Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 pentru luna august 2019:

miercuri, 07.08.2019, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana vineri, 2 august 2019, ora 9.00)

joi,  08.08.2019, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de07.08.2019)

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29

(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( vineri 2 august 2019).

Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.


secretar comisie director DJC Iasi Virgil Babii

secretar supleant consilier superior Bobi Apavaloaiei


Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                    3. – arh. Andrei Cristina

                                    4. –  ing. SOVEJA Lucian

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

7. - Arh. ZUP Ana Maria

8. – arh. Codreanu Mihai Eugen

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu Andrei

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 

judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat-conf. PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008.

ADRESA

Iași, strada Bucșinescu; Smârdan; Ghica Vodă; intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37A, 88, FN, nr. cad. 151840, 156661

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT-CONF. PUD APROBAT CU HCL 238/26.05.2008.

NR. PROIECT

04/2017

faza  

D.T.A.C.+P. Th.

proiectant

Arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea MaiciiDomnului“

municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajări interioare și exterioare, transformare pod în mansardă locuibilă la imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Sf. Atanasie nr.21, nr. cad. 407-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, REAMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

40/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Halciug Iuliana

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

ZAHARIA IONELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril” municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04042 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 22

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

Construire supantă și recompartimentare la spațiul comercial – imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Vasile Alecsandri nr.11A, et.P, NC 124968-C1-U8

PROIECT

CONSTRUIRE SUPANTĂ ȘI RECOMPARTIMENTARE LA SPAȚIUL COMERCIAL – IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

63/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Hălciug Iuliana

ELABORATOR

P.F.A. PRISACARU TOADER

BENEFICIAR

PĂTRĂȘCANU GENOVEVA ȘI PĂTRĂȘCANU RADU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

Demolare imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Vasile Stroescu nr.4, nr. cad. 142801, 142801-C1

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

32/2018

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ionel C. Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

OLĂRESCU GHEORGHE MIRCEA ȘI OLĂRESCU IOANNA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

6.

OBIECTIVUL

PUZ-CP – Construire hotel 2-4 stele, alimentație publică, unitate medicală (ambulatoriu, imagistică, radioterapie), parcare, amenajare incintă, împrejmuire, racorduri utilități – pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Păcurari nr.95, nr. cad. 131983

PROIECT

PUZ-CP – CONSTRUIRE HOTEL 2-4 STELE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, UNITATE MEDICALĂ (AMBULATORIU, IMAGISTICĂ, RADIOTERAPIE), PARCARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI – PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

20/2018

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S..R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere municipiul IAŞI Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Octav Botez nr.11, CF 129148

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

629/2018

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DACORUM GRUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire ansamblu rezidențial pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Uzinei nr.74, nr. cad. 7715/1, 7715/2-7715/3-7715/4, 12925

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

16/2018

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Poiană Daniel

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L. PRIN ZINCENCO ALEXANDR

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 333/29.08.2017.

ADRESA

Mun. Iași, strada Alba nr.10, nr. cad. 140315

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 333/29.08.2017.

NR. PROIECT

02/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

POTOLINCĂ TIBERIU ȘI POTOLINCĂ IONELA RAMONA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă) municipiul IAŞI Stradela Alba 3

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în spațiu comercial.

ADRESA

Iași, strada Ipsilante nr.16-18, nr. cad. 131026, 131026-C1

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL.

NR. PROIECT

18/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Pîcă Andrei Dragoș

ELABORATOR

S.C. ARCHITRAVE S.R.L.

BENEFICIAR

CRISTIAN FĂNICĂ ȘI SĂNĂTESCU ESTUDIANTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ și RLU – pentru introducerea în intravilan a suprafeței de 2168 mp în vederea construirii unui spațiu comercial, hală de producție și racord utilități.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ciurea, Sat Ciurea, str. Barierei, nr. cad. 1847/1

PROIECT

ELABORARE PUZ ȘI RLU – PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 2168 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SPAȚIU COMERCIAL, HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI RACORD UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

08/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ignățel Alexandru Christian

ELABORATOR

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

GRASU CRISTIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

Amenajare spații pentru învățământ (grădiniță, școală) și spații de închiriat pentru birouri în imobil existent.

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Sava nr.6, CF 124569, NC 6476/2 și 6476/1-C1

PROIECT

AMENAJARE SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚĂ, ȘCOALĂ) ȘI SPAȚII DE ÎNCHIRIAT PENTRU BIROURI ÎN IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

45/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Cernescu Constantin

ELABORATOR

S.C. ALSTECO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CON TED COMPANY S.R.L. REPREZENTANT BRÎNZĂ CORNEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04049 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Sava 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1 și C2.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul C. A. Rosetti nr.55A

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1 ȘI C2.

NR. PROIECT

/2019

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

MĂRGINEANU PAVEL ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul C. A. Rosetti nr.55A

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

21/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Colesniuc Daniel

ELABORATOR

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

MĂRGINEANU PAVEL ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.125/29.03.2019.

ADRESA

Mun. Iași, strada Fagului nr.9-11, NC 158996

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.125/29.03.2019.

NR. PROIECT

48

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Colesniuc Daniel

ELABORATOR

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA PARADISUL COPIILOR

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

Consolidare și recompartimentare locuință individuală, amenajări exterioare (modificări fațade) și împrejmuire teren.

ADRESA

Mun. Iași, stradela Elena Doamna nr.7, NC 122800-C1

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE (MODIFICĂRI FAȚADE) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.

NR. PROIECT

32/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L, S.C. SAM IDEAS S..R.L. IAȘI

BENEFICIAR

SAFTIUC CODRIN VALENTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

17.

OBIECTIVUL

Lucrări de reabilitare și modernizare secție ATI și bloc operator pentru transplant.

ADRESA

Iași, Bulevardul Carol I nr.50, CF 149361, NC 149361

PROIECT

LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE SECȚIE ATI ȘI BLOC OPERATOR PENTRU TRANSPLANT.

NR. PROIECT

90/2019

FAZA  

D.T.A.C.+P.TH+DE

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea, Arh. Ana-Maria Plesco

ELABORATOR

S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DR. C.I. PARHON IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2 municipiul IAŞI Bd. Carol I 50

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

18.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală S+P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Valea Ursului, NC 87650

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+M, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

01/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Romeo Păun

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Nicolae Romeo Păun

BENEFICIAR

BONTAȘ LAURA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

conform Repertoriului arheologic al Județului Iași, vol.I-II, autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice pe terenul aferent parcării TVR (fosta Romtelecom) aparținând Domeniului Privat al Municipiului Iași, în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Independenței

PROIECT

EMOVE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

/2019

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

ELABORATOR

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice nr.8 – Spitalul dr. C. I. Parhon în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Carol I nr.50

PROIECT

EMOVE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

/2019

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

ELABORATOR

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2 municipiul IAŞI Bd. Carol I 50

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil cu locuințe în regim hotelier și spații prestări servicii pe teren proprietate cu nr. cad. 153232.

ADRESA

Mun. Iași, strada Agatha Bârsescu nr. 13, NC 153232

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE IMOBIL CU LOCUINȚE ÎN REGIM HOTELIER ȘI SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 153232.

NR. PROIECT

XX/2019

FAZA  

PUZ CP - PROPUNERE

PROIECTANT

Arh. Andrei Fronea

ELABORATOR

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CCI CONSTRUCT COMPANY S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Recompartimentare interioară, amenajări exterioare trepte și rampă acces aprovizionare, schimbare tâmplărie și placări exterioare la fațade, amplasare firmă luminoasă la spațiu comercial existent.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.7/9, bl. A2/B2/B2 COLT, et. S+M+P

PROIECT

AMENAJARE SPAȚIU COMECIAL MEGA IMAGE „ȘTEFAN CEL MARE” IAȘI

NR. PROIECT

20/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Elena Ștefănescu-Marcu, Arh. Andrei Ștefănescu

ELABORATOR

S.C. ATELIER SEA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L. PRIN DL. DASCĂLU VLAD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din clădire cinema Copou în spațiu comercial, desființare gradene interioare, desființare pergolă metalică existentă pe fațada frontală, realizare supantă nouă etaj, amenajări interioare (recompartimentări), amenajări exterioare trepte și rampă de acces aprovizionare, restaurare placări ceramice existente la nivelul fațadelor și placări exterioare fațade, amplasare firmă luminoasă.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Carol I nr.48, NC 127465-C1

PROIECT

CONVERSIE ȘI AMENAJRE CINEMA COPOU

NR. PROIECT

17/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Elena Ștefănescu-Marcu, Arh. Aina Constantin

ELABORATOR

S.C. ATELIER SEA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03792 Casă municipiul IAŞI Bd. Carol I 48

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Conectare site BA0047 Țibănești cu un cablu fibră optică.

ADRESA

Jud. Iași, Comunele Țibănești și Tansa, Satele Vălenii-intravilan și Suhuleț – intravilan și extravilan

PROIECT

CONECTARE SITE BA0047 ȚIBĂNEȘTI CU UN CABLU FIBRĂ OPTICĂ.

NR. PROIECT

ELG-1036-IS/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Birlea Florin

ELABORATOR

S.C. ELECTROGRUP S.A.

BENEFICIAR

S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04252 Biserica de lemn "Sf. Voievozi” sat SUHULEŢ

IS-II-m-B-04266 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” sat VĂLENII

IS-I-s-B-03683 Situl arheologic de la Vălenii sat VĂLENII; comuna ŢIBĂNEŞTI

în zona sitului arheologic de la Suhuleț,  publicat în Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol.II, p.395-396,  autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

Extindere zonă de acces principal, reparații fațadă principală la corpul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași conform PUZ aprobat prin HCL nr.129/29.03.2019.

ADRESA

Mun. Iași, strada Vasile Conta nr.2, NC 146938

PROIECT

EXTINDERE ZONĂ DE ACCES PRINCIPAL, REPARAȚII FAȚADĂ PRINCIPALĂ LA CORPUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.129/29.03.2019.

NR. PROIECT

438-A/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. XYZ STREAM S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale pe teren proprietate – T173, CF 160969, CF 160968, CF 160619, CF 160618.

ADRESA

Mun. Iași, Bucium T173

PROIECT

PUZ INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

2/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR

BIROU ARHITECTURĂ 3 Arh. Angela Ioan

BENEFICIAR

TRIFAN MARIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC 

DECIZIA COMISIEI

 

27.

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă.

ADRESA

Mun. Iași, strada I.P. Pavlov nr.12, NC 151158

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ

NR. PROIECT

/2019

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Iuliana Halciug

ELABORATOR

BIROU DE PROIECTARE

BENEFICIAR

UNGUREANU CRISTIAN IULIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Extindere și înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Erbiceni, Spinoasa, Sprânceana, Comuna Erbiceni, Județul Iași.

ADRESA

jud. Iași, com. Erbiceni, extravilan și intravilan Erbiceni, Spinoasa, Sprânceana

PROIECT

EXTINDERE ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂȚILE ERBICENI, SPINOASA, SPRÂNCEANA, COMUNA ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

0203/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Dr. ing. Răzvan Luciu

ELABORATOR

S.C. AIR-PROJECTS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COMUNA ERBICENI PRIN PRIMAR LUNGU IONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04156 Biserica "Sf. Împăraţi” sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-II-m-B-04157 Gară sat ERBICENI; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

PUZ – construire fermă pentru creșterea puilor de carne și abatorizare în com. Prisăcani, jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, com. Prisăcani, sat Prisăcani, NC 61365

PROIECT

CONSTRUIRE FERMĂ PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE ȘI ABATORIZARE ÎN COM. PRISĂCANI, JUD. IAȘI.

NR. PROIECT

28/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gelu Gopșa

ELABORATOR

S.C. GT ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

ANDREIESEI ANDREI ALEXANDRU ÎN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL AL S.C. SALEX CARN.PROD S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04231 Biserica "Sf. Voievozi” sat PRISĂCANI; comuna PRISĂCANI

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Construire rețea fibră optică intercity îngropată în UAT Tomești, Comarna, Costuleni, Răducăneni, Ciortești, Dolhești, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, com. Comarna, Tomești, Costuleni, Răducăneni, Ciortești, Dolhești - extravilan

PROIECT

CONSTRUIRE REȚEA CABLU FO INTERCITY ÎNGROPAT ÎN UAT TOMEȘTI, COMARNA, COSTULENI, RĂDUCĂNENI, CIORTEȘTI, DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

7/2017

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Scutaru Ersilia

ELABORATOR

S.C. HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RCS&RDS S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

conform Repertoriului arheologic al Județului Iași, vol.I-II, autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984

DECIZIA COMISIEI

 

31.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și anexe aferente pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, extravilan Bucium, T149

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI ANEXE AFERENTE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

03/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru Christian Ignățel

ELABORATOR

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

PETREA PETRU LAURENȚIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

32.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ introducere teren în intravilan pentru construire Biserică, Casă Parohială și clădiri anexe pe teren proprietate – NC 161809

ADRESA

Mun. Iași, strada Nicolae Negură

PROIECT

PUZ INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE BISERICĂ, CASĂ PAROHIALĂ ȘI CLĂDIRI ANEXE PE TEREN PROPRIETATE – NC 161809

NR. PROIECT

8/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PAROHIA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI PRIN GURALIUC CONSTATIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

33,

OBIECTIVUL

Demolare parțială, consolidare, reamenajare, amenajare pod existent și extindere imobil pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, stradela Sărărie nr.10, NC 18180

PROIECT

DEMOLARE PARȚIALĂ, CONSOLIDARE, REAMENAJARE, AMENAJARE POD EXISTENT ȘI EXTINDERE IMOBIL PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

511/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Adrian Tudorache

ELABORATOR

S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

CEUCĂ ELENA ȘI CEUCĂ GHEORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04021 Casă municipiul IAŞI Stradela Sărăriei 4

II-m-B-04022 Casa Mungiu – locuinţă, fostă a scriitorului C. Stere municipiul IAŞI Stradela

 Sărăriei 6

DECIZIA COMISIEI

 

34,

OBIECTIVUL

Desființare construcție C1.

ADRESA

Mun. Iași, strada Friederick nr.5, NC 158475

PROIECT

DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1.

NR. PROIECT

516/2019

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Adrian Tudorache

ELABORATOR

S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

STRELTOV ION

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire Centru de formare cu săli de conferință și seminarii.

ADRESA

Iași, strada Octav Botez nr.2A

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE CENTRU DE FORMARE CU SĂLI DE CONFERINȚĂ ȘI SEMINARII.

NR. PROIECT

01/2019

FAZA  

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Constanța Carmina Gheorghiță

BENEFICIAR

CASA CORPULUI DIDACTIC IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03749 Casa Corpului Didactic municipiul IAŞI Str. Botez Octav 2-A

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

Alimentare cu apă și rețea canalizare în Comuna Roșcani, Județul Iași (+ faza Studiu de fezabilitate).

ADRESA

Jud. Iași, Com. Roșcani, Trifești, Probota, satele Roșcani – intravilan, Rădeni, Bălteni - extravilan

PROIECT

ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA ROȘCANI, JUDEȚUL IAȘI

NR. PROIECT

32B/2019

FAZA  

S.F. + D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Dipl. Neicu Mihăiță

ELABORATOR

S.C. VEST INSTAL S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ROȘCANI PRIN PRIMAR GHEORGHIU GINOVEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire și acces auto la teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.116/31.03.2015

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.9E, NC 132258

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO LA TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.116/31.03.2015

NR. PROIECT

03/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Constatin Medaru

ELABORATOR

S.C. MED LINE GROUP S.R.L.

BENEFICIAR

ANTON RAMONA DORELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04017 Observator Astronomic municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 5

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL BACĂU

1.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

ADRESA

Strada Șoimului nr.1, municipiul Bacău ,jud. Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

NR. PROIECT

02/18

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Șef proiect: arhitect  Geliman Alexandru

ELABORATOR

S.C.GELIMAN ARHITECTURA SRL, Bacău

BENEFICIAR

PALADE BOGDAN și PALADE ROXANA MIHAELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

Zona veche a orașului Bacău,Fosta Primărie și Bibliotecă,

cod LMI: BC-II-m-B-00781, strada Ioniță Sandu Sturza nr. 1,

municipiul Bacău ,județul Bacău,

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

2.

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE  LOCUINȚĂ C10

ADRESA

Str. Ionița Sandu Sturza nr. 60, municipiul Bacău ,jud. Bacău

PROIECT

DESFIINȚARE  LOCUINȚĂ C10

NR. PROIECT

30/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Șef proiect: arhitect Harbatovschi C.

ELABORATOR

S. C. PRO ALEX  S. R. L., Bacău

BENEFICIAR

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric: „Casă”,  azi Clinica Gauss, strada Ionița Ioniță Sandu Sturza nr. 39, municipiul Bacău , județul Bacău,

 cod LMI: BC-II-m-B-00782

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

CONSERVARE RESTAURARE A MONUMENTULUI CRUCE COMEMORATIVĂ, BC-IV-m-B-00938

ADRESA

  Strada Calea Adjudului, municipiul Onești, județul Bacău

PROIECT

CONSERVARE RESTAURARE A MONUMENTULUI CRUCE COMEMORATIVĂ BC-IV-m-B-00938

NR. PROIECT

-

FAZA  

-

PROIECTANT

Specialist restaurator Marian Dăbuleanu

ELABORATOR

Specialist restaurator Marian Dăbuleanu

BENEFICIAR

PAROHIA CRUCEA DE PIATRA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument  istoric, conform LMI 2015- județul Bacău, poziția 359

„Cruce de pomenire din piatra”, în curtea Bisericii „Sf.Dumitru”-1777

strada Calea Adjudului, municipiul Onești, județul Bacău

BC-IV-m-B-00938

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE TRAPEZĂ ÎN INCINTA BISERICII TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

ADRESA

  Sat Palanca, comuna Palanca, județul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE TRAPEZĂ ÎN INCINTA BISERICII TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

NR. PROIECT

6/2019

FAZA  

S.F.

PROIECTANT

Șef proiect: arhitect Trandafiropol Alexandru

ELABORATOR

S.C.VISION ENGINEERING S.R.L.,Bucuresti

BENEFICIAR

PAROHIA TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

„Mormântul sublocotenentului erou Emil Rebreanu”,

 Sat Palanca, comuna Palanca, județul Bacău

 cod LMI: BC-IV-m-A-00939

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDEȚUL VASLUI

1.

OBIECTIVUL

REMODELAREA ACOPERIȘULUI ȘI RECONFIGURAREA TURLEI BISERICII SF. IERARH NICOLAE SI SF. TREIME, CLASATA MONUMENT ISTORIC COD LMI VS-II-m-B-06802, DIN LOCALITATEA GRĂJDENI

ADRESA

Com. Fruntișeni, Sat Grăjdeni, jud. Vaslui

PROIECT

REMODELAREA ACOPERIȘULUI ȘI RECONFIGURAREA TURLEI BISERICII SF. IERARH NICOLAE SI SF. TREIME, CLASATA MONUMENT ISTORIC COD LMI VS-II-m-B-06802, DIN LOCALITATEA GRĂJDENI

NR. PROIECT

36/  2019

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. ARHITECT MARIAN LAZĂR S.R.L.

ELABORATOR

arh. Dan D. Ionescu

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA GRĂJDENI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric:

§  Biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. Treime” a Mănăstirii Grăjdeni, cod LMI VS-II-m-B-06802, sat Grăjdeni, comuna Fruntișeni, datare : 1853-1860

 

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

PANOURI DE SEMNALIZARE MONUMENTE ISTORICE

ADRESA

Mun.Bârlad, jud. Vaslui

PROIECT

PANOURI DE SEMNALIZARE MONUMENTE ISTORICE

NR. PROIECT

-

FAZA  

-

PROIECTANT

-

ELABORATOR

-

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Ansamblul bisericii „Sf. Gheorghe” a breslei abagerilor, cod LMI VS-II-a-B-06750 ( .01, .02), Str. Popa Șapcă 11, municipiul Bârlad, datare: sec. XIX

§  Biserica „Vovidenia” și „Cuvioasa Paraschiva”, cod LMI VS-II-m-B-06760, Str. Ștefan cel Mare 1, municipiul Bârlad, datare: 1826, intervenții 1849;

§  Biserica „Sf. Dumitru”, cod LMI VS-II-m-B-06761, Str. Vasile Lupu 1, municipiul Bârlad, datare: 1830-1833;

§  Casa Națională „Stroe Belloescu”, azi Biblioteca municipală, cod LMI VS-II-m-B-06752, Str. Republicii 149, municipiul Bârlad, datare: 1906-1908;

§  Liceul de Băieți „Gh. Roșca Codreanu”, azi Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”, cod LMI VS-II-m-B-06721, Str. Bălcescu Nicolae 11, municipiul Bârlad, datare: 1886

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE

REBRICEA, RATESU-CUZEI, SASOVA, CRACIUNESTI,

COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI

ADRESA

Com. Rebricea, Sate: Rebricea, Rateșu- Cuzei, Sasova, Crăciunești, jud. Vaslui

PROIECT

SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE

REBRICEA, RATESU-CUZEI, SASOVA, CRACIUNESTI,

COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI

NR. PROIECT

10/  2019

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. ARIS CONSTRUCT S.R.L.

ELABORATOR

Ing. Bălan Iuliana

BENEFICIAR

COMUNA REBRICEA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric:

§  Situl arheologic de la Rateșu Cuzei, punct „La Chiuă”, cod LMI VS-I-s-B-06686 (RAN: 165773.01), sat Rateșu Cuzei; comuna Rebricea

DECIZIA COMISIEI

 

 

4.

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE LOCUINȚĂ PARTER ( CORP C1)

ADRESA

Mun.Huși, Str. M. Kogălniceanu, nr.6, jud. Vaslui

PROIECT

DESFIINȚARE LOCUINȚĂ PARTER ( CORP C1)

NR. PROIECT

146/2019

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

S.C. IOVICON S.R.L. VASLUI

ELABORATOR

arh. Vasile Bujdei

BENEFICIAR

S.C. TOPEDLIN IMOBILIARE S.R.L

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Ansamblu de arhitectură „1 Decembrie 1918”, cod LMI VS-II-a-B-06810, Str. 1 Decembrie 1-11, 2-14, municipiul Huși, datare: mijl. sec. XIX - prima jum. sec. XX;

§  Casa Andrian și Linde, azi Cabinet av. Veselu Tudora, cod LMI VS-II-m-B-06811, Str. 1 Decembrie 2, municipiul Huși, datare: 1910;

§  Casa Jenică Mitache, azi Grădinița nr. 4, cod LMI VS-II-m-B-06812, Str. 1 Decembrie 4, municipiul Bârlad, datare: 1910;

§  Casa Sotir Zaharia, azi casa parohială a Bisericii „Sf. Nicolae”, cod LMI VS-II-m-B-06813, Str. Str. 1 Decembrie 6, municipiul Huși, datare: 1916;

§  Casa Teodoru, azi Casa Opriș, cod LMI VS-II-m-B-06814, Str. 1 Decembrie 8, municipiul Huși, datare: 1932;

§  Casa Iancu Berea, azi Muzeul eparhial al Episcopiei Hușilor, cod LMI VS-II-m-B-06815, Str. 1 Decembrie 10, municipiul Huși, datare: 1889;

§  Camera Agricolă, azi Clubul Elevilor și Copiilor, cod LMI VS-II-m-B-06816, Str. 1 Decembrie 11, municipiul Huși, datare: 1911.

 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

 

OBIECTIVUL

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POGANA, JUD. VASLUI

ADRESA

Com. Pogana, Sate: Pogana, Tomești, Bogești, Măscurei, Cârjoani, jud. Vaslui

PROIECT

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POGANA, JUD. VASLUI

NR. PROIECT

129/  2019

FAZA  

PAC

PROIECTANT

S.C. July Expert Consulting S.R.L.

ELABORATOR

Ing. Lucian Tănase

BENEFICIAR

COMUNA POGANA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric:

§  Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI Vs-II-m-A-06776, sat Cârjăoani, com Pogana

§  Situl arheologic - Necropola Noua de la Pogana-Râpa Mâţii, cod RAN - 165425.01, sat Pogana, com. Pogana.

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

6.

OBIECTIVUL

ÎNLOCUIRE GRESIE DE LA BAZA SCĂRILOR DE LA INTRAREA PRINCIPALĂ ÎN ȘCOALĂ

ADRESA

Gimnaziul ”Mihail Kogălniceanu”, azi Școala cu clasele I-VIII, nr. 3 ”C-tin Parfene” Vaslui, jud. Vaslui

PROIECT

ÎNLOCUIRE GRESIE DE LA BAZA SCĂRILOR DE LA INTRAREA PRINCIPALĂ ÎN ȘCOALĂ, VASLUI, JUD. VASLUI

NR. PROIECT

 

FAZA  

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

Școala nr. 3 ”C-tin Parfene” Vaslui, jud. Vaslui

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric:

Gimnaziul ”Mihail Kogălniceanu”, azi Școala cu clasele I-VIII, nr. 3 ”C-tin Parfene”, cod LMI VS-II-m-B-06695

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

………………………………………………..