Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 pentru luna noiembrie 2019:

marți, 05.11.2019, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana joi, 31 octombrie 2019, ora 9.00)

miercuri,  06.11.2019, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de 05.11.2019)

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29

(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( joi 31 august 2019 ora 9.00).

Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

 

secretar comisie director DJC Iasi Virgil Babii

secretar supleant consilier superior Bobi Apavaloaiei

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 5 noiembrie 2019

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                    3. – arh. Andrei Cristina

                                    4. –  ing. SOVEJA Lucian

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

7. - Arh. ZUP Ana Maria

8. – arh. Codreanu Mihai Eugen

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina Racoveanu – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu Andrei

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire spații birouri, rezidențiale, spații comerciale, servicii, parcări, amenajări exterioare (străzi, accese pietonale și auto, spații verzi, etc.), sistematizare verticală.

ADRESA

Municipiul Iași, str. Sf. Andrei nr.4B( CF 158539), str. Trantomir nr.20 (CF 151114), str. Sf. Andrei nr.26A (CF 163662), str. Sf. Andrei nr.38 (CF 158092), str. Trantomir nr.22 (CF 141168), str. Trantomir nr.22 (CF 141251), str. Sf. Andrei nr. 8-10 (143248), str. Sf. Andrei nr.28 (CF 136610), str. Trei Ierarhi nr.7 (CF 137828), str. Sf. Andrei nr.28A (CF 141070), str. Trantomir nr.18 (CF 163684), str. Sf. Andrei nr.4B ( CF 121956), str. Gheorghe Ghibănescu nr.5B (CF 135137) , str. Sf. Andrei nr.26A ( CF 163663), str. Trantomir nr.18 (CF 163683), str. Trantomir nr.15 ( CF 160147), str. Sf.  Andrei nr.32 (CF 160697), str. Trei Ierarhi nr.7B (CF 158104), str. Sf. Andrei nr. 36 (CF 158523), STR. Sf. Andrei nr.6 (CF 152662), str. Trei Ierarhi nr.7 (153434), str. Sf. Andrei nr.38 (CF 157812), str. Trantomir nr.18 (CF 151190), str. Sf. Andrei nr.34 (CF 152234), str. Sf. Andrei nr.6 (CF 147726), str. Sf. Andrei nr. 26 (CF 150786), str. Iancu Bacalu nr.26 (CF 143517), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 144253), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 146059), str. Sf. Andrei nr.35 (CF 126922), str. Buznea nr.9 (CF 164075), fndc. Tanasescu nr.14 (CF 163205), str. Sf. Andrei nr.29 (CF 132375), str. Fundac tanasescu nr.10 (CF 160037), str. Iancu Bacalu nr.26 (CF 141431), str. Tanasescu nr. 8 (CF 130152), str. Sf. Andrei nr.33-39 (CF 127480), str. Tanasescu nr.18 (CF 131739), str. Sf. Andrei nr.33-39 (CF 127479), str. Buznea nr.9 (CF 164091), str. Iancu Bacalu nr.17 (CF 123214), fndc. Tanasescu nr.12 (CF 163369), str. Tanasescu nr.16 (CF 163685), str. Iancu Bacalu nr.27 (CF 161838), fndc. Tanasescu nr. 12A (Cf 162089), str. Buznea nr.11 (CF 160452), str. Sf. Andrei nr.31 (CF 161458), str. Tanasescu nr.8 (CF 161531), str. Buznea nr.3 (CF 160172), fndc. Tanasescu nr.10 (CF 160305), str. Buznea nr. 9 (CF 160428), str. Fundac Tanasescu nr. 10 (CF 160042), str. Iancu Bacalu nr.29, (CF 160096), str. Iancu Baclu nr.1 (CF 159526), str. Tanasescu nr. 4 (fost nr.2) (CF 159855), str. Iancu Bacalu nr.23 (CF 157820), str. Iancu Bacalu nr.21 (CF 158179), str. Iancu Bacalu nr.25 (CF 158461), str. Buznea nr.1 (CF 150773), str. Iancu Bacalu nr.7 (CF 147833), str. Buznea nr.5-7 (CF 153408), fundacul Tanasescu nr. 12 (CF 154238), str. Iancu Bacalu nr.1A (CF154304), str. Iancu Bacalu nr. 23 (CF 155109), str. Iancu Bacalu nr.1 (CF 154708), str. Iancu Bacalu nr.23 (CF 156570), str. Iancu Bacalu nr.15A (CF 157357), str. Buznea nr.11 (CF 147311), str. Buznea nr.11 (CF 147326)

