Patrimoniu Mobil - Categorii

Bunurile care alcatuiesc patrimoniul cultural national mobil (definite prin legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil)sunt:

 

1. bunuri arheologice si istorico-documentare, precum:

a) descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, însemne funerare, cu exceptia esantioanelor de materiale de constructie, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;

b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;

c) marturii materiale si documentare privind istoria politica, economica, sociala, militara, religioasa, stiintifica, artistica, sportiva sau din alte domenii;

d) manuscrise, incunabule, carti rare si carti vechi, carti cu valoare bibliofila;

e) documente si tiparituri de interes social: documente de arhiva, harti si alte materiale cartografice;

f) obiecte cu valoare memorialistica;

g) obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, marci postale, drapele si stindarde;

h) piese epigrafice;

i) fotografii, clisee fotografice, filme, înregistrari audio si video;

j) instrumente muzicale;

k) uniforme militare si accesorii ale acestora;

l) obiecte cu valoare tehnica;

 2. bunuri cu semnificatie artistica, precum:

a) opere de arta plastica: pictura, sculptura, grafica, desen, gravura, fotografie si altele;

b) opere de arta decorativa si aplicata din sticla, ceramica, metal, lemn, textile si alte materiale, podoabe;

c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrarie, mobilier si altele;

d) proiecte si prototipuri de design;

e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare si de animatie;

f) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;

3. bunuri cu semnificatie etnografica, precum:

a) unelte, obiecte de uz casnic si gospodaresc;

b) piese de mobilier;

c) ceramica;

d) textile, piese de port, pielarie;

e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatra, sticla;

f) obiecte de cult;

g) podoabe;

h) ansambluri de obiecte etnografice;

i) monumente din muzeele etnografice în aer liber;

 4. bunuri de importanta stiintifica, precum:

a) specimene rare si colectii de zoologie, botanica, mineralogie si anatomie;

b) trofee de vânat;

 5. bunuri de importanta tehnica, precum:

a) creatii tehnice unicat;

b) raritati, indiferent de marca;

c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor si masinilor din creatia curenta;

d) creatii tehnice cu valoare memoriala;

e) realizari ale tehnicii populare;

f) matrite de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD si altele asemenea.

Bunurile apartinând patrimoniului cultural national mobil fac parte, în functie de importanta sau de semnificatia lor istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:

 a) tezaurul patrimoniului cultural national mobil, denumit în continuare tezaur, alcatuit din bunuri culturale de valoare exceptionala pentru umanitate;

 b) fondul patrimoniului cultural national mobil, denumit în continuare fond, alcatuit din bunuri culturale cu valoare deosebita pentru România.