Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 13-14 iulie 2017

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 sunt:

Preşedinte :                  1. – Arh. Sorin VASILESCU

Membri :                       2. – Arh. Radu ANDREI

                                    3. – dr. ing. Claudiu ROMILĂ

4.  Rest. pict. Carmen SOLOMONEA

5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

6. - Arh. Ciobănașu Cornel Cristina ANDREI

Arhitecţi şefi :                7. – Arh. Ana Maria Tarziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela OLARU - Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi :            

Arh. Victor Kisilewicz  - Ministerul Culturii și Identității Naționale

Arh. Cristina Andrei

Arh. Ana Maria ZUP

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu Boldur

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

ARH. – Roxana GHEORGHIU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil cu spații de cazare

ADRESA

Iași, str. Horia, nr. 13

PROIECT

PUZ CP – Construire imobil cu spații de cazare

NR. PROIECT

21/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

SC AXA SRL

BENEFICIAR

SC MOTEL BUCIUM SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03913 – Casa  scriitorului Costache Negruzzi; IS-II-m-B-03911 – Casa Carp, azi Universitatea de Arte "George Enescu“; IS-II-m-B-03912   Şcoală tip "Spiru Haret"; IS-II-m-B-03910 –  Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

OBIECTIVUL

CONSOLIDARE , RESTAURARE ( AMENAJĂRI INTERIOARE)  ȘI MODERNIZARE INCINTĂ HOTEL CONTINENTAL STR. CUZA VODĂ NR.4  IAȘI

ADRESA

Str. Cuza voda nr. 4 Municipiul Iași Județul Iași

PROIECT

CONSOLIDARE , RESTAURARE (AMENAJĂRI INTERIOARE)  ȘI MODERNIZARE INCINTĂ HOTEL CONTINENTAL STR. CUZA VODĂ NR.4  IAȘI

NR. PROIECT

PROIECT NR. 685/2017

faza   

DALI

proiectant

S.C. Genesis S.R.L.

ELABORATOR 

Arh. S. Galea , expert. Pr. dr. Coloman Szalontay

BENEFICIAR

S.C. CONTINENTAL S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B- 03840 – Hotel Continental

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

OBIECTIVUL

Restaurare imobil A al Universității Tehnice Gh. Asachi din Iași (consolidare, restaurare fațade și picturi interioare, restaurare/înlocuire tâmplărie, înlocuire învelitoare și șarpantă, iluminat arhitectural fațade, reabilitare finisaje și instalații, modificări interioare, amenajări exterioare) – monument istoric înscris în LMI cod IS-II-m-B-03783

ADRESA

Iași, str. Bld. Carol I, nr. 11 A.

PROIECT

RESTAURARE IMOBIL A AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE GH. ASACHI DIN IAȘI (CONSOLIDARE, RESTAURARE FAȚADE ȘI PICTURI INTERIOARE, RESTAURARE/ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI ȘARPANTĂ, ILUMINAT ARHITECTURAL FAȚADE, REABILITARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII, MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE) – MONUMENT ISTORIC ÎNSCRIS ÎN LMI COD IS-II-M-B-03783

NR. PROIECT

9/2016

faza   

Expertiza tehnică, studiu istoric, studiu geotehnic, studiu biologic, releveu expertiza tehnică picturi

proiectant

Ing. Firtea Constantin, Ing. Soveja Lucian, Carmen Solomonea, arh. Polizu V,
ing Răileanu P., Mirela Brăilean

ELABORATOR 

SC Geostruct SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03783 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare locuință existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, Str. Toma Cozma, nr. 16

PROIECT

Consolidare, recompartimentare locuință existentă pe teren proprietate

NR. PROIECT

13/2016

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Ovidiu Alexievici ;Carh. Butusneac Romeo

ELABORATOR 

SC T&C Trust Afaceri SRL

BENEFICIAR

Șerbănescu Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OBIECTIVUL

Păstrare pereți exteriori, reconstruire fațade, înlocuire structuri interioare

ADRESA

Iasi, str.Pacurari nr.29

PROIECT

AVIZ DEMOLARE PARTIALA A CLADIRII CU PASTRAREA ZONEI CARE A AVUT DESTINATIA DE BIBLIOTECA(PARTEA DIN FATA)

NR. PROIECT

106600/05.05.2008

faza   

Expertiză  tehnica

proiectant

SC GRUPO  SRL IASI

ELABORATOR 

Ing. Ion Rotarescu, ing. Elena Grumăzescu. Ing. Iulian Grumăzescu

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OBIECTIVUL

PUZ – CP Construire și dotare Centru de Radioterapie

ADRESA

Iași, str. Vasile Conta, nr. 2

PROIECT

PUZ – CP CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE RADIOTERAPIE

NR. PROIECT

531/2017

faza   

PUZ CP

proiectant

BIA Chiriță Marian Jean

ELABORATOR 

Arh. Chiriță Marian Jean

BENEFICIAR

SC CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

955 IS-II-m-B-03810 Casa A.D. Xenopol municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 9

956 IS-II-m-B-03811 Casă municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 11 înc. sec. XX

957 IS-II-m-B-03812 Casă municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 13 înc. sec

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

OBIECTIVUL

Demolare imobil Iași, str. Eremia Popescu, nr.18

ADRESA

Iași, str. Eremia Popescu, nr.18

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IAȘI, STR. EREMIA POPESCU, NR.18

NR. PROIECT

15141/15/ 2004

faza   

Consultare Demolare

proiectant

SC HABITAT SRL

ELABORATOR 

 Ing. Virgil Aur

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03693   Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii

Domnului"); IS-II-m-B-03694  Casă; IS-II-m-B-03692   Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

OBIECTIVUL

Demolare imobil Iași, str. Mitropolit Veniamin Costache, nr. 16

ADRESA

Iași, str. Mitropolit Veniamin Costache, nr. 16

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IAȘI, STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE, NR. 16

NR. PROIECT

01/01.2011

faza   

Expertiză Tehnică

proiectant

SC PROEXAP SRL

ELABORATOR 

Ing.. Mihai  Constantin

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Atelierele Nicolina

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

OBIECTIVUL

Aviz demolare C1 al cladirii

ADRESA

IASI, STR.PACURARI,  NR.86

PROIECT

AVIZ DEMOLARE C1 AL CLADIRII

NR. PROIECT

383/2016, AUTORIZATIE DE DESFIINTARE IN REGIM DE URGENTA  NR.313/11.04.2017

faza   

Expertiza Tehnica

proiectant

Ing.  Mihai Constantin

ELABORATOR 

SC MICOSTY PROIECT  SRL BOTOSANI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

OBIECTIVUL

Demolare imobil Iași,  șos. Sărăriei nr.17

ADRESA

Iași,  șos. Sărăriei,  nr.17

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL IAȘI,  ȘOS. SĂRĂRIEI NR.17

NR. PROIECT

602/2017

faza   

Exp. Tehnică

proiectant

SC GRUPO SRL

ELABORATOR 

Ing. Iulian Petru Grumăzescu

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

OBIECTIVUL

Demolare/ intervenție imobil din Iași, str. Cuza Vodă, nr. 43

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă, nr. 43

PROIECT

DEMOLARE/ INTERVENȚIE IMOBIL DIN IAȘI, STR. CUZA VODĂ, NR. 43

NR. PROIECT

8-10/10

faza   

Expertiza tehnică

proiectant

SC PROEXAP SRL

ELABORATOR 

Ing. Elena Grumăzescu

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03850 Casă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 43

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

OBIECTIVUL

Demolare imobil din Iași, Stradela Albă, nr. 4

ADRESA

Iași, Stradela Albă, nr. 4

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL DIN IAȘI, STRADELA ALBĂ, NR. 4

NR. PROIECT

2003

faza   

Expertiza tehnica

proiectant

EXPROCONS GOSAV&CO SRL

ELABORATOR 

Ing. Ionel Gosav

BENEFICIAR

Primăria Mun. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03694 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 4.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Varianta Uzinei, nr. 16

PROIECT

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate

NR. PROIECT

12/2016

faza   

PUZ CP

proiectant

SC SAM CONCEPT SRL

ELABORATOR 

Arh. S. Săvescu

BENEFICIAR

SC NOVADEX&CA SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 362/24.04.2017

ADRESA

Iași, stradela Armeană, nr. 4-6

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 362/24.04.2017

NR. PROIECT

5/2017

faza   

PAC

proiectant

SC CONTUR STUDIO ARHITECTURA SRL

ELABORATOR 

Arh. Tundrea Vlad

BENEFICIAR

SC MILIBUZ SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu alimentație  publică  - intrare în legalitate; amenajări cu caracter provizoriu  pe durata Contractului de Închiriere

ADRESA

Iași, Bld. Copou, nr. 3, nr. cad. 131659

PROIECT

AMENAJARE SPAȚIU ALIMENTAȚIE  PUBLICĂ  - INTRARE ÎN LEGALITATE; AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU  PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

NR. PROIECT

15/2016

faza   

DTAC

proiectant

SC RFN PROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. Roxana Nechita

BENEFICIAR

SC CAPO&CAPONE SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-II-m-B-03779 Casa Dimitrie Ghika.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

OBIECTIVUL

Lucrările construire canalizație subterană pentru rețea de telecomunicații, instalare fibră optică în traseu subteran (construire infrastructură subterana, racorduri laterale și amplasare camerete) în municipiul Iași, pe următorul aliniament: Sos. Nicolina, Splai Bahlui Mal Stâng, Splai Bahlui Mal Drept, B-dul T. Vladimirescu, B-ul D. Mangeron, B-dul Chimiei.

ADRESA

Iași, pe următorul aliniament: Sos. Nicolina, Splai Bahlui Mal Stâng, Splai Bahlui Mal Drept, B-dul T. Vladimirescu, B-ul D. Mangeron, B-dul Chimiei

PROIECT

CONSTRUIRE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU REȚEA DE TELECOMUNICAȚII, INSTALARE FIBRĂ OPTICĂ ÎN TRASEU SUBTERAN

NR. PROIECT

24/2017

faza   

PAC

proiectant

SC HD PROIECTIS SRL

ELABORATOR 

Ing. Aluculesei C.

BENEFICIAR

SC EUROWEB SA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

IS-I-s-B-03506  - Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului".

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna, nr. 31

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

4/2017

faza   

PAC

proiectant

Baciu Răzvan Întreprindere individuală

ELABORATOR 

Ing. Baciu Răzvan, carh Butusneac Romeo

BENEFICIAR

Șurubaru Aglaia

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03693   Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului"); IS-II-m-B-03694  Casă; IS-II-m-B-03692   Casă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective/spații de cazare în regim hotelier pentru învățământ – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 165/24.04.2017

ADRESA

Iași, str. Mihai Eminescu, nr. 5

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE/SPAȚII DE CAZARE ÎN REGIM HOTELIER PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 165/24.04.2017

NR. PROIECT

183/2016

faza   

DTAC

proiectant

SC URBANO ARHITECT SRL

ELABORATOR 

Arh. Paul Alexandru Palaghia

BENEFICIAR

SC TOP SOLO PLUS SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04026 Casă municipiul IAŞI Str. Sărăriei 43;

IS-II-m-B-03868 Casa Otto Briese municipiul IAŞI Str. Eminescu Mihai 1;

IS-II-m-B-03871 Casă municipiul IAŞI Str. Eminescu Mihai 7;

IS-II-m-B-03872 Casă municipiul IAŞI Str. Eminescu Mihai 7-A.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinatie spatiu existent din foaier in studio acustic de inregistrari.

ADRESA

Iași, Str.C.Negruzzi nr.9 ( fosta Horia )

PROIECT

Amenajare studio de inregistrari

NR. PROIECT

5 / 2015

faza   

P.Th.

proiectant

SC Acustic Expert SRL –Jud.Sibiu

ELABORATOR 

SC  Acustic Expert  SRL – Jud. Sibiu

BENEFICIAR

UNIV. DE ARTE G. ENESCU IASI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-0391 – UNIVERSITATEA DE ARTE

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

OBIECTIVUL

(HOTEL RAMADA)  - PUZ CP – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL NR. 400/29.09.2009 – MODIFICARE REGIM DE INALTIME 

ADRESA

str. Grigore Ureche nr. 27, jud. Iasi

PROIECT

PUZ CP – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL NR. 400/29.09.2009 – MODIFICARE REGIM DE INALTIME 

NR. PROIECT

03/2017

faza   

PUZ

proiectant

S.C. ATELIER PROIECTARE VIŞAN S.R.L

ELABORATOR 

S.C. ATELIER PROIECTARE VIŞAN S.R.L

BENEFICIAR

S.C. HOTEL ORIZONT S.R.L, CUI 17064440, J22/2872/21.12.2004

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03957 – Ansamblul  Palatului Culturii; IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;IS-II-m-B-03962 -  Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

OBIECTIVUL

PUZ CP – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL NR.36/27.01.2011- EXTINDERE SPATII MEDICAROM GROUP - VAMA VECHE, PENTRU CABINETE INVESTIGATII IMAGISTICE SI INTERVENTII CHIRURGICALE, PE TEREN PROPRIETATE

ADRESA

Strada Garii, nr. 22, mun. Iasi, jud. Iasi

PROIECT

PUZ CP – MODIFICAE PUZ APROBAT CU HCL NR.36/27.01.2011- EXTINDERE SPATII MEDICAROM GROUP- VAMA VECHE, PENTRU CABINETE INVESTIGATII IMAGISTICE SI INTERVENTII CHIRURGICALE, PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

06/2016

faza   

CONSULTARE

proiectant

S.C. ATELIER PROIECTARE VIŞAN S.R.L

ELABORATOR 

S.C. ATELIER PROIECTARE VIŞAN S.R.L

BENEFICIAR

S.C. MEDICAROM GROUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

OBIECTIVUL

Construire locuință pe teren proprietate pe teren proprietate – conf. PUZ aprobat cu HCL 365/31.10.2016

ADRESA

Iași, stradela  Armeană, nr. 16

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE PE TEREN PROPRIETATE – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 365/31.10.2016

NR. PROIECT

02/2016

faza   

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ciubuc Emanuela

ELABORATOR 

S.C. H2O DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

Chiriac Magda și Chiriac Mihaela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească; IS-II-m-B-03713 – Biserica  Armeană "Sf. Născătoare”; IS-II-m-B-03710 – Casă;  IS-II-m-B-03711 – Casă;  IS-II-a-A-03852 – Ansamblul  Mănăstirii Golia.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

OBIECTIVUL

Reparații capitale fântâna arteziană amplasată în incinta Institutului Regional de Oncologie Iași

ADRESA

Iași str. G-ral Henri Mathias Berthelot, nr. 2-4

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE FÂNTÂNA ARTEZIANĂ AMPLASATĂ ÎN INCINTA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

NR. PROIECT

261/3/mai 2017

faza   

DTOE

proiectant

SC SAM Ideas SRL

ELABORATOR 

Arh. S. Săvescu

BENEFICIAR

INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03736 Spitalul de Urgenţe (corp vechi);

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

OBIECTIVUL

Consolidare și amenajare imobil existent (C1 și C2) pentru laborator testare produse termoplastice

ADRESA

Iași, str. Iancu  Bacalu, nr. 5

PROIECT

Consolidare și amenajare imobil existent (C1 și C2) pentru laborator testare produse termoplastice

NR. PROIECT

16/114

faza   

DTAC

proiectant

SC MIHUL SRL

ELABORATOR 

Ing. Valentin Mihul, Arh. Bogdan Mihul

BENEFICIAR

SC ALL GREEN SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

OBIECTIVUL

Modernizare pavilion comercial la stație distribuție carburanți existentă și schimbare semnalistică

ADRESA

Iași, str. Păcurari, nr. 97-99

PROIECT

MODERNIZARE CABINĂ STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI EXISTENTĂ PRIN  AMPLASARE FRESH CORNER – MOL IAȘI 1

NR. PROIECT

Iași Mol - 46

faza   

DTAC,  PTH, DE

proiectant

SFERA PROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. Ciprian Teodorescu

BENEFICIAR

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03991  - Beciul Fabricii de Bere.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str-la Sf. Andrei, nr. 3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza   

DTAD

proiectant

BIA HEREȘ GHEORGHE

ELABORATOR 

Hereș Gheorghe

BENEFICIAR

SC FLUX SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan în scopul de construire locuințe individuale pe teren proprietate

ADRESA

Extravilan Iași, nr. cad. 144229, 144228, 144227, 144226, 144225, 144224, 144223, 144222, 144221.

PROIECT

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN SCOPUL DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

3/2017

faza   

PUZ

proiectant

SC VAGARH SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Enver Hoblea

BENEFICIAR

Guzu Mihaela, Guzu Mihai Gabriel, Pintilie Claudiu Lucian, Pintilie Veronica Catalina, Pintilie Radu Dumitru, Pocnet Vasile, Pocnet Ionela Mimi, Lazăr Daniel, Lazăr Cristina Mary, Netedu Constantin, netedu Lavinia, Nica Gabriela, Nica Ioan

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire clădire birouri pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Ipsilante Alexandru vodă, nr. 6.

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ CP

proiectant

SC ArhiGraph SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Activ Management SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

OBIECTIVUL

Amenajare terasă, amplasare pergola-construcție cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Iași, str. Palas, nr. 5D, bl. D4

PROIECT

AMENAJARE TERASĂ, AMPLASARE PERGOLA-CONSTRUCȚIE CU CHARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

NR. PROIECT

25/2017

faza   

dtac

proiectant

SC GRAPHITECTURA SRL

ELABORATOR 

Arh. Boguș Gheorghe Veniamin

BENEFICIAR

SC HIDEAKI SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03957 – Ansamblul  Palatului Culturii.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

OBIECTIVUL

Reparații capitale, reamenajări interioare la locuință existentă pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Morilor, nr. 29, 33

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, REAMENAJĂRI INTERIOARE LA LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/08.2016

faza   

DTAC

proiectant

SC DOM STUDIO SRL

ELABORATOR 

Arh. Lupu Sorina  Paula

BENEFICIAR

Covalciuc Ștefan Ioan și Covalciuc Mihaela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

OBIECTIVUL

Branșament la rețea de gaze naturale pentru imobil situat în Iași, strada Trei ierarhi, nr. 7, nr. cad. 153434

ADRESA

Iași, strada Trei ierarhi, nr. 7, nr. cad. 153434

PROIECT

BRANȘAMENT LA REȚEA DE GAZE NATURALE PENTRU IMOBIL SITUAT ÎN IAȘI, STRADA TREI IERARHI, NR. 7, NR. CAD. 153434

NR. PROIECT

 

faza   

DTAC PTH DE

proiectant

SC SISTEM SERVICII TEHNIC GRUP SRL

ELABORATOR 

Ing. Dumea Emanuel

BENEFICIAR

Coveică Georgeta

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

OBIECTIVUL

Amenajări interioare apartament

ADRESA

Iași, str. Nicolae Gane, nr. 32 A, bl. C2, et. IV, ap. 10

PROIECT

Amenajări interioare apartament

NR. PROIECT

5/2017

faza   

PAC

proiectant

BIA IGNĂȚEL C. ALEXANDRU

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Ignățel

BENEFICIAR

Holban Ioan și Holban Anca

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

OBIECTIVUL

Construire supantă, recompartimentare, refacere fațadă principală la spațiu comercial și refacere acoperiș imobil existent

ADRESA

Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 7-11.

PROIECT

CONSTRUIRE SUPANTĂ, RECOMPARTIMENTARE, REFACERE FAȚADĂ PRINCIPALĂ LA SPAȚIU COMERCIAL ȘI REFACERE ACOPERIȘ IMOBIL EXISTENT

NR. PROIECT

41/2017

faza   

DTAC

proiectant

SC EDILBETA CONSTRUCT SRL

ELABORATOR 

Ing. Constantin Sorin și arh. Halciug Iuliana

BENEFICIAR

Pătrășcanu Genoveva și Pătrășcanu Radu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino-Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă;

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

OBIECTIVUL

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Grajduri

PROIECT

Actualizare PUG și RLU al comunei Grajduri, județul Iași

NR. PROIECT

1985/2016

faza   

PUG

proiectant

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

SC BDP Construct SRL

BENEFICIAR

Comuna Grajduri, jud. Iași

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Conform anexa 1 lista monumente com. Grajduri

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială cu regim de înălțime D+P+M, împrejmuire teren, anexă gospodărească, bazin hidroizolat vidanjabil, branșament apă și racord electric

ADRESA

Iași, com. Aroneanu, sat Șorogari, T57, nr. cad. 64852, CF 64852

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+M, ÎMPREJMUIRE TEREN, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, BAZIN HIDROIZOLAT VIDANJABIL, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD ELECTRIC

NR. PROIECT

135/2017

faza   

PAC

proiectant

BIA RĂZVAN IVANCIU

ELABORATOR 

Arh. Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

Popovici Diana Elena

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-B-03667 Situl arheologic de la Şorogari, punct "La poligon".

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

7/05.2017

faza   

PAD

proiectant

SC ARHIGRAPH SRL

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

BENEFICIAR

SC Șoferul Amator SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan și construire de locuințe și anexe aferente

ADRESA

Iași, com. Miroslava, extravilan, T 67, P1NP, NC-61223, 1NP, NC-61222, 1NP, 2P, NC-61219, 1P, 2NP, NC-61200, 1NP, NC-61197, 1NP, 2A, NC-61198, 1P, 2NP, 2P, NC-61208, 1NP, NC-61209, 1NP, NC-61210, 1NP, NC-61216, 1NP, NC-61217, 1P, 2A, 3NP, NC-61199.

PROIECT

ELABORARE PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ȘI ANEXE AFERENTE

NR. PROIECT

66/2014

faza   

PUZ

proiectant

SC PROBIUS PROIECT SRL  BIA IGNATEL ALEXANDRU

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Ignatel

BENEFICIAR

Sălceanu Ovidiu, Bălan Ștefana Corina, Costel Mihăiță

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

OBIECTIVUL

Construire grădiniță cu program normal Moșna

ADRESA

Iași, com. Moșna, sat Moșna, T 64, parcela  CC 2427, nr.cad. 61145

PROIECT

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL MOȘNA

NR. PROIECT

245/2016

faza   

DTAC

proiectant

SC EUROPROJECT CONSULTING SRL

ELABORATOR 

Ing. Matei Aurora și arh. Halciug I. Oana

BENEFICIAR

Comuna Moșna

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din spațiu birouri în cabinet stomatologic și laborator tehnică dentară, radiologie dentară, amenajări interioare, schimbare tâmplărie, renovare fațade la spațiu existent

ADRESA

Iași, str. Anastasie Panu, nr. 40, bl. 1A,  S+P

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU BIROURI ÎN CABINET STOMATOLOGIC ȘI LABORATOR TEHNICĂ DENTARĂ, RADIOLOGIE DENTARĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, SCHIMBARE TÂMPLĂRIE, RENOVARE FAȚADE LA SPAȚIU EXISTENT

NR. PROIECT

31/2017

faza   

DTAC,  PTH

proiectant

SC DTC ARHITECT-S INVEST SRL

ELABORATOR 

Arh. Dragos Tigata

BENEFICIAR

Fătu Iulian, Fătu Ion, Fătu Maria, Buruiană Ion, Buruiană Raluca Alexandra

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

OBIECTIVUL

Demolare clădire C2 (anexa) pe teren proprietate

ADRESA

Iași, str. Armeană, nr. 11.

PROIECT

DEMOLARE CLĂDIRE C2 (ANEXA) PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

43/2017

faza   

PAD

proiectant

BIA MIHAI MANCAȘ

ELABORATOR 

Arh. Mihai Mancaș

BENEFICIAR

Apostul Bogdan, Mocanu (fosta Apostol) Raisa Alexandra

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

OBIECTIVUL

Reparații fațade cu tencuieli decorative la culoarea inițială și înlocuirea tâmplăriei existente

ADRESA

Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, bl. A, Mez

PROIECT

Sediu BCR Iași – Ag. Alex. Ioan Cuza, reparații fațadă și înlocuire tâmplărie

NR. PROIECT

29.2/2015

faza   

DTAC

proiectant

Arh. Mircea Ștefănescu

ELABORATOR 

CMS International Inc. SRL

BENEFICIAR

SC BCR Real Estate Management SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească;

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

42.

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă pe fațada clădire corp C2 Palas Mall – Iași: se va prezenta pe suport foto în contextul celor autorizate pe raza municipiului Iași – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Iași, str. Palas, nr. 7A, bl. C 2

PROIECT

AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRE CORP C2 PALAS MALL – IAȘI

NR. PROIECT

13/2016

faza   

PAC

proiectant

SC ARCHITRAVE SRL

ELABORATOR 

Arh. Pica Andrei

BENEFICIAR

SC AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-03957 – Ansamblul  Palatului Culturii.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

OBIECTIVUL

REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE SPATIU DE LOCUIT IN POD EXISTENT

ADRESA

str. Vovideniei, nr. 19, mun. Iasi, jud. Iasi

PROIECT

REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE SPATIU DE LOCUIT IN POD EXISTENT

NR. PROIECT

11/2017

faza   

P.A.C.

proiectant

B.I.A. BUCALAU G. MIHAI-ALEXANDRU

ELABORATOR 

B.I.A. BUCALAU G. MIHAI-ALEXANDRU

BENEFICIAR

GOROVEI ILIE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric, zona de protectie: Obiectiv situat in vecinatatea Bisericii „Intrarea in biserica” Vovidenia, biserica ce dateaza din anul 1645, cod LMI IS-II-m-B-04092, aflata la pozitia 1294,

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

OBIECTIVUL

Racordare la rețeaua de gaze naturale prin extindere și branșament pentru imobil, situat în Iași, str. Sărărie, nr. 206, nr. cad. 138978

ADRESA

Iași, str. Sărărie, nr. 206, nr. cad. 138978

PROIECT

RACORDARE LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE PRIN EXTINDERE ȘI BRANȘAMENT PENTRU IMOBIL, SITUAT ÎN IAȘI, STR. SĂRĂRIE, NR. 206, NR. CAD. 138978

NR. PROIECT

 

faza   

DTAC

proiectant

SC DELGAZ GRID SA

ELABORATOR 

Neamțu Cătălin

BENEFICIAR

Frunză Ioan

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504 – Centrul istoric și Curtea Domnească

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

OBIECTIVUL

Închiderea complexului de servicii comunitare Bogdănești – Horlești, județul Iași și dezvoltarea de servicii sociale în comunitate

ADRESA

Jud. Iași, comuna Horlești, sat Bogdănești

PROIECT

Clarificarea statutului de monument pentru școala veche din Horlești

NR. PROIECT

 

faza   

Consultare

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – Serviciul Tehnic

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

OBIECTIVUL

Desființare clădire existentă și construire capelă parohială, împrejmuire tern, fosa septică și branșamente rețele  (energie electrică și apă potabilă)

ADRESA

Sat Tomești, comuna Tomești nr. cadastral 61403

PROIECT

 

NR. PROIECT

DTAC, DATD, DTOE

faza   

 

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Parohia Tomești III – Sf. Arhangheli Mihail și Gavril

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire proprietate situată în satul Deleni, comuna Deleni, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, sat/com. Deleni

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza   

 

proiectant

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

Mihailovici Victor-Mihail și Mihailovici Paul

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-A-04146 Ansamblul conacului Cantacuzino-Deleanu.

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL BACĂU

1.

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA CORP MUZEU P + 1 (DEPOZIT CARTE VECHE) ȘI ANEXĂ LOCUINȚE P + 1 (CORPURI CHILII), MĂNĂSTIREA BOGDANA, LOCALITATEA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL BACĂU (completări)

ADRESA

Str. Principală, nr. 161, sat Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, judeţul Bacău

PROIECT

ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA MUZEU P + 1 (DEPOZIT CARTE VECHE) ȘI ANEXĂ LOCUINȚE P + 1 (CORPURI CHILII)

NR. PROIECT

10/2016

faza   

P. A. C. – P.TH.

proiectant

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ VRÂNCEANU V. VASILE – BACĂU

ELABORATOR 

Şef proiect: Arh. Moldoveanu Mariana

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA BOGDANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Monument istoric:

Ansamblul Mănăstirii Bogdana, secolul XVII-XIX, cod LMI: BC-II-a-B-00794

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

OBIECTIVUL

ÎNLOCUIRE ACOPERIȘ LA CASA MEMORIALĂ „NICU ENEA” BACĂU (revenire și completări: documentații întocmite de un specialist al Ministerului Culturii; studiu istoric; fotografii color; planșe fotografice pod; finisaje învelitoare fațadă)

ADRESA

Str. Nicu Enea, nr. 31, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

ÎNLOCUIRE ACOPERIȘ LA CASA MEMORIALĂ „NICU ENEA” BACĂU

NR. PROIECT

2/2016

faza   

P. A. C.

proiectant

S. C. CREATIVE DOTS S. R. L.

ELABORATOR 

Şef proiect: Arh. Th. Anghel

BENEFICIAR

COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” BACĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 Monument istoric:

Casa pictorului Nicu Enea, 1926, cod LMI: BC-IV-m-B-00931

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

OBIECTIVUL

DEZVOLTĂRI  ALE SNT ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI PRECUM ȘI A ASIGURĂRII CAPACITĂȚII DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA, TRONSON JUDEȚUL BACĂU (completare cu Raport de Diagnostic Arheologic Teoretic)

ADRESA

municipiul Onești; comunele: Bârsănești, Helegiu, Livezi, Sănduleni, Berești-Tazlău, Strugari, Mărgineni, Blăgești, Gârleni, Racova și Filipești din județul Bacău

PROIECT

Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacității de transport spre Republica Moldova – conductă transport gaze naturale Onești-Gherăiești

NR. PROIECT

1051/2015

faza   

D. T. A. C.

proiectant

S. N. T. G. N. TRANSGAZ S. A. MEDIAȘ

ELABORATOR 

Ing. Șchiopotă R.

BENEFICIAR

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S. A. MEDIAȘ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a siturilor arheologice:

- Așezare, sat Bălăneasa, comuna Livezi, județul Bacău, cod LMI: Bc-I-s-B-00702

- Așezare, sat Bălăneasa, comuna Livezi, județul Bacău, cod LMI: Bc-I-s-B-00703

- Așezare, punct „La Rădi”, sat Cârligi, comuna Filipești, județul Bacău, cod LMI: Bc-I-s-B-00716

- Așezare paleolitică, sat Gârleni, comuna Lespezi, județul Bacău, cod RAN: 22807.01

DECIZIA COMISIEI

 

OBSERVAŢII,

RECOMANDĂRI