Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

   

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 15 mai 2018

 

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – dr. ing. Claudiu ROMILA

4.  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

6. - Arh. Ciobănașu Cornel

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tîrziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela NEGULESCU – Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magada Elena HUȚANU

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

CONSILIER – Marius MITROF

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

CONSILIER – Irina ADETU

CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, schimbare de destinație la corp C7 în clădire administrativă și transformare din pod în mansardă în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse dimensiunilor exterioare ale construcției.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.34

PROIECT

CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP C7 ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI TRANSFORMARE DIN POD ÎN MANSARDĂ ÎN VOLUMUL EXISTENT AL CLĂDIRII, FĂRĂ MODIFICĂRI ADUSE DIMENSIUNILOR EXTERIOARE ALE CONSTRUCȚIEI.

NR. PROIECT

143/2018

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Dan Ionescu

ELABORATOR

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 34

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

OBIECTIVUL

Reparații capitale, reabilitare termică și refuncționalizarea spațiilor interioare la imobil existent.

ADRESA

Iași, Aleea Copou nr.11A

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, REABILITARE TERMICĂ ȘI REFUNCȚIONALIZAREA SPAȚIILOR INTERIOARE LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

07.14/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Oprișan N. Marian

ELABORATOR

B.I.A. OPRIȘAN N. MARIAN

BENEFICIAR

TEODOR GABRIELA ȘI TEODOR LUCIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03824 Casă municipiul IAŞI Aleea Copou 11-A

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

OBIECTIVUL

Consolidare, amenajare pod și schimbare de destinație din magazie în locuință.

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna nr.37

PROIECT

CONSOLIDARE, AMENAJARE POD ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN LOCUINȚĂ.

NR. PROIECT

 

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CHIRICA VASILE ȘI CHIRICA  MARIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1025 IS-II-m-B-03864 Casă municipiul IAŞI Str. Elena Doamna 37 mijl.sec. XIX

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.16

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

103/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ov. D. Alexievici

ELABORATOR

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

ȘERBĂNESCU RADU (TOMA CĂLIN FLORIN)

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04083 Casa Moruzi municipiul IAŞI Str. Turcu 16

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

OBIECTIVUL

PUZ CP construire centru hotelier cu servicii complementare pentru zona centrală pe teren proprietate

ADRESA

Iași stradela Uzinei, str. Varianta Uzinei nr. 4-16,16

PROIECT

PUZ CP CONSTRUIRE CENTRU HOTELIER CU SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU ZONA CENTRALĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

24/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

arh. Ionel Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C CONCEPT MSG TRADE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

OBIECTIVUL

Refuncționalizare, reabilitare Casa Universitarilor Iași – monument istoric înscris în LMI cod IS-II-m-B-03782.

ADRESA

Iași, Bld. Carol I Nr.9

PROIECT

REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CASA UNIVERSITARILOR IAȘI – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS-II-M-B-03782.

NR. PROIECT

137/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ioan Munteanu

ELABORATOR

S.C. PRODOMUS S.R.L. /  S.C. ARTEHNIS. S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03782 Casa Logofătului Nicolae Canta, azi Restaurant "Casa Universitarilor" municipiul IAŞI Bd. Carol I 9

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare corp O Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

ADRESA

Iași, Bld. Carol I nr.24

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CORP O UNIVERSITATEA „AL.I. CUZA” IAȘI

NR. PROIECT

15/2017

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Andreea Popescu

ELABORATOR

S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03787 Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate și concesionat pentru organizare de șantier aferentă studiilor de specialitate (cercetare arheologică) – construcție cu caracter provizoriu pe durata acesteia.

ADRESA

Iași, str. Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazimir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan

Std. Bucșinescu, nr.35,FN,88,3

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI CONCESIONAT PENTRU ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ STUDIILOR DE SPECIALITATE (CERCETARE ARHEOLOGICĂ) – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ACESTEIA.

NR. PROIECT

26/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Dr. arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L., S.C. SINFEX COMP S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și stabilizare versanți pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Iași, Str. Bucșinescu, Smârdan, M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, std.Bucșinescu. str. Smârdan+Str. Bucșinescu ,Sf.Lazăr, Ghica Vodă nr. 39,90,3,88+(37A+37), 5, FN

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI STABILIZARE VERSANȚI PE TEREN PROPRITATE ȘI TEREN CONCESIONAT

NR. PROIECT

23/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh.dr. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. SINFEX COMP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

ADRESA

Iași,  strada Bucsinescu; Smârdan; Ghica Voda; intersesctie str. M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir

PROIECT

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

NR. PROIECT

04/2017

faza  

D.T.A.C. +P. Th.

proiectant

arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de evidența a monumentului istoric „Casa Roset-Catargiu” Răducăneni

ADRESA

Jud. Iași, Com. Răducăneni, Sat Răducăneni

PROIECT

FIȘA ANALITICĂ DE EVIDENȚA A MONUMENTULUI ISTORIC „CASA ROSET-CATARGIU” RĂDUCĂNENI

NR. PROIECT

/2018

faza  

AVIZARE

proiectant

Arh. Ovidiu Dorin Alexievici

ELABORATOR

S.C. AOD EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA COMUNEI RĂDUCĂNENI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04235 Casa Roset - Catargiu sat RĂDUCĂNENI; comuna RADUCĂNENI

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.298/28.07.2017.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.298/28.07.2017.

NR. PROIECT

583/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. Great Lakes Construction S.R.L. Și S.C. Next Capital Investments S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

972 IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" mun. IAŞI Str. Cozma Toma 4

971 IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi mun. IAŞI Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.

 

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiunea de locuințe, spații comerciale, birouri și parcare subterană pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 344/29.10.2014.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 344/29.10.2014.

NR. PROIECT

40/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ana Chiprian

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA, IANOS ADRIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza  

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15

 

OBIECTIVUL

Modernizare fațadă la imobil existent.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54

PROIECT

MODERNIZARE FAȚADĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

39/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ana Chiprian

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

IANOS ADRIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17

 

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan urbanistic general Comuna Cozmești, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Cozmești

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

2335/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COZMEȘTI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan urbanistic general Comuna Ruginoasa, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ruginoasa

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

4569/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINOASA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19

 

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU comuna Dagâța, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Dagâța

PROIECT

ACTUALIZARE PUG ȘI RLU COMUNA DAGÂȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

21/2012

faza  

PUG

proiectant

SC ATD PROIECT SRL

ELABORATOR

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul local al Comunei Dagâța, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUG comuna Ceplenița, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Ceplenița

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUG COMUNA CEPLENIȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

04/2013

faza  

PUG

proiectant

SC TESS CONEX SA

ELABORATOR

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul Local al comunei Ceplenița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21

 

OBIECTIVUL

PUZ – construire locuințe colective pe teren proprietate cu nr. cad. 144370 prin demolare construcție existentă C1.

ADRESA

Iași, str. Jelea nr.10

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 144370 PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1.

NR. PROIECT

28/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

BĂNCILĂ ROXANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

OBIECTIVUL

Racordare la rețeaua de gaze naturale prin extindere rețea și branșament la rețeaua de gaze naturale pentru imobil – locuință, situat în Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840.

ADRESA

Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840

PROIECT

EXTINDERE CONDUCTĂ, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM

NR. PROIECT

/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Pavaloi P.

ELABORATOR

S.C. MIC DAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire Centrul medical pe teren proprietate Farmacia Adriana A&G Med S.R.L. și Ionașcu Bogdan Alexandru, str. Ion Creangă nr.16-18.

ADRESA

Iași, str. Ion Creangă nr.16-18

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE CENTRUL MEDICAL PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

16/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FARMACIA ADRIANA A&G MED S.R.L. ÎN ASOCIERE CU IONAȘCU BOGDAN ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2

IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4

IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6

IS-II-m-B-03833 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 10

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

OBIECTIVUL

PUZ – extindere clădire existentă C1, construire spații de producție, depozitare, birouri prin demolare clădire C2.

ADRESA

Iași, str. Aurel Vlaicu nr.78

PROIECT

PUZ – EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ C1, CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE, BIROURI PRIN DEMOLARE CLĂDIRE C2.

NR. PROIECT

367/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L. PRIN CĂTĂLIN CRISTIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25

 

OBIECTIVUL

Faza SF – Fluidizarea traficului din intersecția Podu Roș cu Splai Bahlui Mal Drept și Bld. Prof. Dimitrie Mangeron prin două pasaje supraterane unidirecționale, cu o singură bandă.

ADRESA

Iași, zona Podu Roș

PROIECT

FLUIDIZAREA TRAFICULUI DIN INTERSECȚIA PODU ROȘ CU SPLAI BAHLUI MAL DREPT ȘI BLD. PROF. DIMITRIE MANGERON PRIN DOUĂ PASAJE SUPRATERANE UNIDIRECȚIONALE, CU O SINGURĂ BANDĂ.

NR. PROIECT

42/2017

faza  

STUDIU DE FEZABILITATE

proiectant

Ing. Bogdan ilie Hritcu

ELABORATOR

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

OBIECTIVUL

Contestație referitor proiect Construire locuință individuală prin demolare construcție existentă – beneficiari ABU NAHLEH OSAMA ȘI ABU NAHLEH VIORICA

ADRESA

Iași, Aleea Uzinei nr.1

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONTESTAȚIE

proiectant

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

PÎSLARIU D. GEORGETA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27

 

OBIECTIVUL

Contestație referitor proiect Construire locuință individuală prin demolare construcție existentă – beneficiari ABU NAHLEH OSAMA ȘI ABU NAHLEH VIORICA

ADRESA

Iași, Aleea Uzinei nr.1

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONTESTAȚIE

proiectant

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

NICA GHEORGHE, NICA MARCHIAN, NICA MARIANA, NICA MARIA, PÎSLARIU VASILE, PÎSLARIU D. GEORGETA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuință individuală prin demolare construcție existentă.

ADRESA

Iași, Aleea Uzinei nr.1

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISNTENTĂ.

NR. PROIECT

18/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

ABU NAHLEH OSAMA ȘI ABU NAHLEH VIORICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29

 

OBIECTIVUL

Amenajare parcare descoperită pe teren concesionat.

ADRESA

Iași, str. Moara de Foc nr.2B

PROIECT

AMENAJARE PARCARE DESCOPERITĂ PE TEREN CONCESIONAT.

NR. PROIECT

598/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DAZZ GROUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Crișan nr.10

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

15/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31

 

OBIECTIVUL

Sesizare referitor proiect „Construire locuințe colective pe teren proprietate” – beneficiar S.C. LOGOTETI IMOBILIARE S.R.L.

ADRESA

Iași, Str. Eternitate Nr.39

PROIECT

Sesizare referitor proiect „Construire locuințe colective pe teren proprietate” – beneficiar S.C. LOGOTETI IMOBILIARE S.R.L.

NR. PROIECT

 

faza  

SESIZARE

proiectant

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Eternitate Nr.39

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

471/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. P. Cantoriu

ELABORATOR

S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LOGOTETI IMOBILIARE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


33

 

OBIECTIVUL

Demolare clădiri existente (C1 și C2) pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Șoseaua Voinești Nr.16

PROIECT

DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1 ȘI C2) PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

5/2018

faza  

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Lucian Cocea Lionescu

ELABORATOR

S.C. STUDIO APUNCT S.R.L.

BENEFICIAR

CRĂCIUNESCU ADRIAN-DANIEL ȘI CRĂCIUNESCU ANA CRISTINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

OBIECTIVUL

Reabilitare termică, reparații acoperiș, schimbare învelitoare, schimbare tâmplărie, împrejmuire teren și reparații, recompartimentare și modernizare interioară, recompartimentare.

ADRESA

Iași, str. Buna Vestire nr.16 și str. Grigore Vieru nr.16/8

PROIECT

REABILITARE TERMICĂ, REPARAȚII ACOPERIȘ, SCHIMBARE ÎNVELITOARE, SCHIMBARE TÂMPLĂRIE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI REPARAȚII, RECOMPARTIMENTARE ȘI MODERNIZARE INTERIOARĂ, RECOMPARTIMENTARE.

NR. PROIECT

10/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Vasile Mihai

ELABORATOR

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

BUCUR CĂTĂLIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


35

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Construire incubator de afaceri și locuințe colective pe teren proprietate, persoană juridică.

ADRESA

Iași, Șos. Bucium

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE INCUBATOR DE AFACERI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE, PERSOANĂ JURIDICĂ.

NR. PROIECT

593/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. AGIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola

IS-II-m-B-03759 Palatul Mihai Sturza, azi Sediu S.C. Agroindustriala Bucium

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

OBIECTIVUL

Amenajare pod existent, refacere acoperiș, închidere balcoane și refacere fațade la locuință existentă.

ADRESA

Iași, str. Gospodari nr.3

PROIECT

AMENAJARE POD EXISTENT, REFACERE ACOPERIȘ, ÎNCHIDERE BALCOANE ȘI REFACERE FAȚADE LA LOCUINȚĂ EXISTENTĂ.

NR. PROIECT

19/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Radu Ultimescu

ELABORATOR

S.C. PROMRAX S.R.L.

BENEFICIAR

BARBU MIHAI ȘI BARBU DANIELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


37

 

OBIECTIVUL

Consolidare, renovare, reamenajare interioară, refacere fațade, schimbare acoperiș la locuința C1, schimbare destinație garaj în bucătărie de vară.

ADRESA

Iași, str. Dumitrașcu Cantacuzino nr.13

PROIECT

CONSOLIDARE, RENOVARE, REAMENAJARE INTERIOARĂ, REFACERE FAȚADE, SCHIMBARE ACOPERIȘ LA LOCUINȚA C1, SCHIMBARE DESTINAȚIE GARAJ ÎN BUCĂTĂRIE DE VARĂ.

NR. PROIECT

21/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Radu Ultimescu

ELABORATOR

S.C. PROMRAX S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FEDORENCIUC MIHAELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03774 Casă municipiul IAŞI Str. Cantacuzino Ion, dr. 14

IS-II-m-B-03776 Casă municipiul IAŞI Str. Caragiale Ion Luca 9

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire ansamblu birouri, locuințe, spații comerciale, spații prestări servicii pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Șos. Moara de Foc Nr.43A, Str. Păcurari Nr.95

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU BIROURI, LOCUINȚE, SPAȚII COMERCIALE, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DAZZ GROUP S.R.L. ȘI MARIAN CĂLIN ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere municipiul IAŞI Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


39

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuințe în cabinet stomatologic, amenajări interioare și recompartimentare.

ADRESA

Iași, str. Arcu nr.24

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE ÎN CABINET STOMATOLOGIC, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI RECOMPARTIMENTARE.

NR. PROIECT

06/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Vasile Mihai

ELABORATOR

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

POPOIU IULIANA DIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

OBIECTIVUL

Consolidare, restructurare imobil existent, transformare pod în mansardă locuibilă, împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Nicolae Bălcescu nr.30

PROIECT

CONSOLIDARE, RESTRUCTURARE IMOBIL EXISTENT, TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

138/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ivanciu Răzvan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Ivanciu Răzvan

BENEFICIAR

SCARSO VINCENZO

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


41

 

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr. 57/30.01.2018.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr. 44

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

51/2015

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Dr. Arh. Ionel Corneliu Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MARLUC H S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe individuale și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.558/15.12.2017.

ADRESA

Iași, Fundac Socola nr.7

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.558/15.12.2017.

NR. PROIECT

26/2008

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Apostol Alexandrina

ELABORATOR

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

HULUȚĂ CLAUDEL, HULUȚĂ GETA ȘI HULUȚĂ FLORIN-IONUȚ ȘI HULUȚĂ ȘTEFANA-ALINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03758 Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“, Sfinţilor Atanasie şi Chiril denumită şi Socola Mică, municipiul IAŞI Fundac Socola 9

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI