Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

DATA 22.03.2023
ANUNȚ
Ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în ziua de joi 06 aprilie 2023
prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:
-          opisul ședinței ;
-          proiectele în format PDF depuse până în data de  30 martie 2023, ora 12.00
la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 (Iași, Vaslui, Bacău);
           Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 30 martie 2023, ora 12.00.
Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 05 aprilie 2023.
 Precizări: 
Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal
și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla
ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5.
 
 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5
director executiv  DJC IASI
Bobi Apăvăloaei

 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

REZOLUȚII - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 9 martie 2023, de avizare a documentaţiilor depuse

la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

356 din 07.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere terenuri cu NC 69616, 69617, 696148 în intravilan și scoatere de sub interdicție de construire pentru construire locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, extravilan, nr. cad. 69616, 69617, 696148

NR. PROIECT

15/09.2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

 

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

2.

Nr.reg.DJC IASI

950 din 04.04.2022, 365 din 08.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, nr. cad. 70857

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe trenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

3.

Nr.reg.DJC IASI

367 din 08.02.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială prin demolare construcție existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Potcoavei nr. 20, nr. cad. 159515

NR. PROIECT

11/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03698   Casa D. Sadoveanu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 20

IS-II-m-B-03699   Casa Gheorghe Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 21

IS-II-m-B-03700   Casa actorului Miluţă Gheorghiu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 23

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

4.

Nr.reg.DJC IASI

393 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Amenajare locuri de parcare pentru mașini electrice.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr. 2, nr. cad. 159601

NR. PROIECT

574/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. URBANO ARHITECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LIDL ROMANIA SCS

Regim de protectie

IS-II-m-B-03765   Biserica "Sf. Treime”, municipiul IAŞI, Str. Canta 2

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

5.

Nr.reg.DJC IASI

394 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan și construire clădire cu destinație recreativă.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 68112

NR. PROIECT

083

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GVD AGRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

 

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

6.

Nr.reg.DJC IASI

395 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan și construire casă de locuit.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 68114

NR. PROIECT

082

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GVD AGRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

 

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

7.

Nr.reg.DJC IASI

397 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 68427

NR. PROIECT

11/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

 

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

8.

Nr.reg.DJC IASI

422 din 14.02.2023

OBIECTIVUL

Înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satele Săcărești, Bărbătești și înființarea sistemului de canalizare în satul Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Cucuteni, satele Săcărești, Bărbătești, Băiceni, Cucuteni – intravilan, extravilan

NR. PROIECT

2438/09.11.2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONALID S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA CUCUTENI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04101 Biserica de lemn "Sf. Treime”, sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-II-m-B-04140  Biserica "Sf. Voievozi”, sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-II-m-B-04141 Casele familiei Cantacuzino, sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-A-03573 Movilele de la Cucuteni, punct "Dealul Gosan", sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03655 Situl arheologic de la Săcăreşti, punct "Laiu", sat SĂCĂREŞTI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03520 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Bogdăneasa", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-A-03521 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Cetăţuia", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03522 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Dâmbul lui Pletosu" , sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-A-03523 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Dâmbul Morii", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03524 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Grădina lui Pascal", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03525 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Mlada", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03530 Situl arheologic de la Bărbăteşti, punct "Tarlaua Grajd", sat BĂRBĂTEŞTI; comuna CUCUTENI

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

9.

Nr.reg.DJC IASI

2424 din 14.09.2022, 424 din 14.02.2023

OBIECTIVUL

Construire hale industriale producție, birouri, depozitări, sistematizare verticală, împrejmuire teren, organizare de șantier, racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, nr. cad. 95545

NR. PROIECT

185/29.08.2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE, S.C. GREYSTONE AVENEW S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545 Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă", sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA               

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

10.

Nr.reg.DJC IASI

429 din 15.02.2023

OBIECTIVUL

Înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași și comunele Popricani, Rediu, Lețcani, Voinești, Mogoșești, Horlești, Ciurea, Bârnova, Tomești, Holboca; satele Vânători (UAT Popricani), Horlești (UAT Rediu), Bogonos, Cucuteni (UAT Lețcani), Scopoșeni (UAT Horlești), Lungani, Vocotești (UAT Voinești), Mânjești (UAT Mogoșești), Picioru Lupului (UAT Ciurea), Todirel, Cercu, Pietrărie, Păun (UAT Bârnova), Tomești (UAT Tomești), Holboca (UAT Holoboca) și extravilan, DJ 247A, 248B, 248A, 248F, 248C,M 248D

NR. PROIECT

607/2022

FAZA     

P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI prin împuternicit S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

 

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

11.

Nr.reg.DJC IASI

463 din 17.02.2023

OBIECTIVUL

Modificări în curs de execuție la proiectul autorizat prin autorizația nr. 340/14.06.2021 - Construire locuinte colective - faza 1 – conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 90/28.02.2020

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.36, NC 156703

NR. PROIECT

11.19/19.12.2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PERSPECTIVE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EXTENSIVE NETWORK S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03756    Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

IS-II-m-A-03757 Biserica “Schimbarea La Faţă” a Mănăstirii Socola şi Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Socola Mică municipiul IAŞI Şos. Bucium 36 1819

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

12.

Nr.reg.DJC IASI

337 din 06.02.2023, 486 din 20.02.2023

OBIECTIVUL

Realizare reparații la trotuare, ziduri de sprijin, scări de acces și amanajare spații verzi pe platoul din spatele Palatului Culturii.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palas nr. 5C, zona Palatului Culturii, nr. cad. 140555, 162016, 141077, 162218

NR. PROIECT

3/2023

FAZA     

AVIZ – P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS 1 S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

Rezolutie CZMI

Revenire

13.

Nr.reg.DJC IASI

283 din 01.02.2023, 492 din 20.02.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Drăgușeni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Drăgușeni, sat Drăgușeni, nr. cad. 61553

NR. PROIECT

04/2023

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA DRĂGUȘENI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04152   Biserica "Sf. Gheorghe”    , sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

IS-II-m-B-04153   Fostele case boiereşti ale familiei Costin, sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

Rezolutie CZMI

Aviz favorabil

14.

Nr.reg.DJC IASI

493 din 20.02.2023, CU 39 din 02.09.2021

OBIECTIVUL

Reconstruire biserică în sat Ion Neculce, comuna Ion Neculce, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ion Neculce, sat Ion Neculce, T119, parcela Ci-3139

NR. PROIECT

CIV-12-2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. INTO S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ION NECULCE

Regim de protectie

IS-I-s-B-03608 Situl arheologic de la Ion Neculce, punct "Siliştea Schitului", sat ION NECULCE; comuna ION NECULCE

Rezolutie CZMI

Revenire

15.

Nr.reg.DJC IASI

1468 din 02.06.2021, 505 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ - Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Andrei; Trec. Trei Ierarhi nr.52A-54; 10,12, nr. cad. 145026, 143454, 144971, 128745, 128745-C1

NR. PROIECT

A1/2020

FAZA     

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MADERA DESIGN 3D S.R.L

 

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

Rezolutie CZMI

Revenire

16.

Nr.reg.DJC IASI

193 din 23.01.2023, 517 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Ridicarea interdicției definitive de construire și introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu – intravilan, extravilan, nr. cad. 69814, 69815, 69816

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel - S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Balan Constantin - S.C GEOSTUDIUS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

17.

Nr.reg.DJC IASI

536 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Construire clădiri pentru locuințe colective și servicii.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Arcu nr. 8, nr. cad. 138755, 146175, 146176, 146177

NR. PROIECT

063/2021

FAZA     

P.U.Z.-C.P.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AFER S.R.L., S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03876   Casa Anastasie Fătu, municipiul IAŞI, Str. Florilor 1

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

18.

Nr.reg.DJC IASI

537 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

Construire hală pentru depozitare, producție și producție ușoară, spații administrative, împrejmuire teren, platforme betonate, racord utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, nr. cad. 96881, 96005, 94898, 96994, 96006, 96970

NR. PROIECT

GDS-0062022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. GOLDBACH DESIGN STUDIO S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. SYNERGY LOGISTIC MIROSLAVA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545 Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă", sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

19.

Nr.reg.DJC IASI

539 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

Închidere balcoane existente, transformare fereastră în ușă de acces în balcon, reprații și recompartimentări interioare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, sc. A, et. 2, ap. 6, nr. cad. 124402-C1-U58

NR. PROIECT

47/2023

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Georgiana Baltag, arh. stag. Miruna Gontariu - S.C. NOVATECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: dr.ing. Coloman, Andrei Szalontay, ing. Alin. C. Dumitrascu – S.C. PROENGIS S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-A-21021   Ruine zona hala centrală, municipiul IAŞI

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

20.

Nr.reg.DJC IASI

155 din 17.01.2023, 540 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Construire ansamblu mixt rezidențial, comerț, servicii și funcțiuni complementare prin desființare construcții existente.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Moara de Foc nr. 2, nr. cad. 152666

NR. PROIECT

593/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GRAL CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03765   Biserica "Sf. Treime”, municipiul IAŞI, Str. Canta 2

Rezolutie CZMI

Revenire

21.

Nr.reg.DJC IASI

550 din 27.02.2023

OBIECTIVUL

Solicitare confirmare că imobilul din municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A nu este monument istoric.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A

NR. PROIECT

-

FAZA     

-

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03807   Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 16

Rezolutie CZMI

Adresa comunicare

22.

Nr.reg.DJC IASI

561 din 27.02.2023

OBIECTIVUL

Lucrări de montare instalație acces parcare cu plată Piața Gării Iași – Sistem automat autotaxare și bariere parcare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada

NR. PROIECT

-

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

BENEFICIAR

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03890   Casă, municipiul IAŞI, Str. Gane Nicolae 34

IS-II-m-B-03891   Gara       municipiul IAŞI     Piaţa Gării

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

 

23.

Nr.reg.DJC IASI

578 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Demolare spațiu comercial S=28,9mp, construire spălătorie auto, spațiu comercial, vulcanizare, amplasare stație peco transportabilă tip container, construire copertină pentru protejarea utilajelor societății.

ADRESA

județul Iași, comuna Țigănași, sat Cârceni, nr. cad. 62470

NR. PROIECT

20/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE ARHITECTURĂ SESCU S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONIROX S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04118   Biserica "Sf. Haralambie”, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03548 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Cimitirul Vechi", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03549 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm 1", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03550 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm II", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-m-B-03551 Valul lui Traian, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03675 Situl arheologic de la Ţigănaşi, sat ŢIGĂNAŞI; comuna ŢIGĂNAŞI

Rezolutie CZMI

Revenire

24.

Nr.reg.DJC IASI

579 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Construire și amenajare parcare auto.

ADRESA

județul Iași, comuna Țigănași, sat Cârceni, nr. cad. 62434

NR. PROIECT

20.1/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE ARHITECTURĂ SESCU S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONIROX S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04118   Biserica "Sf. Haralambie”, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03548 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Cimitirul Vechi", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03549 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm 1", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03550 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm II", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-m-B-03551 Valul lui Traian, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03675 Situl arheologic de la Ţigănaşi, sat ŢIGĂNAŞI; comuna ŢIGĂNAŞI

Rezolutie CZMI

Revenire

25.

Nr.reg.DJC IASI

3039 din 14.11.2022, 580 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 66372, 64946, 67336, 67337

NR. PROIECT

15/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

 

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

26.

Nr.reg.DJC IASI

584 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Reabilitare Biserica „Sfântul Spiridon”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 1, nr. cad. 154651, 154651-C1

NR. PROIECT

327/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IASI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03914.01 Biserica "Sf. Spiridon”, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-B-03914    Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

27.

Nr.reg.DJC IASI

586 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Modernizare rețea energie electrică de medie tensiune – L.E.S. 6 kV. în municipiul Iași, între Stația de transformare „Bularga” și P.A. nr. 24.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Calea Chișinăului, bd. T. Vladimirescu, Pod. T.V., str. Elena Doamna, str. Bărboi

NR. PROIECT

86/2022

FAZA     

P.TH.+C.S.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. DELGAZ GRID S.A

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03866   Casă, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 47

IS-II-m-B-03867   Spitalul israelit, azi Maternitatea "Elena Doamna" (corp vechi), municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 49

IS-II-a-B-03730    Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, municipiul IAŞI, Stradela Bărboi 12

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

28.

Nr.reg.DJC IASI

1975 din 26.07.2022, 2518 din 22.09.2022, 587 din 02.03.2023

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 169433

NR. PROIECT

042/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Conform Raport diagnostic arheologic

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

29.

Nr.reg.DJC IASI

279 din 01.02.2023, 588 din 02.03.2023

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare și extindere Corp A.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada dr. Vicol nr. 10, nr. cad. 150935, C.F. 150935 Iași

NR. PROIECT

312/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. NOVARTIS S.R.L

BENEFICIAR

PENITENCIARUL IAȘI prin S.C. NOVARTIS S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20187   Cazarma Copou, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 2

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

30.

Nr.reg.DJC IASI

595 din 02.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr. 62, nr. cad. 163084

NR. PROIECT

326/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04088   Şcoală tip "Spiru Haret"     , municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932   Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi, municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 70

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

31.

Nr.reg.DJC IASI

602 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Ansamblu multifuncțional – locuințe colective, birouri, comerț, servicii, servicii medicale, alimentație publică, parcaj subteran și suprateran, amenajări peisagere, amenajări de punere în valoare a vestigiilor arheologice, sistematizare verticală, infrastructură pietonală, rutieră și edilitară.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, str. Palat – str. Sf. Andrei – str. Sf. Anastasie Panu – str. Iancu Bacalu – str. Tănăsescu – str. Buznea – str. Trei Ierarhi – Trec. Ion Mincu

NR. PROIECT

 

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.RL.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04077   Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076    Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

Rezolutie CZMI

Revenire

32.

Nr.reg.DJC IASI

603 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Alipire imobile C1 și C3 (nr. cad. 167639-C1 și 167639-C3), recompartimentări interioare, consolidare, amenajări interioare, exterioare și extindere.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Nicoriță nr. 7A, nr. cad. 167639-C1, 167639-C3.

NR. PROIECT

12/2023

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MYTECH CONNECT S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03956   Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa, municipiul IAŞI, Str. Nicoriţă 1

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

33.

Nr.reg.DJC IASI

604 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (Montare suprafață de joc, împrejmuire) – Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.46, nr. cad. 149495

NR. PROIECT

CIV-19-2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN S.C. TRUST AVB S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019   Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-III-m-B-04317, Bustul lui Vasile Lupu, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46, în curtea Şcolii Normale “Vasile Lupu”

Rezolutie CZMI

Aviz Favorabil

34.

Nr.reg.DJC IASI

605 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ - Modificare PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 473/29.12.2011 prin extinderea suprafeței studiate – Construire ansamblu – complex servicii, birouri și spații comerciale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A, CF 121548, 121549

NR. PROIECT

62/2022

FAZA     

P.U.Z. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHI-AXA S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03807   Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 16

Rezolutie CZMI

Comunicare adresa

35.

Nr.reg.DJC IASI

606 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – pentru construire corp nou administrativ prin demolare corp C2 și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gheorghe Asachi nr. 18, nr. cad. 146064

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI prin DIRECTOR GENERAL ȚIBICHI RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03715   Casa Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-03787   Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 24

IS-II-m-B-03789   Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 26

IS-II-m-B-03786   Casă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 23

Rezolutie CZMI

Comunicare adresa

36.

Nr.reg.DJC IASI

607 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ CP - Construire corp nou administrativ prin demolare corp C2 și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 6

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

ȘCOALA PRIMARĂ CAROL I

Regim de protectie

IS-II-m-B-03828   Şcoala generală "Carol I“, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

Rezolutie CZMI

Comunicare adresa

37.

Nr.reg.DJC IASI

2647 din 04.10.2022,  232 din 30.01.2023, 608 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Desfiintare construcții C1, C2, C3 și construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spinți nr. 12-14, nr. cad. 170873

NR. PROIECT

65/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

BÎRSAN DORU CĂTĂLIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

Rezolutie CZMI

Revenire

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

 

 

 

 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 9 martie 2023

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

Judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

356 din 07.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere terenuri cu NC 69616, 69617, 696148 în intravilan și scoatere de sub interdicție de construire pentru construire locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, extravilan, nr. cad. 69616, 69617, 696148

NR. PROIECT

15/09.2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

 

 

2.

Nr.reg.DJC IASI

950 din 04.04.2022, 365 din 08.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, nr. cad. 70857

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe trenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

 

3.

Nr.reg.DJC IASI

367 din 08.02.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială prin demolare construcție existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Potcoavei nr. 20, nr. cad. 159515

NR. PROIECT

11/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03698   Casa D. Sadoveanu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 20

IS-II-m-B-03699   Casa Gheorghe Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 21

IS-II-m-B-03700   Casa actorului Miluţă Gheorghiu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 23

 

4.

Nr.reg.DJC IASI

393 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Amenajare locuri de parcare pentru mașini electrice.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr. 2, nr. cad. 159601

NR. PROIECT

574/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. URBANO ARHITECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LIDL ROMANIA SCS

Regim de protectie

IS-II-m-B-03765   Biserica "Sf. Treime”, municipiul IAŞI, Str. Canta 2

 

5.

Nr.reg.DJC IASI

394 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan și construire clădire cu destinație recreativă.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 68112

NR. PROIECT

083

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GVD AGRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

 

 

6.

Nr.reg.DJC IASI

395 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan și construire casă de locuit.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 68114

NR. PROIECT

082

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GVD AGRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

 

7.

Nr.reg.DJC IASI

397 din 09.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 68427

NR. PROIECT

11/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

 

 

8.

Nr.reg.DJC IASI

422 din 14.02.2023

OBIECTIVUL

Înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satele Săcărești, Bărbătești și înființarea sistemului de canalizare în satul Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Cucuteni, satele Săcărești, Bărbătești, Băiceni, Cucuteni – intravilan, extravilan

NR. PROIECT

2438/09.11.2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONALID S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA CUCUTENI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04101 Biserica de lemn "Sf. Treime”, sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-II-m-B-04140  Biserica "Sf. Voievozi”, sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-II-m-B-04141 Casele familiei Cantacuzino, sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-A-03573 Movilele de la Cucuteni, punct "Dealul Gosan", sat CUCUTENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03655 Situl arheologic de la Săcăreşti, punct "Laiu", sat SĂCĂREŞTI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03520 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Bogdăneasa", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-A-03521 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Cetăţuia", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03522 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Dâmbul lui Pletosu" , sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-A-03523 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Dâmbul Morii", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03524 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Grădina lui Pascal", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03525 Situl arheologic de la Băiceni, punct "Mlada", sat BĂICENI; comuna CUCUTENI

IS-I-s-B-03530 Situl arheologic de la Bărbăteşti, punct "Tarlaua Grajd", sat BĂRBĂTEŞTI; comuna CUCUTENI

9.

Nr.reg.DJC IASI

2424 din 14.09.2022, 424 din 14.02.2023

OBIECTIVUL

Construire hale industriale producție, birouri, depozitări, sistematizare verticală, împrejmuire teren, organizare de șantier, racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, nr. cad. 95545

NR. PROIECT

185/29.08.2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE, S.C. GREYSTONE AVENEW S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545 Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă", sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA               

10.

Nr.reg.DJC IASI

429 din 15.02.2023

OBIECTIVUL

Înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași și comunele Popricani, Rediu, Lețcani, Voinești, Mogoșești, Horlești, Ciurea, Bârnova, Tomești, Holboca; satele Vânători (UAT Popricani), Horlești (UAT Rediu), Bogonos, Cucuteni (UAT Lețcani), Scopoșeni (UAT Horlești), Lungani, Vocotești (UAT Voinești), Mânjești (UAT Mogoșești), Picioru Lupului (UAT Ciurea), Todirel, Cercu, Pietrărie, Păun (UAT Bârnova), Tomești (UAT Tomești), Holboca (UAT Holoboca) și extravilan, DJ 247A, 248B, 248A, 248F, 248C,M 248D

NR. PROIECT

607/2022

FAZA     

P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI prin împuternicit S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

 

11.

