Comisia zonala a monumentelor istorice - Componenta

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 (conform O.M.C. nr. 3183/27.07.2022) prezenţi :

1. – ing.constr. Sebastian PETERCĂ - Preşedinte

2. – arh. Cristina ANDREI

3. – ist. Marius Constantin CHELCU

4. – arh. urb. Ladislau Mihael LĂCĂTUȘU

5.  – arh. Bogdan-Ionuț MIHUL

6. – arhg. Alexander RUBEL

7. – arhg. Mădălin-Cornel VĂLEANU

8. – arh. Ioana ZBRANCA

                   9. – arh. șef al județului Iași – arh. Ana Maria TÎRZIU

10. – arh. șef al județului Bacău - ing. Cristina RACOVEANU

11. – arh. șef al județului Vaslui – arh. Marian BEȘLIU

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI