Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte


Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 pentru lunaseptembrie 2019:

mați, 17.09.2019, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana joi, 12 septembrie 2019, ora 9.00)

miercuri,  18.092019, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de 17.09.2019)

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29

(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( vineri 2 august 2019).

Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

 

secretar comisie director DJC Iasi Virgil Babii

secretar supleant consilier superior Bobi Apavaloaiei

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 17 septembrie 2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 17 septembrie 2019

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                    3. – arh. Andrei Cristina

                                    4. –  ing. SOVEJA Lucian

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

7. - Arh. ZUP Ana Maria

8. – arh. Codreanu Mihai Eugen

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina Racoveanu – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu Andrei

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

1.

OBIECTIVUL

intervenție de urgență pentru reparații învelitoare Castel Sturdza , monument istoric

ADRESA

județul Iași, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

PROIECT

INTERVENȚIE DE URGENȚĂ PENTRU REPARAȚII ÎNVELITOARE CASTEL STURDZA , MONUMENT ISTORIC

NR. PROIECT

2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

ELABORATOR 

SC Arc Design SRL

BENEFICIAR

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

1432 IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

Intervenții de restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

ADRESA

Mun. Iași, str. Păcurari, nr. 4.

PROIECT

Intervenții de restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

NR. PROIECT

97/2019

FAZA   

DALI

PROIECTANT

SC IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA

ELABORATOR 

Viorica Frunza, arh. Niels K. Auner, arh. Vlad Al. Safta, ing. Daniel D. Purdea, ing. Ermila Minda, ing. Adrian Banu, ing. Gabriela Savin, ing. Sergiu Ivan

BENEFICIAR

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03964 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", municipiul IAŞI, Str. Păcurari 4

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii și parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat-conf. PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008.

ADRESA

Iași, strada Bucșinescu; Smârdan; Ghica Vodă; intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37A, 88, FN, nr. cad. 151840, 156661

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ȘI PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT-CONF. PUD APROBAT CU HCL 238/26.05.2008.

NR. PROIECT

04/2017

faza   

D.T.A.C.+P. Th.

proiectant

Arh. Drișcu Mihai

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca; IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  1070 IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective, spații comerciale, birouri prin demolare construcții existente.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

NR. PROIECT

/06,2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Dr. Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCIANU ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

Modificare proiect aflat în curs de execuție conform AC nr. 9/06.01.2016 (Recompartimentări interioare și realizare acces spații subsol).

ADRESA

Mun. Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr.1, NC 139798, 139798-C1

PROIECT

MODIFICARE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE ÎN CURS DE EXECUȚIE – PROIECT CONSOLIDARE, RESTAURARE, MODIFICARE ȘI AMENAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ „CASA KIESER” IAȘI

NR. PROIECT

2/2019

FAZA   

D.T.A.C., P. TH.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu, Dr. arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR 

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. FAGI IMOBILIARE S.R.L. PRIN FRINCU GHEORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-20856 Casă municipiul IAŞI Str. 14 Decembrie 1989 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

6

OBIECTIVUL

Amenajare spații pentru învățământ (grădiniță, școală) și spații de închiriat pentru birouri în imobil existent.

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Sava nr.6, CF 124569, NC 6476/2 și 6476/1-C1

PROIECT

AMENAJARE SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (GRĂDINIȚĂ, ȘCOALĂ) ȘI SPAȚII DE ÎNCHIRIAT PENTRU BIROURI ÎN IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

45/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Cernescu Constantin

ELABORATOR 

S.C. ALSTECO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CON TED COMPANY S.R.L. REPREZENTANT BRÎNZĂ CORNEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04049 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Sava 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial autorizat cu AC nr. 981/26.09.2018 aflat în curs de execuție – Consolidare versant, construire parcare subterană și împrejmuire teren proprietate și teren concesionat – conf. PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna/stradela Albă, nr. 27 și 31/2

PROIECT

MODIFICARE PROIECT INIȚIAL AUTORIZAT CU AC NR. 981/26.09.2018 AFLAT ÎN CURS DE EXECUȚIE – CONSOLIDARE VERSANT, CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT – CONF. PUZ APROBAT CU HCL 320/30.06.2009

NR. PROIECT

13/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

Arh. Alexandru Popovici

ELABORATOR 

S.C. ARHAS PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L. PRIN DOMNUL ZĂMOȘTEANU CRISTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii

Domnului") municipiul IAŞI Stradela Alba 3

IS-II-m-B-03862 Casă municipiul IAŞI Str. Elena Doamna 33

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Împrejmuire și consolidare teren în vederea efectuării studiilor de specialitate.

ADRESA

mun. Iași, strada Elena Doamna/stradela Albă nr. 27 și 31/2

PROIECT

ÎMPREJMUIRE ȘI CONSOLIDARE TEREN ÎN VEDEREA EFECTUĂRII STUDIILOR DE SPECIALITATE.

NR. PROIECT

117/2017-AA1/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandru Popovici

ELABORATOR 

S.C. EXPROCONS GOSAV&CO, S.C. ARHAS PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L. PRIN DOMNUL ZĂMOȘTEANU CRISTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii

Domnului") municipiul IAŞI Stradela Alba 3

IS-II-m-B-03862 Casă municipiul IAŞI Str. Elena Doamna 33

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza   

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR 

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea MaiciiDomnului“

municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi” municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

10.

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajări interioare și exterioare, transformare pod în mansardă locuibilă la imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Sf. Atanasie nr.21, nr. cad. 407-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, REAMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ LA IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

40/2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Halciug Iuliana

ELABORATOR 

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

ZAHARIA IONELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04041 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril” municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04042 Casă municipiul IAŞI Str. Sf. Atanasie 22

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

OBIECTIVUL

Demolare imobil existent.

ADRESA

Iași, strada Vasile Stroescu nr.4, nr. cad. 142801, 142801-C1

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

32/2018

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ionel C. Oancea

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

OLĂRESCU GHEORGHE MIRCEA ȘI OLĂRESCU IOANNA MARIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

declasare parțială imobil C1 existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sărărie nr.155A, NC 131313

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL C1 EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

16/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ionel C. Oancea, Arh. Mihai Tarași

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

MATEI STEFAN GABURICI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03799 Casa Stoicescu – Mărculescu municipiul IAŞI Str. Catargiu Lascăr 58

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

OBIECTIVUL

declasare parțială imobil C2 identificat cu nr. cad. 142127-C2 existent pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Lascăr Catargi nr.58, NC 142127-C2

PROIECT

DEMOLARE IMOBIL C2 IDENTIFICAT CU NR. CAD. 142127-C2 EXISTENT PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

16/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ionel C. Oancea, Arh. Mihai Tarași

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

BĂDĂRĂU DANIELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03799 Casa Stoicescu – Mărculescu municipiul IAŞI Str. Catargiu Lascăr 58

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

14

OBIECTIVUL

PUZ-CP – Construire hotel 2-4 stele, alimentație publică, unitate medicală (ambulatoriu, imagistică, radioterapie), parcare, amenajare incintă, împrejmuire, racorduri utilități – pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Păcurari nr.95, nr. cad. 131983

PROIECT

PUZ-CP – CONSTRUIRE HOTEL 2-4 STELE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, UNITATE MEDICALĂ (AMBULATORIU, IMAGISTICĂ, RADIOTERAPIE), PARCARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI – PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

20/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR 

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S..R.L.

BENEFICIAR

S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere municipiul IAŞI Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Construire cămin studențesc conform PUZ aprobat cu HCL nr. 455/09.11.2017

ADRESA

Mun. Iași, str. Codrescu, nr. 6, CF 156413, NC 156413

PROIECT

Lot 3 - Construire cămin studențesc – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, str. Codrescu nr. 6, mun. Iași, jud. Iași.

NR. PROIECT

330/2018

FAZA   

SF

PROIECTANT

SC GRUPO SRL/SC NEO-CONS SRL

ELABORATOR 

Ing. Ileana Cristina Capatu, arh. Alexandra Gavrilescu

BENEFICIAR

Compania Națională de Investiții, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

16.OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Octav Botez nr.11, CF 129148

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

629/2018

faza   

PUZ CP

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DACORUM GRUP S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

17.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL nr.278/2018 – nr. cad. 125977, amenajare parcare – nr. cad. 155956, construire pod între nr. cad. 125977 și nr. cad. 155956, prin demolare construcții existente de pe terenul cu nr. cad. 125977.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, nr. cad. 125977, 155956

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.278/2018, AMENAJARE PARCARE,  CONSTRUIRE POD ÎNTRE N.C. 125977 ȘI N.C. 155956, PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

730/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. PRIN GALAN BRANZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Demolare imobile identificate cu numerele cadastrale 125977-C1, 125977-C2, 125977-C3

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10

PROIECT

DEMOLARE IMOBILE IDENTIFICATE CU NUMERELE CADASTRALE 125977-C1, 125977-C2, 125977-C3

NR. PROIECT

741/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-a-A-03806 Mănăstirea Cetăţuia municipiul IAŞI Str. Cetăţuia 1

IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz municipiul IAŞI Şos. Nicolina 5, pe o movilă la poalele

Dealului Nicolina

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

Organizare de șantier, studiu geotehnic, consolidare teren, supraveghere arheologică

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 64-66

PROIECT

ORGANIZARE DE ȘANTIER, STUDIU GEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN, SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ

NR. PROIECT

33/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR 

Ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04047 Casa - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, municipiul IAŞI,

 Str. Sf. Lazăr 76

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

Organizare de santier, studiugeotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu)

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu

PROIECT

ORGANIZARE DE SANTIER, STUDIUGEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN ZONA B (PERIMETRU DELIMITAT DE STR. SF. ANDREI, STR. TANASESCU, STR. BUZNEA, STR. IANCU BACALU)

NR. PROIECT

20/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

IULIUS REAL ESTATE SRL, IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR 

Arh. Gheorghiță Cupșan, ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

Reparații soclu gard și înlocuire plase metalice, împrejmuire corp C.

ADRESA

Mun. Iași, str. Costache Negruzzi nr.10

PROIECT

REPARAȚII SOCLU GARD ȘI ÎNLOCUIRE PLASE METALICE, ÎMPREJMUIRE CORP C.

NR. PROIECT

8.1/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ciprian Gălățanu

ELABORATOR 

S.C. ARHINGGAL PROJECTS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03912 Şcoală tip "Spiru Haret" municipiul IAŞI Str. Horia 10

DECIZIA COMISIEI

 

22

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice pe terenul aferent parcării TVR (fosta Romtelecom) aparținând Domeniului Privat al Municipiului Iași, în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Independenței

PROIECT

EMOVE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

ELABORATOR 

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice nr.8 – Spitalul dr. C. I. Parhon în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Carol I nr.50

PROIECT

EMOVE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

ELABORATOR 

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2 municipiul IAŞI Bd. Carol I 50

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Construire și dotare Centru de radioterapie pe teren concesionat conform HCL nr.217/30.05.2018.

ADRESA

Mun. Iași, strada Vasile Conta nr.2, NC 146939

PROIECT

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE RADIOTERAPIE PE TEREN CONCESIONAT CONFORM HCL NR.217/30.05.2018.

NR. PROIECT

78/30.07.2018

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Cobiliță Onofrei Ilinca

ELABORATOR 

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

Construire cămin studențesc conform PUZ aprobat cu HCL nr. 455/09.11.2017

ADRESA

Mun. Iași, str. Codrescu, nr. 6, CF 156413, NC 156413

PROIECT

Lot 3 - Construire cămin studențesc – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, str. Codrescu nr. 6, mun. Iași, jud. Iași.

NR. PROIECT

330/2018

FAZA   

SF

PROIECTANT

SC GRUPO SRL/SC NEO-CONS SRL

ELABORATOR 

Ing. Ileana Cristina Capatu, arh. Alexandra Gavrilescu

BENEFICIAR

Compania Națională de Investiții, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General Comuna Todirești, jud. Iași

ADRESA

Com Todirești, Jud. Iași

PROIECT

Plan Urbanistic General Comuna Todirești, jud. Iași

NR. PROIECT

1663/2018

FAZA   

PUG

PROIECTANT

SC URBA SISTEM SRL

ELABORATOR 

Arh. Elena Dimitriu, arhg. V. Cotiugă, istoric A. Ichim

BENEFICIAR

Comuna Todirești

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

27.

OBIECTIVUL

Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași

ADRESA

Str. Principală, sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași.

PROIECT

Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași

NR. PROIECT

45/2019

FAZA   

SF

PROIECTANT

SC MATEO-ACORD SRL

ELABORATOR 

Arh. Razvan Dobreanu

BENEFICIAR

Comuna Costuleni, reprezentata prin primar Dodan Mirică

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04134 Biserica "Sf. Nicolae” sat COSTULENI, comuna COSTULENI

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Lucrări zugrăveli și vopsitorii exterioare la imobilul Hotel Traian.

ADRESA

Mun. Iași, Piața Unirii nr.1

PROIECT

-

NR. PROIECT

-

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

-

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

S.C. BSR ESTATE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04084 Hotel Traian municipiul IAŞI Piaţa Unirii 1

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

Construire capela pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, stradela Paun nr. 2

PROIECT

Construire capela pe teren proprietate

NR. PROIECT

10/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

BIA NEGOIȚĂ BOGDAN MIRCEA

ELABORATOR 

Arh. Negoiță Bogdan

BENEFICIAR

Dumitriu V. Ioan

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-III-m-B-04277 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial,

municipiul IAŞI,  Şos. Bucium 86

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial existent și amplasare reclama. Amenajări cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Mun.Iași, str. Nicolau, nr. 1, 3

PROIECT

Amenajare spațiu comercial existent și amplasare reclama. Amenajări cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere

NR. PROIECT

37/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC EDEN SRL

ELABORATOR 

Arh. Monica E. Constantin

BENEFICIAR

SC PROFI ROM FOOD SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

DECIZIA COMISIEI

 

31.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Mr. Popescu Eremia, nr. 33-35

PROIECT

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate

NR. PROIECT

659/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

PSEUDO-CLASIC SRL

ELABORATOR 

Arh. A Hoblea

BENEFICIAR

SC TEOMALIS SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03860 Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13;

IS-II-m-B-03861 "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15.

DECIZIA COMISIEI

 

32.

OBIECTIVUL

Consolidare și mansardare imobil existent

ADRESA

Mun. Iași, str. Mizil, nr. 15

PROIECT

Consolidare și mansardare imobil existent

NR. PROIECT

8/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC COLIPROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. L. Gheorghițeanu

BENEFICIAR

BUTNARIU PETRU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03956 Biserica "Sf. Ioan cel Nou"-Nicoriţa, municipiul IAŞI Str. Nicoriţă 1

DECIZIA COMISIEI

 

33.

OBIECTIVUL

Amenajări interioare, schimbare invelitoare corp C1 și C2 și piscină exterioară descoperită – intrare în legalitate

ADRESA

Mun. Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 13

PROIECT

Amenajări interioare, schimbare invelitoare corp C1 și C2 și piscină exterioară descoperită – intrare în legalitate

NR. PROIECT

3/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC ATD PROIECT SRL

ELABORATOR 

Arh. Daniel Poiană

BENEFICIAR

Stratan Dan Iulian

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

IS-II-m-B-03796 Casa Petre Andrei, municipiul IAŞI Str. Catargiu Lascăr 29.

DECIZIA COMISIEI

 

34.

OBIECTIVUL

Amplasare modul prim ajutor

ADRESA

Mun. Iași, zona bisericii lipovenești

PROIECT

Amplasare modul prim ajutor

NR. PROIECT

0708/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC ANTIGONA INVEST SRL

ELABORATOR 

Arh. Alexandrina Apostol

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI Splaiul Stâng Bahlui 4

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu pentru birouri firmă.

ADRESA

Mun. Iași, strada Agatha Bârsescu nr.10, et. 1, ap.5, NC 149184-C1-U3

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU PENTRU BIROURI FIRMĂ.

NR. PROIECT

2/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. I. Halciug

ELABORATOR 

BIROU DE PROIECTARE – CRISTINA PRIMUS

BENEFICIAR

LUPU GABRIELA GIANINA PRIN MANDATAR LUPU DAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03731 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 10

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu pentru birouri firmă.

ADRESA

Mun. Iași, strada Agatha Bârsescu nr.11, et. P, ap.10-11, NC 135002-C1-U3, 135002-C1-U4

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU PENTRU BIROURI FIRMĂ.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. I. Halciug

ELABORATOR 

BIROU DE PROIECTARE – CRISTINA PRIMUS

BENEFICIAR

LUPU GABRIELA GIANINA PRIN MANDATAR LUPU DAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03732 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 11

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Terasă și Piscină

ADRESA

Sat Brătești, comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași

PROIECT

Construire Terasă și Piscină

NR. PROIECT

9/2018

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC EXPERT TOTAL CASA SRL

ELABORATOR 

Ing. Punguta Ionut; arh. Manolache Andrei

BENEFICIAR

CITIEA CRISTIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

OBIECTIVUL

PUD – Construire imobil locuință colectivă mică și spații cu destinație comerț și servicii pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sărărie nr.104, NC 125298

PROIECT

PUD – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ ȘI SPAȚII CU DESTINAȚIE COMERȚ ȘI SERVICII PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

217/2019

FAZA   

P.U.D.

PROIECTANT

Arh. Munteanu Ioan, Arh. Preda Sebastian

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, B.I.A. Arh. Preda Sebastian

BENEFICIAR

S.C. RESURS INVEST S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

39.

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare interioară, modificări ale fațadelor și transformare pod existent în spațiu de locuit

ADRESA

Mun. Iași, Fundac Gavriil Musicescu, nr. 5

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ, MODIFICĂRI ALE FAȚADELOR ȘI TRANSFORMARE POD EXISTENT ÎN SPAȚIU DE LOCUIT

NR. PROIECT

37/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC MEDIA PROJECTS SRL

ELABORATOR 

Arh. A. M. Săvescu

BENEFICIAR

CORLADE ANDREI ANDREI, CORLADE ANDREI MIHAELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

IS-II-m-B-03946 Casa Sion municipiul IAŞI Str. Muzicescu Gavril 9;

IS-II-m-B-03947 Casa Ghica municipiul IAŞI Str. Muzicescu Gavril 10;

IS-II-m-B-03948 Casă municipiul IAŞI Str. Muzicescu Gavril 12

DECIZIA COMISIEI

 

40.

OBIECTIVUL

Iluminat arhitectural Palatul Roset Roznovanu (înlocuire parțială rețea existentă).

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, CF 132430, NC 19510

PROIECT

INSTALAȚIE ILUMINAT ARHITECTURAL PALATUL ROZNOVANU

NR. PROIECT

FLS PR/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Bogdan Ștefan

ELABORATOR 

S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PRIN DIRECTOR PETRU TOMORUG

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu - Primăria Municipiului Iaşi, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

OBIECTIVUL

Extindere locuință existentă C1

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Uzinei, nr.21

PROIECT

EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ C1

NR. PROIECT

Nr. 8/2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT

SC ARHINOVA SRL

ELABORATOR 

Arh. Irina Nistor

BENEFICIAR

MEDVID MIRCEA LUCIAN, MEDVID GABRIELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

42.

OBIECTIVUL

Demolare clădire C1 identificată NC 10470-C1

ADRESA

Mun. Iași, str. Uzinei Varianta, nr. 14

PROIECT

Demolare clădire C1 identificată NC 10470-C1

NR. PROIECT

CIV-18-2019

FAZA   

DTOE, DTAD

PROIECTANT

SC INTO SRL

ELABORATOR 

Arh. Irina Nistor

BENEFICIAR

NOLAN MARIA, NOLAN WILLIAM JOHN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală pe teren proprietate, sistematizare și împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. Locotenent Stoicescu nr.6, CF 143543

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE, SISTEMATIZARE ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

172/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Răzvan Ivanciu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Răzvan Ivanciu

BENEFICIAR

PETREA CORNELIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

44.

OBIECTIVUL

Reparații capitale și consolidare zid de sprijin.

ADRESA

Municipiul Iași, NC AG307, AG310, AG311, CC304, C304/1, C305, C306, C308, C309

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE ȘI CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN.

NR. PROIECT

36551/03.04.2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Ioan Orhean

ELABORATOR 

S.C. PROEXROM S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

45.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan, construire zonă de dotări turistice.

ADRESA

județ Iași, comuna Grajduri,  extravilan, tarlaua 59, parcela A - 1525

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE ZONĂ DE DOTĂRI TURISTICE.

NR. PROIECT

42/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

RUSU ALEXANDRU ȘI RUSU VICTORIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Terenul se află în zona sitului arheologic cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea „La Cetate-Dealul Cetății”,  publicat în Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol.I, p.158, pct.XXX.6.A (6), ,  autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984

DECIZIA COMISIEI

 

46.

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren, lucrări de foraje, efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, amenajare construcție cu caracter provizoriu.

ADRESA

Mun. Iași, strada Trantomir nr.15, NC 160147, 160147-C1

PROIECT

ÎMPREJMUIRE TEREN, LUCRĂRI DE FORAJE, EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, AMENAJARE CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

47.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice, lucrări de amenajare.

ADRESA

Mun. Iași, strada Buznea, Tanasescu nr. 9/11, 16/18

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

48.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate C1 – Sc=82 mp (NC 130152-C1) și C1 – Sc=43 mp (NC 161531-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Buznea nr. 3, 5-7

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE C1 – SC=82 MP (NC 130152-C1) ȘI C1 – SC=43 MP (NC 161531-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

49.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei/Tei Ierarhi nr. 38/7, CF 158092, 157812, 153434

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

50.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1 (NC 158461-C1), C1 (NC 14105-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Iancu Bacalu nr.25-27

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1 (NC 158461-C1), C1 (NC 14105-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

51,

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă identificată NC 160697-C1-U1 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr. 32

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ IDENTIFICATĂ NC 160697-C1-U1 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.TO.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

52.

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă C1 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.36, NC 158523, 158523-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

53.

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă C1 (NC 142881-C1)

ADRESA

Mun. Iași, Fundac Pralea nr.4, NC 142881, 142881-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 (NC 142881-C1)

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AMBIANCE CONSULTING S.R.L. PRIN DOGARU CRISTINA PAULA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

54.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2, C3 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr. 31, NC 161458, 161458-C1/C2/C3

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

55.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate C1 – Sc=88 mp (NC 160037-C1) și C1 – Sc=129 mp (NC 162089-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, Fundac Tanasescu nr. 10/12/12A

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE C1 – SC=88 MP (NC 160037-C1) ȘI C1 – SC=129 MP (NC 162089-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GIURGIU ADRIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

56.

OBIECTIVUL

Demolare + împrejmuire teren, lucrări de foraje pentru efectuarea studiilor geotehnice, amenajare construcții cu caracter provizoriu.

ADRESA

Mun. Iași, strada Trantomir nr.22, NC 141168, 141168-C1, 141168-C2, 141251

PROIECT

DEMOLARE + ÎMPREJMUIRE TEREN, LUCRĂRI DE FORAJE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, AMENAJARE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

57.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2, C3, C4, C6, C7 și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Iancu Bacalu nr.17, NC 123214, 123214-C1/C2/C3/C4/C6/C7

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3, C4, C6, C7 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

58.

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente identificate C1 – Sc=82 mp (NC 130152-C1) și C1 – Sc=43 mp (NC 161531-C1) și construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Mun. Iași, strada Tanasescu nr. 8

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE IDENTIFICATE C1 – SC=82 MP (NC 130152-C1) ȘI C1 – SC=43 MP (NC 161531-C1) ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE, LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI NECESARE PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE ȘI ARHEOLOGICE, LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA ORGANIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR.

NR. PROIECT

/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Victor Terentiev

ELABORATOR 

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SAFIR REAL ESTATE S.R.L. PRIN AL SIBAI RADWAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

59.

OBIECTIVUL

Desființare construcții existente pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, strada Belvedere nr.12, NC 156425

PROIECT

DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

12/2019

FAZA   

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Roxana Ioan

ELABORATOR 

S.C. STUDIO CLOU S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

GALAN OVIDIU IONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

60.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, reabilitare funcțional și finisaje exterioare – locuință existentă. Modificare proiect autorizat cu A.C. nr.394/10.04.2018 aflat în curs de execuție.

ADRESA

Mun. Iași, str. Logofăt Tăutu (fostă Sulfinei) nr.16

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, REABILITARE FUNCȚIONAL ȘI FINISAJE EXTERIOARE – LOCUINȚĂ EXISTENTĂ. MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR.394/10.04.2018 AFLAT ÎN CURS DE EXECUȚIE.

NR. PROIECT

233/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Preda

ELABORATOR 

S.C. ATLANT STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BRUJBU MARIUS DANIEL ȘI BRUJBU ISABELLA CRISTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

61.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire prăznicar, altar de vară (construcție acoperită), lumânărar, pangar, anexe aferente bisericii – pe teren atribuit în folosință gratuită.

ADRESA

Mun. Iași, strada Păcurari nr.126, NC 146102

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE PRĂZNICAR, ALTAR DE VARĂ (CONSTRUCȚIE ACOPERITĂ), LUMÂNĂRAR, PANGAR, ANEXE AFERENTE BISERICII – PE TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ.

NR. PROIECT

17/2017

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

PAROHIA SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

62.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Construire locuințe colective de pe teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.75, NC 159879

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE DE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

38/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Angela Ioan

ELABORATOR 

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

IANCU SIMION ȘI IANCU DOINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL BACĂU

1.

OBIECTIVUL

ETAJARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ, MUNICIPIUL BACĂU (solicitare reanalizare)

ADRESA

Str. George Bacovia, nr. 9, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

ETAJARE ȘI EXTINDERE (S + P + 2) LOCUINȚĂ EXISTENTĂ (S + P + 1)

NR. PROIECT

30/2019

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

Șef proiect: Arh. C. Sofronea

ELABORATOR 

S. C. „BIOQUANT  3D” S. R. L. Bacău

BENEFICIAR

MAFTEI MIHAELA și BALAN IULIAN-ION

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecţie a monumentului istoric Casa  memorială „George Bacovia”,

str. George Bacovia, nr.13, municipiul Bacău, județul Bacău, cod LMI:

BC-IV-m-A-00930

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA OBIECTIVULUI SINAGOGĂ, MUNICIPIUL BACĂU (revenire și completări)

ADRESA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 5 bis., municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA OBIECTIVULUI SINAGOGĂ

NR. PROIECT

22/2017

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

S. C. VANEL EXIM S. R. L.

ELABORATOR 

Șef proiect: Arh. Theodor Anghel

BENEFICIAR

COMUNITATEA EVREILOR BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric Sinagogă, str. Ștefan cel Mare, nr. 5 bis., municipiul Bacău,

județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00784

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău

PROIECT

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA PUSTIANA, COM. PÂRJOL, JUD. BACĂU

NR. PROIECT

4/2018

FAZA   

D. T. A. C. + P. Th.

PROIECTANT

Șef proiect: Arh. Ovidiu Dorin Alexievici

ELABORATOR 

S. C. NORD-EST PROIECT S. R. L. IAȘI

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric Școală, azi Cămin cultural, sat Pustiana, comuna Pârjol,

județul Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00885

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII DE PATRIMONIU ȘI TRANSFORMAREA ACESTEIA ÎN MUZEU

ADRESA

Str. Zorilor, nr. 20, municipiul Moinești, județul Bacău

PROIECT

RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII DE PATRIMONIU ȘI TRANSFORMAREA ACESTEIA ÎN MUZEU

NR. PROIECT

5/2019

FAZA   

D. A. L. I.

PROIECTANT

Șef proiect: Arh. Theodor Anghel

ELABORATOR 

B. I. A. LILIANA BÂRGU

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MOINEȘTI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric Fosta Școală primară de băieți, azi Atelierul Școlii „Ștefan

Luchian”, str. Zorilor, nr. 20, municipiul Moinești, județul Bacău, cod LMI :

BC-II-m-B-00859

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL VASLUI

1.

OBIECTIVUL

RESTAURARE ȘI INTEGRARE TURISTICĂ MONUMENT ISTORIC BISERICA VOVIDENIA ȘI CUVIOASA PARASCHEVA

ADRESA

Mun. Bârlad, Str.Ștefan cel Mare, nr.1, jud. Vaslui

PROIECT

RESTAURARE ȘI INTEGRARE TURISTICĂ MONUMENT ISTORIC BISERICA VOVIDENIA ȘI CUVIOASA PARASCHEVA

NR. PROIECT

-/2019

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

ELABORATOR 

arh. Sasu Ioan

BENEFICIAR

 

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric:

§  Biserica Vovidenia și Cuvioasa Parascheva , cod LMI VS-II-m-B-06760, Str. Ștefan cel Mare nr. 1, municipiul Bârlad, datare: 1826, intervenții 1849

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

INTRARE ÎN LEGALITATE – DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI RECONSTRUIRE (CORP B), CONSOLIDARE, COMPARTIMENTARE POD EXISTENT, REFUNCȚIONALIZARE CAFENEA ȘI RESTAURARE ”CASA PALCU”

ADRESA

Mun. Huși, Str. G-ral Teleman, nr. 13, jud. Vaslui

PROIECT

INTRARE ÎN LEGALITATE – DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI RECONSTRUIRE (CORP B), CONSOLIDARE, COMPARTIMENTARE POD EXISTENT, REFUNCȚIONALIZARE CAFENEA ȘI RESTAURARE ”CASA PALCU”

NR. PROIECT

-/2019

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

ELABORATOR 

dr. arh. Sasu Ioan

BENEFICIAR