Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

    

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 11 septembrie 2018

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depus de DJC IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 :

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                    3. –  ing. SOVEJA Lucian

4.  arh MEDARU Constantin

5. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

6. - Arh. ZUP Ana Maria

 

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

8. – Arh. Daniela NEGULESCU – Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

 

Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

 

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

CONSULTANT SPECIALIST MONUMENTEISTORICE– Cristina ANDREI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magada Elena HUȚANU

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

CONSILIER – Marius MITROF

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

CONSILIER – Irina ADETU

CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

Solicitare declanșare procedură de clasare ansamblu monumental de for pubic „Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial”

ADRESA

Iași, str. Galata nr.63 (dealul Galata)

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

PROPUNERE CLASARE

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE – BIROU VERSANȚI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

2.

 

OBIECTIVUL

Amplasare monument de for public – Revoluția din 1989

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

 

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

3

 

OBIECTIVUL

amplasare grup statutar „Maternitatea”

ADRESA

Iași, Esplanada Independenței / strada Alexandru Lăpușneanu lângă Biserica Banu

PROIECT

AMPLASARE GRUP STATUTAR „MATERNITATEA”

NR. PROIECT

/2018

faza   

D.A.T.C.

proiectant

Virgil Scripcariu

ELABORATOR 

Municipiul Iași – Direcția Generală Tehnică de Dezvoltare

BENEFICIAR

Municipiul Iași – Direcția Generală Tehnică de Dezvoltare

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

4

 

OBIECTIVUL

 amplasare și instalare senzori de fum și cablarea acestora la echipamentul pentru monitorizare și alarmare în  situații de urgență la Muzeul „Mihail Sadoveanu”

ADRESA

Iași aleea Sadoveanu nr 12

PROIECT

AMPLASARE ȘI INSTALARE SENZORI DE FUM ȘI CABLAREA ACESTORA LA ECHIPAMENTUL PENTRU MONITORIZARE ȘI ALARMARE ÎN  SITUAȚII DE URGENȚĂ LA MUZEUL „MIHAIL SADOVEANU”

NR. PROIECT

-

faza   

-

proiectant

Ing.Viorel Iftimi

ELABORATOR 

S.C.MOLID TEHNIC SERVICE SRL

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - MUZEULUI NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

MONUMENT ISTORIC IS-IV-m-B 04328

DECIZIA COMISIEI

 

 

5.

 

OBIECTIVUL

Faza SF – Fluidizarea traficului din intersecția Podu Roș cu Splai Bahlui Mal Drept și Bld. Prof. Dimitrie Mangeron prin două pasaje supraterane unidirecționale, cu o singură bandă.

ADRESA

Iași, zona Podu Roș

PROIECT

FLUIDIZAREA TRAFICULUI DIN INTERSECȚIA PODU ROȘ CU SPLAI BAHLUI MAL DREPT ȘI BLD. PROF. DIMITRIE MANGERON PRIN DOUĂ PASAJE SUPRATERANE UNIDIRECȚIONALE, CU O SINGURĂ BANDĂ.

NR. PROIECT

42/2017

faza   

STUDIU DE FEZABILITATE prezentare filme

proiectant

Ing. Bogdan Ilie Hritcu

ELABORATOR 

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

6.

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă Cinematograful Tineretului

ADRESA

Iași, strada Al. Lăpușneanu nr. 18

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CINEMATOGRAFUL TINERETULUI

NR. PROIECT

11/2018

faza   

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Alexandru Ignățel

ELABORATOR 

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ATENEUL TĂTĂRAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

7.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, schimbare de destinație la corp C7 în clădire administrativă și transformare din pod în mansardă în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse dimensiunilor exterioare ale construcției.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.34

PROIECT

CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP C7 ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI TRANSFORMARE DIN POD ÎN MANSARDĂ ÎN VOLUMUL EXISTENT AL CLĂDIRII, FĂRĂ MODIFICĂRI ADUSE DIMENSIUNILOR EXTERIOARE ALE CONSTRUCȚIEI.

NR. PROIECT

143/2018

faza   

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Dan Ionescu

ELABORATOR 

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 34

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

8.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Amenajare incintă și zonă aferentă Ansamblului Mitropolitan (refacere împrejmuire, piața vestică de pelerinaje, extindere Facultatea de Teologie, parcare subterană).

ADRESA

Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Crișan, str. Col. Langa, str. Sf. Andrei (Uzinei) nr.16,24,4,69,73

PROIECT

PUZ CP – AMENAJARE INCINTĂ ȘI ZONĂ AFERENTĂ ANSAMBLULUI MITROPOLITAN (REFACERE ÎMPREJMUIRE, PIAȚA VESTICĂ DE PELERINAJE, EXTINDERE FACULTATEA DE TEOLOGIE, PARCARE SUBTERANĂ).

NR. PROIECT

3/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

9

 

OBIECTIVUL

Schimbare tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu aceeași formă la clădirea corpului D – monument istoric LMI – IS-II-m -B-03826

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma, nr. 3

PROIECT

SCHIMBARE TÂMPLĂRIE DIN LEMN CU TÂMPLĂRIE DIN LEMN STRATIFICAT CU ACEEAȘI FORMĂ LA CLĂDIREA CORPULUI D – MONUMENT ISTORIC LMI – IS-II-M -B-03826

NR. PROIECT

/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Dorina Prisecaru

ELABORATOR 

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, DIRECȚIA TEHNICĂ

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m -B-03826 -.Univ. „Al. I. Cuza” Iași, corp D.

DECIZIA COMISIEI

 

 

10

 

OBIECTIVUL

Restaurare , consolidare , reamenajare, modificare, schimbare de destinație în spații de cazare în regim Hotelier la C1-corp A, C2-Corp B, C3-Corp C , transformare terasă în acoperiș șarpantă la C2-Corp B, și C3-corp C

ADRESA

Iași strada I. C. Brătianu nr. 20-22

PROIECT

RESTAURARE , CONSOLIDARE , REAMENAJARE, MODIFICARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SPAȚII DE CAZARE ÎN REGIM HOTELIER LA C1-CORP A, C2-CORP B, C3-CORP C , TRANSFORMARE TERASĂ ÎN ACOPERIȘ ȘARPANTĂ LA C2-CORP B, ȘI C3-CORP C

NR. PROIECT

03/2018

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Maria Ana Zup

ELABORATOR 

S.C. Axis B&D ServCom S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRCUT S.A. IAȘI ROMANIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

900 IS-II-m-B-03755 Casă – sediul S.C.Moldoconstruct (fostă bancă)

municipiul IAŞI Str. Brătianu I.C. 20-22

DECIZIA COMISIEI

 

 

11.

 

OBIECTIVUL

Amenajare Ruinele Curtii Domnesti, punct muzeal si functiuni complementare Palas Iași

ADRESA

Iași, Areal Palas

PROIECT

Amenajare Ruinele Curtii Domnesti, punct muzeal si functiuni complementare Palas Iași

NR. PROIECT

NR. 4 DIN 15.05.2018

faza   

DTAC+PTH

proiectant

Arh. MIhai Corneliu Drișcu

ELABORATOR 

S.C. Arc en Ciel Birou de arhitectură

BENEFICIAR

SC PALAS HOLDING SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii

DECIZIA COMISIEI

 

 

12.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP, Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și concesionat I

ADRESA

Iași, Str. O.Cazimir,Ghica Vodă, Smârdan, Bucșinescu

PROIECT

Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și concesionat Iași

NR. PROIECT

NR. 1 DIN 5.01.2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. MIhai Corneliu Drișcu

ELABORATOR 

S.C. Arc en Ciel Birou de arhitectură

BENEFICIAR

SC TVI CONSTRUCT SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

13.

 

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate și concesionat pentru organizare de șantier aferentă studiilor de specialitate (cercetare arheologică) – construcție cu caracter provizoriu pe durata acesteia. solicitare catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

ADRESA

Iași, str. Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazimir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan

Std. Bucșinescu, nr.35,FN,88,3

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI CONCESIONAT PENTRU ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ STUDIILOR DE SPECIALITATE (CERCETARE ARHEOLOGICĂ) – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ACESTEIA.

NR. PROIECT

26/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Dr. arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L., S.C. SINFEX COMP S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

14.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și stabilizare versanți pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Iași, Str. Bucșinescu, Smârdan, M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, std.Bucșinescu. str. Smârdan+Str. Bucșinescu ,Sf.Lazăr, Ghica Vodă nr. 39,90,3,88+(37A+37), 5, FN

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI STABILIZARE VERSANȚI PE TEREN PROPRITATE ȘI TEREN CONCESIONAT

NR. PROIECT

23/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh.dr. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. SINFEX COMP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

15.

 

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

ADRESA

Iași,  strada Bucsinescu; Smârdan; Ghica Voda; intersesctie str. M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir

PROIECT

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

NR. PROIECT

04/2017

faza   

D.T.A.C. +P. Th.

proiectant

arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

16

 

OBIECTIVUL

Racordare la rețeaua de gaze naturale prin extindere rețea și branșament la rețeaua de gaze naturale pentru imobil – locuință, situat în Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840.

ADRESA

Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840

PROIECT

EXTINDERE CONDUCTĂ, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM

NR. PROIECT

/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Pavaloi P.

ELABORATOR 

S.C. MIC DAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

17

 

OBIECTIVUL

Rețea alimentare cu apă potabilă și branșament la rețele de apă și canalizare pentru imobil, situat în municipiul Iași, str. Bucșinescu nr. 37 și 37.A

ADRESA

Iasi strada Bucsinescu și strada Smardan

PROIECT

Rețea alimentare cu apaă potabilă și branșament la rețele de apaă și canalizare pentru imobil, situat în municipiul Iași, str. Bucșinescu nr. 37 și 37.A

NR. PROIECT

03/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Lungu Larisa

ELABORATOR 

S.C. LDM HIDRO PROJECT IASI

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRCUT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

18.

 

OBIECTIVUL

Declasare imobil monument istoric

Poz. 833, cod lista  IS-II-m-B-03692, Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 1

ADRESA

municipiul IAŞI Stradela Alba 1

PROIECT

Declasare imobil monument istoric

NR. PROIECT

178/2018

faza   

Documentație de declasare

proiectant

Dr. arh. Sasu Ioan

ELABORATOR 

S.C. PROGANEX 2005 SRL

BENEFICIAR

S.C. M.CHIM SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

19.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.298/28.07.2017.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.298/28.07.2017.

NR. PROIECT

583/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. Great Lakes Construction S.R.L. Și S.C. Next Capital Investments S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

972 IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" mun. IAŞI Str. Cozma Toma 4

971 IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi mun. IAŞI Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 

 

20.

 

OBIECTIVUL

Consultare în privința oportunității emiterii avizului pentru -solicotare Adrian Muraru  (dosare penale)

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

 

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

S.C. Great Lakes Construction S.R.L. Și S.C. Next Capital Investments S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

972 IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" mun. IAŞI Str. Cozma Toma 4

971 IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi mun. IAŞI Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 

 

21.

 

OBIECTIVUL

Deviere rețea de canalizare (de pe teren proprietate situat în Iași, str. Toma Cozma nr. 7B-9 pe domeniul public, în vederea construirii unui imobil. Extindere rețea de apă, branșament apă și racord canalizare. Lucrare executata cu autorizatie emisa fara avizul DJC Iasi

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ, EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI BRANȘAMENTE. DEVIERE TRASEU CANALIZARE EXISTENTĂ DE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

1/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Apetroi Ioan Vlăduț

ELABORATOR 

P.F.A. APETROI IOAN VLĂDUȚ

BENEFICIAR

S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

22

 

OBIECTIVUL

Construire parcare subterană aferentă clădire centru medical conform PUZ aprobat cu HCL nr.244/23.06.2017.

ADRESA

Iași, str. Lascăr Catargi nr.48, nr. cad. 149124

PROIECT

CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ AFERENTĂ CLĂDIRE CENTRU MEDICAL CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.244/23.06.2017.

NR. PROIECT

4/2018

faza   

D.T.A.C., D.T.O.E.

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. HELP FLUX S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

23.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

24.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

25.

 

OBIECTIVUL

PUZ – construire locuințe colective pe teren proprietate cu nr. cad. 144370 prin demolare construcție existentă C1.

ADRESA

Iași, str. Jelea nr.10

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 144370 PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1.

NR. PROIECT

28/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

BĂNCILĂ ROXANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

26.

 

OBIECTIVUL

Desființare construcție C17, din imobilul 756 Iași.

ADRESA

Iași, str. General Berthelot nr.6, nr. cad. 137299-C17

PROIECT

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PAVILION C – CAZARMA 756 IAȘI

NR. PROIECT

/1998

faza   

D.T.A.D.

proiectant

Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu

ELABORATOR 

S.C. CONEX TM S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03780 Ansamblul Spitalului Militar municipiul IAŞI Bd. Carol I 6

IS-II-m-B-03736 Spitalul de Urgenţe (corp vechi) IAŞI ,Str. Berthelot Henri M., general 2

IS-II-m-B-03737 Casă municipiul IAŞI Str. Berthelot Henri M., general 3

IS-II-m-B-03738 Casă municipiul IAŞI Str. Berthelot Henri M., general 5

DECIZIA COMISIEI

 

 

27.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în spațiu cu destinație comercială (alimentație publică) pentru nivelele demisol și parter.

ADRESA

Iași, Bd. Carol I nr.26, nr. cad. 7733/1

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN SPAȚIU CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ PENTRU NIVELELE DEMISOL ȘI PARTER (RESTAURANT TIP FAST FOOD)

NR. PROIECT

08/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dan Constantiniu

ELABORATOR 

S.C. AXIS B&D SERVCOM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

TOFAN CAMELIA ȘI TOFAN GHEORGHE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

929 IS-II-m-B-03789 Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez

municipiul IAŞI Bd. Carol I 26

DECIZIA COMISIEI

 

 

28.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Crișan nr.10

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

15/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

29

 

OBIECTIVUL

Demolare cinci clădiri existente pe teren privat.

ADRESA

Iași, Șoseaua Bucium nr.36

PROIECT

DEMOLARE CINCI CLĂDIRI EXISTENTE PE TEREN PRIVAT.

NR. PROIECT

27/2018

faza   

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURA 3 Arh. Angela Ioan

BENEFICIAR

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA” IAȘI PRIN REPREZENTANT DR. OPRIȘANU OVIDIU GABRIEL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

 

30.

 

OBIECTIVUL

Studiu de oportunitate - Întocmire PUZ – Schimbare de destinație construcție C1 existentă și construire imobil locuințe colective prin demolare construcții existente.

ADRESA

Iași, Str. Spital Pașcanu nr.4, nr. cad. 19043

PROIECT

STUDIU DE OPORTUNITATE - ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE C1 EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

NR. PROIECT

12/04.2018

faza   

Studiu de oportunitate PUZ

proiectant

Arh. Alin Rubnicu

ELABORATOR 

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OSCAR EIGO GROUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

31.

 

OBIECTIVUL

Extindere și supraînălțare terasă existentă Hotel Orizont (Ramada) pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr.400/29.09.2009 – modificarea autorizației în timpul execuției.

ADRESA

Iași, str. Grigore Ureche nr.27

PROIECT

MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI ÎN TIMPUL EXECUȚIEI.

NR. PROIECT

629/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Monica Hoblea

ELABORATOR 

S.C. PSEUDO CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. HOTEL ORIZONT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

32.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuințe în cabinet stomatologic, amenajări interioare și recompartimentare.

ADRESA

Iași, str. Arcu nr.24

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE ÎN CABINET STOMATOLOGIC, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI RECOMPARTIMENTARE.

NR. PROIECT

06/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Vasile Mihai

ELABORATOR 

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

POPOIU IULIANA DIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

33.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuință unifamilială pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Ipsilante nr.20

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

26/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ 3 Arh. Angela Ioan

BENEFICIAR

SĂNĂTESCU FERDINAND

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

34

 

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Iași, str. Simion Bărnuțiu nr.11

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI ÎMPREJMUIRE.

NR. PROIECT

649/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

TRUFIN OSKAR THOMAS

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-IV-m-B-04328 Bojdeuca scriitorului Ion Creangă municipiul IAŞI Str. Bărnuţiu Simion 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

35.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Friederick nr.13

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

423B/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

PURICE SANDU ANDREI-VLAD (UNGUREANU VASILICĂ CRISTINEL)

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

36.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere terasă și spațiu comercial, modificări funcționale la construcția existentă.

ADRESA

Iași, str. Palat nr.20

PROIECT

PUZ CP – MODIFICĂRI FUNCȚIONALE ȘI VOLUMETRICE, MODERNIZĂRI FAȚADE, LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ.

NR. PROIECT

10/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Poiană Daniel Lucian

ELABORATOR 

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

SCAFARU CONSTANTIN ȘI MARGARETA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

37.

 

OBIECTIVUL

Construire cale de acces către biserică Adormirea Maicii Domnului casa praznicală din piatră montată pe pat de nisip sau mortar de var gras și nisip

ADRESA

Județul Iași, comuna Ruginoasa, localitatea Ruginoasa

PROIECT

Construire cale de acces către biserică Adormirea Maicii Domnului casa praznicală din piatră montată pe pat de nisip sau mortar de var gras și nisip

NR. PROIECT

 

faza   

 

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

38.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

/2018

faza   

CONSULTARE

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

IRIMIA IONUȚ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

39.

 

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza   

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

 

40.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, amenajare spațiu de locuit în pod existent, schimbare formă acoperiș (lucarne) și extindere subsol tehnic.

ADRESA

Iași, str. Sf. Sava nr.15

PROIECT

CONSOLIDARE, AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD EXISTENT, SCHIMBARE FORMĂ ACOPERIȘ (LUCARNE) ȘI EXTINDERE SUBSOL TEHNIC.

NR. PROIECT

132/2017

faza          

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dan Constantin Ionescu

ELABORATOR 

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PRIVAT S.R.L. ȘI LĂZĂRESCU ANGEL MIHAI, LĂZĂRESCU CRISTINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

41.

 

37BIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași strada Petru Movilă nr. 70

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

425B/2018

faza   

D.T.O.D.

proiectant

ARH. S. SĂVESCU

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS SRL IAȘI

BENEFICIAR

NICOLAU ANTONIUS EDUARD

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

42

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ (construire centru de afaceri pe teren privat)                                                                                                                       

ADRESA

Iași șoseaua Nicolina  nr. 3-3A, nr. cadastral 3-3A

PROIECT

Întocmire PUZ (construire centru de afaceri pe teren privat)                                                                                                                       

NR. PROIECT

30/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

B.I.A. arh. L. Lăcătușu

BENEFICIAR

Popescu Ștefan și popescu Daniela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1624 IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz municipiul IAŞI Şos. Nicolina 5, pe o movilă

DECIZIA COMISIEI

 

 

43.

 

OBIECTIVUL

Recompartimentare, amenajare pod și construire scară exterioară.

ADRESA

Iași, str. Tătărași nr.46, nr. cad. 145103

PROIECT

RECOMPARTIMENTARE, AMENAJARE POD ȘI CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ.

NR. PROIECT

CIV-06-2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Apostol Alexandrina

ELABORATOR 

S.C. T&C TRUST AFACERI S.R.L.

BENEFICIAR

OSTACI ANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

44

 

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare, înlocuire structură pod și învelitoare la imobil existent cu nr. cad. 149221-C1.

ADRESA

Iași, stradela Nicoriță nr.5

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, ÎNLOCUIRE STRUCTURĂ POD ȘI ÎNVELITOARE LA IMOBIL EXISTENT CU NR. CAD. 149221-C1.

NR. PROIECT

32/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Beatrice Gherman

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

CERNESCU GEORGE-MARIAN ȘI CERNESCU DELIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

45.

 

OBIECTIVUL

 

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

 

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

46.

 

OBIECTIVUL

Reparații capitale, consolidare, amenajari interioare imobil existent C1

ADRESA

Iași strada Albineț nr 12

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, AMENAJARI INTERIOARE IMOBIL EXISTENT C1

NR. PROIECT

149/2017

faza   

DTAC

proiectant

Arh Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

B.I.A.

BENEFICIAR

S.C. RATING GROUP SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

835 IS-II-m-B-03694 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 4

836 IS-II-m-B-03695 Casă municipiul IAŞI Str. Albineţ 3 .

837 IS-II-m-B-03696 Casa N.A. Bogdan municipiul IAŞI Str. Albineţ 4

838 IS-II-m-B-03697 Casă municipiul IAŞI Str. Albineţ 11

839 IS-II-m-B-03698 Casa D. Sadoveanu municipiul IAŞI Str. Albineţ 20

840 IS-II-m-B-03699 Casa Gheorghe Petrovanu municipiul IAŞI Str. Albineţ

DECIZIA COMISIEI

 

 

47

 

OBIECTIVUL

Schimbare destinație spațiu de locuit în spațiu alimentație publică (restaurant), amenajări interioare și exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate fizică

ADRESA

Iași, Str. Sărăriei Nr.144

PROIECT

P.U.Z.-SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (RESTAURANT), AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, AMENAJARE MANSARDĂ, COMPARTIMENTARE POD EXISTENT, ÎMPREJMUIRE ȘI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE TEREN PROPRIETATE FIZICĂ.

NR. PROIECT

76/2015

faza   

dtac

proiectant

Arh. Ioan Munteanu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ioan Munteanu

BENEFICIAR

Călinescu Ileana

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

48.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Vovideniei nr.8

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

656/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

FILIP ALINA ELENA ȘI CORDUNEANU PETRONEL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 IS-II-m-B-04091 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 6

 IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică” – Vovidenia municipiul IAŞI Str. Vovidenia 11

 IS-II-m-B-04093 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 12

DECIZIA COMISIEI

 

 

49.

 

OBIECTIVUL

Construire centru de recreere, activități sportive, parcări și accese pe teren proprietate cu nr. cad. 159456.

ADRESA

Iași, str. Vasile Lupu nr.78

PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, PARCĂRI ȘI ACCESE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 159456.

NR. PROIECT

8/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Liviu Suveica

ELABORATOR 

S.C. PENTA STIL STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONCEPT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret" municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

 

50.

 

50OBIECTIVUL

Împrejmuire parțială teren închiriat.

ADRESA

Iași, Bulevardul Carol I nr.42A, nr. cad. 17713

PROIECT

ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN ÎNCHIRIAT.

NR. PROIECT

56/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Nicolae Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Nicolae Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

IVANCIU NICOLAE RĂZVAN, IVANCIU NICOLAIE ȘI MARIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

51.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință individuală în spațiu alimentație publică și amenajări interioare.

ADRESA

Iași, str. Iancu Bacalu nr.38A

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE.

NR. PROIECT

11/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Liviu Gheorghițeanu

ELABORATOR 

S.C. COLIPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PUȘCAȘU LICĂ ȘI PUȘCAȘU EUGENIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

52.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate-conf. PUZ aprobat cu HCL nr.18/27.01.2010.

ADRESA

Iași, stradela Perju nr.2

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE-CONF. PUZ APROBAT CU HCL NR.18/27.01.2010.

NR. PROIECT

4/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ionel Corneliu Oancea

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PUBLICONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

53

 

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate locuință P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miroslava, Sat Miroslava, str. Olga Sturza nr.62

PROIECT

INTRARE ÎN LEGALITATE LOCUINȚĂ P+M, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, EXECUTATE FĂRĂ A.C.

NR. PROIECT

33/2016

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR 

S.C. CAPTIVATE S.R.L.

BENEFICIAR

GRĂDINARU NICUȘOR ȘI ANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04203 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat MIROSLAVA; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

54

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale, garaj și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Iași, nr. cad. 148119

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

43Y

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Timotei Fecioru

ELABORATOR 

S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

IRIMIA PETRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

55

 

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilanul satului Maxut, în vederea construirii unei pensiuni turistice, împrejmuire, fosă vidanjabilă și branșament utilități.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Deleni, extravilan, nr. cad./C.F.  61610

PROIECT

ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL SATULUI MAXUT, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI PENSIUNI TURISTICE, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ VIDANJABILĂ ȘI BRANȘAMENT UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

15/2018

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Ignățel C. Alexandru-Christian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ignățel C. Alexandru-Christian

BENEFICIAR

Î.I. PRIGOREANU RADU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

56

 

OBIECTIVUL

Propuneri, fișă analitică, obligații de folosință, expertize, studii

ADRESA

Iași strada Ralet nr. 4

PROIECT

-

NR. PROIECT

-

faza   

consultare

proiectant

-

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

S.C. TERRAMOLD INVEST SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1203 IS-II-m-B-04009 Spital-Centrul Medical "Copou“ municipiul IAŞI Str. Ralet 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

57

 

OBIECTIVUL

Construire „Altar de vară” pe teren proprietate.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Tomești, Sat Vlădiceni

PROIECT

CONSTRUIRE „ALTAR DE VARĂ” PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

14/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Bogdan Negoiță

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Bogdan Negoiță

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA VLĂDICENI PRIN IPODIAC DUMITRU NIMERCIAG

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

58

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducere în intravilan teren cu nr. cad. 60534 (1.205 mp) în vederea construirii imobil și racord utilități.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Lețcani, Sat Lețcani

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN TEREN CU NR. CAD. 60534 (1.205 MP) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL ȘI RACORD UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

1/2018

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandrina-Lidia Apostol

ELABORATOR 

S.C. ANTIGONA INVEST S.R.L.

BENEFICIAR

BADALE IRINA LOLA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

59.

 

OBIECTIVUL

Reabilitare termică fațade corp „D”.

ADRESA

Iași, str. Prof. Mihai Costăchescu nr.6, nr. cad. 155616-C1

PROIECT

REABILITARE TERMICĂ FAȚADE CORP „D”.

NR. PROIECT

32/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

S.C. APAVITAL S.A. – ATELIERUL DE PROIECTARE

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

60.

 

OBIECTIVUL

Extinderea rețelelor termice în vederea racordării de noi consumatori laa S.A.C.E.T. din Municipiul Iași.

ADRESA

Iași, zona Copou și zona Bd. D. Mangeron

PROIECT

EXTINDEREA REȚELELOR TERMICE ÎN VEDEREA RACORDĂRII DE NOI CONSUMATORI LAA S.A.C.E.T. DIN MUNICIPIUL IAȘI.

NR. PROIECT

73881/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Adrian Morarit

ELABORATOR 

S.C. IPCT INSTALATII S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

61.

 

OBIECTIVUL

Extinderea rețelelor termice în vederea racordării de noi consumatori laa S.A.C.E.T. din Municipiul Iași.

ADRESA

Iași, zona Șos. Bucium

PROIECT

EXTINDEREA REȚELELOR TERMICE ÎN VEDEREA RACORDĂRII DE NOI CONSUMATORI LAA S.A.C.E.T. DIN MUNICIPIUL IAȘI.

NR. PROIECT

73881/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Adrian Morarit

ELABORATOR 

S.C. IPCT INSTALATII S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

62.

 

OBIECTIVUL

Solicitare clasare stația Radio Releu

ADRESA

Jud. Iași, com. Strunga, Sat Soci

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

PROPUNERE CLASARE

proiectant

 

ELABORATOR 

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. BUCUREȘTI

BENEFICIAR

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. BUCUREȘTI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

63.

 

OBIECTIVUL

Înlocuire post de transformare P.T. Av. 400 KVA existent, cu post de transformare compact, în anvelopă de beton, P.T. Av. 1000 KVA, în Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr.13.

ADRESA

Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr.13

PROIECT

SPOR DE PUTERE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTIRCĂ SPAȚIU ÎNVĂȚĂMÂNT ASCLEPIOS

NR. PROIECT

1/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Rotariu Gheorghe

ELABORATOR 

S.C. GENERAL TEHNIC S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GRIGORE T. POPA”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

64.

 

OBIECTIVUL

Amenajări interioare, demolare perete despărțitor – intrare în legalitate.

ADRESA

Iași, str. Sf. Teodor nr.32, nr. cad. 125422-C1-U3

PROIECT

AMENAJĂRI INTERIOARE, DEMOLARE PERETE DESPĂRȚITOR – INTRARE ÎN LEGALITATE.

NR. PROIECT

98/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Radu Panduru

ELABORATOR 

S.C. OPTIMAL PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AMEDEEA S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

65.

 

OBIECTIVUL

Modificare configurație rețea gaze naturale existentă (translare în montaj îngropat pe o porțiune de 12 ml.), adiacentă imobilului situat în Iași, str. Toma Cozma, nr.102A, NC 158220.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.102A, nr. cad. 158220

PROIECT

MODIFICARE TRASEU CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REÎNTREGIRE BRANȘAMENT EXISTENT

NR. PROIECT

/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Vasilachi Alexandru

ELABORATOR 

S.C. TERMO SANITAL COMPANY S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. LA SOLICITAREA OLARU ROXANA-GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

66.

 

OBIECTIVUL

Racordare la rețea gaze naturale prin extinderea rețelei și branșament pentru imobil situat în Iași, strada Octav Botez nr.1A, nr. cad. 151146.

ADRESA

Iași, str. Octav Botez nr.1A, nr. cad. 151146

PROIECT

EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENT ȘI P.R.M. GAZE NATURALE

NR. PROIECT

/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Vasilachi Alexandru

ELABORATOR 

S.C. TERMO SANITAL COMPANY S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. AUTOTRANS COM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

67.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație pentru montare aparat I.R.M.

ADRESA

Iași, str. Ateneului nr.2, nr. cad. 126846-C1

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PENTRU MONTARE APARAT I.R.M.

NR. PROIECT

03/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Florea Dan

ELABORATOR 

S.C. LEMAR INDUSTRIES S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

68.

 

OBIECTIVUL

Referitor licitație lucrări de proiectare privind Reabilitarea Esplanadei Palatului Culturii Iași

ADRESA

Iași, Esplanada Palatului Culturii

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

CONSULTARE/SESIZARE

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

S.C. IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii

DECIZIA COMISIEI

 

 

69.

 

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miroslava, Sat Balciu, nr. cad. 85981

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

133/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Fronea Andrei

ELABORATOR 

S.C. FRONEA SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRIAC LUCIAN GEORGE ȘI ANA MIHAELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

70.

 

OBIECTIVUL

Construire o locuință P și o locuință P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miroslava, Sat Balciu, nr. cad. 85982

PROIECT

CONSTRUIRE O LOCUINȚĂ P ȘI O LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

125/2018

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Fronea Andrei

ELABORATOR 

S.C. FRONEA SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

MARTENIUC LIVIU ȘI RODICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

71.

 

OBIECTIVUL

Reabilitare clădire cu destinație viitoare Muzeu.

ADRESA

Jud. Iași, Oraș Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr.66B

PROIECT

REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIE VIITOARE MUZEU.

NR. PROIECT

645/2018

faza   

dali

proiectant

Arh. Ovidiu Dorin Alexievici, Arh. Adrian Tudorache

ELABORATOR 

S.C. PROTOBY S.R.L.

BENEFICIAR

ORAȘ TÂRGU FRUMOS

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-IV-m-B-04363 Casa memorială a lui Garabet Ibrăileanu oraş TÂRGU FRUMOS Str. Cuza Vodă

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

72.

 

OBIECTIVUL

Reparații curente de întreținere la instalația de împământare a agregatului de răcire

Reparații curente de întreținere la gardul de împrejmuire a incinteiș; Reparații foișorul din incintă

ADRESA

Iași, Muzeul Memorial Petru Poni-Cernătescu

PROIECT

REPARAȚII CURENTE

NR. PROIECT

/2018

faza   

DTAC

proiectant

Ing Tiberiu Makkai  Popa

ELABORATOR 

Complexul Național Muzeal Moldova – Serviciul tehnic

BENEFICIAR

Complexul Național Muzeal Moldova

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)