Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 14 SEPTEMBRIE  2023

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

965 din 18.04.2023, 1343/23.05.2023, 1780/18.07.2023

OBIECTIVUL

Consolidare imobil existent si transformare pod în spațiu locuibil

ADRESA

Mun. Iași, str. Sărărie nr. 155A

NR. PROIECT

129/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Serghei Musulbaș-Popovici SC HIGH LIGHT PROJECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -03799 Casa Stoicescu - Mărculescu municipiul IAŞI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI

1844/26.07.2023

OBIECTIVUL

Desființare construcții C1 -S =82mp (129949-C1) și C2-Sc=22mp (NC 129949-C2) și locuința C1-SC=84mp (NC 138566-C1)

ADRESA

Mun. Iași, str. Vovidenie nr. 4

NR. PROIECT

628/2023

FAZA   

DTAD

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. S. Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS-II-m-B-04091 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 6

IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică” - Vovidenia municipiul IAŞI Str. Vovidenia 11

3.

Nr.reg.DJC IASI

1197/10.05.2023; 2012/ 11.08.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. Cișmeaua lui Butuc nr. 2

NR. PROIECT

5/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ionel C. Oancea

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

4.

Nr.reg.DJC IASI

2030/18.08.2023

OBIECTIVUL

Consolidare si reparații capitale, transformare pod existent în spațiu de locuit, schimbare/înlocuire învelitoare, amenajari exterioare si refacere împrejmuire teren

ADRESA

Mun. Iași, stradela  Florilor nr. 8, CF 120897

NR. PROIECT

9/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Popovici Alexandru

SC  ARHAs Proiect SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS -II - m - B -03876 Casa Anastasie Fătu municipiul IAŞI Str. Florilor 1

5.

Nr.reg.DJC IASI

2043/ 21.08.2023

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective, împrejmuire teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 90/28.03.2013

ADRESA

Mun. Iași, str. Viticultori (T61), FN, CF 145745 – 145750

NR. PROIECT

15/2023

FAZA   

DTAC DTOE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Gopșa Gelu

SC GT ARHITECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-IV-a-A-21181 Cimitirul Evreiesc

6.

Nr.reg.DJC IASI

2044/ 21.08.2023

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective, împrejmuire teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 90/28.03.2013

ADRESA

Mun. Iași, str. Viticultori (T61), FN, CF 145726 – 145729

NR. PROIECT

14/2023

FAZA   

DTAC DTOE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Gopșa Gelu

SC GT ARHITECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-IV-a-A-21181 Cimitirul Evreiesc

 

7.

Nr.reg.DJC IASI

2048/22.08.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – intrare în intravila pentru construire hala (magazie)

ADRESA

Jud. Iași, Com. Rediu, sat Rediu, NC/CF 60270

NR. PROIECT

100

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Chiriță M.J., arh. Zup Maria Ana

BIA Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

SC PRISMA SERV COMPANY SRL

Regim de protectie

 

8.

Nr.reg.DJC IASI

2065/23.08.2023

OBIECTIVUL

Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenție DALI pentru Reabilitare energetică pentru sediul SCR din str. C. Negri nr. 10, Iași – înlocuire suprafețe vitrate, uși de acces și termoizolare

ADRESA

Mun. Iași, str. Costache Negri, nr. 10, CF 124084-C1-U7

NR. PROIECT

19/2023

FAZA   

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Ovidiu petcu, arh. Andrei Manolache

SC STABUILD SRL

BENEFICIAR

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII (ANCOM) prin Petcu Ovidiu

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

 

9.

Nr.reg.DJC IASI

2080/29.08.2023

OBIECTIVUL

Reparații capitale, modernizare locuință existentă – extindere și consolidare și împrejmuire teren

ADRESA

Mun. Iași, str. Morilor nr. 7, CF 161665

NR. PROIECT

34/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Georgiana Baltag

SC NOVATECTURA SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

 

10.

Nr.reg.DJC IASI

2081/29.08.2023

OBIECTIVUL

PUZ – Construire Sala de Sport

ADRESA

Mun. Iași, str. Sărărie nr. 220, CF 175858

NR. PROIECT

50/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ion Nicolau

SC ATELIER DIAGONAL SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iași

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

 

11.

Nr.reg.DJC IASI

2083/29.08.2023

OBIECTIVUL

Închidere balcon la apartament proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Vasile Lupu, nr. 78, Bl. N4, et 10, ap. 82

NR. PROIECT

042/04.08.2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Andrei Bodnar

SC ECHO BUILDING WORKSHOP SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03956 Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa

12.

Nr.reg.DJC IASI

2092/30.08.2023

OBIECTIVUL

Reparații capitale, extindere și comasare clădire pe aliniament existent, transformare pod în spațiu de locuit și demolarea clădirilor C2, C3, C4

ADRESA

Mun. Iași, str. Agatha Bârsescu nr. 13

NR. PROIECT

11/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ARH. Andrei Fronea

SC DOCDESIGN PRO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS-II-m-B-03732 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 11

IS-II-m-B-03733 Casă municipiul IAŞI Str. Bârsescu Agatha 15

13.

Nr.reg.DJC IASI

2145/1.09.2023

OBIECTIVUL

Amplasare firma luminoasa – amenajare cu caracter provizoriu pe durata dreptului de superficie

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Carol I, nr. 56, 149303

NR. PROIECT

630/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC RARA COM SRL prin Romanec Simona Emilia

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească;

IS -II - m - B -03794 Casa Kamner municipiul IAŞI Bd. Carol I 54.

14.

Nr.reg.DJC IASI

2147/1.09.2023

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren în intravilan – construire două locuințe individuale și anexe

ADRESA

Mun. Iași, extravilan, NC 167003

NR. PROIECT

43/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Ignațel

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

15.

Nr.reg.DJC IASI

2149/ 1.09.2023

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – modificare locuință corp C1 cu nr. cad. 140528-C1 pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Lt. Ionescu nr. 1A, CF. 140528

NR. PROIECT

095/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. M. Hoblea

SC 3DSIGN CLASIC SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească;

IS -II - m - B -04063.01 Biserica "Sf. Apostol Toma şi Sf. Ecaterina”

16.

Nr.reg.DJC IASI

2150/1.09.2023

OBIECTIVUL

Consolidare, reabilitare și amenajare pod în spații de cazare Cămin 1 Mai tr. A

ADRESA

Mun. Iași, str. Sărărie, nr. 220

NR. PROIECT

14/2014

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. R. Ultimescu

SC PROMRAX SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iași

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească;

17.

Nr.reg.DJC IASI

2151/4.09.2023

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren în intravilan – Construire locuințe colective

ADRESA

Mun. Iași, extravilan zona Bucium, CF 151372, 151373, 160144, 169405, 166777

NR. PROIECT

590/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. S. Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC TECH CONFORT SRL

SC LEXITON   INVEST SRL

Regim de protectie

 

18.

Nr.reg.DJC IASI

2152/4.09.2023

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren în intravilan pentru Construire locuințe colective

ADRESA

Mun. Iași, extravilan zona Bucium, CF 170303, 170304, 164970, 165500

NR. PROIECT

606/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. S. Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC TECH CONFORT SRL

 

Regim de protectie

 

19.

Nr.reg.DJC IASI

2153/4.09.2023

OBIECTIVUL

Refacere împrejmuire existentă

ADRESA

Mun. Iași, stradela Silvestru nr. 9

NR. PROIECT

09/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ionel C. Oancea

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească;

 

20.

Nr.reg.DJC IASI

1978/7.08.2023; 2154/4.09.2023

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective pe teren proprietate, împrejmuire, acces auto și amenajări incintă conform PUZ aprobat prin HCL nr. 507 din 29.11.2017

ADRESA

Mun. Iași, str. Păcurari, nr. 31-31A

NR. PROIECT

624/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adrian Tudorache

SC ARH-LINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi“

IS -II - m - B -03978 Casa Rojniţa municipiul IAŞI

21.

Nr.reg.DJC IASI

2158/5.09.2023

OBIECTIVUL

Amenajare alee pietonală în lungime de până la 250m în incinta Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Miroslava, CF 2779

NR. PROIECT

DRU-09-2021

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Ioan Olaru

SC INTO SRL

BENEFICIAR

COMUNA MIROSLAVA, JUD. IAȘI

Regim de protectie

IS -II - m - B -04204 Casa Sturza sat MIROSLAVA;

 

22.

Nr.reg.DJC IASI

2159/5.09.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, intravilan extins, zona Bucium, T176, CF 160833

NR. PROIECT

1/2021

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Andrei Lucian

SC RTBA ARHITECTS SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI

1796/19.07.2023, 2172/5.09.2023

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ  - Introducere teren in intravilan – construire locuințe individuale, cuplate, înșiruite, spații servicii, strazi de incintă si anexe aferente

ADRESA

Jud. Iași, Com. Popricani, extravilan CF/NC 62399, 62740

NR. PROIECT

31/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

DTAC DEVELOPMENT SRL

BENEFICIAR

 PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

 

24.

Nr.reg.DJC IASI

2182/6.09.2023

OBIECTIVUL

Modernizarea infrastructurii rutiere locale din localitatea Dagâța, comuna Dagâța, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, couna/sat Dagâța

NR. PROIECT

10373/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Crăciun Eugeniu

SC AQUA PROJECT SRL

BENEFICIAR

COMUNA DAGÂȚA, JUD. IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03575 Situl arheologic de la Dagâţa, punct "Dealul Ţintirim II;

IS-I-s-B-03576 Situl arheologic de la Dagâţa, punct "Saivane";

IS -II - m - B -04144 Conacul V. Tăutu sat DAGÂŢA;

25.

Nr.reg.DJC IASI

2183/6.09.2023

OBIECTIVUL

Consolidare, extindere imobil existent, transformare în imobil cu două apartamente la etaje, spațiu comercial la parter și parcare

ADRESA

Mun. Iași, str. Sărărie nr. 196

NR. PROIECT

2/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Popovici A

SC ARHAS Proiect SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

26.

Nr.reg.DJC IASI

2184/6.09.2023

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar (construcție cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere)

ADRESA

Mun. Iași, Sos. Arcu nr. 2, CF 141452

NR. PROIECT

1034/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Chiriță M.J.,

BIA Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

27.

Nr.reg.DJC IASI

2186/6.09.2023

OBIECTIVUL

Fisa analitica imobil str. Sf. Andrei nr. 6

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei nr. 6

NR. PROIECT

 

FAZA   

Fisa Analitica

PROIECTANT/

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE ȘI SC CORSINI RISTORANTE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

28.

Nr.reg.DJC IASI

2187/6.09.2023

OBIECTIVUL

Fisa analitica imobil str. Sf. Andrei nr. 6A

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei nr. 6A

NR. PROIECT

 

FAZA   

Fisa Analitica

PROIECTANT/

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE ȘI SC CORSINI RISTORANTE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

29.

Nr.reg.DJC IASI

2188/6.09.2023

OBIECTIVUL

Fisa analitica imobil str. Sf. Andrei nr. 8-10

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei nr. 8-10

NR. PROIECT

 

FAZA   

Fisa Analitica

PROIECTANT/

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE ȘI SC CORSINI RISTORANTE SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

30.

Nr.reg.DJC IASI

1641/3.07.2023; 2189/6.09.2023

 

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate cu nr. cad. 122232

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Grigore Ghica nr. 14

NR. PROIECT

251/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Constantin Hârțan

SC H STUDIO SRL

BENEFICIAR

SC FLUX SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS -II - m - B -20188 Casa Ştefan Procopiu

31.

Nr.reg.DJC IASI

1985/8.08.2023; 2194/7.09.2023

OBIECTIVUL

Construire cantina si spații de recreere în bibliotecă virtuală

ADRESA

Mun. Iași, str. Universității nr. 16, CF/NC 120982

NR. PROIECT

3/2023

FAZA   

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. D. Vișan

SC ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iași

Regim de protectie

IS-II-m-B-04085 Universitatea de Medicină şi Farmacie, Corp rectorat şi spaţii de învăţământ (Palatul “Calimachi”)

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

 

32.

