Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților  se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 29 septembrie 202 -07 octombrie 2020, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

        -   opisul ședinței ;

  -  proiectele în format PDF depuse până în data de 24.09.2020, ora 9.00 la Direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui Bacău);

        -  fișele de vot nominale. 

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 28 09 2020

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de 3-5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5. 

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director DJC IASI

 Virgil Băbîi

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa desfășurată în perioada 25-31 august 2020

OPISUL şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5  sunt:

Preşedinte :                  1. –

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

 Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul iaşi

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1390/01.05.2020, 1951/02.07.2020, 2412/19.08.2020,  C.U. 603/12.03.2020

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiuni mixte, parcare subterană conform PUZ aprobat prin HCL nr. 98 din 28.02.2020.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Crișan nr.10, nr. cad. 141597 (fost 4282/1)

NR. PROIECT

94/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Serghei Musulbas Popovici

ELABORATOR 

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L. PRIN ZĂMOSTEANU CRISTIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

DECIZIA COMISIEI

 

2.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2456/21082020          CU 1424 din 01.07.2020

OBIECTIVUL

modificari în timpul execuției lucrărilor de construire autorizare cu AC 787/25.07.2019 modificări contururi terase cu înscrierea în conturul autorizat, recompartimentări interioare, modificări soluții pentru pereți de închidere și compartimentare, modificare finisaje , amplasare sigla pe fațadă

ADRESA

Iași perimetru delimitat de str. Palas, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf Lazăr

zona ansamblu Palas , Corp D1D2, Tronson D1E

NR. PROIECT

1341/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

arh. Daniel Barna

ELABORATOR 

BIROU ERHITECTURA ARHIMAR

BENEFICIAR

S.C. IUNITED PALAS 6 SRL prin Cozmescu Ionel

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957  Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

DECIZIA COMISIEI

 

3.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1532/21.05.2020, 2258/03.08.2020, C.U. 1153/19.04.2019

OBIECTIVUL

Reabilitare imobil A al Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.11A, nr. cad. 128268

NR. PROIECT

100/2019

FAZA   

D.T.A.C.+PTH+STRUCTURA+COMPONENTE ARTISTICE

PROIECTANT

Arh. C. Constantin

ELABORATOR 

S.C. IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE S.A.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza”, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 11

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

4.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2434/21.08.2020, C.U. 15/13.01.2019

OBIECTIVUL

demolare construcție existentă (NC-163661-C1)

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palat nr.66, nr. cad. 163661 163661-C1

NR. PROIECT

3/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

arh. Tamara Manoilă

ELABORATOR 

S.C. ARHI – AXA S.R.L.

BENEFICIAR

SC METCONS TOPSRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească municipiul IAŞI Splaiul Stâng Bahlui 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

5.

 

1550/25.05.2020, C.U. 151/21.01.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe unifamiliale ( izolate, cuplate, înșiruite).

ADRESA

Municipiul Iași, nr. cad. 159952, zona Bucium

NR. PROIECT

102/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

CALMAN LIVIU-IULIUS-MĂLIN

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

6.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1775/16.06.2020, C.U. 1419 din 17.05.2019

OBIECTIVUL

Construire ansambluri de birouri, spații comerciale, locuințe colective, spații prestări servicii pe teren proprietate - conform PUZ aprobat cu HCL nr. 494/31.10.2018

ADRESA

Municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr. 43A - strada Păcurari nr. 95, NC 162215, 162216, 160862, 160863

NR. PROIECT

2/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gelu Gopșa

ELABORATOR 

S.C. GT. ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MERKER TECH S.R.L., AGORA SOLUTIONS S.R.L., ZETA NBDR S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 95

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

7.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1824/19.06.2020, C.U. 1/06.01.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală prin demolare anexe C1 și C2.

ADRESA

Muncipiul Iași, strada Eternitate nr.69A, nr. cad. 162852-C1, 162852-C2

NR. PROIECT

36/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR 

S.C. STRUCTURAL – VISOIN S.R.L.

BENEFICIAR

CURTEANU SILVIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03875 Casă    municipiul IAŞI  Str. Eternităţii 69

DECIZIA COMISIEI

 

8.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2026/09.07.2020, C.U. 9/30.03.2020

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ - Introducere în intravilan pentru construire spațiu comercial, spații de cazare, locuință individuală, anexe aferente, împrejmuire și racord la utilități

ADRESA

Județul Iași, comuna Comarna, sat Curagău, NC 60411

NR. PROIECT

25/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MACOVEI VASILE

Regim de protectie

ZONĂ NECERCETATĂ ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

 

9.

 

2135/20.07.2020, C.U. 10/ 05.02.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea construirii de locuințe individuale

ADRESA

Județul Iași, comuna Dumești, sat Banu

NR. PROIECT

92/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

CĂRĂBUȘ MIHAI, CÎRJĂ IOAN

Regim de protectie

Zona necercetată arheologic. Cf. Repertoriului Arheologic al Județului Iași, vol. I, p.  133 În Vatra satului Banu din comuna Dumești au fost descoperite fragmente ceramice specifice neoliticul timpuriu.

DECIZIA COMISIEI

 

10.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2134/20.07.2020

OBIECTIVUL

Optimizarea soluției de fundare, modificări fațade și amenajări exterioare proiect autorizat AC 569/06.06.2018, aflat în timpul execuției.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.87, NC 140197

NR. PROIECT

15/2017

FAZA   

 

PROIECTANT

Dr. Arh. Oancea Ionel Corneliu, Arh. Camerzan Doina

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CARDIO – PRAXIS S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere   municipiul IAŞI  Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

 

11.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2137/21.07.2020

OBIECTIVUL

Modificare denumire monument istoric, din „Casa Orest Trafali azi tipografia Episcopiei Catolice” în „Palat Episcop Camilli” Episcopia Romano – Catolică, Iași

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 26

NR. PROIECT

177/2018

FAZA   

MODIFICARE DENUMIRE MONUMENT ISTORIC

PROIECTANT

Dr. Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR 

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

EPISCOPIA ROMANO – CATOLICĂ IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04073 Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

DECIZIA COMISIEI

 

 

12 .

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2414/ 21.07.2020 CU 27 06.10.2010 AC 19 /2010

OBIECTIVUL

Construire capela mortuară

ADRESA

Localitatea Jigoreni, comuna Țibănești

NR. PROIECT

20/2010

FAZA   

DTAC- actualizare autorizație

PROIECTANT

arh. Hălciuhg Iuliana

ELABORATOR 

SC GEOGRAPHIX PROIECT SRL

BENEFICIAR

PAROHIA ORTODOXĂ JIGORENI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04187 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului”.

DECIZIA COMISIEI

 

13.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

23634/ 17.08.2020

OBIECTIVUL

Clasare Ruinele Conacului Cantacuzino Pașcanu -Ceplenița

ADRESA

Loc Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași

NR. PROIECT

 

FAZA   

clasare

PROIECTANT

Lucia Leca

ELABORATOR 

Institutul Național al Patrimoniului

BENEFICIAR

Primăria Comunei Ceplenița

Regim de protectie

IS-II-m-B-04119 Ansamblul conacului Cantacuzino – Paşcanu sat CEPLENIŢA;comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04119.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04119.02 Turn clopotniţă sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04119.03 Zid de incintă sat CEPLENIŢA;comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

 

14.

 

2153/22.07.2020, C.U. 546/29.04.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+1E, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Ursului, strada Ionel Teodoreanu, NC 87688

NR. PROIECT

77/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Crișan Aurel, Ing. Cusutura Sebastian

ELABORATOR 

S.C. CRIA S.R.L., S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

BONDAR IONEL

Regim de protectie

IS-I-s-B-03680 Fortificaţia de pământ de la Valea Ursului - "Cetăţuia" sat VALEA URSULUI; comuna MIROSLAVA;

IS-I-s-B-03681 Aşezare sat VALEA URSULUI; comuna MIROSLAVA la E de Cetăţuie

DECIZIA COMISIEI

 

15 .

 

2180/27.07.2020, C.U. 2648/02.08.2018

OBIECTIVUL

PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Moara de Vânt, NC 16128/2

NR. PROIECT

2/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

C. arh. Georgeta Popa

ELABORATOR 

S.C. GELICONS S.R.L.

BENEFICIAR

DĂSCĂLESCU SPIRIDON CRISTIAN DAN

Regim de protectie

ZONĂ NECERCETATĂ ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

 

16.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2186/28.07.2020, C.U. 2530 din 25.07.2020

OBIECTIVUL

Reparații și zugrăveli la fațada spațiului existent, reparații la firma luminoasă, trotuare, stâlpi și placare cu gresie zona acces - amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr.2, bl. 6 Martie, et.S,P,M, nr. cad. 121589-C1-U6

NR. PROIECT

23/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. George D. Subotnicu

ELABORATOR 

S.C. ARHIS 23 S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ESTET MED S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

17.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2188/28.07.2020, C.U. 92 din 26.05.2020

OBIECTIVUL

Conectare site-uri BA0487 SIREȚEL și BA0292 HÂRLĂU CU UN TRASEU DE FIBRĂ OPTICĂ (U.A.T. SIREȚEL – U.A.T. SCOBINȚI)

ADRESA

Județul Iași, comunele Sirețel și Scobinți, satele Slobozia – intravilan, Sticlăria, Fetești, Zagavia și extravilan

NR. PROIECT

ELG-1094-IS/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Birlea Florin

ELABORATOR 

S.C. ELECTROGRUP S.A.

BENEFICIAR

S.C. ORANGE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ELECTROGRUP S.A.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04271 Biserica "Naşterea Maicii Domnului”, sat ZAGAVIA; comuna SCOBINŢI

IS-I-s-B-03657 Situl arheologic de la Sireţel, punct "Bulgărie" (Grădina CAP"), sat SIREŢEL; comuna SIREŢEL

DECIZIA COMISIEI

 

 

18.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2219/29.07.2020, C.U. 357/11.02.2020

OBIECTIVUL

Extindere clădire existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Mihail Kogălniceanu nr.2, nr. cad. 156577

NR. PROIECT

50/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ungureanu Claudiu-Ștefan

ELABORATOR 

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

CĂRARE VERONICA- IRINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03918 Casa Petru Poni, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 7-B

IS-II-m-B-03919 Casa Mihail Kogălniceanu, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 11

IS-II-m-B-03920 Casă, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 12

IS-II-m-B-03921 Casa Alexandru Philippide, azi Laboratorul de testare a medicamentelor, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 13

IS-II-m-B-03922 Casă, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 16

IS-II-m-B-03923 Casa Alexandru O. Teodoreanu, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 32

DECIZIA COMISIEI

 

19.

 

2218/29.07.2020, C.U. 124 /21.01.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, strada Abrahamfi nr. 4, NC 163569

NR. PROIECT

48/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR 

S.C. STRUCTURAL VISOIN S.R.L.

BENEFICIAR

LUCA DOINA DESPINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

20 .

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2220/29.07.2020, C.U. 320/02.03.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Județul Iași, comuna Miroslava, sat Cornești, NC 90145

NR. PROIECT

2001/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C.arh. Aurel Crișan

ELABORATOR 

S.C. CIVILIS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNTEANU ȘTEFAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04130 Biserica "Sf. Nicolae" şi "Sf. Voievozi", sat CORNEŞTI; comuna MIROSLAVA

IS-II-m-B-04131 Casa Anghel, sat CORNEŞTI; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 

 

21.

 

2232/31.07.2020, C.U. 213 /21.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire teren și racord utilități.

ADRESA

Județul Iași, comuna Holboca, sat Holboca, strada Principală, nr. cad. 66575

NR. PROIECT

46/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Fronea

ELABORATOR 

S.C. DT.A.C. DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRIAC DRAGOȘ FLORIN ȘI CHIRIAC ANDRA-MĂDĂLINA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04181 Biserica "Sf. Nicolae”     sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

DECIZIA COMISIEI

 

 

22.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2232/31.07.2020, C.U. 1301/09.06.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții identificate prin C1(NC 166147-C1) și C2 (NC 166147-C2)

ADRESA

Municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.9

NR. PROIECT

24/2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Gheorghiță Cupșan, Dr. Ing. Vlad Lupășteanu

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L., S.C. TEHNOCONS DESIGN S.R.L. IASI

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

23.

 

2240/03.08.2020, CU 431/20.02.2020

OBIECTIVUL

PUZ  - Construire locuință pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurora nr.32, nr. cad. 159631

NR. PROIECT

57/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Hen Iustin-Constantin, Arh. Dragoș Tigâță

ELABORATOR 

S.C. "D.T.C. ARCHITECT’S INVEST" S.R.L.

BENEFICIAR

ANTOHIE RĂZVAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri strada Aurora 15, 17, 18, 20

DECIZIA COMISIEI

 


24.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2243/03.08.2020, CU 63/30.04.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire, fosă, racord electric și racord apă.

ADRESA

Județul Iași, comuna Popricani, sat Vînători – intravilan, NC 62184

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Iuliana Halciug

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

NEGRU RĂZVAN

Regim de protectie

Zonă necercetată arheologic

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

25.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2245/03.08.2020, CU 1393/24.06.2020

OBIECTIVUL

Proiectare - Modernizare străzi în municipiul Iași – strada Ion Roată.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Ion Roată

NR. PROIECT

DRU-07-2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Vrabie Iulian

ELABORATOR 

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – D.I.S.I.D.U.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

26.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2246/03.08.2020, CU 53/09.03.2020

OBIECTIVUL

Construire casă socială.

ADRESA

Județul Iași, comuna Cozmești, sat Cozmești – intravilan, NC 60593

NR. PROIECT

11/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Bogdan Negoiță

ELABORATOR 

M.M.B. – SECTOR PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII BISERICEȘTI

BENEFICIAR

PAROHIA COZMEȘTI „SFINȚII MIHAIL ȘI GAVRIL” PRIN PREOT PAROH CAZACU GEORGE-IUSTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04138 Biserica "Sf. Voievozi” sat COZMEŞTI; comuna COZMEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

 

27.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2257/03.08.2020, CU

OBIECTIVUL

Refacere fațadă est clădire cinamatograf „Victoria”.

ADRESA

Municipiul Iași, Piața Unirii nr.12, nr. cad. 147436-C1-U5

NR. PROIECT

40/2020

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT

Arh. Ghizdovăț Sergiu

ELABORATOR 

S.C. ANTHEM STP S.R.L.

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL IAȘI PRIN DELIA ROȘU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04084 Hotel Traian, municipiul IAŞI, Piaţa Unirii 1

IS-II-m-B-03837 Palatul „Braunstein“ – municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 2

IS-II-m-B-03705 Liceul Naţional municipiul IAŞI Str. Arcu 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

28.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2248/03.08.2020, CU 671 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Județul Iași, comuna Miroslava, sat Horpaz, NC 73533

NR. PROIECT

116/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Crișan Aurel, Ing. Cusutura Sebastian

ELABORATOR 

S.C. CRIA S.R.L., S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

ȘERBAN CRISTIAN GABRIEL

Regim de protectie

Zonă necercetată arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

29 .

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2267/04.08.2020, CU 455 din 02.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții C1 și C2, construire imobil locuințe colective, refacere împrejmuire teren.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Toma Cozma nr.92, NC 121594

NR. PROIECT

/2020

FAZA   

D.T.A.C

PROIECTANT

Arh. Aurelian Robert Marin

ELABORATOR 

S.C. NUCA STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

SCHROTTER ZAHARIA ȘI SCHROTTER IRINA PRIN AV. ALEXANDRA ALUPEI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

30 .

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2295/05.08.2020, C.U. 1068/10.04.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Construire prăznicar, altar de vară (construcție acoperită) lumânărar, pangar, anexe aferente bisericii - pe teren atribuit în folosință gratuită

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr. 126, nr. cad. 146102

NR. PROIECT

17/2017

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

PAROHIA „SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA”

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03992 Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi sediu Mica Industrie, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 115

DECIZIA COMISIEI

 

31.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2297/06.08.2020, C.U. 72/15.04.2020

OBIECTIVUL

Restaurare, conservare și dotare monument istoric de clasa B -  Biserica de lemn „Sfânta Treime” din satul Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași

ADRESA

Județul Iași, comuna Cucuteni, sat Băiceni – intravilan, nr. cad. 60665

NR. PROIECT

875/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gabriela Smărăndița Gâlea

ELABORATOR 

S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA CUCUTENI PRIN PRIMAR BRÂNZĂ PAMFILICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04101 Biserica de lemn "Sf. Treime”, sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

DECIZIA COMISIEI

 

32.

 

2302/06.08.2020, C.U. 1352 /22.06.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare la clădirea Liceului sportiv Iași - Reparații capitale clădire școală veche

ADRESA

Municipiul Iași, Aleaa Grigore Ghica Vodă nr.28

NR. PROIECT

448/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandra Gavrilescu

ELABORATOR 

S.C. GRUPO S.R.L.

BENEFICIAR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03896 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 30

DECIZIA COMISIEI

 

33.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2301/06.08.2020, C.U. 1652/ 07.07.2020

OBIECTIVUL

Amplasare mesh cu tehnologie LED

ADRESA

Iași Șoseaua Nicolina nr. 7

NR. PROIECT

-

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

-

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

S.C. IASMINA RD S.R.L.

Regim de protectie

IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz municipiul IAŞI Şos. Nicolina 5

DECIZIA COMISIEI

 

 

34.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2305/03.08.2020, CU 3361 din 07.10.2019

OBIECTIVUL

Construire centru de afaceri (spații comerciale, birouri și locuințe de serviciu) pe teren privat.

ADRESA

Municipiul Iași, șoseaua Nicolina nr. 3-3A, NC 149151

NR. PROIECT

23/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Fronea

ELABORATOR 

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. STP BUSINESS CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz, municipiul IAŞI, Şos. Nicolina 5, pe o movilă la poalele Dealului Nicolina

IS-I-s-B-03505 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Crucea lui Ferenţ" municipiul IAŞI "Crucea lui Ferentz” în dreptul şoselei Nicolina 5

DECIZIA COMISIEI

 

35.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2317/10.08.2020, C.U. 2745/27.08.2019

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, strada Greerul nr.2A, nr. cad. 154154, zona Bucium

NR. PROIECT

01/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sabetay Alexanda, Arh. Andra-Ștefana Gonciar-Beșleagă

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Sabetay Alexanda

BENEFICIAR

CALISTRU VALENTIN ȘI CALISTRU CORNELIA

Regim de protectie

IS-III-m-B-04277 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 86

DECIZIA COMISIEI

 

 

36.

 

2349/12.08.2020, C.U. 525/25.02.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ -Introducere teren în intravilan și construire locuințe individuale pe teren proprietate privată

ADRESA

Municipiul Iași, nr. cad. 161676, zona Fortus

NR. PROIECT

06/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ANDRIEȘ-STAN PAULA-ROZINA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

37.

 

2343/12.08.2020

OBIECTIVUL

Dosar de clasare ca ansamblu monument istoric - Ansamblul Cimitirului Evreiesc din Iași, Cartier Păcurari

ADRESA

Municipiul Iași, Cartier Păcurari

NR. PROIECT

11471/23.10.2019

FAZA   

CLASARE

PROIECTANT

Dr. Arh. Andreea Pop

ELABORATOR 

S.C. STONE ARCH STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

38

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2343/12.08.2020, C.U. 80/U/26.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuințe și anexe  - condiționare elaborare și aprobare P.U.Z pentru introducere teren în intravilan

ADRESA

Județul Iași, comuna Deleni, extravilan, NC 212/2, 212/3, 212/4

NR. PROIECT

31/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ENACHE DUMITRU

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

39 .

 

2350/12.08.2020, C.U. 163/ 21.01.2020

OBIECTIVUL

PUZ - Construire locuință individuală și anexe pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Viticultori, NC 15044/10, 15044/11, 15044/12

NR. PROIECT

29/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

FODOR DUMITRU

Regim de protectie

S-II-m-B-04089 Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza municipiul IAŞI Str. Viticultorilor 30

DECIZIA COMISIEI

 

 

40.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2340/12.08.2020, C.U. 1303/09.06.2020

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor

ADRESA

Municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.11, NC 165711, 165711-C1, 165711-C2

NR. PROIECT

25/2020

FAZA   

D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Gheorghiță Cupșan

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2341/12.08.2020, 2360/13.08.2020, C.U. 1302/09.06.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții identificate prin (NC 165711-C1) și (NC165711-C2)

ADRESA

Municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.11, NC 165711, 165711-C1, 165711-C2

NR. PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII IDENTIFICATE PRIN (NC 165711-C1) ȘI (NC165711-C2)

FAZA   

26/2020

PROIECTANT

D.T.A.D.

ELABORATOR 

Arh. Gheorghiță Cupșan, Dr. Ing. Vlad Lupășteanu

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L., S.C. TEHNOCONS DESIGN S.R.L. IASI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

42.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2339/12.08.2020, C.U. 189-426.501 din 21.11.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, supraetajare pavilion vizită la Penitenciarul Iași, situat în municipiul Iași, strada dr. Vicol nr. 10, județul Iași, nr. cad. 150935, CF 150935 Iași

ADRESA

Municipiul Iași, strada dr. Vicol nr. 10, nr. cad. 150935

NR. PROIECT

200/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Pușcaș Cristian

ELABORATOR 

S.C. NOVARTIS S.R.L.

BENEFICIAR

PENITENCIARUL IAȘI PRIN PREPREZENTANT LEGAL DIMA MARIAN POMPILIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2351/12.08.2020, CU 972 din 30.04.2020

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren in intravilan – construire locuințe

ADRESA

Municipiul Iași, NC 141030, extravilan Bucium

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

VEZETEU VLAD

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

44.

 

2346/12.08.2020

OBIECTIVUL

Solicitare aviz montare două plăci din marmură pe clădirea Clinicii de Stomatologie - placă  comemorativă dedicată memoriei profesorului univ. dr. Mircea Rusu, respectiv placă cu denumirea instituției

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI RELAȚII PUBLICE – CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI – BIROUL DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ LOCALĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

45.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2356/13.08.2020, CU 271 din 30.01.2019

OBIECTIVUL

Consolidarea corpului „B” al Palatului Copiilor Iași.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Gh. Săulescu nr.10

NR. PROIECT

346/2019

FAZA   

P. TH.

PROIECTANT

Arg. Gabriela Smărăndița Gâlea

ELABORATOR 

S.C. NEO CONS S.R.L.

BENEFICIAR

PALATUL COPIILOR PRIN DIRECTOR PROF. ADRIAN GELU DOBRANICI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-04032 Casa Beldiman, azi Clubul Copiilor, municipiul IAŞI, Str. Săulescu 10

DECIZIA COMISIEI

 

 

46.

 

2359/ 13.08.2020, C.U. 1304 din 09.06.2020

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.9, NC 166147, 166147-C1, 166147-C2

NR. PROIECT

23/2020

FAZA   

D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Gheorghiță Cupșan

ELABORATOR 

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

47.

 

2372/17.08.2020, CU 3507 din 17.10.2019

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate - construcție cu caracter provizoriu

ADRESA

Municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr.15, NC 131197

NR. PROIECT

16-1/2016

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. VENUS COURT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  

IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

48.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2370/17.08.2020, CU 1590 din 23.07.2020

OBIECTIVUL

Amenajare teren incintă.

ADRESA

Municipiul Iași, șoseaua Bucium nr.36, NC 156703

NR. PROIECT

3321/30.07.2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Dr. Ing. Andreea Bitir

ELABORATOR 

S.C. GEOTEC PLANT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. BUILD CORP S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03756  Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

IS-II-m-A-03757 Biserica “Schimbarea La Faţă” a Mănăstirii Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

 

49.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2388/18.08.2020, AC 1145 din 08.11.2018

OBIECTIVUL

Modificare de proiect în timpul lucrărilor de execuție „Restaurarea Muzeului Nicolae Gane” Iași

ADRESA

Municipiul Iași, strada Nicolae Gane nr.22A

NR. PROIECT

 

FAZA   

MODIFICARE PROIECT - D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu

ELABORATOR 

S.C. ELMA STIL S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03887 Casa scriitorului Nicolae Gane - Muzeul Literaturii Române, municipiul IAŞI, Str. Gane Nicolae 22-A

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

50

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2387/18.08.2020, CU 1015 din 22.07.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+1E, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Județul Iași, comuna Miroslava, sat Miroslava, strada Valea Miroslavei, NC 86430

NR. PROIECT

83/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Vasile

ELABORATOR 

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

ENACHI CĂTĂLINA IOANA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04203 Biserica "Naşterea Maicii Domnului”,sat MIROSLAVA; comuna MIROSLAVA

IS-II-m-B-04204 Casa Sturza, sat MIROSLAVA; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 

51

 

2399/19.08.2020, CU 1502 din 16.07.2020

OBIECTIVUL

Lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, înlocuiri de tâmplărie exterioară și reparații la acoperișuri/învelitori.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Ion C. Brătianu nr.30-32

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

COJOCARU ANTONELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03755 Casă - sediul S.C.Moldoconstruct (fostă bancă), municipiul IAŞI, Str. Brătianu I.C. 20-22

IS-II-a-A-03735  Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 18

DECIZIA COMISIEI

 

 

52 .

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2401/19.08.2020

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Scânteia, Judeţul Iaşi

ADRESA

Județul Iași, comuna Scânteia

NR. PROIECT

01/2013

FAZA   

PUG

PROIECTANT

Arh. Florin Mrejeru

ELABORATOR 

S.C. FLOYD PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA COMUNEI SCÂNTEIA PRIN PRIMAR SĂCĂLEANU FĂNICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04240 Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04107 Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (Sânziene), sat BOROŞEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04122 Conac, sat CIOCÂRLEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03541 Situl arheologic de la Boroseşti, sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03542 Situl arheologic de la Boroseşti, punct "Pe Lesa", sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

DECIZIA COMISIEI

 

 

53.

 

2411/19.08.2020

OBIECTIVUL

Realizare pictură murală a fațadei sud-estice a imobilului situat în Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 24 A

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 24 A

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE DE TINERET DIN IAȘI - FONTIS

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor, municipiul IAŞI, Str. Lăpuşneanu Alexandru 22

DECIZIA COMISIEI

 

 

54.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2409/19.08.2020, CU 184 din 22.01.2020

OBIECTIVUL

Consolidare corp Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sf. Teodor nr.1, NC 161522

NR. PROIECT

08/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandra Gavrilescu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Alexandra Gavrilescu, S.C. NEO CONS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI CODREANU”

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04054 Biserica "Sf. Teodor” municipiul IAŞI Str. Sfântul Teodor 14

DECIZIA COMISIEI

 

 

55

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1647/04.06.2020, CU 956 /29.04.2020

OBIECTIVUL

modernizare străzi în Municipiul Iași -Sf. Andrei , b-dul A. Panu, strada Palat, strada SF Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

ADRESA

Municipiul Iași -Sf. Andrei , b-dul A. Panu, strada Palat, strada SF Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

NR. PROIECT

1505/2020

FAZA   

D.T.A.C. + D.T.O.E.

PROIECTANT

ING. Mihaela Ionescu

ELABORATOR 

S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

Municipiul Iași  și S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957  Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076  Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

 

56

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2455/21,08.2020

OBIECTIVUL

reparații mozaic Râpa Galbenă

ADRESA

Esplanada Elisabeta (Râpa Galbenă) municipiul IAŞI Str. Râpa Galbenă

NR. PROIECT

-2020-

FAZA   

reparații curente

PROIECTANT

Municipiul Iași

ELABORATOR 

Municipiul Iași

BENEFICIAR

Municipiul Iași 

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04014 Esplanada Elisabeta (Râpa Galbenă)municipiul IAŞI Str. Râpa Galbenă

DECIZIA COMISIEI

 

 

57

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1614/02.06.2020, 2457/21.08.2020  C.U. 1114/22.05.2020

OBIECTIVUL

Amenajări interioare Corp C1 și exterioare, creare accese noi pe fațade (cu trepte și podest) schimbare destinație clădire administrativă în spațiu pentru producție alimentație publică și servirea mesei, birouri și spațiu  comercial (spații  deținute de Ceresanu Vlad Ioan) și în arhivă, birouri (spații deținute de CNAIR SA prin DRDP Iași) construire /desființare împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe fațada clădirii 

ADRESA

Municipiul Iași, strada Gheorghe Asachi nr.19, nr. cad. 160722-C1, 160722-C1-U1

NR. PROIECT

220/2020

FAZA   

D.T.A.C. +P.TH.

PROIECTANT

Arh. Dan Constaitn Ionescu

ELABORATOR 

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

CERESANU VLAD IOAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03715 Casa Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-03716 Casa Asigurărilor de Sănătate, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 18, 20

IS-II-m-B-03787 Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie municipiul IAŞI Bd. Carol I 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

58

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1615/02.06.2020, 2458/21.08.2020  C.U. 1114/22.05.2020

OBIECTIVUL

Amenajări interioare Corp C1 și exterioare, creare accese noi pe fațade (cu trepte și podest) schimbare destinație clădire administrativă în spațiu pentru producție alimentație publică și servirea mesei, birouri și spațiu  comercial (spații  deținute de Ceresanu Vlad Ioan) și în arhivă, birouri (spații deținute de CNAIR SA prin DRDP Iași) construire /desființare împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe fațada clădirii 

ADRESA

Municipiul Iași, strada Gheorghe Asachi nr.19, nr. cad. 160722-C1, 160722-C1-U1

NR. PROIECT

220/2020

FAZA   

D.T.A.C. +P.TH.

PROIECTANT

Arh. Dan Constaitn Ionescu

ELABORATOR 

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

CNAIR SA prin DRDP IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03715 Casa Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-03716 Casa Asigurărilor de Sănătate, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 18, 20

IS-II-m-B-03787 Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie municipiul IAŞI Bd. Carol I 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDEȚUL BACĂU

59

 

983/10.04.2020

OBIECTIVUL

LUCRĂRI DE DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, MUNICIPIUL BACĂU (revenire și completări)

ADRESA

str. Ion Ghelu Destelnica, nr. 15, municipiul Bacău

NR. PROIECT

2/2020

FAZA   

D. T. A. D.

PROIECTANT

GAMA PROCONCEPT S. R. L.

ELABORATOR 

Ing. Gal Ovidiu

BENEFICIAR

Isache Ștefan și Isache Doinița

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Turnul de apă, azi Observatorul Astronomic, str. Trotuș, nr. 8, municipiul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00786

punct de vedere DJC Bacău

 

Aviz favorabil

DECIZIA COMISIEI

 

 

60.

 

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

1845/21.07.2020

OBIECTIVUL

MODERNIZARE FAȚADĂ SPAȚIU COMERCIAL, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

str. Mihai Viteazu, nr. 2-4, municipiul Bacău

NR. PROIECT

15/2020

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

S. C. GELIMAN ARHITECTURA S. R. L. BACĂU

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Vasile Geliman

BENEFICIAR

S. C. Intergame Select S. R. L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Hotel „Athénée Palace” și Teatrul Mărăști, azi Teatrul Bacovia și Hotel Central, str. Iernii, nr. 7, municipiul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00772

DECIZIA COMISIEI

Aviz favorabil

DECIZIA COMISIEI

 

 

61.

 

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

1867/23.07.2020

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P + M, LOCALITATEA DOFTEANA, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

str. Gării, nr. 73, sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău

NR. PROIECT

26/2020

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

S. C. STABILO S. R. L. BACĂU

ELABORATOR 

Arh. Constantin Rotaru

BENEFICIAR

ZAHARIA SILVIU MARIAN

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul castelului Ghika, sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău, cod LMI: BC-II-a-A-00825

punct de vedere DJC Bacău

 

Aviz favorabil

DECIZIA COMISIEI

 

 

62.

 

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

1970/10.08.2020

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, INSTALARE SKID GPL, TOTEM, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC, LOCALITATEA DOFTEANA, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

str. Principală, nr. 150, sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău

NR. PROIECT

P_19_89

FAZA   

P. U. Z

PROIECTANT

SQUARE STUDIO ARHITECTURE S. R. L. BUCUREȘTI

ELABORATOR 

Urb. Andrei Oproiu

BENEFICIAR

S. C. OCTANO DOWNSTREAM S. R. L. BUCUREȘTI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul castelului Ghika, sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău, cod LMI: BC-II-a-A-00825

punct de vedere DJC Bacău

 

Aviz favorabil

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDEȚUL VASLUI

 

63

 

 

OBIECTIVUL

LUCRĂRI PENTRU STOPAREA DEGRADĂRILOR LA CLĂDIREA CENTRULUI MILITAR VASLUI

ADRESA

Mun.Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.57, jud. Vaslui

NR. PROIECT

218/2019

FAZA   

DTAC/ Pth

PROIECTANT

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L. VASLUI

ELABORATOR 

arh. Danile Tîrîlă

BENEFICIAR

U.A.T. JUDEȚUL VASLUI

Regim de protectie

Monument istoric

Casa Popescu, azi Centrul Militar Județean Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06707, Str. Ștefan cel Mare 57, municipiul Vaslui, datare:    1891

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

64.

 

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

CABINET MEDICAL

ADRESA

Mun. Bârlad, str. George Topârceanu, nr. 1H, județul Vaslui

NR. PROIECT

241/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

S.C. NEOHABITAT-OFFICE   S.R.L. – VASLUI

ELABORATOR 

Arh. Tirila Daniel

BENEFICIAR

CMF Dr Ciupilan Liliana

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

Casele Ralea, cod LMI VS-II-m-B-06837, Mun Husi, Str.Toma Kisacov  nr. 1A  , datare 1864-1867 ;

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

65.

 

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CORP NOU PENTRU GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5, CLOPOȚEL, MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI

ADRESA

Mun. Bârlad, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4- 6, județul Vaslui

NR. PROIECT

01/2020

FAZA   

DTAC/ Pth

PROIECTANT

S.C. PENCRAFT S.R.L.

ELABORATOR 

arh. Mihai Bura

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Casa Șaraga, azi S.C. PALODA S.A , cod LMI 2015- VS-II-m-B-06742, Str. Kogălniceanu Mihail 3, municipiul Bârlad, jud. Vaslui, datare- înc. sec. XX

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

Revenire

In urma adresei de restudiere a fatadelor, au revenit cu niste completari.

DECIZIA COMISIEI

 

 

66.

 

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 , MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI

ADRESA

Mun. Bârlad, str. Dragoș Vodă nr. 26, județul Vaslui

NR. PROIECT

02/2020

FAZA   

DTAC/ Pth

PROIECTANT

S.C. PENCRAFT S.R.L.

ELABORATOR 

arh. Mihai Bura

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Școala „V. Pârvan”, azi imobil proprietate publică, cod LMI 2015- VS-II-m-B-06751, Str. Republicii 85, municipiul Bârlad, jud. Vaslui, datare- 1914

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

Revenire

In urma adresei de restudiere a fatadelor, au revenit cu niste completari.

A fost atasata si Expertiza Tehnica

DECIZIA COMISIEI