Nr.reg.DJC IASI

463 din 17.02.2023

OBIECTIVUL

Modificări în curs de execuție la proiectul autorizat prin autorizația nr. 340/14.06.2021 - Construire locuinte colective - faza 1 – conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 90/28.02.2020

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.36, NC 156703

NR. PROIECT

11.19/19.12.2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PERSPECTIVE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EXTENSIVE NETWORK S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03756    Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

IS-II-m-A-03757 Biserica “Schimbarea La Faţă” a Mănăstirii Socola şi Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Socola Mică municipiul IAŞI Şos. Bucium 36 1819

 

12.

Nr.reg.DJC IASI

337 din 06.02.2023, 486 din 20.02.2023

OBIECTIVUL

Realizare reparații la trotuare, ziduri de sprijin, scări de acces și amanajare spații verzi pe platoul din spatele Palatului Culturii.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palas nr. 5C, zona Palatului Culturii, nr. cad. 140555, 162016, 141077, 162218

NR. PROIECT

3/2023

FAZA     

AVIZ – P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS 1 S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

13.

Nr.reg.DJC IASI

283 din 01.02.2023, 492 din 20.02.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Drăgușeni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Drăgușeni, sat Drăgușeni, nr. cad. 61553

NR. PROIECT

04/2023

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA DRĂGUȘENI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04152   Biserica "Sf. Gheorghe”    , sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

IS-II-m-B-04153   Fostele case boiereşti ale familiei Costin, sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

14.

Nr.reg.DJC IASI

493 din 20.02.2023, CU 39 din 02.09.2021

OBIECTIVUL

Reconstruire biserică în sat Ion Neculce, comuna Ion Neculce, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ion Neculce, sat Ion Neculce, T119, parcela Ci-3139

NR. PROIECT

CIV-12-2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. INTO S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ION NECULCE

Regim de protectie

IS-I-s-B-03608 Situl arheologic de la Ion Neculce, punct "Siliştea Schitului", sat ION NECULCE; comuna ION NECULCE

15.

Nr.reg.DJC IASI

1468 din 02.06.2021, 505 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ - Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Andrei; Trec. Trei Ierarhi nr.52A-54; 10,12, nr. cad. 145026, 143454, 144971, 128745, 128745-C1

NR. PROIECT

A1/2020

FAZA     

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MADERA DESIGN 3D S.R.L

 

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

16.

Nr.reg.DJC IASI

193 din 23.01.2023, 517 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Ridicarea interdicției definitive de construire și introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu – intravilan, extravilan, nr. cad. 69814, 69815, 69816

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel - S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Balan Constantin - S.C GEOSTUDIUS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

 

17.

Nr.reg.DJC IASI

536 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Construire clădiri pentru locuințe colective și servicii.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Arcu nr. 8, nr. cad. 138755, 146175, 146176, 146177

NR. PROIECT

063/2021

FAZA     

P.U.Z.-C.P.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AFER S.R.L., S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03876   Casa Anastasie Fătu, municipiul IAŞI, Str. Florilor 1

18.

Nr.reg.DJC IASI

537 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

Construire hală pentru depozitare, producție și producție ușoară, spații administrative, împrejmuire teren, platforme betonate, racord utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, nr. cad. 96881, 96005, 94898, 96994, 96006, 96970

NR. PROIECT

GDS-0062022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. GOLDBACH DESIGN STUDIO S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. SYNERGY LOGISTIC MIROSLAVA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545 Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă", sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA

19.

Nr.reg.DJC IASI

539 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

Închidere balcoane existente, transformare fereastră în ușă de acces în balcon, reprații și recompartimentări interioare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, sc. A, et. 2, ap. 6, nr. cad. 124402-C1-U58

NR. PROIECT

47/2023

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Georgiana Baltag, arh. stag. Miruna Gontariu - S.C. NOVATECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: dr.ing. Coloman, Andrei Szalontay, ing. Alin. C. Dumitrascu – S.C. PROENGIS S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-A-21021   Ruine zona hala centrală, municipiul IAŞI

20.

Nr.reg.DJC IASI

155 din 17.01.2023, 540 din 23.02.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Construire ansamblu mixt rezidențial, comerț, servicii și funcțiuni complementare prin desființare construcții existente.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Moara de Foc nr. 2, nr. cad. 152666

NR. PROIECT

593/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GRAL CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03765   Biserica "Sf. Treime”, municipiul IAŞI, Str. Canta 2

21.

Nr.reg.DJC IASI

550 din 27.02.2023

OBIECTIVUL

Solicitare confirmare că imobilul din municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A nu este monument istoric.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A

NR. PROIECT

-

FAZA     

-

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03807   Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 16

22.

Nr.reg.DJC IASI

561 din 27.02.2023

OBIECTIVUL

Lucrări de montare instalație acces parcare cu plată Piața Gării Iași – Sistem automat autotaxare și bariere parcare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada

NR. PROIECT

-

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

BENEFICIAR

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03890   Casă, municipiul IAŞI, Str. Gane Nicolae 34

IS-II-m-B-03891   Gara       municipiul IAŞI     Piaţa Gării

 

23.

Nr.reg.DJC IASI

578 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Demolare spațiu comercial S=28,9mp, construire spălătorie auto, spațiu comercial, vulcanizare, amplasare stație peco transportabilă tip container, construire copertină pentru protejarea utilajelor societății.

ADRESA

județul Iași, comuna Țigănași, sat Cârceni, nr. cad. 62470

NR. PROIECT

20/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE ARHITECTURĂ SESCU S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONIROX S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04118   Biserica "Sf. Haralambie”, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03548 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Cimitirul Vechi", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03549 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm 1", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03550 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm II", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-m-B-03551 Valul lui Traian, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03675 Situl arheologic de la Ţigănaşi, sat ŢIGĂNAŞI; comuna ŢIGĂNAŞI

24.

Nr.reg.DJC IASI

579 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Construire și amenajare parcare auto.

ADRESA

județul Iași, comuna Țigănași, sat Cârceni, nr. cad. 62434

NR. PROIECT

20.1/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE ARHITECTURĂ SESCU S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONIROX S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04118   Biserica "Sf. Haralambie”, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03548 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Cimitirul Vechi", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03549 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm 1", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03550 Situl arheologic de la Cârniceni, punct "Holm II", sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-m-B-03551 Valul lui Traian, sat CÂRNICENI; comuna ŢIGĂNAŞI

IS-I-s-B-03675 Situl arheologic de la Ţigănaşi, sat ŢIGĂNAŞI; comuna ŢIGĂNAŞI

25.

Nr.reg.DJC IASI

3039 din 14.11.2022, 580 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 66372, 64946, 67336, 67337

NR. PROIECT

15/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

 

 

26.

Nr.reg.DJC IASI

584 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Reabilitare Biserica „Sfântul Spiridon”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 1, nr. cad. 154651, 154651-C1

NR. PROIECT

327/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IASI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03914.01 Biserica "Sf. Spiridon”, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-B-03914    Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

27.

Nr.reg.DJC IASI

586 din 01.03.2023

OBIECTIVUL

Modernizare rețea energie electrică de medie tensiune – L.E.S. 6 kV. în municipiul Iași, între Stația de transformare „Bularga” și P.A. nr. 24.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Calea Chișinăului, bd. T. Vladimirescu, Pod. T.V., str. Elena Doamna, str. Bărboi

NR. PROIECT

86/2022

FAZA     

P.TH.+C.S.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. DELGAZ GRID S.A

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03866   Casă, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 47

IS-II-m-B-03867   Spitalul israelit, azi Maternitatea "Elena Doamna" (corp vechi), municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 49

IS-II-a-B-03730    Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, municipiul IAŞI, Stradela Bărboi 12

28.

Nr.reg.DJC IASI

1975 din 26.07.2022, 2518 din 22.09.2022, 587 din 02.03.2023

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 169433

NR. PROIECT

042/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Conform Raport diagnostic arheologic

 

29.

Nr.reg.DJC IASI

279 din 01.02.2023, 588 din 02.03.2023

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare și extindere Corp A.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada dr. Vicol nr. 10, nr. cad. 150935, C.F. 150935 Iași

NR. PROIECT

312/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. NOVARTIS S.R.L

BENEFICIAR

PENITENCIARUL IAȘI prin S.C. NOVARTIS S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20187   Cazarma Copou, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 2

30.

Nr.reg.DJC IASI

595 din 02.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr. 62, nr. cad. 163084

NR. PROIECT

326/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04088   Şcoală tip "Spiru Haret"     , municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932   Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi, municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 70

31.

Nr.reg.DJC IASI

602 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Ansamblu multifuncțional – locuințe colective, birouri, comerț, servicii, servicii medicale, alimentație publică, parcaj subteran și suprateran, amenajări peisagere, amenajări de punere în valoare a vestigiilor arheologice, sistematizare verticală, infrastructură pietonală, rutieră și edilitară.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, str. Palat – str. Sf. Andrei – str. Sf. Anastasie Panu – str. Iancu Bacalu – str. Tănăsescu – str. Buznea – str. Trei Ierarhi – Trec. Ion Mincu

NR. PROIECT

 

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.RL.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04077   Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076    Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

 

32.

Nr.reg.DJC IASI

603 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Alipire imobile C1 și C3 (nr. cad. 167639-C1 și 167639-C3), recompartimentări interioare, consolidare, amenajări interioare, exterioare și extindere.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Nicoriță nr. 7A, nr. cad. 167639-C1, 167639-C3.

NR. PROIECT

12/2023

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MYTECH CONNECT S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03956   Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa, municipiul IAŞI, Str. Nicoriţă 1

33.

Nr.reg.DJC IASI

604 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (Montare suprafață de joc, împrejmuire) – Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.46, nr. cad. 149495

NR. PROIECT

CIV-19-2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN S.C. TRUST AVB S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019   Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-III-m-B-04317, Bustul lui Vasile Lupu, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46, în curtea Şcolii Normale “Vasile Lupu”

34.

Nr.reg.DJC IASI

605 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ - Modificare PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 473/29.12.2011 prin extinderea suprafeței studiate – Construire ansamblu – complex servicii, birouri și spații comerciale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A, CF 121548, 121549

NR. PROIECT

62/2022

FAZA     

P.U.Z. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHI-AXA S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03807   Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 16

35.

Nr.reg.DJC IASI

606 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – pentru construire corp nou administrativ prin demolare corp C2 și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gheorghe Asachi nr. 18, nr. cad. 146064

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI prin DIRECTOR GENERAL ȚIBICHI RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03715   Casa Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-03787   Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 24

IS-II-m-B-03789   Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 26

IS-II-m-B-03786   Casă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 23

36.

Nr.reg.DJC IASI

607 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

PUZ CP - Construire corp nou administrativ prin demolare corp C2 și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 6

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

ȘCOALA PRIMARĂ CAROL I

Regim de protectie

IS-II-m-B-03828   Şcoala generală "Carol I“, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

37.

Nr.reg.DJC IASI

2647 din 04.10.2022,  232 din 30.01.2023, 608 din 03.03.2023

OBIECTIVUL

Desfiintare construcții C1, C2, C3 și construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spinți nr. 12-14, nr. cad. 170873

NR. PROIECT

65/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

BÎRSAN DORU CĂTĂLIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

 

JUDETUL BACĂU

38.

Nr.reg.DJC Bacău

480/07.02.2022

OBIECTIVUL

Construire „Așezământ ecleziastic, social, filantropic și cultural, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Parohia Lapoș (prin reprezentant Palade Ionuț-Eusebiu))

ADRESA

sat aparținător Lapoș. oraș Dărmănești, județul Bacău

NR. PROIECT

7/2022

FAZA     

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. TRUST PROIECT S. R. L. ZEMEȘ-BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Biserica „Sf.

Voievozi”, cod LMI: BC-II-m-B-00847, sat aparținător Lapoș, oraș

Dărmănești, județul Bacău

 

39.

Nr.reg.DJC Bacău

498/08.02.2023

OBIECTIVUL

Construire locuințe

ADRESA

extravilanul și intravilanul satului Nicolae Bălcescu, comuna

Nicolae Bălcescu, județul Bacău

NR. PROIECT

67/2021

FAZA     

P. U. Z.