Nr.reg.DJC IASI

1819/20.07.2023; 2195/7.09.2023

OBIECTIVUL

Lucrări de reparații curent, tâmplărie și finisaje din zona Portic Corp Academie

ADRESA

Mun. Iasi, Str. Universitații nr. 16

NR. PROIECT

62/2023

FAZA   

DDE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sorina Paula Lupu

SC DOM STUDIO SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE  „GRIGORE T. POPA”

Regim de protectie

IS-II-m-B-04085 Universitatea de Medicină şi Farmacie, Corp rectorat şi spaţii de învăţământ (Palatul “Calimachi”)

 

33.

Nr.reg.DJC IASI

2196/7.09.2023

OBIECTIVUL

PUZ CP – Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 454/9.11.2017 – Inserție de funcțiuni noi – Parcare auto S+D+P+2E

ADRESA

Mun. Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15 - Bld. Carol I nr. 17

NR. PROIECT

330/2022

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Sef. Proiect arh. R. Buliga

Arh. F. Ciobanasu

Arh. N. Caba

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

 

34.

Nr.reg.DJC IASI

2197/7.09.2023

OBIECTIVUL

Schimbare parțială destinație din locuință în cabinete de medicină dentară prin recompartimentari, reabilitare, amenajari interioare și exterioare și creeare acces  nou și amplasare firma luminoasa

ADRESA

Mun. Iași, str. Smârdan nr. 78, CF 158388

NR. PROIECT

47/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Anca Vasile

SC MYTECH   CONECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

35.

Nr.reg.DJC IASI

2198/7.09.2023

OBIECTIVUL

Consolidare, reabilitare și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Monument Istoric Biserica „Adormirea maicii Domnului” – Barnovschi Iași

ADRESA

Mun. Iasi, str. Grigore Ghica Voda nr. 26

NR. PROIECT

334/2023

FAZA   

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. A. Atanasiu, arh. F. Ciobanașu,

SC ARC DESIGN SRL

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA GENERALA TEHNICA SI DEZVOLTARE

PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” BARNOVSCHI

Regim de protectie

IS-II-a-A-03907 Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 26

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

 

36.

Nr.reg.DJC IASI

2199/7.09.2023

OBIECTIVUL

Amenajare piste pentru bicicliști în zona metropolitana Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Bârnova, com. Dobrovăț, sat Pietrăria, Dobrovâț

NR. PROIECT

1/2023

FAZA   

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Eugeniu Crăciun

SC PROCONSULTING ROAD SRL

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA ZONA METROPOLITANA IAȘI

Regim de protectie

 

37.

Nr.reg.DJC IASI

1929/2.08.2023, 2190/7.09.2023

OBIECTIVUL

Extindere spații comerciale existente în incinta Palas Mall, Corp C3, la cotele 43,6 și 48,8 cu regim de înălțime P+1E

ADRESA

Mun. Iași, str. Palas, nr. 7 A

NR. PROIECT

7/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Gheorghița Cupșan

IULIUS REAL ESTATE

BENEFICIAR

SC PALAS 1 SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare)

38.

Nr.reg.DJC IASI

1928/2.08.2023, 2191/7.09.2023

OBIECTIVUL

Amplasare ecrane publicitare tip led pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iasi, intravilan extins Zona Bucium-Visan, CF/NC 170798, 170799, 170800

NR. PROIECT

5/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Gheorghița Cupșan

IULIUS REAL ESTATE

BENEFICIAR

SC FAMILY MARKET BUCIUM SRL

Regim de protectie

IS -II - a - B -03756 Ansamblul spitalului Socola municipiul IAŞI

39.

Nr.reg.DJC IASI

1072 din 28.04.2023, 2216/11.09.2023

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru suprafața totală de 7918 mp, în vederea construirii de locuințe, lotizare și trecere în intravilana suprafeței de 6523 mp, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități (cu acces din str. Henri Coandă)

ADRESA

Mun. Pașcani, str. Henri Coanda, nr. cad. 69190

NR. PROIECT

06/2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ciolacu Dragoș

Arh. Bortaș Marius

SC ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURA SRL; SC AXA ATELIER DE ARHITECTURA SRL.

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

 

40.

Nr.reg.DJC IASI

940 din 11.04.2023, 1497 din 14.06.2023, 2218/11.09.2023

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar pe sol, teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Carol I, nr. 9

NR. PROIECT

14/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

c.arh. Ionuț Savu – SC ARTERA TRUST SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL.I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS -II - m - B -03782 Casa Logofătului Nicolae Canta, azi Restaurant "Casa Universitarilor" municipiul IAŞI Bd. Carol I 9

41.

Nr.reg.DJC IASI

2219/11.09.2023

OBIECTIVUL

Centru de zi  pentru consiliere si sprijin pentru părinți și copii în comuna Costești, Jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, Com. Costești

NR. PROIECT

09/2023

FAZA   

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Calance Alexandru, arh. Gavrilescu Alexandra

SC KALANS CONCEPT SRL

BENEFICIAR

COMUNA COSTEȘTI

Regim de protectie

 

42.

Nr.reg.DJC IASI

2220/11.09.2023

OBIECTIVUL

Construire locuința, anexe, împrejmuire, racord utilități și fântână

ADRESA

Jud. Iași, Com. Popricani, sat Rediu Mitropoliei, str. Costache Negruzzi nr 32, CF 65287

NR. PROIECT

62/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Luchian Sorin

SC O&C SMART CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

43.

Nr.reg.DJC IASI

2221/11.09.2023

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire parțiala pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 77

NR. PROIECT

09/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Daniel Poiana

SC ATD PROIECT SRL

BENEFICIAR

SC HOFFER IMPEX SRL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

44.

Nr.reg.DJC IASI

2041/ 21.08.2023

OBIECTIVUL

PUZ  - Introducere în intravilan în vederea construirii de locuințe

ADRESA

Jud. Iași, Comuna Aroneanu, NC 67529

NR. PROIECT

05/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. O. Rusu

SC BJORN DESIGN STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

45.

Nr.reg.DJC IASI

2142/1.09.2023

OBIECTIVUL

Construire parc eolian – Turbine eoliene, platforme de operare drumuri de acces și rețele interne, comuna Butea, Jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Butea, sat Butea, extravilan

NR. PROIECT

3/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mara Bârladeanu

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARA BARLADEANU

BENEFICIAR

SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 07 SRL

Regim de protectie

 

46.

Nr.reg.DJC IASI

2141/1.09.2023

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan, construire clădire cu funcțiuni de cazare si alimentație publică, spații comerciale, birouri, cabinete medicale, spații pentru sport și evenimente private, parcări subterane, supraterane și împrejmuire

ADRESA

Jud. Iași, Com Aroneanu, CF 67235, 67236, 67224, 67224, 67237, 67225

NR. PROIECT

214/2023

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu, arh. Terentiev Victor

SC VECTORIAL CONCEPT EVOLUTION SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

47.

Nr.reg.DJC IASI

2148/1.09.2023

OBIECTIVUL

Construire canalizație proprie, amplasare camerete și construire retea aeriana pe stâlpii proprii – Orange Romania SA – în comuna Cucuteni, Jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, Com. Cucuteni, sat Bărbătești, Săcărești și extravilan

NR. PROIECT

58/2023

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Mocanu Marius, ing. Dorina Bordianu

SC HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP SRL

BENEFICIAR

SC ORANGE ROMANIA SA

Regim de protectie

 

48.

Nr.reg.DJC IASI

2209/7.09.2023

OBIECTIVUL

Punct de vedere privind introducerea unor modificari la proiectul „Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare corp R – monument istoric inscris în LMI cod IS-II-m-B-03967

ADRESA

Mun. Iași, str. Pacurari nr. 9

NR. PROIECT

171152

FAZA   

consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Mihul

SC MIHUL SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Regim de protectie

 

49.

Nr.reg.DJC IASI

2229/12.09.2023

OBIECTIVUL

Punct de vedere privind:

  1. PUZ CP Ansamblul Spitalului Socola Iași
  2. PUZ CP Ansamblul Bisericii Socola Mica Iași;
  3. PUZ CP Ansamblul Fabricii de Țigarete Iași;

PUZ CP Ansamblul Bisericii Sf. Ap. Toma și Sf. Ecaterina Iași

ADRESA

Mun. Iași

NR. PROIECT

 

FAZA   

consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Primăria Municipiului Iasi – Direcția Arhitectura si Urbanism

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI – DIRECȚIA ARHITECTURA SI URBANISM

Regim de protectie

 

 

JUDETUL BACĂU

50.

Nr.reg.DJC Bacău

2094/29.08.2023

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale,

organizare a execuției lucrărilor (revenire și completări)

ADRESA

municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

16/2022

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. GELIMAN ARHITECTURA S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casa Dr. Marcovici,

azi Cercul Militar Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00776, str. Oituz,

nr. 16, municipiul Bacău, județul Bacău

 

51

Nr.reg.DJC Bacău

2505/18.08.2023

OBIECTIVUL

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Filarmonica Mihail Jora, Bacău

ADRESA

municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

9/CGE/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. CONSULTING GRUP EXPERT S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Fosta Primărie și

Bibliotecă, cod LMI: BC-II-m-B-00781, Bd. Ioniță Sandu Sturza,

nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău

52.

Nr.reg.DJC Bacău

2532/22.08.2023

OBIECTIVUL

Reabilitare energetică a Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău

ADRESA

sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău

NR. PROIECT

0701/07.2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. PTC CIVIL ENGINEERING S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Școală, cod LMI:

BC-II-m-B-00920, sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae

Bălcescu, județul Bacău

 

53.

Nr.reg.DJC Bacău

2559/25.08.2023

OBIECTIVUL

Realizare infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova, județul Bacău

ADRESA

oraș  Slănic Moldova, județul Bacău

NR. PROIECT

08/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

TRIPTIC STUDIO S. R. L. BUCUREȘTI

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice Fosta Primărie

– Slănic Moldova, cod LMI: BC-II-m-B-00900, str. Vasile

Alecsandri, nr. 2, oraș Slănic Moldova și Cazinou, cod LMI:

BC-II-m-A-00901, str. Vasile Alecsandri, nr. 3, oraș Slănic

Moldova, județul Bacău

 

54.

Nr.reg.DJC Bacău

2576/28.08.2023

OBIECTIVUL

Montare prin lipire a bustului poetului George Bacovia pe soclul existent (pe aceeași poziție din anul 1957)

ADRESA

municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

33/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. V. B. ARHITECTONIC S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În curtea monumentului istoric Colegiul Național „Ferdinand

I” – Fostul Liceu „George Bacovia”, cod LMI:

BC-II-m-B-00764, str. George Bacovia, nr. 45, municipiul Bacău,

județul Bacău

 

55.

Nr.reg.DJC Bacău

2585/29.08.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire și racord la utilități

ADRESA

oraș Târgu Ocna, județul Bacău

NR. PROIECT

49/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. TERRAPROIECT S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul

Penitenciarului Spital Târgu Ocna, cod LMI:

BC-II-a-B-21188, str. Crizantemelor, nr. 9, oraș Târgu Ocna,

județul Bacău

 

56.

Nr.reg.DJC Bacău

2623/01.09.2023

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și modificare limită intravilan

ADRESA

extravilanul și intravilanul municipiului Onești, județul Bacău

NR. PROIECT

01/25.01.2023

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. PRODOMUS S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

 

 

57.

Nr.reg.DJC Bacău

2687/06.09.2023

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor deja executate – amplasare container

modular pentru frizerie și racord utilități tehnico-edilitare

ADRESA

sat Fântânele, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

91/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. AE SÂRBU PROIECT S. R. L. HEMEIUȘ-BACĂU

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice Ruine biserică,

cod LMI: BC-I-s-B-00721 și Biserica „Sf. Voievozi”, cod LMI:

BC-II-m-A-00831, sat Fântânele, comuna Hemeiuș, județul Bacău

 

58.

Nr.reg.DJC Bacău

2727/07.09.2023

OBIECTIVUL

Înființare capacitate nouă de producție energie electrică din

surse regenerabile solare în localitatea Răcăciuni, comuna

Răcăciuni, județul Bacău

ADRESA

sat Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău

NR. PROIECT

73/2023

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. MASTER PROIECT S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Primăria, cod LMI:

BC-II-m-B-00888, sat Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul

Bacău

 

59.

Nr.reg.DJC Bacău

2093/03.07.2023

OBIECTIVUL

Construire fabrică de mortare uscate (revenire și completări)

ADRESA

sat Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău

NR. PROIECT

3.1/2023

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. BIROU DE ARHITECTURĂ GELU TUDORACHE

S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

 

 

 

JUDETUL VASLUI

60.

Nr.reg.DJC Vaslui

1809/17.08.2023

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE -AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT, AMPLASARE FIRME ȘI RECLAME PE FAȚADE, AMPLASARE TOTEM PUBLICITAR ȘI AMENAJARE ACCES ȘI PARCARE PE TEREN PROPRIETATE

ADRESA

- sat Grivița, com. Grivița, județul Vaslui

NR. PROIECT

12/2023

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. EDEN  S.R.L.

ARH. MONICA ELISABETA CONSTANTIN

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Bustul Domnitorului Alexandru Ioan  Cuza, cod LMI VS-IV-m-B-06912, nr. 632 în fața școlii și bisericii, în centrul satului, sat Grivița, com. Grivița, datare 1904;

- Monumentul funerar al profesorului filantrop Stroe Belloescu, cod LMI VS-IV-m-B-06913, nr. 633 în centrul satului; în incinta ansamblului filantropic (şcoala, biserica şi statuia domnitorului Al. Ioan  Cuza), sat Grivița, com. Grivița, datare 1912;

61.

Nr.reg.DJC Vaslui

1803/16.08.2023

- solicitare completare beneficiar nr.1818/21.08.2023,

- completat cu nr.1826/23.08.2023;

- solicitare completare beneficiar nr.1866/31.08.2023;

- completat cu nr. 1879/5.09.2023;

Corespondență cu Primăria Zorleni

- solicitare nr. 1868/31.08.2023 – HCL nr.62, RLU/text și plașe aferente HCL;

- răspuns cu nr. 1908/07.09.2023

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI „ZEN GRAND”

ADRESA

-comuna Zorleni

NR. PROIECT

05112022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARHITECTURE CONCEPT MH S.R.L

ARH. HORAȚIU FLORIN ILIESCU

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

Nu se află în zona de protecție a sitului arheologic de la Zorleni-Cariera 1,COD RAN 167188.08 Cariera se află în stânga soselei DN 24, în dreptul kilometrului 77, la circa 75 m de axul soselei;

 

62

Nr.reg.DJC Vaslui

1829/23.08.2023

- solicitare completare nr. 1871/02.09.2023;

- completat cu nr.1881.04.09.2023.

Corespondență Primăria Costești

- solicitare nr. 1871/ 01.09.2023

- răspuns nr.1881/ 04.09.2023        

OBIECTIVUL

REALIBILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

ADRESA

- comuna Costești, județul Vaslui

NR. PROIECT

64/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. PAULCONSULTING SSM-SU S.R.L.

ARH. MIHALACHE BUTNARU, MARIAN VIOREL

BENEFICIAR

S.C. POPAS MATEI S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Podul Doamnei (Podul de la Docolina), cod LMI VS-II-m-A-06781, sat Chițcani, comuna Costești 264, pe DN24, la km 97, la cca. 70 m E de șosea, datare 1841;

63

Nr.reg.DJC Vaslui

1878/4.09.2023

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PALIAȚIE ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN VASLUI PRIN CREAREA UNEI SECȚII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE

ADRESA

- str. Ștefan cel Mare, nr. 233, municipiul Vaslui, județul Vaslui

NR. PROIECT

34/2022

FAZA   

S.F.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ING-PROMAR S.R.L.

Arh. Mihaela Popiniuc

BENEFICIAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Școala Normală de Băieți, azi Spitalul TBC, cod LMI VS-II-a-B-06712, str. Ștefan cel Mare, nr. 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

- Locuința directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI VS-II-m-B-06712.01, str. Ștefan cel Mare, nr. 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

- Școală, azi Secția Pneumoftiziologie , cod LMI VS-II-m-B-06712.02, str. Ștefan cel Mare, nr. 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

 

64

Nr.reg.DJC Vaslui

1816/21.08.2023

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SCHIMBARE DESTINAȚIE CORP C1 DIN GRĂDINIȚĂ ÎN CLĂDIRE DE BIROURI;CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI REFACERE FINISAJE CORP C1; IMPREJMUIRE

ADRESA

str. Ștefan cel Mare, nr. 60, mun.Vaslui

NR. PROIECT

1/2023

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. PROART INSTAL S.R.L

ARH. BOGDAN IONUȚ MIHUL

BENEFICIAR

S.C. LOTURI SERVICE S.R.L.

