Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

 

ANUNȚ

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 8 IULIE 2022 – 12 IULIE 2022.

În data de 8 IULIE 2022 vor fi transmise în format electronic ordinea de zi a ședinței și proiectele în format PDF

depuse până la data de 7 IULIE 2022, ora 09.00 la direcțiile județene care compun C.Z.M.I.nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău), în vederea consultării.

În  data de 12 IULIE 2022 ora 9,00 vom organiza ședința în plen la sediul D.J.C. Iaşi.

 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

REZOLUȚII - Şedinţa din 14-22 IUNIE 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI,

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi :

Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia LECA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – C.J. Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – C.J. Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – C.J. Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

374 din 14.03.2022, 1306 din 11.05.2022, CU 2902 din 10.12.2021

OBIECTIVUL

Amenajare clinică de kinetoterapie în spațiu comercial existent, amplasare firmă luminoasă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Lazăr nr. 1, bl. Ghica-Vodă, et. S+P+M, ap. Sp. Com., nr. cad. 120465-C1-U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vlad Țundrea

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L..

BENEFICIAR

S.C. KINETIC FIT S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03907    Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

IS-II-m-B-03905   Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1312 din 12.05.2022, CU 2471 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă și zonă de servicii pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 409/31.10.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Copou, nr. caad. 167559

NR. PROIECT

13/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect ing. Ionuț Spiridon, arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DIAMOND DEVELOPERS GROUP S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089 Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1317 din 12.05.2022, CU 79/U din 19.10.2021

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 1.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan

NR. PROIECT

21/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Serghei Voleanschi, arh. Ioan Munteanu

S.C. ASRA WSE – ENGENEERING S.R.L. prin S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELENI WIND ENERGY S.R.L. REPREZENTATĂ DE DOMNUL ALDEA ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1318 din 12.05.2022, CU 82/U din 05.11.2021

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 2.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan

NR. PROIECT

23/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Serghei Voleanschi, arh. Ioan Munteanu

S.C. ASRA WSE – ENGENEERING S.R.L. prin S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELENI WIND ENERGY S.R.L. REPREZENTATĂ DE DOMNUL ALDEA ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1343 din 17.05.2022, CU 1742 din 19.07.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, refuncționalizare și modernizare spații parter și amenajare pod existent clădire C16 în vederea înființării unei creșe.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 46, nr. cad. 149495-C16

NR. PROIECT

588/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Adrian Tudorache, arh. Alexandra Vrînceanu

S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – CLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019   Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1369 din 19.05.2022, CU 2311 din 04.10.2021

OBIECTIVUL

Construire balcon sub balcoane existente în limita proiecției acestora, fără acces din exterior.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Armeană nr. 1, bl. L1, sc. 3, et. P, ap. 3, nr. cad. 3153-C1-U3

NR. PROIECT

10/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Georgiana Baltag - S.C. NOVATECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Ion Popescu – S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

PANȚIRU MARGARETA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03854   Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 58

IS-II-m-B-03710   Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 9

IS-II-m-B-03711   Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 17

IS-II-m-B-04053   Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

738 din 15.03.2022, 1390 din 24.05.2022, CU 2754 din 15.11.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial aflat în curs de execuție, lucrări autorizate conform AC nr. 1198/10.10.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toamnei nr. 2, nr. cad. 158979-C1

NR. PROIECT

/02.2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adriana Mihaela Gheorghiescu

S.C. STUDIO MIOLK S.R.L.

BENEFICIAR

PASCARIU DANIEL MIHAI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04022 Casa Mungiu – locuinţă, fostă a scriitorului C. Stere, municipiul IAŞI, Stradela Sărăriei 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4061 din 26.11.2021, 1407 din 24.05.2022, CU 2855 din 21.12.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare acoperiș (reconstruire șarpantă și schimbare învelitoare) corp B (NC 162633-C1) al Grădiniței cu program prelungit „Sfântul Sava” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Sava nr. 9, nr. cad. 162633, 162633-C1, 162633-C2, 162633-C3

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

coordonator proiect arh. Ioan Sasu - expert atestat MC, arh. Florin C. Matei - S.C. PORTAL S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Cozma Radu - expert atestat MC  - S.C. EXPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. SAVA” IAȘI PRIN DIRECTOR GOREA IULIANA

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04050, Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 9

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04051 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 17

IS-II-m-B-04052 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 19

IS-II-m-B-04053 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

188 din 19.01.2022, 618 din 01.03.202, 1413 din 24.05.2022, CU 2516 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Reabilitarea și modernizarea Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 5, nr. cad. 125979, 125979-C1

NR. PROIECT

0042/2021

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ioan Munteanu - S.C. ARTEHNIS S.R.L., S.C. ARTEHNIS ARHIDESIGN S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei

BENEFICIAR

JUDEȚUL IAȘI – TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „LUCEAFĂRUL”

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare), municipiul IAŞI, Str. Gusti Dimitrie 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1414 din 25.05.2022, CU 2778 din 22.11.2021

OBIECTIVUL

Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Șos. Arcu – str. Păcurari, adiacent pasajului „O. Băncilă”, municipiul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Arcu legătură strada Păcurari (strada O. Băncilă)

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

S.F.+ P.T.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Valentin Isac

S.C. EVIS CONS DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN S.C. EVIS CONS DESIGN S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03989 Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77-B

IS-II-m-B-03990 Casa Papp, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 83

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1418 din 25.05.2022, CU 2257 din 29.09.2021

OBIECTIVUL

Compartimentare interioară, realizare supantă la spațiu comercial existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr. 11 (13), et. P, ap. Sp. Com. 10, nr. cad. 123941-C1-U21

NR. PROIECT

176/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Micu Ioan Gabriel, arh. Colesniuc Daniel - S.C. CONTURUM SRVICES S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu, ing. Alexandru Andrian

BENEFICIAR

SC R&R PREMIER INTERNATIONAL S.R.L. prin ROTARU RUSLAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20856 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 1

IS-II-m-B-03690 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 2

IS-II-a-A-03691  Biserica "Sf. Dumitru” (Biserica Balş), municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 15

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1427 din 26.05.2022, CU 1376 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe unifamiliale pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 166893, 164508

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Angela Ioan, ing. Filip Vasile

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PRAVAT CRISTIAN, PRAVAT GEANINA, VASILIU COCA MARLENA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1434 din 30.05.2022, CU 860 din 04.05.2022

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar vertical cu structură independentă – pe teren închiriat.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22. Nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

03/2018_158

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adina Ștefănescu

S.C. JANUS PROJECT S.R.L., S.C. INFO INVEST ACTIV S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1433 din 30.05.2022, CU 818 din 19.04.2022

OBIECTIVUL

Amenajare parcare descoperita pe teren proprietate

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Florilor nr. 13D CF 156394, NC 12520

NR. PROIECT

03/2018_158

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor

S.C. VECTORIAL PROIECT SRL

BENEFICIAR

AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA, GAVRILA CONSTANTIN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

 

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1470 din 2.06.2022, CU 524 din 25.02.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcție existenta construire locuinta tip duplex

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, str. Dumbrava Roșie nr 2, CF 142335

NR. PROIECT

44/2021

FAZA   

DTAD și D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ioan Lupu

S.C. DOM STUDIO SRL

BENEFICIAR

Barbulescu Andrei Razvan

Regim de protectie

IS-II-m-B-03856 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3

IS-II-m-B-03857 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3-A

IS-II-m-B-03858 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 5

IS-II-m-B-03859 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

14755 din 2.06.2022, CU 05 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Plan urbanistic zonal  - introducere terenuri în intravilan pentru construire case de locuit, împrejmuire și racorduri utilități

ADRESA

județul Iași, comuna Tataruși, sat Uda,  EXTRAVILAN, str. DC UDA (DE 1387)

NR. PROIECT

67/iul. 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

BULEU COSTEL, BULEU GHEORGHE ȘI BULEU GABRIELA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1476 din 2.06.2022, CU 244  din 15.11.2021

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuință, împrejmuire, branșamente și racorduri

ADRESA

județul Iași, mun.Pașcani, str. Henri Coandă, ND 68186

NR. PROIECT

08/ian 2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

DOROFTEI IRINEL-SAMIR

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1477 din 2.06.2022, CU 44  din 10.03.2021

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuință, parter, anexa, împrejmuire, bransamente și racorduri pe terenul în suprafață de 1.150 mp nr. cad. 61493

ADRESA

județul Iași, mun.Pașcani, str. Henri Coandă, nr. 2H nr. cad. 61493

NR. PROIECT

50/iun 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

Miron Mihai Cristinel si Miron Dana

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1479 din 2.06.2022, CU 020  din 13.01.2022

OBIECTIVUL

Construire casa individuală, împrejmuire,  fosa septica, branșamente utilități și organizare de santier

ADRESA

județul Iași, com Rediu, sat Horlești NC/CF 66969

NR. PROIECT

1/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ștefan Todiraș

S.C. ARHTO SRL

BENEFICIAR

Luca Catalin

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1483 din 2.06.2022, CU 3742  din 20.11.2019

OBIECTIVUL

PUZ introducere terenuri în intravilan – Construire locuințe individuale și anexe aferente

ADRESA

județul Iași, mun.Iași, extravilan Bucium CF 160269 si 121394

NR. PROIECT

50/iun 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Christian Ignatel

S.C. AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

Maisner Lucian-Victor și Maisner Mihaela-Elena

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1484 din 2.06.2022, CU 141  din 07.12.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcție existenta C2, Construire locuinta P+M și racorduri utilitati

ADRESA

județul Iași, oras Podu Iloaiei, str. Mihai Viteazu nr 11 NC 62673

NR. PROIECT

45/ 2021

FAZA   

DTAC DTOE DTAD

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Crenganis Adrian Ionut arh. Ștefan Todiraș

PFA Crenganis Adrian Ionut

BENEFICIAR

Grigorescu Petru

Regim de protectie

IS-II-m-B-04222 Fost Han azi spital

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1487 din 3.06.2022, CU 1898  din 27.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ construire locuinta colectiva si imprejmuire teren – demolare corp C1 si C2

ADRESA

județul Iași, mun. Iasi str. Functionarilor nr 2 CF 153877

NR. PROIECT

4/ 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihai Driscu

SC Arc en Ciel SRL

BENEFICIAR

SC Print Color SRL  

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

DOCUMENTAȚIA VA FI ÎNAINTATĂ SPRE AVIZARE COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE, CU PROPUNEREA EMITERII AVIZULUI FAVORABIL

 

23

Nr.reg.DJC IASI/CU

1490 din 3.06.2022, CU 272  din 7.07.2021

OBIECTIVUL

Parc Industrial Holboca - PUZ

ADRESA

județul Iași, com Holboca, Nr. Cad. 67812 CF 67812

NR. PROIECT

13572/4.04.2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Cornel Simoc

SC Total Business Land SRL

BENEFICIAR

Consiliul Județean Iași   

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1495 din 6.06.2022, CU 2284  din 15.10.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare Piata Unirii

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, Piața Unirii

NR. PROIECT

Octombrie 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Laurentiu Pavelescu Arh. Claudiu Furnea  

SC Capital Vision  SRL

BENEFICIAR

Municipiul Iasi Direcția Implementare Strategie Integrata de dezvoltare urbană    

Regim de protectie

Hotel Traian IS-II-m-B-04085

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

871 din 24.03.2022, 1502 din 6.06.2022, CU 2838 din 25.11.2021

OBIECTIVUL

Demolare imobil din strada Maior Popescu Eremia nr. 8.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Maior Popescu Eremia nr. 8, nr. cad. 151707

NR. PROIECT

146/11.2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor – S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Iulian Petru Grumăzescu - S.C. GRUPO S.R.L.

Studiu istoric:

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA FOND LOCATIV prin DIRECTOR EXECUTIV – BALAN CRISTINA PETRONELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului"), municipiul IAŞI, Stradela Alba 3

IS-II-m-B-03694 Casă, municipiul IAŞI, Stradela Alba 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1509 din 6.06.2022, CU 202  din 26.11.2021

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ  - introducere teren în intravilan pentru obiectivul: construire locuințe și racord utilități

ADRESA

județul Iași, com Popricani, sat Vânători  extravilan  NC 64030, CF 64030

NR. PROIECT

Octombrie 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ceka Xhaferr

SC IDEI XC  SRL

BENEFICIAR

Gavrilă Beceanu Larisa Andreea

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil după completarea documentației

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 05.05.2022, 1511/7.06.2022 CU 2996 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizație de construire nr. 163/20.02.2020 „Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni conexe pe teren proprietate cu NC 162271 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 181/25.04.2007” – intrare în legalitate conf. PV Seria IS, nr. 001881 din data de 20.09.2021

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 43, nr. cad. 162270, 162271

NR. PROIECT

65/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Constantin firtea, ing. Florin Aboaice – S.C. SABI STRUCTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KAUNU S..R.L. PRIN GHERCIU ANATOLIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”) municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020 Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1513 din 7.06.2022, CU 885  din 5.05.2022

OBIECTIVUL

Construire locuinta individuală, anexe, amenajări exterioare, sistematizare verticală și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat cu HCL nr. 61/28.02.2019

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi Aleea Mihail sadoveanu , FN, CF 150433, NC 150433

NR. PROIECT

61/28.02.2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Savescu

SC SAM IDEAS  SRL

BENEFICIAR

Grecu Andrei Razvan Grecu Ana Zenaida

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sf. Trei Ierarhi – Școala Normală Vasile Lupu)

IS-II-m-B-04020 Scoala Normala „Vasile Lupu” corp vechi

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1516 din 7.06.2022, CU 672 din 25.03.2022

OBIECTIVUL

Modificare fațadă și amplasare firmă luminoasă la spațiu existent

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , Bd. Independenței, nr. 19, bl. 1-5, sc. TR.IV et mezanim SP. COM

NR. PROIECT

61/28.02.2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vlad Țundrea

SC CONTUR STUDIO ARHITECTURĂ   SRL

BENEFICIAR

Partidul „Uniunea Salvați România” Filiala Iași prin Tanase Stefan

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1518 din 8.06.2022, CU 3822 din 22.11.2019

OBIECTIVUL

Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 250/29.07.2011 prin extinderea suprafeței studiate  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Vasile Lupu nr 26-28

NR. PROIECT

15/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

SC FEG SRL  SC METCONS TOP SRL

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1519 din 8.06.2022, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr. 473/29.12.2011  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Closca 16A

NR. PROIECT

3/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

Fundația Ecologica Green Education 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m_B-03807 Biserica Sf Gheorghe și Sf. Ecaterina – Lozonschi

IS -II-m-B-03808 Palatul Mihail Sturza -  Facultatea de Teologie

IS-IV-m-B-04329 Casa in care a locuit poetul George Lesnea

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

RESPINGERE

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1520 din 8.06.2022, CU 576 din 11.03.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, compartimentari interioare, amenajari interioare si exterioare, schimbare de destinație din centrala termica în spații de invătământ  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Toma Cozma nr. 9

NR. PROIECT

6/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

SC METCONS TOP SRL 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1522 din 8.06.2022, CU 24 din 19.01.2022

OBIECTIVUL

Construire casa individuală, împrejmuire, fosa septica, bransamente utilitati si organizare de santier  

ADRESA

județul Iași, Com. Rediu, sat Horlești NC/CF 68929

NR. PROIECT

5/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Todiraș Ștefan Ing. Zapodeanu Iulian Daniel

SC ZID s SOLUTIONS   SRL

BENEFICIAR

Elena Daniela Munteanu 

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1524 din 8.06.2022, CU 3424 din 16.10.2019

OBIECTIVUL

PUZ Construire imobil cu funcțiuni mixte

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, stradela Sf. Atanasie 1A

NR. PROIECT

2/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Dragos Ciolacu

SC AXA Atelier de Arhitectura    SRL

BENEFICIAR

SC Antrepriza Ideal casa SRL prin Gall Luminita 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1544/9.06.2022

OBIECTIVUL

Restaurare monument istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” – faza DALI  

ADRESA

județul Iași, com Strunga, sat Fedeleșeni

NR. PROIECT

176/2022

FAZA   

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. C. Ciobanașu, arh. F. Ciobanașu, arh. I. Ciobanasu, ing. C Firtea, ing. L. Soveja, ing. A. Ignat

Ciobănașu P. Corneliu – Birou de arhitectura

BENEFICIAR

Elena Daniela Munteanu 

Regim de protectie

IS-II-m-B-04158 Biserica de lemn Sf. Nicolae

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1552/9.06.2022

OBIECTIVUL

Consultare delimitari perimetrale a 5(6) PUZ CP pe care PMI doreșrte să le achiziționeze, în zonele: Centru, Copou, Sărărie, Ansamblul Mănăstirii Galata, Ansamblul Mănăstirii Frumoasa, Ansamblul Mănăstirii Cetățuia  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași

NR. PROIECT

Adresa 69494/09.06.2022

FAZA   

Consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitect Sef Mun. Iași Mocanu Raluca Andreea

Cons. Sup. Ing. David Irina

BENEFICIAR

Primaria Municipiului Iasi   

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1555/10.06.2022 CU 1083 14.05.2021

OBIECTIVUL

Construire Baza Sportiva – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, str. Sărărie nr. 200, Mun. Iași, Jud. Iași  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, str. Sărărie nr. 200

NR. PROIECT

2/2022

FAZA   

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Dragos Ciolacu

SC ARHIVOLTA SRL

BENEFICIAR

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

48.

Nr.reg.DJC IASI/CU

536 din 22.02.2022 și 1570 14.06.2022 CU 2470 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Construire clinică medicală, lucrări exterioare, împrejmuiri -  conform PUZ aprobat cu HCL nr. 259/31.08.2021.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Arcu nr. 8, nr. cad. 165692, 165693

NR. PROIECT

CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ, LUCRĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRI -  CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 259/31.08.2021.

FAZA   

446-B/2021

PROIECTANT/

ELABORATOR 

D.T.A.C.+D.T.O.E.

BENEFICIAR

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

 

49.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1595  din 14.06.2022

OBIECTIVUL

Interventie de Urgența asupra Podului din Piatră din Zlodica, com. Ceplenița  

ADRESA

județul Iași, com. Ceplenița, sat Zlodica

NR. PROIECT

 

FAZA   

Interventie de urgență

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Cristina Andrei și arh. Radu Andrei

Asociatia ACTUM

BENEFICIAR

Ambulanța pentru Monumente Asociația ACTUM

Regim de protectie

Podul de piatra din Zlodica IS-II-m-B-04274

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

 

50.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1125 din 18.04.2022, 1675 din 21.06.2022  CU 2185 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea prin consolidare și extindere precum și modernizarea și dotarea Sălii de sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, municipiul Iași, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C8

NR. PROIECT

P02/2021

FAZA   

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Dragoș Alexandru Fodoreanu, arh. Mihai Rusu - S.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Constantin Firtea - S.C. MIHUL S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

51.

Nr.reg.DJC IASI/CU

203 din 20.01.2022, 865 din 24.03.2022, 1260 din 09.05.2022, 1619 din 17.06.2022 CU 2187 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Construire Cămin studențesc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354

NR. PROIECT

803/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Octavia Popeea

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. împuternicit al COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII,  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

 

NR.         / DATA 02.05.2022

ANUNȚ

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 14 IUNIE 2022 -16 IUNIE 2022, prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  09 IUNIE  2022, ora 12.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

           În  data de 16 IUNIE 2022 ora 9,00 vom organiza ședința în plen la sediul DJC Iasi

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 09 IUNIE  2022, ora 12.00

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 10 IUNIE 2022

 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI -COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 14-16 iunie 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

374 din 14.03.2022, 1306 din 11.05.2022, CU 2902 din 10.12.2021

OBIECTIVUL

Amenajare clinică de kinetoterapie în spațiu comercial existent, amplasare firmă luminoasă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Lazăr nr. 1, bl. Ghica-Vodă, et. S+P+M, ap. Sp. Com., nr. cad. 120465-C1-U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vlad Țundrea

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L..

BENEFICIAR

S.C. KINETIC FIT S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03907    Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

IS-II-m-B-03905   Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1312 din 12.05.2022, CU 2471 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă și zonă de servicii pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 409/31.10.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Copou, nr. caad. 167559

NR. PROIECT

13/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect ing. Ionuț Spiridon, arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DIAMOND DEVELOPERS GROUP S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089 Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1317 din 12.05.2022, CU 79/U din 19.10.2021

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 1.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan

NR. PROIECT

21/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Serghei Voleanschi, arh. Ioan Munteanu

S.C. ASRA WSE – ENGENEERING S.R.L. prin S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELENI WIND ENERGY S.R.L. REPREZENTATĂ DE DOMNUL ALDEA ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1318 din 12.05.2022, CU 82/U din 05.11.2021

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 2.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan

NR. PROIECT

23/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Serghei Voleanschi, arh. Ioan Munteanu

S.C. ASRA WSE – ENGENEERING S.R.L. prin S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELENI WIND ENERGY S.R.L. REPREZENTATĂ DE DOMNUL ALDEA ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1343 din 17.05.2022, CU 1742 din 19.07.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, refuncționalizare și modernizare spații parter și amenajare pod existent clădire C16 în vederea înființării unei creșe.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 46, nr. cad. 149495-C16

NR. PROIECT

588/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Adrian Tudorache, arh. Alexandra Vrînceanu

S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – CLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019   Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1369 din 19.05.2022, CU 2311 din 04.10.2021

OBIECTIVUL

Construire balcon sub balcoane existente în limita proiecției acestora, fără acces din exterior.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Armeană nr. 1, bl. L1, sc. 3, et. P, ap. 3, nr. cad. 3153-C1-U3

NR. PROIECT

10/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Georgiana Baltag - S.C. NOVATECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Ion Popescu – S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

PANȚIRU MARGARETA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03854   Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 58

IS-II-m-B-03710   Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 9

IS-II-m-B-03711   Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 17

IS-II-m-B-04053   Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

738 din 15.03.2022, 1390 din 24.05.2022, CU 2754 din 15.11.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial aflat în curs de execuție, lucrări autorizate conform AC nr. 1198/10.10.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toamnei nr. 2, nr. cad. 158979-C1

NR. PROIECT

/02.2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adriana Mihaela Gheorghiescu

S.C. STUDIO MIOLK S.R.L.

BENEFICIAR

PASCARIU DANIEL MIHAI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04022 Casa Mungiu – locuinţă, fostă a scriitorului C. Stere, municipiul IAŞI, Stradela Sărăriei 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4061 din 26.11.2021, 1407 din 24.05.2022, CU 2855 din 21.12.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare acoperiș (reconstruire șarpantă și schimbare învelitoare) corp B (NC 162633-C1) al Grădiniței cu program prelungit „Sfântul Sava” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Sava nr. 9, nr. cad. 162633, 162633-C1, 162633-C2, 162633-C3

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

coordonator proiect arh. Ioan Sasu - expert atestat MC, arh. Florin C. Matei - S.C. PORTAL S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Cozma Radu - expert atestat MC  - S.C. EXPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. SAVA” IAȘI PRIN DIRECTOR GOREA IULIANA

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04050, Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 9

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04051 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 17

IS-II-m-B-04052 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 19

IS-II-m-B-04053 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

188 din 19.01.2022, 618 din 01.03.202, 1413 din 24.05.2022, CU 2516 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Reabilitarea și modernizarea Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 5, nr. cad. 125979, 125979-C1

NR. PROIECT

0042/2021

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ioan Munteanu - S.C. ARTEHNIS S.R.L., S.C. ARTEHNIS ARHIDESIGN S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei

BENEFICIAR

JUDEȚUL IAȘI – TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „LUCEAFĂRUL”

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare), municipiul IAŞI, Str. Gusti Dimitrie 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1414 din 25.05.2022, CU 2778 din 22.11.2021

OBIECTIVUL

Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Șos. Arcu – str. Păcurari, adiacent pasajului „O. Băncilă”, municipiul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Arcu legătură strada Păcurari (strada O. Băncilă)

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

S.F.+ P.T.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Valentin Isac

S.C. EVIS CONS DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN S.C. EVIS CONS DESIGN S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03989 Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77-B

IS-II-m-B-03990 Casa Papp, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 83

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1418 din 25.05.2022, CU 2257 din 29.09.2021

OBIECTIVUL

Compartimentare interioară, realizare supantă la spațiu comercial existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr. 11 (13), et. P, ap. Sp. Com. 10, nr. cad. 123941-C1-U21

NR. PROIECT

176/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Micu Ioan Gabriel, arh. Colesniuc Daniel - S.C. CONTURUM SRVICES S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu, ing. Alexandru Andrian

BENEFICIAR

SC R&R PREMIER INTERNATIONAL S.R.L. prin ROTARU RUSLAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20856 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 1

IS-II-m-B-03690 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 2

IS-II-a-A-03691  Biserica "Sf. Dumitru” (Biserica Balş), municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 15

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1427 din 26.05.2022, CU 1376 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe unifamiliale pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 166893, 164508

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Angela Ioan, ing. Filip Vasile

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PRAVAT CRISTIAN, PRAVAT GEANINA, VASILIU COCA MARLENA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1434 din 30.05.2022, CU 860 din 04.05.2022

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar vertical cu structură independentă – pe teren închiriat.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22. Nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

03/2018_158

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adina Ștefănescu

S.C. JANUS PROJECT S.R.L., S.C. INFO INVEST ACTIV S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1433 din 30.05.2022, CU 818 din 19.04.2022

OBIECTIVUL

Amenajare parcare descoperita pe teren proprietate

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Florilor nr. 13D CF 156394, NC 12520

NR. PROIECT

03/2018_158

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor

S.C. VECTORIAL PROIECT SRL

BENEFICIAR

AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA, GAVRILA CONSTANTIN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1470 din 2.06.2022, CU 524 din 25.02.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcție existenta construire locuinta tip duplex

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, str. Dumbrava Roșie nr 2, CF 142335

NR. PROIECT

44/2021

FAZA   

DTAD și D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ioan Lupu

S.C. DOM STUDIO SRL

BENEFICIAR

Barbulescu Andrei Razvan

Regim de protectie

IS-II-m-B-03856 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3

IS-II-m-B-03857 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3-A

IS-II-m-B-03858 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 5

IS-II-m-B-03859 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

14755 din 2.06.2022, CU 05 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Plan urbanistic zonal  - introducere terenuri în intravilan pentru construire case de locuit, împrejmuire și racorduri utilități

ADRESA

județul Iași, comuna Tataruși, sat Uda,  EXTRAVILAN, str. DC UDA (DE 1387)

NR. PROIECT

67/iul. 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

BULEU COSTEL, BULEU GHEORGHE ȘI BULEU GABRIELA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1476 din 2.06.2022, CU 244  din 15.11.2021

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuință, împrejmuire, branșamente și racorduri

ADRESA

județul Iași, mun.Pașcani, str. Henri Coandă, ND 68186

NR. PROIECT

08/ian 2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

DOROFTEI IRINEL-SAMIR

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1477 din 2.06.2022, CU 44  din 10.03.2021

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuință, parter, anexa, împrejmuire, bransamente și racorduri pe terenul în suprafață de 1.150 mp nr. cad. 61493

ADRESA

județul Iași, mun.Pașcani, str. Henri Coandă, nr. 2H nr. cad. 61493

NR. PROIECT

50/iun 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

Miron Mihai Cristinel si Miron Dana

Regim de protectie

1477 din 2.06.2022, CU 44  din 10.03.2021

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1479 din 2.06.2022, CU 020  din 13.01.2022

OBIECTIVUL

Construire casa individuală, împrejmuire,  fosa septica, branșamente utilități și organizare de santier

ADRESA

județul Iași, com Rediu, sat Horlești NC/CF 66969

NR. PROIECT

1/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ștefan Todiraș

S.C. ARHTO SRL

BENEFICIAR

Miron Mihai Cristinel si Miron Dana

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1483 din 2.06.2022, CU 3742  din 20.11.2019

OBIECTIVUL

PUZ introducere terenuri în intravilan – Construire locuințe individuale și anexe aferente

ADRESA

județul Iași, mun.Iași, extravilan Bucium CF 160269 si 121394

NR. PROIECT

50/iun 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Christian Ignatel

S.C. AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

Maisner Lucian-Victor și Maisner Mihaela-Elena

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1484 din 2.06.2022, CU 141  din 07.12.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcție existenta C2, Construire locuinta P+M și racorduri utilitati

ADRESA

județul Iași, oras Podu Iloaiei, str. Mihai Viteazu nr 11 NC 62673

NR. PROIECT

45/ 2021

FAZA   

DTAC DTOE DTAD

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Crenganis Adrian Ionut arh. Ștefan Todiraș

PFA Crenganis Adrian Ionut

BENEFICIAR

Grigorescu Petru

Regim de protectie

IS-II-m-B-04222 Fost Han azi spital

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1487 din 3.06.2022, CU 1898  din 27.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ construire locuinta colectiva si imprejmuire teren – demolare corp C1 si C2

ADRESA

județul Iași, mun. Iasi str. Functionarilor nr 2 CF 153877

NR. PROIECT

4/ 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihai Driscu

SC Arc en Ciel SRL

BENEFICIAR

SC Print Color SRL  

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1490 din 3.06.2022, CU 272  din 7.07.2021

OBIECTIVUL

Parc Industrial Holboca - PUZ

ADRESA

județul Iași, com Holboca, Nr. Cad. 67812 CF 67812

NR. PROIECT

13572/4.04.2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Cornel Simoc

SC Total Business Land SRL

BENEFICIAR

Consiliul Județean Iași   

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1495 din 6.06.2022, CU 2284  din 15.10.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare Piata Unirii

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, Piața Unirii

NR. PROIECT

Octombrie 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Laurentiu Pavelescu Arh. Claudiu Furnea  

SC Capital Vision  SRL

BENEFICIAR

Municipiul Iasi Direcția Implementare Strategie Integrata de dezvoltare urbană    

Regim de protectie

Hotel Traian IS-II-m-B-04085

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

871 din 24.03.2022, 1502 din 6.06.2022, CU 2838 din 25.11.2021

OBIECTIVUL

Demolare imobil din strada Maior Popescu Eremia nr. 8.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Maior Popescu Eremia nr. 8, nr. cad. 151707

NR. PROIECT

146/11.2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor – S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Iulian Petru Grumăzescu - S.C. GRUPO S.R.L.

Studiu istoric:

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA FOND LOCATIV prin DIRECTOR EXECUTIV – BALAN CRISTINA PETRONELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului"), municipiul IAŞI, Stradela Alba 3

IS-II-m-B-03694 Casă, municipiul IAŞI, Stradela Alba 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1509 din 6.06.2022, CU 202  din 26.11.2021

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ  - introducere teren în intravilan pentru obiectivul: construire locuințe și racord utilități

ADRESA

județul Iași, com Popricani, sat Vânători  extravilan  NC 64030, CF 64030

NR. PROIECT

Octombrie 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ceka Xhaferr

SC IDEI XC  SRL

BENEFICIAR

Gavrilă Beceanu Larisa Andreea

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 05.05.2022, 1511/7.06.2022 CU 2996 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizație de construire nr. 163/20.02.2020 „Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni conexe pe teren proprietate cu NC 162271 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 181/25.04.2007” – intrare în legalitate conf. PV Seria IS, nr. 001881 din data de 20.09.2021

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 43, nr. cad. 162270, 162271

NR. PROIECT

65/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Constantin firtea, ing. Florin Aboaice – S.C. SABI STRUCTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KAUNU S..R.L. PRIN GHERCIU ANATOLIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”) municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020 Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1513 din 7.06.2022, CU 885  din 5.05.2022

OBIECTIVUL

Construire locuinta individuală, anexe, amenajări exterioare, sistematizare verticală și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat cu HCL nr. 61/28.02.2019

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi Aleea Mihail sadoveanu , FN, CF 150433, NC 150433

NR. PROIECT

61/28.02.2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Savescu

SC SAM IDEAS  SRL

BENEFICIAR

Grecu Andrei Razvan Grecu Ana Zenaida

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sf. Trei Ierarhi – Școala Normală Vasile Lupu)

IS-II-m-B-04020 Scoala Normala „Vasile Lupu” corp vechi

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1516 din 7.06.2022, CU 672 din 25.03.2022

OBIECTIVUL

Modificare fațadă și amplasare firmă luminoasă la spațiu existent

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , Bd. Independenței, nr. 19, bl. 1-5, sc. TR.IV et mezanim SP. COM

NR. PROIECT

61/28.02.2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vlad Țundrea

SC CONTUR STUDIO ARHITECTURĂ   SRL

BENEFICIAR

Partidul „Uniunea Salvați România” Filiala Iași prin Tanase Stefan

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1518 din 8.06.2022, CU 3822 din 22.11.2019

OBIECTIVUL

Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 250/29.07.2011 prin extinderea suprafeței studiate  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Vasile Lupu nr 26-28

NR. PROIECT

15/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

SC FEG SRL  SC METCONS TOP SRL

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1519 din 8.06.2022, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr. 473/29.12.2011  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Closca 16A

NR. PROIECT

3/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

Fundația Ecologica Green Education 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1520 din 8.06.2022, CU 576 din 11.03.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, compartimentari interioare, amenajari interioare si exterioare, schimbare de destinație din centrala termica în spații de invătământ  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Toma Cozma nr. 9

NR. PROIECT

6/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

SC METCONS TOP SRL 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1522 din 8.06.2022, CU 24 din 19.01.2022

OBIECTIVUL

Construire casa individuală, împrejmuire, fosa septica, bransamente utilitati si organizare de santier  

ADRESA

județul Iași, Com. Rediu, sat Horlești NC/CF 68929

NR. PROIECT

5/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Todiraș Ștefan Ing. Zapodeanu Iulian Daniel

SC ZID s SOLUTIONS   SRL

BENEFICIAR

Elena Daniela Munteanu 

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1524 din 8.06.2022, CU 3424 din 16.10.2019

OBIECTIVUL

PUZ Construire imobil cu funcțiuni mixte

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, stradela Sf. Atanasie 1A

NR. PROIECT

2/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Dragos Ciolacu

SC AXA Atelier de Arhitectura    SRL

BENEFICIAR

SC Antrepriza Ideal casa SRL prin Gall Luminita 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1544/9.06.2022

OBIECTIVUL

Restaurare monument istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” – faza DALI  

ADRESA