Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 22 ianuarie 2019

 

OPIS

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depus de DJC IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

 

Preşedinte :                           1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                                2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                                3. – arh. Andrei Cristina

                                                4. –  ing. SOVEJA Lucian

5.  arh MEDARU Constantin

6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

7. - Arh. ZUP Ana Maria

8. – arh. Codreanu Mihai Eugen

 

Arhitecţi şefi :                        9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Radu Andrei

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                                Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

Supleant secretar Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 

judeţul iaşi

1.

 

OBIECTIVUL

Construire cămin studențesc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr.15.

ADRESA

Iași, str. Titu Maiorescu nr.15, nr. cad. 152354

PROIECT

CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC – UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI, STR. TITU MAIORESCU NR.15.

NR. PROIECT

46/2018

faza     

S.F.

proiectant

Arh. Fronea Andrei

ELABORATOR    

S.C. INKSHAPE S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 4

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate cu nr. cad. 3660.

ADRESA

Iași, str. Stroici nr.2, nr. cad. 3660

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 3660.

NR. PROIECT

159/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR    

S.C. C.A.D. S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MD PAYTECH S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04059 Spitalul Cantacuzino- Pașcanu Municipiul IAȘI Str. Spitalul Pașcanu 11

DECIZIA COMISIEI

 

 

 3.

OBIECTIVUL

Reparații curente interioare.

ADRESA

Iași, str. Gheorghe Asachi nr.14, ap.2

PROIECT

REPARAȚII CURENTE INTERIOARE.

NR. PROIECT

-

FAZA     

REPARAȚII CURENTE

PROIECTANT

Arh. Ov. D. Alexievici, Arh. Ioana Zbranca

ELABORATOR    

B.I.A. Arh. Ioana Zbranca

BENEFICIAR

GHEORGHIU ADELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03714 Casa Veronica Micle municipiul IAŞI Str. Asachi Gheorghe 14

DECIZIA COMISIEI

 

 

4.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și reabilitare corpuri clădire.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.41

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORPURI CLĂDIRE LA CASA „CALLIMACHI-GHICA”

NR. PROIECT

326/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu Dorin Alexievici

ELABORATOR    

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – SERVICIUL INVESTIȚII PROPRII

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03849 Casa Calimah Ghika, azi Academia Română mun. IAŞI Str. Cuza Vodă 41

DECIZIA COMISIEI

 

 

5.

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare și reabilitare imobil existent.

ADRESA

Iași, str. G-ral. Henri Mathias Berthelot nr.18

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REABILITARE IMOBIL EXISTENT STR. G-RAL. BERTHELOT NR.18

NR. PROIECT

325/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu Dorin Alexievici

ELABORATOR    

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03741 Casa General Henri Mathias Berthelot mun. IAŞI Str. Berthelot Henri M., general 18

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

6.

OBIECTIVUL

Sesizare cu privire la Proiect de hotărâre PUZ CP – Contruire ansmablu de locuințe – Iași, str. Zlataust nr.7A

ADRESA

Iași, str. Zlataust nr.7A

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

SESIZARE

PROIECTANT

 

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

PREOT PAROH POPA GHEORGHE – PAROHIA BISERICII "SF. IOAN GURĂ DE AUR",

LĂPUȘNEANU CRISTIAN, LĂPUȘNEANU RALUCA, ZBRANCA IOANA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-04094 Biserica "Sf. Ioan Gură de Aur" cu mormântul lui Barbu Lăutarul municipiul IAŞI Stradela Zlataust 5

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 7.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire ansamblu de locuințe pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Zlataust nr.7A, nr. cad. 145220

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ CP – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

381/2017

FAZA     

PUZ CP- consultare

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR    

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. INVESTEMENT ADH INT S.R.L. PRIN GALAN BRINZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-B-04094 Biserica "Sf. Ioan Gură de Aur" cu mormântul lui Barbu Lăutarul

municipiul IAŞI Stradela Zlataust 5

IS-II-m-B-03801 Casa Zbranca -Manolache municipiul IAŞI Str. Cazimir Otilia 2

IS-II-m-B-03802 Casa memorială Otilia Cazimir municipiul IAŞI Str. Cazimir Otilia 4

IS-II-m-B-03803 Casa Stoica municipiul IAŞI Str. Cazimir Otilia 6

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

8.

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din atelier de tâmplărie – mecanic și magazii în arhivă medicală și administrativă.

ADRESA

Iași, Șoseaua Bucium nr.36, nr. cad. 139645-C7

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ATELIER DE TÂMPLĂRIE – MECANIC ȘI MAGAZII ÎN ARHIVĂ MEDICALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ.

NR. PROIECT

312/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR    

S.C. GENESIS S.R.L., S.C. UVE-PRO S.R.L.

BENEFICIAR

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA” PRIN DR. OVIDIU GABRIEL OPRIȘANU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

 

9.

OBIECTIVUL

Demolare corp existent C1 pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Trei Ierarhi nr.7B, nr. cad. 158104, 158104-C1

PROIECT

DEMOLARE CORP EXISTENT C1 PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

699/2018

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR    

S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 10.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan, în vederea construirii de locuință, împrejmuire, branșamente utilități.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Rediu, Sat Breazu, NC 4302/4

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN PROPRIETATE DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, RCORDURI UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

20/2018

FAZA     

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru Christian Ignățel

ELABORATOR    

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MACOVEI PAUL VIRGIL ȘI MACOVEI ANCA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Zonă necercetată arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

11.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire aparthotel cu funcțiuni complementare prin demolare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr.38, nr. cad. 158136

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE APARTHOTEL CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

449/2018

FAZA     

PU CP

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR    

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. FOREST HILLS GARDENS S.R.L. PRIN SURDU VIORICA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

DECIZIA COMISIEI

 

 

 12.

OBIECTIVUL

Desființare stație de distribuție carburanți PETROM (C1 – cabină stație, rezervoare stocare îngropate și C2, C3, C4 – pompe distribuție carburanți).

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr nr.64-66, CF 12346

PROIECT

DESFIINȚARE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI PETROM SFÂNTUL LAZĂR - C1 – CABINĂ STAȚIE, C2, C3 ȘI C4 – POMPE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, INSTALAȚII ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

NR. PROIECT

884/2018

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Oana Valentina Eremia

ELABORATOR    

S.C. PETROTECH PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. PRIN MUNTEANU PETRICA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04047 Casa - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport municipiul IAŞI Str. Sf. Lazăr 76

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

13.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUD aprobat cu HCL nr.356/31.10.2016.

ADRESA

Iași, str. George Topârceanu nr.2A, nr. cad. 149460

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUD APROBAT CU HCL NR.356/31.10.2016.

NR. PROIECT

83/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Iurie Plesco

ELABORATOR    

S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

FLORESCU DAN CONSTANTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04080 Casă municipiul IAŞI Str. Topârceanu George 6

DECIZIA COMISIEI

 

 

14.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire teren nr. cad. 157035, 11709.

ADRESA

Iași, Fundac Eternitate nr.1A, nr. cad. 157035, 11709

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN NR. CAD. 157035, 11709.

NR. PROIECT

22/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Iuliana Halciug

ELABORATOR    

P.F.A. PRISACARU TOADER

BENEFICIAR

TUFEANU LAURA MARCELINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Ansamblul Cimitirului Eternitatea

DECIZIA COMISIEI

 

 

15.

OBIECTIVUL

Construire imobil: spațiu comercial, birouri, locuințe, pe teren identificat cu nr. cad. 125538 – conform PUZ aprobat prin HCL nr.319/27.07.2018.

ADRESA

Iași, str. Dudescu nr.2-4-6, nr. cad. 125538

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL: SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI, LOCUINȚE, PE TEREN IDENTIFICAT CU NR. CAD. 125538 – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.319/27.07.2018.

NR. PROIECT

47/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gelu Gopșa

ELABORATOR    

S.C. GT ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MATELIS GRUP S.R.L. PRIN MIHĂIȚĂ ȘTEFAN ALIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret" municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

 

16.

 

OBIECTIVUL

Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul tehnic Gheorghe Asachi.

ADRESA

Iași, str. Sărărie nr.189, nr. cad. 145881

PROIECT

MODERNIZARE CAMPUS ȘCOLAR TEHNIC ÎN MUNICIPIUL IAȘI – COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI.

NR. PROIECT

50/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihalache Viorel

ELABORATOR    

S.C. SUBMIT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 17.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru extindere depozit frigorific pentru activități conexe agriculturii.

ADRESA

Jud. Iași, com. Cotnari, sat Cotnari

PROIECT

PUZ PENTRU EXTINDERE DEPOZIT FRIGORIFIC PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE AGRICULTURII.

NR. PROIECT

16/2018

FAZA     

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ioan Angela

ELABORATOR    

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

S.C. CERASUS GRUP S.R.L. PRIN BAIANU VASILE-DĂNUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Zonă necercetă arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

18.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în spațiu de alimentație publică și amenajare terasă cu perogolă – amenajări cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Iași, Aleea. Veronica Micle nr.2, nr. cad. 17746

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJARE TERASĂ CU PEROGOLĂ – AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

01/2017

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Maria Ana Zup

ELABORATOR    

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L., B.I.A. Arh. Maria Ana Zup

BENEFICIAR

S.C. AMERICAN COLLEGE BAR S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03941 Universitatea "Al. I. Cuza“, corp administrativ municipiul IAŞI Aleea Micle Veronica 1

IS-II-m-B-03942 Casă municipiul IAŞI Aleea Micle Veronica 8

IS-II-m-B-03943 Casă municipiul IAŞI Aleea Micle Veronica 10

DECIZIA COMISIEI

 

 

19.

OBIECTIVUL

PUZ – Stație de compostare a gunoiului de grajd și ambalare compost în Com. Prisăcani, Jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Prisăcani, Sat Prisăcani, nr. cad. 61347

PROIECT

PUZ – STAȚIE DE COMPOSTARE A GUNOIULUI DE GRAJD ȘI AMBALARE COMPOST

NR. PROIECT

40/2018

FAZA     

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ioan Angela

ELABORATOR    

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

UAT PRISĂCANI PRIN PRIMAR STANCIU GHIORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Zonă necercetată arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

 

 20.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Construire imobil locuințe, colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate. Reabilitare și punere în valoare monumente istorice.

ADRESA

Iași, str. Ion Creangă nr.2,4,6

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT

 

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L. ȘI ZAMOSTEANU OANA MIRELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2

976 IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4

IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6

DECIZIA COMISIEI

 

 

 21.

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial autorizat cu AC nr.418/2011 aflat în curs de execuție – recompartimentări interioare și schimbare destinație a etajelor 2 și 3 retras din locuință de serviciu în spații firmă (birouri) – conform PUZ aprobat prin HCL 524/29.12.2011.

ADRESA

Iași, str. Perju nr.22, nr. cad. 130456

PROIECT

MODIFICARE PROIECT INIȚIAL AUTORIZAT CU AC NR.418/2011 AFLAT ÎN CURS DE EXECUȚIE – RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE A ETAJELOR 2 ȘI 3 RETRAS DIN LOCUINȚĂ DE SERVICIU ÎN SPAȚII FIRMĂ (BIROURI) – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 524/29.12.2011.

NR. PROIECT

08/2018

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandra Sabetay

ELABORATOR    

B.I.A. Arh. Alexandra Sabetay

BENEFICIAR

S.C. DEMITROS S.R.L. PRIN BIDEI OCTAVIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

22.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ-CP-Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei/Semnului, nr. 79/6

PROIECT

Întocmire PUZ-CP-Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente

NR. PROIECT

633

FAZA     

PUZ CP

PROIECTANT

BIA  arh. Chirita Marian Jan

ELABORATOR    

Arh. Chiriță M. J.

BENEFICIAR

SC NAPA ESTATE SRL prin Ionuț Irimia

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 

 

23.

OBIECTIVUL

Construire stație de bază (fixă) de emisie – recepție pentru servicii de comunicații electronice-telefonie mobilă, în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr.31, nr. cad. 123655-C1, terasă superioară Hotel „Moldova”, alimentare cu energie electrică, instalație de balizaj și de împământare.

ADRESA

Iași, str. Anastasie Panu nr.31, et.T, nr. cad. 123655-C1

PROIECT

INSTALARE SITE DE TELEFONIE MOBILA 6257-6-0 IAȘI HOTEL MOLDOVA

NR. PROIECT

6257-6-0 IAȘI

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Claudiu Coverca

ELABORATOR    

S.C. 4G CONSULTING, S.C. FORTITUDO AND COMPANY

BENEFICIAR

S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă

municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

DECIZIA COMISIEI