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, REZIDENȚIALE, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII, PARCĂRI, AMENAJĂRI EXTERIOARE (STRĂZI, ACCESE PIETONALE ȘI AUTO, SPAȚII VERZI, ETC.), SISTEMATIZARE VERTICALĂ.

NR. PROIECT

05/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Matei Bogoescu

ELABORATOR 

S.C. 4 B CONSULTANTA ARHITETURA S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI ȘI S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

Comuna Țibănești prin Primar Aurica Cobuz - Marcarea pentru tăiere a 60 de arbori din Parcul monument istoric situat în sat Țibănești, comuna Țibănești.

ADRESA

Jud. Iași, com. Țibănești, sat Țibănești

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA   

SESIZARE INTERVENȚIE FĂRĂ AVIZ

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

ȘERBAN STURDZA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-04264.04 Parc sat ȚIBĂNEȘTI; comuna ȚIBĂNEȘTI

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Amenajare loc de joacă în sat Țibănești, comuna Țibănești, județul Iași.

ADRESA

Județ Iași, comuna Țibănești, sat Țibănești

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

U.A.T. COM. ȚIBĂNEȘTI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-04264.04 Parc sat ȚIBĂNEȘTI; comuna ȚIBĂNEȘTI

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – strada Vasile Alecsandri nr.6.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Vasile Alecsandri nr.6, CF 122728, NC 10597/1-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC – STRADA V. ALECSANDRI NR.6, IAȘI – COD LMI IS-II-m-B-03704

NR. PROIECT

96/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Dr. Viorica Frunză, Arh. Raluca Nicoară, Arh. Vlad Safta, Arh. Corneliu Constantin, Ing. Adrian Banu

ELABORATOR 

S.C. IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE S.A.

BENEFICIAR

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI PRIN PREȘEDINTE DR. ING. MARICEL POPA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03704 Casa revistei "Viaţa Românească" municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 6

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat-conf. PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008.

ADRESA

Iași, strada Bucșinescu; Smârdan; Ghica Vodă; intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37A, 88, FN, nr. cad. 151840, 156661

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT-CONF. PUD APROBAT CU HCL 238/26.05.2008.

NR. PROIECT

04/2017

faza   

D.T.A.C.+P. Th.

proiectant

Arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

6.

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare Biserică, construire dren, amenajare incintă curte Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași – Monument istoric cod LMI IS-II-m-B-04164

ADRESA

Județul Iași, comuna Gropnița, sat Gropnița

PROIECT

CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICĂ, CONSTRUIRE DREN, AMENAJARE INCINTĂ CURTE BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN SAT GROPNIȚA, COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚUL IAȘI – MONUMENT ISTORIC COD LMI IS-II-M-B-04164

NR. PROIECT

4/2019

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu, Arh. Ana Maria zup, Ing. Constantin Firtea

ELABORATOR 

S.C. ELMILO S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA BISERICII „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” GROPNIȚA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04164 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat GROPNIŢA; comuna GROPNIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

Întocmirea documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor și pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare pentru „Pavilion nou în cazarma 398 Iași”, cod lucrare: 2019-I-938.

ADRESA

Muncipiul Iași, bulevardul Carol I nr.2

PROIECT

PAVILION NOU ÎN CAZARMA 398 IAȘI (ȘI DEZAFECTARE PAVILION G – EXISTENT), COD LUCRARE: 2019-I-938.

NR. PROIECT

824/2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR 

S.C. BETA STAR S.R.L. IAȘI, S.C. GENESIS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02248 BUCUREȘTI PRIN PREPREZENTANT ANDREI STANCIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-20187 Cazarma Copou municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, consolidare, protejare, restaurare și conservare monument istoric.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Lascăr Catargi nr.29, NC 157710

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, PROTEJARE, RESTAURARE ȘI CONSERVARE MONUMENT ISTORIC.

NR. PROIECT

285/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu, Arh. Alexandru Poiană

ELABORATOR 

S.C. ARCDESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

PÂRĂU CĂTĂLIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03796 Casa Petre Andrei municipiul IAŞI Str. Catargiu Lascăr 29

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

Lucrări de reparații ale trotuarelor, treptelor și podestelor în zona Râpa Galbenă.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Râpa Galbenă

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA   

LUCRĂRI DE REPARAȚII

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE – SERVICIUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI UTILITĂȚI PUBLICE – BIROUL VERSANȚI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04014 Esplanada Elisabeta (Râpa Galbenă) municipiul IAŞI Str. Râpa Galbenă

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

Amenajare spații pentru învățământ (grădiniță, școală) și spații de închiriat pentru birouri în imobil existent.

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Sava nr.6, CF 124569, NC 6476/2 și 6476/1-C1

PROIECT

AMENAJARE SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚĂ, ȘCOALĂ) ȘI SPAȚII DE ÎNCHIRIAT PENTRU BIROURI ÎN IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

21/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Anuța Popa, C. arh. Ioan Iosub

ELABORATOR 

S.C. BLAJ STAR S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CON TED COMPANY S.R.L. REPREZENTANT BRÎNZĂ CORNEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04049 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Sava 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea MaiciiDomnului“

municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

PUZ-CP – Construire hotel 2-4 stele, alimentație publică, unitate medicală (ambulatoriu, imagistică, radioterapie), parcare, amenajare incintă, împrejmuire, racorduri utilități – pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Păcurari nr.95, nr. cad. 131983

PROIECT

PUZ-CP – CONSTRUIRE HOTEL 2-4 STELE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, UNITATE MEDICALĂ (AMBULATORIU, IMAGISTICĂ, RADIOTERAPIE), PARCARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI – PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

20/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S..R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere municipiul IAŞI Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

13.

16.OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Octav Botez nr.11, CF 129148

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

629/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DACORUM GRUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

14

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare, exindere și doatare Cinematograf Trianon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușnenau nr.12, NC 161805, 161805-C1

PROIECT

REABILITARE, MODERNIZARE, EXINDERE ȘI DOATARE CINEMATOGRAF TRIANON.

NR. PROIECT

30/2019

FAZA   

S.F. + D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Andronachi Alexandra

ELABORATOR 

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PRIN DIRECTOR DUMITRU PETRU TOMORUG

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil birouri, spații comerciale, servicii publice și de interes general, locuințe, parcare subterană și supraterană pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Elena Doamna nr.11, NC 162176

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES GENERAL, LOCUINȚE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

3/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IASI

BENEFICIAR

S.C. HOLIM.H S.R.L. ȘI S.C. HADAR PROPRIETATI S.R.L. PRIN SACAGIU SIMONA ODET

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL nr.278/2018 – nr. cad. 125977, amenajare parcare – nr. cad. 155956, construire pod între nr. cad. 125977 și nr. cad. 155956, prin demolare construcții existente de pe terenul cu nr. cad. 125977.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, nr. cad. 125977, 155956

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.278/2018, AMENAJARE PARCARE,  CONSTRUIRE POD ÎNTRE N.C. 125977 ȘI N.C. 155956, PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

730/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. PRIN GALAN BRANZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

17.

OBIECTIVUL

Organizare de șantier, studiu geotehnic, consolidare teren, supraveghere arheologică

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 64-66

PROIECT

ORGANIZARE DE ȘANTIER, STUDIU GEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN, SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ

NR. PROIECT

33/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR 

Ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04047 Casa - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, municipiul IAŞI,

 Str. Sf. Lazăr 76

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Organizare de santier, studiugeotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu)

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu

PROIECT

ORGANIZARE DE SANTIER, STUDIUGEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN ZONA B (PERIMETRU DELIMITAT DE STR. SF. ANDREI, STR. TANASESCU, STR. BUZNEA, STR. IANCU BACALU)

NR. PROIECT

20/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

IULIUS REAL ESTATE SRL, IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR 

Arh. Gheorghiță Cupșan, ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire bază sportivă – Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, pe terenul situat pe str. Sărărie nr.200, mun. Iași, jud. Iași.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.200, NC 143647, 143659

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ – UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI, PE TERENUL SITUAT PE STR. SĂRĂRIE NR.200, MUN. IAȘI, JUD. IAȘI.

NR. PROIECT

14/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ionel Corneliu Oancea, Arh. Stag. Vlad Corneliu Oancea

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice pe terenul aferent parcării TVR (fosta Romtelecom) aparținând Domeniului Privat al Municipiului Iași, în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Independenței

PROIECT

EMOVE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

ELABORATOR 

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice nr.8 – Spitalul dr. C. I. Parhon în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Carol I nr.50

PROIECT

EMOVE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

ELABORATOR 

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2 municipiul IAŞI Bd. Carol I 50

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Lucrări zugrăveli și vopsitorii exterioare la imobilul Hotel Traian.

ADRESA

Mun. Iași, Piața Unirii nr.1

PROIECT

-

NR. PROIECT

-

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

-

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

S.C. BSR ESTATE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04084 Hotel Traian municipiul IAŞI Piaţa Unirii 1

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Mr. Popescu Eremia, nr. 33-35

PROIECT

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate

NR. PROIECT

659/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

PSEUDO-CLASIC SRL

ELABORATOR 

Arh. A Hoblea

BENEFICIAR

SC TEOMALIS SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03860 Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13;

IS-II-m-B-03861 "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15.

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu pentru birouri firmă.

ADRESA

Mun. Iași, strada Agatha Bârsescu nr.10, et. 1, ap.5, NC 149184-C1-U3

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU PENTRU BIROURI FIRMĂ.

NR. PROIECT

2/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. I. Halciug

ELABORATOR 

BIROU DE PROIECTARE – CRISTINA PRIMUS

BENEFICIAR

LUPU GABRIELA GIANINA PRIN MANDATAR LUPU DAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03731 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 10

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu pentru birouri firmă.

ADRESA

Mun. Iași, strada Agatha Bârsescu nr.11, et. P, ap.10-11, NC 135002-C1-U3, 135002-C1-U4

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU PENTRU BIROURI FIRMĂ.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. I. Halciug

ELABORATOR 

BIROU DE PROIECTARE – CRISTINA PRIMUS

BENEFICIAR

LUPU GABRIELA GIANINA PRIN MANDATAR LUPU DAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03732 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 11

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

PUD – Construire imobil locuință colectivă mică și spații cu destinație comerț și servicii pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sărărie nr.104, NC 125298

PROIECT

PUD – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ ȘI SPAȚII CU DESTINAȚIE COMERȚ ȘI SERVICII PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

217/2019

FAZA   

P.U.D.

PROIECTANT

Arh. Munteanu Ioan, Arh. Preda Sebastian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, B.I.A. Arh. Preda Sebastian

BENEFICIAR

S.C. RESURS INVEST S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

27.

OBIECTIVUL

Extindere locuință existentă C1

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Uzinei, nr.21

PROIECT

EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ C1

NR. PROIECT

Nr. 8/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC ARHINOVA SRL

ELABORATOR 

Arh. Irina Nistor

BENEFICIAR

MEDVID MIRCEA LUCIAN, MEDVID GABRIELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice, lucrări de amenajare.

ADRESA

Mun. Iași, strada Buznea, Tanasescu nr. 9/11, 16/18

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate C1 – Sc=82 mp (NC 130152-C1) și C1 – Sc=43 mp (NC 161531-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Buznea nr. 3, 5-7

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE C1 – SC=82 MP (NC 130152-C1) ȘI C1 – SC=43 MP (NC 161531-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei/Tei Ierarhi nr. 38/7, CF 158092, 157812, 153434

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

31.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1 (NC 158461-C1), C1 (NC 14105-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Iancu Bacalu nr.25-27

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1 (NC 158461-C1), C1 (NC 14105-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

32.

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă identificată NC 160697-C1-U1 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr. 32

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ IDENTIFICATĂ NC 160697-C1-U1 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.TO.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

33.

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă C1 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.36, NC 158523, 158523-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

34.

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă C1 (NC 142881-C1)

ADRESA

Mun. Iași, Fundac Pralea nr.4, NC 142881, 142881-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 (NC 142881-C1)

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AMBIANCE CONSULTING S.R.L. PRIN DOGARU CRISTINA PAULA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2, C3 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr. 31, NC 161458, 161458-C1/C2/C3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate C1 – Sc=88 mp (NC 160037-C1) și C1 – Sc=129 mp (NC 162089-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, Fundac Tanasescu nr. 10/12/12A

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE C1 – SC=88 MP (NC 160037-C1) ȘI C1 – SC=129 MP (NC 162089-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Demolare + împrejmuire teren, lucrări de foraje pentru efectuarea studiilor geotehnice, amenajare construcții cu caracter provizoriu.

ADRESA

Mun. Iași, strada Trantomir nr.22, NC 141168, 141168-C1, 141168-C2, 141251

PROIECT

DEMOLARE + ÎMPREJMUIRE TEREN, LUCRĂRI DE FORAJE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, AMENAJARE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2, C3, C4, C6, C7 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Iancu Bacalu nr.17, NC 123214, 123214-C1/C2/C3/C4/C6/C7

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3, C4, C6, C7 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

39.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate C1 – Sc=82 mp (NC 130152-C1) și C1 – Sc=43 mp (NC 161531-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Tanasescu nr. 8

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE C1 – SC=82 MP (NC 130152-C1) ȘI C1 – SC=43 MP (NC 161531-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

40.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2, C3.

ADRESA

Municipiul Iași, fundac Tănăsescu nr.14, NC 163205

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3.

NR. PROIECT

78/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, reabilitare funcțional și finisaje exterioare – locuință existentă. Modificare proiect autorizat cu A.C. nr.394/10.04.2018 aflat în curs de execuție.

ADRESA

Mun. Iași, str. Logofăt Tăutu (fostă Sulfinei) nr.16

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, REABILITARE FUNCȚIONAL ȘI FINISAJE EXTERIOARE – LOCUINȚĂ EXISTENTĂ. MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR.394/10.04.2018 AFLAT ÎN CURS DE EXECUȚIE.

NR. PROIECT

233/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Preda

ELABORATOR 

S.C. ATLANT STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BRUJBU MARIUS DANIEL ȘI BRUJBU ISABELLA CRISTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

42

OBIECTIVUL

PUZ – Construire prăznicar, altar de vară (construcție acoperită), lumânărar, pangar, anexe aferente bisericii – pe teren atribuit în folosință gratuită.

ADRESA

Mun. Iași, strada Păcurari nr.126, NC 146102

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE PRĂZNICAR, ALTAR DE VARĂ (CONSTRUCȚIE ACOPERITĂ), LUMÂNĂRAR, PANGAR, ANEXE AFERENTE BISERICII – PE TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ.

NR. PROIECT

17/2017

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

PAROHIA SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu de locuit în pod existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Florilor nr.11, et. Pod, nr. cad. 161410-C1-U23

PROIECT

AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD EXISTENT.

NR. PROIECT

61/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

AVĂTĂJI PAUL ȘI GAVRILĂ CONSTANTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

44.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale și anexe gospodărești.

ADRESA

Județ Iași, comuna Aroneanu, NC 64730, 64731, 64732

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI.

NR. PROIECT

25A/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Alexandru-Christian Ignățel

BENEFICIAR

ȚUȚU GABRIEL, ȚUȚU EMILIA ANCA, BECHERESCU NICU EUGEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

45.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale și anexe gospodărești.

ADRESA

Județ Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 66018

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI.

NR. PROIECT

25/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Alexandru-Christian Ignățel

BENEFICIAR

RUSU VASILE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

46.

OBIECTIVUL

PUZ – Schimbare destinație corp C3 din garaj în locuință unifamilială și extindere pe orizontală.

ADRESA

municipiul Iași, strada Ionel Teodoreanu nr.12, NC 160705

PROIECT

PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE CORP C3 DIN GARAJ ÎN LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ.

NR. PROIECT

14/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Bogdan Șerbănoiu, Arh. Andrei Purcaru

ELABORATOR 

S.C. SERBANOIU&ASOCIATII S.R.L., S.C. AC STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

TINIȚĂ MARIA-MAGDALENA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

47.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – construire ansamblu mixt – used (locuințe colective, apart hotel, comerț, servicii, birouri, etc.).

ADRESA

municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr.78, CF 126952, 157065

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT – USED (LOCUINȚE COLECTIVE, APART HOTEL, COMERȚ, SERVICII, BIROURI, ETC.).

NR. PROIECT

41/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Săvescu, Arh. Mircea Grigorovschi

ELABORATOR 

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. ARHISTIL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L. ȘI S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L.

PRIN SĂVESCU ANA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

48.

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare, extindere și mansardare locuință C1 și modificare locuință C2 prin desființare parțială, extindere și mansardare.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Friederick nr.6, NC 162219

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ C1 ȘI MODIFICARE LOCUINȚĂ C2 PRIN DESFIINȚARE PARȚIALĂ, EXTINDERE ȘI MANSARDARE.

NR. PROIECT

21/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

SAVU MARIUS ȘI IONESCU OTILIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

49.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren din extravilan în intravilan, în vederea construirii de locuință individuală.

ADRESA

județ Iași, comuna Rediu, sat Rediu

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ.

NR. PROIECT

1/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Rusu Oana

ELABORATOR 

S.C. ATELIER INFINIT S.R.L.

BENEFICIAR

JIJIE DUMITRU TUDOR

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

50.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală, anexe și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

municipiu Iași, extravilan Iași zona C. A. Rosetti – Moara de Vânt, NC 139302, 139306

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

08/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

BENEFICIAR

HANGAN GHEORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

51.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere terenuri în intravilan – Construire locuințe individuale și anexe.

ADRESA

municipiu Iași, NC 162298, 162297

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ANEXE.

NR. PROIECT

14A/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Săvescu

ELABORATOR 

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

DOBOȘ ALEXANDRU, DOBOȘ ROXANA MIHAELA, LEFTER MIHAIL OVIDIU, LEFTER PARASCHIVA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

52.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiu Iași, zona Bucium extravilan, NC 15291

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

14/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

BENEFICIAR

BAZILUC GHIORGHIȚĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

53.

OBIECTIVUL

Demolare imobil identificat cu nr. cadastral 154154-C1.

ADRESA

municipiul Iași, strada Greerul nr.2A

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 154154-C1.

NR. PROIECT

17/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sabetay Alexandra

ELABORATOR 

Arh. Șt. Gonciar-Beșleagă

BENEFICIAR

CALISTRU VALENTIN ȘI CALISTRU CORNELIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-III-m-B-04277 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial municipiul IAŞI Şos. Bucium 86

DECIZIA COMISIEI

 

54.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, amenajări interioare și extindere pe verticală locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.110, nr. cad. 14523

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE PE VERTICALĂ LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

682/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR 

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AGHA ROMEEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

55.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere în intravilan teren, construire clădiri cu funcțiuni multiple (pensiune, locuință individuală, corp administrativ, spațiu de producție și magazin de desfacere) accese auto și împrejmuire.

ADRESA

Județul Iași, comuna Popești, extravilan Hărpășești, CF 61178

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN TEREN, CONSTRUIRE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI MULTIPLE (PENSIUNE, LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, CORP ADMINISTRATIV, SPAȚIU DE PRODUCȚIE ȘI MAGAZIN DE DESFACERE) ACCESE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE.

NR. PROIECT

15/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Cătălin Rusu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Cătălin Rusu

BENEFICIAR

PANAINTE MARIAN PENTRU S.C. FIO GRUP COMPANY S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

56.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate cu nr. cad. 123859 și 143491.

ADRESA

Municipiul Iași, Fundac Valter Mărăcineanu nr.1 cu nr. cad. 123859 și 143491.

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 123859 ȘI 143491.

NR. PROIECT

126/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ioan Munteanu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ioan Munteanu

BENEFICIAR

MIHAI FLORIN DECEBAL ȘI MIHAI LIDIA MARCELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Ansamblul Cimitirului Eternitatea

DECIZIA COMISIEI

 

57.

OBIECTIVUL

Construire rețea fixă telecomunicații Orange FTTH.

ADRESA

județ Iași, comuna Holboca, satele: Dancu, Holboca, Cristești, Orzeni, Rusenii Noi, Rusenii Vechi, Valea Lungă

PROIECT

CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ TELECOMUNICAȚII ORANGE FTTH ÎN UAT HOLBOCA, LOCALITĂȚILE: HOLBOCA, DANCU, CRISTEȘTI, ORZENI, RUSENII VECHI, RUSENII NOI ȘI VALEA LUNGĂ – JUD. IAȘI – TRASEU PROPUS PENTRU AMPLASARE AERIANĂ ȘI SUBTERANĂ

NR. PROIECT

7/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Ciobanu Laura

ELABORATOR 

S.C. HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

58.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan și reglementări urbanistice pentru construcție platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, în comuna Ruginoasa, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Ruginoasa - extravilan

PROIECT

ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU CONSTRUIRE PLATFORMĂ DE GUNOI DE GRAJD, ÎN COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI, TARLA 10 PARCELA 78

NR. PROIECT

5757/31.05.2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR 

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA RUGINOASA PRIN PRIMAR NECHIFOR DĂNUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

59.

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar luminos – construcție cu caracter provizoriu.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Piața Unirii nr.3, et. S+P, ap. SP CC, NC 123166-C1-U22

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR LUMINOS – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU.

NR. PROIECT

10/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Irina Nistor

ELABORATOR 

S.C. ARHINOVA S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ROPHARMA S.A. PRIN REPREZENTANT COȚOVANU NECULAI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

60

OBIECTIVUL

Recompartimentări interioare și înființare acces secundar (ușă) prin desfacere parapet fereastră pentru apartament identificat NC 125216-C1-U6.

ADRESA

Municipiul Iași, strada George Emil Palade (Malu) nr.13, bl. C1, et. Parter, ap.14

PROIECT

RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI ÎNFIINȚARE ACCES SECUNDAR (UȘĂ) PRIN DESFACERE PARAPET FEREASTRĂ PENTRU APARTAMENT IDENTIFICAT NC 125216-C1-U6.

NR. PROIECT

26/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT