Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5
pentru luna martie 2019
marti, 12.03.2019, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana miercuri 6 martie 2019, ora 15.00)
joi,  14.03.2019, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de 12.03.2019)
Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:
ART. 29
(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( miercuri 6 martie 2019).
Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.
    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 12 martie 2019

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel
Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda
                                    3. – arh. Andrei Cristina
                                    4. –  ing. SOVEJA Lucian
5.  arh MEDARU Constantin
6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț
7. - Arh. ZUP Ana Maria
8. – arh. Codreanu Mihai Eugen
 
Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi
10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui
11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău
Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale
Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN
Arh. Ion-Daniel VIȘAN
Arh. Radu Andrei
Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași
 
Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi
Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei
 La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:
D.J.C.  IAŞI
DIRECTOR – Virgil BĂBÎI
Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI
CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE
D.J.C. BACĂU
DIRECTOR – Simona DROB
CONSILIER – Ovidiu BOLDUR
Arh. Magdalena Elena HUȚANU
D.J.C. VASLUI
directorCorina Nicoleta URSACHE
ARH. – Mihaela POPINIUC
Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul Iaşi

1.

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare în vederea extinderii corp D1D2 tronson D1e conform PUZ-CP aprobat prin HCL nr.375/01.09.2009 – perimetrul delimitat de strada Palas, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

ADRESA

Iași, zona Ansamblu Palas, NC 141223, 141223-C1, 140932, 140932-C1, 131329, 131713, 131713-C1

PROIECT

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ÎN VEDEREA EXTINDERII CORP D1D2 TRONSON D1E CONFORM PUZ-CP APROBAT PRIN HCL NR.375/01.09.2009 – PERIMETRUL DELIMITAT DE STRADA PALAS, STR. SF. CONSTANTIN ȘI ELENA, STR. SF. LAZĂR.

NR. PROIECT

1341/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Claudiu Botea

ELABORATOR 

S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS 1 S.R.L. PRIN DL. GAGEA ALEXANDRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-a-A-03957 Ansamblul PalatuluiCulturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

 

DECIZIA COMISIEI

 

2

OBIECTIVUL

Extindere corp D1D2 tronson D1e conform PUZ-CP aprobat prin HCL nr.375/01.09.2009 – perimetrul delimitat de strada Palas, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

ADRESA

Iași, zona Ansamblu Palas, NC 141223, 141223-C1, 140932, 140932-C1, 131329, 131713, 131713-C1

PROIECT

EXTINDERE CORP D1D2 TRONSON D1E CONFORM PUZ-CP APROBAT PRIN HCL NR.375/01.09.2009 – PERIMETRUL DELIMITAT DE STRADA PALAS, STR. SF. CONSTANTIN ȘI ELENA, STR. SF. LAZĂR.

NR. PROIECT

1341/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Claudiu Botea

ELABORATOR 

S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS 1 S.R.L. PRIN DL. GAGEA ALEXANDRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-a-A-03957 Ansamblul PalatuluiCulturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

 

DECIZIA COMISIEI

 

3

OBIECTIVUL

Amenajare Ruinele Curții Domnești punct muzeal și funcțiuni complementare Palas Iași – conform PUZ CP aprobat cu HCL 375/01.09.2009.

ADRESA

Iași, areal Palas, nr. cad. 122263, 121546, 140571, 140552

PROIECT

AMENAJARE RUINELE CURȚII DOMNEȘTI PUNCT MUZEAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PALAS IAȘI – CONFORM PUZ CP APROBAT CU HCL 375/01.09.2009.

NR. PROIECT

4/2018

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS HOLDING S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-a-A-03957 Ansamblul PalatuluiCulturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

 

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

Realizare incintă în vederea execuției obiectivului: Amenajare Ruinele Curții Domnești punct muzeal și funcțiuni complementare Palas Iași – conform PUZ CP aprobat cu HCL 375/01.09.2009.

ADRESA

Iași, areal Palas, nr. cad. 121546, 140571, 140552, 122263

PROIECT

REALIZARE INCINTĂ ÎN VEDEREA EXECUȚIEI OBIECTIVULUI: AMENAJARE RUINELE CURȚII DOMNEȘTI PUNCT MUZEAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PALAS IAȘI – CONFORM PUZ CP APROBAT CU HCL 375/01.09.2009.

NR. PROIECT

/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS HOLDING S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-a-A-03957 Ansamblul PalatuluiCulturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate NC 127479-C1, 127479-C2, 127479-C3, 127479-C4, 127480-C1, 127480-C2, 127480-C3, 127480-C4, 127480-C5, 127480-C6, 127480-C7, 127480-C8, 127480-C9

ADRESA

Iași, strada Sfântul Andrei nr.33-39

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE NC 127479-C1, 127479-C2, 127479-C3, 127479-C4, 127480-C1, 127480-C2, 127480-C3, 127480-C4, 127480-C5, 127480-C6, 127480-C7, 127480-C8, 127480-C9

NR. PROIECT

39/2018

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR 

S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GAGEA ALEXANDRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

6.

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare și refuncționalizare a imobilului – fostul Palat Mihai Sturza în Municipiul Iași, strada Cloșca nr.9, monument istoric nr.IS-II-m-B-03808

ADRESA

Iași, strada Cloșca nr.9, nr. cad. 129704, 129704-C1, 129704-C2, 129704-C3

PROIECT

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE A IMOBILULUI FOSTUL PALAT MIHAI STURZA, SITUAT ÎN MUNICIPIUL IAȘI, STRADA CLOȘCA NR.9, MONUMENT ISTORIC CUPRINS ÎN LM.I. la POZ. 954 CU NR.IS-II-M-B-03808

NR. PROIECT

278/2019

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu

ELABORATOR 

S.C. ARC DESGIN S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – ARHIESCOPIA IAȘILOR PRIN DL. ING. PRECUPAN MIRCEA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 9

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Amenajare incintă și zonă aferentă Ansamblului Mitropolitan (refacere împrejmuire, piața vestică de pelerinaje, extindere Facultatea de Teologie, parcare subterană).

ADRESA

Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Crișan, str. Col. Langa, str. Sf. Andrei (Uzinei) nr.16,24,4,69,73

PROIECT

PUZ CP – AMENAJARE INCINTĂ ȘI ZONĂ AFERENTĂ ANSAMBLULUI MITROPOLITAN (REFACERE ÎMPREJMUIRE, PIAȚA VESTICĂ DE PELERINAJE, EXTINDERE FACULTATEA DE TEOLOGIE, PARCARE SUBTERANĂ).

NR. PROIECT

3/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Faza SF – Fluidizarea traficului din intersecția Podu Roș cu Splai Bahlui Mal Drept și Bld. Prof. Dimitrie Mangeron prin două pasaje supraterane unidirecționale, cu o singură bandă.

ADRESA

Iași, zona Podu Roș

PROIECT

FLUIDIZAREA TRAFICULUI DIN INTERSECȚIA PODU ROȘ CU SPLAI BAHLUI MAL DREPT ȘI BLD. PROF. DIMITRIE MANGERON PRIN DOUĂ PASAJE SUPRATERANE UNIDIRECȚIONALE, CU O SINGURĂ BANDĂ.

NR. PROIECT

42/2017

faza   

STUDIU DE FEZABILITATE prezentare filme

proiectant

Ing. Bogdan Ilie Hritcu

ELABORATOR 

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-a-A-03957 Ansamblul PalatuluiCulturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

Reabilitare și modernizare clădire Pavilion III Femei și cuplare funcțională cu secția VI (fost PS II)

ADRESA

Iaşi, Şos. Bucium nr. 36

PROIECT

REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE PAVILION III FEMEI ȘI CUPLARE FUNCȚIONALĂ CU SECȚIA VI (FOST PS II)

NR. PROIECT

 

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Iulian Grumăzescu, Arh. Smărăndița Gâlea

ELABORATOR 

S.C. GRUPO S.R.L.

BENEFICIAR

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE “SOCOLA” IASI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-B-03756 Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Modificare PUZ CP – aprobat prin HCL nr.375/01.09.2009 perimetrul delimitat de b-dul. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

ADRESA

Iași, b-dul. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin și Elena, str. Sf. Lazăr.

PROIECT

PUZ CP – MODIFICARE PUZ CP – APROBAT PRIN HCL NR.375/01.09.2009 AREAL B-DUL. A. PANU, STR. PALAT, STR. SF. CONSTANTIN ȘI ELENA, STR. SF. LAZĂR. – SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SPAȚII SERVICII ȘI PARCAJ SUBTERAN

NR. PROIECT

11/2018

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Matei Bogoescu

ELABORATOR 

S.C. 4B CONSULTANTA ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI ȘI S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul PalatuluiCulturii municipiul IAŞI Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

Reparații curente fațade sediu Primăria Iași.

ADRESA

Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, nr. cad. 123113, 123113-C1

PROIECT

REPARAȚII CURENTE FAȚADE SEDIU PRIMĂRIA IAȘI.

NR. PROIECT

 

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

Realizare de reparații curente la împrejmuirea Cazărmii Copou (Cazarma 398 Iași).

ADRESA

Iași, Bd. Carol I nr.2

PROIECT

REALIZARE DE REPARAȚII CURENTE LA ÎMPREJMUIREA CAZĂRMII COPOU (CAZARMA 398 IAȘI).

NR. PROIECT

 

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 01110 IAȘI PRIN LT. COL. ILĂU VALENTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-20187 Cazarma Copou municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

OBIECTIVUL

Intervenții de urgență pentru lucrările de reparații și întreținere a Mausoleului Familiei Carp, din cadrul Ansamblului Petre P. Carp

ADRESA

Jud. Iași, Com. Țibănești, Sat Țibănești, str. Petre Carp nr.1

PROIECT

INTERVENȚII DE URGENȚĂ PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE A MAUSOLEULUI FAMILIEI CARP, DIN CADRUL ANSAMBLULUI PETRE P. CARP

NR. PROIECT

1072/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Șerban Sturdza

ELABORATOR 

S.C. PRODID S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBĂNEȘTI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-A-04264 Ansamblul conacului Petre P. Carp sat ŢIBĂNEŞTI; comuna ŢIBĂNEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat-conf. PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008.

ADRESA

Iași, strada Bucșinescu; Smârdan; Ghica Voda; intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37A, 88, FN, nr. cad. 0151840, 156661

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT-CONF. PUD APROBAT CU HCL 238/26.05.2008.

NR. PROIECT

04/2017

faza   

D.T.A.C.+P. Th.

proiectant

Arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Construire stație pompieri în Oraș Podu Iloaiei – faza SF.

ADRESA

Jud. Iași, Oraș Podu Iloaiei, str. Națională

PROIECT

CONSTRUIRE STAȚIE POMPIERI ÎN ORAȘ PODU ILOAIEI – FAZA SF.

NR. PROIECT

CIV-01-2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Arh. Nistor Irina

ELABORATOR 

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

UAT ORAȘ PODU ILOAIEI PRIN PRIMAR ISTRATE CONSTANTIN GABI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04222 Fost han, azi spital sat PODU ILOAIEI; comuna PODU ILOAIEI

 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

Demolare C2(C6) – Pavilion interne, C3(C7) – Pavilion administrativ, C5(C9) – Garaj.

ADRESA

Jud. Iași, oraș Podu Iloaiei, str. Națională, nr. cad. 62689

PROIECT

DEMOLARE C2(C6) – PAVILION INTERNE, C3(C7) – PAVILION ADMINISTRATIV, C5(C9) – GARAJ.

NR. PROIECT

CIV-26-2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Nistor Irina

ELABORATOR 

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

ORAȘ PODU ILOAIEI PRIN PRIMAR ISTRATE CONSTANTIN GABI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04222 Fost han, azi spital sat PODU ILOAIEI; comuna PODU ILOAIEI

 

DECIZIA COMISIEI

 

17,

OBIECTIVUL

Construire cale de acces către Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și către Casa praznicală, executată din piatră naturală montată pe pat de nisip sau mortar de var gras și nisip.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Ruginoasa, Sat Dumbrăvița, str. Al.I. Cuza nr.2

PROIECT

CONSTRUIRE CALE DE ACCES CĂTRE BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” ȘI CĂTRE CASA PRAZNICALĂ

NR. PROIECT

1823/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ciolacu Miron Dragoș

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” RUGINOASA PRIN PREOT PAROH NICUȘOR OLARIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04238.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Amplasare monument de for public – Revoluția din Decembrie 1989

ADRESA

Iași

PROIECT

AMPLASARE MONUMENT DE FOR PUBLIC – REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989

NR. PROIECT

4 variante de amplasament

faza   

CONSULTARE

proiectant

Adi Cristi

ELABORATOR 

ASOCIAȚIA 22 DECEMBRIE 1989

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA 22 DECEMBRIE 1989

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, schimbare de destinație la corp C7 în clădire administrativă și transformare din pod în mansardă în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse dimensiunilor exterioare ale construcției.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.34

PROIECT

CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP C7 ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI TRANSFORMARE DIN POD ÎN MANSARDĂ ÎN VOLUMUL EXISTENT AL CLĂDIRII, FĂRĂ MODIFICĂRI ADUSE DIMENSIUNILOR EXTERIOARE ALE CONSTRUCȚIEI.

NR. PROIECT

143/2018

faza   

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Dan Ionescu

ELABORATOR 

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 34

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea MaiciiDomnului“

municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Crișan nr.10

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

15/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Desfințarelocuință C1 și anexa C2, desființare parțială spațiu comercial C3 și construire imobillocuințe colective și spații comerciale, parcare, și împrejmuire pe teren prorietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 197/2904.2009

ADRESA

Iași, strada Păcurari nr. 100

PROIECT

DESFINȚARELOCUINȚĂ C1 ȘI ANEXA C2, DESFIINȚARE PARȚIALĂ SPAȚIU COMERCIAL C3 ȘI CONSTRUIRE IMOBILLOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE, PARCARE, ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PRORIETATE – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 197/2904.2009

NR. PROIECT

67/2016

faza   

D.T.A.C, D.T.O.D, D.T.A.D

proiectant

arh. Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

B.I. arh. Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

S.C. PROPLUS S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  

 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Reparații curente interioare.

ADRESA

Iași, str. Gheorghe Asachi nr.14, ap.2

PROIECT

REPARAȚII CURENTE INTERIOARE.

NR. PROIECT

-

FAZA   

REPARAȚII CURENTE

PROIECTANT

Arh. Ov. D. Alexievici, Arh. Ioana Zbranca

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ioana Zbranca

BENEFICIAR

GHEORGHIU ADELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03714 Casa Veronica Micle municipiul IAŞI Str. Asachi Gheorghe 14

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire aparthotel cu funcțiuni complementare prin demolare construcție existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr.59, nr. cad. 158136

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE APARTHOTEL CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

449/2018

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. FOREST HILLS GARDENS S.R.L. PRIN SURDU VIORICA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – Construire ansamblu de locuințe pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Zlataust nr.7A, nr. cad. 145220

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ CP – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

381/2017

FAZA   

PUZ CP- consultare

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. INVESTEMENT ADH INT S.R.L. PRIN GALAN BRINZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-B-04094 Biserica "Sf. Ioan Gură de Aur" cu mormântul lui Barbu Lăutarul

municipiul IAŞI Stradela Zlataust 5

IS-II-m-B-03801 Casa Zbranca -Manolache municipiul IAŞI Str. Cazimir Otilia 2

IS-II-m-B-03802 Casa memorială Otilia Cazimir municipiul IAŞI Str. Cazimir Otilia 4

IS-II-m-B-03803 Casa Stoica municipiul IAŞI Str. Cazimir Otilia 6

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Construire imobil: spațiu comercial, birouri, locuințe, pe teren identificat cu nr. cad. 125538 – conform PUZ aprobat prin HCL nr.319/27.07.2018.

ADRESA

Iași, str. Dudescu nr.2-4-6, nr. cad. 125538

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL: SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI, LOCUINȚE, PE TEREN IDENTIFICAT CU NR. CAD. 125538 – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.319/27.07.2018.

NR. PROIECT

47/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gelu Gopșa

ELABORATOR 

S.C. GT ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MATELIS GRUP S.R.L. PRIN MIHĂIȚĂ ȘTEFAN ALIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret" municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

27.

OBIECTIVUL

Reabilitare imobil existent, transformare pod existent în spațiu de locuit, modificări funcționale, zugrăveli exterioare, înlocuire împrejmuire și sistematizare teren.

ADRESA

Iași, str. Prof. Alexandru Philippide nr.1, nr. cad. 130695

PROIECT

REABILITARE IMOBIL EXISTENT, TRANSFORMARE POD EXISTENT ÎN SPAȚIU DE LOCUIT, MODIFICĂRI FUNCȚIONALE, ZUGRĂVELI EXTERIOARE, ÎNLOCUIRE ÎMPREJMUIRE ȘI SISTEMATIZARE TEREN.

NR. PROIECT

49/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gelu Gopșa

ELABORATOR 

S.C. GT ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

TUDOSE GHEORGHE DORIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03743 Casă municipiul IAŞI Str. Borcea 8

IS-II-m-B-03744 Casă municipiul IAŞI Str. Borcea 12

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în spațiu de alimentație publică și amenajare terasă cu perogolă – amenajări cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Iași, Aleea. Veronica Micle nr.2, nr. cad. 17746

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJARE TERASĂ CU PEROGOLĂ – AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

01/2017

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Maria Ana Zup

ELABORATOR 

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L., B.I.A. Arh. Maria Ana Zup

BENEFICIAR

S.C. AMERICAN COLLEGE BAR S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-m-B-03941 Universitatea "Al. I. Cuza“, corp administrativ municipiul IAŞI Aleea Micle Veronica 1

IS-II-m-B-03942 Casă municipiul IAŞI Aleea Micle Veronica 8

IS-II-m-B-03943 Casă municipiul IAŞI Aleea Micle Veronica 10

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire Centrul medical pe teren proprietate Farmacia Adriana A&G Med S.R.L. și Ionașcu Bogdan Alexandru, str. Ion Creangă nr.16-18.

ADRESA

Iași, str. Ion Creangă nr.16-18

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE CENTRUL MEDICAL PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

16/2017

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR 

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FARMACIA ADRIANA A&G MED S.R.L. ÎN ASOCIERE CU IONAȘCU BOGDAN ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2 ; IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4 ; IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6; IS-II-m-B-03833 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 10

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Desființare construcții existente C6, C7, C8, C17 în incinta Mănăstirii Bârnova, sat Bârnova, jud. Iași.

ADRESA

Jud. Iași, com. Bârnova, sat Bârnova, str. Barnovschi Vodă nr.2, NC 63103

PROIECT

DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - C6, C7, C8, C17 ÎN INCINTA MĂNĂSTIRII BÂRNOVA

NR. PROIECT

173/2018

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ioan Sasu

ELABORATOR 

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA BÂRNOVA REPREZENTATĂ PRIN FURDUI VASILE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-A-04103 Mănăstirea Bârnova sat BÂRNOVA; comuna BÂRNOVA

 

DECIZIA COMISIEI

 

31,

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ-CP-Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei/Semnului, nr. 79/6

PROIECT

Întocmire PUZ-CP-Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente

NR. PROIECT

633

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT

BIA  arh. Chirita Marian Jan

ELABORATOR 

Arh. Chiriță M. J.

BENEFICIAR

SC NAPA ESTATE SRL prin Ionuț Irimia

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 

32.

OBIECTIVUL

Demolare corpuri existente C1, C2, C3, C4, C5 pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Sf. Andrei/Semnului nr. 79/6, nr. cad. 159836, 159836-C1, 159836-C2, 159836-C3, 159836-C4, 159836-C5

PROIECT

DEMOLARE CORPURI EXISTENTE C1, C2, C3, C4, C5 PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

720/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. NAPA ESTATE S.R.L. PRIN IRIMIA IONUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 

33,

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Construire clădire comercială (clinică medicală și grădiniță) cu parcare pe teren prorietate.

ADRESA

Șoseaua Iași-Voinești și Șoseaua Voinești nr.16, nr. cad. 124374, 150157

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE CLĂDIRE COMERCIALĂ (CLINICĂ MEDICALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ) CU PARCARE PE TEREN PRORIETATE.

NR. PROIECT

18/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Bogdan Curelariu

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

CRĂCIUNESCU ADRIAN – DANIEL ȘI CRĂCIUNESCU ANA CRISTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-03940 Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI Str. Mănăstirii 4

 

DECIZIA COMISIEI

 

34,

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Bucur nr.20-22, nr. cad. 10930

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

716/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

KESHTA JAWDAT (SCHROTTER ZAHARIA ȘI MOSCALU CORNELIU)

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

Modificare plastică fațadă și recompartimentări interioare – conform PUD aprobat prin HCL nr.236/31.08.2016.

ADRESA

Iași, Str. Vasile Lupu Nr.78, nr. cad. 159456

PROIECT

MODIFICARE PLASTICĂ FAȚADĂ ȘI RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE – CONFORM PUD APROBAT PRIN HCL NR.236/31.08.2016.

NR. PROIECT

646/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. CONCEPT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajări interioare și exterioare, transformare pod în mansardă locuibilă la imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Sf. Atanasie nr.21, nr. cad. 407-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, REAMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

40/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Halciug Iuliana

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

ZAHARIA IONELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril” municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04042 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 22

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Reamenajare, consolidare, schimbare acoperiș și amenajare spațiu de locuit în pod la locuință C1, reamenajare anexă C2, pergolă mașini și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.27, nr. cad. 19449

PROIECT

REAMENAJARE, CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIȘ ȘI AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD LA LOCUINȚĂ C1, REAMENAJARE ANEXĂ C2, PERGOLĂ MAȘINI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

01/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Lupu Ioan

ELABORATOR 

S.C. DOM STUDIO SR.L.

BENEFICIAR

ADAM GABRIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-20188 Casa Ştefan Procopiu municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 10

IS-II-m-B-03896 Casă municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 30

DECIZIA COMISIEI

 

 

38.

OBIECTIVUL

Extindere imobil C1 existent pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 396/29.11.2016.

ADRESA

Iași, str. Armeană nr.11, nr. cad. 137511

PROIECT

EXTINDERE IMOBIL C1 EXISTENT PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 396/29.11.2016.

NR. PROIECT

2/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandru Adina Diana

ELABORATOR 

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

APOSTUL BOGDAN ȘI MOCANU RAISA ALEXANDRA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03710 Casă municipiul IAŞI Str. Armeană 9

851 IS-II-m-B-03711 Casă municipiul IAŞI Str. Armeană 17

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

39

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2 de pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, stradela Nicoriță nr.9, nr. cad. 156528-C1, 156528-C2

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2 DE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

8/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Georgiana Baltag

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Georgiana Baltag

BENEFICIAR

BERINDEI CARMEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03956 Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa municipiul IAŞI Str. Nicoriţă 1

DECIZIA COMISIEI

 

40

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, zona Bucium, nr. cad. 14654

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

21/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

CAPRĂ CRISTIAN ȘI SURDU OANA DANIELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

41

OBIECTIVUL

Desființare clădire existentă C1 de pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr.41B

PROIECT

DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ C1 DE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

171/2018

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR 

S.C. C.A.D. S.R.L.

BENEFICIAR

COȘAN MIHAIL-VALENTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

42

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare locuință existentă C1 și amenajare pod existent în vederea locuirii.

ADRESA

Iași, strada Sf. Petru Movilă (fostă Uzinei) nr.41C

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ C1 ȘI AMENAJARE POD EXISTENT ÎN VEDEREA LOCUIRII.

NR. PROIECT

160/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR 

S.C. C.A.D. S.R.L.

BENEFICIAR

COȘAN PETRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

43

OBIECTIVUL

Extindere rețele electrice în montaj îngropat, str. Furnica nr.10, zona Pochișcan Sabin, Mun. Iași, Jud. Iași.

ADRESA

Iași, strada Furnica nr.10

PROIECT

EXTINDERE REȚELE ELECTRICE, STR. FURNICA NR.10 - BUCIUM, ZONA POCHIȘCAN SABIN, MUN. IAȘI, JUD. IAȘI.

NR. PROIECT

7/2019

FAZA   

S.F.

PROIECTANT

Ing. Curpăn C.

ELABORATOR 

S.C. K-TEEL PROEB S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A. PRIN S.C. K-TEEL PROEB S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC 

DECIZIA COMISIEI

 

44

OBIECTIVUL

Consolidare, recondiționare și înlocuire învelitoare la apartament în imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Cuza Vodă nr.40, parter, ap.3, nr. cad. 124775-C1-U5

PROIECT

CONSOLIDARE, RECONDIȚIONARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA APARTAMENT ÎN IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

38/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

HATMANU MARCO

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03848 Casă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 37

IS-II-m-B-03849 Casa Calimah Ghika municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 41

DECIZIA COMISIEI

 

45

OBIECTIVUL

Construire locuință P, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miroslava, Sat Proselnici, NC 85434

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

138

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Brîndușescu Bogdan

ELABORATOR 

S.C. PROBIUS PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

LUPU MARIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

46

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală D+P, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utitlități, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Miroslava, Sat Balciu, NC 73253

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM P, ÎMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTITLITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

02/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Hălciug Iuliana

ELABORATOR 

S.C. EDILBETA CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

MIHUȚĂ CLAUDIU ȘI FRĂSINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Situl „La moara” sat Balciu

DECIZIA COMISIEI

 

 

47

OBIECTIVUL

Construire supantă și recompartimentare la spațiul comercial – imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Vasile Alecsandri nr.11A, et.P, NC 124968-C1-U8

PROIECT

CONSTRUIRE SUPANTĂ ȘI RECOMPARTIMENTARE LA SPAȚIUL COMERCIAL – IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

63/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Hălciug Iuliana

ELABORATOR 

P.F.A. PRISACARU TOADER

BENEFICIAR

PĂTRĂȘCANU GENOVEVA ȘI PĂTRĂȘCANU RADU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

48

OBIECTIVUL

PUZ CP – construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Ipsilanti nr.2, nr. cad. 121693

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

537/2017

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. AVATTI INDUSTRIES S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

49

OBIECTIVUL

Înființare fermă de reproducere suine – faza S.F. – întocmire PUZ.

ADRESA

Jud. Iași, com. Grozești extravilan

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE REPRODUCERE SUINE

NR. PROIECT

13/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

S.C. IL SUINO S.R.L. REPR. DE LUPU TUDOREL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

50

OBIECTIVUL

Manasardare construcție existentă conf. PUZ CP aprobat cu HCL 297/29.09.2016.

ADRESA

Iași, strada Sf. Andrei nr.15A, nr. cad. 129415, 129415-C1

PROIECT

STUDIU ISTORIC ȘI DE EVOLUȚIE URBANĂ - Manasardare construcție existentă, str. Sf. Andrei nr.8-10

NR. PROIECT

/2015

FAZA   

 

PROIECTANT

B.I.A. Ciobănașu Corneliu

ELABORATOR 

S.C. ARHIGRAF S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI PRIN DOMNUL BARGAUANU GHEORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

51

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale.

ADRESA

Jud. Iași, Iași-Municipiu, extravilan zona Bucium, NC 14739, 14740

Com. Bârnova extravilan, NC 70455, 70458

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

07/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

TĂRĂBOANȚĂ IRINA, POPA GABRIEL-ADRIAN ȘI POPA MIHAELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

52

OBIECTIVUL

Plângere prealabilă împotriva actului administrativ reprezentat de Avizul nr.383/Z/2018 pentru proiectul „Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.298/28.07.2017-Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9”

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

ADRIAN MURARU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

53

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ: Introducere teren în intravilan, construire locuințe individuale și anexe aferente.

ADRESA

Iași, nr. cad. 155045

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI ANEXE AFERENTE.

NR. PROIECT

13/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru Christian Ignățel

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Alexandru Christian Ignățel

BENEFICIAR

MANCAȘ VIOLETA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

 

54

OBIECTIVUL

Construire locuință pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 396/29.11.2016.

ADRESA

Iași, stradela Armeană nr.2, nr. cad. 145312

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 396/29.11.2016.

NR. PROIECT

12/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandru Adina Diana

ELABORATOR 

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

HABIB SABĂU TINCUȚA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

55

OBIECTIVUL

Demolare imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Vasile Stroescu nr.4, nr. cad. 142801, 142801-C1

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

32/2018

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ionel C. Oancea

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

OLĂRESCU GHEORGHE MIRCEA ȘI OLĂRESCU IOANNA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

56

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Cotnari, Sat Hodora

PROIECT

PUZ – INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE PENTRU DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE.

NR. PROIECT

4/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

C. arh. Ioan Iosub

ELABORATOR 

S.C. PROFLORCAD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. VITAPLANT S.R.L. PRIN PINTILII CONSTANTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

57

OBIECTIVUL

Modernizare chioșc existent – se va păstra caracterul provizoriu pe întreaga durată a Contractului de folosință a terenului.

ADRESA

Iași, strada Dr. Cantacuzino-Aleea Grigore Ghica Vodă

PROIECT

MODERNIZARE CHIOȘC EXISTENT

NR. PROIECT

13/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Subotnicu George D.

ELABORATOR 

S.C. ARHIS 23 S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DEBORA S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

58

OBIECTIVUL

Modernizare chioșc existent – se va păstra caracterul provizoriu pe întreaga durată a Contractului de folosință a terenului.

ADRESA

Iași, Piața Mihai Eminescu lângă Casa Studenților

PROIECT

MODERNIZARE CHIOȘC EXISTENT

NR. PROIECT

11/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Subotnicu George D.

ELABORATOR 

S.C. ARHIS 23 S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SOFANY S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

59

OBIECTIVUL

Construire locuință, anexă, împrejmuire, fosă, fântână și racord electric, apă, organizare de șantier.

ADRESA

Jud. Iași, com. Popricani, sat Vânători-intravilan, nr. cad. 64042

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ, FÂNTÂNĂ ȘI RACORD ELECTRIC, APĂ, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

34/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Crisan Aurel

ELABORATOR 

S.C. FRONEA SERVICES S.R.L., S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

ȘTEFANOVICI MONICA ȘI ȘTEFANOVICI MARIUS-IONUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

60

 

OBIECTIVUL

Reparare (refacere) hidroizolație și înlocuire tablă – intrare în legalitate.

ADRESA

Iași, strada Nicolae Gane nr.32A

PROIECT

REPARARE (REFACERE) HIDROIZOLAȚIE ȘI ÎNLOCUIRE TABLĂ – INTRARE ÎN LEGALITATE.

NR. PROIECT

05A/2017

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ignățel Alexandru Christian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ignățel Alexandru Christian

BENEFICIAR

HOLBAN IOAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

61,

OBIECTIVUL

Construire centru de recreere, activități sportive, parcări și accese pe teren proprietate cu nr. cad. 159456.

ADRESA

Iași, str. Vasile Lupu nr.78

PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, PARCĂRI ȘI ACCESE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 159456.

NR. PROIECT

8/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Liviu Suveica

ELABORATOR 

S.C. PENTA STIL STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONCEPT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret" municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul IAŞI Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

62.

OBIECTIVUL

Consolidare și reabilitare corpuri clădire.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.41

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORPURI CLĂDIRE LA CASA „CALLIMACHI-GHICA”

NR. PROIECT

326/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu Dorin Alexievici

ELABORATOR 

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – SERVICIUL INVESTIȚII PROPRII

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03849 Casa Calimah Ghika, azi Academia Română mun. IAŞI Str. Cuza Vodă 41

DECIZIA COMISIEI

 

63.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ și RLU – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale.

ADRESA

Jud. Iași, Com. Bârnova, nr. cad. 69903, 69907

PROIECT

PUZ ȘI RLU – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

03/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ignățel Alexandru Christian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ignățel Alexandru Christian

BENEFICIAR

SIMION VASILICĂ, SIMION SUZANA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

64.

OBIECTIVUL

Declasare imobil situat în Iași, str. Ralet nr.4.

ADRESA

Iași, str. Ralet nr.4

PROIECT

declasare imobil situat în Iași, str. Ralet nr.4.

NR. PROIECT

15/2018

FAZA   

DECLASARE IMOBIL

PROIECTANT

Arh. Sergiu Luchian

ELABORATOR 

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L. IASI

BENEFICIAR

S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04009 Spital-Centrul Medical "Copou“ municipiul IAŞI Str. Ralet 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

65.

OBIECTIVUL

Fișă analitică Casa Ralet (Spital Centrul Medical Copou) – declasare imobil situat în Iași, str. Ralet nr.4.

ADRESA

Iași, str. Ralet nr.4

PROIECT

FIȘĂ ANALITICĂ CASA RALET (SPITAL CENTRUL MEDICAL COPOU) – DECLASARE IMOBIL SITUAT ÎN IAȘI, STR. RALET NR.4.

NR. PROIECT

2018

FAZA   

DECLASARE IMOBIL

PROIECTANT