Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

NR.         / DATA 25.08.2021

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 6 septembrie 2021 - 13 septembrie 2021, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  1 septembrie .2021, ora 09.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

           În  data de 13 septembrie 2021 ora 9,00 vom organiza ședința în mediul virtual.

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 1 septembrie 2021, ora 9.00.

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 5 septembrie 2021

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email până la data de 17 septembrie.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de maxim 5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5, conform art. 17, alin (9)

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv interimar  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei

 

c 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa 06-13 septembrie 2021

Opisul ședinței   lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 :

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia LECA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR – DELEGAT CF. O.M.C. 701/09.07.2021 – CONSILIER BOBI APĂVĂLOAEI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR EXECUTIV BOBI APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

188 din 28.01.2021, 2015 din 03.08.2021, CU 1672 din 27.10.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – construire ansamblu industrial cu spații de depozitare, comerț, producție și servicii, amenajare sens giratoriu la intersecția cu DN28/E583 și schimbare parțială a zonei funcționate din A1 în IS2 – conform aviz de oportunitate nr.5/19.10.2020.

ADRESA

Județul iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, nr. cad. 902259

NR. PROIECT

507/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ARHINVEST HOLDING S.R.L. REPREZENTATĂ DE BUIMAC BOGDAN

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545 Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă", sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2043 din 04.08.2021, CU 187 din 14.04.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, anexe gospodărești, garaj, lucrări de sistematizare verticală, amenajări exterioare, împrejmuire teren, racord utilități și demolare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu - intravilan, drum public, nr. cad. 71024, 63699

NR. PROIECT

21-02/2021

FAZA   

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Gavril

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

BUTNĂRAȘU ALINA ȘI BUTNĂRAȘU VIRGIL

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2037 din 04.08.2021, CU 770 din 26.03.2020

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective, amenajare incintă, sistematizare verticală și împrejmuire teren proprietate privată conform PUZ aprobat prin HCL nr. 22 din 31.01.2020.

ADRESA

județul Iași, zona Bucium, nr. cad. 139057

NR. PROIECT

102/02.03.2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Terentiev Victor

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

IȘTOC MARIUS-ȘTEFĂNEL ȘI IȘTOC ROXANA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2040 din 04.08.2021, CU 1024 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Lucrări de reconstruire clădire existentă C1 cu păstrarea POT și supraetajare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Th. Văscăuțeanu nr. 20, nr. cad. 158170

NR. PROIECT

62/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ovidiu M. Murgu

S.C. CASA MINIMA S.R.L.

BENEFICIAR

SĂCĂLEANU VIOREL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04083 Casa Moruzi, municipiul IAŞI, Str. Turcu 16

IS-II-m-B-03829 Casă, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 16-A

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1403 din 26.05.2021, 2055 din 06.08.2021, CU 1161 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – Amenajare spațiu de locuit în pod existent, 3 apartamente (fără modificarea volumetriei exterioare).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Florilor nr.11, et. POD, nr. cad. 161410-C1-U23

NR. PROIECT

132/25.05.2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

422 din 22.02.2021, 2058 din 06.08.2021, CU 1501 din 16.07.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ipsilante nr. 20, nr. cad 135766

NR. PROIECT

21/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Mihai Nucu Ilinescu, arh. Andrei Dragoș Pîcă

S.C. RUMCO PROIECT EXPERT S.R.L.

BENEFICIAR

SĂNĂTESCU FERDINAND

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“

DECIZIA COMISIEI

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2060 din 09.08.2021, CU 1779 din 26.07.2021

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă tip unipol (construcție cu caracter provizoriu).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Nicoriță intersecție cu strada Vasile Lupu, nr. cad.169557

NR. PROIECT

202-25-46/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Liviu Stănciulescu

S.C. ERIS-FAVIO CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. NOOR ANSARI S.R.L. PRIN FADI RAMADAN

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2091 din 11.08.2021, CU 181 din 20.11.2020

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ – Introducere teren în intravilan pentru obiectivul: Construire locuințe individuale și anexe.

ADRESA

județul Iași, comuna Popricani, extravilan, nr. cad. 65141

NR. PROIECT

60/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru C. Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

TEMNEANU DANIELA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2127 din 16.08.2021, CU 1269 din 18.05.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizația de construire nr. 890/20.08.2020 „Construire locuință colectivă mică, împrejmuire teren și acces auto din Aleea M. Sadoveanu conform PUZ aprobat prin HCL nr. 338/29.08.2017”.

ADRESA

județul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, nr. cad. 149212

NR. PROIECT

120/2021

FAZA   

D.T.A.C., .P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. ARCHIS SPACE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. RAL CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04017 Observator Astronomic, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 5

IS-II-m-B-04018 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 39

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2134 din 16.08.2021

OBIECTIVUL

Solicitare prelungire termen valabilitate Aviz D.J.C. Iași nr. 66/2016/Z privind „Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 și C2. - Iași, Bld. Carol I Nr.56A”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr. 56A

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

S.C. ROMANEC MEDICAL S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1536 din 09.06.2021, 2159 din 18.08.2021, CU 1128 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Demolare corp C4 (magazie).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr. 1A

NR. PROIECT

573/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adrian Tudorache - S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

Studiu istoric de fundamentare: arh. Adina Grigorovschi – S.C. ARHISTIL S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. ALupoae Daniel – S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu, municipiul IAŞI, Stradela Sf. Atanasie 1

DECIZIA COMISIEI

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2161 din 18.08.2021, CU 1589 din 29.06.2021

OBIECTIVUL

Rețea de alimenatre cu gaze naturale (extindere rețea și branșament la rețea) pentru imobil, situat în Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 1, NC 130431.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 1, NC 130431.

NR. PROIECT

/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Ciobanca Mihai

S.C. VANGAZ INSTAL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. PENTRU FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04084 Hotel Traian, municipiul IAŞI, Piaţa Unirii 1

DECIZIA COMISIEI

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2187 din 23.08.2021, CU 273 din 12.05.2021

OBIECTIVUL

Demolare și construire dispensar uman în sat Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, comuna Erbiceni, sat Erbiceni – intravilan, nr. cad. 61490

NR. PROIECT

CIV-10-2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Andrei Copacianu, Arh. Irina Nistor

S.C. INTO SR.L.

BENEFICIAR

COMUNA ERBICENI PRIN PRIMAR LUNGU IONEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04156 Biserica "Sf. Împăraţi”, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-II-m-B-04157 Gară, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2196 din 24.08.2021, CU 525 din 29.03.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Ciurbești, strada Bisericii, nr. cad. 88706

NR. PROIECT

109/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ing. Cusutura Sebastian

S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

MUSTEREȚ VASILE ȘI MUSTEREȚ CORINA PETRONELA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04123 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”, sat CIURBEŞTI; comuna MIROSLAVA

IS-II-m-B-04124 Biserica "Sf. Voievozi”, sat CIURBEŞTI; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2200 din 24.08.2021, CU 350 din 16.06.2021

OBIECTIVUL

Construire sediu administrativ, fosă, împrejmuire (condiționat de eleborare și aprobare PUZ).

ADRESA

județul Iași, comuna Andrieșeni, extravilan, nr. cad. 61307, 61433

NR. PROIECT

515/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AGRALMIXT S.A.

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2204 din 24.08.2021

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Scânteia, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scânteia

NR. PROIECT

01/2013

FAZA   

P.U.G.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Florin Mrejeru - S.C. FLOYD PROJECT S.R.L.

 

BENEFICIAR

COMUNA SCÂNTEIA PRIN PRIMAR DARABANĂ MIHAI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04107 Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (Sânziene), sat BOROŞEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04122 Conac, sat CIOCÂRLEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04240 Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03541   Situl arheologic de la Boroseşti, sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03542   Situl arheologic de la Boroseşti, punct "Pe Lesa" sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

DECIZIA COMISIEI

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2197 din 24.08.2021, CU 3113 din 26.09.2018

OBIECTIVUL

PUZ – Modificare/actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 251/26.05.2008, în vederea construirii de noi obiective pe teren în administrare.

ADRESA

județul Iași, strada dr. Vicol nr. 10, nr. cad. 150935 (fost 17904)

NR. PROIECT

17/2018

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Ignățel, arh. Dan Poiană

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

PENITENCIARUL IAȘI

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2214 din 25.08.2021, CU 2469 din 04.11.2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea, modernizarea, supraetajarea cu un nivel și dotarea CĂMINELOR C6, C7, C8, din Complexul Studențesc „Titu Maiorescu” al Universității „Al I. Cuza” din Iași, b-dul. Carol I nr. 17 (Cămin C6, Complex Studențesc „Titu Maiorescu”) și strada Titu Maiorescu nr. 15 (Căminele C7 și C8, Complex Studențesc „Titu Maiorescu”) Municipiul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr. 17 - strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152299

NR. PROIECT

151/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihai Grajdeanu, arh. Ana Chiprian

S.C. COMPASSARCH S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza”, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 11

DECIZIA COMISIEI

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2216 din 25.08.2021, CU 1587 din 29.06.2021

OBIECTIVUL

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru amenajarea terenului pe care sunt construite cele 11 blocuri ANL aflate în administrarea DSPJ Iași, investiție constând în sistematizarea pe verticală a terenului existent cu creare de drumuri auto, alei pietonale, spații verzi, spații de joacă pentru copii, parcări auto, bariere auto etc.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Bucium nr. 36, nr. cad. 138779

NR. PROIECT

20/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ing. Calancea Darius, ing. Alexandru Ionuț, arh. Manolache Andrei

S.C. INFRA PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI PRIN S.C. INFRA PROJECT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03756  Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

IS-II-m-A-03757 Biserica “Schimbarea La Faţă” a Mănăstirii Socola şi Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Socola Mică, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2209 din 25.08.2021, CU 2022 din 27.08.2021

OBIECTIVUL

Construire unitate medicală cu spitalizare de zi, P+3E (cu radioterapie, ambulatoriu, imagistică), împrejmuire, amenajare acces, parcare și incintă, amplasare firmă luminoasă și panou publicitar pe sol, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 95A, nr. cad. 171033

NR. PROIECT

191/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitectură: arh. Johannes Bertleff, arh. Adrian Ianchis – S.C. JB ARHITECTURA A.R.L.

Studiu istoric fundamentare PUZ: arh. Corneliu Ciobănașu

Raport diagnostic arheologic: conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, cercet. șt. III dr. Andrei Asăndulesei

BENEFICIAR

S.C. MEDEUROPA INVESTIȚII S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2225 din 26.08.2021, CU 2182 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Amplasare lift exterior pe fațadă clădire existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arcu nr. 18, nr. cad. 16046, 155431

NR. PROIECT

69/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

specialist MC arh. Bogdan Mihul, Arh. Ana-Maria Săvescu - S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. C-tin Firtea, ing. Răzvan Orghici – S.C. RO DESIGN STUDIO S.R.L.

