Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5
pentru luna mai 2019
Avand in vedere ca Sedintele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 programate  in zilele de marti,14.05.2019, ora 9.00  si joi,  16.05.2019, ora 9.00, nu indeplinesc conditiile de intrunire a cvorumului, se reprogrameaza pentru data de  marti, 21 mai 2019 ora 9.00.

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:
ART. 29
(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( miercuri 3 aprilie 2019).
Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.
    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 14 mai  - 16 mai 2019

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel
Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda
                                    3. – arh. Andrei Cristina
                                    4. –  ing. SOVEJA Lucian
5.  arh MEDARU Constantin
6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț
7. - Arh. ZUP Ana Maria
8. – arh. Codreanu Mihai Eugen
 
Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi
10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui
11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău
Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale
Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN
Arh. Ion-Daniel VIȘAN
Arh. Radu Andrei
Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași
 
Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi
Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei
 La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:
D.J.C.  IAŞI
DIRECTOR – Virgil BĂBÎI
Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI
CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE
D.J.C. BACĂU
DIRECTOR – Simona DROB
CONSILIER – Ovidiu BOLDUR
Arh. Magdalena Elena HUȚANU
D.J.C. VASLUI
directorCorina Nicoleta URSACHE
ARH. – Mihaela POPINIUC
Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 

judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

interventie de urgenta reparatii acoperis Conac Cantacuzino – Paşcanu sat POPEŞTI;

ADRESA

sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI

PROIECT

INTERVENTIE DE URGENTA REPARATII ACOPERIS CONAC CANTACUZINO – PAŞCANU SAT POPEŞTI;

NR. PROIECT

 

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-04229 Ansamblul conacului Cantacuzino – Paşcanu sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Amenajare incintă și zonă aferentă Ansamblului Mitropolitan (refacere împrejmuire, piața vestică de pelerinaje, extindere Facultatea de Teologie, parcare subterană).

ADRESA

Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Crișan, str. Col. Langa, str. Sf. Andrei (Uzinei) nr.16,24,4,69,73

PROIECT

PUZ CP – AMENAJARE INCINTĂ ȘI ZONĂ AFERENTĂ ANSAMBLULUI MITROPOLITAN (REFACERE ÎMPREJMUIRE, PIAȚA VESTICĂ DE PELERINAJE, EXTINDERE FACULTATEA DE TEOLOGIE, PARCARE SUBTERANĂ).

NR. PROIECT

3/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat-conf. PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008.

ADRESA

Iași, strada Bucșinescu; Smârdan; Ghica Vodă; intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37A, 88, FN, nr. cad. 151840, 156661

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT-CONF. PUD APROBAT CU HCL 238/26.05.2008.

NR. PROIECT

04/2017

faza   

D.T.A.C.+P. Th.

proiectant

Arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea MaiciiDomnului“

municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajări interioare și exterioare, transformare pod în mansardă locuibilă la imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Sf. Atanasie nr.21, nr. cad. 407-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, REAMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

40/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Halciug Iuliana

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

ZAHARIA IONELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril” municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04042 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 22

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

6.

OBIECTIVUL

Construire supantă și recompartimentare la spațiul comercial – imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Vasile Alecsandri nr.11A, et.P, NC 124968-C1-U8

PROIECT

CONSTRUIRE SUPANTĂ ȘI RECOMPARTIMENTARE LA SPAȚIUL COMERCIAL – IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

63/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Hălciug Iuliana

ELABORATOR 

P.F.A. PRISACARU TOADER

BENEFICIAR

PĂTRĂȘCANU GENOVEVA ȘI PĂTRĂȘCANU RADU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

Manasardare construcție existentă conf. PUZ CP aprobat cu HCL 297/29.09.2016.

ADRESA

Iași, strada Sf. Andrei nr.15A, nr. cad. 129415, 129415-C1

PROIECT

STUDIU ISTORIC ȘI DE EVOLUȚIE URBANĂ - Manasardare construcție existentă, str. Sf. Andrei nr.8-10

NR. PROIECT

/2015

FAZA   

 

PROIECTANT

B.I.A. Ciobănașu Corneliu

ELABORATOR 

S.C. ARHIGRAF S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI PRIN DOMNUL BARGAUANU GHEORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale.

ADRESA

Jud. Iași, Iași-Municipiu, extravilan zona Bucium, NC 14739, 14740

Com. Bârnova extravilan, NC 70455, 70458

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

07/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

TĂRĂBOANȚĂ IRINA, POPA GABRIEL-ADRIAN ȘI POPA MIHAELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire parcare subterană și imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Iași, strada Elena Doamna/strada Pădurii nr.21/25/7, nr. cad. 158837, 155432, 157989

PROIECT

PUZ CP STRADA ELENA DOAMNA 21-31, STRADA PĂDURII NR.7, STRADELA ALBĂ NR.2

NR. PROIECT

02/2019

FAZA   

consultar

PROIECTANT

Arh. Ion Daniel Vișan

ELABORATOR 

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L. PRIN ZAMOȘTEANU CRISTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

834 IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului") municipiul IAŞI Stradela Alba 3

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

 PUZ CP STRADA ELENA DOAMNA 21-31, STRADA PĂDURII NR.7, STRADELA ALBĂ NR.2

ADRESA

Iași, strada Elena Doamna/stradela Albă nr.27, 31/2, nr. cad. 158951, 158952, 153906, 153928

PROIECT

PUZ CP STRADA ELENA DOAMNA 21-31, STRADA PĂDURII NR.7, STRADELA ALBĂ NR.2

NR. PROIECT

02/2019

FAZA   

consultare

PROIECTANT

Arh. Ion Daniel Vișan

ELABORATOR 

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L. PRIN ZAMOSTEANU CRISTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

834 IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului") municipiul IAŞI Stradela Alba 3

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

Reparații, consolidare și igienizare (zugrăveli și vopsitorii interioare și exterioare) imobil existent locuință.

ADRESA

Iași, strada G-ral. Henri Mathias Berthelot nr.3, nr. cad. 155816

PROIECT

REPARAȚII, CONSOLIDARE ȘI IGIENIZARE (ZUGRĂVELI ȘI VOPSITORII INTERIOARE ȘI EXTERIOARE) IMOBIL EXISTENT LOCUINȚĂ

NR. PROIECT

157/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Corneliu Ciobănașu, Arh. Ivanciu N. Răzvan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ivanciu N. Răzvan

BENEFICIAR

DĂNULESCU RĂSVAN-DUMITRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03737 Casă municipiul IAŞI Str. Berthelot Henri M., general 3

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, consolidare și recompartimentare construcții existente identificate cu NC 160428-C1 și 160428-C2.

ADRESA

Iași, strada Buznea nr.9, nr. cad. 160428, 160428-C1, 160428-C2

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE ȘI RECOMPARTIMENTARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE CU NC 160428-C1 ȘI 160428-C2.

NR. PROIECT

6/2019

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Șerbănoiu Bogdan Vasile

ELABORATOR 

S.C. ȘERBĂNOIU BOGDAN&ASOCIAȚII S.R.L.

BENEFICIAR

NIMIRCIAG ELENA ȘI BLĂNARU MARIOARA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, consolidare și amenajare pod existent în spațiu de locuit

ADRESA

Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 35

PROIECT

Reparații capitale, consolidare și amenajare pod existent în spațiu de locuit

NR. PROIECT

162/2018

faza   

DTAC

proiectant

BIA Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

Arh. Corneliu Ciobănașu și arh. Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

Rusu Valerian

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

IS-II-m-B-03737 Casă,  municipiul IAŞI,  Str. Berthelot Henri M., general 3.

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

PUD – Construire 2 locuințe individuale cuplat pe teren proprietate (prin desființarea construcțiilor existente pe limita de proprietate comună între cele două parcele).

ADRESA

Iași, Șoseaua Sărărie nr.24, 24A, nr. cad. 9818, 161684

PROIECT

CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLAT PE TEREN PROPRIETATE (PRIN DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE PE LIMITA DE PROPRIETATE COMUNĂ ÎNTRE CELE DOUĂ PARCELE).

NR. PROIECT

499/2019

faza   

PUD

proiectant

Arh. P. Cantoriu

ELABORATOR 

S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CANTORIU PETRIȘOR COSTEL ȘI SIRITEANU CRISTIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale.

ADRESA

Mun. Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 144396

PROIECT

PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

17/2018

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MARCU DAMIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Octav Botez nr.11, CF 129148

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

629/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DACORUM GRUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

17.

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate privind „Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”.

ADRESA

Jud. Iași, com. Gropnița – extravilan, nr. cad. 60848

PROIECT

CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

NR. PROIECT

3DR-IS11211

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Mihai Dinu

ELABORATOR 

S.C. 3D ON OFFICE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RCS & RDS S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire ansamblu rezidențial pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Uzinei nr.74, nr. cad. 7715/1, 7715/2-7715/3-7715/4, 12925

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

16/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Poiană Daniel

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L. PRIN ZINCENCO ALEXANDR

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

Construire sală de sport, conform PUZ aprobat prin HCL nr.528 din 29.11.2018.

ADRESA

Mun. Iași, strada Toma Cozma nr.119B, nr. cad. 152241

PROIECT

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.528 DIN 29.11.2018.

NR. PROIECT

05/2019

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Alexandra Gavrilescu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Alexandra Gavrilescu

BENEFICIAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” PRIN CREȚU NICOLETA CRISTINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

Reabilitarea prin consolidare și extindere precum și modernizarea și dotarea sălii de sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr.15, Municipiul Iași, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Mun. Iași, str. Titu Maiorescu nr.15, nr. cad. 152354, 152354-C8

PROIECT

REABILITAREA PRIN CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE PRECUM ȘI MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SĂLII DE SPORT A UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

NR. PROIECT

191164/2019

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Bogdan Mihul

ELABORATOR 

S.C. MIHUL S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate, din extravilan în intravilan pentru construire locuințe mixte pe teren proprietate.

ADRESA

Jud. Iași, com. Rediu, sat extravilan Rediu, str. Dealul Zorilor

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA TRECERII TERENULUI PROPRIETATE, DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE MIXTE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

07/2018

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Carmina C. Gheorghiță

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Carmina C. Gheorghiță

BENEFICIAR

ZUPU SIMONA ALEXANDRA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Iancu Bacalu / Fundac Pralea nr.15A / 4, , CF 157357, 142881

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

53/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AMBIANCE CONSULTING S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei / Trantomir / Trei Ierarhi nr.26, 26A, 28 / 18,20 / 7B, CF nr.158104, 150786, 136310, 157572, 151114, 150283, 151190

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

44/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Trantomir nr.15, nr. cad. 7903, 7903-C1

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

43/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Iancu Bacalu nr.29, nr. cad. 12234, 12234-C1

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

48/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.36, nr. cad. 158523, 19670, 19670-C1

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

47/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

27.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.38, nr. cad. 158092, 158092, 158092-C1

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

46/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Tănăsescu nr.8, nr. cad. 130152, 130152-C1

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

52/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Trei Ierarhi nr.7, nr. cad. 137828, 137828-C1, 153434, 153434-C1, 153434-C2

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

51/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, Fundac Tănăsescu nr.10, nr. cad. 5152, 5153, 144253, 144253-C1

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

45/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

31.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei / strada Tănăsescu / Fundac Tănăsescu / strada Iancu Bacalu / strada Buznea nr. 29, 35, 33-39 / 4 / 10 / 1, 1A, 21, 23 / 1, CF 127479, 127480, 126922, 132375, 159855, 160037, 159526, 154304, 154708, 155109, 156570, 158179, 150773

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

54/2019

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

32.

OBIECTIVUL

PUD – Construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate (prin desființarea construcției existente).

ADRESA

Mun. Iași, str. Friederick nr.5, nr.cad. 158475

PROIECT

PUD – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE (PRIN DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE).

NR. PROIECT

496/2019

faza   

PUD

proiectant

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

STRELTOV ION

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

33.

OBIECTIVUL

Consolidare, schimbare acoperiș, închidere terasă acoperită, amenajare spațiu de locuit în pod, reamenajare locuință.

ADRESA

Mun. Iași, strada Aurora nr.6, nr. cad. 161576

PROIECT

CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIȘ, ÎNCHIDERE TERASĂ ACOPERITĂ, AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD, REAMENAJARE LOCUINȚĂ.

NR. PROIECT

01/2019

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ignățel C. Alexandru Christian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ignățel C. Alexandru Christian

BENEFICIAR

MORARIU VLAD ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri municipiul IAŞI Str. Peneş Curcanu, Cartier Aurora -str. Aurora nr. 15, 17, 18, 20, stradela Macazului nr. 2 şi 4, strada Macazului 2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16

DECIZIA COMISIEI

 

34.

OBIECTIVUL

Demolare construcții C1 și C2 pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, str. Ipsilanti nr.2, nr. cad. 121693, 121693-C1, 121693-C2

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII C1 ȘI C2 PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

09/2019

faza   

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Ana Maria Zup

ELABORATOR 

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AVATTI INDUSTRIES S.R.L. PRIN DASCĂLU IONUȚ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

Împrejmuire, amenajare parcare și amplasare panouri publicitare pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, str. Elena Doamna nr.60-62, nr. cad. 5406/1/1, 19457

PROIECT

ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE ȘI AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

21/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. NOI DOI S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 333/29.08.2017.

ADRESA

Mun. Iași, strada Alba nr.10, nr. cad. 140315

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 333/29.08.2017.

NR. PROIECT

02/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

POTOLINCĂ TIBERIU ȘI POTOLINCĂ IONELA RAMONA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă) municipiul IAŞI Stradela Alba 3

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Amenajare sediu Studioului Regional de Televiziune Iași – amenajări cu caracter provizoriu pe durata Contractului de administrare.

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Independenței, bl. D1-D2, Mezanin

PROIECT

AMENAJARE SEDIU STUDIOULUI REGIONAL DE TELEVIZIUNE IAȘI – AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE.

NR. PROIECT

279/2019

faza   

D.A.L.I.

proiectant

 Arh. Paul Filip Ciobănașu

ELABORATOR 

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

OBIECTIVUL

Construire Casă Parohială în apropierea Bisericii „Sf. Ecaterina” din sat Buznea, com. Ion Neculce, jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, com. Ion Neculce, sat Buznea

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

CONSULTARE

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

COMUNA ION NECULCE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04116 Biserica "Sf. Treime” sat BUZNEA; comuna ION  NECULCE

DECIZIA COMISIEI

 

39.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, str. Vovideniei nr.8

PROIECT

PUZ CP – Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente pe teren proprietate.

NR. PROIECT

656/2018

faza   

CONSULTARE

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

FILIP ALINA ȘI CORDUNEANU PETRONEL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04091 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 6

IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică” – Vovidenia municipiul IAŞI Str. Vovidenia 11

DECIZIA COMISIEI

 

40.

OBIECTIVUL

Construire parc eolian, rețele electrice și drumuri de acces pe teritoriul administrativ al comunei Românești.

ADRESA

Jud. Iași, com. Românești, sat Românești-intravilan

PROIECT

CONSTRUIRE PARC EOLIAN, REȚELE ELECTRICE ȘI DRUMURI DE ACCES PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ROMÂNEȘTI.

NR. PROIECT

CIV-01-2019

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Irina Nistor

ELABORATOR 

S.C. INTO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GTX POWER S.A. PRIN OLARU IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

OBIECTIVUL

Construire parc eolian, stație de transformare, rețele electrice și drumuri de acces pe teritoriul administrativ al comunelor Dumești și Românești.

ADRESA

Jud. Iași, comunele Românești, Dumești, satele Românești-intravilan, Dumești-intravilan

PROIECT

CONSTRUIRE PARC EOLIAN, STAȚIE DE TRANSFORMARE, REȚELE ELECTRICE ȘI DRUMURI DE ACCES PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNELOR DUMEȘTI ȘI ROMÂNEȘTI.

NR. PROIECT

CIV-02-2019

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Irina Nistor

ELABORATOR 

S.C. INTO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SEMNAL MEDIA S.A. PRIN OLARU IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

42.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ-CP-Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei/Semnului, nr. 79/6

PROIECT

Întocmire PUZ-CP-Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente

NR. PROIECT

633

FAZA  

PUZ CP

PROIECTANT

BIA  arh. Chirita Marian Jan

ELABORATOR

Arh. Chiriță M. J.

BENEFICIAR

SC NAPA ESTATE SRL prin Ionuț Irimia

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 

43.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ și RLU – pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale.

ADRESA

Jud. Iași, com. Bârnova, nr. cad. 70702

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ȘI RLU – PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

5/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Oana Rusu

ELABORATOR

S.C. ATELIER INFINIT S.R.L.

BENEFICIAR

DUMITRIU FLORENTINA, DUMITRIU GEORGE VLAD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

44.

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, stradela Sf. Atanasie nr.1A, CF 123246

PROIECT

CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

01/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ion Daniel Vișan

ELABORATOR

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu municipiul IAŞI Stradela Sf. Atanasie 1

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

45.

OBIECTIVUL

Construire cabină + basculă - cântar auto 60 tone, șopron metalic pentru cereale (condiționat de eleborare și aprobare PUZ).

ADRESA

Jud. Iași, com. Vlădeni, sat Vlădeni-intravilan, nr. cad. 60144

PROIECT

PUZ - CONSTRUIRE CABINĂ + BASCULĂ - CÂNTAR AUTO 60 TONE, ȘOPRON METALIC PENTRU CEREALE

NR. PROIECT

11/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

C.arh. Georgeta Popa

ELABORATOR

S.C. GELICONS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. AMEROPA GRAINS S.A. PRIN MAFTEI PETRONELA-MĂDĂLINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

46.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ (Construire locuințe colective pe teren privat).

ADRESA

Mun. Iași, Bucium T176

PROIECT

PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PRIVAT PRIN INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN

NR. PROIECT

2/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

C.arh. Georgeta Popa

ELABORATOR

S.C. GELICONS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CORDUNEANU (RAICU) RAMONA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

47.

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Petru Movilă nr.70, nr. cad. 145608-C1, 145608-C2

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

425A/2018

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

NICOLAU ANTONIUS EDUARD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

48.

OBIECTIVUL

Reparații la șarpantă și geamuri, înlocuirea tablei acoperișului cu tablă de cupru (imobil monument istoric).

ADRESA

Mun. Iași, str. Zlataust nr.5, nr. cad. 156490, 156490-C1

PROIECT

REPARAȚII LA ȘARPANTĂ ȘI GEAMURI, ÎNLOCUIREA TABLEI ACOPERIȘULUI CU TABLĂ DE CUPRU (IMOBIL MONUMENT ISTORIC).

NR. PROIECT

586/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu

ELABORATOR

S.C. ARH CONS PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. IOAN GURĂ DE AUR”

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-04094 Biserica "Sf. Ioan Gură de Aur" cu mormântul lui Barbu Lăutarul municipiul IAŞI Stradela Zlataust 5

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL BACĂU

1.

OBIECTIVUL

REABILITAREA ȘI EXTINDEREA FACILITĂȚILOR DE CAPTARE, ÎNMAGAZINARE, DE TRATARE APĂ ȘI DE EPURARE APĂ UZATĂ ÎN ZEMEȘ, MĂGIREȘTI, PÂRJOL, BALCANI, BEREȘTI-TAZLĂU, LIVEZI ȘI PODURI

ADRESA

Comunele ZEMEȘ, MĂGIREȘTI, PÂRJOL, BALCANI, BEREȘTI-TAZLĂU, LIVEZI ȘI PODURI, jud. Bacău

PROIECT

CL15 REABILITAREA ȘI EXTINDEREA FACILITĂȚILOR DE CAPTARE, ÎNMAGAZINARE, DE TRATARE APĂ ȘI DE EPURARE APĂ UZATĂ ÎN ZEMEȘ, MĂGIREȘTI, PÂRJOL, BALCANI, BEREȘTI-TAZLĂU, LIVEZI ȘI PODURI

NR. PROIECT

martie/2019

FAZA  

Aviz

PROIECTANT

FICHTNER ENVIRONMENT

ELABORATOR

Șef proiect: ing. Dan PASCALE

BENEFICIAR

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

Situl arheologic de la Poduri, cod LMI: BC-I-s-A-00738

Biserica de lemn  "Sf. Gheorghe", cod LMI: BC-II-m-B-00903

Asezare Bălăneasa, LIVEZI, cod LMI: BC-I-s-B-00702

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC NR. 5 – REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Str. Spiru Haret, nr. 8, municipiul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC – UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

NR. PROIECT

328/2017

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. GRUPO S. R. L. / S. C. NEO-CONS S. R. L.

ELABORATOR

Șef proiect: Dr. ing. Iulian Grumăzescu

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Școala Normală de fete „Ștefan cel

Mare”, azi Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret,

 nr. 6, Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00771

DECIZIA COMISIEI

 

3,

OBIECTIVUL

TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE SUD-CENTRU AEROPORT, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Străzile Calea Republicii, Aeroportului, Nicolae Bălcescu și Calea Mărășești, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE SUD: CENTRU-AEROPORT

NR. PROIECT

40/2018

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. FIP CONSULTING S. R. L., Onești-Bacău

ELABORATOR

Manager proiect: Radu Andronic

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE CENTRU GARA BACĂU- CARTIER CFR-SALA POLIVALEVTĂ-CAEX PARC INDUSTRIAL(CFR), MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Străzile Vasile Pârvan,Gheorghe Donici,Constanței,General Ștefan Gușă, Mihai Eminescu,Vasile Alecsandri,Oituz, și Piața Gării, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE CENTRU GARA BACĂU- CARTIER CFR-SALA POLIVALEVTA-CAEX PARC INDUSTRIAL(CFR)

NR. PROIECT

41/2018

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. FIP CONSULTING S. R. L., Onești-Bacău

ELABORATOR

Manager proiect: Radu Andronic

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PARCUL CANCICOV-STADION-BAZIN DE ÎNOT-UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI (TRASEUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI), MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Străzile Stadionului, Calea Mărășești, Spiru Haret, Pictor Theodor Aman, Erou Ciprian Pintea, 9 Mai și Aleea Ghioceilor, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PARCUL CANCICOV-STADION-BAZIN DE ÎNOT-UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” (TRASEUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI)

NR. PROIECT

42/2018

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. FIP CONSULTING S. R. L., Onești-Bacău

ELABORATOR

Manager proiect: Radu Andronic

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

6.

OBIECTIVUL

TRASEU PENTRU BICICLETE –SEMICIRCULAR- MIORIȚEI,MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Vadu Bistriței, Piața Gării, Mioriței, Gării, Avram Iancu, și Calea Moinești, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

TRASEU PENTRU BICICLETE –SEMICIRCULAR- MIORIȚEI

NR. PROIECT

43/2018

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. FIP CONSULTING S. R. L., Onești-Bacău

ELABORATOR

Manager proiect: Radu Andronic

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE CENTRU ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Străzile Calea Bârladului, Tecuciului, Calea Romanului, 9Mai și B-dul Unirii, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE CENTRU-ȘERBĂNEȘTI

NR. PROIECT

45/2018

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. FIP CONSULTING S. R. L., Onești-Bacău

ELABORATOR

Manager proiect: Radu Andronic

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

AMENAJĂRI INTERIOARE, MODIFICARE FAȚADĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE PENTRU MAGAZIN ADAL, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, municipiul Bacău

PROIECT

AMENAJĂRI INTERIOARE, MODIFICARE FAȚADĂ ȘI AMENAJăRI EXTERIOARE PENTRU MAGAZIN ADAL

NR. PROIECT

10/2019

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

S. C. VANEL EXIM S. R. L. BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Constantin Amâiei

BENEFICIAR

S. C. ADAL S. R. L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Hotel „Athenee Palace” și Teatrul

Mărăști, azi Teatrul Bacovia și Hotel Central, str. Iernii, nr. 7, Bacău, cod LMI:

BC-II-m-B-00772

DECIZIA COMISIEI

 

9.

 

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL: „3 LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Hemeiuș, str. Aleea Parcului, nr. cadastral 66923, comuna Hemeiuș, județul Bacău

PROIECT

3 LOCUINȚE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

39/2019

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Șef proiect coordonator: Arh. Colac Sorin

BENEFICIAR

I.I. TOCILĂ COZMA VASILICĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Parc dendrologic (parte compo-

nentă a Ansamblului castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg), sat Lilieci,

comuna Hemeiuș, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00851.02

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL: „3 LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Hemeiuș, str. Aleea Parcului, nr. cadastral 66924, comuna Hemeiuș, județul

Bacău

PROIECT

3 LOCUINȚE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

38/2019

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Șef proiect coordonator: Arh. Colac Sorin

BENEFICIAR

I.I. TOCILĂ COZMA VASILICĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Parc dendrologic (parte compo-

nentă a Ansamblului castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg), sat Lilieci,

comuna Hemeiuș, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00851.02

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL: „3 LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Hemeiuș, str. Aleea Parcului, nr. cadastral 66895, comuna Hemeiuș, județul

Bacău

PROIECT

3 LOCUINȚE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

36/2019

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Șef proiect coordonator: Arh. Colac Sorin

BENEFICIAR

I.I. TOCILĂ COZMA VASILICĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Parc dendrologic (parte compo-

nentă a Ansamblului castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg), sat Lilieci,

comuna Hemeiuș, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00851.02

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL: „3 LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Hemeiuș, str. Aleea Parcului, nr. cadastral 66896, comuna Hemeiuș, județul

Bacău

PROIECT

3 LOCUINȚE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

40/2019

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Șef proiect coordonator: Arh. Colac Sorin

BENEFICIAR

I.I. TOCILĂ COZMA VASILICĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Parc dendrologic (parte compo-

nentă a Ansamblului castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg), sat Lilieci,

comuna Hemeiuș, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00851.02

DECIZIA COMISIEI

 

13.

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL: „3 LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Hemeiuș, str. Aleea Parcului, nr. cadastral 66925, comuna Hemeiuș, județul

Bacău

PROIECT

3 LOCUINȚE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

37/2019

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Șef proiect coordonator: Arh. Colac Sorin

BENEFICIAR

I.I. TOCILĂ COZMA VASILICĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Parc dendrologic (parte compo-

nentă a Ansamblului castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg), sat Lilieci,

comuna Hemeiuș, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00851.02

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, PROIECT TIP, COMUNA BERZUNȚI, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Berzunți, com. Berzunți

PROIECT

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, PROIECT TIP, COMUNA BERZUNȚI, JUDEȚUL BACĂU

NR. PROIECT

12/2015

FAZA  

D. T.

PROIECTANT

S.C. TECON S.R.L.

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Bogdan Babici

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII SC. C.N.I. S.A

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”  sat Berzunți,

comuna Berzunți, județul Bacău, cod LMI: BC-II-a-B-00792

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

AMPLASARE CONTAINER PENTRU UTILIZARE CA SPAȚIU DE LOISIR ; ÎMPREJMUIRE TEREN ,MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 3, Bacău, jud. Bacău

PROIECT

AMPLASARE CONTAINER PENTRU UTILIZARE CA SPAȚIU DE LOISIR ; ÎMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT

50/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. MOLDOGEOCAD PROIECT S.R.L.

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Bogdan TIMILIE

BENEFICIAR

MARGHIOL GABRIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: Ansamblul bisericii „Sf. Nicolae”,

Bacău, cod LMI : BC-I-s-A-00699

Zona veche a municipiului

 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA OBIECTIVULUI SINAGOGĂ; MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

Str. Ștefan cel Mare , nr. 5 bis., Municipiul Bacău, jud. Bacău

PROIECT

RESTAURAREA ,CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA OBIECTIVULUI SINAGOGĂ

NR. PROIECT

22/2017

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. VANEL EXIM S.R.L.

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Teodor Anghel

BENEFICIAR

COMUNITATEA EVREILOR BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monumentului istoric: Sinagogă

Bacău, cod LMI : BC-II-m-B-00784

 

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL VASLUI

1.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE RENOVARE – EXTINDERE PE ORIZONTALA SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN FAST- FOOD

ADRESA

Mun.Bârlad, Str. Sroe Belloescu, nr.44- 44A, N.C. 73577 C1, jud. Vaslui

PROIECT

CONSTRUIRE RENOVARE – EXTINDERE PE ORIZONTALA SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN FAST- FOOD

NR. PROIECT

SMP 727 / 2017

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARHITECT MARIUS - PETRU SANDU

ELABORATOR

arh. Marius- Petru Sandu, urb. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

Sarbusca Marcela

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Casa Națională „Stroe Belloescu”, azi Biblioteca municipală, cod LMI VS-II-m-B-06752, Str. Republicii 149, municipiul Bârlad, datare: 1906-1908

 

DECIZIA COMISIEI