Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

    

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 11 octombrie 2018

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depus de DJC IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                    3. –  ing. SOVEJA Lucian

4.  arh MEDARU Constantin

5. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

6. - Arh. ZUP Ana Maria

 

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

8. – Arh. Daniela NEGULESCU – Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Radu Andrei

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

 

Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

 

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

CONSULTANT SPECIALIST MONUMENTEISTORICE– Cristina ANDREI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magada Elena HUȚANU

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

CONSILIER – Marius MITROF

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

CONSILIER – Irina ADETU

CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

Clasare Ansamblul Cimitirului Eternitatea și 45 de obiective:

 1. Monumentul funerar I. Al. Ciure
 2. Monumentul funerar Agripina Coia
 3. Monumentul funerar Dimitrie Bogonos
 4. Monumentul funerar al familiei Rosetti Răducanu ”Uriașa”
 5. Monumentul funerar Dimitrie Sotiriade
 6. Monumentul funerar colonel Alex Christe
 7. Monumentul funerar Damaschin Bojincă
 8. Mormântul Otiliei Cazimir
 9. Monumentul funenar Natalia Mavrojeny
 10. Monumentul funerar colonel Ioan Stîrce
 11. Mormântul generalului Mihail Cristodulo-Cerchez
 12. Mormânt general Eugen Alexandru Mavrodi și Ștefan Negruzzi
 13. Monumentul funerar Lazăr Lazarevici Liubobratici
 14. și general Constantin Milicesco
 15. Monumentul funerar Ruxanda Ventura
 16. Monumentul funerar Scarlat Pastia
 17. Monumentul funerar Dimitrie Mihail Sturza
 18. Cavou Grigore Ghyka-Deleni
 19. Monumentul funerar Profira Docan
 20. Monumentul funerar colonel Anton Costiesco
 21. Monumentul funerar dr. Constantin Thiron
 22. Monumentul funerar Adela Constandaki – Duca
 23. Monumentul funerar colonel Nicolae Emandy
 24. Monumentul funerar Iancu Mano
 25. Capela funerară Maria Moruzzi
 26. Monumentul funerar Șumuleanu
 27. Monumentul funerar Ghika-Deleni
 28. Cavoul Ianovici
 29. Monumentul funerar dr. Emil Savini
 30. Mormântul funerar arh. George Matei Cantacuzino
 31. Monumentul funerar Richard Tuffly
 32. Mormântul Deutsches Heldengrab – Monumentul Eroilor
 33. Osuarul – vechea capelă mortuară
 34. Cavoul Leppadatu
 35. Monumentul funerar al Eroilor Români Catolici
 36. Monumentul funerar Victor I. Stocker
 37. Monumentul funerar prof. Mihai Țilenschi
 38. Mausoleul Militarilor Francezi
 39. 1916-1918
 40. Parcela Eroilor Români Aviatori
 41. Capela și parcela catolicilor
 42. Cimitirul Militar German 1941-1945
 43. Ansamblul funerar al Eroilor Români 1877 şi 1916-1918
 44. Ansamblul funerar al Eroilor Români 1941-1945
 45. Ansamblul funerar al Militarilor Ruși 1877, 1916 - 1918 şi 1944 - 1945

ADRESA

Str. Eternitatea nr. 121

PROIECT

CLASARE ANSAMBLUL CIMITIRULUI ETERNITATEA ȘI 45 DE OBIECTIVE

NR. PROIECT

/2018

faza  

COMPLETARE DOCUMENTAȚIE CLASARE

proiectant

Dr. Arh. Teodor Octavian Gheorghiu, Dr. Arh. Andreea Pop

ELABORATOR

SC. STONE ARCH STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 


2.

OBIECTIVUL

Amplasare monument de for public – Revoluția din Decembrie 1989

ADRESA

Iași

PROIECT

AMPLASARE MONUMENT DE FOR PUBLIC – REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989

NR. PROIECT

4 variante de amplasament

faza  

CONSULTARE

proiectant

Adi Cristi

ELABORATOR

ASOCIAȚIA 22 DECEMBRIE 1989

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA 22 DECEMBRIE 1989

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă Cinematograful Tineretului

ADRESA

Iași, strada Al. Lăpușneanu nr. 18

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CINEMATOGRAFUL TINERETULUI

NR. PROIECT

11/2018

faza  

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Alexandru Ignățel

ELABORATOR

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ATENEUL TĂTĂRAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

1109 IS-II-m-A-03930 Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (azi Muzeul „Unirii“ - Complexul Naţional Muzeal Moldova) municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 14

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, schimbare de destinație la corp C7 în clădire administrativă și transformare din pod în mansardă în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse dimensiunilor exterioare ale construcției.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.34

PROIECT

CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP C7 ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI TRANSFORMARE DIN POD ÎN MANSARDĂ ÎN VOLUMUL EXISTENT AL CLĂDIRII, FĂRĂ MODIFICĂRI ADUSE DIMENSIUNILOR EXTERIOARE ALE CONSTRUCȚIEI.

NR. PROIECT

143/2018

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Dan Ionescu

ELABORATOR

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 34

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Amenajare incintă și zonă aferentă Ansamblului Mitropolitan (refacere împrejmuire, piața vestică de pelerinaje, extindere Facultatea de Teologie, parcare subterană).

ADRESA

Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Crișan, str. Col. Langa, str. Sf. Andrei (Uzinei) nr.16,24,4,69,73

PROIECT

PUZ CP – AMENAJARE INCINTĂ ȘI ZONĂ AFERENTĂ ANSAMBLULUI MITROPOLITAN (REFACERE ÎMPREJMUIRE, PIAȚA VESTICĂ DE PELERINAJE, EXTINDERE FACULTATEA DE TEOLOGIE, PARCARE SUBTERANĂ).

NR. PROIECT

3/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.

 

OBIECTIVUL

Schimbare tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu aceeași formă la clădirea corpului D – monument istoric LMI – IS-II-m -B-03826

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma, nr. 3

PROIECT

SCHIMBARE TÂMPLĂRIE DIN LEMN CU TÂMPLĂRIE DIN LEMN STRATIFICAT CU ACEEAȘI FORMĂ LA CLĂDIREA CORPULUI D – MONUMENT ISTORIC LMI – IS-II-M -B-03826

NR. PROIECT

/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Dorina Prisecaru

ELABORATOR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, DIRECȚIA TEHNICĂ

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m -B-03826 -.Univ. „Al. I. Cuza” Iași, corp D.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

OBIECTIVUL

Amenajare Ruinele Curtii Domnesti, punct muzeal si functiuni complementare Palas Iași

ADRESA

Iași, Areal Palas

PROIECT

Amenajare Ruinele Curtii Domnesti, punct muzeal si functiuni complementare Palas Iași

NR. PROIECT

NR. 4 DIN 15.05.2018

faza  

DTAC+PTH

proiectant

Arh. MIhai Corneliu Drișcu

ELABORATOR

S.C. Arc en Ciel Birou de arhitectură

BENEFICIAR

SC PALAS HOLDING SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP, Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și concesionat I

ADRESA

Iași, Str. O.Cazimir,Ghica Vodă, Smârdan, Bucșinescu

PROIECT

Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și concesionat Iași

NR. PROIECT

NR. 1 DIN 5.01.2018

faza  

PUZ CP CONSULTARE

proiectant

Arh. MIhai Corneliu Drișcu

ELABORATOR

S.C. Arc en Ciel Birou de arhitectură

BENEFICIAR

SC TVI CONSTRUCT SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate și concesionat pentru organizare de șantier aferentă studiilor de specialitate (cercetare arheologică) – construcție cu caracter provizoriu pe durata acesteia. solicitare catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

ADRESA

Iași, str. Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazimir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan

Std. Bucșinescu, nr.35,FN,88,3

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI CONCESIONAT PENTRU ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ STUDIILOR DE SPECIALITATE (CERCETARE ARHEOLOGICĂ) – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ACESTEIA.

NR. PROIECT

26/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Dr. arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L., S.C. SINFEX COMP S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și stabilizare versanți pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Iași, Str. Bucșinescu, Smârdan, M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, std.Bucșinescu. str. Smârdan+Str. Bucșinescu ,Sf.Lazăr, Ghica Vodă nr. 39,90,3,88+(37A+37), 5, FN

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI STABILIZARE VERSANȚI PE TEREN PROPRITATE ȘI TEREN CONCESIONAT

NR. PROIECT

23/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh.dr. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. SINFEX COMP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

ADRESA

Iași,  strada Bucsinescu; Smârdan; Ghica Voda; intersesctie str. M Barnovschi cu str. Otilia Cazimir

PROIECT

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și paracre subterana pe teren proprietate si teren concesionat”

NR. PROIECT

04/2017

faza  

D.T.A.C. +P. Th.

proiectant

arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.

 

OBIECTIVUL

Racordare la rețeaua de gaze naturale prin extindere rețea și branșament la rețeaua de gaze naturale pentru imobil – locuință, situat în Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840.

ADRESA

Iași, strada Smârdan nr.88, strada Bucșinescu nr.37, 37A, nr. cad. 151840

PROIECT

EXTINDERE CONDUCTĂ, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM

NR. PROIECT

/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Pavaloi P.

ELABORATOR

S.C. MIC DAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

OBIECTIVUL

Rețea alimentare cu apă potabilă și branșament la rețele de apă și canalizare pentru imobil, situat în municipiul Iași, str. Bucșinescu nr. 37 și 37.A

ADRESA

Iasi strada Bucsinescu și strada Smardan

PROIECT

Rețea alimentare cu apaă potabilă și branșament la rețele de apaă și canalizare pentru imobil, situat în municipiul Iași, str. Bucșinescu nr. 37 și 37.A

NR. PROIECT

03/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Lungu Larisa

ELABORATOR

S.C. LDM HIDRO PROJECT IASI

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRCUT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21

1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.298/28.07.2017.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.298/28.07.2017.

NR. PROIECT

583/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. Great Lakes Construction S.R.L. Și S.C. Next Capital Investments S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

972 IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" mun. IAŞI Str. Cozma Toma 4

971 IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi mun. IAŞI Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în spațiu cu destinație comercială (alimentație publică) pentru nivelele demisol și parter.

ADRESA

Iași, Bd. Carol I nr.26, nr. cad. 7733/1

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN SPAȚIU CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ PENTRU NIVELELE DEMISOL ȘI PARTER (RESTAURANT TIP FAST FOOD)

NR. PROIECT

08/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Dan Constantiniu

ELABORATOR

S.C. AXIS B&D SERVCOM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

TOFAN CAMELIA ȘI TOFAN GHEORGHE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

929 IS-II-m-B-03789 Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez

municipiul IAŞI Bd. Carol I 26

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Crișan nr.10

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

15/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

953 IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi

municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.

 

OBIECTIVUL

Demolare cinci clădiri existente pe teren privat.

ADRESA

Iași, Șoseaua Bucium nr.36

PROIECT

DEMOLARE CINCI CLĂDIRI EXISTENTE PE TEREN PRIVAT.

NR. PROIECT

27/2018

faza  

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR

BIROU ARHITECTURA 3 Arh. Angela Ioan

BENEFICIAR

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA” IAȘI PRIN REPREZENTANT DR. OPRIȘANU OVIDIU GABRIEL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuințe în cabinet stomatologic, amenajări interioare și recompartimentare.

ADRESA

Iași, str. Arcu nr.24

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE ÎN CABINET STOMATOLOGIC, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI RECOMPARTIMENTARE.

NR. PROIECT

06/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Vasile Mihai

ELABORATOR

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

POPOIU IULIANA DIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

/2018

faza  

CONSULTARE

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

IRIMIA IONUȚ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași strada Petru Movilă nr. 70

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

425B/2018

faza  

D.T.O.D.

proiectant

ARH. S. SĂVESCU

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS SRL IAȘI

BENEFICIAR

NICOLAU ANTONIUS EDUARD

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22,

 

OBIECTIVUL

Recompartimentare, amenajare pod și construire scară exterioară.

ADRESA

Iași, str. Tătărași nr.46, nr. cad. 145103

PROIECT

RECOMPARTIMENTARE, AMENAJARE POD ȘI CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ.

NR. PROIECT

CIV-06-2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Apostol Alexandrina

ELABORATOR

S.C. T&C TRUST AFACERI S.R.L.

BENEFICIAR

OSTACI ANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare, înlocuire structură pod și învelitoare la imobil existent cu nr. cad. 149221-C1.

ADRESA

Iași, stradela Nicoriță nr.5

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, ÎNLOCUIRE STRUCTURĂ POD ȘI ÎNVELITOARE LA IMOBIL EXISTENT CU NR. CAD. 149221-C1.

NR. PROIECT

32/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Beatrice Gherman

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

CERNESCU GEORGE-MARIAN ȘI CERNESCU DELIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Vovideniei nr.8

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

656/2018

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

FILIP ALINA ELENA ȘI CORDUNEANU PETRONEL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 IS-II-m-B-04091 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 6

 IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică” – Vovidenia municipiul IAŞI Str. Vovidenia 11

 IS-II-m-B-04093 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 12

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

OBIECTIVUL

Desfințarelocuință C1 și anexa C2, desființare parțială spațiu comercial C3 și construire imobillocuințe colective și spații comerciale, parcare, și împrejmuire pe teren prorietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 197/2904.2009

ADRESA

Iași, strada Păcurari nr. 100

PROIECT

DESFINȚARELOCUINȚĂ C1 ȘI ANEXA C2, DESFIINȚARE PARȚIALĂ SPAȚIU COMERCIAL C3 ȘI CONSTRUIRE IMOBILLOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE, PARCARE, ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PRORIETATE – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 197/2904.2009

NR. PROIECT

67/2016

faza  

D.T.A.C, D.T.O.D, D.T.A.D

proiectant

arh. Răzvan Ivanciu

ELABORATOR

B.I. arh. Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

S.C. PROPLUS S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP  - extindere zona de acces principal, modernizare fațade.

ADRESA

Iași, str. Vasile Conta nr.2, nr. cad. 146938

PROIECT

PUZ CP  - EXTINDERE ZONA DE ACCES PRINCIPAL, MODERNIZARE FAȚADE.

NR. PROIECT

438/2018

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ZYZ STREAM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

OBIECTIVUL

Extindere și branșament la rețea de gaze naturale pentru imobil situat în Iași, str. Horia nr.11.

ADRESA

Iași, str. Horia nr.11, nr. cad. 5255

PROIECT

EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, PRESIUNE REDUSĂ

NR. PROIECT

216/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Lucian Ciudin

ELABORATOR

S.C. ETNIS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil de locuințe și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Ipsilanti nr.10A

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

22/2018

faza  

PUZ CP

proiectant

Arh. Alexadru Christian Ignățel

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Alexadru Christian Ignățel

BENEFICIAR

TURCU GHEORGHIȚĂ ȘI TURCU GABRIELA ELENA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

OBIECTIVUL

Construire două locuințe P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miroslava, Sat Balciu, nr. cad. 85982

PROIECT

CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+M, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

126/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Fronea Andrei

ELABORATOR

S.C. FRONEA SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

MARTENIUC LIVIU ȘI RODICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30.

 

OBIECTIVUL

Amplasare bust în memoria poetului național georgian Besarion Gabashvili (Besiki).

ADRESA

Iași, zona Esplanada Costache Negri

PROIECT

AMPLASARE BUST ÎN MEMORIA POETULUI NAȚIONAL GEORGIAN BESARION GABASHVILI (BESIKI).

NR. PROIECT

/2018

faza  

AVIZ AMPLASAMENT

proiectant

-

ELABORATOR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE – BIROU VERSANȚI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE – BIROU VERSANȚI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Fătu nr.8, nr. cad. 155230, 155230-C1-U3

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

152/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ovidiu Mihai Murgu

ELABORATOR

S.C. C.A.D. S.R.L.

BENEFICIAR

SIMIONESE DANIEL FLORIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32.

 

OBIECTIVUL

Reabilitare rețea JT aferentă PTCz31 Podu Iloaiei, oraș Podu Iloaiei, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, Oraș Podu Iloaiei, străzile: M. Viteazu, V. Țepeș, Cuza-Vodă, Petru Rareș, D. Cantemir, 30 Decembrie

PROIECT

REABILITARE REȚEA JT AFERENTĂ PTCZ31 PODU ILOAIEI, ORAȘ PODU ILOAIEI, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

7/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Luhan Dragoș

ELABORATOR

S.C. LUHAN S.R.L. SUCEAVA

BENEFICIAR

LUHAN DRAGOȘ din partea S.C. LUHAN S.R.L. SUCEAVA pentru beneficiar S.C. E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04221 Biserica "Sf. Nicolae”; IS-II-m-B-04222 Fost han, azi spital;

IS-II-m-B-04223 Gară.

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

OBIECTIVUL

Lucrări de îmbunătățire a nivelului de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PTS nr.125, prin înlocuirea rețelelor pentru energie electrică și echipamente, în municipiul Iași, în aliniamentul străzilor Sărăriei, Octav Botez, Nicolae Bălcescu, Cerchez, Scăricica, Simion Bărnuțiu, Italiană, Păcii, Armoniei, fnd. Florentz și str. Crivăț.

ADRESA

Iași, str. Sărăriei, Octav Botez, Nicolae Bălcescu, Cerchez, Scăricica, Simion Bărnuțiu, Italiană, Păcii, Armoniei, fnd. Florentz și str. Crivăț

PROIECT

ÎMBUNĂTĂȚIRE NIVEL DE TENSIUNE ÎN REȚEAUA DE JOASĂ TENSIUNE AFERENTĂ PTS 125 IAȘI

NR. PROIECT

20/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Luhan Dragoș

ELABORATOR

S.C. LUHAN S.R.L. SUCEAVA

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-IV-m-B-04328 Bojdeuca scriitorului Ion Creangă municipiul IAŞI Str. Bărnuţiu Simion 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


34.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, reparare și extindere locuință pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 337/29.08.2017.

ADRESA

Iași, stradela Uzinei nr.6

PROIECT

CONSOLIDARE, REPARARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 337/29.08.2017.

NR. PROIECT

156/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Răzvan N. Ivanciu

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Răzvan N. Ivanciu

BENEFICIAR

TĂRNICERIU DANIELA ȘI PRUNIANU PAUL RADU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar pe terase bloc - construcțe cu caracter provizoriu pe durata contractelor de închiriere.

ADRESA

Iași, str. Lăpușneanu nr.34, bl. EXPRES, sc.A,B

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR PE TERASE BLOC

NR. PROIECT

3/2016

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Anca Brândușescu

ELABORATOR

S.C. ANB TEAM PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. WINK NETWORK S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


36.

 

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ + RLU pentru introducerea în intravilan a suprafeței de 11247 mp în vederea construirii de locuințe, spații de birouri și funcțiuni complementare acestora, spații de joacă, recreere, agrement și racord utilități.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ciurea, extravilan, nr.cad. 68726

PROIECT

ELABORARE PUZ + RLU PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 11247 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE, SPAȚII DE BIROURI ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ACESTORA, SPAȚII DE JOACĂ, RECREERE, AGREMENT ȘI RACORD UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

13/2018

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Eternitate Nr.39

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

471/2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. P. Cantoriu

ELABORATOR

S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C.HEALTH CARE STORE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 Școală tip ”Spiru Haret”,IS-II-m-B-03874, Iași, str. Eternității nr. 37

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


38.

 

OBIECTIVUL

Construire stație de bază (fixă) de emisie – recepție pentru servicii de comunicații electronice-telefonie mobilă, în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr.31, nr. cad. 123655-C1, terasă superioară Hotel „Moldova”, alimentare cu energie electrică, instalație de balizaj și de împământare.

ADRESA

Iași, str. Anastasie Panu nr.31, et.T, nr. cad. 123655-C1

PROIECT

INSTALARE SITE DE TELEFONIE MOBILA 6257-6-0 IAȘI HOTEL MOLDOVA

NR. PROIECT

6257-6-0 IAȘI

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Claudiu Coverca

ELABORATOR

S.C. 4G CONSULTING, S.C. FORTITUDO AND COMPANY

BENEFICIAR

S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

OBIECTIVUL

Lucrări de desființare compartimentări interioare corp C3.

ADRESA

Iași, str. Lascăr Catargi nr.33

PROIECT

LUCRĂRI DE DESFIINȚARE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE CORP C3.

NR. PROIECT

<