Studiu istoric: arh. Bogdan Mihul, arh. Ana Maria Zup, arh. Ana-Maria Săvescu

BENEFICIAR

DOBREA CLIMEC NICULAI ȘI DOBREA CLIMEC RODICA

Regim de protectie

Imobil monument : IS-II-m-B-03708, Casă, municipiul IAŞI, Str. Arcu 18

IS-II-m-B-03707 Casă     municipiul IAŞI  Str. Arcu 16

IS-II-m-B-03709 Casă     municipiul IAŞI  Str. Arcu 20

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2229 din 26.08.2021, CU 2412 din 30.10.2020

OBIECTIVUL

R.K., consolidare și reabilitare termică clădire existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 85

NR. PROIECT

2506/30.01.2021

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

C.arh. Georgeta Popa – S.C. GELICONS S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Ovidiu Petcu

BENEFICIAR

MITROFAN ELENA CRISTINA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04027 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sărăriei 91

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2239 din 26.08.2021, CU 2777 din 08.12.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – construire locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 167308

NR. PROIECT

20/2019

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHIGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ROTARU DORIN ȘI ROTARU DANIELA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2248 27.08.2021, CU 10 din 15.03.2021

OBIECTIVUL

Reabilitarea și modernizarea dispensarului din comuna Popești, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Popești, sat Popești, strada Principală nr. 64

NR. PROIECT

03/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

dr. ing. Teslărașu Irina-Elena, arh. Stănoaie Ștefania-Teodora

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA POPEȘTI PRIN PRIMAR VASILE LUPU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04228 Biserica de lemn "Sf. Treime”, sat POPEŞTI; comuna POPEȘTI

IS-II-a-B-04229  Ansamblul conacului Cantacuzino – Paşcanu, sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1838 din 12.07.2021, 2250 din 27.08.2021,  CU 84 din 18.01.2021

OBIECTIVUL

Îmbunătățiri funciare ca urmare a efectelor hidrologice.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Fundac Păun nr.22, nr. cad. 163190

NR. PROIECT

38/2021

FAZA   

D.T.A.C. - LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. C. Paraschivescu - S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Plătică Dorel – S.C. PROCONRIM S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GOLAND IMOBIL S.R.L.

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

DECIZIA COMISIEI

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2251 din 27.08.2021, CU 1313 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Înlocuire tâmplărie exterioară, modificare fațadă și amplasare semnalistică publicitară.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negri nr. 12, bl. G3, et. P, ap. Sp. Com., nr. cad. 612/1/P/SP. COM.

NR. PROIECT

52021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Spiridon Ionuț, Arh. Andrei Fronea

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONALTURA REALTY S.R.L. PRIN CRIȘU CIOCÎNTĂ CĂTĂLIN GHEORGHE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centru istoric si Curte Domneasca 

Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 17

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2252 din 27.08.2021, CU 2836 din 14.12.2020

OBIECTIVUL

Restaurare biserica Sf. Haralambie.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Octav Botez  nr. 4, nr. cad. 148161-C1

NR. PROIECT

10/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Sef proiect: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Ion-Daniel Vișan - S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

Expertiza tehnică: Ing. Szalontay Coloman Andrei S.C. EXPROSOV S.R.L.

Studiu istorico-arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Paul Filip Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba

Documentație conservare/restaurare pictură murală: specialist restaurator Carmen C. Solomonea

BENEFICIAR

PAROHIA SF. HARALAMBIE PRIN RADU BRANZA

Regim de protectie

Imobil monument: IS-II-m-B-03750 Biserica "Sf Haralambie" (Biserica lui Tufecci - Başa), municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 4

IS-II-m-B-03747 Casa scriitorului Octav Botez, municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 1

IS-II-m-B-03748 Şcoală (tip Spiru Haret), municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2

IS-II-m-B-03749 Casa Corpului Didactic, municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2-A

IS-II-m-B-03751 Casa Corsescu, municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 5

DECIZIA COMISIEI

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1584 din 14.06.2021, 2257 din 27.08.2021, CU 1419 din 26.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și anexe.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Manolache Drăghici nr. 3 (fost 1), nr. cad. 152480

NR. PROIECT

190/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tudor Victor Andrieș - S.C. NEZ STUDIO S.R.L.-D

Studiu istoric-arhitectural: arh. Smărăndița G. Gâlea - S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRICA ȘTEFAN PRIN CHIRICA SILVIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2264 din 30.08.2021, CU 139 din 12.07.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire și branșamente utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealu Zorilor, nr. cad. 65894

NR. PROIECT

104/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Micu Ioan Gabriel

S.C. CONTURUM SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

MIHAI AXINTE

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1126 din 29.04.2021, 2265 din 30.08.2021,  CU 2884 din 21.12.2020

OBIECTIVUL

Construire ansamblu de locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr.267/30.10.2013.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Viticultori, nr. cad. 144428, 144429, 144430, 144431, 144432, 144433, 144434, 144436

NR. PROIECT

20/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect, arh. Micu Ioan Gabriel, arh. Colesniuc Daniel – S.C. CONTURUM SERVICES S.R.L. IAȘI

Studiu geotehnic și de stabilitate: ing. Al. A. Chelărașu - S.C PROCONRIM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CONTOLORU DUMITRU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089 Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, mun. IAŞI, Str. Viticultorilor 30

DECIZIA COMISIEI

 

 31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1642 din 17.06.2021, 2267 din 30.08.2021,  CU 237 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – deviere rețea canalizare, extindere rețea alimentare cu apă, extindere rețea canalizare și branșamente la rețele apă și canalizare, pentru imobil – locuințe colective, cu regim de înălțime S+D+P+4E, situat în Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9, nr. cad. 15588.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr.7B-9, nr. cad. 15588.

NR. PROIECT

1/2017

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Apetroi Ion Vlăduț

P.F.A. Ing. Apetroi Ion Vlăduț

BENEFICIAR

S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L., S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS S.R.L. ȘI S.C. BETACONT INTERNAȚIONAL S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" , municipiul IAŞI,  Str. Cozma Toma 4

IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

884 din 07.04.2021, 1674 din 23.06.2021, 2269 din 30.08.2021,  CU 444 din 23.02.2021, C.U. 1133 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Amenajare pod existent în spațiu de locuit, înlocuire acoperiș și amplasare scară exterioară fără închideri perimetrale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr.58, nr. cad. 153342, 153342-C1

NR. PROIECT

15/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Christian Ignățel - S.C. AXLINE STUDIO S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu, ing. Bogdan Humă - S.C. STRUCT CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

ANDREESCU GEORGE ȘI ANDREESCU ANDREEA SIMONA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2268 din 30.08.2021, CU 01/18.01.2021

OBIECTIVUL

Construire altar de vară.

ADRESA

județul Iași, comuna Bivolari, sat Soloneț, nr. cad. 60982

NR. PROIECT

11/2021

FAZA   

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Pîcă Andrei Dragoș - S.C. IMPRO S.R.L. IAȘI

Studiu geotehnic: I.I. ING. MIHAI BUNDUC

BENEFICIAR

PAROHIA SOLONEȚ PRIN PREOT PAROH ULMAN CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04248 Biserica "Sf. Ilie”, sat SOLONEŢ; comuna BIVOLARI

DECIZIA COMISIEI

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1994 din 29.07.2021, 2272 din 31.08.2021,  CU 1293 din 21.05.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1 existentă pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Albineț nr.28, nr. cad. 169544-C1

NR. PROIECT

03/2021

FAZA   

D.T.A.D.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Raluca Petrilă-Fecioru

S.C. ATELIER GRADIENT S.R.L.

BENEFICIAR

STOLERIU LUIZA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03699 Casa Gheorghe Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 21

IS-II-m-B-03700 Casa actorului Miluţă Gheorghiu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 23

DECIZIA COMISIEI

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2276 din 31.08.2021, CU 2185 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea prin consolidare și extindere precum și modernizarea și dotarea Sălii de sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, municipiul Iași, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C8

NR. PROIECT

P02/2021

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Dragoș Alexandru Fodoreanu, arh. Mihai Rusu

S.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2282 din 01.09.2021, CU 1931 din 27.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ - Construire imobil cu funcțiuni mixte, cantină și bibliotecă, prin demolarea construcției existente, C1 (Sala de sport),

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 14, nr. cad. 120931, 120931-C1

NR. PROIECT

/2021

FAZA   

CONSULTARE P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vișan Ion-Daniel

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GR.T.POPA” -  IAȘI

Regim de protectie

LMI 1215 - IS-II-m-B-04023 – Casa ”Anastasie Bașotă”

LMI 983 – IS-II-m-B-03834 – Biserica ”Pogorârea Sf. Duh”-Curelari

LMI 1249 – IS-II-m-B-04057 – Sinagoga Mare

LMI 1011 – IS-II-a-A-03852.06 – Turnul de colț N-E al zidului de incintă al Mănăstirii Golia

LMI 1628 – IS-IV-m-B-04361– Fostul sediu al revistei ”Contemporanul”

DECIZIA COMISIEI

 

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2283 din 01.09.2021

OBIECTIVUL

Intervenții de urgență la biserica „Sfinții Voievozi” sat Zlodica, comuna Ceplenița, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ceplenița, sat Zlodica

NR. PROIECT

/2021

FAZA   

LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Filip Ciobănașu, arh. Radu Andrei, arh. Nicoleta Caba, ist. Celina Gora – ASOCIAȚIA ACTUM

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA ACTUM – AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE MOLDOVA NORD

Regim de protectie

IS-II-m-B-04273 Biserica de lemn "Sf. Voievozi”, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

38.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2284 din 01.09.2021, CU 2317 din 20.10.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare fațadă imobil.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 14, nr. cad. 139100

NR. PROIECT

436/07.2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ing. Marius Butnariu, arh. Anuța Popa - S.C. OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: dr. ing. Dan Olaru – S.C. NAMUR STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

GHEORGHIU DIANA ANTONIA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03829 Casă, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 16-A

DECIZIA COMISIEI

 

39.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2696 /14 09 2020, 59 din 11.01.2021, 2285 din 01.09.2021,  C.U. 492 din 03.03.2020

OBIECTIVUL

PUZ – construire sală de sport și corp de legătură la ȘCOALA PRIMARĂ „CAROL I” IAȘI

ADRESA

Municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 6, NC 159040

NR. PROIECT

588/2018

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitectură: șef proiect arh. Chiriță Marian Jan - B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

Studiu istoric: arh. Teodor Anghel, specialist M.C.

Studiu istorico-arheologic: arhg. Sepcialist Elena Gherman

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI - ȘCOALA PRIMARĂ „CAROL I” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03828 Şcoala generală "Carol I“, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 6

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

40.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2220 din 25.08.2021, CU 65 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Cucuteni, sat Cucuteni-intravilan, NC 60512

NR. PROIECT

60/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Apostol Alexandrina

S.C. EXPERT TOTAL CASA S.R.L.

BENEFICIAR

NIȚOAIA RADU-VASILE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04140 Biserica "Sf. Voievozi”, sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-II-m-B-04141 Casele familiei Cantacuzino, sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

DECIZIA COMISIEI

 

JJUDETUL BACĂU

41.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

684/22.03.2021

Revenire cu completări cerute în ședința CZMI nr. 5-Iași din 02.08-12.08.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă

ADRESA

Str. Mihai Eminescu, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

04/2021

FAZA   

D. T. A. D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Birou de arhitectură Lucian Cortez

Arh. Cortez Lucian

BENEFICIAR

Pârâianu Mădălin-Nicolae și Pârâianu Fica

Regim de protectie

 În zona de protecție a patrimoniului conform P.U.G. al Municipiului Bacău (HCL 84 din

 2012)

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

42.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

1592/16.06.2021

Revenire cu completări cerute în ședința CZMI nr. 5-Iași din 02.08-12.08.2021

OBIECTIVUL

Autorizarea executării lucrărilor de construire pentru obiectivul locuință, anexe, împrejmuire teren și record utilități tehnico-edilitare (alimentare cu energie electrică, cu gaze natural și apă).

ADRESA

Str. Aleea Teilor, nr. 29, sat Fântânele, com. Hemeiuș, jud. Bacău

NR. PROIECT

11/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ – COLAC ALEXANDRU SORIN

Ing. Laura GRĂMADĂ

BENEFICIAR

Trifan Alexandru și Trifan Alexandra-Brândușa

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului „Biserica Sf. Voievozi”, sat Fântânele, com.

 Hemeiuș, jud. Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00831.

DECIZIA COMISIEI

 

43.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

1610/17.06.2021

OBIECTIVUL

PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA LUIZI-CĂLUGĂRA, JUD. BACĂU

ADRESA

Com. Luizi-Călugăra, jud. Bacău

NR. PROIECT

7/2005

FAZA   

P.U.G.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. NISTOR DESIGN S.R.L.

Arh. Crizantema SOFRONEA

BENEFICIAR

U.A.T. LUIZI-CĂLUGĂRA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

44.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2094/04.08.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcții C1 și C2

ADRESA

Str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 81B, Bacău, jud. Bacău

NR. PROIECT

82/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARHI&BUILDING S.R.L.

Arh. Bogdan TIMILIE

BENEFICIAR

S.C. EUROLINE S.R.L.

Regim de protectie

 În zona de protecție a patrimoniului conform P.U.G. al Municipiului Bacău

(HCL 84 din 2012)

DECIZIA COMISIEI

 

45.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2245/18.08.2021

OBIECTIVUL

Construire spațiu comercial – magazin alimentar

ADRESA

Str. Talpău-Blocuri, nr. 5, sat Bogdănești, com. Bogdănești, jud. Bacău

NR. PROIECT

276/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARTPROIECT 3D S.R.L.

Arh. Dan PETRUȘCĂ

BENEFICIAR

Pușcașu Ionuț și Pușcașu Simona

Regim de protectie

 În zona de protecție a monumentului istoric „Biserica Nașterea Sf. Ioan

Botezătorul”, sat Bogdănești, com. Bogdănești, cod LMI: BC-II-m-B-00795.

DECIZIA COMISIEI

 

46.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2284/24.08.2021

OBIECTIVUL

Construire cămin studențesc – S+P+3

ADRESA

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, jud. Bacău

NR. PROIECT

206/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L.

Ing. Octavian TARCĂU

BENEFICIAR

Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău

Regim de protectie

 În zona de protecție a monumentului istoric „Școala Normală de fete Ștefan cel

 Mare – azi Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare, cod LMI: BC-II-m-B-00771.

DECIZIA COMISIEI

 

47.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

1432/02.06.2021

Revenire cu completări cerute în ședința CZMI nr. 5-Iași din 02.08-12.08.2021

OBIECTIVUL

Desființare grădiniță sat Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău

ADRESA

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 51, sat Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău

NR. PROIECT

36/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. Constan Construct S. R. L. Miroslava-Iași

Dr. ing. Căciulă Dragoș

BENEFICIAR

Comuna Dămienești, județul Bacău

Regim de protectie

 În zona de protecție a monumentului istoric Școală, cod LMI: BC-II-m-B-00820,

sat Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDETUL VASLUI

48.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1207/ 21.07.2021

Completat cu nr. 1348/ 23.08.2021

OBIECTIVUL

LOCUINȚE COLECTIVE P+6E CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER - BÂRLAD

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Epureanu, nr.21, jud Vaslui

NR. PROIECT

SMP1233/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. ARH. MARIUS- PETRU SANDU

arh. Marius- Petru Sandu

BENEFICIAR

S.C. EMBASY CONSTRUCTION S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Școala Profesională de Fete „N. Roșca Codreanu”, azi Complexul de Servicii Comunitare Nr. 1, cod LMI VS-II-a-B-06728, Bd. Epureanu 19, municipiul Bârlad, datare: sec. XIX - sec. XX

DECIZIA COMISIEI

 

49.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1355 / 24.08.2021

OBIECTIVUL

CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI„ – MĂNĂSTIREA MĂLINEȘTI, COM. GÂRCENI, JUD. VASLUI

ADRESA

Comuna Gârceni, județul Vaslui

NR. PROIECT

303/ 2019

FAZA   

PTH+DE

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. AFAL COM S.R.L. PIATRA NEAMȚ

Arh: Grigore Filimon

BENEFICIAR

Mănăstirea Mălinești

Regim de protectie

 Monumentul istoric:

§  Biserica de lemn „Sfinții Voievozi„ – Mănăstirea Mălinești, cod LMI VS-II-m-B-06799, comuna Gârceni, jud. Vaslui, datare 1826.

 

DECIZIA COMISIEI

 

50.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1367 / 26.08.2021

OBIECTIVUL

CONSOLIDARE – RESTAURARE  BISERICA DIN LEMN ”SFÂNTUL NICOLAE ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ, SAT PÂRVEȘTI – MONUMENT ISTORIC COD VS-II-A-06865, COM. COSTEȘTI, JUD. VASLUI

ADRESA

Sat Pârvești,Com. Costești , jud. Vaslui

NR. PROIECT

2030/ 2021

FAZA   

PT+DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. MANISA CONSTRUCT SRL BUCUREȘTI

Ing: Andrei Maslaev

BENEFICIAR

Mănăstirea Pârvești

Regim de protectie

 Monumente istorice:

§  Biserica de lemn „Sfântul Nicolae„ cod LMI VS-II-m-A-06865.01, sat Pârvești, com. Costești, jud. Vaslui, datare 1816 - 1820.

§  Turn clopotniță, cod LMI VS-II-m-A- 06865.02, sat Pârvești, com. Costești, jud. Vaslui, datare 1816 – 1820.

 

DECIZIA COMISIEI

 

51.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1385 din 31.08.2021

 

OBIECTIVUL

DEMOLARE MAGAZIE ȘI CONSTRUIRE CORP CHILII

ADRESA

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, municipiul Huși, județul Vaslui

NR. PROIECT

59/ 2021

FAZA   

D.T.A.D. + D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. FIR AVANTARC S.R.L. SUCEAVA

Arh. Ana Maria Rusu

BENEFICIAR

EPISCOPIA  HUȘI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Liceul Teoretic ”Cuza-Vodă” azi Colegiul Național ”Cuza Vodă”, cod LMI VS-II-m-B-06838, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, municipiul Huși, datare 1923;

- Ansamblul Episcopiei Hușilor, cod LMI VS-II-a-A-06839, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare sec. XV-XX, municipiul Huși;

- Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel ( Biserica Domnească Catedrala Episcopală), cod LMI VS-II-m-A-06839.01, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1495, reclădită 1753-1756, municipiul Huși;

- Palat Episcopal, cod LMI VS-II-m-A-06839.02, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1771-1792, municipiul Huși;

- Pivnițele Casei Domnești, cod LMI VS-II-m-A-06839.03, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare sec. XV-XVII, municipiul Huși;

- Turn de poartă și clopotniță, cod LMI VS-II-m-A-06839.04, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1938, municipiul Huși;

- Zid de incintă, cod LMI VS-II-m-A-06839.05, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1826-1849, municipiul Huși;

- Școala de Cântăreți a Episcopiei Hușilor, azi Administrația Centrului Eparhial, cod LMI VS-II-m-B-06841, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, datare 1939, municipiul Huși;

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa 2021

opisul ședinței  lunare de avizare a documentaţiilor depuse la

D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi :

 

președinte                    1. .arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                  2. – Arh. Cristina ANDREI

                                                3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                                4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia Leca

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                           9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR BOBI APĂVĂLOAEI

Secretar supleant:   Maria Elisabeta IFTEMIE

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – BOBI APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                                                                             

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 judeţul iaşi

 1.


Nr.reg.DJC IASI/CU

1432 din 28.05.2021

OBIECTIVUL

Placare cu gresie porțelanată, antiderapantă a holurilor interioare, inclusiv scara de acces către etaj, precum și repararea scării de acces prin aplicarea unui strat de mozaic - Școala Primară „Gheorghe Asachi” Iași

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.64

NR. PROIECT

-

FAZA      

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR      

-

BENEFICIAR

ȘCOALA PRIMARĂ „GHEORGHE ASACHI” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04077      Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 REVENIRE

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3381 din 26.11.2020, 846 din 04.04.2021, 1616 din 15.06.2021, CU 67 din 09.03.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Plan dezvoltare locală - zonă de agrement Aroneanu

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu

NR. PROIECT

3/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Ciolacu Dragoș, Arh. Bortaș Marius

AXA ATELIER DE ARHITECTURA, S.C. ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURA S.R.L.

Studiu istoric fundamentare P.U.G.: Institutul de Arheologie din Iași

BENEFICIAR

U.A.T. ARONEANU PRIN PRIMAR BENONI MORUZI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului", sat ARONEANU; comuna ARONEANU               

IS-I-s-B-03648        Situl arheologic de la Rediu Aldei, punct "La Hârtop", sat REDIU ALDEI; comuna ARONEANU

IS-I-s-B-03667        Situl arheologic de la Şorogari, punct "La poligon", sat ŞOROGARI; comuna ARONEANU

IS-II-m-A-04098      Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1599 din 15.06.2021, C.U. 160 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (montare suprafață de joc și împrejmuire) – Colegiul tehnic Gheorghe Asachi.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr.189, nr. cad. 145881

NR. PROIECT

CIV-20-2021

FAZA      

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Abalașei Vasile, Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1600 din 15.06.2021, C.U. 226 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (Montare suprafață de joc, împrejmuire) – Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.46, nr. cad. 149495

NR. PROIECT

CIV-19-2021

FAZA      

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Abalașei Vasile, Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019      Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020      Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-III-m-B-04317, Bustul lui Vasile Lupu, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46, în curtea Şcolii Normale “Vasile Lupu”

DECIZIA COMISIEI

  AVIZ FAVORABIL

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1602 din 15.06.2021, C.U. 233 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (montare suprafață de joc și împrejmuire) – Liceul de Informatică „Grigore Moisil”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Petre Andrei nr.9, nr. cad. 160029

NR. PROIECT

CIV-23-2021

FAZA      

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Abalașei Vasile, Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

 IS-II-m-B-03743 Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 8

DECIZIA COMISIEI

   AVIZ FAVORABIL

6.

1597 din 15.06.2021, C.U. 593 din 08.03.2021

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (montare suprafață de joc și împrejmuire) – Școala „Petru Poni”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr.112, nr. cad. 154063

NR. PROIECT

CIV-05-2021

FAZA      

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Abalașei Vasile, Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03991      Beciul Fabricii de Bere, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 95

IS-II-m-B-03992      Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi sediu Mica Industrie, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 115

DECIZIA COMISIEI

   AVIZ FAVORABIL

 7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1598 din 15.06.2021, C.U. 227 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (montare suprafață de joc și împrejmuire) – Școala Gimnazială „Carmen Silva”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ghica Vodă nr.24, nr. cad. 152537

NR. PROIECT

CIV-14-2021

FAZA      

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Abalașei Vasile, Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03906      Şcoala "Carmen Sylva", municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 24

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

   AVIZ FAVORABIL

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1601 din 15.06.2021, C.U. 595 din 08.03.2021

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (montare suprafață de joc și împrejmuire) – Școala Gimnazială „Gheorghe Asachi”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.64, nr. cad. 158808

NR. PROIECT

CIV-16-2021

FAZA      

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Abalașei Vasile, Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04077      Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-III-m-B-04319 Monumentul lui Gheorghe Asachi, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30, în curtea Şcolii generale nr. 1

DECIZIA COMISIEI

   AVIZ FAVORABIL

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1626 din 16.06.2021, CU 16 din 26.05.2021

OBIECTIVUL

Restaurare și completare parțială împrejmuirea Ansamblului Conacului Petre P. Carp.

ADRESA

județul Iași, comuna Țibănești, satul Țibănești

NR. PROIECT

1097/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Șerban Sturdza, arh. Doina Sturdza

S.C. PRODID S.R.L.

BENEFICIAR

STURDZA ȘERBAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04264.02 Conacul Petre P. Carp, sat ŢIBĂNEŞTI; comuna ŢIBĂNEŞTI

DECIZIA COMISIEI

   AVIZ FAVORABIL

10

Nr.reg.DJC IASI/CU

1628 din 16.06.2021, CU 14 din 04.06.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe, anexe necesare funcțiunii de locuire și dotări aferente.

ADRESA

județul Iași, comuna Schitu Duca, sat Slobozia + extravilan Schitu Duca, nr. cad. 63031

NR. PROIECT

60/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Ladislau Lăcătușu, arh. Mihai Vasile

S.C.

BENEFICIAR

PASCU CEZAR-ALIN

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

REVENIRE 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1621 din 16.06.2021, C.U. 1241 din 17.05.2021

OBIECTIVUL

Consultare privind Construire locuință colectivă mică pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.52, nr. cad. 151165, 151161

NR. PROIECT

2/2021

FAZA      

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Dr. arh. Tudora Gabriel

S.C. SPAZIO S.R.L.

BENEFICIAR

GRIGORAȘ ALINA OANA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03904      Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 50

DECIZIA COMISIEI

 ADRESA RASPUNS CONSULTARE

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1642 din 17.06.2021, CU 237 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – deviere rețea canalizare, extindere rețea alimentare cu apă, extindere rețea canalizare și branșamente la rețele apă și canalizare, pentru imobil – locuințe colective, cu regim de înălțime S+D+P+4E, situat în Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9, nr. cad. 15588.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr.7B-9, nr. cad. 15588.

NR. PROIECT

1/2017

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Ing. Apetroi Ion Vlăduț

P.F.A. Ing. Apetroi Ion Vlăduț

BENEFICIAR

S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L., S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS S.R.L. ȘI S.C. BETACONT INTERNAȚIONAL S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" , municipiul IAŞI,  Str. Cozma Toma 4

IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 RESPINGERE

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

122 din 18.01.2021, 1660 din 22.06.2021, CU 10 din 04.02.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință individuală P+1E, împrejmuire teren.

ADRESA

Județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 65918

NR. PROIECT

11/09.09.2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

șef proiect arh. Popescu Răzvan,  arh. urb. Ignățel Alexandru - S.C. ADQUADRUM S.R.L.

Studiu grotehnic preliminar: Ing. A. Vosniuc -  S.C. PROMV MILENIUM S.R.L.

BENEFICIAR

EZARIU IONUȚ-ANDREI ȘI ILUCĂ SIMONA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL DUPA COMPLETARE DOCUMENTATIE

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1034 din 19.04.2021, 1656 22.06.2021, CU 1893/24.08.2020

OBIECTIVUL

Transformare pod existent în spațiu locuibil.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Fundac Armeană nr.8, nr. cad. 167597, 167597-C1

NR. PROIECT

33/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. L. Gheorghițeanu

BIROU DE PROIECTARE – S.C. CAPTIVATE S.R.L.

BENEFICIAR

ISOVEANU IRINA ȘI ISOVEANU DALILLA-CATERINA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-B-03847       Maternitatea Cuza Vodă          , municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 34

DECIZIA COMISIEI

 REVENIRE

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

464 din 25.02.2021, 1658 din 22.06.2021,  CU 2414 din 30.10.2020

OBIECTIVUL

Modernizare și schimbare de destinație boxă în spațiu de locuit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lascăr Catargi nr. 18A, sc. A, et. Subsol, ap. BOXA NR. 6, nr. cad. 2871/1/5/6

NR. PROIECT

99/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

S.C. NEW SPACE S.R.L.

BENEFICIAR

SĂCRIERIU CORNELIU VASILE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1655 din 22.06.2021, CU 1068 din 18.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuință individuală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, front la str. Anastasie Obregia, nr. cad. 14464/2

NR. PROIECT

7/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Angela Ioan

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

SILITRA MARIUS

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABILDUPĂ COMPLETARE DOCUMENTAȚIE

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

884 din 07.04.2021, 1674 din 23.06.2021, CU 444 din 23.02.2021, C.U. 1133 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Amenajare pod existent în spațiu de locuit, înlocuire acoperiș și amplasare scară exterioară fără închideri perimetrale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr.58, nr. cad. 153342, 153342-C1

NR. PROIECT

15/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Alexandru Christian Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ANDREESCU GEORGE ȘI ANDREESCU ANDREEA SIMONA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 REVENIRE

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1672 din 23.06.2021, CU 3728 din 19.11.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – construire locuințe unifamiliale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 11209/1/3, 11209/1/1

NR. PROIECT

20/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

dr. arh. Ionel Corneliu Oancea

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

PĂSTRĂV EUSEBIO ȘI PĂSTRĂV MARIA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 REVENIRE

19.

1689 din 24.06.2021, CU 1672 din 27.07.2020

OBIECTIVUL

Construire balcon sub balcoane existente în limita proiecției acestora, fără acces din exterior.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr.185, bl. A2, sc. A, et. P, ap. 4, nr. cad. 132617C1-U15

NR. PROIECT

71/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Ceka Xhaferr

S.C. HOME CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

SPIRIDON ION ȘI SPIRIDON MELANIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

20.

921 din 09.04.2021, 1664 din 25.06.2021, CU 649 din 18.03.2021

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu de joacă pentru copii cu dizabilități și zonă de relaxare pentru adulți cu dizabilități, Parcul Expoziției – Strada General Toma Dimitrescu.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Copou – Parcul Expoziției

NR. PROIECT

/2020

FAZA      

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Iliescu Tudor

S.C. CAREX GROUP S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-III-m-B-04312 Monument, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 39

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1668 din 25.06.2021, CU 1159 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

Extindere, modernizare și dotare „Creșterea calității serviciilor medicale prin extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat în incinta IRO Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada G-ral. Henri Mathias Berthelot nr.2-4, nr. cad. 139739

NR. PROIECT

70/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Paul Țurcanu - S.C. PROCONRIM S.R.L.

BENEFICIAR

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3011 din 13.10.2020, 1704 din 29.06.2021,  CU 421 din 14.02.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire imobil locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Semnului nr.6A, nr. cad. 5667

NR. PROIECT

104/2019

FAZA      

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Dan Goaga - S.C. NEO PROIECT S.R.L. IAȘI

Studiu istoric fundamentare PUZ: arh. Adina Grigorovschi – S.C. ARHISTIL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PINTILII PAVEL ȘI PINTILII ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504  Centru istoric si Curte Domneasca 

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1739 din 30.06.2021, CU 2772 din 04.12.2020

OBIECTIVUL

Amplasare mijloc publicitar digital – ecran cu led pe fațadă (modificare fațadă clădire existentă prin eliminarea parțială a suprafeței vitrate, fără a afecta iluminatul natural al spațiilor interioare în vederea amplasării unui panou publicitar digital) – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de locațiune/a actului adițional.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Bașotă nr.2, nr. cad. 142955-C1

NR. PROIECT

226/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

Arh. Ivanciu N. Răzvan - B.I.A. Arh. Ivanciu N. Răzvan, S.C. ARIA-ARHITECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Constantin Firtea, ing. Florin Aboaice, ing. Rusu Delia-Diana – S.C. TOTAL STRUCTURE PROJECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. WINK NET WORK S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04057      Sinagoga Mare, municipiul IAŞI, Str. Sinagogilor 1

DECIZIA COMISIEI

 RESPINGERE

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1752 din 01.07.2021, 1207 /11 05 2021, 850 din 04.04.2021 500 din 02.03.2021,,  CU 66/18 01 2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect autorizat conform AC nr. 201/2019, recompartimentare locuințe, refacere fațade, volumetrii; demolare parțială construcție C1 de pe NC 131313

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lascăr Catargi / Sărărie nr. 58 / 155 A, nr. cad. 131314, 131314-C1

NR. PROIECT

29/2019, 30/2019

FAZA      

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR      

șef proiect arh. Ionel Corneliu Oancea, arh. Doina Zanfirescu

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR