Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa din 3 iulie 2018

cu prilejul organizării şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse.

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5

Preşedinte :                           1. – Arh. Ciobănașu Cornel

Membri :                                2. – Arh. Gâlea Smaranda

                                                3. –  ing. Lucian Soveja

4.  arh Medaru Constantin

5. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

6. - Arh. Ana Maria ZUP

 

Arhitecţi şefi :                        7. – Arh. Ana Maria Tîrziu – Iaşi

8. – Arh. Daniela NEGULESCU – Vrancea

9. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

10.- Arh. Mărioara DUMITRESCU  - Galați

11. – Arh. Gheorghe STOINA – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu Rădvan

Arh. Ion-Daniel VIȘAN

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                                Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

 

Supleant secretar Bobi Apăvăloaei

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

 

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER – Elisabeta Iftemie

CONSULTANT SPECIALIST MONUMENTEISTORICE –

D.J.C. BACĂU

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magada Elena HUȚANU

D.J.C. GALAȚI

director -  Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ

CONSILIER – Marius MITROF

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC

D.J.C. VRANCEA

DIRECTOR – Traian NEGULESCU

CONSILIER – Maria BUNGHEZ

CONSILIER – Irina ADETU

CONSILIER – Artur GHINEA-DIMA

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

JUDETUL BACĂU

1.

OBIECTIVUL

EXTINDERE SPAȚIU ANEXĂ, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Str. Dumbrava Roșie, nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

EXTINDERE SPAȚIU ANEXĂ

NR. PROIECT

09/2018

faza  

D. T. A. C.

proiectant

S. C. LEF PROIECT S. R. L. , BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Cristian Lefter

BENEFICIAR

S. C. „ AGROINDUSTRIALA”  S. A. BACĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric: Casa Mircea Cancicov, înc.sec.XX, cod LMI: BC-II-m-B-00758

2.

 

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA STĂREȚIE P + 1, MĂNĂSTIREA BOGDANA, LOCALITATEA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Str. Principală, nr. 161, sat Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, judeţul Bacău

PROIECT

ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA STĂREȚIE P + 1

NR. PROIECT

01/2017

faza  

D. T. A. C. – P. TH.

proiectant

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ VRÂNCEANU V. VASILE – BACĂU

ELABORATOR

Şef proiect: Arh. Moldoveanu Maria

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA BOGDANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Monument istoric:

Ansamblul Mănăstirii Bogdana, secolul XVII-XIX, cod LMI: BC-II-a-B-00794

3.

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE BISERICĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ ȘI CLOPOTNIȚĂ ÎN SAT GÂȘTENI, COMUNA RĂCĂCIUNI, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Gâșteni, comuna Răcăciuni, județul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE BISERICĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ ȘI CLOPOTNIȚĂ ÎN SAT GÂȘTENI, COMUNA RĂCĂCIUNI, JUDEȚUL BACĂU

NR. PROIECT

90/2017

faza  

D. T. A. C.

proiectant

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Şef proiect: Arh. Sorin Colac

BENEFICIAR

PAROHIA ORTODOXĂ GÂȘTENI, COMUNA RĂCĂCIUNI, JUDEȚUL BACĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 1803-1808, cod LMI: BC-II-m-B-00839

4.

 

OBIECTIVUL

RAPORT DE SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ, cu propunerea eliberării certificatului de descărcare arheologică

ADRESA

Str. Ionița Sandu Sturza, nr. 35, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ  ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT

261/12.02.2018

faza  

Documentație

proiectant

Complexul Muzeal Iulian Antonescu”,Bacau

ELABORATOR

arheolog Dr.Istina Elena-Lacrămioara

BENEFICIAR

NIȚA VASILE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

„Casa”,  cod LMI: BC-II-m-B-00782

 


5

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ 3 GRUPE ,SAT MĂGURA, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Strada Principală ,sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ 3 GRUPE

NR. PROIECT

24/2017

faza  

D. T. A. C.

proiectant

Şef proiect: Arh. Marian Cătuneanu

ELABORATOR

S.C.PRODOMUS  S.R.L. , BACĂU

BENEFICIAR

COMUNA MĂGURA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

Școala Emil Brăescu 1908-1910, cod LMI: BC-II-m-B-00855

6

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ  INDIVIDUALĂ  ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

ADRESA

Str. Ionița Sandu Sturza, nr. 31-33, municipiul Bacău, județul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ (Sp+P+E) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT

152/2018

faza  

D. T. A. C.

proiectant

S. C. ARHIS DESIGN S. R. L. , SUCEAVA

ELABORATOR

Şef proiect: Arh. Elena Hison

BENEFICIAR

SPRIANU ALEXANDRA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

„Casa”,  cod LMI: BC-II-m-B-00782

7.

 

OBIECTIVUL

PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA CENTRALĂ  SAT CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

Sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău

PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA CENTRALĂ SAT CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU

NR. PROIECT

14/2018

faza  

Documentație obținere aviz

proiectant

S. C. LEF PROIECT S. R. L. , BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Cristian Lefter

BENEFICIAR

COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecţie a monumentului istoric:

Școala ,1912, cod LMI: BC-II-m-B-00807

8

 

OBIECTIVUL

FIȘA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTULUI ISTORIC Conacul Leon Furnuraki, cod LMI: BC-II-m-B-00887

ADRESA

sat Răcăciuni, comuna Răcăciuni

PROIECT

FIȘA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTULUI ISTORIC Conacul Leon Furnuraki, cod LMI: BC-II-m-B-00887

NR. PROIECT

232/2017

faza  

FAI

proiectant

Expert al Ministerului Culturii MOLDOVEANU MARIA

ELABORATOR

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BACĂU

BENEFICIAR

VASILE BUSUIOC, COSTEL BUSUIOC

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Conacul Leon Furnuraki, cod LMI: BC-II-m-B-00887

 


JUDETUL GALAȚI

1.

 

OBIECTIVUL

 

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza  

 

proiectant

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

 

JUDETUL VASLUI

1.

OBIECTIVUL

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA

DELESTI, JUDETUL VASLUI.

ADRESA

Comuna Delești, Localitatea Mănăstirea, jud Vaslui

PROIECT

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA DELESTI, JUDETUL VASLUI.

NR. PROIECT

924/2017.

faza  

S.F.

proiectant

S.C. PARTENER CONSTRUCT S.R.L.

ELABORATOR

ing. Pelin Ciprian

BENEFICIAR

COMUNA DELESTI, JUDETUL VASLUI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit Hârsova „Sf. Nicolae”, cod LMI VS-II-m-A-06855, sat Mânăstirea; comuna Delești, 1756

2

 

OBIECTIVUL

MODERNIZARE DC DIN DJ244/E - VALEA LUI BOSIE, STRADA SECUNDARĂ DE LA LOC. POPA VASILE LA LIMITA EXTRAVILAN SPRE HUȘI, COMUNA TĂTĂRĂNI, JUDEȚUL VASLUI

ADRESA

Comuna Tătărani, Sat Valea lui Bosie- intravilan și extravilan, judetul Vaslui

PROIECT

MODERNIZARE DC DIN DJ244/E - VALEA LUI BOSIE, STRADA SECUNDARĂ DE LA LOC. POPA VASILE LA LIMITA EXTRAVILAN SPRE HUȘI, COMUNA TĂTĂRĂNI, JUDEȚUL VASLUI

NR. PROIECT

02/ 2018

faza  

D.T.A.D.

proiectant

SC  I&G ROAD PROJECT SRL

ELABORATOR

ing.  Razvan Gimiga

BENEFICIAR

COMUNA TĂTĂRĂNI, JUDEŢUL VASLUI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, cod LMI VS-II-m-B-06892, sat Valea lui Bosie; comuna Tătărăni, 1806-1807

3

 

OBIECTIVUL

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU

ADRESA

Municipiul Bârlad, str. Ana Ipătescu, nr. 7,, jud. Vaslui

PROIECT

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU

NR. PROIECT

100/ 2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. PLATINIT VASLUI S.R.L.

ELABORATOR

arh. Iftode Alexandra-Daniela

BENEFICIAR

Comănescu Viorel și Comănescu Doinița Violeta

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Ansamblul bisericii „Sf. Gheorghe” a breslei abagerilor, cod LMI VS-II-a-B-06750, Str. Popa Șapcă 11, municipiul Bârlad, sec. XIX;

§  Casa Slobozeanu, azi Casa Brebu, cod LMI VS-II-m-B-06741, Str. Ipătescu Ana 4, municipiul Bârlad, 1870

 

4.

 

OBIECTIVUL

INLOCUIRE INVELITOARE

ADRESA

Sat Mălușteni, Comuna Mălușteni, jud. Vaslui

PROIECT

INLOCUIRE INVELITOARE

NR. PROIECT

-

faza  

-

proiectant

-

ELABORATOR

-

BENEFICIAR

PAROHIA MĂLUȘTENI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Monument istoric:

§  Biserica de lemn „Sf. Nicolae” și „Sf. Dumitru”, cod LMI VS-II-m-B-06854, sat Mălușteni; comuna Mălușteni, 1814, refaceri 1895

5.

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU

ADRESA

Municipiul Bârlad, str. Mihail Sadoveanu, nr. 3, jud. Vaslui

PROIECT

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU

NR. PROIECT

79/ 2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. PLATINIT VASLUI S.R.L.

ELABORATOR

arh. Iftode Alexandra-Daniela

BENEFICIAR

Stan Daniela Mihaela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor istorice;

§  Ansamblul bisericii „Sf. Gheorghe” a breslei abagerilor cod LMI VS-II-a-B-06750, Str. Popa Șapcă 11, municipiul Bârlad, sec. XIX

6.

 

OBIECTIVUL

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII, CORP A, BÎRZEŞTI, COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUD. VASLUI – CONSOLIDARE, EXTINDERE SI DOTARE

ADRESA

Comuna Ștefan cel Mare, Sat Bîrzești, jud. Vaslui

PROIECT

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII, CORP A, BÎRZEŞTI, COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUD. VASLUI – CONSOLIDARE, EXTINDERE SI DOTARE

NR. PROIECT

245/ 2017

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. CIVIL PROIECT S.R.L. VASLUI

ELABORATOR

arh. Tîrîlă Daniel

BENEFICIAR

COMUNA ŞTEFAN CEL MARE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, cod LMI VS-II-m-B-06763, sat Bârzești; comuna Ștefan cel Mare, 1845-1847

7.

 

OBIECTIVUL

PLAN URBANISTIC ZONAL – ANSAMBLU REZIDENTIAL CU PARTER COMERCIAL, BIROURI LA ETAJ 1 SI PARCARE SUBTERANA S+P+6E

ADRESA

Mun. Vaslui, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 16-18 jud. Vaslui

PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL – ANSAMBLU REZIDENTIAL CU PARTER COMERCIAL, BIROURI LA ETAJ 1 SI PARCARE SUBTERANA S+P+6E

NR. PROIECT

583/ 2018

faza  

PUZ

proiectant

S.C. COMPANIA EMO SRL VASLUI

ELABORATOR

arh. Irinel Copacinschi

BENEFICIAR

SC CIFOAM SRL VASLUI

SC CIBUREP AUTO SRL VASLUI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric; Casa Peride, azi sediul PSD , cod LMI VS-II-m-B-06706, str. Ștefan cel Mare 55, Municipiul Vaslui, sf. Sec. XIX- inc. sec. XX; Casa Popescu, azi Centrul Militar Judetean Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06707, str. Ștefan cel Mare 57, Municipiul Vaslui, 1891.

8.

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINŢE P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN

ADRESA

Municipiul Bârlad, Str. Mihai Eminescu, nr. 46, jud. Vaslui

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢE P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT

403/  2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

ELABORATOR

arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

Halapciuc Emil și Halapciuc Elena

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric

§  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), cod LMI VS-II-m-B-06725, Str. Eminescu Mihai 1, mun. Bârlad , 1957-1959.

9

 

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE CORP C2 ȘI C3 LA SEDIUL JUDECĂTORIEI VASLUI

ADRESA

Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr. 13, jud. Vaslui

PROIECT

DESFIINȚARE CORP C2 ȘI C3 LA SEDIL JUDECĂTORIEI VASLUI

NR. PROIECT

267/  2018

faza  

D.T.A.D.

proiectant

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

ELABORATOR

arh. Corneliu Ciobănașu

BENEFICIAR

TRIBUNALUL VASLUI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric

§  Palatul Justiției, azi Judecătoria Vaslui , cod LMI VS-II-m-B-06692, Str. Badea Romeo, ing. 13, mun. Vaslui , 1891

10.

 

OBIECTIVUL

INFIINȚARE PIAȚA AGROALIMENTARĂ sat MICLEȘTI, com. MICLEȘTI, jud. Vaslui

ADRESA

sat MICLEȘTI, com. MICLEȘTI, jud. Vaslui

PROIECT

INFIINȚARE PIAȚA AGROALIMENTARĂ sat MICLEȘTI, com. MICLEȘTI, jud. Vaslui

NR. PROIECT

A 1551/  2018

faza  

D.T.A.D.

proiectant

SC ANDERSSEN SRL

ELABORATOR

SC ANDERSSEN SRL

BENEFICIAR

Primăria comunei Miclești

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului istoric

§  Biserica Sf. Nicolae, cod. VS-II-m-B-06857

11.

 

OBIECTIVUL

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LOCAL AL COMUNEI VETRIȘOAIA

ADRESA

Comuna Vetrișoaia

PROIECT

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LOCAL AL COMUNEI VETRIȘOAIA

NR. PROIECT

109/  2015

faza  

PUG

proiectant

S.C. CASSSIOPEIA ARHITECT S.R.L.

ELABORATOR

arh. Mariana Toma

BENEFICIAR

Comuna Vetrișoaia

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

§  Biserica de lemn și valatuci Sf. Voievozi , cod LMI VS-II-m-B-06895

 

12.

 

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE CORPURI C3 C4 C5 C6

ADRESA

Str. Nicolae Balcescu nr. 6 Bârlad, jud. Vaslui

PROIECT

DESFIINȚARE CORPURI C3 C4 C5 C6

NR. PROIECT

10/  2018

faza  

TDAT

proiectant

S.C. MaTeo Arhitect Desing S.R.L.

ELABORATOR

arh. Daniel Cornel Amaricuței

BENEFICIAR

Sc. Nr. 1 Iorgu Radu Bârlad

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

§  Liceul de fete Iorgu Radu, cod LMI VS-II-m-B 06719

(Scoala cu clasela I-VII, Iorgu Radu)

 

13.

 

OBIECTIVUL

INLOCUIRE INVELITOARE CASA PAROHIALA CORP C5

ADRESA

Municipiul Bârlad, str. Popa Sapca, nr. 11- 11bis, jud. Vaslui

PROIECT

INLOCUIRE INVELITOARE LA CASA PAROHIALA A BISERICII SF. GHEORGHE

NR. PROIECT

81/ 2018

faza  

D.T.A.C.

proiectant

S.C. PLATINIT VASLUI S.R.L.

ELABORATOR

arh. Iftode Alexandra-Daniela

BENEFICIAR

PAROHIA SF. GHEORGHE

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a ansamblului- monument istoric:

§  Ansamblul bisericii „Sf. Gheorghe” a breslei abagerilor, cod LMI VS-II-a-B-06750, Str. Popa Șapcă 11, municipiul Bârlad, sec. XIX

 

JUDETUL VRANCEA

1.

OBIECTIVUL

Construire birouri – punct de lucru firmă

ADRESA

Focșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 23

PROIECT

Construire birouri – punct de lucru firmă

NR. PROIECT

07/2018

faza  

DTAC

proiectant

I.I. MIRON FLORIN; SC GLOBAL PROIECT SRL; ARH. COSMIN NEDELCU

ELABORATOR

I.I. MIRON FLORIN; SC GLOBAL PROIECT SRL; ARH. COSMIN NEDELCU

BENEFICIAR

SC ARENA COM SRL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: cod LMI VN-IV-s-B-06590, Cimitir evreiesc; cod LMI VN-II-m-B-06401, Casă

 

2.

 

OBIECTIVUL

Înlocuire învelitoare, păstrând forma și structura acoperișului

ADRESA

Focșani, str. Constantin D. Gherea, nr. 27

PROIECT

Înlocuire învelitoare, păstrând forma și structura acoperișului

NR. PROIECT

07/2018

faza  

DTAC

proiectant

SC QUADSTIL CONSTRUCTION SRL; SC ARHITECTURA SRL; ARH. DAN TINCU

ELABORATOR

SC QUADSTIL CONSTRUCTION SRL; SC ARHITECTURA SRL; ARH. DAN TINCU

BENEFICIAR

GAGIU FLORIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: cod LMI VN-IV-s-B-06590, Cimitir evreiesc; cod LMI VN-II-m-B-06401, Casă; cod LMI VN-II-m-B-06480, Casă

3.

 

OBIECTIVUL

Amenajare magazin industrial și schimbare tâmplărie exterioară

ADRESA

Focșani, bd. Gării, nr. 18

PROIECT

Amenajare magazin industrial și schimbare tâmplărie exterioară

NR. PROIECT

17/2018

faza  

Avize/DTAC

proiectant

SC COM POLEMIC SRL; ARH. SIMONA ȘERBAN

ELABORATOR

SC COM POLEMIC SRL; ARH. SIMONA ȘERBAN

BENEFICIAR

MUSTEA ȘERBAN IONEL și MARCELA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”, cod LMI VN-II-m-B-06435, ”Casa Longinescu”, cod LMI VN-II-m-B-06434, ”Casa Damian”, cod LMI VN-II-m-B-06433, ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, ”Casa Ștefănescu”, cod LMI VN-II-m-B-06431

 

4.

 

OBIECTIVUL

Amplasare construcție mobilă în suprafață de 19 mp – construcție cu caracter provizoriu până la reglementarea zonei printr-o documentație de urbanism legal aprobată; împrejmuire teren cu plasă și spalieri

ADRESA

Focșani, str. Cotești, nr. 12

PROIECT

Amplasare construcție mobilă în suprafață de 19 mp – construcție cu caracter provizoriu până la reglementarea zonei printr-o documentație de urbanism legal aprobată; împrejmuire teren cu plasă și spalieri

NR. PROIECT

13/2018

faza  

PAC

proiectant

SC ALMA CONSULTING SRL; ARH. DAN TINCU

ELABORATOR

SC ALMA CONSULTING SRL; ARH. DAN TINCU

BENEFICIAR

SÎRZEA GEORGIAN MIHAIL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: Sf. Nicolae-Vechi, cod LMI VN-II-m-A-06411;

5.

 

OBIECTIVUL

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei municipiului Focșani

ADRESA

str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 BIS

PROIECT

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei municipiului Focșani

NR. PROIECT

22942/2018

faza  

DALI

proiectant

SC GREEN BUSINESS SRL; ARH. CRISTIAN VIZDEI; ING. IONEL BELGUN

ELABORATOR

SC GREEN BUSINESS SRL; ARH. CRISTIAN VIZDEI; ING. IONEL BELGUN

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI prin PRIMAR CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: ”Ansamblul Piața Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487; ”Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, cod LMI VN-II-m-A-06489; ”Ateneul Popular”, cod LMI VN-II-m-B-06488

 

6.

 

OBIECTIVUL

Schimbare destinație corp C1 din spălătorie în locuință și remodelare fațadă

ADRESA

Focșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1

PROIECT

Schimbare destinație corp C1 din spălătorie în locuință și remodelare fațadă

NR. PROIECT

8/2018

faza  

DTAC

proiectant

SC OSTARHISEB SRL; ARH. DAN TINCU

ELABORATOR

SC OSTARHISEB SRL; ARH. DAN TINCU

BENEFICIAR

CÎRJAN DANIEL CĂTĂLIN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: Casa dr. Saideman, cod LMI VN-II-m-B-06482; Casa Ferhat, cod LMI VN-II-m-B-06457; Casa dr. Boiu, cod LMI VN-II-m-B-06463; Casă, cod LMI VN-II-m-B-06483

 

7.

 

OBIECTIVUL

Construire casă parohială

ADRESA

Sat Cîndești, comuna Dumbrăveni

PROIECT

Construire casă parohială

NR. PROIECT

12/2018

faza  

DTAC

proiectant

SC CONINSTA PROIECT SRL; ARH. SIMONA ȘERBAN

ELABORATOR

SC CONINSTA PROIECT SRL; ARH. SIMONA ȘERBAN

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA RECEA prin STAREȚA RUSAN LUMINIȚA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului: Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a fostului Schit Recea, cod LMI VN-II-m-B-06501

8.

 

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General

ADRESA

Comuna Cimpineanca

PROIECT

Reactualizare PUG

NR. PROIECT

Nr. 82/2016

faza  

PUG

proiectant

SC ARHIPLUS SRL Focsani

SC GENESIS SRL Iasi

ELABORATOR

Arh. Urb. Olaru Dimitrie

Arh. GALEA SMARANDITA GABRIELA

BENEFICIAR

Primaria Comunei Cimpineanca

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Monumente istorice: VN-II-m-B-06510, Biserica „Sf. Voievozi”, sat Cîmpineanca; VN-IV-m-B-06615, Monumentul Eroilor (1916 - 1918), sat Cîmpineanca, VN-IV-m-B-06622, Monumentul Eroilor (1916 - 1918), sat Floreşti.

9.

 

OBIECTIVUL

Amplasare căsuță din lemn spațiu comercial - gogoșerie

ADRESA

Piața Unirii, Focșani

PROIECT

Amplasare căsuță din lemn spațiu comercial - gogoșerie

NR. PROIECT

32/2018

faza  

DTAC

proiectant

SC PAN CONSTRUCT SRL; ARH. DAN TINCU

ELABORATOR

SC PAN CONSTRUCT SRL; ARH. DAN TINCU

BENEFICIAR

SC GEOMAST PATYS SRL prin BUZDRUG MĂDĂLINA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentelor: ”Ansamblul Piața Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487; ”Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, cod LMI VN-II-m-A-06489; ”Ateneul Popular”, cod LMI VN-II-m-B-06488

10.

 

OBIECTIVUL

Construire lumânărar – construcție provizorie, la Biserica Nașterea Maicii Domnului

ADRESA

Oraș Odobești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5

PROIECT

Construire lumânărar – construcție provizorie, la Biserica Nașterea Maicii Domnului

NR. PROIECT

8/2018

faza  

PAC

proiectant

SC EDIFICIA PROCONS SRL; ARH. DAN TINCU

ELABORATOR

SC EDIFICIA PROCONS SRL; ARH. DAN TINCU

BENEFICIAR

PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI prin PREOT LEU GHEORGHIȚĂ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

În zona de protecție a monumentului: cod LMI VN-II-m-A-06540, Biserica Nașterea Maicii Domnului

11.

 

OBIECTIVUL

”Reparații interioare și exterioare, înlocuire învelitoare, jgheaburi și burlane, refacere fațadă, igienizare spații interioare și construire foișor”

ADRESA

Mun. Focșani, strada Ștefan cel Mare, nr. 18, jud. Vrancea

PROIECT

Reparații interioare și exterioare, înlocuire învelitoare, jgheaburi și burlane, refacere fațadă, igienizare spații interioare și construire foișor

NR. PROIECT

 

faza  

DTAC

proiectant

SC ARHICON BUILDING SRL

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

Pârvu Mirela

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Intervenție la mnumentul istoric cod LMI VN-II-m-B-06470 Casa Tomescu (Schmoll) – mun. Focșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 18, jud. Vrancea

 

 

 

 

 

 


judeţul Iaşi

1.

OBIECTIVUL

Montare parchet peste podea existentă - Biserica "Sf. Paraschiva de sus”

ADRESA

Iași strada Păcurari nr.6

PROIECT

MONTARE PARCHET PESTE PODEA EXISTENTĂ - BISERICA "SF. PARASCHIVA DE SUS”

NR. PROIECT

2018

faza     

D.T.A.C.

proiectant

-

ELABORATOR    

Parohia "Sf. Paraschiva de sus”

BENEFICIAR

Parohia "Sf. Paraschiva de sus”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1152 IS-II-m-B-03965 Biserica "Sf. Paraschiva de Sus” municipiul IAŞI Str. Păcurari 6

2.

 

OBIECTIVUL

Cerere de clasare Biserica „Sf Apostol Andrei”

ADRESA

Iași strada Sf Andrei nr. 3

PROIECT

Cerere de clasare Biserica „Sf Apostol Andrei”

NR. PROIECT

2018

faza     

Cerere de clasare

proiectant

-

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

Parohia Bisericii „Sf Apostol Andrei”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

3

 

OBIECTIVUL

Casa Nicodim

ADRESA

 

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

faza     

 

proiectant

 

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1262 IS-II-m-B-04067 Casa Nicodim municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 14

4,

 

OBIECTIVUL

Lucrări de extindere a capacității de răcire pentru sala de echipamente de rețea și servere (DATA CENTER) CORP A MONUMENT ISTORIC COD LMI IS-m-B-03783 (amplaare ciller în curtea interioară) expirare certicat de urbanism

ADRESA

Iași bld CarolI nr. 11

PROIECT

LUCRĂRI DE EXTINDERE A CAPACITĂȚII DE RĂCIRE PENTRU SALA DE ECHIPAMENTE DE REȚEA ȘI SERVERE (DATA CENTER) CORP A MONUMENT ISTORIC COD LMI IS-M-B-03783 (AMPLAARE CILLER ÎN CURTEA INTERIOARĂ)

NR. PROIECT

11/117

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Ciprian Cozmaciuc, arh. Alexandru Oltean, arh. Munteanu Ioan

ELABORATOR    

S.C. ARTEHNIS S.R.L. , S.C. PRODOMUS S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA”

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

LMI IS-m-B-03783 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

proiect avizat în  ședința CZMI NR 5 din data de

 


5

 

OBIECTIVUL

Reabilitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” faza D.A.L.I.

ADRESA

Iași strada Simion Bărnuțiu nr. 4-6

PROIECT

Reabilitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” faza D.A.L.I.

NR. PROIECT

262/2018

faza     

D.A.L.I.

proiectant

ARH. Ciobănașu Corneliu

ELABORATOR    

S.C. ARC DESIGN SRL; SC EMA STIL SRL

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

MONUMENT ISTORIC IS-IV-m-B 04328

6,

 

OBIECTIVUL

REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CORP C1 LICEU ȘI CORP C2 CANTINĂ

ADRESA

Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, IAȘI

PROIECT

“Refuncționalizare, reabilitare corp C1 liceu și corp C2 cantină”

NR. PROIECT

18/1157

faza     

P.T.

proiectant

ASOCIEREA S.C. MIHUL S.R.L. și S.C. ELMA STIL S.R.L.

ELABORATOR    

ASOCIEREA S.C. MIHUL S.R.L. și S.C. ELMA STIL S.R.L.

BENEFICIAR

Municipiul Iași – Colegiul Pedagogic Vasile Lupu

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04020

7,

 

OBIECTIVUL

Restaurare, consolidare, amenajare Biserica „Sf. Teodori”

ADRESA

Iași strada Sf. Teodor nr. 14

PROIECT

RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE BISERICA „SF. TEODORI”

NR. PROIECT

34/2018

faza     

DTAC

proiectant

Arh Ov. Alexievici

ELABORATOR    

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA SFINȚII TEODORI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

MONUMENT ISTORIC  IS-II-m-B-04054

8,

 

OBIECTIVUL

Consolidare, recompartimentare locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.16

PROIECT

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

103/2017

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ov. D. Alexievici

ELABORATOR    

S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

ȘERBĂNESCU RADU (TOMA CĂLIN FLORIN)

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04083 Casa Moruzi municipiul IAŞI Str. Turcu 16

 


9.

 

OBIECTIVUL

Consolidare, modernizare, schimbare de destinație la corp C7 în clădire administrativă și transformare din pod în mansardă în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse dimensiunilor exterioare ale construcției.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr.34

PROIECT

CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP C7 ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI TRANSFORMARE DIN POD ÎN MANSARDĂ ÎN VOLUMUL EXISTENT AL CLĂDIRII, FĂRĂ MODIFICĂRI ADUSE DIMENSIUNILOR EXTERIOARE ALE CONSTRUCȚIEI.

NR. PROIECT

143/2018

faza     

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Dan Ionescu

ELABORATOR    

S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-a-B-03847 Maternitatea Cuza Vodă municipiul IAŞI Str. Cuza Vodă 34

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca 

10.

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de evidența a monumentului istoric „Casa” situat în Iași, str. Elena Doamna nr.37

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna nr.37

PROIECT

FIȘA ANALITICĂ DE EVIDENȚA A MONUMENTULUI ISTORIC „CASA” – IAȘI, STR. ELENA DOAMNA NR.37

NR. PROIECT

/2018

faza     

AVIZARE

proiectant

Dr. arh. Sasu Ioan

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRICA VASILE ȘI CHIRICA  MARIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03864 Casă municipiul IAŞI Str. Elena Doamna 37

11

 

OBIECTIVUL

Consolidare, amenajare pod și schimbare de destinație din magazie în locuință.

ADRESA

Iași, str. Elena Doamna nr.37

PROIECT

CONSOLIDARE, AMENAJARE POD ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN LOCUINȚĂ.

NR. PROIECT

 

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CHIRICA VASILE ȘI CHIRICA  MARIA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1025 IS-II-m-B-03864 Casă municipiul IAŞI Str. Elena Doamna 37 mijl.sec. XIX

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

12

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere terasă și spațiu comercial, modificări funcționale la construcția existentă.

ADRESA

Iași, str. Palat nr.20

PROIECT

PUZ CP – MODIFICĂRI FUNCȚIONALE ȘI VOLUMETRICE, MODERNIZĂRI FAȚADE, LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ.

NR. PROIECT

10/2017

faza     

PUZ CP

proiectant

Arh. Poiană Daniel Lucian

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

SCAFARU CONSTANTIN ȘI MARGARETA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 


13

 

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare corp O Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

ADRESA

Iași, Bld. Carol I nr.24

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CORP O UNIVERSITATEA „AL.I. CUZA” IAȘI

NR. PROIECT

15/2017

faza     

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Andreea Popescu

ELABORATOR    

S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03787 Casa Costin Catargiu, azi sediu Facultatea de Istorie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

 

14,

 

OBIECTIVUL

amplasare grup statutar „Maternitatea”

ADRESA

Iași, Esplanada Independenței / strada Alexandru Lăpușneanu lângă Biserica Banu

PROIECT

AMPLASARE GRUP STATUTAR „MATERNITATEA”

NR. PROIECT

/2018

faza     

D.A.T.C.

proiectant

Virgil Scripcariu

ELABORATOR    

Municipiul Iași – Direcția Generală Tehnică de Dezvoltare

BENEFICIAR

Municipiul Iași – Direcția Generală Tehnică de Dezvoltare

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

 

15,

 

OBIECTIVUL

Amplasare statuie (execuție soclu) monument REGELE FERDINAND I

ADRESA

Iași esplanada (parcul) Teatrul Național

PROIECT

Amplasare statuie (execuție soclu) monument REGELE FERDINAND I

NR. PROIECT

614/2018

faza     

DTAC

proiectant

Arh. Chiriță M.J.

ELABORATOR    

B.I. Arh. Chiriță M.J.

BENEFICIAR

Municipiul Iași – Direcția Tehnică și servicii comunitare                                   

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

1261 IS-II-m-B-04066 Palatul Roset-Roznovanu -Primăria Municipiului Iaşi

municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11

 

16

 

OBIECTIVUL

Vopsire acoperiș din tablă Casă Memorială „Otilia Cazimir”

ADRESA

IAŞI, Str. Cazimir Otilia 4

PROIECT

Vopsire acoperiș din tablă Casă Memorială „Otilia Cazimir”

NR. PROIECT

/2018

faza     

DTAC

proiectant

Muzeul Național al Literaturii Române- serviciul tehnic

ELABORATOR    

Muzeul Național al Literaturii Române serviciul tehnic

BENEFICIAR

Muzeul Național al Literaturii Române

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

942 IS-II-m-B-03802 Casa memorială Otilia Cazimir, mun. IAŞI Str. Cazimir Otilia 4

 


17,

 

OBIECTIVUL

Schimbare tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu aceeași formă la clădirea corpului D – monument istoric LMI – IS-II-m -B-03826

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma, nr. 3

PROIECT

SCHIMBARE TÂMPLĂRIE DIN LEMN CU TÂMPLĂRIE DIN LEMN STRATIFICAT CU ACEEAȘI FORMĂ LA CLĂDIREA CORPULUI D – MONUMENT ISTORIC LMI – IS-II-M -B-03826

NR. PROIECT

/2017

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Ing. Dorina Prisecaru

ELABORATOR    

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, DIRECȚIA TEHNICĂ

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m -B-03826 -.Univ. „Al. I. Cuza” Iași, corp D.

18

 

OBIECTIVUL

Consultare construire prăznicar – stabilire amplasament

ADRESA

Iași comuna Cozmești

PROIECT

CONSULTARE CONSTRUIRE PRĂZNICAR – STABILIRE AMPLASAMENT

NR. PROIECT

/2018

faza     

consultare

proiectant

-

ELABORATOR    

Parohia Bisericii "Sf. Voievozi” Cozmești

BENEFICIAR

Parohia Bisericii "Sf. Voievozi” Cozmești

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04138 Biserica "Sf. Voievozi” sat COZMEŞTI;comuna COZMEŞTI

19

 

OBIECTIVUL

RK parțial la acoperiș clădire compartiment medicină internă (C2-Nr. cad. 61479-C2) și creare rigolă apă pluvială

ADRESA

Hîrlău strada Bogdan Vodă nr. 15

PROIECT

RK PARȚIAL LA ACOPERIȘ CLĂDIRE COMPARTIMENT MEDICINĂ INTERNĂ (C2-NR. CAD. 61479-C2) ȘI CREARE RIGOLĂ APĂ PLUVIALĂ

NR. PROIECT

04/2018

faza     

D.T.A.C.

proiectant

ARH. TUDOR EMILIAN CORDOS

ELABORATOR    

D.SC. DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04167 Spitalul vechi oraş HÂRLĂU Str. Bogdan Vodă 14

20

 

OBIECTIVUL

Reparații curente de întreținere la fațada principală

Reparații curente de întreținere la instalația de împământare a agregatului de răcire

ADRESA

Iași, Muzeul Memorial M. Kogălniceanu

PROIECT

REPARAȚII CURENTE

NR. PROIECT

/2018

faza     

DTAC

proiectant

Ing Tiberiu Makkai  Popa

ELABORATOR    

Complexul Național Muzeal Moldova – Serviciul tehnic

BENEFICIAR

Complexul Național Muzeal Moldova

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1098 IS-II-m-B-03919 Casa Mihail Kogălniceanu municipiul IAŞI Str. Kogălniceanu Mihail 11

 


21

 

OBIECTIVUL

Reparații curente de întreținere la instalația de împământare a agregatului de răcire

Reparații curente de întreținere la gardul de împrejmuire a incinteiș; Reparații foișrul din incintă

ADRESA

Iași, Muzeul Memorial Petru Poni-Cernătescu

PROIECT

REPARAȚII CURENTE

NR. PROIECT

/2018

faza     

DTAC

proiectant

Ing Tiberiu Makkai  Popa

ELABORATOR    

Complexul Național Muzeal Moldova – Serviciul tehnic

BENEFICIAR

Complexul Național Muzeal Moldova

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1097 IS-II-m-B-03918 Casa Petru Poni municipiul IAŞI Str. Kogălniceanu Mihail 7-B

22

 

OBIECTIVUL

Reparații curente de întreținere la instalația de împământare a tabloului electric de la clădirea mixtă;  Reparații curente de întreținere la gardul de împrejmuire a incintei

ADRESA

Iași, Str. Lăpuşneanu Alexandru 14

PROIECT

REPARAȚII CURENTE

NR. PROIECT

/2018

faza     

DTAC

proiectant

Ing Tiberiu Makkai  Popa

ELABORATOR    

Complexul Național Muzeal Moldova – Serviciul tehnic

BENEFICIAR

Complexul Național Muzeal Moldova

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1109 IS-II-m-A-03930 Palatul domnitoruluiAlexandru Ioan Cuza (azi Muzeul „Unirii“ Complexul Naţional Muzeal Moldova)mun IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 14

23,

 

OBIECTIVUL

Reparații curente de întreținere la instalația de împământare a tabloului electric de la clădirea mixtă;  Reparații curente de întreținere la gardul de împrejmuire a incintei

ADRESA

Iași, loc. Ruginoasa, comuna Ruginoasa

PROIECT

REPARAȚII CURENTE

NR. PROIECT

/2018

faza     

DTAC

proiectant

Ing Tiberiu Makkai  Popa

ELABORATOR    

Complexul Național Muzeal Moldova – Serviciul tehnic

BENEFICIAR

Complexul Național Muzeal Moldova

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

1476 IS-II-m-B-04238.01 Palatul Alexandru Ioan Cuza sat RUGINOASA;

comuna RUGINOASA

24

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.298/28.07.2017.

ADRESA

Iași, str. Toma Cozma nr.7B-9

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.298/28.07.2017.

NR. PROIECT

583/2017

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR    

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. Great Lakes Construction S.R.L. Și S.C. Next Capital Investments S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

972 IS-II-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" mun. IAŞI Str. Cozma Toma 4

971 IS-II-m-B-03826 Fosta Şcoală Pedagogică, azi corpul D Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi mun. IAŞI Str. Cozma Toma 3

 


25

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Extindere și supraetajare locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sfântul Andrei nr.52A-54, Trec. Trei Ierarhi nr.10,12

PROIECT

PUZ CP – EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

7/2016

faza     

PUZ

proiectant

Arh. Alexandra Găvan

ELABORATOR    

S.C. GRAPHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

26,

 

OBIECTIVUL

PUZ – construire locuințe colective pe teren proprietate cu nr. cad. 144370 prin demolare construcție existentă C1.

ADRESA

Iași, str. Jelea nr.10

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD. 144370 PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1.

NR. PROIECT

28/2017

faza     

PUZ

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

BĂNCILĂ ROXANA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

27

OBIECTIVUL

PUZ – Construire Centrul medical pe teren proprietate Farmacia Adriana A&G Med S.R.L. și Ionașcu Bogdan Alexandru, str. Ion Creangă nr.16-18.

ADRESA

Iași, str. Ion Creangă nr.16-18

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE CENTRUL MEDICAL PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

16/2017

faza     

PUZ

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR    

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

FARMACIA ADRIANA A&G MED S.R.L. ÎN ASOCIERE CU IONAȘCU BOGDAN ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2

IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4

IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6

IS-II-m-B-03833 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 10

28,

 

OBIECTIVUL

PUZ – extindere clădire existentă C1, construire spații de producție, depozitare, birouri prin demolare clădire C2.

ADRESA

Iași, str. Aurel Vlaicu nr.78

PROIECT

PUZ – EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ C1, CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE, BIROURI PRIN DEMOLARE CLĂDIRE C2.

NR. PROIECT

367/2017

faza     

PUZ

proiectant

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR    

S.C. SAM IDEAS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L. PRIN CĂTĂLIN CRISTIAN

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

 


29,

 

OBIECTIVUL

Faza SF – Fluidizarea traficului din intersecția Podu Roș cu Splai Bahlui Mal Drept și Bld. Prof. Dimitrie Mangeron prin două pasaje supraterane unidirecționale, cu o singură bandă.

ADRESA

Iași, zona Podu Roș

PROIECT

FLUIDIZAREA TRAFICULUI DIN INTERSECȚIA PODU ROȘ CU SPLAI BAHLUI MAL DREPT ȘI BLD. PROF. DIMITRIE MANGERON PRIN DOUĂ PASAJE SUPRATERANE UNIDIRECȚIONALE, CU O SINGURĂ BANDĂ.

NR. PROIECT

42/2017

faza     

STUDIU DE FEZABILITATE

proiectant

Ing. Bogdan ilie Hritcu

ELABORATOR    

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

30.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire locuință individuală prin demolare construcție existentă.

ADRESA

Iași, Aleea Uzinei nr.1

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISNTENTĂ.

NR. PROIECT

18/2017

faza     

PUZ CP

proiectant

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR    

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

ABU NAHLEH OSAMA ȘI ABU NAHLEH VIORICA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

31.

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Crișan nr.10

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

15/2017

faza     

PUZ CP

proiectant

Arh. Mihai Codreanu

ELABORATOR    

S.C. REDGRAPH S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. M CHIM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

32,

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Eternitate Nr.39

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

471/2018

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. P. Cantoriu

ELABORATOR    

S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LOGOTETI IMOBILIARE S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 


33

 

OBIECTIVUL

Construire cale de acces către biserică Adormirea Maicii Domnului casa praznicală din piatră montată pe pat de nisip sau mortar de var gras și nisip

ADRESA

Județul Iași, comuna Ruginoasa, localitatea Ruginoasa

PROIECT

Construire cale de acces către biserică Adormirea Maicii Domnului casa praznicală din piatră montată pe pat de nisip sau mortar de var gras și nisip

NR. PROIECT

 

faza     

 

proiectant

 

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

 

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

34,

 

OBIECTIVUL

PUZ – Construire ansamblu birouri, locuințe, spații comerciale, spații prestări servicii pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Șos. Moara de Foc Nr.43A, Str. Păcurari Nr.95

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU BIROURI, LOCUINȚE, SPAȚII COMERCIALE, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

/2017

faza     

PUZ

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR    

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. DAZZ GROUP S.R.L. ȘI MARIAN CĂLIN ALEXANDRU

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03991 Beciul Fabricii de Bere municipiul IAŞI Str. Păcurari 95

35

 

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr. 57/30.01.2018.

ADRESA

Iași, str. Cuza Vodă nr. 44

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

51/2015

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Dr. Arh. Ionel Corneliu Oancea

ELABORATOR    

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MARLUC H S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

36

 

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire imobil locuințe prin demolare imobil existent pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, Str. Gheorghe Ghibănescu Nr.8

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE PRIN DEMOLARE IMOBIL EXISTENT PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

24/2016

faza     

PUZ CP

proiectant

Arh. Dragoș Ciolacu

ELABORATOR    

S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

BENEFICIAR

BĂDESCU CRISTIAN ȘI ANA CRĂIȚA

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03957 Ansamblul palatului Culturii

 

 


37,

 

OBIECTIVUL

Construire spațiu comercial pe teren proprietate cu nr. cad 153795 – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 384/28.09.2007

ADRESA

Iași strada Tătărași nr. 73-75

PROIECT

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE CU NR. CAD 153795 – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 384/28.09.2007

NR. PROIECT

13/2018

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Ioan Angela

ELABORATOR    

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

S.C. BUSSINESS DEVELOPMENT EXCLUSIV S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

38.

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, str. Sf. Andrei

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

NR. PROIECT

/2018

faza     

CONSULTARE

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR    

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

IRIMIA IONUȚ

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

 

39

 

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective, spații comerciale și birouri pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr.102/28.02.2018.

ADRESA

Iași, str. Zugravi nr.64

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.102/28.02.2018.

NR. PROIECT

617/2018

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR    

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. AUTO TRANS COM S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

Centrul istoric şi Curtea Domnească, IS-I-s-A-03504

40.

 

OBIECTIVUL

Extindere și supraînălțare terasă existentă Hotel Orizont (Ramada) pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr.400/29.09.2009 – modificarea autorizației în timpul execuției.

ADRESA

Iași, str. Grigore Ureche nr.27

PROIECT

MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI ÎN TIMPUL EXECUȚIEI.

NR. PROIECT

629/2017

faza     

D.T.A.C.

proiectant

Arh. Monica Hoblea

ELABORATOR    

S.C. PSEUDO CLASIC S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. HOTEL ORIZONT S.R.L.

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 


41

 

OBIECTIVUL

Construire centru de neuroexcelență.

ADRESA

Iași, str. Ateneului nr.2

PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU DE NEUROEXCELENȚĂ.

NR. PROIECT

0401/2018

faza     

D.A.L.I.

proiectant

Arh. Pascal Claudiu

ELABORATOR    

S.C. TEAM DIGITAL MOLDOVA S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU” IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 

42

 

OBIECTIVUL

Rezervă PSI aferentă proiect „Reabilitare pod clădire C2, amenajare spații multifuncționale pentru Școala Varlaam Mitropolitul – amenajări cu caracter proovizoriu pe durata contractului de comodat”.

ADRESA

Iași, str. Lascăr Catargi nr.33

PROIECT

REZERVĂ PSI AFERENTĂ PROIECT „REABILITARE POD CLĂDIRE C2, AMENAJARE SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE PENTRU ȘCOALA VARLAAM MITROPOLITUL – AMENAJĂRI CU CARACTER PROOVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE COMODAT”.

NR. PROIECT

71/2016                                

faza     

P. TH.

proiectant

Arh. Corneliu Ciobănașu, Arh. Nicoleta Caba

ELABORATOR    

S.C. BIM DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA VARLAAM MITROPOLITUL

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

IS-II-m-B-03797 Palatul Grigore Sturdza, azi sediu Televiziunea Română Iaşi municipiul IAŞI Str. Catargiu Lascăr 33

43

 

OBIECTIVUL

Lucrări de renovare și modificare fațadă la clădire  existentă

ADRESA

Iași bld Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2

PROIECT

Lucrări de renovare și modificare fațadă la clădire  existentă

NR. PROIECT