Regim de protectie

Monumentul istoric:

- Casa Ghica, azi Gradinița nr.1, cod LMI VS-II-m-B-06710, str. Ștefan cel Mare, nr. 60, mun. Vaslui, datare sec. IX;

65

Nr.reg.DJC Vaslui

1853/28.08.2023

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN

ADRESA

-Str. 1 Decembrie, nr. 36-38, mun. Bârlad

NR. PROIECT

Smp 1412/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

Arh. MARIUS PETRU SANDU

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-Podul Verde, cod LMI VS-II-m-B-06735, str. Hamangiu Constantin nr. 26, mun. Bârlad , datare ante 1850, intervenții sec. XX;

66

Nr.reg.DJC Vaslui

1869/31.08.2023

- solicitare completare 1879/4.09.2023;

- completat cu nr. 1910/07.09.2023

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE GARAJ AUTO

ADRESA

-Str. Titu Maiorescu, nr. 1 H (lot 3), mun. Bârlad

NR. PROIECT

102/2023

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ISODRAFT STUDIO+ S.R.L.

Arh. ANDREI PICIORLUNG

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Liceul Teoretic "Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), cod LMI VS-II-m-B-06725, str. Mihai Eminescu nr. 1, mun. Bârlad, datare 1957-1959;

 

67

Nr.reg.DJC Vaslui

1830/23.08.2023

Solicitare completări 1839/25.08.2023

Completat cu nr. 1857/29.08.2023

Solicitare DJC nr. 1888/05.09.2023

OBIECTIVUL

Reabilitare gard

ADRESA

mun. Bârlad

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

ELABORATOR 

Complexul de Servicii Comunitare nr. 1,

BENEFICIAR

Monument istoric:

Școala Profesională de Fete ”N. Roșca Codreanu”, azi Complexul de Servicii Comunitare nr. 1, cod LMI VS-II-a-B-06728, Municipiul Bârlad, bd. Epureanu nr. 19

Regim de protectie

1830/23.08.2023

Solicitare completări 1839/25.08.2023

Completat cu nr. 1857/29.08.2023

Solicitare DJC nr. 1888/05.09.2023

68

Nr.reg.DJC Vaslui

1863/31.08.2023

Solicitare completare nr. 1872/01.09.2023

OBIECTIVUL

Schimbare parchet din lemn în parchet din pal – 184 m – 3 săli de clasă

ADRESA

mun. Bârlad

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

ELABORATOR 

Școala Gimnazială de Arte ”N.N. Tonitza” Bârlad

BENEFICIAR

În zona de protecție a monumentului istoric:

Școala primară de Fete și Bâieți, azi Școala nr. 4 Tudor Pamfile, cod LMI VS-II-m-B-06736, mun. Bârlad, str. Constantin Hamangiu;

Regim de protectie

1863/31.08.2023

Solicitare completare nr. 1872/01.09.2023

 

69

Nr.reg.DJC Vaslui

1830/23.08.2023

Solicitare completări 1839/25.08.2023

Completat cu nr. 1857/29.08.2023

Solicitare DJC nr. 1888/05.09.2023

OBIECTIVUL

Reabilitare gard

ADRESA

mun. Bârlad

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

ELABORATOR 

Complexul de Servicii Comunitare nr. 1,

BENEFICIAR

Monument istoric:

Școala Profesională de Fete ”N. Roșca Codreanu”, azi Complexul de Servicii Comunitare nr. 1, cod LMI VS-II-a-B-06728, Municipiul Bârlad, bd. Epureanu nr. 19

Regim de protectie

1830/23.08.2023

Solicitare completări 1839/25.08.2023

Completat cu nr. 1857/29.08.2023

Solicitare DJC nr. 1888/05.09.2023

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________


DATA 30.08.2023

ANUNȚ

Ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în ziua de  joi 14 septembrie 2023, la sediul DJC Iași, prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  07 septembrie 2023, ora 12.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

           Proiectele transmise în format digital se vor depune și în format letric până la data de 07 septembrie 2023.

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 13 septembrie 2023.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

REZOLUȚII COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 17 si 24  august 2023

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI