Inapoi la legislatie

ORDIN nr. 2.237 din 27 aprilie 2004

Publicare: 15-03-2005

ORDIN nr. 2.237 din 27 aprilie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

EMITENT:     MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005

     In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare,

     ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

     ART. 1

    Se aproba Normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Se instituie insemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat, prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 3

    Sigla monumentelor istorice este prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 4

    Se instituie insemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat, prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 5

    Modalitatea de inscriptionare a monumentelor istorice este prevazuta in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 6

    Directia monumente istorice si muzee, Directia patrimoniul public, investitii, servicii deconcentrate, administrativ si directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

                        Ministrul culturii si cultelor,

                               Razvan Theodorescu

     ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE

                     de semnalizare a monumentelor istorice

 

    Marcarea monumentelor istorice

    1. Insemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat, este inscrisul in limba romana si in doua limbi de circulatie internationala al textului "monument istoric", prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

    2. Sigla monumentelor istorice este simbolul grafic aprobat de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, protejat in conditiile Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, si prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

    3. Insemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat, este simbolul grafic aprobat de Conventia Internationala UNESCO in anul 1978, protejat conform legislatiei internationale si asociat cu inscrisul in limba romana si in doua limbi de circulatie internationala, prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

    Inscriptionarea monumentelor istorice

    4. Inscriptionarea monumentelor istorice va cuprinde succint principalele date din evolutia monumentului istoric, conform anexei nr. 5 la ordin.

    5. Inscriptionarea monumentelor istorice avand la baza texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate se avizeaza de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, prin comisiile regionale ale monumentelor istorice in a caror raza teritoriala se afla monumentele istorice respective.

    Amplasare si executie

    6. Insemnele distinctive, sigla si inscriptionarea se asociaza independent sau pe acelasi suport ori panou de marcare a monumentului istoric, dupa caz, conform exemplelor din anexele nr. 6, 7 si 8 la ordin.

    7. In cazul monumentelor istorice situate in localitatile rurale sau urbane, marcarea se realizeaza la loc vizibil, langa numerele postale, pe suporturi modulate in functie de proportiile numerelor postale.

    8. In cazul monumentelor istorice situate in localitati sau in extravilan, in functie de amplasament, de existenta unei incinte ori a unei suprafete de teren aferente, de contextul urbanistic sau de amplasarea intr-un peisaj natural, inscriptionarea si marcarea monumentelor istorice se pot face pe imprejmuire, la limita proprietatii, in incinta sau in zona de protectie, in zona caii de acces spre monumentul istoric, urmarindu-se realizarea marcajului la o scara favorabila si amplasarea sa intr-o zona care sa nu obtureze culoarul de percepere a constructiilor-monument istoric.

    9. Insemnele distinctive, siglele si inscriptionarea se executa din tabla emailata in culori alb 100% si maron pantone 291 C 100% sau, dupa caz, din alte materiale durabile, rezistente la intemperii: piatra, marmura, metal, prelucrat, plexiglas si altele asemenea.

    10. Insemnele distinctive, siglele si inscriptionarea se amplaseaza cu avizul si cu asistenta de specialitate a Serviciului de monumente istorice din cadrul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla monumentele istorice respective.

    Atributii si control

    11. Primarii asigura prin aparatul propriu de specialitate si in colaborare cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aplicarea insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controleaza intretinerea lor de catre proprietar.

    12. Serviciul de monumente istorice din cadrul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si asigura asistenta de specialitate pentru marcarea si inscriptionarea monumentelor istorice.

    13. Ministerul Culturii si Cultelor controleaza amplasarea insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat.

    14. Proprietarii monumentelor istorice au obligatia sa permita montarea si sa intretina insemnul si sigla de monument istoric.

 

 

    ANEXA 2

 

    NOTA(CTCE)

    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005 la pagina 12 (a se vedea imaginea asociata).

     ANEXA 3

     NOTA(CTCE)

    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005 la pagina 12 (a se vedea imaginea asociata).

     ANEXA 4

     NOTA(CTCE)

    Imaginea se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005 la pagina 12 (a se vedea imaginea asociata).

     ANEXA 5

     Continutul placii explicative de inscriptionare pentru monumente istorice arheologice:

    - tipul monumentului arheologic (cetate, necropola, asezare, teii, tumul etc.);

    - numele antic al sitului/coordonatele geografice actuale;

    - codul in Lista monumentelor istorice/codul RAN;

    - incadrarea cronologica;

    - scurta descriere (circa 20 de cuvinte).

     Continutul placii explicative de inscriptionare pentru monumente istorice de alte tipuri:

    - tipul monumentului (casa, biserica, cetate etc.);

    - denumirea actuala/denumirea anterioara (daca este cazul);

    - codul in Lista monumentelor istorice;

    - datare;

    - scurta descriere (circa 20 de cuvinte).

     ANEXA 6

     NOTA(CTCE)

    Imaginile se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005 la pagina 13 (a se vedea imaginea asociata).

     ANEXA 7

     NOTA(CTCE)

    Imaginile se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005 la pagina 14 (a se vedea imaginea asociata).

     ANEXA 8

     NOTA(CTCE)

    Imaginile se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005 la pagina 15 (a se vedea imaginea asociata).

 

                                                -------