Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

  ANUNȚ  - 25.11.2022

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, pentru luna decembrie, va avea loc

în ziua de joi 8 decembrie 2022, ora 09.00, la sediul D.J.C. Iași.

În cadrul ședinței vor fi analizate documentațiile depuse

până la data de luni 5 decembrie 2022, ora 12.00,

la direcțiile județene care compun C.Z.M.I.nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău).

Ordinea de zi a ședinței se va publica în data de 07 decembrie 2022.

secretar comisie

director DJC Iași,

Bobi Apăvăloaei

                                  

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

REZOLUȚII - Şedinţa din 10-18-24 NOIEMBRIE 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

 

judeţul Iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

2053 din 05.08.2022, 2627 din 03.10.2022

OBIECTIVUL

Reamenajare spațiu comercial produse nealimentare și birou în spațiu comercial alimentație publică – restaurant.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 18-20

NR. PROIECT

1/2021

FAZA     

EMITERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PETRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04071   Casă municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2024 din 02.08.2022, 2638 din 03.10.2022

OBIECTIVUL

Construire trei locuințe individuale pe teren proprietate, îmrejmuire teren, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, nr. cad. 62457

NR. PROIECT

86/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONTURM SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului" sat ARONEANU; comuna ARONEANU         "Vatra satului", în jurul Bisericii "Sf. Nicolae - Aroneanu" şi grădinile înconjurătoare

IS-II-m-A-04098   Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare arheologică preventivă

3.

Nr.reg.DJC IASI

2679 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Reparații capitale, refuncționalizare și etajare imobile existente C1, C2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Crivăț nr. 2, nr. cad. 159725

NR. PROIECT

13/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

ATELIER UNGRUEANU S.R.L.

Expertiza tehnică: S.C. TRUST CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

4.

Nr.reg.DJC IASI

2689 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare și reabilitare construcție corp C14 – pavilion administrativ.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr. 38, nr. cad. 134246, 134246-C1

NR. PROIECT

566/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

.C. SAM IDEAS S.R.L. IAȘI

Studiu istoric: S.C. GENESIS S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04086   Uzina electrică, municipiul IAŞI, Str. Uzinei 38

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

5.

Nr.reg.DJC IASI

2691 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (Montare suprafață de joc și împrejmuire) – Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, nr. cad. 138575

NR. PROIECT

CIV-07-2021

FAZA     

D.T.A.C.+P. TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089   Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

IS-III-m-B-04317 Bustul lui Vasile Lupu, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46, în curtea Şcolii Normale “Vasile Lupu”

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

6.

Nr.reg.DJC IASI

1650 din 20.06.2022, 2706 din 10.10.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construire Complex Horeca.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești nr. cad. 62167

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Avizare favorabilă pentru funcțiune horeca. Avizul se va elibera după prezentarea unui diagnostic arheologic.

7.

Nr.reg.DJC IASI

2707 din 10.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări reparații trotuar (partea spre oraș) și înlocuire uși de acces principale de la corpul central – Clădirea de călători din Stația C.F. Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Gării nr. 1

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03891 Gara, municipiul IAŞI, Piaţa Gării

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

8.

Nr.reg.DJC IASI

2717 din 11.10.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z – Introducere teren în intravilan – construire locuință individuală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 115, nr. cad. 148935

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER INFINIT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

9.

Nr.reg.DJC IASI

2725 din 12.10.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, fosă septică, branșamente utilități, anexe și organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Vinului,  nr. cad. 70920

NR. PROIECT

63/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău", sat REDIU; comuna REDIU

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută", sat REDIU; comuna REDIU

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

10.

Nr.reg.DJC IASI

2739 din 13.10.2022

OBIECTIVUL

Demolare imobil – unitate individuală identificată CF 133367-C1-U1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Andrei nr. 9, nr. cad. 17149

NR. PROIECT

358-1/2022

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. AGORA S.R.L. BOTOȘANI

Expertiză tehnică: S.C. TROCON SR.L.

BENEFICIAR

S.C. UNIQUE ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

11.

Nr.reg.DJC IASI

2434 din 15.09.2022, 2749 din 17.10.2022

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – modificare locuință corp C1 cu nr. cad. 140528-C1 pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lt. Ionescu nr. 1A, nr. cad. 140528, 140528-C1

NR. PROIECT

059/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică:S.C. PROBIUS PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-II-a-B-04063    Ansamblul bisericii "Sf. Apostol Toma" şi "Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

12.

Nr.reg.DJC IASI

2757 din 17.10.2022

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu alimentație publică în spațiu comercial existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 46, centru comercial și de birouri MCM CENTER, parter, spațiile P06, P07

NR. PROIECT

23/2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. APLUS PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GASTROHALA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

13.

Nr.reg.DJC IASI

2771 din 20.10.2022

OBIECTIVUL

PUZ-CP – Restaurare, consolidare, extindere monument istoric cod LMI IS-II-m-B-03977, în vederea înființării Muzeului Copiilor.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 29, nr. cad. 162859, 160885

NR. PROIECT

15/2022

FAZA     

PUZ-CP

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARTCA S.R.L.

Studiu istoric: S.C. ARHISTIL S.R.L.

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03977   Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi“, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 29

IS-II-m-B-03976   Casa Anton Naum, azi grădiniţă      , municipiul IAŞI, Str. Păcurari 25

IS-II-m-B-03978   Casa Rojniţa, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 33

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va înainta către Comisia Națională a Monumentelor Istorice cu propunere de avizare favorabilă.

14.

Nr.reg.DJC IASI

2771 din 20.10.2022

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective mici, spații comerciale cu servicii profesionale, altar de vară.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spial Pașcanu nr. 18A, nr. cad. 147675

NR. PROIECT

070/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IASI

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA GLASUL VIEȚII

Regim de protectie

IS-II-m-B-03874   Şcoală tip "Spiru Haret"     , municipiul IAŞI   , Str. Eternităţii 37

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

15.

Nr.reg.DJC IASI

2360 din 07.09.2022, 2780 din 20.10.2022

OBIECTIVUL

Demolare imobil C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spancioc nr. 17, nr. cad. 18830-C1

NR. PROIECT

45/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-II-m-B-03874 Şcoală tip "Spiru Haret"         , municipiul IAŞI   , Str. Eternităţii 37

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

16.

Nr.reg.DJC IASI

2546 din 26.09.2022, 2787 din 21.10.2022

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate: Modificare proiect autorizat cu AC nr. 833/1996, reabilitare imobil, modificare acoperiș/montaj panouri solare, amenajare pod existent în spațiu de locuit, modificare fațade.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr. 58, nr. cad. 153342, 153342-C1

NR. PROIECT

15/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

RESPINGERE

17.

Nr.reg.DJC IASI

2786 din 21.10.2022

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial prin recompartimentări interioare și modernizare instalații și finisaje.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palat nr. 1, et. P/S, nr. cad. 127012, 127012-C1

NR. PROIECT

190M/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03962   Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

IS-II-m-A-03963   Muzeul Tiparului „Casa Dosoftei“ - Muzeul Literaturii Române, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 69

IS-I-s-B-03511 Situl arheologic din incinta Liceului "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 50, în incinta Liceului "Vasile Alecsandri"

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

18.

Nr.reg.DJC IASI

2788 din 21.10.2022

OBIECTIVUL

Construire Sală Polivalentă conform PUZ aprobat prin HCL nr. 353/29.08.2022.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Moara de Vânt, nr. cad. 156699, 158119, 173803

NR. PROIECT

5/2020

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

19.

Nr.reg.DJC IASI

2826 din 25.10.2022

OBIECTIVUL

Desființare construcții existente (C3, C4, C5, C6 – construcții anexă) și  construire morgă pe amplasament existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Dr. Iacob Cihac nr. 30, nr. cad. 128044, 128044-C3, 128044-C4, 128044-C5, 128044-C6

NR. PROIECT

0701/07.2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. GED PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04041   Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril”, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04042   Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 22

IS-II-m-B-04043   Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 24

IS-II-m-B-04085   Universitatea de Medicină şi Farmacie, Corp rectorat şi spaţii de învăţământ (Palatul “Calimachi”), municipiul IAŞI, Str. Universităţii 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

20.

Nr.reg.DJC IASI

2845 din 26.10.2022

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective mici și împrejmuire pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Voinești nr. 8C, nr. cad. 172784

NR. PROIECT

940/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

B.I.A. ARH. CHIRIȚĂ MARIAN-JAN

BENEFICIAR

S.C. IMOINVEST CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-A-03940   Ansamblul Mănăstirii Galata, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

21.

Nr.reg.DJC IASI

613 din 01.03.2022, 2845 din 26.10.2022

OBIECTIVUL

Reabilitare imobil – refacere fațadă, învelitoare, împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Manolescu nr. 2, nr. cad. 141750, 141750 – C1

NR. PROIECT

153/15.01.2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-II-m-B-03938   Casă, municipiul IAŞI, Str. Manolescu 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

22.

Nr.reg.DJC IASI

2866 din 27.10.2022

OBIECTIVUL

Demolare clădirii existente și construire împrejmuire provizorie în vederea efectuării de studii arheologice, geotehnice.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr. 74, nr. cad. 123758, 139358, 149517

NR. PROIECT

6/2022

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04087   Grădiniţa "Sf. Nicolae”, municipiul IAŞI, Str. Uzinei 68

IS-II-m-B-03769   Baia comunală,   municipiul IAŞI,    Str. Crişan 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

23.

Nr.reg.DJC IASI

2425 din 14.09.2022, 2873 din 28.10.2022, 2908 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate, din extravilan în intravilan pentru construire locuințe individuale și locuințe cuplate.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat extravilan Breazu, nr. cad. 63120, 63119, 4147  

NR. PROIECT

10/2019

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L. IASI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-B-03546 Aşezare, sat BREAZU; comuna REDIU

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

24.

Nr.reg.DJC IASI

2880 din 28.10.2022

OBIECTIVUL

Solicitare punct de vedere privind compatibilitatea soluțiilor de consolidare propuse în expertiza tehnică în cadrul proiectului faza D.A.L.I. „Reamenajare sediu DJTS Iași – Bulevardul Carol I nr. 1

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Bulevardul Carol I nr. 1

NR. PROIECT

/2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Expertiză tehnică: S.C. STRUCTURI METALICE S.R.L.

Studiu geotehnic: S.C. GEOSTUDIS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CASA INVEST S.R.L. pentru SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03777 Institutul de Igienă M. Ciucă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

25.

Nr.reg.DJC IASI

2894 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Vorovești, strada Bisericii nr. 9

NR. PROIECT

60/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. FIR AVANTARC S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04270   Biserica de lemn "Sf. Gheorghe”, sat VOROVEŞTI; comuna MIROSLAVA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

26.

Nr.reg.DJC IASI

2894 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

Organizare Centru 2 Spații verzi – amplasare module și construire împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr. 31, nr. cad. 140011

NR. PROIECT

190/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. STRUCTURAL ENGINEERING DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04086   Uzina electrică,   municipiul IAŞI, Str. Uzinei 38

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

27.

Nr.reg.DJC IASI

2905 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

Reparații capitale, modernizare imobil pentru amenajare spații administrative.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada G-ral. Henri Mathias Berthelot nr. 2, nr. cad. 139739-C6

NR. PROIECT

554B/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI, S.C. SAM IDEAS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03736 Spitalul de Urgenţe (corp vechi), municipiul IAŞI, Str. Berthelot Henri M., general 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

28.

Nr.reg.DJC IASI

1029 din 08.04.2022, 2909 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de protecție în vecinătatea clădirii Castelului Sturdza de la Miclăușeni, prin delimitări funcționale, sistematizare verticală drumuri, alei și coordonare rețele în incinta Castelului Sturdza, sat Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași, pentru o suprafață de 4000 mp.

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni, Aleea principesa Olga Sturza nr. 1

NR. PROIECT

1093/2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PRODID S.R.L

 

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI prin S.C. PRODID S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-04199    Mănăstirea Miclăuşeni, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire”, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.03 Parc, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare/supraveghere arheologică

29.

Nr.reg.DJC IASI

2910 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Introducere teren în intravilan în scopul Construirii de locuință individuală (unifamilială) și funcțiuni complementare pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Iași – Popricani, nr. cad. 158759

NR. PROIECT

11/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ASIMPTOTIC S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

30.

Nr.reg.DJC IASI

2374 din 08.09.2022, 2924 din 01.11.2022

OBIECTIVUL

Înlocuire învelitoare, reabilitare și consolidare corp C1 – Biserica Sfântul Dumitru Balș.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 15, nr. cad. 173391

NR. PROIECT

09/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. OCEAN 2000 S.R.L.

Expertiza tehnică: - S.C EXPROSOV S.R.L.

Studiu geotehnic: S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L.

Studiu istoric arhitectural: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ACJ

BENEFICIAR

PAROHIA SFÂNTUL DUMITRU BALȘ

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-a-A-03691 Biserica "Sf. Dumitru” (Biserica Balş), municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 15

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20856   Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 1

IS-II-m-B-03690 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 2

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va înainta către comisia Națională a Monumentelor Istorice cu propunere de avizare favorabilă.

31.

Nr.reg.DJC IASI

2260 din 30.08.2022, 2925 din 01.11.2022

OBIECTIVUL

Reabilitare locuință individuală prin modificare, consolidare și reconstruire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Vlahuță nr. 3, nr. cad. 156689-C1

NR. PROIECT

1/01.2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04080   Casă, municipiul IAŞI, Str. Topârceanu George 6

IS-II-m-B-04081   Casă, municipiul IAŞI, Str. Topârceanu George 13

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

32.

Nr.reg.DJC IASI

2647 din 04.10.2022

OBIECTIVUL

Desfiintare construcții C1, C2, C3 și construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spinți nr. 12-14, nr. cad. 170873

NR. PROIECT

65/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

33.

Nr.reg.DJC IASI

2680 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Montare panouri fotovoltaice pe acoperișul imobilului situat în Iași, strada Teodor Codrescu nr. 17.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Teodor Codrescu nr. 17

NR. PROIECT

-

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

34.

Nr.reg.DJC IASI

2681 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de reparații curente la construcție monument istoric Spitalul Cantacuzino-Pașcanu, înscrisă pe Lista monumentelor istorice - IS-II-m-B-04059.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spital Pașcanu nr. 11

NR. PROIECT

-

FAZA     

AVIZ REPARAȚII CURENTE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04059 Spitalul Cantacuzino-Pașcanu, Municipiul IAȘI, Str. Spitalul Pașcanu 11

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

35.

Nr.reg.DJC IASI

1873 din 14.07.2022, 2720 din 11.10.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Introducere terenuri în intravilan – Construire locuințe colective și individuale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium

NR. PROIECT

89/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CARTIERUL BUCIUM S.R.L.

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

36.

Nr.reg.DJC IASI

1988 din 27.07.2022, 2764 din 18.10.2022

OBIECTIVUL

Schimbare parțială de destinație din apartament în spațiu comercial.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada I. C. Brătianu nr. 6, et. P, ap. 1, nr. cad. 126252-C1-U7

NR. PROIECT

6/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER MIHAI TARASI S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. UNIVERSUM COMMUNICATION S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03763   Casa Theodor Burada, municipiul IAŞI, Str. Burada Teodor T. 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

37.

Nr.reg.DJC IASI

2911 din 31.10.2022

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă la spațiu comercial – construcție cu caracter provizoriu (pe durata contractului de închiriere).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr. 1, et. P, ap. Sp. Com., nr. cad. 139798, 139798-C1

NR. PROIECT

14A/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ROYAL AMEX S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20856   Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 1

IS-II-m-B-03690   Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 2

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

RESPINGERE

38.

Nr.reg.DJC IASI

2949 din 02.11.2022

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar de tip Rooftop Backlit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 34, bl. Expres, sc. A, nr. cad. 120730

NR. PROIECT

103/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KARTEZIAN S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

RESPINGERE

39.

Nr.reg.DJC IASI

2359 din 08.09.2021, 2408 din 13.09.2022, 2952 din 02.11.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective, amenajare incintă și împrejmuire teren proprietate prin demolare clădire existentă (modificare PUZ aprobat cu HCL nr.293/21.11.2013).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lt. Stoicescu nr. 6, nr. cad. 148085, 148084

NR. PROIECT

15/10.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHIGRAPH S.R.L. IAȘI

Studiu istoric: S.C. ARHISTIL S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03904   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 50

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

40.

Nr.reg.DJC IASI

2770 din 20.10.2022

OBIECTIVUL

Amenajare și recompartimentări interioare și închidere balcon la apartament identificat NC 125292-C1-U5.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 6, bl. C1, et. 2, ap. 4, nr. cad. 125292-C1-U5

NR. PROIECT

27/03.03.2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ECHO BUILDING WORKSHOP S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03807   Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi,municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

IS-II-m-B-03808   Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 9

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

41.

Nr.reg.DJC IASI

2947 din 02.11.2022

OBIECTIVUL

Racordare la rețea energie termică și amplasare modul termic pentru imobil – sediu Serviciu de Stare Civilă, situat în Iași, strada Vasile Alecsandri nr. 8, nr. cad. 170730-C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Alecsandri nr. 8, nr. cad. 170730-C1

NR. PROIECT

125431/18.10.2022

FAZA     

S.F., P.TH., D.T.A.C., D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. NRG CONCEPT&CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03703   Palatul Cantacuzino-Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă, municipiul IAŞI, Str. Alecsandri Vasile 8

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

42.

Nr.reg.DJC IASI

2609 din 29.09.2022, 2948 din 02.11.2022

OBIECTIVUL

Modernizare, reconversie clădire nr. cad. 63830-C1-U2 în pensiune, lucrări executate fără autorizație de construire.

ADRESA

județul Iași, comuna Victoria, sat Sculeni – intravilan, nr. cad. 63830, 63830-C1, 63831

NR. PROIECT

37/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. D.T.A.C. DEVELOPMENT S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. CORPOREX S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04244   Biserica "Sf. Nicolae”, sat SCULENI; comuna VICTORIA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

RESPINGERE

43.

Nr.reg.DJC IASI

2950 din 02.11.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire, pe teren proprietate – conform PUD aprobat cu HCL nr. 314/20.12.2013.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihai Sadoveanu nr. 37, nr. cad. 130984

NR. PROIECT

593/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. URBANO ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04018   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 39

IS-II-m-B-04089   Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

44.

Nr.reg.DJC IASI

2951 din 02.11.2022

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL 278/2018, amenajare parcare pe NC 155956, reabilitare pod amplasat pe NC 165443 și NC 165399 în vederea realizării accesului între NC 125977 și NC 155956.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr. 10, nr. cad. 125977, 155956, 165443, 165399

NR. PROIECT

72/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508      Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI "Hlincea”, în marginea de S a mun. Iaşi, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între Mănăstirea Cetăţuia, sat Hlincea şi fostul Târguşor Nicolina

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

RESPINGERE

45.

Nr.reg.DJC IASI

2958 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Construire Sediu Unității de Parchet din Municipiul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Strada Dr. Codrescu nr. 6, nr. cad. 133468

NR. PROIECT

18/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MIHUL S.R.L. și S.C. INKSHAPE S.R.L., S.C. CUBICON INVEST S.R.L.

BENEFICIAR

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 50

IS-II-m-B-03792   Casă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 48

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare arheologică preventivă

 

46.

Nr.reg.DJC IASI

2959 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Restaurare Monument ”Obeliscul Leilor”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Bulevardul Carol I - Grădina Copou, nr. 31, nr. inv. 104

NR. PROIECT

221198/2022

FAZA     

D.T.A.C.- CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MIHUL S.R.L.

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE

Regim de protectie

IS-III-m-B-04290 Obeliscul leilor, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, în Grădina Copou

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

47.

Nr.reg.DJC IASI

2961 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Documentație de declasare conform Ordinului M.C.C. nr. 2260 din 18.04.2008, art. 21/2/c., monument istoric - casă,  strada Ion Creangă, nr. 4, Mun. Iași, jud. Iași,  L.M.I. 2015,  nr. crt. 976 ; cod -IS-II-m-B-03831.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ion Creangă nr. 4

NR. PROIECT

184/2019

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

Studiu geotehnic: S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L.

Regim de protectie

 IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 4 sf. sec. XIX

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

48.

Nr.reg.DJC IASI

2962 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Întocmire P.U.Z. – Construire imobil cu funcțiuni mixte: birouri, spații comerciale, cabinete medicale în regim ambulatoriu și locuințe în regim hotelier, parcare subterană și supraterană pe teren proprietate. Reabilitare și punere în valoare monumente istorice.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ion Creangă nr. 2, 4, 6

NR. PROIECT

4/2019

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03830   Casă, municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 2

IS-II-m-B-03831   Casă, municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 4

IS-II-m-B-03832   Casă, municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

49.

Nr.reg.DJC IASI

2963 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Extindere, supraetajare și schimbare de destinație în clădire cu funcțiuni mixte – spații pentru birouri, spații comerciale, spații de locuit prin demolare parțială imobil existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada V. Stroescu nr. 4, nr. cad. 142801, 142801-C1

NR. PROIECT

5/2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. APUNCTIȘTII S.R.L, S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03846.01 "Notre Dame de Sion", municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 29

IS-II-a-B-03847    Maternitatea Cuza Vodă     , municipiul IAŞI   , Str. Cuza Vodă 34

IS-II-m-B-03848   Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 37

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

50.

Nr.reg.DJC IASI

2964 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Servicii de urbansim, obținere avize și elaborare/obținere studii de specialitate în vederea întocmirii documentațiilor „P.U.Z. C.P.  Zona Copou Iași” aferent obiectivului de investiții proprii din anul 2022, P.U.Z.-uri și alte studii municipiul Iași – Consultare 3 propuneri pentru delimitarea perimetrală a zonei de studiu propusă pentru „P.U.Z. C.P.  Zona Copou Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Copou

NR. PROIECT

Adresa nr. 133321/03.11.2022

FAZA     

P.U.Z. C.P. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

MUNICIPIULUI IASI- DIRECȚIA ARHITECTURĂ ȘU URBANISM

BENEFICIAR

MUNICIPIULUI IASI- DIRECȚIA ARHITECTURĂ ȘU URBANISM

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va înainta către Comisia Națională a Monumentelor Istorice

51.

Nr.reg.DJC IASI

2965 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Reabilitare și restaurare Biserica „Sfinții Voievozi” Moșna.

ADRESA

județul Iași, comuna Moșna, sat Moșna, strada Sfinții Voievozi nr. 72, CF 61106

NR. PROIECT

191/2021

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAŞI

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA MOȘNA prin S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAŞI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04207 Biserica "Sf. Voievozi”, sat MOŞNA; comuna MOŞNA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

 

52.

Nr.reg.DJC IASI

2966 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – consolidare și recompartimentare locuință, refacere împrejmuire, realizare zid de sprijin și platforme betonate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Albineț nr. 33C, nr. cad. 152320-C1

NR. PROIECT

02/2022

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MYTECH CONNECT S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03700 Casa actorului Miluţă Gheorghiu, municipiul IAŞI, Str. Albineţ 23

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

53.

Nr.reg.DJC IASI

2968 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada: Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazimir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan, stradela Bucșinescu nr. 35, FN, 88, 86, 3

NR. PROIECT

05/2021

FAZA     

P.U.Z. C.P.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-a-A-03907    Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

IS-II-m-B-03905   Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva", municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 24

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

54.

Nr.reg.DJC IASI

2969 din 03.11.2022, CU 1650 din 12.09.2022

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare casă parohială – troson nordic, amenajare spații afterschool.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 41, nr. cad. 165039, 165039-C2

NR. PROIECT

01/2022

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

B.I.A. ANDREI T. CRISTINA, S.C. ATELIER PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. EXPROSOV S.R.L.

Studiu geotehnic și de stabilitate:  S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. APOSTOL TOMA”

Regim de protectie

IS-II-a-B-04063    Ansamblul bisericii "Sf. Apostol Toma" şi "Sf. Ecaterina”             municipiul, IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.01 Biserica "Sf. Apostol Toma şi Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.02 Casă parohială, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

55.

Nr.reg.DJC IASI

2973 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Holboca.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca

NR. PROIECT

28/2019

FAZA     

P.U.G.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.,  S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HOLBOCA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04181 Biserica "Sf. Nicolae”, sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

IS-II-m-B-04239 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat RUSENII VECHI;

IS-I-s-B-03577 Situl arheologic de la Dancu, sat DANCU; comuna HOLBOCA La marginea de E a satului

IS-I-s-B-03605 Situl arheologic de la Holboca, punct "Peste Baltă" ("Pârliţi")

sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA "Peste Baltă" ("Pârliţi"), la cca. 600 m E de sat

IS-I-s-B-20186 Aşezare sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA "Izvorul Pândarului”

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

56.

Nr.reg.DJC IASI

2974 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Reparații împrejmuire teren – Grădinița cu program prelungit „Sfântul Sava” – Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Sava nr. 9

NR. PROIECT

1266/2022

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arhitectură: S.C. GENESIS S.R.L.

Structură: S.C. EXPROSOV S.R.L.

BENEFICIAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SAVA” – IAȘI.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04050 Casă municipiul, IAŞI, Str. Sf. Sava 9

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 34

S-II-m-B-03855 Casă- Starea Civilă, municipiul IAŞI, Str. Dancu 2

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

57.

Nr.reg.DJC IASI

2976 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Modificare temă proiect aflat în curs de execuție conform AC nr. 713/28.07.2017 – Restaurare, consolidare, recompartimentare pentru amenajare locuințe la demisol, parter, pod parțial amenajabil și construire scară exterioară – monument istoric.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gându nr. 1A

NR. PROIECT

2/181/2019

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAŞI

Structură: S.C. PROIECTARE EXPERTIZARE CONSOLIDARE S.R.L.

Studiu geotehnic: S.C. PROEXROM S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03895 Casă municipiul IAŞI, Str. Gându 1-A

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

58.

Nr.reg.DJC IASI

1986 din 27.07.2022, 2980 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare și mansardare locuință C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 70, nr. cad. 150355

NR. PROIECT

129/2021

FAZA     

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

Expertiză tehnică: PFA LEIZERIUC TUDOR ANDREI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03981   Casa O. Mayer, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 51-A

IS-II-m-B-03982   Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 54, s.a.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

59.

Nr.reg.DJC IASI

2981 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de amenajare Centru de Oncologie Euroclinc Radioterapie Spital Spiridon Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 1

NR. PROIECT

134/2022

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: S.C. STABUILD S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03914    Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

 

60.

Nr.reg.DJC IASI

2982 din 03.11.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z.  – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, nr. cad. 141985

NR. PROIECT

19/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ARHI-AXA S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

61.

Nr.reg.DJC IASI

2987 din 07.11.2022

OBIECTIVUL

Construire platformă betonată pentru unitate mobilă de compostare.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, extravilan, nr. cad. 65273

NR. PROIECT

198/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. STRUCTURAL ENGINEERING DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

62.

Nr.reg.DJC IASI

3004 din 08.11.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de restaurare la Castelul Sturdza, din sat Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni, Aleea principesa Olga Sturza nr. 1

NR. PROIECT

1093-c/2022

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arhitectură:  S.C. PRODID S.R.L

Rezistență: S.C. TEHNOCONS DESIGN S.R.L.

Studiu geotehnic: S.C. GEOTECH S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. PROIECT INTERCONSTRUCT U S.R.L.

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

Din cauza numarului mare de dosare înscrise pe ordinea de zi a ședinței CZMI nr. 5 din 10.11.2022, 
vă aducem la cunoștință că sedința CZMI nr 5 aferenta lunii noiembrie
va fi reluata vineri 18.11.2022, la sediul DJC Iasi,  începand cu ora 9.00

SECRETAR COMISIE
DIRECTOR DJC IASI
BOBI APĂVĂLOAEI

 

 

 

 

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 10 NOIEMBRIE 2022 de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

2053 din 05.08.2022, 2627 din 03.10.2022

OBIECTIVUL

Reamenajare spațiu comercial produse nealimentare și birou în spațiu comercial alimentație publică – restaurant.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 18-20

NR. PROIECT

1/2021

FAZA     

EMITERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PETRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04071   Casă municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2024 din 02.08.2022, 2638 din 03.10.2022

OBIECTIVUL

Construire trei locuințe individuale pe teren proprietate, îmrejmuire teren, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, nr. cad. 62457

NR. PROIECT

86/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONTURM SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului" sat ARONEANU; comuna ARONEANU         "Vatra satului", în jurul Bisericii "Sf. Nicolae - Aroneanu" şi grădinile înconjurătoare

IS-II-m-A-04098   Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

3.

Nr.reg.DJC IASI

2679 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Reparații capitale, refuncționalizare și etajare imobile existente C1, C2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Crivăț nr. 2, nr. cad. 159725

NR. PROIECT

13/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

ATELIER UNGRUEANU S.R.L.

Expertiza tehnică: S.C. TRUST CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

 

4.

Nr.reg.DJC IASI

2689 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare și reabilitare construcție corp C14 – pavilion administrativ.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr. 38, nr. cad. 134246, 134246-C1

NR. PROIECT

566/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

.C. SAM IDEAS S.R.L. IAȘI

Studiu istoric: S.C. GENESIS S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04086   Uzina electrică, municipiul IAŞI, Str. Uzinei 38

5.

Nr.reg.DJC IASI

2691 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (Montare suprafață de joc și împrejmuire) – Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, nr. cad. 138575

NR. PROIECT

CIV-07-2021

FAZA     

D.T.A.C.+P. TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089   Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

IS-III-m-B-04317 Bustul lui Vasile Lupu, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46, în curtea Şcolii Normale “Vasile Lupu”

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

6.

Nr.reg.DJC IASI

1650 din 20.06.2022, 2706 din 10.10.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construire Complex Horeca.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești nr. cad. 62167

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

7.

Nr.reg.DJC IASI

2707 din 10.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări reparații trotuar (partea spre oraș) și înlocuire uși de acces principale de la corpul central – Clădirea de călători din Stația C.F. Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Gării nr. 1

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03891 Gara, municipiul IAŞI, Piaţa Gării

8.

Nr.reg.DJC IASI

2717 din 11.10.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z – Introducere teren în intravilan – construire locuință individuală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 115, nr. cad. 148935

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER INFINIT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

 

9.

Nr.reg.DJC IASI

2725 din 12.10.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, fosă septică, branșamente utilități, anexe și organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Vinului,  nr. cad. 70920

NR. PROIECT

63/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău", sat REDIU; comuna REDIU

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută", sat REDIU; comuna REDIU

10.

Nr.reg.DJC IASI

2739 din 13.10.2022

OBIECTIVUL

Demolare imobil – unitate individuală identificată CF 133367-C1-U1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Andrei nr. 9, nr. cad. 17149

NR. PROIECT

358-1/2022

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. AGORA S.R.L. BOTOȘANI

Expertiză tehnică: S.C. TROCON SR.L.

BENEFICIAR

S.C. UNIQUE ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

11.

Nr.reg.DJC IASI

2434 din 15.09.2022, 2749 din 17.10.2022

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – modificare locuință corp C1 cu nr. cad. 140528-C1 pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lt. Ionescu nr. 1A, nr. cad. 140528, 140528-C1

NR. PROIECT

059/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică:S.C. PROBIUS PROIECT S.R.L.