Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

 ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 13 mai 2021 - 19 mai 2021, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de 10.05.2021, ora 09.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

           În  data de 19 mai 2021 ora 9,00 vom organiza ședința în plen Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 în Sala Galbenă a Prefecturii județului Iași  pentru discutarea  proiectelor aflate pe ordinea de zi. 

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 17.05.2021

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 11 mai 2021

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de maxim 5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5, conform art. 17, alin (9)

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director DJC IASI

 Virgil Băbîi

 secretar supleant

Bobi Apăvăloaei

 

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa desfășurată în perioada 07 -14 aprilie 2021

opisul ședinței lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi :

 

Preşedinte :            1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                  2. – Arh. Cristina ANDREI

                               3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                               4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arhg. Neculai Bolohan

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :          9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:                Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:  Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                                                                             

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3593 din 24.12.2020

OBIECTIVUL

Completare cameră tehnică pentru proiect existent nr.0102/2019, conform situației din teren și adâugare centrală termică pentru preparare ACM.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Alexandru Lăpușneanu nr.1

NR. PROIECT

09/2020

FAZA      

D.T.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Ing. Mosescu Răzvan

S.C. MORAZCOM S.R.L.

BENEFICIAR

HOTEL ASTORIA S.R.L. IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04084     Hotel Traian, municipiul IAŞI, Piaţa Unirii 1

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

747 din 06.03.2021, CU 717 din 11.03.2019

OBIECTIVUL

Reabilitare structurală și funcțională, consolidare și transformare pod existent în spațiu de locuit la construcția existent C1 – monument istoric.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Petru Rareș nr.6, nr. cad. 151362, 151362-C1, 151362-C2, 151362-C3

NR. PROIECT

1/2019

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arhitectură: arh. Gelu Gopșa - S.C. GT ARHITECT S.R.L.

Studiu istoric: dr. Marius Chelcu – INSTITUTUL DE ISTORIE „A. D. XENOPOL”

Expertiză tehnică: ing. Rotarescu A. Ioan, ing. Nicu Curcudel - S.C. GT ARHITECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CĂRĂBUȘ GRUP CONSTRUCT S.R.L. PRIN DL. CARABUS ION

Regim de protectie

IS-II-m-B-03995     Casă, municipiul IAŞI, Str. Petru Rareş 6

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

601 din 12.03.2021, CU 118 din 18.08.2020

OBIECTIVUL

Demolare anexă, construire locuință, împrejmuire, racord electric, fosă, garaj.

ADRESA

județul Iași, comuna Popricani, sat Moimești – intravilan, strada Dreptății nr.12, nr. cad. 61217

NR. PROIECT

08/2020

FAZA      

D.T.A.D., D.T.A.C, D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură : arh. Grișco Alexandru - S.C. APLUS PROIECT S.R.L.

Instalații: ing. Esanu Andrei - S.C. ESANUINSTAL S.R.L.

BENEFICIAR

CĂPIȚĂ MIHAI-LUCIAN-SEBASTIAN

Regim de protectie

IS-I-s-B-03618       Situl arheologic de la Moimeşti – Popricani, sat MOIMEŞTI; comuna POPRICANI, la intrarea în sat, pe ambele părţi ale şoselei laşi - Popricani

DECIZIA COMISIEI

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

602 din 12.03.2021, CU 201 din 28.08.2019

OBIECTIVUL

Construire biserică, anexă – prăznicar, împrejmuire teren și branșamente rețele (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă și canalizare).

ADRESA

județul Iași, comuna Tomești, sat Tomești, nr. cad. 65441

NR. PROIECT

15/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură : arh. Grișco Alexandru - S.C. APLUS PROIECT S.R.L.

Instalații: ing. Esanu Andrei - S.C. ESANUINSTAL S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA CU HRAMUL „SFÂNTUL ARHIDIACON ȘTEFAN” TOMEȘTI V PRIN PR. MERĂUȚĂ VASILE

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

607 din 12.03.2021, CU 3135 din 28.09.2018

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.109, nr. cad. 124016

NR. PROIECT

43/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Angela Ioan

S.C. ATELIER DE ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PETRESCU VALERIAN-CODRUȚ, PETRESCU VIORICA

Regim de protectie

IS-II-a-B-03756      Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

612 din 15.03.2021, CU 304 din 22.12.2020

OBIECTIVUL

Construire și dotare Cămin Cultural sat Suhuleț, comuna Tansa, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Tansa, sat Suhuleț – intravilan, nr. cad. 60397

NR. PROIECT

82/2020-18/2020

FAZA      

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR     

B.I.A. Arh. Alexandra Gavrilescu

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COMUNA TANSA PRIN PRIMAR VOINESCU DANIEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04252     Biserica de lemn "Sf. Voievozi”, sat SUHULEŢ; comuna TANSA

DECIZIA COMISIEI

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3444 din 07.12.2020, 615 din 15.03.2021, CU 1602 din 23.07.2020

OBIECTIVUL

Desființare construcții C1-S=82mp (NC 129949-C1) și C2-Sc=22 mp (NC 129949-C2) și locuință C1-Sc=84mp (NC 138566-C1)

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Vovidenie nr.4

NR. PROIECT

73/2020

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură – șef proiect arh. Sebastian Săvescu

S.C. MEDIA PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

FILIP ALINA ELENA ȘI CORDUNEANU PETRONEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04091     Casă, municipiul IAŞI, Str. Vovidenia 6

IS-II-m-B-04092     Biserica "Intrarea în Biserică” – Vovidenia, municipiul IAŞI, Str. Vovidenia 11

IS-II-m-B-04093     Casă, municipiul IAŞI, Str. Vovidenia 12

DECIZIA COMISIEI

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

630 din 16.03.2021, CU 1889 din 24.08.2020

OBIECTIVUL

Amenajare parcare descoperită și împrejmuire (pe teren proprietate și teren concesionat).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Bulevardul Independenței – strada Vasile Conta FN, nr. cad. 145270, 165584, 158987, 158988

NR. PROIECT

25/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect arh. Poiană Daniel Lucian, arh. Ungureanu Alexandru

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

ZINCENCO ALEXANDR

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

621 din 16.03.2021, CU 16 din 04.03.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural, comuna Cristești, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Cristești, sat Cristești

NR. PROIECT

02-001/2021

FAZA      

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect Dragoș Filip, arh. Florin Aursei

S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA CRISTEȘTI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03567       Situl arheologic de la Cristeşti, punct "Cioate", sat CRISTEŞTI; comuna CRISTEŞTI, "Cioate", între pârâul Cioate şi şos. Cristeşti - Homiţa, în dreptul fostului sat Hereşti, lângă tunelul CF

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

648 din 18.03.2021, CU 18 din 03.08.2020

OBIECTIVUL

Extindere și înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Erbiceni, Spinoasa și Sprânceana, comna Erbiceni, județul Iași – aducțiune rezervor Sprânceana

ADRESA

județul Iași, comuna Erbiceni, extravilan comuna Erbiceni, Bârlești, Erbiceni, Spinoasa, Sprânceana

NR. PROIECT

0108/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect dr. ing. Luciu Răzvan Silviu, ing. Pascariu Alexandru-Ion

S.C. AIR-PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ERBICENI PRIN PRIMAR LUNGU IONEL

Regim de protectie

IS-I-s-B-03589 Situl arheologic de la Erbiceni, punct "Dealul Sărăturilor",            sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-I-s-B-03590       Situl arheologic de la Erbiceni, punct "La Curtea Veche",      sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-I-s-B-03660       Situl arheologic de la Spinoasa, punct "Poala Catargului"     , sat SPINOASA; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2687 / 11 09 2020, 3207din  05.11.2020, 654 din 18.03.2021,  C.U. 577 din 11.03.2020

OBIECTIVUL

Consolidare imobil existent C1 și transformare pod în spațiu de locuit.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Beldiceanu nr.2BIS, NC 139635-C1

NR. PROIECT

178/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Ceka Xhaferr

S.C. HOME CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

MICȘONIU IONEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-03874     Şcoală tip "Spiru Haret"          municipiul IAŞI        Str. Eternităţii 37

DECIZIA COMISIEI

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3424 din 03.12.2020, 645 din 18.03.2021,  CU 1201 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale și anexe.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, extravilan Iași – zona Cârlig – Popricani, nr. cad. 166175

NR. PROIECT

37/16.06.2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Urbanism – șef proiect arh. Ioan Munteanu, Arh. Terentiev Victor – S.C. VECTORIAL CONCEPT S.R.L.

Topometrie – Ing. Obada Vlad Ioan

BENEFICIAR

ROTARU ROBERT CĂTĂLIN

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

655 din 18.03.2021, CU 2919 din 22.12.2020

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință individuală în cabinete medicale și montare reclamă luminoasă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.5, nr. cad. 122381

NR. PROIECT

79/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arhitectură: arh. Răzvan Dobreanu - S.C. MATEO ACORD S.R.L.

Expertiză tehnică:ing. Diaconu Daniel, ing. Ciprian Scutaru-S.C. HERITON DESGIN S.R.L.

BENEFICIAR

SUDITU NICOLAIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04017 Observator Astronomic, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 5

DECIZIA COMISIEI

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2527 / 31 08 2020, 3110/27.10.2020,  693 din 23.03.2021,    C.U. 506 din 22.02.2019

OBIECTIVUL

Modernizare și reabilitare esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași (actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții (DALI).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Agatha Bârsescu, NC 143834, 142860, 143079, 142870, 142867, 142868

NR. PROIECT

CIV-22-2020

FAZA      

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect Abalașei Vasile, arh. Nistor Irina - SC. TRUST AVB S.R.L.

Studiu istoric și de arhitectură: arh. Smărăndița Gâlea - S.C. GENESIS S.R.L.

Proiect de cercetare arheologică: arhg. expert Stela Cheptea

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03735      Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 18

IS-II-a-A-04069      Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

DECIZIA COMISIEI

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

679 din 23.03.2021, CU 26 din 09.02.2021

OBIECTIVUL

Înființare rețea de distribuție gaze naturale în A.D.I. de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale al localităților UAT Tătăruși,UAT Valea Seacă, UAT Vânători, UAT Lespezi, UAT Sirețel, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comunele: Tătăruși, Valea Seacă, Lespezi, Vânători, Sirețel; satele: Tătăruși-intravilan, Iorcani, Pietrosu, Uda, Vâlcica, Valea Seacă, Conțești, Topile, Vânători, Hârtoape, Gura Bădiliței, Vlădnicuț, Crivești, Lespezi, Buda, Dumbrava, Heci, Bursuc Deal, Bursuc Vale, Sirețel, Humosu, Satu Nou, Berezlogi, Slobozia - extravilan

NR. PROIECT

37/2020

FAZA      

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect ing. Rotaru Mihai, ing. Bercu Nicoleta

ASOCIAEREA S.C. EURODRUM COM S.R.L. -  S.C CALORIA S.R.L. CLUJ NAPOCA

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE AL LOCALITĂȚILOR UAT TĂTĂRUȘI,UAT VALEA SEACĂ, UAT VÂNĂTORI, UAT LESPEZI, UAT SIREȚEL, JUDEȚUL IAȘI PRIN PRIMAR NECHITA COSTEL

DECIZIA COMISIEI

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2564/02 09 2020, 740 din 25.03.2021,  C.U. 280 din 14.08.2019

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ + RLU – pentru introducerea în intravilan a suprafeței de 16379 mp în vederea construirii unor locuințe colective, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Ciurea, extravilan, NC 68265

NR. PROIECT

145/2019

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Ladislau Lăcătușu

B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

DURA IOAN

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

745 din 25.03.2021, CU 386 din 11.02.2020

OBIECTIVUL

Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj și grajd-magazie).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Octav Botez nr. 2, nr. cad. 134328

NR. PROIECT

0014/2021

FAZA      

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect Alexandru Oltean, arh. Sergiu Popa

S.C. PRODOMUS S.R.L., S.C. ARTEHNIS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03748     Şcoală (tip Spiru Haret), municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2

IS-II-m-B-03749     Casa Corpului Didactic,         municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2-A

DECIZIA COMISIEI

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3371 din 25.11.2020, 745 din 26.03.2021, CU 3395 din 19.10.2018

OBIECTIVUL

Întocimire PUZ – Construire locuință unifamilială pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Aluniș nr.53, NC 125956

NR. PROIECT

06/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

Arh. Hoblea Alin Enver, Arh. Gheorghiță Constanța Carmina

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

HRISTEA CLAUDIU MIREL ȘI HRISTEA CLAUDIA-MIRELA

Regim de protectie

IS-II-m-A-03940     Ansamblul Mănăstirii Galata, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

DECIZIA COMISIEI

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

746 din 26.03.2021, CU 1185 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar pe teren proprietate privată.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Elena Doamna nr. 61, nr. cad. 162156

NR. PROIECT

893/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

B.I.A. arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

POROȘNICU GIANINA VERA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

768 din 29.03.2021, CU 397 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Amenajări interioare și exterioare imobil C1 pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arh. G. M. Cantacuzino (fostă Crișan și strada Mitropoliei) nr. 4, nr. cad. 16281, 16281-C1/1

NR. PROIECT

08/2019

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect arh. Daniel Poiană, arh. Ungureanu Alexandru  – S.C. ATD PROIECT S.R.L.

Studiu istorico-arhitectural: Adina Grigorovschi - S.C. ARHISTIL S.R.L.

Expertiză tehnică: arh. Daniel Poiană, ing. Constantin Firtea, ing. Alexandru Graur -S.C. PROIECTARE EXPERTIZARE CONSOLIDARE S.R.L.

BENEFICIAR

MOVILĂ PETRU, NEAGU-MOVILĂ RALUCA ȘI AMĂRINEI VIOLETA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03766     Casă, municipiul IAŞI, Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03807     Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

DECIZIA COMISIEI

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

761 din 29.03.2021, CU 190 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Modificări aduse la pilonul publicitar: îmbrăcare în alucobond și mărirea dimensiunii suprafeței de afișaj.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 100, nr. cad. 120173

NR. PROIECT

225/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

B.I.A. Arh. Ivanciu Răzvan

S.C. ARIA-ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. WINK NETWORK S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03991     Beciul Fabricii de Bere, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

765 din 29.03.2021, CU 605 din 12.03.2020

OBIECTIVUL

Amplasare mobilier urban pe teren domeniu privat Municipiul Iași și amenajare pod în spațiu de locuit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Atanasie nr. 11, nr. cad. 131488-C1-U2

NR. PROIECT

033/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR     

șef proiect Monica Hoblea, arh. Mihael Furdu - S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, dr. ing. Paul Ciobanu

BENEFICIAR

TANCĂU GABRIEL ȘI TANCĂU DANIELA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04038     Casa prof. Ivanov (Casa savanţilor Petru Bogdan şi loan Petru Culianu), municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 13

IS-II-m-B-04039     Casa Leonescu, municipiul IAŞI            , Str. Sf. Atanasie 16

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

239 din 03.02.2021, 775 din 31.03.2021, CU 1455 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Refuncționalizare și reparații capitale la cinematograful Victoria.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Unirii nr.12, nr. cad. 147436-C1-U5

NR. PROIECT

39/ IUNIE 2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arhitectură: arh. Sergiu Ghizdovăț - S.C. ANTHEM STP S.R.L. IASI

Expertiză tehnică: ing. Dan Olaru - S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL IAȘI PRIN DELIA ROȘU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03714 Casa Veronica Micle, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 14

IS-II-m-B-03715 Casa Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-04078 Biserica "Naşterea Maicii Domnului”-Tălpălari, municipiul IAŞI, Str. Tălpălari 3

DECIZIA COMISIEI

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

271/08 02 2021,   534/ 05.03.2021,     CU 824 /25 03 2019 

OBIECTIVUL

construire imobil locuințe și spații comerciale confrom PUZ aprobat prin HCL nr. 151/31.05.2016

ADRESA

Iași strada Splai Bahlui nr. 15A

NR. PROIECT

213 /02 .2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

arh. Ovidiu M Murgu

SC CAD SRL

BENEFICIAR

SC EUROTECH SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-a-A-04076      Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-a-A-04076      Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2477/26 08 2020, 465/25.02.2021,  C.U. 2217 din 08.07.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Reactualizare Plan urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr.475/29.11.2017.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.27, CF 130404, 130402

NR. PROIECT

505/2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. FOREST HILLS GARDENS S.R.L. ȘI TERRAMOLD SOLUTIONS S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03976     Casa Anton Naum, azi grădiniţă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 25

IS-II-m-B-03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi“, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 29

DECIZIA COMISIEI

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

60 din 11.01.2021, 797 din 01.04.2021, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr.473/29.12.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A, nr. cad. 19498/1, 19498/1-C1

NR. PROIECT

3/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Tamara Manoilă - S.C. ARHI-AXA S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI Str. Cloşca 16

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1621/02.06.2020, 2641/ 08 09 2020, 2716 15 09 2020, 3563 din 12.12.2020, 792 din 01.04.2021, C.U. 1847/10.06.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajare și schimbare destinație din clădire din locuință în birouri și spații de învățământ  - construcție monument istoric COD LMI IS-II-m-B-03974

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr.21, nr. cad. 135130, 135130-C1

NR. PROIECT

16/2018-2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arhitectură: șef proiect arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Tamara Manoilă - S.C. ARHI – AXA S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Paul Filip Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba

Expertiza tehnică: expert tehnic MCC dr. ing. Szalontay Coloman Andrei

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-II-m-B-03974     Casă (Casa scriitorului Iacob Negruzzi), municipiul IAŞI, Str. Păcurari 21

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3391 din 26.11.2019, 61 din 11.01.2021, 799 din 01.04.2021, CU 2475 din 06.11.2020

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiuni mixte, parcare subterană conform PUZ aprobat prin HCL nr.89 din 28.02.2020.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Crișan nr.10, NC 141597

NR. PROIECT

11/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Serghei Musulbas Popovici - S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CNC INDUSTRY S.R.L. prin MIHAI IONUȚ CĂTĂLIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

DECIZIA COMISIEI

 

29

Nr.reg.DJC IASI/CU

 3319 din 18.11.2020, 811 din 02.04.2021,  CU 21 din 14.01.2020

OBIECTIVUL

PUZ: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de locuințe individuale, duplexuri înșiruite.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, NC 123844, 123828, 123827, 160716

NR. PROIECT

827/2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

IRIMIA IONUȚ ȘI SC.C. BETACONT INTERNATIONAL S.R.L.

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

844 din 04.04.2021, CU 652 din 18.03.2021

OBIECTIVUL

Modificare configurație L.E.A. în vederea eliberării amplasamentului adiacent imobil situat în Iași, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr.16, nr. cad. 155204, prin construire rețea electircă subterană (L.E.S.).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arh. G.M. Cantacuzino nr.16, nr. cad. 155204

NR. PROIECT

110/2021

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

șef proiect ing. Adrian Codrea, ing. Andrei Abalașei

S.C. ARAMIS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ARAMIS S.R.L. PENTRU MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

10/04.01.2021 ; 302/0902.2021, 823 din 04.04.2021,   CU2750/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr, 206, situat în Iași , aleea Vasile Alecsandri, subsol bloc Piața Unirii, nr, 8, nr. cad 123371

ADRESA

Iași, Aleea Vasile Alecsandri bl. 8, et. S, nr. cad 123371

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino- Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 8

IS-II-m-B-03704 Casa revistei "Viaţa Românească"municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 6

DECIZIA COMISIEI

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

11/04.01.2021 ; 300/09.02.2021 , 820 din 04.04.2021, CU2753/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 58, situat în Iași , Anastasie Panu nr.28,  nr. cad 146330, spațiu verde Biserica “SF. Nicolae Domnesc” – monument istoric

ADRESA

Iași, str. Anastasie Panu nr 28, nr. cad.146330

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă municipiul IAŞI Str. Panu Anastasie 65

DECIZIA COMISIEI

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

12/04.01.2021 ; 306/09.02.2021, 826 din 04.04.2021,  CU2755/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 302, situat în Iași , strada Anastasie Panu nr. 56, subsol B1, sc.A,et. S

ADRESA

Iași, strada Anastasie Panu nr 56, bl. B1, et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

13/04.01.2021 ; 289/0902.2021 , 838 din 04.04.2021, CU 2746/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 303,, situat în Iași , sreada Anastasie Panu nr. 46, subsol platformă aferentă clădire Hală Centrală, trecere din str. C. Negri către str. A. Panu

ADRESA

Iași,strada Anastasie Panu/str. Costache Negri nr. 46

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

14/04.01.2021 ; 316/09.02.2021, 836 din 04.04.2021,   CU 2748/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post alimentare subteran P.A. nr.3, situat în Iași , bd. Carol I, nr. 11, cad 152298, subsol Corp A Universitatea A. I.Cuza.

ADRESA

Iași, bulevardul Carol I nr. 11, et. S, nr. CF152298, nr. cad. 152298

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

DECIZIA COMISIEI

 

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

15/04.01.2021 ; 298/0902.2021, 818 din 04.04.2021,   CU 2757/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 381, situat în Iași , bd. Independenței nr. 22, subsol bloc Y2

ADRESA

Iași, bd Independenței nr. 22bl. Y2 et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

16/04.01.2021 ; 301/09.02.2021, 821 din 04.04.2021,   CU2750/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 238, situat în Iași , bd Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11-12, subsol clădire Casa Modei, nr. cad 122890

ADRESA

Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11-12nr. cad 122890

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

Nr.reg.DJC IASI/CU

17/04.01.2021 ; 308/09.02.2021,828 din 04.04.2021,   CU 2747/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 22, situat în Iași , bd.Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 14, trotuar în fața clădirii “Casa Nicodim” – monument istoric

ADRESA

Iași , bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-04067 Casa Nicodim municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 14

IS-II-m-A-04069.03 Palatul Mitropolitan municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 

DECIZIA COMISIEI

 

39.

Nr.reg.DJC IASI/CU

18/04.01.2021 ; 307/09.02.2021   CU 2766/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr, 214, situat în Iași , strada Costache Negri nr. 59, nr. cad 132423 subsol Prefectura Iași

ADRESA

Iași, strada Costache Negri nr. 59, nr. cad 132423

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

40.

Nr.reg.DJC IASI/CU

19/04.01.2021 ; 315/09.02.2021, 835 din 04.04.2021,  CU 2767/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post alimentare subteran P.A.. nr. 24, situat în Iași , str. Elena Doamna nr. 22, curte aferentă imobil, cu acces str. Bărboi și strada Adamachi

ADRESA

Iași, strada Elena Doamna /Bărboi nr. 22

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-a-B-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi municipiul IAŞI Stradela Bărboi 12 sec

DECIZIA COMISIEI

 

41.

Nr.reg.DJC IASI/CU

20/04.01.2021 ; 291/09.02.2021, 837 din 04.04.2021,  CU 2751/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 550, situat în Iași , str. Grigore Ureche nr. 2, subsol platformă lateral de bloc “6 Martie”

ADRESA

Iași, str. Grigore Ureche nr. 2, et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

42.

Nr.reg.DJC IASI/CU

21/04.01.2021 ; 299/09.02.2021, 819 din 04.04.2021,  CU 2762/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 382, situat în Iași , bd. Independeței nr. 40, subsol bloc Y6

ADRESA

Iași, bd Independenței nr. 40, bl. Y6, et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

Nr.reg.DJC IASI/CU

22/04.01.2021 ; 304/09.02.2021, 824 din 04.04.2021,   CU 2761/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 56, situat în Iași , strada Mănăstirea Dancu, nr. cad 143079-subsol clădire Teatrul Național  Vasile Alecsandri” Iași

ADRESA

Iași, str. Mănăstirea Dancu et. S, nr. cad. 143079

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  ,

IS-II-a-A-03735 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 18

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

44.

Nr.reg.DJC IASI/CU

23/04.01.2021 ; 303/09.02.2021, 823 din 04.04.2021,  CU 2764/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 14, situat în Iași, pasajul Mitocul Maicilor / Piața Unirii nr. 2, subsol bloc

ADRESA

Iași, pasajul Mitocul Maicilor/Piața Unirii nr. 2, et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04082 Biserica "Cuvioasa Paraschiva" - (Mitocul Maicilor) municipiul IAŞI Pasajul Trianon 1

DECIZIA COMISIEI

 

45.

Nr.reg.DJC IASI/CU

24/04.01.2021 ; 313/09.02.2021, 833 din 04.04.2021,  CU 2750/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 85, situat în Iași , strada Păcurari nr. 24, subsol bloc

ADRESA

Iași, strada Păcurari nr. 24, et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

46.

Nr.reg.DJC IASI/CU

25/04.01.2021 ; 310/09.02.2021, 830 din 04.04.2021,   CU 2760/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 262, situat în Iași , str. Stihi intersecție cu str. Sărărie, subsol bloc

ADRESA

Iași, str.Stihii cu Sărăriei, subsol

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

47.

Nr.reg.DJC IASI/CU

26/04.01.2021 ; 305/09.02.2021, 825 din 04.04.2021,  CU 2759/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 394, situat în Iași , str. Talpalari nr. 10, subsol bloc “Tarom”

ADRESA

Iași strada Talpalari nr. 10, bl. Tarom et. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-04078 Biserica "Naşterea MaiciiDomnului”-Tălpălari municipiul IAŞI Str. Tălpălari 3

DECIZIA COMISIEI

 

48.

Nr.reg.DJC IASI/CU

27/04.01.2021 ; 309/09.02.2021, 829 din 04.04.2021,  CU 2756/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 9, situat în Iași , strada Toma Cozma nr. 9, subsol bloc 8, sc. E

ADRESA

Iași, strada Toma Cozma nr. 9,  bl. 8, sc. E, et. S,

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 4

IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 3

DECIZIA COMISIEI

 

49.

Nr.reg.DJC IASI/CU

28/04.01.2021 ; 311/09.02.2021, 831 din 04.04.2021,   CU 2752/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post alimentare subteran P.A. nr. 46, situat în Iași , strada Vasile Alecsandri,  nr. 7, zonă spații verzi

ADRESA

Iași, strada Vasile Alecsandri nr. 7 ,  et. S,

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino- Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 8

IS-II-m-B-03704 Casa revistei "Viaţa Românească"municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 6

DECIZIA COMISIEI

 

50.

Nr.reg.DJC IASI/CU

29/04.01.2021 ; 314/09.02.2021, 834 din 04.04.2021,  CU2763/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 147, situat în Iași , strada Vasile Conta nr. 2, nr. cad 146938 – subsol clădire Ambulator de Specialitate al spitalului (fostă Policlinică nr. 1).

ADRESA

Iași, strada Vasile Conta nr. 2. st. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

51.

Nr.reg.DJC IASI/CU

31/04.01.2021 ; 312/09.02.2021, 832 din 04.04.2021,  CU 2758/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 2758, situat în Iași , aleea Vasile Conta  nr. 30, nr. cad 146043, subsol clădire Casa Studenților

ADRESA

Iași, strada Vasile Conta nr. 30, st. S

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA      

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR     

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

52.

Nr.reg.DJC IASI/CU

806 din 02.04.2021, CU 591 din 08.03.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă pe teren proprietate și desfacere elemente de sistematizare verticală, amenajări exterioare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iasi, strada Aurel Vlaicu nr.78, nr.cad.168591

NR. PROIECT

542-2

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR     

arh. Ana Maria Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090     Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

53.

Nr.reg.DJC IASI/CU

807 din 02.04.2021, CU 590 din 08.03.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă pe teren proprietate și desfacere elemente de sistematizare verticală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iasi, strada Aurel Vlaicu nr.78, nr.cad.168592

NR. PROIECT

542-1

FAZA      

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR     

arh. Ana Maria Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090     Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

54.

Nr.reg.DJC IASI/CU

221 din 01.02.2021, 808 din 02.04.2021, CU 150 din 06.03.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere teren din extravilan în intravilan, construire unitate de învățământ și centru multifincțional.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor, nr. cad. 70153, 70159

NR. PROIECT

67/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR     

arh. Sebastian Săvescu

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

BALAN MIHAI BOGDAN ȘI BALAN CRISTINA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

55.

Nr.reg.DJC IASI/CU

222 din 01.02.2021, 809 din 02.04.2021, CU 175 din 30.03.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere din extravilan în intravilan, construire de locuințe colective.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor, nr. cad. 70147

NR. PROIECT

68/2020

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PETRO GRUP S.R.L. PRIN MANDATAR CIOBANU MARIA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea MutăIS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea Mută

DECIZIA COMISIEI

 

56.

Nr.reg.DJC IASI/CU

842 din 04.04.2021, CU 340 din 11.02.2021

OBIECTIVUL

Demolare clădire de birouri și spații de depozitare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Areal Palas, Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1A, nr. cad. 140569

NR. PROIECT

3/2021

FAZA      

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Gheorghiță Cupșan

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS HOLDING S.R.L. PRIN CIOCAN RADU VASILE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

 

DECIZIA COMISIEI

 

57.

Nr.reg.DJC IASI/CU

265 din 05.02.2021, 843 din 04.04.2021,  CU 2603 din 07.08.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Construire birouri, locuințe colective, parcări subterane

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.26, nr. cad. 130825

NR. PROIECT

6/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arhitectură: dr. arh. Mihai Codreanu - S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

Studiu istoric: ist. dr. Sorin Iftimi

Studiu istorico-arheologic: Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03789     Casa Racoviţă (Micul Trianon) azi Centrul Cultural Francez, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 26

DECIZIA COMISIEI

 

 

58

Nr.reg.DJC IASI/CU

2652/09 09 2020, 3114/27.10.2020, 3589 din 23.12.2020,  815 din 04.04.2021, C.U. 1449 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, modificare și reabilitare C1, C2, C3 funcționalizare pod și modificare tip acoperiș C1, păstrând POT, Hmax. și aliniamente față de vecinătăți existente, refacere împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Pojărniciei nr.20, NC 161917

NR. PROIECT

02/2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arhitectură: arh. Corneliu Eduard Cozma - S.C. ARHICON S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: ing. Constiantin Firtea – S.C. RO DESIGN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

COZMA CORNELIU EDUARD

Regim de protectie

IS-II-a-B-04063      Ansamblul bisericii "Sf. Apostol Toma" şi "Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.01 Biserica "Sf. Apostol Toma şi Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.02 Casă parohială, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

DECIZIA COMISIEI

 

59

Nr.reg.DJC IASI/CU

3431 din 04.12.2020, 454 din 24.02.2021, 753 din 29.03.2021, CU 2468 din 24.07.2019

OBIECTIVUL

PUZ: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe unifamiliale, anexe și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 13052/4/9

NR. PROIECT

1/2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arhitectură – coordonator arh. Florin Dimitriu, arh. Ana Chiprian - B.I.A. ANA CHIPRIAN

Topografie – P.F.A. FRONEA A LOREDANA

BENEFICIAR

DÂSCĂ OVIDIU ȘI DÂSCĂ DIANA-CARINA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

60

Nr.reg.DJC IASI/CU

272/08 02 2021,  845 din 04.04.2021, CU 1210/25 05 2021

OBIECTIVUL

lucrări de consolidare, modificare reabilitare amenajare pod existent în spațiu de locuit , construire scaraă exterioară și amenajare pergolă

ADRESA

Iasi strada Vasile Conta nr. 30 A

NR. PROIECT

28/2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

arh. Ovidiu Murgu

SC CASA MINIMA SRL

BENEFICIAR

Pintilie Ovel

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03812 Casă municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 13 înc. sec. XX

IS-II-m-B-03813 Casa Brănişteanu municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 18 înc. sec. XX

IS-II-m-B-03814 Hotel Binder municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 23 a doua jum.sec. XIX

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28 înc. sec. XX

IS-II-m-B-03816 Casa Rolla municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 30

DECIZIA COMISIEI

 

61

Nr.reg.DJC IASI/CU

3381 din 26.11.2020, 846 din 04.04.2021, CU 67 din 09.03.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Plan dezvoltare locală - zonă de agrement Aroneanu

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu

NR. PROIECT

3/2019

FAZA      

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Ciolacu Dragoș, Arh. Bortaș Marius

AXA ATELIER DE ARHITECTURA, S.C. ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. ARONEANU PRIN PRIMAR BENONI MORUZI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului", sat ARONEANU; comuna ARONEANU               

IS-I-s-B-03648       Situl arheologic de la Rediu Aldei, punct "La Hârtop", sat REDIU ALDEI; comuna ARONEANU

IS-I-s-B-03667       Situl arheologic de la Şorogari, punct "La poligon", sat ŞOROGARI; comuna ARONEANU

IS-II-m-A-04098     Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

DECIZIA COMISIEI

 

62

Nr.reg.DJC IASI/CU

3070 din 21.10.2020, 65 din 11.01.2021, 847 din 04.04.2021, CU 3613 din 12.11.2019

OBIECTIVUL

Reparații capitale și extindere locuință.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Dr. Iacob Cihac nr. 24, NC 4518

NR. PROIECT

03.23/23.03.2020

FAZA      

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Arh. Nicolae-Marian Oprișan - S.C. SPARKS ARH S.R.L.

BENEFICIAR

BORȘ MIRCEA ȘI BORȘ ELENA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04040 Casa parohială a bisericii "Sf. Atanasie şi Chiril“, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril”, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 20

DECIZIA COMISIEI

 

63

Nr.reg.DJC IASI/CU

549/05.03.202, 848 din 04.04.2021,  CU 436/23.02.2021

OBIECTIVUL

amplasare panou publicitar tip rooftop backlit-amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiere

ADRESA

Iași Alexandru Lăpușneanu nr. 34 bl. Expres, scara A, CF 120730 NC 120730

NR. PROIECT

102/2021

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

ARH. Lăcătușu Ladislau

SC. ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

SC KARTEZIAN SRL prin Neagu Cătălin

Regim de protectie

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 22

 IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03964 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" municipiul IAŞI Str. Păcurari 4

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 2

 

DECIZIA COMISIEI

 

64

Nr.reg.DJC IASI/CU

551/03.2021, 849 din 04.04.2021,   CU 354/23.02.2021

OBIECTIVUL

amplasare panou publicitar tip rooftop backlit-amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiere

ADRESA

Iași Alexandru Lăpușneanu nr. 34 bl. Expres, scara B, CF 120730 NC 120730

NR. PROIECT

102/2021

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

ARH. Lăcătușu Ladislau

SC. ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

SC KARTEZIAN SRL prin Neagu Cătălin

Regim de protectie

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 22

 IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03964 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" municipiul IAŞI Str. Păcurari 4

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 2

 

DECIZIA COMISIEI

 

65

Nr.reg.DJC IASI/CU

500/02.03.2021,   850 din 04.04.2021,   CU 66/18.01.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect autorizat conform AC nr. 201/2019, recompartimentare locuințe, refacere fațade, volumetrii; demolare parțială construcție C1 de pe NC 131313

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lascăr Catargi / Sărărie nr. 58 / 155 A, nr. cad. 131314, 131314-C1

NR. PROIECT

29/2019, 30/2019

FAZA      

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

șef proiect arh. Ionel Corneliu Oancea, arh. Doina Zanfirescu

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

GĂBURICI MATEI ȘTEFAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03799 Casa Stoicescu – Mărculescu, municipiul IAŞI, Str. Catargiu Lascăr 58

DECIZIA COMISIEI

 

66

Nr.reg.DJC IASI/CU

3119/27.10.2020, 317 09 02 2021, 851 din 04.04.2021,  CU 1628/27.07.2020

OBIECTIVUL

PUZ -introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe

ADRESA

Iași, strada Moara de vânt nr. 193V CF 136478

NR. PROIECT

15/2019

FAZA      

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR     

arh. Dragoș Ciolacu

AXA Atelier de arhitectură

BENEFICIAR

Condurache Anca Elena

Regim de protectie

zona necercetată arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

67

Nr.reg.DJC IASI/CU

852 din 04.04.2021, CU 3424 din 16.10.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil cu functiuni mixte

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr.1A

NR. PROIECT

02/2019

faza      

P.U.Z. - CONSULTARE

proiectant

ELABORATOR     

Arh. Daniel Visan - S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. George Bilavschi, CS II - Institutul de Arheologie Iași

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei – S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA

Regim de protectie

 IS-II-m-B-04037 Casa Culianu

IS-II-m-B-04038 Casa prof Ivanov(Casa savantilor Petru Bogdan-Ioan Petru Culianu)

 

DECIZIA COMISIEI

 

68.

Nr.reg.DJC IASI/CU

853 din 05.04.2021, CU 4 din 18.11.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan și realizare investiție complexă în comuna Moșna, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Moșna

NR. PROIECT

472/DEC.2020

faza      

P.U.Z.

proiectant

ELABORATOR     

Arh. Elena Dimitriu

S.C. URBA SISTEM S.R.L.

BENEFICIAR

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II MOȘNA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03619       Fortificaţia de la Moşna, punct "Cetăţuia”, sat MOŞNA; comuna MOŞNA           

IS-II-m-B-04207     Biserica "Sf. Voievozi”, sat MOŞNA; comuna MOŞNA

DECIZIA COMISIEI

 

69.

Nr.reg.DJC IASI/CU

858 din 05.04.2021, CU 537 din 02.03.2021

OBIECTIVUL

Amenajare spații birouri, comerciale, servicii și funcțiuni diverse unității individuale indentificate cu NC 168194-C1-U3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Ghica Vodă nr.3A

NR. PROIECT

2/2021

faza      

D.T.A.C.

proiectant

ELABORATOR     

Arh. Gheorghiță Cupșan

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN CIOCAN RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03907      Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

DECIZIA COMISIEI

 

70.

Nr.reg.DJC IASI/CU

859 din 05.04.2021, CU 8 din 15.01.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcții existente C7, C17, C18, C19.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Radu Vodă nr.1

NR. PROIECT

186/2021

faza      

D.T.A.D.

proiectant

ELABORATOR     

Dr. arh. Sasu Ioan

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL - FRUMOASA

Regim de protectie

IS-II-a-A-04006      Ansamblul Mănăstirii Frumoasa,            municipiul IAŞI,       Str. Radu Vodă 1

IS-II-m-A-04006.01 Biserica "Sf. Voievozi”, municipiul IAŞI, Str. Radu Vodă 1

IS-II-m-A-04006.02 Palatul de pe Ziduri, municipiul IAŞI, Str. Radu Vodă 1

IS-II-m-A-04006.03 Ruinele palatului "Pentru Femei”, municipiul IAŞI, Str. Radu Vodă 1

IS-II-m-A-04006.04 Turn clopotniţă, municipiul IAŞI, Str. Radu Vodă 1

IS-II-m-A-04006.05 Zid de incintă, municipiul IAŞI, Str. Radu Vodă 1

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDETUL BACĂU

 

71.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

390/19.02.2021

Revenire cu completări cerute în ședința CZMI nr. 5-Iași din 09.03-15.03.2021

OBIECTIVUL

Desființare parțială locuință C 1; modernizare, supraetajare locuință C 1; împrejmuire teren (revenire și completări)

ADRESA

Str. Energiei, nr. 11, municipiul Bacău

NR. PROIECT

32/2020

FAZA      

D. T. A. D. – D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR     

S. C. DAILY PROJECT STUDIO S. R. L. BACĂU

Arh. Șerbănescu Radu

BENEFICIAR

Darie Laurențiu Mihai

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice, conf. conform P. U. G. municipiul Ba-

cău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

72.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

684/22.03.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă

ADRESA

Str. Mihai Eminescu, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

04/2021

FAZA      

D. T. A. D.

PROIECTANT

ELABORATOR     

Birou de arhitectură Lucian Cortez

Arh. Cortez Lucian

BENEFICIAR

Pârâianu Mădălin-Nicolae și Pârâianu Fica

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casa Arh. George Sterian, cod LMI: BC-II-m-A-00770, str. Mihai Eminescu, nr. 10, municipiul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

73.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

710/24.03.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, organizare a execuției lucrărilor

ADRESA

Str. Cuza Vodă, nr. 11 A, municipiul Bacău

NR. PROIECT

08/20

FAZA      

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR     

S. C. GELIMAN ARHITECTURA S. R. L.

Arh. Geliman A. V.

BENEFICIAR

Gavriliu Oana-Cristina și Gavriliu

Ciprian-Gheorghe

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice Fosta Școală Comercială, cod LMI:

 BC-II-m-B-00767, str. Cuza Vodă, nr. 1 și  Casa Rafailă, cod LMI: BC-II-m-B-00769,

str. Cuza Vodă, nr. 14 bis, municipiul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDETUL VASLUI

74

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

Revenire.

Completare: nr. 487 din  23.03.2021

OBIECTIVUL

PUZ SPATII PRESTARI SEVICII

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Republicii, nr. 101,

 jud Vaslui

NR. PROIECT

304/2017

FAZA      

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR     

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

CIORICI ANCA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Biserica “Sfintii Voievozi”, cod LMI VS-II-m-B-06759, Str. Sfintii Voievozi, nr. 2, municipiul Bârlad, datare: 1827-1840

DECIZIA COMISIEI

 

75

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

Revenire.

Completare: nr. 405 din 8.03.2021

OBIECTIVUL

PUZ SPATIU COMERCIAL

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Vasile Pârvan (Sterian Dumbravă), nr. 12, jud Vaslui

NR. PROIECT

702/2020

FAZA      

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC Evomaya Design SRL

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

SC INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Biserica “Sfantul Spiridon”si „Buna vestire”, cod LMI VS-II-m-B-06747, Str. Vasile Pârvan, nr. 6, municipiul Bârlad, datare: 1822-1825

DECIZIA COMISIEI

 

76

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

Revenire.

Completare: nr. 443 din 15.03.2021

OBIECTIVUL

MODIFICARE TEMA AC 374/10.12.2018

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Ana Ipătescu, nr. 7, jud Vaslui

NR. PROIECT

902/2020

FAZA      

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR     

SC Evomaya Design SRL

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

ZARĂ COSTEL ȘI

ZARĂ CRISTINA CORA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Casa Slobozeanu, azi Casa Brebu, cod LMI VS-II-m-B-06741, Str. Ana Ipatescu, nr. 4, municipiul Bârlad, datare: 1870

DECIZIA COMISIEI

 

77

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

423/11.03.2021

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE MORGĂ ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI

ADRESA

Mun. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.223, jud Vaslui

NR. PROIECT

312/2019

FAZA      

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

ELABORATOR     

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI

arh. Apostol Alexandrina

BENEFICIAR

SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§   Școala, azi Secția Pneumoftiziologie, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06712.02, Str. Ștefan cel Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

 

DECIZIA COMISIEI

 

78

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

541/1.04.2021

OBIECTIVUL

ANSAMBLUL BISERICII ” SF. GHEORGHE”  A BRESLEI ABAGERILOR DIN MUNICIPIUL BÂRLAD

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Popa Șapcă, nr. 11,  jud Vaslui

NR. PROIECT

-/ 2021

FAZA      

Schimbare grupa valorica din B în A a monumentului istoric

PROIECTANT

ELABORATOR     

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. Iasi

arh. Ioan Sasu

BENEFICIAR

PAROHIA SF. GHEORGHE

Regim de protectie

Ansamblu monument istoric:

§   Ansamblul bisericii "Sf. Gheorghe" a breslei abagerilor, cod LMI VS-II-a-B-06750, Str. Popa Şapcă 11, municipiul Bârlad, datare: sec. XIX

-           Biserica "Sf. Gheorghe", cod LMI VS-II-a-B-06750.01, datare 1817 – 1825

Turn de poartă și clopotniță, cod LMI VS-II-a-B-06750.02, datare 1856 - 1859

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

  C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa lunară în perioada 9 martie 2021 -15 martie 2021

opisul ședinței lunare de avizare a documentaţiilor (85) depuse la D.J.C. IASI (71), D.J.C. BACĂU (7)  ȘI D.J.C. VASLUI (7)

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5  :

 Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arhg. Neculai Bolohan

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

 

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

10/04.01.2021 ; 302/0902.2021   CU2750/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr, 206, situat în Iași , aleea Vasile Alecsandri, subsol bloc Piața Unirii, nr, 8, nr. cad 123371

ADRESA

Iași, Aleea Vasile Alecsandri bl. 8, et. S, nr. cad 123371

NR. PROIECT

20_PR_DE_168

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

ELABORATOR 

ing. Radu Cimpan

EXIMPROD GRUP SA BUZAU

BENEFICIAR

SC DELGAZ GRID SA TÂRGU MUREȘ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03703 Palatul Cantacuzino- Pașcanu - Primăria veche, azi Starea Civilă municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vsile 8

IS-II-m-B-03704 Casa revistei "Viaţa Românească"municipiul IAŞI Str. Alecsandri Vasile 6

DECIZIA COMISIEI

 AMÂNAT

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

11/04.01.2021 ; 300/09.02.2021   CU2753/04.12.2020

OBIECTIVUL

modernizare post transformare subteran P.T.S. nr. 58, situat în Iași , Anastasie Panu nr.28,  nr. cad 146330, spațiu verde Biserica “SF. Nicolae Domnesc” – monument istoric

ADRESA

Iași, str. Anastasie Panu nr 28, nr. cad.146330

NR. PROIECT