Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 15 februarie   2024

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

 judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

1441/8.06.2023, 96/16.01.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare Piața Unirii Iași

ADRESA

Mun. Iași, Piața Unirii, CF/NC 174424, 171634, 174307

NR. PROIECT

196/71581/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sasu Ioan

SC PROGANEX 2005 SRL

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANĂ prin Chirilă Gabriel Stefan

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS-II-m-B-04084 Hotel Traian municipiul IAŞI Piaţa Unirii 1

IS-III-m-B-04320 Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza municipiul IAŞI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI

2943/20.12.2023

OBIECTIVUL

Modificări în curs de execuție la proiectul autorizat prin autorizația nr. 520/4.07.2023 „Construire locuințe colective faza 3 pe teren privat – conform PUZ aprobat prin HCL 90/2020

ADRESA

Mun. Iași, Str. Vișan nr. 27, nr. cad. 172060

NR. PROIECT

7.1/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sorin Roșu

SC PERSPECTIVE SRL

BENEFICIAR

SC EXTENSIVE NETWORK SRL

Regim de protectie

IS -II - a - B -03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI

3.

Nr.reg.DJC IASI

316/9.02.2023

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective (faza 4) și reconfiguraretrama stradala și parcaje autorizate prin AC nr. 520/4.07.2023 (faza 3) – Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 90/28.02.2023

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium

NR. PROIECT

1/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sorin Roșu

SC PERSPECTIVE SRL

BENEFICIAR

SC EXTENSIVE NETWORK SRL

Regim de protectie

IS -II - a - B -03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI

4.

Nr.reg.DJC IASI

187/29.01.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducere terenuri în intravilan în scopul construirii de locuințe, împrejmuire teren racorduri utilități

ADRESA

Jud. Iași, Com. Aroneanu, CF/NC 68495, 68184,68494

NR. PROIECT

228/7.12.2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Lacatușu Ladislau, arh. Terentiev Victor

SC VECTORIAL PROIECT SRL

BENEFICIAR

SC IMPERIA INVESTMENTS SRL

Regim de protectie

 

5.

Nr.reg.DJC IASI

188/29.01.2024

OBIECTIVUL

Igienizare și reparații curente construcția C1, NC 62868

ADRESA

Jud. Iași, Oraș Podu Iloaiei, str. Națională nr. 124

NR. PROIECT

 

FAZA   

Reparații curente

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Consilier juridic Brișcaru Nicolae

BENEFICIAR

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MIDICO-SOCIALĂ PODU ILOAIEI

Regim de protectie

IS -II - m - B -04222 Fost han, azi spital

6.

Nr.reg.DJC IASI

190/29.01.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință subsol tehnic (parțial)+P+1E, împrejmuire teren proprietate, amenajare parcare interioara, amplasare fosă septică ecologică și racord utilități

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ciurea, sat Hlincea, str. Mănăstirii NC 67728

NR. PROIECT

1/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alex Harabagiu, ing. Serban Liviu

SC NORD DESIGN STUDIO

BENEFICIAR

GIREADA ROBERT EUGEN

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea"

IS -II - a - A -04180 Mănăstirea Hlincea

 

7.

Nr.reg.DJC IASI

191/29.01.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare, extindere prin supraetajare (corp C11), echipare și dotare Ambulatoriu Spital Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Carol I nr. 50, CF 149361-C11

NR. PROIECT

231207

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Mihul, arh. Floricica Foia

SC MIHUL SRL

BENEFICIAR

SPITAL CLINIC „DR. C.I. PARHON” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -03793 Spital Clinic nr. 2

8.

Nr.reg.DJC IASI

197/29.01.2024

OBIECTIVUL

Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creștere nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviara statia CF Ciurea

ADRESA

Jud. Iași, Com Ciurea, extravilan

NR. PROIECT

8706

FAZA   

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Voicu A, ing. Constantin A

ISPCF - SA

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE  - CFR SA

SUCURSALA REGIONALA CF IAȘI

Regim de protectie

IS -II - m - B -04125 Gară sat CIUREA

9.

Nr.reg.DJC IASI

216/30.01.2024

OBIECTIVUL

Extindere RED pentru realizare Stația 110/20kVPalat – Construire stație de transformare, situată în Mun. Iași, Bulevardul Regele Ferdinand I al României, județul Iași

ADRESA

Mun. Iași, str. Gheorghe Ghibănescu, CF 174331, T 65

NR. PROIECT

FN

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Vieru Mihail, ing. Falos Ionut

SC DELGAZ GRID SA

SERVICIUL PROIECTARE ȘI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

 

10.

Nr.reg.DJC IASI

217/30.01.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ+ RLU  - Introducere teren în intravilan în vederea înființării unui Cimitir, anexe aferente și împrejmuire teren – condiționat de obținerea avizului de oprtunitate

ADRESA

Jud. Iași, Com Tomești, CF/NC 64906

NR. PROIECT

123/2024

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Lăcătușu Ladislau

SC ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

PAROHIA „ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI” TOMEȘTI DEAL

Regim de protectie

 

11.

Nr.reg.DJC IASI

218/30.01.2024

OBIECTIVUL

Elaborare studiu de fezabilitate și proiect pentru autorizarea lucrărilorde construire pentrurealizarea obiectivuluide investiții – lot 5 -Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 28, Km. 63+290 cu DN 28D, Km 0+000

ADRESA

Jud. Iași, Mun. Iași, Com. Miroslava, sat Brătuleni, sat Uricani

NR. PROIECT

Ian 2024

FAZA   

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR 

EVREN GUNESOGLU, KAMIL ERGUNER, GURTAN DOGU

MEGA MUHENDILIK MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI

TOTAL BUSINESS LAND SRL

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

Regim de protectie

 

12.

Nr.reg.DJC IASI

2624/2.11.2023, 112/18.01.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă conf.PUZ aprobat prin HCL nr. 179/2023

ADRESA

Mun. Iași, str. Grigore T. Popa, nr. 8C, CF 145933

NR. PROIECT

3/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ing. Bogdan Serbănoiu

SC  SERBĂNOIU BOGDAN & ASOCIAȚII SRL

BENEFICIAR

SERBĂNOIU  ADRIAN ALEXANDRU, ȘERBĂNOIU CATALINA,  SERBĂNOIU BOGDAN VASILE, ȘERBĂNOIU ANIELA

Regim de protectie

 

13.

Nr.reg.DJC IASI

222/31.01.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+1 E, împrejmuire, anexe aferente, racord utilități, organizare de șantier

ADRESA

Jud. Iași, com. Popricani, sat Vânători, NC/CF 62193

NR. PROIECT

170/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Cusutura Sebastian

SC CONSTRUCTURAL SRL

BENEFICIAR

LOGHIN VASILE, LOGHIN ELENA

Regim de protectie

 

14.

Nr.reg.DJC IASI

223/31.01.2024

OBIECTIVUL

Actualizare Plan Urbanistic  generalComuna Horlești județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, Comuna Horlești

NR. PROIECT

89/2020

FAZA   

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Lacătușu Dan

SC SAMYX SMART SISTEMS SRL

BENEFICIAR

COMUNA HORLEȘTI, JUD. IAȘI

Regim de protectie

 

15.

Nr.reg.DJC IASI

225/31.01.2024

OBIECTIVUL

Construire garaje automate și anexe, împrejmuire, racord utilități, organizare șantier

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava , sat Brătuleni, CF/NC 75408

NR. PROIECT

12/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Serghei Voleanschi

SC RISE PROIECT SRL

BENEFICIAR

STUPU MIHAI

Regim de protectie

 

16.

Nr.reg.DJC IASI

1832/21.07.2023, 2836/4.12.2023, 232/31.01.2024

OBIECTIVUL

Desființare Construcții C2 (NC 172543-C2), C6 (NC 172543-C6), C5 (NC 172543 – C5), C7 (NC 172543 – C7) și C8 (NC 172543-C8)

ADRESA

Mun. Iași, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, CF 172543

NR. PROIECT

18/2023

FAZA   

DTAD

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Andrei Manolache

SC STABUILD SRL

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI PRIN PRESEDINTE COSTEL ALEXE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS -II - m - B -03769 Baia comunală municipiul IAŞI

IS -II - a - A -04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 

17.

Nr.reg.DJC IASI

234/1.02.2024

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 2

ADRESA

Județul Iași, com. Deleni extravilan, NC/CF 60525, 60125, 61506

NR. PROIECT

30/22DW2

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Marin Roman, ing. Marius Dragomir

ASRA WSE ENGINEERING SRL

BENEFICIAR

SC DELENI WIND SRL

Regim de protectie

 

18.

Nr.reg.DJC IASI

246/1.02.2024

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General comuna Rachiteni, jud. Iași

ADRESA

Județul Iași, Com. Răchiteni

NR. PROIECT

3303/2022

FAZA   

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Elena Dimitriu

SC URBA SISTEM  SRL

BENEFICIAR

COMUNA RĂCHITENI JUDEȚUL IAȘI

Regim de protectie

 

19.

Nr.reg.DJC IASI

245/1.02.2024

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General comuna Sinești, jud. Iași

ADRESA

Județul Iași, Com. Sinești

NR. PROIECT

42/2022

FAZA   

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Elena Dimitriu

SC URBA SISTEM PROIECT SRL

BENEFICIAR

COMUNA SINEȘTI JUDEȚUL IAȘI

Regim de protectie

 

 

20.

Nr.reg.DJC IASI

285/6.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ  - Construire sediu Birouri și prestări servicii

ADRESA

Mun. Iași, str. Gându nr. 8

NR. PROIECT

021/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. A. Hoblea, arh. A Andrieș

SC 3D SIGN CLASIC SRL

BENEFICIAR

SC SEDCOM LIBRIS SA, TIPOGRAFIA LIBRIS SA, prin RADU PETRU LEONARD

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

21.

Nr.reg.DJC IASI

286/6.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ Introducere teren în intravilan – Conbstruire locuințe individuale

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium, CF 140727

NR. PROIECT

12/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Daniel Poiana

SC ATD PROIECT SRL

BENEFICIAR

BIDEI OCTAVIAN

Regim de protectie

 

 

22.

Nr.reg.DJC IASI

2558/24.10.2023, 290/6.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuință individuală

ADRESA

Mun. Iași, extravilan zona Bucium, CF/NC 139067, 139273, 139272, 139275

NR. PROIECT

3/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Poiana Daniel

SC ATD PROIECT SRL

BENEFICIAR

PANAITE DANIEL – Neculai, Panaite Ana - Maria

Regim de protectie

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI

2814/29.11.2023, 291/6.02.2023

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construcție locuință parter, împrejmuire, branșamente și racorduri

ADRESA

Jud. Iași, Mun. Pașcani, str. Mălini nr.  33

NR. PROIECT

028/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ciolacu Miron Dragoș

ATELIER DE ARHITECTURA - AXA

BENEFICIAR

CORNILĂ ANA

Regim de protectie

 

 

24.

Nr.reg.DJC IASI

296/7.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ introducere terenuri în intravilan în vederea parcelarii și construirii de locuințe individuale

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium, T163, CF 144877, 144874

NR. PROIECT

9/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

SC ARHIGRAPH SRL

BENEFICIAR

GAFTEA MARIA, GAFTEA PAUL

Regim de protectie

 

25.

Nr.reg.DJC IASI

297/7.02.2024

OBIECTIVUL

Modificare PUZ existent naprobat prin HCLnr. 49 din 27.04.2016 în vederea construirii de locuințe individuale(reparcelare și creeare cale de acces)

ADRESA

Jud. Iași, Com. Aroneanu, sat Șorogari, CF 67820, 67821

NR. PROIECT

12/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

SC ARHIGRAPH SRL

BENEFICIAR

RASCANU IONUT,  RASCANU ELENA SIMONA

Regim de protectie

 

26.

Nr.reg.DJC IASI

299/7.02.2024

OBIECTIVUL

Construire Hala Service Auto

ADRESA

Jud. Iași, Com. Popricani, sat Vânători, str. Ștefan cel Mare nr. 4

NR. PROIECT

14/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ING. Daniel Stanescu, arh. Stefan Todiraș

SC CRIDAVSRL

BENEFICIAR

MARIAN CEZAR GABRIEL

Regim de protectie

 

27.

Nr.reg.DJC IASI

300/7.02.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construiriide locuințe individuale pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium NC 161606

NR. PROIECT

9/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. C. Gheorghiță

BIA GHEORGHIȚĂ CONSTANȚA CARMINA

BENEFICIAR

PRICOP ELENA

Regim de protectie

 

28

Nr.reg.DJC IASI

301/2024

OBIECTIVUL

Puz  - Introducere terenuri în intravilan – Construire 2 locuințe individuale

ADRESA

Mun. Iași, Zona Bucium, T 136, CF 157845, 139260, 125751

NR. PROIECT

9/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. C. Gheorghiță

BIA GHEORGHIȚĂ CONSTANȚA CARMINA

BENEFICIAR

URSU EMIL, URSU CRISTINA LACRAMIOARA, URSU GHEORGHE, URSU MARCELA

Regim de protectie


29

Nr.reg.DJC IASI

302/7.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ  - introducere teren în intravilan – Construire locuință

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium CF 163276

NR. PROIECT

7/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. C. Gheorghiță

ATELIER ARCHINSPACE SRL

BENEFICIAR

PIPIRIG GABRIELA

Regim de protectie


30

Nr.reg.DJC IASI

303/7.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ  - introducere teren în intravilan – Construire locuință individuală

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium CF 163277

NR. PROIECT

2/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. C. Gheorghiță

ATELIER ARCHINSPACE SRL

BENEFICIAR

COBZAC VIANOR

Regim de protectie

 

31

Nr.reg.DJC IASI

304/7.02.2024

OBIECTIVUL

Închidere Balcon la apartament proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Vasile Lupu, nr. 78, bl. N5, et. 3, ap. 22

NR. PROIECT

049/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Andrei Bodnar

SC ECHO BUILDING WORKSHOP SRL

BENEFICIAR

BERCEA MARIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi

32

Nr.reg.DJC IASI

305/7.02.2024

OBIECTIVUL

Construire parc eolian, drumuri de acces si rețele interne  (conform PUZ aprobat)

ADRESA

Jud. Iași, com. Erbiceni, extravilan, CF/NC 60921, 61016,61972,61973,61975,61976, 61993

NR. PROIECT

PDR 95/2023

FAZA                              

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Andrei Podaru, ing. Valentin Iliescu

SC STRUCTOCAD SRL

BENEFICIAR

SC PE AQUILO SRL PRIN OLGA COSTRIICIUC

Regim de protectie

 

33

Nr.reg.DJC IASI

277/6.02.2024

OBIECTIVUL

Modificare tema de proiectare în curs de execuție autorizat cu AC 405/9.08.2022 „Refacere fațadă, reparații interioare, reparații șarpantă și înlocuire învelitoare” – recompartimentare interioara, transformare pod existent în spațiu de locuit și amenajare spațiu birou cu acces individual

ADRESA

Mun. Iași, str. Agatha Barsescu nr. 6, etaj 1

NR. PROIECT

111/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. A. Hoblea, arh. L. Iftimescu

SC 3D SIGH CLASIC SRL

BENEFICIAR

NEAGU MOVILA RAREȘ GEORGE, NEAGU MOVILA RALUCA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03731 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 10

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

34

Nr.reg.DJC IASI

279/6.02.2023

OBIECTIVUL

Reabilitare imobil existent – refacere fatada, înlocuire învelitoare, recompartimentari interioare, amenajare pod în spațiu de locuit, refacere împrejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Vasile Conta nr. 26, CF 141680

NR. PROIECT

52/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Georgiana Baltag

SC NOVATECTURA SRL

BENEFICIAR

MOCANU SERGIU, MOCANU ANDRA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS -II - m - B -03815 Procuratură municipiul IAŞI

35

Nr.reg.DJC IASI

280/6.02.2024

OBIECTIVUL

Amenajare acces auto și parcare (platforma betonată) pe proprietate în vederea amplasării unei stații de alimentare electrică pentru încărcare personală

ADRESA

Mun. Iași, , Bd. Tudor Vladimirescu nr. 8, CF 176128

NR. PROIECT

5/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Carp Florin

SC HOME CONCEPT SRL

BENEFICIAR

RUSU CARMEN DANIELA, RUSU ADRIAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

 

36

Nr.reg.DJC IASI

281/6.02.2024

OBIECTIVUL

PUZ  - introducere terenuri în intravilan pentru construire locuințe unifamiliale, tip duplex, înșiruite și locuințe colective mici

ADRESA

Mun. Iași, zona Podgoria Copou, NC/CF 174522, 174519, 174520, 175085, 175086

NR. PROIECT

10/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ionel C. Oancea

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

MIHAI CONSTANTIN, MIHAI GHEORGHE, ENACHE VICTOR, ENACHE LICA, PADURE DAN, CIUBOTARIU DANIEL, CIUBOTARIU NICOLETA MIRELA

Regim de protectie

 

 

37

Nr.reg.DJC IASI

312/8.02.2024

OBIECTIVUL

Restaurare statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare

ADRESA

Mun. Iași, Piața palatului Culturii, CF 170343

NR. PROIECT

231208

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Mihul, arh. Diana Zaharia

SC MIHUL SRL

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-III-m-B-04314 Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare

38

Nr.reg.DJC IASI

315/8.02.2023

OBIECTIVUL

Recompartimentare interioara fara intervenție asupra elementelor structurale și închidere balcon apartament

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. A1, sc. B, ap. 11

NR. PROIECT

7/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bortaș Marius

SC AVIZAT SRL

BENEFICIAR

CONSTANTIN MONICA MIHAELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

39

Nr.reg.DJC IASI

320/9.02.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, sistematizare verticală și organizare de șantier pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium, T 136, CF 138324

NR. PROIECT

11/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Anca Vasile

SC MYTECH CONNECT SRL

BENEFICIAR

CHIRILA DANIEL

Regim de protectie

 

40

Nr.reg.DJC IASI

326/9.02.2024

OBIECTIVUL

Instalare sistem de irigații prin picurare, subteran, pentru o plantație de viță de vie

ADRESA

Jud. Iași, comuna Cozmești, Moșna

NR. PROIECT

PE 23-47

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Alin Mitulescu

IRITEC S.p.A.

BENEFICIAR

AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA

Regim de protectie

 

41

Nr.reg.DJC IASI

329/12.02.2024

OBIECTIVUL

Centrul De Zi pentr consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Costești, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Costești, sat Costești

NR. PROIECT

1/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh.  Fronea Andrei, Ing. Zaharia Mihaita

SC INKSHAPE SRL

BENEFICIAR

COMUNA COSTEȘTI

Regim de protectie

 

42

Nr.reg.DJC IASI

2391/4.10.2023, 2698/14.11.2023, 99/16.01.2024

OBIECTIVUL

Reparații capitale, recompartimentari interioare, intervenții la fațade, amenajari exterioare si reparații împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20

NR. PROIECT

634/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Savescu,

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SURDU GABRIEL MIHAI, SURDU VIORICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS-II-m-B-03741 Casa General Henri Mathias Berthelot

IS-II-m-B-03740 Biserica "Sf. Patruzeci de Mucenici”

IS -II - m - B -03941 Universitatea "Al. I. Cuza“, corp administrativ

 

43

Nr.reg.DJC IASI

346/13.02.2024

OBIECTIVUL

Restaurare, consolidare, extindere monument istoric cod LMI IS-II-B-03977, în vederea înființării Muzeului Copiilor

ADRESA

Mun. Iași, str. Păcurari nr. 29

NR. PROIECT

25/2021

FAZA   

DTAC 

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Teodor Anghel; arh. Ionel C. Oancea

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI PRIN ROSU DELIA

Regim de protectie

IS -II - m - B -03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi“

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

44

Nr.reg.DJC IASI

352/13.02.2024

OBIECTIVUL

Notificare prealabila privind „Construire locuințe colective pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL 55/30.01.2018

ADRESA

Mun. Iași, str. Varianta Uzinei nr. 16

NR. PROIECT

395/2018

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ana Maria Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC NOVADEX&CA SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

 

JUDETUL BACĂU

45

Nr.reg.DJC Bacău

418/08.02.2024

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan, construire ansamblu de locuințe și zonă  de servicii și împrejmuire teren

ADRESA

intravilanul și extravilanul comunei Mărgineni, județul Bacău

NR. PROIECT

02.2024

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

B. I. A. CATRINEL LEFTER

BENEFICIAR

Persoane fizice

Regim de protectie

 

 

46

Nr.reg.DJC Bacău

443/12.02.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială cu regim de înălțime P+1E retras

ADRESA

oraș Târgu Ocna, județul Bacău

NR. PROIECT

11/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

B. I. A. Dan-Alexandru Jianu

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Fosta Mănăstire

Răducanu, cod LMI: BC-II-a-A-00910, str. Răducanu, nr. 6,

oraș Târgu Ocna, județul Bacău

47

Nr.reg.DJC Bacău

444/12.02.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare

ADRESA

sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

08/2024

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul

castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg, cod LMI:

BC-II-a-A-00851, sat Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău

 

48

Nr.reg.DJC Bacău

445/12.02.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare

ADRESA

sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

07/2024

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoane fizice

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul

castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg, cod LMI:

BC-II-a-A-00851, sat Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău

 

49

Nr.reg.DJC Bacău

446/12.02.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare

ADRESA

sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

9/2024

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoane fizice

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul

castelului Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg, cod LMI:

BC-II-a-A-00851, sat Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău

 

50

Nr.reg.DJC Bacău

454/12.02.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare și modernizare Parc Cancicov din municipiul Bacău. Desființare construcții existente

ADRESA

municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

367/2024

FAZA   

D. T. A. D. + D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice Fostele Birouri ale

Comerțului și Clădirea Poștei, azi Oficiul poștal nr. 1, cod LMI:

BC-II-m-B-00774, str. Mărășești, nr. 8, Colegiul Național

„Vasile Alecsandri”, cod LMI: BC-II-m-B-00762, str. Vasile

Alecsandri, nr. 37 și Școala Normală de fete „Ștefan cel

Mare” azi Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, cod

LMI: BC-II-m-B-00771, str. Spiru Haret, nr. 6,  municipiul Bacău,

județul Bacău

 

 

JUDETUL VASLUI

 

51

Nr.reg.DJC Vaslui

2626/ 21.12.2023

Solicitare completare CZMI nr. 211/ 01.02.2024;

Completat cu nr.  237/ 05.02.2024

OBIECTIVUL

ÎNTOCMIRE PUZ LOCUINȚĂ P+1E, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

ADRESA

Str. Bradului, nr. 2, municipiul Bârlad

NR. PROIECT

11/2023

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

Birou Individual de Arhitectură Arh. Marius-Petru Sandu

ELABORATOR

Arh. Marius-Petru Sandu

BENEFICIAR

IZVORANU CONSTANTIN DUMITRU ȘI IZVORANU ROXANA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului  istoric:

- Casă, azi Şcoala de Muzică  şi Arte Plastice "N. Tonitza", cod LMI VS-II-m-B-06743.01, str. Str. Kogălniceanu  Mihail, nr. 6, municipiul Bârlad

52

Nr. reg. DJC

2158/ 19.10.2023

Solicitare completare CZMI nr. 2175/ 23.10.2023

Completat cu nr. 186/ 30.01.2024

OBIECTIVUL

ELABORARE PUZ – PRIVIND INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ȘI STABILIREA DE REGLEMENTĂRI PENTRU ZONE DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

ADRESA

Str. Hușului, nr. 63, municipiul Vaslui

NR. PROIECT

637/2022

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

S.C. Compania Emo S.R.L.

ELABORATOR

Arh. Irinel Copacinschi

BENEFICIAR

IACOB SORIN CIPRIAN ȘI IACOB DIANA-NICOLETA

Regim de protecție

 

53

Nr. reg. DJC

224/ 02.02.2024

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU OBIECTIVUL ” CONSTRUIRE CORP CLĂDIRE PENTRU SECȚIILE DE BOLI INFECȚIOASE, PNEUMOLOGIE ȘI PSIHIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ELENA BELDIMAN BÂRLAD

ADRESA

Bulevardul Republicii, nr 300, municipiul Bârlad

NR. PROIECT

11/2023

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. Edificia Concept S.R.L.

ELABORATOR

Arh. Adela M. Ioanescu

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protecție

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Spitalul Municipal de Urgenţă, Secţia "Boli infecţioase" (Pavilion I-II), cod LMI VS-II-m-B-06756, str. Republicii, nr. 271-273, municipiul Bârlad;

- Locuința directorului Școlii Normale de Băieți (Casa Roşie), azi Centrul ”Mihai Eminescu”, cod LMI VS-II-m-B-06757, str. Republicii, nr. 277, municipiul Bârlad;

- Casa Mihai Marius  Subţirelu , cod LMI VS-II-m-B-06748, str. Vasile Pârvan, nr. 39, municipiul Bârlad;

-  Statuia doctorului Constantin Codrescu, cod LMI VS-II-m-A-06908, str. Republicii, nr. 300, municipiul Bârlad.

54

Nr. reg. DJC

238/ 05.02.2023

OBIECTIVUL

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII CORP C1 DIN STR. AL. I. CUZA, NR. 53 CARE APARȚINE ȘCOLII  GIMNAZIALE ION CREANGĂ HUȘI

ADRESA

Str. Al. I.Cuza, nr. 53, Școala Gimnazială Ion Creangă. Corp C1, municipiul Huși

NR. PROIECT

A59/2023

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. Freya Art&Design  S.R.L.

ELABORATOR

Arh. Andries Roxana

BENEFICIAR

MUNICIPIUL HUȘI

Regim de protecție

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Casa Cherimbach, cod LMI VS-II-m-B-06827, str. Al. I. Cuza, nr. 49, municipiul Huși, datare din 1933;

- Casa Mardare, azi Casa Străchinaru, cod LMI VS-II-m-B-06829, str. Al. I. Cuza, nr. 51, municipiul Huși, datare din 1921;

- Casa, azi S.C. Cooperativa de Consum, cod LMI VS-II-m-B-06830, str. Al. Ioan Cuza, nr. 76, municipiul Huși, datare: sf. sec. XIX.

55

Nr. reg. DJC

281/ 09.02.2023

OBIECTIVUL

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE REABILITARE ȘI CONSOLIDARE CORP C1, EXTINDERE, LUCRĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE SPAȚII LIBERE, ALEI, TROTUARE, REȚELE APĂ/CANAL, ILUMINAT EXTERIOR/AMBIENTAL ȘI DE INCINTA, PLATFORMA DESEURI.

ADRESA

Str. I.L. Caragiale, nr. 4 – Școala Gimnazială nr. 3 ” Anastasie Panu”, municipiul Huși

NR. PROIECT

A59/2023

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

S.C. Asix Design  S.R.L.

ELABORATOR

Arh. Bianca Flutur

BENEFICIAR

MUNICIPIUL HUȘI

Regim de protecție

Monument istoric:

- Scoala Normală de Băieți, azi Școala cu Cl. I-VIII, nr. 3 ”Anastasie Panu”, cod LMI VS-II-m-B-06821, str. Iion Luca Caragiale, nr. 4, municipiul Huși, datare din 1893;

 În zona de protecție a monumentului istoric:

- Școala de Cântăreți a Episcopiei Hușilor, azi Administrația Centrului Eparhial, cod LMI VS-II-m-B-06841, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, municipiul Huși, datare din 1939;

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

 


 

DATA 05.02.2024
ANUNȚ
Ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în ziua de joi 15 februarie 2024, ora 09.00, 
prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:
-          opisul ședinței ;
-          proiectele în format PDF depuse până în data de  vineri 09 februarie 2024, ora 12.00,
la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 (Iași, Vaslui, Bacău);
Documentatiile aferente județului Iași se depun in format electronic pe adresa [email protected] si letric la sediul DJC IS,
în orarul destinat programului pentru public, în zilelede  marți și miercuri, orele 10.00-13.00.
Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 14 februarie 2024.
 Precizări: 
Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal
și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla
ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5.
 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5
director executiv  DJC IASI
Bobi Apăvăloaei

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 25 ianuarie   2024 REZOLUȚII

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

2919/18.12.2023

OBIECTIVUL

PUZ  - Construire Ansamblu complex servicii, birouri și spații  comerciale

ADRESA

Mun. Iași, str. Palat 66, CF168380

NR. PROIECT

2/2023

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. T.   Manoilă

SC ARHIAXA SRL

BENEFICIAR

SC METCONS TOP SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului” - Lipovenească

REZOLUTIE CZMI5

Comunicare adresa

2.

Nr.reg.DJC IASI

2924/18.12.2023

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente cu NC 143982-C1, C8, C10, C11, C13

ADRESA

Mun. Iași, Sos. Bucium nr. 42, CF  143982

NR. PROIECT

2641/2023

FAZA   

DTAD

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Florentina  Balauca

ATELIER CADRUN  SRL

BENEFICIAR

SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL PRIN BALOGH NORA  ANABELLA

Regim de protectie

IS -II - a - B -03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

3.

Nr.reg.DJC IASI

2925/18.12.2023

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajare C1, C2, amenajare spatiu bde locuit  în pod si schimbare destinație C2 în locuință, reparații împrejmuire teren

ADRESA

Mun. Iasi, str. Aurora nr. 24, CF  132102

NR. PROIECT

8/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Dones Timofei

DONES ARH SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

4.

Nr.reg.DJC IASI

2944/20.12.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință și foișor, împrejmuire si racord utilitați

ADRESA

Jud. Iași, Comuna Lețcani, sat lețcani, NC 64702

NR. PROIECT

26/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ana Maria Plesco, arh. Stefan Tamas

SC EDEN SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

5.

Nr.reg.DJC IASI

2945/20.12.2023

OBIECTIVUL

Renovare energetică moderată  a clădirilor C1 și C3 din cadrul DSVSA Iasi

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 10, CF  135222

NR. PROIECT

60/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihalache Butnaru    Marian Viorel

SC PAUL CONSULTING SSM.-SU. SRL

BENEFICIAR

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IAȘI

Regim de protectie

IS -II - m - B -04017 Observator Astronomic

IS-II-m-B-21113 – Casa Sadoveanu

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

6.

Nr.reg.DJC IASI

2946/20.12.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, anexe, împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 191/14.06.2011

ADRESA

Mun. Iași, Zona Copou   (SC 26) CF 127117, 127118, 135359

NR. PROIECT

138/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ovidiu M. Murgu

SC CASA MINIMA SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

 

7.

Nr.reg.DJC IASI

2962/28.12.2023

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire corp nou administrativ prin demolare corp C2 și împrejmuire teren

ADRESA

Mun. Iași, str. Gheorghe Asachi, nr. 18

NR. PROIECT

 

FAZA   

Consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Savescu Sebastian

BENEFICIAR

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNATATE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS-II-m-B-03716 Casa Asigurărilor de Sănătate

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

8.

Nr.reg.DJC IASI

11/8.01.2024

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu Comercial, renovare fațadă, creare acces, amplasare firma luminoasa și reclame

ADRESA

Mun . Iași, Str. Socola, nr. 2, bl. F1-2, tr. 3, parter, CF 120721-C1-U87

NR. PROIECT

11.7/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Oprisan N. Marian

SC SHED  SRL

BENEFICIAR

SC INVEST INTERMED GOLD SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

9.

Nr.reg.DJC IASI

12/8.01.2024

OBIECTIVUL

PUZ pentru introducere teren în intravilan, parcelare în vederea construirii de locuințe individuale și centru de cartier  pe teren proprietate   cu păstrarea avizelor obținute în Certificatul de Urbanism nr. 90 din 9.06.2020

ADRESA

Jud. Iași, com. Aroneanu, sat Dorobanț, CF 63810, 63805

NR. PROIECT

10/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

SC ARHIGRAPH SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

 

10.

Nr.reg.DJC IASI

13/9.01.2024

OBIECTIVUL

Branșament la rețeaua publică de alimentare cu apă, racord la reteaua publica de canalizare, construire  cămine de branșament și racord , pentru imobil situat în Iași, str. Costache negri/Agatha Bârsescu/Sf. Sav nr. 64/6/4, nr. cad 132843, 135083, 132442, 132829, 135162, 132811, 146479

ADRESA

Mun. Iași, str. Costache negri/Agatha Bârsescu/Sf. Sav nr. 64/6/4, nr. cad 132843, 135083, 132442, 132829, 135162, 132811, 146479

NR. PROIECT

47643/18.09.2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Bogdan Ionut Lungu Ing. Catalin Neculau

SC APAVITAL SA

BENEFICIAR

SC RIVIUM GALERIA MALL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

11.

Nr.reg.DJC IASI

18/10.01.2024

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală  prin demolare parțială clădiri existente

ADRESA

Mun. Iași, str. Dr. Iacob Cihac, nr. 24, CF 148934

NR. PROIECT

16/2022

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alex Ungureanu

SC ATELIER UNGURANU SRL

BENEFICIAR

BORȘ MIRCEA, BORȘ ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domneasca

IS-II-m-B-04040 Casa parohială a bisericii "Sf. Atanasie şi Chiril“

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril”

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

12.

Nr.reg.DJC IASI

19/10.01.2024

OBIECTIVUL

Construire hala, statie de betoane si statie asfalt

ADRESA

Jud. Iași, Com. Lețcani, str. N. Gane, nbr. 9, CF 64928

NR. PROIECT

-/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Oltean

ARTEHNIS SRLO

BENEFICIAR

SC EKY DOM SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domneasca

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

13.

Nr.reg.DJC IASI

94/16.01.2024

OBIECTIVUL

Reparații capitale/reconstrucție locuință și împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. Gandu nr. 12, CF 139450

NR. PROIECT

-/2024

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ioan Munteanu

SC ARTEHNIS SRL

BENEFICIAR

SC OPTIMIM SMART ARENA SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domneasca

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

14.

Nr.reg.DJC IASI

21/10.01.2024

OBIECTIVUL

Consolidare și restaurare locuință unifamilială – monument istoric cod LMI IS -II-m-B-03990 (Casa Papp), amenajare exterioara, parcare, refacere împorejmuire

ADRESA

Mun. Iași, Păcurari,  nr. 83

NR. PROIECT

 23PR07

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Ionuț Mihul, arh. Maria-Ana Zup

SC RAICHMAN STUDIO SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

IS -II - m - B -03990 Casa Papp

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

15.

Nr.reg.DJC IASI

98/16.01.2024

OBIECTIVUL

Amplasare containere modulare

ADRESA

Mun. Iași, str. Teodor Rascanu, nr. 6A, CF 120997

NR. PROIECT

639-D/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. S. Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC KAUFLAND ROMANIA SCS

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domneasca

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

16.

Nr.reg.DJC IASI

2391/4.10.2023, 2698/14.11.2023; 99/16.01.2024

OBIECTIVUL

Reparații capitale, recompartimentari interioare, intervenții la fațade, amenajari exterioare si reparații împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20

NR. PROIECT

634/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Savescu,

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS-II-m-B-03741 Casa General Henri Mathias Berthelot

IS-II-m-B-03740 Biserica "Sf. Patruzeci de Mucenici”

IS -II - m - B -03941 Universitatea "Al. I. Cuza“, corp administrativ

 

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

17.

Nr.reg.DJC IASI

100/16.01.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de spații de servicii, spații hoteliuere  și birouri pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 66, CF 137179

NR. PROIECT

63/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lacatusu

SC DTAC DEVELOPMENT SRL

BENEFICIAR

SC BUZ RESIDENCE SRL

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

18.

Nr.reg.DJC IASI

101/16.01.2024

OBIECTIVUL

Branșament la rețeaua publică de alimentare cu apă, racord la rețeaua publica de canalizare, construire camine  de bransament și racord, pentru imobil locuință individuală, situat în str. Agatha Barsescu nr. 13, NC 153232

ADRESA

Mun. Iasi, str. Agatha Barsescu nr. 13, NC 153232

NR. PROIECT

55360/18.10.2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Bogdan Ionut Lungu Ing. Catalin Neculau

SC APAVITAL SA

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

 

19.

Nr.reg.DJC IASI

102/16.01.2024

OBIECTIVUL

Construire capela mortuara, racord electric și alte utilitați

ADRESA

Jud. Iași, Com. Dobrovat, sat Dobrovat, tarla 20, parcela 713

NR. PROIECT

241209

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Ionut Mihul, arh. Diana Zaharia

SC MIHUL SRL

BENEFICIAR

PAROHIA DOBROVAT (PAHOMIA) prin Nistor Mihalache

Regim de protectie

IS -II - m - B -04149 Biserica de lemn "Sf. Pantelimon”

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

 

20.

Nr.reg.DJC IASI

105/17.01.2024

OBIECTIVUL

Creșterea performantelor energetice la Spațiul de birouri din Mun. Iași, str. Strapungere Silvestru nr. 1, bl. L6, sc. A și B, Mezanim, Sediu Administrativ, Jud. Iași

ADRESA

Mun. Iași, str. Strapungere Silvestru nr. 1, bl. L6, sc. A și B, Mezanim, Sediu Administrativ, Jud. Iași

NR. PROIECT

CIV-16-2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Abalașei Vasile, arh. Gonciar Besleaga Stefana

SC  TRUST AVB SRL

BENEFICIAR

AGENȚIA JUDEȚEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI5

Aviz favorabil

21.

Nr.reg.DJC IASI

2624/2.11.2023, 112/18.01.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă conf.PUZ aprobat prin HCL nr. 179/2023

ADRESA

Mun. Iași, str. Grigore T. Popa, nr. 8C, CF 145933

NR. PROIECT

3/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ing. Bogdan Serbănoiu

SC  SERBĂNOIU BOGDAN & ASOCIAȚII SRL

BENEFICIAR

Persoana fizica

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI5

Revenire

 

22.

Nr.reg.DJC IASI