Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților  se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 09 martie 2021 - 15 martie 2021, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de 05.03.2021, ora 12.00 la Direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

            -          pe data de 15 martie 2021 vom organiza sesiunea video pentru discutarea  proiectelor aflate pe ordinea de zi. 

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 08 martie 2021

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de maxim 5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5, conform art. 17, alin (9)

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director DJC IASI

 Virgil Băbîi

secretar supleant

Bobi ApăvăloaeiȘedinta Comisiei zonale a Monumentelor Istorice - luna februarie -decizii comisie


Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA prezent
Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI                             prezent
                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU                     prezent
                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU                prezent
5.  – Prof. univ. dr. Neculai BOLOHAN absent motivat
6. – Ist. Marius CHELCU          prezent
7. - Ing. Lucian SOVEJA          prezent
8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI          prezent
Arhitecţi şefi :                                   9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi                      prezent
10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui                    prezent
11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău        absent nemotivat
Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii
Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI              prezent
Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI  prezent
La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:
D.J.C.  IAŞI
DIRECTOR – Virgil BĂBÎI
CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI
CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE
D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         
DIRECTOR – Simona DROB
CONSILIER – Ovidiu BOLDUR
Arh. Magdalena Elena HUȚANU
D.J.C. VASLUI
directorCorina Nicoleta URSACHE
Arh. Mihaela POPINIUC

judeţul iaşi

 

 1.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1647/04.06.2020, 2474 / 26 08 2020, 2807/23.09.2020, 3394 din 27.11.2020, CU 956 /29.04.2020

OBIECTIVUL

modernizare străzi în Municipiul Iași -Sf. Andrei , b-dul A. Panu, strada Palat, strada SF Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

ADRESA

Municipiul Iași -Sf. Andrei , b-dul A. Panu, strada Palat, strada SF Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

NR. PROIECT

1505/2020

FAZA      

D.T.A.C. + D.T.O.E.

PROIECTANT

ELABORATOR     

ING. Mihaela Ionescu

S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

Municipiul Iași  și S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957      Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077     Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076      Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2756/ 21 09 2020, 3395 din 27.11.2020, C.U. 946 din 28.04.2020

OBIECTIVUL

Amenajare parcare exterioară provizorie balastată cu acces auto din strada Sf.  Andrei.

ADRESA

Municipiul Iași, arealul delimitat de străzile Sf. Andrei, Trei Ierarhi, Trecătoarea Trantomir, Trecătoarea Arh. Ion Mincu

NR. PROIECT

902/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Mihaela Ionescu

S.C. SIMPA CONSULT SR.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE SR.L. PRIN CIOCAN RADU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03957      Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077     Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076      Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

Aviz favorabil

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2805/ 23 09 2020, 3396 din 27.11.2020,  C.U. 717 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1 identificată prin NC 161067.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palat nr.4, NC 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-1/2020

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Ana-Maria Zup

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN DOMNUL CIOCAN RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077  Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

CNMI

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2806 / 23 09 2020, 3397 din 27.11.2020, C.U. 718 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palat nr.4, NC 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-2/2020

FAZA      

D.T.O.E.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Ana-Maria Zup

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN DOMNUL CIOCAN RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077  Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3391 din 26.11.2019, 61 din 11.01.2021, CU 2475 din 06.11.2020

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiuni mixte, parcare subterană conform PUZ aprobat prin HCL nr.89 din 28.02.2020.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Crișan nr.10, NC 141597

NR. PROIECT

11/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Serghei Musulbas Popovici - S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CNC INDUSTRY S.R.L. prin MIHAI IONUȚ CĂTĂLIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1621/02.06.2020, 2641/ 08 09 2020, 2716 15 09 2020, 3563 din 12.12.2020, C.U. 1847/10.06.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajare și schimbare destinație din clădire din locuință în birouri și spații de învățământ  - construcție monument istoric COD LMI IS-II-m-B-03974

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr.21, nr. cad. 135130, 135130-C1

NR. PROIECT

16/2018-2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură: șef proiect arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Tamara Manoilă - S.C. ARHI – AXA S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Paul Filip Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba

Expertiza tehnică: expert tehnic MCC dr. ing. Szalontay Coloman Andrei

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-II-m-B-03974     Casă (Casa scriitorului Iacob Negruzzi), municipiul IAŞI, Str. Păcurari 21

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2990 din 12.10.2020,3600 din 29.12.2020, CU 2820 din 28.08.2019

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate construire planșeu conform PV nr. 211/24.11.2011, recompartimentări interioare și lucrări de renovare la etajele 1,3,5 și 6, scară de acces la terasă existentă.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11-12, bl. Casa Modei, et.1,3,5,6

NR. PROIECT

13/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Tamara Manoilă

- S.C. ARHI-AXA S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504  Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

60 din 11.01.2021, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr.473/29.12.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A, nr. cad. 19498/1, 19498/1-C1

NR. PROIECT

3/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Tamara Manoilă - S.C. ARHI-AXA S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI Str. Cloşca 16

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

89 din 13.01.2020, CU 1418 din 26.06.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1 și C2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Manolache Drăghici nr. 3 (fost nr.1), nr. cad. 152480

NR. PROIECT

190D/2020

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Tudor Victor Andrieș

S.C. NEZ STUDIO SRL-D

BENEFICIAR

CHIRICA ȘTEFAN PRIN CHIRICA SILVIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

90 din 13.01.2020, CU 94 din 14.01.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – extindere și supraetajare locuință individuială pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Andrei/Trec. Trei Ierarhi nr.52A-54/10,12, nr. cad. 145026, 143454, 144971, 128745, 128745-C1

NR. PROIECT

A1/2020

FAZA      

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect Arh. Ungureanu Alexandru, arh. Arh. Poiana Daniel Lucian

S.C. MADERA DESIGN 3D S.R.L

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

84 din 13.01.2021, CU 238 din 27.10.2020

OBIECTIVUL

Modernizare drumuri de interes local în comuna Ungheni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ungheni, satele: Bosia-intravilan, Ungheni, Mânzătești, Coada Stâncii

NR. PROIECT

0484/2020

FAZA      

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Dragoș Ciopate, ing. Ciprian Bâgu

S.C. GEO MYKE S.R.L., SC CONPROIECT AKY SRL

BENEFICIAR

COMUNA UNGHENI REPREZENTATĂ DE PRIMAR MARCU IULIAN

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

96 din 13.01.2021, CU 2848 din 21.12.2020

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – Lucrări modificare imobil existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ionel Teodoreanu nr.8, nr. cad. 138568, 138568-C1

NR. PROIECT

10/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

B.I.A. Arh. Popescu Răzvan

BENEFICIAR

DIMITRIU VASILIU ȘTEFANIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03776     Casă, municipiul IAŞI, Str. Caragiale Ion Luca 9

IS-II-m-B-04079     Casă, municipiul IAŞI, Str. Teodoreanu Ionel 3

IS-II-m-B-04080     Casă, municipiul IAŞI, Str. Topârceanu George 6

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

122 din 18.01.2021, CU 10 din 04.02.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință individuală P+1E, împrejmuire teren.

ADRESA

Județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 65918

NR. PROIECT

11/09.09.2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect arh. Popescu Răzvan,  arh. urb. Ignățel Alexandru

S.C. ADQUADRUM s.r.l.

BENEFICIAR

EZARIU IONUȚ-ANDREI ȘI ILUCĂ SIMONA

Regim de protectie

 Amânat

DECIZIA COMISIEI

 

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

133 din 19.01.2021, CU 2632 din 26.11.2020

OBIECTIVUL

Rețea pentru alimentare cu energie electrică imobil – spațiu depozitare, comerciale și servicii, situat în Iași, str. Păcurari nr.115A, nr. cad. 147518.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr.115A, nr. cad. 147518

NR. PROIECT

516/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect ing. Ene Robert, sing. Ursache Dănuț

S.C. ELECTROUNIVERS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. PENTRU S.C. LUISIER S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03992     Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi sediu Mica Industrie, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 115

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

144 din 20.01.2021, CU 241 din 28.10.2020

OBIECTIVUL

Extindere rețea de apă în satele Tansa și suhuleț, comuna Tansa, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Tansa, sat Tansa-intravilan, Suhuleț, extravilan

NR. PROIECT

83/2020

FAZA      

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Cătălin Chiriac, ing. Octavian Ianoș

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. TANSA PRIN PRIMAR VOINESCU DANIEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04252     Biserica de lemn "Sf. Voievozi”,             sat SUHULEŢ; comuna TANSA

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

147 din 21.01.2021, CU 1333 din 17.06.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare spațiu de joacă pentru copii – Grădiniița cu program prelungit, nr.9, situat pe strada Otilia Cazimir nr.31.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Otilia Cazimir nr.31, nr. cad. 160751

NR. PROIECT

7.21/2020

FAZA      

D.T.A.C+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Ana-Teodora Cristian

S.C. SPORT PLAY SYSTEMS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03905     Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

IS-II-m-B-03805     Casă, municipiul IAŞI, Str. Cazimir Otilia 25

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

146 din 21.01.2021, CU 1332 din 17.06.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare spațiu de joacă pentru copii – Grădinița cu program normal, nr.16, situat pe strada Macazului nr.16.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Macazului nr.16, nr. cad. 146456

NR. PROIECT

7.23/2020

FAZA      

D.T.A.C+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Ana-Teodora Cristian

S.C. SPORT PLAY SYSTEMS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993      Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri, municipiul IAŞI, Str. Peneş Curcanu, Cartier Aurora -str. Aurora nr. 15, 17, 18, 20, stradela Macazului nr. 2 şi 4, strada Macazului 2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

167 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General comuna Todirești, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Todirești

NR. PROIECT

1663/2018

FAZA      

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Urbanism: șef proiect arh. Elena Dimitriu, ing. Alexandru Trofin, ing. Cristina Cislaru, ing. Ionel Cristinel - S.C. URBA SISTEM S.R.L.

Studiu istoric: arh. Corneliu Ciobănașu - S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA TODIREȘTI

Regim de protectie

IS-II-a-A-04251 Ansamblul bisericii "Sf. Voievozi”, sat STROEŞTI; comuna TODIREŞTI

IS-I-s-B-03669 Situl arheologic de la Todireşti, punct "La Şanţuri"        ,sat TODIREŞTI; comuna TODIREŞTI

DECIZIA COMISIEI

 CNMI

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

169 din 26.01.2021, CU 2557 din 13.11.2020

OBIECTIVUL

Rețea alimentare cu apă (lungime = 795ml) stație pompare ape uzate (S.P.A.U.) și rețea canalizare menajeră (sistem gravitațional și sub presiune, în lungime totală de 821 ml), în municipiul Iași, în aliniamentul str. Prof Antonin Ciolan, str. Viticultori până la rețele existente în Aleea M. Sadoveanu, pentru asigurarea alimentării imobilului din Iași, str. Prof. Antonin Ciolan, FN, nr. cadastral 167404.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Antonin Ciolan, str. Viticultori, nr. cad. 167404

NR. PROIECT

21/2020

FAZA      

P.TH.+D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Lungu Larisa

S.C. LDM HIDRO PROJECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. BASA BUILD S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089     Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2846 din 28.09.2020, 152 din 25.01.2021,  CU 1933 din 12.06.2019

OBIECTIVUL

Amplasare firmă - amenajări provizorii pe perioada valabilității contractului de închiriere.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 34, bl. EXPRES, et.P, NC 120730-C1-U5

NR. PROIECT

56/2019

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. PRIN MIUȚ LAURENȚIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03814     Hotel Binder, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 23

960 IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

182 din 27.01.2021, CU 234 din 08.12.2020

OBIECTIVUL

Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, satele: Aroneanu, Dorobanț, Rediu-Aldei, Șorogari

NR. PROIECT

7008/2020

FAZA      

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef de proiect ing. Craciun Eugeniu, ing. Bulboaca Gheorghita Marian

S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. ARONEANU PRIN PRIMAR BENONI MORUZI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului", sat ARONEANU; comuna ARONEANU

IS-I-s-B-03648 Situl arheologic de la Rediu Aldei, punct "La Hârtop", sat REDIU ALDEI; comuna ARONEANU

IS-I-s-B-03667 Situl arheologic de la Şorogari, punct "La poligon"        , sat ŞOROGARI; comuna ARONEANU

IS-II-m-A-04098     Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

IS-II-m-B-04236     Biserica "Sf. Ilie”, sat REDIU ALDEI; comuna ARONEANU

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

188 din 28.01.2021, CU 1672 din 27.10.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – construire ansamblu industrial cu spații de depozitare, comerț, producție și servicii, amenajare sens giratoriu la intersecția cu DN28/E583 și schimbare parțială a zonei funcționate din A1 în IS2 – conform aviz de oportunitate nr.5/19.10.2020.

ADRESA

Județul iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, nr. cad. 902259

NR. PROIECT

507/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ARHINVEST HOLDING S.R.L. REPREZENTATĂ DE BUIMAC BOGDAN

Regim de protectie

IS-I-s-B-03545 Situl arheologic de la Brătuleni, punct "Râpă", sat BRĂTULENI; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3303 din 18.11.2020, 194 din 29.01.2021, CU 3264 din 30.09.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuință individuală și funcțiuni complementare.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, NC 139921

NR. PROIECT

01/2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Oana Rusu

S.C. ASIMPTOTIC S.R.L.

BENEFICIAR

CRÎȘMARIU BOGDAN ȘI CRÎȘMARIU CORINA-MIRABELA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2610 din 08.09.2020, 3188 din 04.11.2020, 190 din 29.01.2021,  CU 36 din 02.03.2020

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe, clădiri cu funcțiuni multiple, pentru desfășurarea de activități economice, anexe aferente funcțiunilor respective, racord utilități și împrejmuire, căi de acces.

ADRESA

Județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, NC 66074

NR. PROIECT

24/05.03.2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Munteanu Ioan, Arh. Terentiev Victor

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, S.C. VECTORIAL CONCEPT EVOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

MITRUȚĂ GERARD ROBERTO ȘI MITRUȚĂ LUCIA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului",            sat ARONEANU; comuna ARONEANU          

IS-II-m-A-04098     Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

195 din 29.01.2021, CU 23 din 12.08.2019

OBIECTIVUL

Demolare parțială construcție (C2), construire locuință, anexă gospodărească, racord la utilități și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, comuna Comarna, sat Comarna intravilan, nr.590 A, nr. cad. 61282

NR. PROIECT

05/2019

FAZA      

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

B.I.A. Bogus Gheorghe-Veniamin

 S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

NITUCA MIHAI ȘI NITUCA RODICA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04129     Biserica "Sf. Voievozi”, sat COMARNA; comuna COMARNA

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

191 din 29.01.2021, CU 1595 din 21.10.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+1E, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Balciu, strada Fundăturii, nr. cad. 73476

NR. PROIECT

13/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Cusutura Sebastian, c.arh. Crișan Aurel

S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

TRIFAN MIHAI ȘI ANA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

221 din 01.02.2021, CU 150 din 06.03.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere teren din extravilan în intravilan, construire unitate de învățământ și centru multifincțional.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor, nr. cad. 70153, 70159

NR. PROIECT

67/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Sebastian Săvescu

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

BALAN MIHAI BOGDAN ȘI BALAN CRISTINA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea Mută", cartier Munteni, la cca. 800 m de fostul sat, pe interfluviul dintre pâraiele Rediu - Tătar şi Valea Muta

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

201 din 01.02.2021, CU 298 din 14.12.2020

OBIECTIVUL

Extindere rețea de apă potabilă de la rezervorul Erbiceni la Școala Constantin Erbiceanu, localitatea Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași (montare hidranți).

ADRESA

județul Iași, comuna Erbiceni, sat Erbiceni -- intravilan

NR. PROIECT

ED-02-2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect ing. Ioan Olaru, ing. Andrei Dumitoaia

S.C. INTO S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ERBICENI PRIN PRIMAR IONEL LUNGU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04156     Biserica "Sf. Împăraţi”, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-II-m-B-04157     Gară, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2968 din 08.10.2020,  199 din 01.02.2021, CU 1165 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ: Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe unifamiliale.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium

NR. PROIECT

194/2019

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Dimitriu Elena, Arh. Dan Constantin Ionescu

S.C. URBA SISTEM S.R.L., B.I.A. Arh. Dan Constantin Ionescu

BENEFICIAR

COZMA FLORIN-BOGDAN, COZMA GEORGIANA AURA, PRISECARU PETRU, PRISECARU CLAUDIA ALEXANDRA, POPA GHEORGHE, POPA PAULA, SULUGIUC GEORGETA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

200 din 01.02.2021, CU 1750 din 12.08.2020

OBIECTIVUL

Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului – depozit produse petroliere Iași, județul Iași.

ADRESA

județul Iași. municipiul Iași, Șoseaua Națională nr.2, nr. cad. 160039

NR. PROIECT

SEP-P50-2019

FAZA      

P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect ing. G. Bursuc, ing. M. Rădulescu, ing. Barbu Giorgiana

Asocierea TUV AUSTRIA ROMANIA SRL & SANTEDIL PROIECT SRL & PROMINFO SA

BENEFICIAR

S.C. OMV PETROM S.A.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03953     Fosta manufactură de tutun, azi Fabrica de Ţigarete, municipiul IAŞI, Şos. Naţională 1

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

222 din 01.02.2021, CU 175 din 30.03.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere din extravilan în intravilan, construire de locuințe colective.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor, nr. cad. 70147

NR. PROIECT

68/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PETRO GRUP S.R.L. PRIN MANDATAR CIOBANU MARIA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea Mută", cartier Munteni, la cca. 800 m de fostul sat, pe interfluviul dintre pâraiele Rediu - Tătar şi Valea Muta

DECIZIA COMISIEI

 Amânat

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

231 din 02.02.2021, CU 978 din 30.04.2020

OBIECTIVUL

PUZ – construire corp administrativ nou cu funcțiunea de birouri pentru CAS Iași prin demolare corp C2, împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gheorghe Asachi nr.18, nr. cad. 146064

NR. PROIECT

60/2020

FAZA      

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Florin Aursei

S.C. VRLA S.R.L.

BENEFICIAR

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03716     Casa Asigurărilor de Sănătate, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 18, 20

IS-II-m-B-03714 Casa Veronica Micle municipiul IAŞI Str. Asachi Gheorghe 14

IS-II-m-B-03715 Casa Petrovanu municipiul IAŞI Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-03789 Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez

municipiul IAŞI, Bd. Carol I 26

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 amanat

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

228 din 02.02.2021

OBIECTIVUL

Relocare cameră tehnică de la demisol la etaj 1 și suplimentare putere termică – hotel Astoria

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Unirii nr.1

NR. PROIECT

24/2020

FAZA      

D.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Mosescu Răzvan

S.C. MORAZCOM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

HOTEL ASTORIA S.R.L. IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04084     Hotel Traian,municipiul IAŞI, Piaţa Unirii 1

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

240 din 03.02 .2021, CU 48/U din 18.03.2020

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilanul satului Deleni, pentru bază Sportivă.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan, nr. cad. 62084

NR. PROIECT

01/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect arh. Elena Dimitriu

S.C. URBA SISTEM S.R.L., S.C. DSC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA DELENI – PRIMAR EC. PRIGOREANU DUMITRU

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIE

 AMÂNAT

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

239 din 03.02.2021, CU 1455 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Refuncționalizare și reparații capitale la cinematograful Victoria.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Unirii nr.12, nr. cad. 147436-C1-U5

NR. PROIECT

39/ IUNIE 2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură: arh. Sergiu Ghizdovăț - S.C. ANTHEM STP S.R.L. IASI

Expertiză tehnică: ing. Dan Olaru - S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL IAȘI PRIN DELIA ROȘU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03714 Casa Veronica Micle municipiul IAŞI Str. Asachi Gheorghe 14

IS-II-m-B-03715 Casa Petrovanu municipiul IAŞI Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-04078 Biserica "Naşterea Maicii Domnului”-Tălpălari municipiul IAŞI Str. Tălpălari 3

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

244 din 04.02.2021, CU 2535 din 13.11.2020

OBIECTIVUL

Lucrări de amenajare restaurant în spațiu comercial existent, modificare fațadă acces aferentă spațiu și amplasare firmă luminoasă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.50, nr. cad. 129377-C4-U5, 129377-C4-U6

NR. PROIECT

28/2020

FAZA      

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Cătălin Popa

S.C. INDOOR MP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ESPRESSO BAR S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 50

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

260 din 05.02.2021, CU 390 din 21.08.2020

OBIECTIVUL

Întocmire P.U.Z. și R.L.U. pentru trecerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale și locuințe colective.

ADRESA

județul Iași, comuna Bârnova, sat Vișan, nr. cad. 71511, 64584, 64585, 64597

NR. PROIECT

131/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

SOFICU PAUL, OLARESCU GHEORGHE MIRCEA, OLARESCU IOANA MARIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04268     Biserica "Învierea Domnului”, sat VIŞAN; comuna BÂRNOVA

DECIZIA COMISIEI

 

38.

Nr.reg.DJC IASI/CU

259 din 05.02.2021, CU 182 din 25.11.2020

OBIECTIVUL

Construire anexă gospodărească, împrejmuire, racord electric, racord apă, construire locuință.

ADRESA

județul Iași, comuna Popricani, sat Moimești-intravilan, strada Tudor Arghezi nr.10, nr. cad. 62888

NR. PROIECT

14/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect ing. Corduneanu Nicușor, arh. Negulescu  Mihai

S.C. CORAMS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

MARTINICĂ CLAUDIA - MIHAELA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03618 Situl arheologic de la Moimeşti – Popricani, sat MOIMEŞTI; comuna POPRICANI

DECIZIA COMISIEI

 AVIZ FAVORABIL

39.

Nr.reg.DJC IASI/CU

261 din 05.02.2021, CU 2477 din 06.11.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate identificat prin CF 135584 și nr. cad. 17957-C1

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.24, nr. cad. 17957-C1

NR. PROIECT

37/2020

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Gheorghiță Cupșan, dr. ing. Vlad Lupășteanu

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L., S.C. TEHNOCONS DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

40.

Nr.reg.DJC IASI/CU

262 din 05.02.2021, CU 2577 din 23.11.2020

OBIECTIVUL

Demolare constructie C1 identificată prin nr. cad. 168281-C1

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.26, nr. cad. 168281-C1

NR. PROIECT

39/2020

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Gheorghiță Cupșan, dr. ing. Vlad Lupășteanu

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L., S.C. TEHNOCONS DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

41.

Nr.reg.DJC IASI/CU

263 din 05.02.2021, CU 2478 din 06.11.2020

OBIECTIVUL

Construie împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajări și construcții cu caracter provizoriu.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.24-26, nr. cad. 17957, 166814, 166914

NR. PROIECT

38/2020

FAZA      

D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Gheorghiță Cupșan

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. și  MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

42.

Nr.reg.DJC IASI/CU

264 din 05.02.2021, CU 2576 din 23.11.2020

OBIECTIVUL

Construie împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Iancu Bacalu nr.26, nr. cad. 168281, 168281-C1

NR. PROIECT

402020

FAZA      

D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Gheorghiță Cupșan,

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN COZMESCU IONEL

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

43.

Nr.reg.DJC IASI/CU

265 din 05.02.2021, CU 2603 din 07.08.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Construire birouri, locuințe colective, parcări subterane

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.26, nr. cad. 130825

NR. PROIECT

6/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură: dr. arh. Mihai Codreanu - S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

Studiu istoric: ist. dr. Sorin Iftimi

Studiu istorico-arheologic: Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03789     Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 26

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

44

Nr.reg.DJC IASI/CU

268/08 02 2021 CU  1666/23 05 2019

OBIECTIVUL

PUZ-introducere teren în intravilan și reglemenare învederean construirii unui ansamblu cu funcțiuni mixte

ADRESA

Iasi strada Trei Fântâni FN / 5230/1/3, 5230/1/1, 5212/5201/1Nr cadastru 161796, T141

NR. PROIECT

784/2019

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Chiriță M.J

B.I.A. arhitect Chiriță M.J

BENEFICIAR

SC ITALMOB CONSTRUZIONI IASI SRL

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

45

Nr.reg.DJC IASI/CU

270/08.02.2021 CU 2001/03.09.2020

OBIECTIVUL

construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL 278/2018, amenajare parcare pe NC 155956, reabilitare pod amplasat pe NCX 165443 și NC 165399 în vederea realizarii accesului între NC125977 și NC 155956

ADRESA

Iași bulevardul Poitiers nr. 10 / Cf125977, 155956, 165443,165399, NC125977, 155956, 165443, 165399

NR. PROIECT

730/2019

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Chiriță M.J.

B.I.A. arhitect Chiriță M.J

BENEFICIAR

SC STYL IMOBIL COMPANY SRL

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 RESPINS

46

Nr.reg.DJC IASI/CU

271/08 02 2021 CU 824 /25 03 2019

OBIECTIVUL

construire imobil locuințe și spații comerciale confrom PUZ aprobat prin HCL nr. 151/31.05.2016

ADRESA

Iași strada Splai Bahlui nr. 15A

NR. PROIECT

213 /02 .2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Ovidiu M Murgu

SC CAD SRL

BENEFICIAR

SC EUROTECH SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-a-A-04076      Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-a-A-04076      Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

47

Nr.reg.DJC IASI/CU

272/08 02 2021 CU 1210/25 05 2021

OBIECTIVUL

lucrări de consolidare, modificare reabilitare amenajare pod existent în spațiu de locuit , construire scaraă exterioară și amenajare pergolă

ADRESA

Iasi strada Vasile Conta nr. 30 A

NR. PROIECT

28/2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Ovidiu Murgu

SC CASA MINIMA SRL

BENEFICIAR

Pintilie Ovel

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03812 Casă municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 13 înc. sec. XX

IS-II-m-B-03813 Casa Brănişteanu municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 18 înc. sec. XX

IS-II-m-B-03814 Hotel Binder municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 23 a doua jum.sec. XIX

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28 înc. sec. XX

IS-II-m-B-03816 Casa Rolla municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 30

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

48

Nr.reg.DJC IASI/CU

273/08 02 2021 CU 22 /14 01 2020

OBIECTIVUL

construire imobil de birouri, cazare și apartamente în regim hotelier, spații comerciale și parcare subterana

ADRESA

Iasi strada Elena Doamna / stradela Alba 27, 31/2

NR. PROIECT

09/2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ARH. Popovici A

SC ARHAS PROIECT SRL

BENEFICIAR

SC MCHIM SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi municipiul IAŞI Stradela Bărboi 12

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului") municipiul IAŞI Stradela Alba 3

IS-II-m-B-03692 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 1

IS-II-m-B-03694 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 4

DECIZIA COMISIEI

 RESPINS

49

Nr.reg.DJC IASI/CU

286/08 02 2021 /         CU 1388 /24 06 2020

OBIECTIVUL

demolare construcție C1 identificată prin NC 147726, construire împrejmuire, lucrări de foraje și efectuarea studiilor geotehnice-lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizarii executarii lucrărilor

ADRESA

Iasi , str. Sf.Andrei nr. 6

NR. PROIECT

05/2020

FAZA      

DTOE

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Mihai Drișcu

SC ARC EN CIEL SRL

BENEFICIAR

SC CORSINI RISTORANTE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 Aviz favorabil

 

JUDEȚUL BACĂU

 

50

Nr.reg.DJC BACAU/CU

250/03.02.2021

OBIECTIVUL

Traseu pentru deplasări nemonitorizate sud-centru-aeroport

ADRESA

Str. Calea Mărășești, Republicii, Aeroportului, Nicolae Bălcescu, municipiul Bacău

NR. PROIECT

66/2020

FAZA      

P. T. + D. E.+ C. S.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Radu Andronic (manager proiect); Ioana Aflorei (proiectat)

S. C. FIP CONSULTING S. R. L. BUCUREȘTI

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice, conf. conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

51

Nr.reg.DJC BACAU/CU

263/04.02.2021

OBIECTIVUL

Construire proiect tip – sală de sport cu tribună 180 locuri

ADRESA

Sat Blăgești, comuna Blăgești, județul Bacău

NR. PROIECT

18/2020

FAZA      

D. T. A. C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

S. C. INKSHAPE S. R. L. IAȘI

Arh. Pascal Claudiu

BENEFICIAR

Compania Națională de Investiții  „C.N.I.” SA / U. A. T. Comuna Blăgești

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric  Placă memorială 1907, cod LMI: BC-IV-m-B

-00934, sat Blăgești, comuna Blăgești, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

52

Nr.reg.DJC BACAU/CU

2946/04.12.2020

OBIECTIVUL

CLASAREA ÎN L.M.I. A ANSAMBLULUI PENITENCIARULUI SPITAL TÂRGU OCNA

ADRESA

Str. Crizantemelor nr. 9, oraș Tg. Ocna, județul Bacău

NR. PROIECT

1/2020

FAZA      

AVIZ C.Z.M.I. PRIVIND CLASAREA ÎN L.M.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

I.N.P., D.J.C. BACĂU

Șef proiect: Dr. Arh. IRINA IAMANDESCU

BENEFICIAR

Penitenciarul Spital Tg. Ocna

Regim de protectie

MONUMENT ISTORIC

DECIZIA COMISIEI

 

JUDETUL VASLUI

53

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1700/18.12.2020

OBIECTIVUL

SUPRAETAJARE BLOC DE LOCUINȚE (P+5E)

ADRESA

Mun. Vaslui, Str. Ana Ipatescu, nr. 2,  jud Vaslui

NR. PROIECT

1500/2018 rev 2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC NEOHABITAT-OFFICE SRL –Vaslui

Arh. TÎRÎLĂ DANIEL

BENEFICIAR

SC NOVACORP-ESTATE SRL Vaslui

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§   Biserica Taierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, Biserica Domneasca, cod LMI VS-II-m-A-06708, Str. Stefan cel Mare, nr. 58, municipiul Vaslui, datare: 1820

Zona curtilor domnesti din Vaslui, cod LMI VS-I-s-A-06657, Str. Ghica Voda, la S de Biserica “Sf. Ioan”, municipiul Vaslui, datare: sec XV-XVI, Epoca medievală

DECIZIA COMISIEI

 

54

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1313/14.10.2020

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITĂȚI

ADRESA

Mun. Huși, Str. Mihai Ralea, nr. 45

 jud Vaslui

NR. PROIECT

2/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC CVESTOR CONSULT SRL –Vaslui

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

ȘORĂNESCU EUGENIA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice: Casele Ralea, cod LMI VS-II-m-B-06837, Str.Kisacoff Toma, nr. 1-1A, municipiul Huși, datare: 1864-1867

DECIZIA COMISIEI

 

55

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

108/22.01.2021

OBIECTIVUL

PUZ SPATII PRESTARI SEVICII

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Republicii, nr. 101,

 jud Vaslui

NR. PROIECT

304/2017

FAZA      

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC Evomaya Design SRL

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

CIORICI ANCA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Biserica “Sfintii Voievozi”, cod LMI VS-II-m-B-06759, Str. Sfintii Voievozi, nr. 2, municipiul Bârlad, datare: 1827-1840

DECIZIA COMISIEI

 

56

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

90/20.01.2021

OBIECTIVUL

PUZ SPATIU COMERCIAL

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Vasile Pârvan (Sterian Dumbravă), nr. 12, jud Vaslui

NR. PROIECT

702/2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC Evomaya Design SRL

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

SC INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§   Biserica “Sfantul Spiridon”si „Buna vestire”, cod LMI VS-II-m-B-06747, Str. Vasile Pârvan, nr. 6, municipiul Bârlad, datare: 1822-1825

 

DECIZIA COMISIEI

 

57

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1471/10.11.2020

Completat cu: 209/08.02.2021

OBIECTIVUL

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA BANCA, JUD. VASLUI

ADRESA

Gara Banca, Comuna Banca, județul Vaslui

NR. PROIECT

EVT12/2016

FAZA      

P.U.G.

PROIECTANT

ELABORATOR     

S.C. EUROVEST S.R.L. BUZĂU

arh. Angheluță Julien - Lucian

BENEFICIAR

UAT COMUNA  BANCA, JUDEȚUL VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a siturilor arheologice:

§   Situl  arheologic Sălcioara, com. Banca - Tumulul de la Sălcioara - Lot1-Tum 05. Spre nord, pe stânga drumului DN 24, un alt grind găzduieste tumulul Tum 05.  

Situl arheologic de la Gara Banca, punct ”Șapte case”, azi Sălcioara, cod LMI VS-I-s-B-06672, situat la 800 m V de sat, pe malul stâng al râului Bârlad; tarla 69, parcela cadastrală 1714, 1715, datare din sec. IX – X, Epoca medieval timpurie.

DECIZIA COMISIEI

 

57

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

205/5.02.2021

OBIECTIVUL

MODIFICARE TEMA AC 374/10.12.2018

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Ana Ipătescu, nr. 7, jud Vaslui

NR. PROIECT

902/2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC Evomaya Design SRL

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

ZARĂ COSTEL ȘI

ZARĂ CRISTINA CORA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice: Casa Slobozeanu, azi Casa Brebu, cod LMI VS-II-m-B-06741, Str. Ana Ipatescu, nr. 4, municipiul Bârlad, datare: 1870

DECIZIA COMISIEI