Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

   

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 15 noiembrie  2017

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – dr. ing. Claudiu ROMILA

4.  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

6. - Arh. Ciobănașu Cornel

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tarziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela NEGULESCU - Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi :            

Arh. Victor Kisilewicz  - Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

ARH. – Roxana GHEORGHIU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

CONSILIER – Irina ADETU

CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

 

1.

 

OBIECTIVUL

Restaurare imobil A al Universității Tehnice Gh. Asachi din Iași (consolidare, restaurare fațade și picturi interioare, restaurare/înlocuire tâmplărie, înlocuire învelitoare și șarpantă, iluminat arhitectural fațade, reabilitare finisaje și instalații, modificări interioare, amenajări exterioare) – monument istoric înscris în LMI cod IS-II-m-B-03783

ADRESA

Iași, str. Bld. Carol I, nr. 11 A.

PROIECT

RESTAURARE IMOBIL A AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE GH. ASACHI DIN IAȘI (CONSOLIDARE, RESTAURARE FAȚADE ȘI PICTURI INTERIOARE, RESTAURARE/ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI ȘARPANTĂ, ILUMINAT ARHITECTURAL FAȚADE, REABILITARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII, MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE) – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS-II-M-B-03783

NR. PROIECT

9/2016

faza   

Expertiza tehnică, studiu istoric, studiu geotehnic, studiu biologic, releveu expertiza tehnică picturi

proiectant

Ing. Firtea Constantin, Ing. Soveja Lucian, Carmen Solomonea, arh. Polizu V,
ing Răileanu P., Mirela Brăilean

ELABORATOR 

SC Geostruct SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03783 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – consolidare, extindere pe verticală, restaurare și reamenajare imobil existent

ADRESA

Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt

PROIECT

PUZ CP – CONSOLIDARE, EXTINDERE PE VERTICALĂ, RESTAURARE ȘI REAMENAJARE IMOBIL EXISTENT

NR. PROIECT

247/2017

faza   

PUZ CP consultare

proiectant

SC ARC DESIGN SRL

ELABORATOR 

Arh. Cornel Ciobănașu

BENEFICIAR

ARMEAN VASILE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 IS-II-m-B-04071 - Casă municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20;

IS-II-m-B-04072 - Casă municipiul IAŞI;IS-II-m-B-04073 - Casa Orest Tafrali;

IS-II-m-A-04074 - Catedrala romano-catolică.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Ipsilanti, nr. 2

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

537/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

BIA  Chiriță Marian Jean

ELABORATOR 

Arh. Chiriță Marian Jean

BENEFICIAR

SC AVATTI INDUSTRIES SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.

 

OBIECTIVUL

Împrejmuire, consolidare și sistematizare teren concesionat și proprietate

ADRESA

Iași, str. Otilia Cazimir, M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, std. Bucșinescu, nr. 35, 3

PROIECT

ÎMPREJMUIRE, CONSOLIDARE ȘI SISTEMATIZARE TEREN CONCESIONAT ȘI PROPRIETATE

NR. PROIECT

661/2017

faza   

DTAC ȘI PTH

proiectant

SC ACIV CONINSTAL AG SRL

ELABORATOR 

Ing. Iulian Roșu

BENEFICIAR

SC TVI CONSTRUCT SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

OBIECTIVUL

consolidare și stabilizare versanți pe teren propritate și teren concesionat

ADRESA

Iași Strada Bucșinescu, Smârdan, M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, Bucșinescu. str. Smârdan, Str. Bucșinescu ,Sf.Lazăr, Ghica Vodă

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI STABILIZARE VERSANȚI PE TEREN PROPRITATE ȘI TEREN CONCESIONAT

NR. PROIECT

23/2017

faza   

DTAC

proiectant

arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. SINFEX COMP SRL.

BENEFICIAR

S.C. TVI CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.

 

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

ADRESA

Iași,  strada Bucsinescu; Smârdan; Ghica Voda; intersesctie str. M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir

PROIECT

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

NR. PROIECT

04/2017

faza   

D.T.A.C. +P. Th.

proiectant

arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

OBIECTIVUL

Consolidare versant, construire parcare subterană și împrejmuire teren proprietate și teren concesionat – conf. PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna nr.27 și stradela Albă nr. 2

PROIECT

CONSOLIDARE VERSANT, CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 320/30.06.2009

NR. PROIECT

117/2017

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Alexandru Popovici, Ing. Ionuț Vasilachi

ELABORATOR    

S.C. EXPROCONS GOSAV & CO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  IS-II-m-B-03692 - Casa municipiul Iasi, stradela Alba nr.1 IS-II-m-B-03693 - Biserica «Schimbarea la fata »(Biserica Alba), stradela Alba nr.3 IS-II-m-B-03694 - Casa municipiul Iasi, stradela Alba nr.4

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.

 

OBIECTIVUL

Restaurare, consolidare, reamenajare, modificare, schimbare de destinație în spații de cazare în regim hotelier la C1-corpA, C2-corpB, C3-corpC, transformare acoperiș terasă în acoperiș șarpantă la C2-corpB și C3-corpC.

ADRESA

Iași, str. I.C. Brătianu nr.20-22

PROIECT

RESTAURARE, CONSOLIDARE, REAMENAJARE, MODIFICARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SPAȚII DE CAZARE ÎN REGIM HOTELIER LA C1-CORPA, C2-CORPB, C3-CORPC, TRANSFORMARE ACOPERIȘ TERASĂ ÎN ACOPERIȘ ȘARPANTĂ LA C2-CORPB ȘI C3-CORPC.

NR. PROIECT

05/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dan Constantiniu, Arh. Ana Maria Zup

ELABORATOR 

S.C. AXIS  B&D SERV COM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. IAȘI ROMÂNIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03755 Casă – sediul S.C.Moldoconstruct

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP construire centru hotelier cu servicii complementare pentru zona centrală pe teren proprietate

ADRESA

Iași stradela Uzinei, str. Varianta Uzinei nr. 4-16,16

PROIECT

PUZ CP CONSTRUIRE CENTRU HOTELIER CU SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU ZONA CENTRALĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

24/2017

faza     

PUZ CP

proiectant

arh. Ionel Oancea

ELABORATOR    

S.C. ARTCA SRL

BENEFICIAR

S.C CONCEPT MSG TRADE SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.

 

OBIECTIVUL

Reamenajare și extindere parcare existentă în curtea bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”.

ADRESA

Iași, str. Ion C. Brătianu nr.14

PROIECT

REAMENAJARE ȘI EXTINDERE PARCARE EXISTENTĂ ÎN CURTEA BISERICII „SF. IOAN BOTEZĂTORUL”.

NR. PROIECT

07/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dan Constantiniu, Arh. Ana Maria Zup

ELABORATOR 

S.C. AXIS  B&D SERV COM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA „SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03753 Biserica "Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul"

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

OBIECTIVUL

Conservarea patrimoniului local și al tradițiilor moștenirii spirituale locale prin restaurarea Bisericii „Sfântul Nicolae” – monument istoric și amenajarea sitului acesteia, sat Holboca, Com. Holboca, Jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Holobca, Sat Holboca, Str. Principală nr.34

PROIECT

CONSERVAREA PATRIMONIULUI LOCAL ȘI AL TRADIȚIILOR MOȘTENIRII SPIRITUALE LOCALE PRIN RESTAURAREA BISERICII „SFÂNTUL NICOLAE” – MONUMENT ISTORIC ȘI AMENAJAREA SITULUI ACESTEIA, SAT HOLBOCA, COM. HOLBOCA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

680/A/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR 

S.C. GENESIS S.R.L IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. NICOLAE” HOLBOCA 1 PRIN PR. PAROH CHIRICA DUMITRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04181 Biserica "Sf. Nicolae” sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.

 

OBIECTIVUL

Realizare proiect „DRAPELUL NAȚIONAL” – amplasare drapel național cu fundație și reamenajare zonă cu terasă panoramică.

ADRESA

Iași, Șoseaua Galata și strada Mănăstirii

PROIECT

REALIZARE PROIECT „DRAPELUL NAȚIONAL” – AMPLASARE DRAPEL NAȚIONAL CU FUNDAȚIE ȘI REAMENAJARE ZONĂ CU TERASĂ PANORAMICĂ.

NR. PROIECT

/2017

faza   

CONSULTARE

proiectant

Arh. Corneliu Ciobănașu

ELABORATOR 

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

OBIECTIVUL

Reamenajare și dotare cu mobilier urban a parcului Guliver.

ADRESA

Iași, str. Costache Negruzzi

PROIECT

REAMENAJARE ȘI DOTARE CU MOBILIER URBAN  PARC GULIVER

NR. PROIECT

/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Ana Maria Luca

ELABORATOR 

S.C. SERVICII PUBLICE S.A. IAȘI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – SERVICIUL INVESTIȚII PROPRII

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.

 

OBIECTIVUL

Amenajare fântână turn vest.

ADRESA

Iaşi, Areal Palas

PROIECT

FÂNTÂNĂ TURN VEST-AMENAJĂRI EXTERIOARE ANSAMBLUL PALAS - IAŞI.

NR. PROIECT

05/2011

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ion Daniel Vişan

ELABORATOR 

S.C. ATELIER PROIECTARE VIŞAN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS HOLDING S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

OBIECTIVUL

Demolare imobil în regim de urgență

ADRESA

Iași, str. Ipsilante, nr. 35

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL ÎN REGIM DE URGENȚĂ

NR. PROIECT

606/2017

faza   

DTOE

proiectant

SC GRUPO SRL

ELABORATOR 

Dr. ing. Iulian Petru Grumăzescu

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.

 

OBIECTIVUL

Schimbare tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu aceeași formă la clădirea corpului D – monument istoric LMI – IS-II-m -B-03826

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma, nr. 3

PROIECT

SCHIMBARE TÂMPLĂRIE DIN LEMN CU TÂMPLĂRIE DIN LEMN STRATIFICAT CU ACEEAȘI FORMĂ LA CLĂDIREA CORPULUI D – MONUMENT ISTORIC LMI – IS-II-M -B-03826

NR. PROIECT

 

faza   

DTAC

proiectant

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Direcția Tehnică

ELABORATOR 

ing. Dorina Prisecaru

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m -B-03826 -.Univ. „Al. I. Cuza” Iași, corp D.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Golia nr. 5

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

546/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

BIA MARIAN JEAN CHIRIȚĂ

ELABORATOR 

Arh. Marian Jean Chiriță

BENEFICIAR

SC AMI TURING SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03852 – Ansamblul Mănăstirii Golia;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.

 

BIECTIVUL

PUZ – etajare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași,  str. Maior Popescu Eremia nr. 1

PROIECT

STUDIU ISTORICO ARHITECTURAL - PUZ – ETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

/2017

faza   

STUDIU ISTORICO ARHITECTURAL  - PUZ

proiectant

ARH. Dragoș Tigâță

ELABORATOR 

S.C. “D.T.C. ARCHITECS’S INVEST” S.R.L.

BENEFICIAR

SACAGIU RADU , HATMANU IOAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

OBIECTIVUL

Construire supantă, recompartimentare, refacere fațadă principală la spațiu comercial și refacere acoperiș imobil existent

ADRESA

Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 7-11.

PROIECT

CONSTRUIRE SUPANTĂ, RECOMPARTIMENTARE, REFACERE FAȚADĂ PRINCIPALĂ LA SPAȚIU COMERCIAL ȘI REFACERE ACOPERIȘ IMOBIL EXISTENT

NR. PROIECT

41/2017

faza   

DTAC

proiectant

SC EDILBETA CONSTRUCT SRL

ELABORATOR 

Ing. Constantin Sorin și arh. Halciug Iuliana

BENEFICIAR

Pătrășcanu Genoveva și Pătrășcanu Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino-Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20.

 

OBIECTIVUL

Amplasare construcție pentru depozitare decoruri pe teren nr.cad. 126846 aflat în proprietatea Județului Iași

ADRESA

Iași, str. Ateneului, nr. 2

PROIECT

AMPLASARE CONSTRUCȚIE PENTRU DEPOZITARE DECORURI PE TEREN NR.CAD. 126846 AFLAT ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI IAȘI

NR. PROIECT

34/2016

faza   

DTAC;  DTOE

proiectant

SC CONTRAST STUDIO SRL

ELABORATOR 

Arh. Al. Ignatel

BENEFICIAR

ATENEUL TĂTĂRAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2; IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4; IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6;

IS-II-m-B-03833 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 10.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

OBIECTIVUL

Reparații fațade cu tencuieli decorative la culoarea inițială și înlocuirea tâmplăriei existente

ADRESA

Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, bl. A, Mez

PROIECT

Sediu BCR Iași – Ag. Alex. Ioan Cuza, reparații fațadă și înlocuire tâmplărie

NR. PROIECT

29.2/2015

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Mircea Ștefănescu

ELABORATOR 

CMS International Inc. SRL

BENEFICIAR

SC BCR Real Estate Management SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22.

 

OBIECTIVUL

REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE SPATIU DE LOCUIT IN POD EXISTENT

ADRESA

str. Vovideniei, nr. 19, mun. Iasi, jud. Iasi

PROIECT

REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE SPATIU DE LOCUIT IN POD EXISTENT

NR. PROIECT

11/2017

faza   

P.A.C.

proiectant

B.I.A. BUCALAU G. MIHAI-ALEXANDRU

ELABORATOR 

B.I.A. BUCALAU G. MIHAI-ALEXANDRU

BENEFICIAR

GOROVEI ILIE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric, zona de protectie: Obiectiv situat in vecinatatea Bisericii „Intrarea in biserica” Vovidenia, biserica ce dateaza din anul 1645, cod LMI IS-II-m-B-04092, aflata la pozitia 1294,

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str-la Sf. Andrei, nr. 3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza   

DTAD

proiectant

BIA HEREȘ GHEORGHE

ELABORATOR 

Hereș Gheorghe

BENEFICIAR

SC FLUX SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24,

 

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza   

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU comuna Dagâța, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Dagâța

PROIECT

ACTUALIZARE PUG ȘI RLU COMUNA DAGÂȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

21/2012

faza   

PUG

proiectant

SC ATD PROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul local al Comunei Dagâța, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUG comuna Ceplenița, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Ceplenița

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUG COMUNA CEPLENIȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

04/2013

faza   

PUG

proiectant

SC TESS CONEX SA

ELABORATOR 

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul Local al comunei Ceplenița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Grajduri

PROIECT

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

NR. PROIECT

1985/2016

faza   

PUG

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

SC BDP Construct SRL

BENEFICIAR

Comuna Grajduri, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Conform anexa 1 lista monumente com. Grajduri

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28.

 

OBIECTIVUL

Modernizare, schimbare învelitoare și inlocuire șarpantă, amenajare spațiu de locuit în pod existent la construcția C1.

ADRESA

Iași, str. Sf. Petru Movilă nr.64

PROIECT

MODERNIZARE, SCHIMBARE ÎNVELITOARE ȘI INLOCUIRE ȘARPANTĂ, AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD EXISTENT LA CONSTRUCȚIA C1.

NR. PROIECT

25/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Alexandrina Apostol

ELABORATOR 

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

BUCUR CĂTĂLIN ȘI BUCUR GABRIELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

OBIECTIVUL

Intervenție la fațadă (înlocuire ferestre) la secția exterioară Bârnova din Comuna Grajduri.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Grajduri, Sat Pădureni-intravilan

PROIECT

INTERVENȚIE FAȚADE – ÎNLOCUIREA TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE - SECȚIA EXTERIOARĂ BÂRNOVA.

NR. PROIECT

14749/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ovidiu. Dorin Alexievici

ELABORATOR 

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04104 Sanatoriul T.B.C. sat BÂRNOVA; comuna BÂRNOVA

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate, din extravilan în intravilan pentru construire service auto, branșamente.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Rediu, sat Rediu – extravilan, nr. cad. 68581

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE ATELIER AUTO (VULCANIZARE) PE TEREN PRIVAT

NR. PROIECT

11/2017

faza   

PUZ

proiectant

C.arh. Georgeta Popa

ELABORATOR 

S.C. GELICONS S.R.L.

BENEFICIAR

TERCHEA RALUCA ANDREEA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; com. REDIU

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ ( Construire două locuințe și împrejmuire teren privat).

ADRESA

Iași, Fundac Socola

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ( CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT).

NR. PROIECT

110/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Ioan Munteanu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ioan Munteanu

BENEFICIAR

HULUȚĂ CLAUDEL ȘI HULUȚĂ GETA HULUȚĂ FLORIN IONUȚ ȘI HULUȚĂ ȘTEFANA ALINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03758 Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“, Sfinţilor Atanasie şi Chiril denumită şi Socola Mică municipiul IAŞI Fundac Socola 9

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32.

 

OBIECTIVUL

PUZ - Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe individuale și colective.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Bârnova, nr. cad. 894/3/1/1/4, 894/3/1/1/1, 894/3/1/1/3

PROIECT

PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE.

NR. PROIECT

30/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

JACOTĂ FLORIN, JACOTĂ CORINA, JACOTĂ GAROFIȚA, JACOTĂ FLORENTINA, CALUTU ZAMFIRA, CALUTU MARICEL, ARAMA ADRIAN VASILE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

OBIECTIVUL

Elaborare Plan urbanistic zonal pentru trecere teren în intravilan și construire obiective de producție și depozitare.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Românești, extravilan, nr. cad. 60869

PROIECT

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TRECERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE OBIECTIVE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE.

NR. PROIECT

18A/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Ana Maria Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. FERMIS COMPANY S.R.L. PRIN COLAC ALIN-CRISTIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-B-03518 Situl arheologic de la Avântu, punct "Prosia"

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


34

 

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan și construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Podogoria Copou, nr. cad. 157697

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

572/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

TĂRNĂUCEANU ALEXANDRU RADU ȘI TĂRNĂUCEANU IOANA LĂCRĂMIOARA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

OBIECTIVUL

Realizare studii de fezabilitate pentru „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, Comuna Șcheia, Județul Iași”.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Șcheia – Ipatele

Satele Șcheia-intravilan, Satu Nou-intravilan, Căuești intravilan și extravilan

PROIECT

„ÎNFIINȚARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN SATELE ȘCHEIA ȘI SATU NOU, COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI”.

NR. PROIECT

/2017

faza   

STUDIU DE FEZABILITATE

proiectant

Ing. Alina Bădeanu

ELABORATOR 

S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COMUNA ȘCHEIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-B-03663 Situl arheologic de la Şcheia, punct "Humărie - mal stâng"

IS-I-s-B-03652 Situl arheologic de la Satu Nou, punct "Promoroace - Gârla lui Chifor"

IS-II-m-B-04254 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe”

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


36.

 

OBIECTIVUL

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Drăgușeni, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Drăgușeni – Ipatele

Satele Drăgușeni-intravilan, Frenciugi-intravilan și extravilan

PROIECT

ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

/2017

faza   

STUDIU DE FEZABILITATE

proiectant

Ing. Alina Bădeanu

ELABORATOR 

S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COMUNA DRĂGUȘENI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04152 Biserica "Sf. Gheorghe”

IS-II-m-B-04153 Fostele case boiereşti ale familiei Costin

IS-II-m-B-04160 Biserica "Sf. Treime” sat FRENCIUGI;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

OBIECTIVUL

Reamenajare imobil proprietate – construcție existentă (modificare acoperiș, fațade, funcțional, etc.)

ADRESA

Iași, str. Dr. Vicol nr.3B, ap.1

PROIECT

REAMENAJARE IMOBIL PROPRIETATE – CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ (MODIFICARE ACOPERIȘ, FAȚADE, FUNCȚIONAL, ETC.)

NR. PROIECT

52/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dragoș Tigâță

ELABORATOR 

S.C. D.T.C. ARCHITECT’S INVEST S.R.L.

BENEFICIAR

VICOL ANDREI DANIEL, FRUNZĂ MIHAI RADU ȘI CĂNILĂ ANIȘOARA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


38.

 

OBIECTIVUL

Amenajare bar în spațiu comercial existent – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.14, TR.I, ET.2

PROIECT

AMENAJARE BAR ÎN SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT – AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

07.17/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Oprișan Nicolae-Marian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Oprișan Nicolae-Marian

BENEFICIAR

S.C. LA-BAZA S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Iași, Str. Păcurari nr.101

PROIECT

AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

18/2017

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ing. Bogdan Șerbănoiu

ELABORATOR 

S.C. ȘERBĂNOIU BOGDAN & ASOCIAȚII S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MOGO IFN S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


40.

 

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate – amenajare cu caracter provizoriu (fără soclu) până la studierea terenului prin PUZ.

ADRESA

Iași, str. Păcurari nr.95

PROIECT