECT  nr. 14/2016

PROIECT  nr. 09/2017

faza  

DTAC

proiectant

SC ATELIER DE PROIECTARE VISAN SRL

SC ARHAS PROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. VISAN I. DAN

Arh. POPOVICI ALEXANDRU

BENEFICIAR

SC M CHIM SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  IS-II-m-B-03692 - Casa municipiul Iasi, stradela Alba nr.1 IS-II-m-B-03693 - Biserica «Schimbarea la fata »(Biserica Alba), stradela Alba nr.3 IS-II-m-B-03694 - Casa municipiul Iasi, stradela Alba nr.4

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

OBIECTIVUL

Păstrare pereți exteriori, reconstruire fațade, înlocuire structuri interioare

ADRESA

Iasi, str.Pacurari nr.29

PROIECT

AVIZ DEMOLARE PARTIALA A CLADIRII CU PASTRAREA ZONEI CARE A AVUT DESTINATIA DE BIBLIOTECA(PARTEA DIN FATA)

NR. PROIECT

106600/05.05.2008

faza  

Expertiză  tehnica

proiectant

SC GRUPO  SRL IASI

ELABORATOR 

Ing. Ion Rotarescu, ing. Elena Grumăzescu. Ing. Iulian Grumăzescu

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană „Gh. Asachi”.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11,

 

OBIECTIVUL

Demolare imobil Iași, str. Eremia Popescu, nr.18

ADRESA

Iași, str. Eremia Popescu, nr.18

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IAȘI, STR. EREMIA POPESCU, NR.18

NR. PROIECT

15141/15/ 2004

faza  

Consultare Demolare

proiectant

SC HABITAT SRL

ELABORATOR

 Ing. Virgil Aur

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03693   Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii

Domnului"); IS-II-m-B-03694  Casă; IS-II-m-B-03692    Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

OBIECTIVUL

Demolare imobil Iași, str. Mitropolit Veniamin Costache, nr. 16

ADRESA

Iași, str. Mitropolit Veniamin Costache, nr. 16

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IAȘI, STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE, NR. 16

NR. PROIECT

01/01.2011

faza  

Expertiză Tehnică

proiectant

SC PROEXAP SRL

ELABORATOR 

Ing.. Mihai  Constantin

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.

 

OBIECTIVUL

Aviz demolare C1 al cladirii

ADRESA

IASI, STR.PACURARI,  NR.86

PROIECT

AVIZ DEMOLARE C1 AL CLADIRII

NR. PROIECT

383/2016, AUTORIZATIE DE DESFIINTARE IN REGIM DE URGENTA  NR.313/11.04.2017

faza  

Expertiza Tehnica

proiectant

Ing.  Mihai Constantin

ELABORATOR 

SC MICOSTY PROIECT  SRL BOTOSANI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

OBIECTIVUL

Demolare imobil Iași,  șos. Sărăriei nr.17

ADRESA

Iași,  șos. Sărăriei,  nr.17

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IAȘI,  ȘOS. SĂRĂRIEI NR.17

NR. PROIECT

602/2017

faza  

Exp. Tehnică

proiectant

SC GRUPO SRL

ELABORATOR 

Ing. Iulian Petru Grumăzescu

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.

 

OBIECTIVUL

Demolare/ intervenție imobil din Iași, str. Cuza Vodă, nr. 43

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă, nr. 43

PROIECT

DEMOLARE/ INTERVENȚIE IMOBIL DIN IAȘI, STR. CUZA VODĂ, NR. 43

NR. PROIECT

8-10/10

faza  

Expertiza tehnică

proiectant

SC PROEXAP SRL

ELABORATOR 

Ing. Elena Grumăzescu

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03850 Casă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 43

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

OBIECTIVUL

Demolare imobil din Iași, Stradela Albă, nr. 4

ADRESA

Iași, Stradela Albă, nr. 4

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL DIN IAȘI, STRADELA ALBĂ, NR. 4

NR. PROIECT

2003

faza  

Expertiza tehnica

proiectant

EXPROCONS GOSAV&CO SRL

ELABORATOR 

Ing. Ionel Gosav

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03694 - Casă municipiul IAŞI, Stradela Alba 4.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.

 

OBIECTIVUL

Restaurare imobil A al Universității Tehnice Gh. Asachi din Iași (consolidare, restaurare fațade și picturi interioare, restaurare/înlocuire tâmplărie, înlocuire învelitoare și șarpantă, iluminat arhitectural fațade, reabilitare finisaje și instalații, modificări interioare, amenajări exterioare) – monument istoric înscris în LMI cod IS-II-m-B-03783

ADRESA

Iași, str. Bld. Carol I, nr. 11 A.

PROIECT

RESTAURARE IMOBIL A AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE GH. ASACHI DIN IAȘI (CONSOLIDARE, RESTAURARE FAȚADE ȘI PICTURI INTERIOARE, RESTAURARE/ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI ȘARPANTĂ, ILUMINAT ARHITECTURAL FAȚADE, REABILITARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII, MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE) – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS-II-M-B-03783

NR. PROIECT

9/2016

faza  

Expertiza tehnică, studiu istoric, studiu geotehnic, studiu biologic, releveu expertiza tehnică picturi

proiectant

Ing. Firtea Constantin, Ing. Soveja Lucian, Carmen Solomonea, arh. Polizu V,
ing Răileanu P., Mirela Brăilean

ELABORATOR

SC Geostruct SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03783 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.

 

OBIECTIVUL

PUZ – construire unități de cazare și locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Titu Maiorescu, nr. 16, NC 124207

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE UNITĂȚI DE CAZARE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIE

567/2017

faza  

PUZ

proiectant

BIA Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

Arh. Chiriță MJ

BENEFICIAR

Asimionesei Claudiu Florin

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric şi Curtea Domnească; IS-II-m-B-03933 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 1; IS-II-m-B-03934 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 7; IS-II-m-B-03935 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 9; IS-II-m-B-03936  - Casă, municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 11; IS-II-m-B-03937 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 12.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – consolidare, extindere pe verticală, restaurare și reamenajare imobil existent

ADRESA

Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt

PROIECT

PUZ CP – CONSOLIDARE, EXTINDERE PE VERTICALĂ, RESTAURARE ȘI REAMENAJARE IMOBIL EXISTENT

NR. PROIECT

247/2017

faza  

PUZ CP consultare

proiectant

SC ARC DESIGN SRL

ELABORATOR 

Arh. Cornel Ciobănașu

BENEFICIAR

ARMEAN VASILE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 IS-II-m-B-04071 - Casă municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20;

IS-II-m-B-04072 - Casă municipiul IAŞI;

IS-II-m-B-04073 - Casa Orest Tafrali;

IS-II-m-A-04074 - Catedrala romano-catolică.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20,

 

OBIECTIVUL

PUZ CP Construire cămin studențesc pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Titu Maiorescu, nr. 15.

PROIECT

PUZ CP CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

248/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

SC ELMA STIL SRL

ELABORATOR 

Arh. Cornel Ciobănașu

BENEFICIAR

UNIV. „AL. I. CUZA” - IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03783 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;IS-II-m-B-03933 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 1; IS-II-m-B-03934 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 7; IS-II-m-B-03935 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu9;IS-II-m-B-03936  - Casă, municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 11;IS-II-m-B-03937 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 12.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Reabilitarea, modernizarea, mansardarea Căminelor C6, C7, C8 din Complexul Studențesc „Titu Maiorescu” al Univ. „Al. I. Cuza” Iași

ADRESA

Iași, Bld. Carol I, nr. 17 – str. Titu Maiorescu, nr. 15

PROIECT

PUZ CP – REABILITAREA, MODERNIZAREA, MANSARDAREA CĂMINELOR C6, C7, C8 DIN COMPLEXUL STUDENȚESC „TITU MAIORESCU” AL UNIV. „AL. I. CUZA” IAȘI

NR. PROIECT

249/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

SC ARC DESIGN SRL

ELABORATOR

Arh. Cornel Ciobănașu

BENEFICIAR

UNIV. „AL. I. CUZA” - IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03783 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași; IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;IS-II-m-B-03933 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 1; IS-II-m-B-03934 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 7; IS-II-m-B-03935 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 9; IS-II-m-B-03936  - Casă, municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 11;IS-II-m-B-03937 - Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Maiorescu Titu 12.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire cămin studențesc

ADRESA

Iași, str. Codrescu 6, CF 156413

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC

NR. PROIECT

250/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

SC ARC DESIGN SRL

ELABORATOR 

Arh. Cornel Ciobănașu

BENEFICIAR

UNIV. NAȚIONALĂ DE ARTE „G. ENESCU” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire hală spațiu de depozitare pe teren proprietate cu nr. cad. 127174

ADRESA

Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 80, nr. cad. 127174

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE HALĂ SPAȚIU DE DEPOZITARE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 127174

NR. PROIECT

72/2016

faza  

PUZ

proiectant

SC CAD SRL

ELABORATOR 

Arh. Ovidiu M. Murgu

BENEFICIAR

SC TELECONSTRUCT COMPANY SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04090 - Abator– corp vechi municipiul IAŞI,  Str. Vlaicu Aurel 78.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24

 

OBIECTIVUL

PUZ – CP – Construire Centru de Screning și Diagnostic în Boli Oncologice

ADRESA

Iași, str. Codrescu, nr. 6, CF 154822

PROIECT

PUZ CP - CONSTRUIRE CENTRU DE SCRENING ȘI DIAGNOSTIC ÎN BOLI ONCOLOGICE

NR. PROIECT

353/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

SC SAM IDEAS SRL

ELABORATOR 

Arh. S. Săvescu

BENEFICIAR

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 - Centrul istoric şi Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

OBIECTIVUL

PUZ etajare constructie existenta pe teren proprietate

ADRESA

Iasi str. Maior Popescu Eremia nr. 1

PROIECT

PUZ ETAJARE CONSTRUCTIE EXISTENTA PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

/2017

faza  

PUZ

proiectant

ARH. Dragos Tigata

ELABORATOR 

S.C. “D.T.C. ARCHITECS’S INVEST” S.R.L.

BENEFICIAR

SACAGIU RADU , HATMANU IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26,

 

OBIECTIVUL

Consolidare și amenajare imobil existent (C1 și C2) pentru laborator testare produse termoplastice

ADRESA

Iași, str. Iancu  Bacalu, nr. 5

PROIECT

Consolidare și amenajare imobil existent (C1 și C2) pentru laborator testare produse termoplastice

NR. PROIECT

16/114

faza  

DTAC

proiectant

SC MIHUL SRL

ELABORATOR 

Ing. Valentin Mihul, Arh. Bogdan Mihul

BENEFICIAR

SC ALL GREEN SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire clădire birouri pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Ipsilante Alexandru vodă, nr. 6.

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ CP

proiectant

SC ArhiGraph SRL

ELABORATOR

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Activ Management SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28,

 

OBIECTIVUL

Construire supantă, recompartimentare, refacere fațadă principală la spațiu comercial și refacere acoperiș imobil existent

ADRESA

Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 7-11.

PROIECT

CONSTRUIRE SUPANTĂ, RECOMPARTIMENTARE, REFACERE FAȚADĂ PRINCIPALĂ LA SPAȚIU COMERCIAL ȘI REFACERE ACOPERIȘ IMOBIL EXISTENT

NR. PROIECT

41/2017

faza  

DTAC

proiectant

SC EDILBETA CONSTRUCT SRL

ELABORATOR

Ing. Constantin Sorin și arh. Halciug Iuliana

BENEFICIAR

Pătrășcanu Genoveva și Pătrășcanu Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino-Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

OBIECTIVUL

PUZ CP  - Construire locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Zugravi, nr. 64

PROIECT

PUZ CP  - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

571/2017

faza  

 PUZ CP

proiectant

BIA Chiriță Marian Jean

ELABORATOR 

Arh. Chiriță Marian Jean, arh. Ciobănașu Cornel

BENEFICIAR

Dumitrescu Emilian, Iacobescu Bogdan Anton, Ștefănescu Gheorghe, Ștefănescu Păsculescu Maria Dorothea, Stănescu Elena Angela, Bobescu Traian Spiridon

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30

 

OBIECTIVUL

Construire sediu de firmă și spații de cazare tip pensiune pe teren proprietate privată

ADRESA

Iași, str. Sărărie, nr.  202

PROIECT

CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMĂ ȘI SPAȚII DE CAZARE TIP PENSIUNE PE TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ

NR. PROIECT

512/2016

faza  

DTAC și DTOE

proiectant

BIA Chiriță Marian Jean

ELABORATOR 

Arh. Chiriță Marian Jean

BENEFICIAR

SC GLOBAL IMPEX DISTRIBUTION SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

OBIECTIVUL

Reparații fațade cu tencuieli decorative la culoarea inițială și înlocuirea tâmplăriei existente

ADRESA

Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, bl. A, Mez

PROIECT

Sediu BCR Iași – Ag. Alex. Ioan Cuza, reparații fațadă și înlocuire tâmplărie

NR. PROIECT

29.2/2015

faza  

DTAC

proiectant

Arh. Mircea Ștefănescu

ELABORATOR 

CMS International Inc. SRL

BENEFICIAR

SC BCR Real Estate Management SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


32.

 

OBIECTIVUL

REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE SPATIU DE LOCUIT IN POD EXISTENT

ADRESA

str. Vovideniei, nr. 19, mun. Iasi, jud. Iasi

PROIECT

REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE SPATIU DE LOCUIT IN POD EXISTENT

NR. PROIECT

11/2017

faza  

P.A.C.

proiectant

B.I.A. BUCALAU G. MIHAI-ALEXANDRU

ELABORATOR 

B.I.A. BUCALAU G. MIHAI-ALEXANDRU

BENEFICIAR

GOROVEI ILIE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric, zona de protectie: Obiectiv situat in vecinatatea Bisericii „Intrarea in biserica” Vovidenia, biserica ce dateaza din anul 1645, cod LMI IS-II-m-B-04092, aflata la pozitia 1294,

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str-la Sf. Andrei, nr. 3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza  

DTAD

proiectant

BIA HEREȘ GHEORGHE

ELABORATOR

Hereș Gheorghe

BENEFICIAR

SC FLUX SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


34,

 

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza  

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,

 

OBIECTIVUL

Demolare constructii existente (C1, C2, C3, C4, C5, C6) pe teren proprietate

 

ADRESA

Iasi, str. Varianta Uzinei, nr. 16

 

PROIECT

Demolare constructii existente (C1, C2, C3, C4, C5, C6) pe teren proprietate

 

NR. PROIECT

12A/2017

 

faza  

DTAD

 

proiectant

Arh. Ana-Maria Savescu

 

ELABORATOR

SC SAM concept SRL

 

BENEFICIAR

SC Novadex&CA SRL

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS –I-s-A-03504 – Centru Istoric si Curtea Domneasca

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


36

 

OBIECTIVUL

Întocmire P.U.Z. – Construire imobil (S+P+E+M) cu funcțiune mixtă  (s+p – sală sport și cabinete kineto) și E+M – locuință) pe teren proprietate

ADRESA

Iași str. Voinești nr. 8

PROIECT

ÎNTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL (S+P+E+M) CU FUNCȚIUNE MIXTĂ  (S+P – SALĂ SPORT ȘI CABINETE KINETO) ȘI E+M –LOCUINȚĂ) PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR

Birou arhitectură 3  Ioan Angela

BENEFICIAR

S.C. AFRODITA S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.119/31.03.2017.

ADRESA

Iași, str. Octav Botez nr.1A

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.119/31.03.2017.

NR. PROIECT

238/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Nicoleta Caba

ELABORATOR 

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

BOLOBIȚĂ COSTEL CRISTINEL ȘI BOLOBIȚĂ GIANICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


38.

 

OBIECTIVUL

Modernizare, schimbare învelitoare și inlocuire șarpantă, amenajare spațiu de locuit în pod existent la construcția C1.

ADRESA

Iași, str. Sf. Petru Movilă nr.64

PROIECT

MODERNIZARE, SCHIMBARE ÎNVELITOARE ȘI INLOCUIRE ȘARPANTĂ, AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD EXISTENT LA CONSTRUCȚIA C1.

NR. PROIECT

25/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Alexandrina Apostol

ELABORATOR 

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

BUCUR CĂTĂLIN ȘI BUCUR GABRIELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan în scopul de construire locuințe individuale pe teren proprietate

ADRESA

Extravilan Iași, nr. cad. 144229, 144228, 144227, 144226, 144225, 144224, 144223, 144222, 144221.

PROIECT

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN SCOPUL DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza  

PUZ

proiectant

SC VAGARH SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Enver Hoblea

BENEFICIAR

Guzu Mihaela, Guzu Mihai Gabriel, Pintilie Claudiu Lucian, Pintilie Veronica Catalina, Pintilie Radu Dumitru, Pocnet Vasile, Pocnet Ionela Mimi, Lazăr Daniel, Lazăr Cristina Mary, Netedu Constantin, netedu Lavinia, Nica Gabriela, Nica Ioan

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


40.

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire depozit fructe și utilități pentru proiectul de finanțare „Modernizarea exploatației pomicole deținute de SC Livada lui Andrei SRL”

ADRESA

Jud. Iași, comuna Ciortești, sat Șerbești, extravilan, nr. cad. 61312

PROIECT

PUZ – Construire depozit fructe și utilități pentru proiectul de finanțare „Modernizarea exploatației pomicole deținute de SC Livada lui Andrei SRL” – introducere în intravilan

NR. PROIECT

16/2017

faza  

PUZ

proiectant

SC BIROU ARHITECTURA 3 SRL

ELABORATOR 

Arh. Ioan Angela

BENEFICIAR

SC LIVADA LUI ANDREI SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan și construire locuințe și anexe

ADRESA

Jud. Iași, comuna Miroslava, sat Horpaz,  extravilan,  T70

PROIECT

PUZ INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI AFERENTE

NR. PROIECT

33/2016

faza  

PUZ

proiectant

SC PROCONS 51 SRL

ELABORATOR 

Arh. Filip D.

BENEFICIAR

COSTIN MIRCIA ȘI COSTIN GICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


42.

 

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale P+E+M

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Balciu, extravilan T62, NC 80119

PROIECT

ELABORARE PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E+M

NR. PROIECT

126/2016

faza  

PUZ

proiectant

SC PROBIUS PROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. Brandusescu Bogdan

BENEFICIAR

Comanescu Ilinca Christiana

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,

 

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale P+E

ADRESA

Jud. Iași, comuna Miroslava, extravilan, T77, P1A,  NC 81554

PROIECT

ELABORARE PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E

NR. PROIECT

10/2016

faza  

PUZ

proiectant

SC AC STUDIO SRL

ELABORATOR

Arh. Andrei Purcaru

BENEFICIAR

Diaconu Iulian Ciprian

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


44.

 

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale pe teren proprietate, împrejmuire

ADRESA

Iași, zona Moara de Vânt, CF 156961, nr. topografic 4049/1/7; 4049/1/6

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE, ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

88/2017

faza  

PUZ

proiectant

SC PROJECT – LOPIS SRL

ELABORATOR 

Arh. Lăcătușu Ladislau

BENEFICIAR

ZĂPODEANU IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,

 

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajare locuință existentă, compartimentare pod existent și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.43

PROIECT

CONSOLIDARE, REAMENAJARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ, COMPARTIMENTARE POD EXISTENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

01/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

C.arh. Magdalena Harna

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ MAGDALENA HARNA

BENEFICIAR

SWIERGOSKI CLAUDIUS BOGDAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


46.

 

OBIECTIVUL

Recompartimentare spațiu comercial existent și amenajări interioare.

ADRESA

Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, bl.B1, et.1

PROIECT

RECOMPARTIMENTARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE.

NR. PROIECT

23/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Alexandrina Apostol

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

VASILIU MARCU ADINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

OBIECTIVUL

Schimbare destinație spațiu de locuit în spațiu pentru cabinet medical individual-medicină dentară.

ADRESA

Iași, str. Alexandru Vodă Ipsilanti nr.30A, ap.2

aPROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU PENTRU CABINET MEDICAL INDIVIDUAL-MEDICINĂ DENTARĂ.

NR. PROIECT

88/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Răzvan Dobreanu

ELABORATOR 

S.C. RTMANDPARTNERS S.R.L.

BENEFICIAR

NEACȘU IOANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI