Iasi - Localizare

Din punct de vedere geografic, oraşul este situat în nord-estul României, la 47010'24" latitudine nordică şi 25015'3" longitudine estică, pe râul Bahlui, la o distanţă de 15 km de râul Prut, în centrul provinciei Moldova, care se întinde de la munţii Carpaţi până la râul Nistru – râu aflat până nu demult la confluenţa unor importante trasee comerciale. Clima nord-continentală, cu ierni geroase şi temperaturi ce scad sub – 180 C şi veri toride, cu temperaturi de peste 350 C, a contribuit la apariţia unui nou tip de ecosistem.
revenire la prima pagina