Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților  se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 05 noiembrie 2020 - 12- noiembrie 2020, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de 02.11.2020, ora 9.00 la Direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

-          pe data de 11 noiembrie 2020 în fucție de disponibilitatea fiecărui membru din comisie vom organiza o sesiune video pentru discutarea unor proiecte aflate pe ordinea de zi. 

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 04 noiembrie 2020

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de 3-5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5. 

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 

Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director DJC IASI
 Virgil Băbîi

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa desfășurată în perioada 5 noiembrie 2020 - 12 noiembrie 2020

opisul ședinței  lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

Judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3142/28.10.2020  CU2023/07.09.2020

OBIECTIVUL

restaurarea și consolidarea Bisericii Sf. Gheorghe și Sf. Ecaterina Lozonschi faza DALI

ADRESA

Iași str .Cloșca(vechi) / Lozonschi( actual ) nr. 18

NR. PROIECT

 

FAZA  

DALI

PROIECTANT

Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

ELABORATOR

S.C. GENESIS SRL

BENEFICIAR

Parohia Sf. Gheorghe și Sf. Ecaterina Lozonschi Iași

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca

953 IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3177/03.11.2020  CU

OBIECTIVUL

Ansamblul Mănăstirii Cetățuia

ADRESA

str. Cetățuia, nr. 1, Iași

NR. PROIECT

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI INTEGRAREA TURISTICĂ A ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC MĂNĂSTIREA CETĂȚUIA

FAZA  

304/2020         

PROIECTANT

D.A.L.I.

ELABORATOR

arh. C. Ciobănașu

BENEFICIAR

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

Regim de protectie

Mănăstirea Cetățuia

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

3

Nr.reg.DJC IASI/CU

3141/28.10.2020  CU 2136/23.09.2020

OBIECTIVUL

restaurarea și consolidarea Palatului Mitropolitan - faza DALI

ADRESA

Iași str .b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16

NR. PROIECT

 

FAZA  

DALI

PROIECTANT

Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

ELABORATOR

S.C. GENESIS SRL

BENEFICIAR

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca

1267 IS-II-m-A-04069.03 Palatul Mitropolitan mun. IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2830 din 24.09.2020, CU 79 din 10.08.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Teoretic „Bogdan Vodă” sat Hălăucești, comuna Hălăucești, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Hălăucești, sat Hălăucești, NC 62822

NR. PROIECT

69/2020

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Răzvan Teodor Dobreanu, aRh. Andra Dumitrașc

ELABORATOR

S.C. MATEO-ACORD S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA HĂLĂUCEȘTI PRIN PRIMAR ANTON IOSIF

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2846 din 28.09.2020, CU 1933 din 12.06.2019

OBIECTIVUL

Amplasare firmă - amenajări provizorii pe perioada valabilității contractului de închiriere.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 34, bl. EXPRES, et.P, NC 120730-C1-U5

NR. PROIECT

56/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. PRIN MIUȚ LAURENȚIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03814             Hotel Binder, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 23

960 IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2870 din 30.09.2020, CU 2005 din 03.09.2020

OBIECTIVUL

Organizare de șantier, studiu geotehnic, consolidare și stabilizare teren, împrejmuire teren proprietate identificat cu NC 125977.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr.10

NR. PROIECT

730/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian-Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian-Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI

946 IS-II-a-A-03806 Mănăstirea Cetăţuia municipiul IAŞI Str. Cetăţuia 1

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2879 din 30.09.2020, CU 335 din 08.11.2019

OBIECTIVUL

Demolare corp clădire C1 din cadrul Centrului de Servicii Sociale – Bogdana – sat Bogdănești, comuna Horlești, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Horlești, sat Bogdănești - intravilan

NR. PROIECT

11/2020

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

, Arh. Dragoș Ciolacu, Arh. Bortaș Marius

ELABORATOR

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L., ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURA

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI PRIN D.G.A.S.P.C. IAȘI REPREZENTATĂ DE DIRECTOR GENERAL ION FLORIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04105             Biserica "Sf. Ioan”, sat BOGDĂNEŞTI; comuna HORLEŞTI

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2907 din 02.10.2020

OBIECTIVUL

Restaurare-consolidare-conservare Biserica „Sf. Ioan cel Nou (Nicoriță)” etapa - II -finalizare lucrări închidere portic intrare biserică

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Nicoriță nr.1

NR. PROIECT

21/1998-169/2017

FAZA  

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE ( ETAPA  II - FINALIZARE LUCRĂRI.)

PROIECTANT

Dr. arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA ORTODOXĂ „SF. ION CEL NOU” NICORIȚĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-03956             Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa, municipiul IAŞI, Str. Nicoriţă 1

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2917 din 05.10.2020, CU 450 din 02.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr.70, NC 157559, 157559-C1, 145608, 145608-C1, 145608-C2

NR. PROIECT

425D/2020

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L. IAŞI

BENEFICIAR

SOLOMON EUGEN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2940 din 06.10.2020, CU 3742 din 20.11.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere terenuri în intravilan  - Construire locuințe individuale și anexe aferente.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, T145

NR. PROIECT

32/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian IGNĂȚEL

ELABORATOR

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MAISNER LUCIAN-VICTOR ȘI MAISNER MIHAELA-ELENA

Regim de protectie

ZONĂ NECERCETATĂ ARHEOLOGIC

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2941 din 06.10.2020, CU 83 din 25.02.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unei săli de evenimente și funcțiuni asociate.

ADRESA

Județul Iași, comuna Bârnova, NC 71117

NR. PROIECT

10/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian IGNĂȚEL

ELABORATOR

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

VORNICU CLAUDIU OCTAVIAN, BAISAN MARIANA

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2970 din 08.10.2020, CU 836 din 25.03.2019

OBIECTIVUL

PUZ introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală, împrejmuire și anexe – NC 121928,

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, plan secundar strada Vișani

NR. PROIECT

23A/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian IGNĂȚEL

ELABORATOR

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

POTÂRNAC CECILIA

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2968 din 08.10.2020, CU 1165 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ: Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe unifamiliale.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium

NR. PROIECT

194/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Dimitriu Elena, Arh. Dan Constantin Ionescu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM S.R.L., B.I.A. Arh. Dan Constantin Ionescu

BENEFICIAR

COZMA FLORIN-BOGDAN, COZMA GEORGIANA AURA, PRISECARU PETRU, PRISECARU CLAUDIA ALEXANDRA, POPA GHEORGHE, POPA PAULA, SULUGIUC GEORGETA

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2990 din 12.10.2020, CU 2820 din 28.08.2019

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate construire planșeu conform PV nr. 211/24.11.2011, recompartimentări interioare și lucrări de renovare la etajele 1,3,5 și 6, scară de acces la terasă existentă.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11-12, bl. Casa Modei, et.1,3,5,6

NR. PROIECT

13/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Tamara Manoilă

ELABORATOR

S.C. ARHI-AXA S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504  Centru istoric si Curte Domneasca 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2994 din 12.10.2020, CU 66 din 07.05.2020

OBIECTIVUL

Construire casă creație, împrejmuire teren, racorduri utilități.

ADRESA

Județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, NC 66235

NR. PROIECT

06/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Anca-Elena Vasile

ELABORATOR

S.C. PRO LINUM S.R.L.

BENEFICIAR

MIHULCĂ LUCIAN ȘI MIHULCĂ IOANA

Regim de protectie

IS-II-m-A-04098             Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

IS-I-s-A-03517   Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului"           ,sat ARONEANU; comuna ARONEANU

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3011 din 13.10.2020, CU 421 din 14.02.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire imobil locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Semnului nr.6A, NC 5667

NR. PROIECT

/2020

FAZA  

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Dan Goaga

ELABORATOR

S.C. NEO PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PINTILII PAVEL ȘI PINTILII ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504  Centru istoric si Curte Domneasca 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3006 din 13.10.2020, CU 2202 din 30.09.2020

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din spațiu comercial în cabinet stomatologic.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Națională nr.194, bl.D, sc.D, et. Parter, ap. Sp. Com., NC 2265/4/p/1

NR. PROIECT

870/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian-Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian-Jan

BENEFICIAR

S.C. CESA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504  Centru istoric si Curte Domneasca 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

932 din 05.03.2020, nr. 1321 din 27.04.2020, 3008 din 13.10.2020, CU 1551 din 22.05.2019

OBIECTIVUL

Consolidare și supraetajare construcție existentă conform PUZ aprobat prin HCL nr.397/29.11.2016.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Râșcanu Teodor nr.2, nr. cad. 130995, 130995-C1, 130995-C2, 130995-C3

NR. PROIECT

39/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR

S.C. IDEI XC S.R.L.

BENEFICIAR

JOUMAH BILAL ȘI COȘA CORINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi

municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

 IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

punct de vedere DJC Iasi

 

t

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3018 din 14.10.2020, CU 339 din 14.07.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducerea teren proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuințe individuale și anexe aferente funcțiunii de locuire.

ADRESA

Județul Iași, comuna Rediu, sat Breazu

NR. PROIECT

12/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Rusu Oana

ELABORATOR

S.C. ATELIER INFINIT S.R.L.

BENEFICIAR

IACOMI NECULAI, IACOMI MARIA, UNGUREANU BOGDAN, UNGUREANU MIHAI GABRIEL, UNGUREANU IOANA RAMONA, URSACHE ADRIANA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03546   Aşezare sat BREAZU; comuna REDIU  "Dealul Breazu" ("La Salcâmi"), la cca. 300 m NE de sat, pe panta sudică a dealului Breazu

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3050 din 19.10.2020, CU 165 din 10.08.2020

OBIECTIVUL

Proiectare și execuție DN 28B Târgu Frumos  - Botoșani.

ADRESA

Județul Iași, Oraș Târgu Frumos, Oraș Hârlău, Comunele Balș, Cotnari, Ceplenița, Scobinți, Deleni - extravilan

NR. PROIECT

1000/2015

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Ing. Mâță Iulian

ELABORATOR

S.C. RUTIER -CONEX XXI S.R.L. BACĂU

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3039 din 19.10.2020, CU 230 din 14.10.2019

OBIECTIVUL

Construire complex de creație pentru artiști plastici, anexe, împrejmuire teren și racordare utilități.

ADRESA

Județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, NC 66011

NR. PROIECT

225/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Preda

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Sebastian Preda

BENEFICIAR

OGHINĂ GHEORGHE ȘI OGHINĂ ANA MARIA

Regim de protectie

IS-II-m-A-04098             Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

IS-I-s-A-03517   Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului"           ,sat ARONEANU; comuna ARONEANU

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3068 din 21.10.2020, CU 1588 din 23.07.2020

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din birou notarial în spațiu comercial și amplasare firmă luminoasă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arcu nr. 25, sc. A, et. P, ap. 2, NC 122595-C1-U25

NR. PROIECT

4/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Cristian Constantin Ungureanu

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Cristian Constantin Ungureanu

BENEFICIAR

PRICOPE IOANA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2608 / 07 09 2020, 3069 din 21.10.2020, C.U. 76 din 10.06.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare a Ansamblului Curții Domnești din orașul Hârlău, județul Iași – faza D.A.L.I/S.F.

ADRESA

Județul Iași, oraș Hârlău, strada Logofăt Tăutu nr. 16 (fost 10), NC 61731

NR. PROIECT

209R/25.04.2019

FAZA  

D.A.L.I./S.F.

PROIECTANT

Arh. Ing. Aurora Târșoagă

ELABORATOR

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. M. MC. GHERGHE” HÂRLĂU PRIN PREOT TINCU DUMITRU

Regim de protectie

IS-II-a-A-04178    Ansamblul Curţii Domneşti, oraş HÂRLĂU, Str. Tăutu Logofăt 16

IS-II-m-A-04178.01 Biserica "Sf. Gheorghe”, oraş HÂRLĂU, Str. Tăutu Logofăt 16

IS-II-m-A-04178.02 Ruinele Curţii Domneşti, oraş HÂRLĂU, Str. Tăutu Logofăt 16

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3070 din 21.10.2020, CU 3613 din 12.11.2019

OBIECTIVUL

Reparații capitale și extindere locuință.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Dr. Iacob Cihac nr. 24, NC 4518

NR. PROIECT

03.23/23.03.2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Nicolae-Marian Oprișan

ELABORATOR

S.C. SPARKS ARH S.R.L.

BENEFICIAR

BORȘ MIRCEA ȘI BORȘ ELENA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04040 Casa parohială a bisericii "Sf. Atanasie şi Chiril“, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril”, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 20

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3072 din 21.10.2020, CU 1491 din 15.07.2020

OBIECTIVUL

Schimbare destinatie apartament în cabinet stomatologic, recompartimentare.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Arcu nr. 25, et. P, ap. 2B, NC 157901-C1-U4

NR. PROIECT

32/2020

FAZA  

D.T.A.C

PROIECTANT

Arh. Andrei Fronea

ELABORATOR

S.C. ZID’S SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

PLANTUS DOREL ȘI PLANTUS VICTORIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3083 din 22.10.2020, CU 2315 din 17.07.2019

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren în intravilan – Construire hală cu destinația de garaj și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, NC 137188

NR. PROIECT

2/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alin Hoblea, Arh. Bogdan Brîndușescu

ELABORATOR

S.C. DUAL CREATIV SOLUTION S.R.L. - IAȘI

BENEFICIAR

BOZIAN CONSTANTIN LEON

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2461 din 25.08.2020, 3076 din 22.10.2020, CU 3025 din 05.09.2019

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter.

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Carol I Nr.40-42, NC 123369

NR. PROIECT

1/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ungureanu Claudiu Ștefan

ELABORATOR

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

ABATACESEI PETRU, ABATACESEI DELIA NICOLETA, AMARIEI IOAN ALEXANDRU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03792 Casă municipiul IAŞI Bd. Carol I 48

IS-II-m-B-03789 Casa Racoviţă (Micul Trianon) municipiul IAŞI Bd. Carol I 26

punct de vedere DJC Iasi

 

.

DECIZIA COMISIEI

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3088 din 22.10.2020, CU 197 din 15.09.2020

OBIECTIVUL

Construire autostrada Bacău – Pașcani.

ADRESA

Județul Iași, Municipiul Pașcani, comunele: Mircești, Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, extravilan

NR. PROIECT

92/3826/17.01.2019

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC

PROIECTANT

Ing. Valentin Giurca

ELABORATOR

INGENIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (CNAIR S.A.) PRIN MANDATAR INGINIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. MADRID

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2463/25 08 2020, 3101 din 23.10.2020,  C.U. 4057 din 20.12.2019

OBIECTIVUL

Reabilitare locuință existentă.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Fundac Armeană nr.8C, NC 164742, 164742-C1

NR. PROIECT

SMP 1083/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Marius-Petru Sadu

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Marius-Petru Sadu

BENEFICIAR

ANDREI MIHAELA MARIANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3088/22.10.2020  CU 197/15.09.2020

OBIECTIVUL

construire autostrada Bacău Pașcani

ADRESA

Pașcani , Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni Prăjescu-extravilan

NR. PROIECT

92/3826/ 17.01.2019

FAZA  

DTAC, DTOE

PROIECTANT

Ingenieria Especializada Obra Civile Industrial S.C. Madrid

ELABORATOR

Ingenieria Especializada Obra Civile Industrial S.C. Madrid

BENEFICIAR

Compania Națională de administare a infrastructurii rutiere S.a. (CNAIR SA) prin mandatar Ingenieria Especializada Obra Civile Industrial S.C. Madrid

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3108/27.10.2020        CU 1652/07.07.2020

OBIECTIVUL

amplasare mesh cu tehnologie LED

ADRESA

Iași Șoseaua Nicolina nr. 7

NR. PROIECT

242/2020

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

arh. Dan C Ionescu

ELABORATOR

SC 4 BEST PROJECTS SRL

BENEFICIAR

SC IASMINA SRL

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3113/27.10.2020  CU  2118/23.09.2020

OBIECTIVUL

demolare clădire existentă

ADRESA

Iași strada Bucșinescu nr. 3

NR. PROIECT

7/2020

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

DR. ARH. DRIȘCU MIHAI

ELABORATOR

SC ARC CIEL SRL

BENEFICIAR

SC T.V.I. CONSTRUCT SRL

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2652/09 09 2020, 3114/27.10.2020  C.U. 1449 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, modificare și reabilitare C1, C2, C3 funcționalizare pod și modificare tip acoperiș C1, păstrând POT, Hmax. și aliniamente față de vecinătăți existente, refacere împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Pojărniciei nr.20, NC 161917

NR. PROIECT

02/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Eduard Cozma

ELABORATOR

S.C. ARHICON S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COZMA CORNELIU EDUARD

Regim de protectie

IS-II-a-B-04063  Ansamblul bisericii "Sf. Apostol Toma" şi "Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.01 Biserica "Sf. Apostol Toma şi Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.02 Casă parohială, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

punct de vedere DJC Iasi


DECIZIA COMISIEI

 

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3120/28.10.2020 CU 3340 /10.10.2018

OBIECTIVUL

întocmire PUZ-construire locuință și spații pentru servicii pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, zona Bucium , front la șoseaua Bucium, nr. cadastral 131598,131604

NR. PROIECT

90/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

arh. Mihai Grăjdeanu

ELABORATOR

SC COMPASARCH SRL

BENEFICIAR

JDID NOURELDINE și JDID DANIELA

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

35

Nr.reg.DJC IASI/CU

3119/27.10.2020  CU 1628/27.07.2020

OBIECTIVUL

PUZ -introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe

ADRESA

Iași, strada Moara de vânt nr. 193V CF 136478

NR. PROIECT

15/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR

AXA Atelier de arhitectură

BENEFICIAR

Condurache Anca Elena

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2527 / 31 08 2020, 3110/27.10.2020     C.U. 506 din 22.02.2019

OBIECTIVUL

Modernizare și reabilitare esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași (actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții (DALI).

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Agatha Bârsescu, NC 143834, 142860, 143079, 142870, 142867, 142868

NR. PROIECT

CIV-22-2020

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

arh. Nistor Irina

ELABORATOR

SC. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03735  Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 18

IS-II-a-A-04069  Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3115/27.10.2020 CU 3964/13.12.2019

OBIECTIVUL

construire locuință individuală pe teren proprietate și împrejmuire

ADRESA

Iași strada Râpei 7,  CF165220

NR. PROIECT

3/2020

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

arh. Ana Maria Zup

ELABORATOR

SC SELECT ARHITECTURA SRL

BENEFICIAR

CUCOȘ CONSTANTIN

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

38/

Nr.reg.DJC IASI/CU

3112/27.12.2020 CU 1920/28.08.2020

OBIECTIVUL

construire centru medical și extindere clădire existentă conform PUZ  aprobat prin HCL 244/23.06.2017

ADRESA

Iași strada Lascăr Catargi  nr. 48  CF

NR. PROIECT

/2020

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR

SC RED GRAPH

BENEFICIAR

SC HELP FLUX SRL

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

39

Nr.reg.DJC IASI/CU

3131/28.10.2020  CU 183/27.08.2020

OBIECTIVUL

instalare fibră optică pe sâlpi EON Moldova și stâlpi proprietatea comunei Drăgușeni

ADRESA

județul iași , comuna Drăgușeni , sat Drăgușeni - intravilan

NR. PROIECT

17/2020

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

ing Mocanu Marius

ELABORATOR

SC HIGH STANDARD APLICATIONS GRUP SRL

BENEFICIAR

SC ORANGE ROMANIA SA

 

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

40.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3161 30.102020

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic general comuna Ceplenița

ADRESA

județul Iași, comuna Ceplenița

NR. PROIECT

04/2013

FAZA  

PUG

PROIECTANT

arh. Poiană Daniel Lucian

ELABORATOR

SC TESS CONEX SA

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL CEPLENIȚA

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

41

Nr.reg.DJC IASI/CU

3163/02.11.2020  CU 1336/18.06.2020

OBIECTIVUL

schimbare de destinație construcție existentă din depozit în spații pentru învățământ, reparații capitale, reamenajere

ADRESA

Iași strada Teodor Codrescu nr. 6

NR. PROIECT

17/2020

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

ARH. Bogdan Șerbănoiu

ELABORATOR

SC ȘERBĂNOIU BOGDAN & ASOCIAȚII SRL

BENEFICIAR

Universitatea Națională de Arte Georgescu Enescu Iași

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

42

Nr.reg.DJC IASI/CU

3176/03.11.2020 CU 1388/24.06.2020

OBIECTIVUL

Demolare constructie C1 identificata prin nc 147726. Construire imprejmuire, lucrari de foraje si efectuarea studiilor geotehnice lucrari de amenajare si constructii cu caracter provizoriu pe durata organizarii executarii lucrarilor.

ADRESA

Iași str. Sf Andrei nr. 6, NC 151175, 1572-C1

NR. PROIECT

05/2020

FAZA  

DTAD

PROIECTANT

arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL SRL

BENEFICIAR

SC CORSINI RESTAURANTE SRL

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDEȚUL BACĂU

43

Nr.reg.DJC BACAU/CU

2468/01.10.2020

OBIECTIVUL

„IMPLEMENTAREA MĂSURILOR INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL COMĂNEȘTI, JUD. BACĂU” – CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT AFERENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE COSTACHI S. CIOCAN DE PE STR. PETRU RAREȘ, NR. 45.

ADRESA

Str. Petru Rareș, nr. 45, Orașul Comănești, județul Bacău

NR. PROIECT

C04/2018

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

S. C. MAS – ART DESIGN S. R. L.

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Clara Cotoros

BENEFICIAR

ORAȘUL COMĂNEȘTI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Școală, azi grădiniță, Str. Petru Rareș, nr. 45, Orașul Comănești, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-20904

punct de vedere DJC Bacău

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

44

Nr.reg.DJC BACĂUI/CU

2561/12.10.2020

OBIECTIVUL

RAPORT DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ PENTRU OBIECTIVUL „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

ADRESA

Sat Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

1818/2020

FAZA  

Descărcare arheologică

PROIECTANT

COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” BACĂU

ELABORATOR

Arhg. Dr. Dănuț Prisecaru

BENEFICIAR

VĂRVĂRICI ELENA

Regim de protectie

În situl „La vest de lacul Lilieci”

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

45

Nr.reg.DJC BACĂU/CU

2639/21.10.2020

OBIECTIVUL

REABILITARE GARD ȘI REORGANIZARE CURTE, ILUMINAT EXTERIOR LA CASA MEMORIALĂ NICU ENEA – MONUMENT ISTORIC CLASA B

ADRESA

STR. NICU ENEA, NR. 31, BACĂU

NR. PROIECT

3/2019

FAZA  

D. A. L. I.

PROIECTANT

Birou individual arhitectură arh. Silvian G. Cortez

ELABORATOR

Arh. Silvian A. G. Cortez

BENEFICIAR

JUDEȚUL BACĂU

Regim de protectie

Gard și curte monument istoric CASA MEMORIALĂ NICU ENEA,

municipiul Bacău, județul Bacău, cod LMI: BC-IV-m-B-00931

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

46

Nr.reg.DJC BACAUI/CU

2783/18.12.2018 ; 2708/30.10.2020

OBIECTIVUL

P.U.G. COMUNA STRUGARI

ADRESA

Comuna Strugari, județul Bacău

NR. PROIECT

16/2017

FAZA  

P.U.G.

PROIECTANT

S.C. LEF PROIECT S.R.L

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Catrinel Lefter

BENEFICIAR

JUDEȚUL BACĂU

Regim de protectie

În comuna Strugari există un singur monument istoric Conacul Veninoaia, azi

școală, sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00873

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDETUL VASLUI

47

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA ELENA BELDIMAN BARLAD

ADRESA

Mun. Bârlad, Bd. Republicii, nr. 300, județul Vaslui

NR. PROIECT

83/2020

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L.

ELABORATOR

arh. Andreea Artene-Angelescu

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL BARLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Locuința directorului Școlii Normale de Băieți (Casa Roșie), azi Centrul „Mihai Eminescu”, cod LMI VS-II-m-B-06757, municipiul Bârlad, Str. Republicii 277, datare 1888;

§  Spitalul Municipal de Urgență, Secția „Boli infecțioase” (Pavilion I-II), cod LMI VS-II-m-B-06756, municipiul Bârlad, Str. Republicii 271- 273, datare sf. sec. XIX;

§  Casa Mihai Marius Subțirelu, cod LMI VS-II-m-B-06748, municipiul Bârlad, Str. Pârvan Vasile 6, datare sf. sec. 1822-1825.

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

48

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

RECONVERSIA UNUI TEREN DEGRADAT DIN ZONA COPOU IN ZONA VERDE SI DE AGREMENT

ADRESA

Mun. Vaslui, Str. Andrei Mureșanu, nr.28,  jud Vaslui

NR. PROIECT

28/2020

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L. BOTOSANI

ELABORATOR

arh. Rosmarina Serban

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Cimitirul Eroilor vasluieni din Războiul de Independență și Primul Război Mondial, cod LMI VS-IV-a-B-06900, Str. Eternității 42, municipiul Vaslui, datare: sec. XX.

§  Mausoleul lui Peneș Curcanul, cod LMI VS-IV-a-B-06900.01

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

49

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE SI RACORDURI UTILITATI

ADRESA

Mun. Huși, Str. Mihai Ralea, nr.45, jud. Vaslui

NR. PROIECT

02/ 2020

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. CVESTOR CONSULT S.R.L.

ELABORATOR

arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

Soranescu Eugenia

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

Casele Ralea, cod LMI VS-II-m-B-06837, Mun Husi, Str.Toma Kisacov  nr. 1A  , datare 1864-1867

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

50

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE CLĂDIRE EXISTENTĂ (CORP C1) ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU

ADRESA

Mun. Husi, Str. I. Al. Angheluș, nr.2 județul Vaslui

NR. PROIECT

77/2020

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. ATELIER VISION S.R.L.

ELABORATOR

arh. Oana Cozma

BENEFICIAR

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice

§  Casă, azi Protoieria Huși, cod LMI 2015- VS-II-m-B-06809 Str. 1 Decembrie 1, municipiul Huși, jud. Vaslui, datare- 1860

§  BNR. – Sucursală, azi Agenția Raiffeisen Bank, cod LMI 2015- VS-II-m-B-06849, Str. Teleman General 1, municipiul Huși, jud. Vaslui, datare- 1938-1940

Judecătoria Huși, azi Casa de Cultură „Al. Giugaru”, cod LMI 2015- VS-II-m-B-06836, Str. Giugaru Alexandru 2, municipiul Huși, jud. Vaslui, datare- 1892

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

51

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE EXTINDERE ORIZONTALA CORP C1

ADRESA

Mun. Bârlad, Bd. Republicii, nr. 300, județul Vaslui

NR. PROIECT

501/2020

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

ELABORATOR

arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

Halapciuc Gabriel și Halapciuc Alina

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” - Secția TBC, cod LMI 2015- VS-II-m-B-06723, Str. Bălcescu Nicolae 22, municipiul Bârlad, jud. Vaslui, datare- 1926-1954

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

52

Nr.reg.DJC VASLUI/CU

 

OBIECTIVUL

REABILITARE PARCURI DE JOACA COPII

ADRESA

Mun. Vaslui str. Mihail Kogalniceanu, județul Vaslui

NR. PROIECT

234a/2020

FAZA  

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L.

ELABORATOR

arh. Daniel Tirila

BENEFICIAR

U.A.T. MUN. VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

Palatul Justiției, azi Judecătoria Vaslui, cod LMI 2015- VS-II-m-B-06692,       Str. Badea Romeo, ing. 13, municipiul Vaslui,  jud. Vaslui, datare- 1891

punct de vedere DJC Vaslui

 

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

Județul Iași

53

Nr.reg.DJC IasiI/CU

3178/03.11.2020 CU2020/07.09.2020

OBIECTIVUL

reparații la șarpantă, înlocuire învelitoare, jgheaburi , burlane , trotuare și alei, Grădinița cu Program Prelungit nr.  8

ADRESA

str. Lascăr Catargi, nr. 36, Iași

NR. PROIECT

300/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

arh. C. Ciobănașu

ELABORATOR

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

Regim de protectie

Casa “Emil Racoviţă” IS-II-m-B-03798

punct de vedere DJC Iasi

 

 

DECIZIA COMISIEI