Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 18 ianuarie 2018

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – dr. ing. Claudiu ROMILA

4.  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

6. - Arh. Ciobănașu Cornel

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tarziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela NEGULESCU – Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi :           

______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

Secretar:                      Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

ARH. – ___________________________

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

CONSILIER – Irina ADETU

CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

 

OBIECTIVUL

Restaurare imobil A al Universității Tehnice Gh. Asachi din Iași (consolidare, restaurare fațade și picturi interioare, restaurare/înlocuire tâmplărie, înlocuire învelitoare și șarpantă, iluminat arhitectural fațade, reabilitare finisaje și instalații, modificări interioare, amenajări exterioare) – monument istoric înscris în LMI cod IS-II-m-B-03783

ADRESA

Iași, str. Bld. Carol I, nr. 11 A.

PROIECT

RESTAURARE IMOBIL A AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE GH. ASACHI DIN IAȘI (CONSOLIDARE, RESTAURARE FAȚADE ȘI PICTURI INTERIOARE, RESTAURARE/ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI ȘARPANTĂ, ILUMINAT ARHITECTURAL FAȚADE, REABILITARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII, MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE) – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS-II-M-B-03783

NR. PROIECT

9/2016

faza  

Expertiza tehnică, studiu istoric, studiu geotehnic, studiu biologic, releveu expertiza tehnică picturi

proiectant

Ing. Firtea Constantin, Ing. Soveja Lucian, Carmen Solomonea, arh. Polizu V,
ing Răileanu P., Mirela Brăilean

ELABORATOR

SC Geostruct SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03783 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

 

OBIECTIVUL

Consolidare versant, construire parcare subterană și împrejmuire teren proprietate și teren concesionat – conf. PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna nr.27 și stradela Albă nr. 2

PROIECT

CONSOLIDARE VERSANT, CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 320/30.06.2009:

Memoriu tehnic organizare de șantier;

Studiu de punere în valoare a bisericii “Schimbarea la față”;

Expertiza tehnică la Biserica “Schimbarea la față”, strada Albă, jud. Iași;

Studiu geotehnic și de stabilitate  Biserica “Schimbarea la față”;

Expertiza tehnică a imobilului din Iași. str. Albă nr. 4;

Raport de cercetare arheologică preventivă;

HCL nr. 320/30iunie coo9 aprobat PUZ strada Elena Doamna nr. 27;

Arhiepiscopia Iașilor, Protopopiatul II Iași, Parohia “Schimbarea la față” – acord pentru inițierea proiectului;

M.C.I.N. – Serviciul Juridic PUZ;

Studiu hidrologic privind influența incintei de sprijinire asupra apei subterane în amplasamentul din strada Elena Doamna nr. 27;

Studiu geotehnic și de stabilitate pentru consolidare versant, construire parcare subterană și împrejmuire teren proprietate strada Elena Doamna nr. 27;

Studiu de circulație pentru construire imobil, spații comerciale, parcare subterană conform PUZ aprobat cu HCL 320-2009;

Proiect de urmărire și monitorizare specială a excavației și construcțiilor aflate în zona de influență pentru realizarea proiectului;

Memoriu tehnic preliminar privind urmărirea comportării în timp a excavației și a structurilor aflate în zona de influență;

Memoriu tehnic consolidare versant, construire parcare subterană conform PUZ aprobat cu HCL 320-2009

NR. PROIECT

117/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Alexandru Popovici, Ing. Ionuț Vasilachi

ELABORATOR

S.C. EXPROCONS GOSAV & CO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  IS-II-m-B-03692 - Casa municipiul Iasi, stradela Alba nr.1 IS-II-m-B-03693 - Biserica «Schimbarea la fata »(Biserica Alba), stradela Alba nr.3 IS-II-m-B-03694 - Casa municipiul Iasi, stradela Alba nr.4

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

OBIECTIVUL

Construire imobil spații comerciale, birouri, parcare și funcțiuni complementare– conf. PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna,nr. 27, std. Albă nr. 2

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, PARCARE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE– CONF. PUZ APROBAT – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 320/30.06.2009

Memoriu tehnic organizare de șantier;

Studiu de punere în valoare a bisericii “Schimbarea la față”;

Expertiza tehnică la Biserica “Schimbarea la față”, strada Albă, jud. Iași;

Studiu geotehnic și de stabilitate  Biserica “Schimbarea la față”;

Expertiza tehnică a imobilului din Iași. str. Albă nr. 4;

Raport de cercetare arheologică preventivă;

HCL nr. 320/30iunie coo9 aprobat PUZ strada Elena Doamna nr. 27;

Arhiepiscopia Iașilor, Protopopiatul II Iași, Parohia “Schimbarea la față” – acord pentru inițierea proiectului;

M.C.I.N. – Serviciul Juridic PUZ;

Studiu hidrologic privind influența incintei de sprijinire asupra apei subterane în amplasamentul din strada Elena Doamna nr. 27;

Studiu geotehnic și de stabilitate pentru consolidare versant, construire parcare subterană și împrejmuire teren proprietate strada Elena Doamna nr. 27;

Studiu de circulație pentru construire imobil, spații comerciale, parcare subterană conform PUZ aprobat cu HCL 320-2009;

Proiect de urmărire și monitorizare specială a excavației și construcțiilor aflate în zona de influență pentru realizarea proiectului;

Memoriu tehnic preliminar privind urmărirea comportării în timp a excavației și a structurilor aflate în zona de influență;

Memoriu tehnic consolidare versant, construire parcare subterană conform PUZ aprobat cu HCL 320-2009

NR. PROIECT

/2016

faza  

DTAC

proiectant

ARH. A Popovici

ELABORATOR

S.C. ARHAS PROIECT

BENEFICIAR

ZĂMOȘTEANU CRISTIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

·         poz 1. IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03693

·         poz. 871 IS-II-a-A-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi municipiul IAŞI Stradela Bărboi 12

·         poz. 833 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului");IS-II-m-B-03694  

·         Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4,

 

OBIECTIVUL

Lucrări de urgență – restaurarea și înlocuirea tâmplăriei exterioare la biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Feredeni, Comuna Deleni, Jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Deleni, Sat Feredeni

PROIECT

LUCRĂRI DE URGENȚĂ – RESTAURAREA ȘI ÎNLOCUIREA TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE LA BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” – FEREDENI, COMUNA DELENI, JUD. IAȘI.

NR. PROIECT

28/16.11.2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ovidiu D. Alexievici

ELABORATOR

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” FEREDENI – PREOT PAROH FOTEA DĂNUȚ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04159.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat FEREDENI; comuna DELENI

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

OBIECTIVUL

PUZ CP construire centru hotelier cu servicii complementare pentru zona centrală pe teren proprietate

ADRESA

Iași stradela Uzinei, str. Varianta Uzinei nr. 4-16,16

PROIECT

PUZ CP CONSTRUIRE CENTRU HOTELIER CU SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU ZONA CENTRALĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

24/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

arh. Ionel Oancea

ELABORATOR

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C CONCEPT MSG TRADE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.

 

OBIECTIVUL

Amplasare de meshuri pe suprafața exterioară a Palatului Braunstein.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.2

PROIECT

AMPLASARE DE MESHURI PE SUPRAFAȚA EXTERIOARĂ A PALATULUI BRAUNSTEIN.

NR. PROIECT

/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. QUATRO TEAM S.R.L.

ELABORATOR

S.C. QUATRO TEAM S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. QUATRO TEAM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03837 Palatul „Braunstein“ – municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 2

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

OBIECTIVUL

Consolidare pavilion A1, corp B, din cazarma 756 Iași – Spitalul Clinic Militar de Urgență Iași.

ADRESA

Iași, str. G-ral. Henri Mathias Berthelot nr.7-9

PROIECT

CONSOLIDARE PAVILION A1, CORP B, DIN CAZARMA 756 IAȘI – SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ IAȘI.

NR. PROIECT

129/2013

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

UM 02534 IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.

 

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare corp O Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

ADRESA

Iași, Bld. Carol I nr.24

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CORP O UNIVERSITATEA „AL.I. CUZA” IAȘI

NR. PROIECT

15/2017

faza  

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Andreea Popescu

ELABORATOR

S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

OBIECTIVUL

Restaurare, consolidare, amenajare imobil principal C1 (locuință) – monument istoric și anexe C4 și C5.

ADRESA

Iași, str. Sf. Sava nr.17

PROIECT

RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE IMOBIL PRINCIPAL (LOCUINȚĂ) – MONUMENT ISTORIC ȘI ANEXE C4 ȘI C5.

NR. PROIECT

671/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR

S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

MOȘNEGUȚU EMILIA ȘI ȘUȘNEA MIRCEA MIHAI, ȘUȘNEA JANETA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04051 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Sava 17

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10,

 

OBIECTIVUL

Refacere și consolidare zid originar biserică și turn intrare cu amenajare pangar și realizare lumânărar.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miclăușeni, Sat Miclăușeni

PROIECT

REFACERE ȘI CONSOLIDARE ZID ORIGINAR BISERICĂ ȘI TURN INTRARE CU AMENAJARE PANGAR ȘI REALIZARE LUMÂNĂRAR.

NR. PROIECT

 

faza  

CONSULTARE

proiectant

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR

S.C. GENESIS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-04199 Mănăstirea Miclăuşeni

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

OBIECTIVUL

Refacere acoperiș, transformare pod în mansardă și construire cameră mortuară.

ADRESA

Jud. Iași, oraș Hârlău, str. Logofăt Tăutu nr.16

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONSULTARE

proiectant

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

PAROHIA BISERICII „SF. GHEORGHE” HÂRLĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-A-04178.01 Biserica "Sf. Gheorghe” oraş HÂRLĂU Str. Tăutu Logofăt 16

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12

 

OBIECTIVUL

Restaurare și construire imobil monument istoric.

ADRESA

Iași, str. Ralet nr.4

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

CONSULTARE

proiectant

Arh. Corneliu Ciobănașu

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04009 Spital-Centrul Medical "Copou“ municipiul IAŞI Str. Ralet 4

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORPURI C SI D LA HOTELUL MOLDOVA IASI

ADRESA

Str. Anastasie Panu, nr. 31.

PROIECT

PUZ CP – CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORPURI C SI D LA HOTELUL MOLDOVA IASI

NR. PROIECT

05/ 2017

faza  

CONSULTARE

proiectant

arh. I.D.Visan

ELABORATOR

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VISAN S.R.L

BENEFICIAR

S.C. UNITA TURISM S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric, zona de protectie: bis. Sf.Nicolae Domnesc, Palatul Culturii, s.a.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Ipsilanti, nr. 2

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

537/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

BIA  Chiriță Marian Jean

ELABORATOR

Arh. Chiriță Marian Jean

BENEFICIAR

SC AVATTI INDUSTRIES SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Golia nr. 5

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

546/2017

faza  

PUZ CP

proiectant

BIA MARIAN JEAN CHIRIȚĂ

ELABORATOR

Arh. Marian Jean Chiriță

BENEFICIAR

SC AMI TURING SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03852 – Ansamblul Mănăstirii Golia;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16

 

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective și funcțiuni publice la parter și mezanin (conform PUZ aprobat prin HCL nr.54/28.02.2017).

ADRESA

Iași, str. Gării nr.22, nr.cad. 141012, 141011

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI PUBLICE LA PARTER ȘI MEZANIN (CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.54/28.02.2017).

NR. PROIECT

562/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. EVO RELIEF DESIGN S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

OBIECTIVUL

Consolidare, reabilitare, recompartimentare și amenajare pod existent.

ADRESA

Iași, str. Varianta Uzinei nr.8

PROIECT

CONSOLIDARE, REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI AMENAJARE POD EXISTENT.

NR. PROIECT

12/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Roșu Daniela

ELABORATOR

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L.-D

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA CONSENSUL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18

 

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din boxă în cabinet stomatologic.

ADRESA

Iași, str. George Enescu nr. 5A

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN BOXĂ ÎN CABINET STOMATOLOGIC.

NR. PROIECT

40/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Vasile Mihai

ELABORATOR

S.C. ALL PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

APOPEI CARMEN ELENA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str-la Sf. Andrei, nr. 3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza  

DTAD

proiectant

BIA HEREȘ GHEORGHE

ELABORATOR

Hereș Gheorghe

BENEFICIAR

SC FLUX SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20,

 

OBIECTIVUL

Construire Centru de Screening și diagnostic în Boli Oncologice.

ADRESA

Iași, Strada Codrescu nr.6, nr. cad. 154822

PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU DE SCREENING ȘI DIAGNOSTIC ÎN BOLI ONCOLOGICE.

NR. PROIECT

353/2017

faza  

STUDIU DE FEZABILITATE

proiectant

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

JUDEȚUL IAȘI – INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLIGIE IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiunea de locuințe, spații comerciale, birouri și parcare subterană pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 344/29.10.2014.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 344/29.10.2014.

NR. PROIECT

40/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ana Chiprian

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA, IANOS ADRIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22

 

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza  

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

OBIECTIVUL

Schimbare destinație spațiu existent C1 (Cinema Copou) în spațiu alimentație publică, evenimente și amplasare pergolă pe terasă existentă.

ADRESA

Iași, Bulevardul Carol I nr.48, nr.cCad. 127465

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚIU EXISTENT C1 (CINEMA COPOU) ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, EVENIMENTE ȘI AMPLASARE PERGOLĂ PE TERASĂ EXISTENTĂ.

NR. PROIECT

157/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BAX SERV S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ (Construire locuință și dotări aferente pe teren privat).

ADRESA

Iași, Bucium

PROIECT

PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE PE TEREN PRIVAT

NR. PROIECT

28/2017

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Alexandru Christian Ignățel

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Alexandru Christian Ignățel

BENEFICIAR

BRÎNZĂ DAN ȘI BRÎNZĂ DANIELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

OBIECTIVUL

Reparații capitale, consolidare, modernizare clădire existentă și schimbare de destinație din spațiu comercial în clinică medicală.

ADRESA

Iași, str. Codrescu nr.6

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN CLINICĂ MEDICALĂ.

NR. PROIECT

05.15/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Oprișan Nicolae-Marian

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Oprișan Nicolae-Marian

BENEFICIAR

S.C. NEFROLIFE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26

 

OBIECTIVUL

Modernizare fațadă la imobil existent.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54

PROIECT

MODERNIZARE FAȚADĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

39/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ana Chiprian

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

IANOS ADRIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

OBIECTIVUL

Modificare temă de proiectare pentru imobil în curs de execuție autorizat cu Autorizația de construire nr.26/16.01.2017 – Amenajare spațiu tehnic – casa scării pe terasa ultimului nivel al imobilului.

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr nr. 56, 56A

PROIECT

CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU PE TEREN PROPRIETATE - AMENAJARE SPAȚIU TEHNIC – CASA SCĂRII PE TERASA ULTIMULUI NIVEL AL IMOBILULUI.

NR. PROIECT

276/2016

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ciolacu Dragoș

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28

 

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă mică (6 apartamente), spațiu birouri la parter, împrejmuire teren și acces auto din Aleea M. Sadoveanu.

ADRESA

Iași, Aleea Mihail Sadoveau nr.9D, nr. Cad. 149212

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ, SPAȚIU BIROURI LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ACCES AUTO DIN ALEEA M. SADOVEANU.

NR. PROIECT

7/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ioan Gabriel Micu

ELABORATOR

I.I. MICU IOAN GABRIEL

BENEFICIAR

MARIN CRISTIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, reabilitare, recompartimentare și amenajare pod existent.

ADRESA

Iași, str. Varianta Uzinei nr.8

PROIECT

CONSOLIDARE, REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI AMENAJARE POD EXISTENT.

NR. PROIECT

12/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Roșu Daniela

ELABORATOR

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L.-D

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA CONSENSUAL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza  

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan urbanistic general Comuna Cozmești, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Cozmești

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

2335/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COZMEȘTI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32

 

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan urbanistic general Comuna Ruginoasa, Județul Iași.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ruginoasa

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

4569/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINOASA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU comuna Dagâța, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Dagâța

PROIECT

ACTUALIZARE PUG ȘI RLU COMUNA DAGÂȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

21/2012

faza  

PUG

proiectant

SC ATD PROIECT SRL

ELABORATOR

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul local al Comunei Dagâța, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


34.

 

OBIECTIVUL

Întocmire PUG comuna Ceplenița, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Ceplenița

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUG COMUNA CEPLENIȚA, JUD. IAȘI

NR. PROIECT

04/2013

faza  

PUG

proiectant

SC TESS CONEX SA

ELABORATOR

Arh. Poiană Daniel Lucian

BENEFICIAR

Consiliul Local al comunei Ceplenița

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Grajduri

PROIECT

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

NR. PROIECT

1985/2016

faza  

PUG

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

SC BDP Construct SRL

BENEFICIAR

Comuna Grajduri, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Conform anexa 1 lista monumente com. Grajduri

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


36

 

OBIECTIVUL

Modernizare drum județean DJ 281 C: intersecție DN 28 A (Blăgești) – Hărmănești-Todirești-Coasta Măgurii-Cotnari-intersecție DN28 B (Cotnari), km0+000...25+053(subaxa2).

ADRESA

Jud. Iași, Pașcani-Municipiu, Comunele Hărmănești, Ruginoasa, Todirești, Cucuteni, Balș, Cotnari, Satele Hărmăneștii Vechi-intravilan, Blăgești, Boldești, De Vascani, Todirești, Stroești, Băiceni, Coasta Măgurii, Cîrjoaia, Cotnari și extravilan

PROIECT

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 281 C: INTERSECȚIE DN 28 A (BLĂGEȘTI) – HĂRMĂNEȘTI-TODIREȘTI-COASTA MĂGURII-COTNARI-INTERSECȚIE DN28 B (COTNARI), KM0+000...25+053(SUBAXA2).

NR. PROIECT

7528/11.10.2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Aurelian Grigorescu

ELABORATOR

S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L., S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.

BENEFICIAR

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ ADMINISTRARE DRUMURI ȘI PODURI

PRIN DIRECTOR EXECUTIV ACHIȚEI DANIEL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

conform Lista Naţională a Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15 februarie 2016

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Aleea Uzinei nr.1, nr.cad. 156671, 156671-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

14/2017

faza  

D.T.A.D.

proiectant

Arh. Alexandru Popovici

ELABORATOR

S.C. ARHAS PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

ABU NAHLEH OSAMA ȘI ABU NAHLEH VIORICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


38

 

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar (cu caracter temporar – 2 luni de la data autorizării).

ADRESA

Iași, Str. Palat – Bld. Tudor Vladimirescu – Baza 3

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR (CU CARACTER TEMPORAR – 2 LUNI DE LA DATA AUTORIZĂRII).

NR. PROIECT

111/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KARTEZIAN S.R.L. IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

OBIECTIVUL

Branșament la rețea de energie electrică pentru imobil situat în Iași, str. Săulescu nr.23.

ADRESA

Iași, Str. Săulescu nr.23, nr. cad. 2134

PROIECT

BRANȘAMENT ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚĂ

NR. PROIECT

76/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Diaconu Constantin

ELABORATOR

S.C. ELSYS DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A PENTRU SÎRBU VADIM ȘI SÎRBU ELENA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


40

 

OBIECTIVUL

Branșament apă pentru imobil situat în Iași, str. Săulescu nr.23.

ADRESA

Iași, Str. Săulescu nr.23, nr. cad. 2134

PROIECT

BRANȘAMENT APĂ IMOBIL

NR. PROIECT

23504/2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

Ing. D. Iftimie

ELABORATOR

S.C. APAVITAL S.A.

BENEFICIAR

SÎRBU VADIM ȘI SÎRBU ELENA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI