Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

ANUNȚ

Din lipsa de cvorum, sedinta Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5,

programata a avea loc joi, 11 august 2022, ora 11.00 la sediul DJC Iasi,

va fi reprogramata la o data ce va  fi anuntata ulterior.

Va multumim pentru intelegere!

DJC Iasi

 

 

ANUNȚ

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5,
va avea loc în data de 11 august 2022, ora 11.00, la sediul D.J.C. Iași.
În cadrul ședinței vor fi analizate documentațiile depuse până la data de 8 august 2022,
ora 11.00, la direcțiile județene care compun C.Z.M.I.nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău).
Ordinea de zi a ședinței se va publica în data de 10 august 2022.

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

 REZOLUȚII - Şedinţa din 8-13 iulie 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1574 din 14.06.2022, CU 81 din 15.03.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință P+M, bazin vidanjabil, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Ciurea, sat Hlincea, strada Sălciei, nr. cad. 69049

NR. PROIECT

33/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect ing. Luchian Sorin, arh. Ștefan Todiraș

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

BUȘTIUC MARIUS-FLORIN

Regim de protectie

IS-II-a-A-04180    Mănăstirea Hlincea, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.01 Biserica "Sf. Gheorghe”, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.02 Ruine chilii, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.03 Turn clopotniţă, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.04 Zid de incintă, sat HLINCEA; comuna CIUREA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1575 din 14.06.2022, CU 676 din 28.03.2022

OBIECTIVUL

Construire balcon sub balcoane existente (în limita proiecției acestora, fără acces din exterior).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Arcu nr. 77, bl. T9, et. P, ap. 1, nr. cad. 124133-C1-U16

NR. PROIECT

12

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Pîcă Andrei Dragoș - S.C. RUMCO PROIECT EXPERT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru

BENEFICIAR

POPESCU ANA-MARIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03988   Casa Ermacov, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77

IS-II-m-B-03989   Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77-B

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

Aviz favorabil

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1576 din 14.06.2022, CU 035 din 24.01.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, racorduri utilități, organizare de șantier, bazin vidanjabil.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Tăutești, strada Mănăstirii

NR. PROIECT

41/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Luchian Sorin

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

ȘUCH RALUCA-FLORENTINA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4367 din 21.12.2021, 1579 din 14.06.2022, CU 133 din 01.09.2021

OBIECTIVUL

Construire arhivă birou notarial.

ADRESA

județul Iași, oraș Târgu Frumos, strada Măicuța nr. 31B, nr. cad. 62801

NR. PROIECT

02/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Tarabuta Narcisa, arh. Mihai Vasile

S.C. LISSA PLAN S.R.L.

BENEFICIAR

CRUCIANU REMUS-DORINEL - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Regim de protectie

IS-III-m-B-04327 Mausoleul Eroilor români din Primul Război Mondial, oraş TÂRGU FRUMOS, În cimitir

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1485 din 03.06.2021, 1581 don 14.06.2022, CU 133 din 01.09.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe colective și funcțiuni complementare.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, front la str. Grigore T. Popa

NR. PROIECT

19/2019

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHI GRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EKOSSE GROUP B&I S.R.L.

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1584 din 14.06.2022, CU 2695 din 26.11.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire 2 locuințe individuale și anexe.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 167003

NR. PROIECT

43/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

S.C. AXLINE-STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ENE ANDREI ȘI ENE ANDREEA

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1605 din 15.06.2022, CU 535 din 01.03.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 154455

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

DOBOȘ ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va completa conform Ordin nr. 3189/24.09.2020, Ordin nr. 2701/30.12.2010. Ulterior se va emite Aviz favorabil.

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

463 din 18.02.2022, 1618 din 17.06.2022, CU 2995 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție C3 (bazin apă), hidrofor, beci.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C3

NR. PROIECT

803.1/2021

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Octavia Popeea, arh. Vlad Barladeanu

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. împuternicit al COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII,  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1621 din 17.06.2022

OBIECTIVUL

Construirea și dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași – Precizarea condiționărilor specifice imobilului studiat, cu menționarea clară și fără echivoc, dacă se dorește păstrarea construcției existente pe sit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 106

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

ASOCIEREA CUBICON INVEST SRL – MANSART CORPORATE S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIEREA CUBICON INVEST SRL – MANSART CORPORATE S.R.L.

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1629 din 17.06.2022, CU 366 din 03.03.2022

OBIECTIVUL

Demolare parțială și consolidare imobil existent cu nr. cad. 146975-C1 pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spinți nr. 8, nr. cad. 146975, 146975-C1

NR. PROIECT

28/2021-A

FAZA     

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Liviu Covaliu, arh. Ionel Dulman

S.C. BETA PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

BÂZDÂGĂ VASILE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04056   Casa „Zup Emil“, municipiul IAŞI,Str. Spinţi 1

IS-II-m-B-03981   Casa O. Mayer,    municipiul IAŞI,    Str. Păcurari 51-A

IS-II-m-B-03984   Casă,municipiul IAŞI,Str. Păcurari 66

IS-II-m-B-03980   Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 47

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1642 din 17.06.2022, CU 573 din 11.03.2022

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial aflat în curs de execuție, autorizat cu AC nr. 880/2019 (modificări la fațade, recompartimentări, schimbare tip împrejmuire) – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 298/28.07.2017.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 7B-9, nr. cad. 155881

NR. PROIECT

952/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Chiriță Marian Jan

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L., S.C. NEXT CAPITAL INVESTEMENTS S.R.L., S.C. BETACONT INTERNATIONAL S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

Aviz favorabil cu condiții și recomandări

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1650 din 20.06.2022, CU 2 din 28.01.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construire Complex Horeca.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești nr. cad. 62167

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Dragoș Ciolacu – AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

Arh. Rotaru Bogdan-Andrei - S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

CRÎȘMARU FLORIN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1651 din 20.06.2022, CU 420 din 27.09.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 61680

NR. PROIECT

26/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Dragoș Ciolacu – AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

Arh. Rotaru Bogdan-Andrei - S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRIAC LUCIAN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va completa conform Ordin nr. 2701/30.12.2010. Ulterior se va emite Aviz favorabil.

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1654 din 21.06.2022, CU 1583 din 29.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 145314

NR. PROIECT

19/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Angela Ioan

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

FILIP IULIAN ȘI BUNDUC ELENA

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetari arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va completa conform Ordin nr. 2701/30.12.2010. Ulterior se va emite Aviz favorabil.

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1658 din 21.06.2022, CU 1646 din 09.07.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare termică și reparații acoperișuri construcții sediu A.B.A. și S.A.G. IAȘI.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Th. Văscăuțeanu nr. 10, nr. cad. 143457

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Narcis Bogdan Brîndușescu, dr. ing. Paul Ciobanu

S.C. NORD-EST PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD PRIN DIRECTOR ING. ȘERBAN CHIHAIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1706 din 23.06.2022, CU 2432 din 18.10.2021

OBIECTIVUL

Consolidare pereți, amenajări interioare, transformare pod existent în spațiu locuibil, fără modificarea acoperișului, la clădire existentă C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Th. Văscăuțeanu nr. 4, nr. cad. 135837

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arhitectură: B.I.A. ARH. CRISTIAN CONSTANTIN UNGUREANU

Structură: ing. Andrian Alexandru – S.C. ALECDON PROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - ANDRIAN ALEXANDRU P.F.A.

BENEFICIAR

ANDREI ORESTE MIHNEA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03821   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Copou 7

IS-II-m-B-03822   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Copou 10

IS-II-m-B-03937   Casă, municipiul IAŞI, Str. Maiorescu Titu 12

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1707 din 23.06.2022, CU 1089 din 27.05.2022

OBIECTIVUL

Modernizare trotuare și alei pietonale în cartierele Municipiului Iași – Etapa a –III-a.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, aliniamentul străzilor din domeniul public conform H.C.L. nr. 84/31.03.2016

NR. PROIECT

501/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Elena Aursei

S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1694 din 23.06.2022, CU 1009 din 16.05.2022

OBIECTIVUL

Branșament la rețeaua de apă, racord la rețeaua de canalizare, pentru imobil – locuințe colective, spații comericale, servicii – situat în municipiul Iași, str. Smârdan nr. 88+Bucșinescu nr. 37+37A, NC 151840, NC 156661, NC 158222.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Smârdan+strada Bucșinescu nr. 88+37A+37

NR. PROIECT

/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. G. Ioanidis-Hadji

S.C. APAVITAL S.A. – SERVICIU AVIZE

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1720 din 23.06.2022, CU 174 din 09.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, nr. cad. 63354

NR. PROIECT

40/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

HATLEVIK ALEXANDRA

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1721 din 23.06.2022, CU 322 din 15.12.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 66180, 66181, 66182

NR. PROIECT

3/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

POPA LUMINIȚA-CRISTINA ȘI POPA TUDOR-OVIDIU-NARCIS

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1724 din 23.06.2022, CU 960 din 30.04.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Construire complex cu funcțiuni mixte (locuințe colective, birouri, servicii și comerț), spălătorie și funcțiuni conexe, parcare, amenajări exterioare și accese pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr. 78, nr. cad. 155521

NR. PROIECT

20/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel, arh. Dan Lucian Poiană, ing. Ionuț Scuriu

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. HIGH TECHNOLOGY DELIVERY S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr.

Aviz favorabil

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1758 din 29.06.2022

OBIECTIVUL

Realizare decorațiuni murale pe fațada Corpului I.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negruzzi nr. 9

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1783 din 04.07.2022, CU 340 din 03.03.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcție nr. cad. 172410-C2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 92, nr. cad. 172410-C2,

NR. PROIECT

004/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Gheorghițeanu Liviu-Vasile

B.I.A. GHEORGHIȚEANU LIVIU-VASILE

BENEFICIAR

CRĂCIUN IOAN-NICOLAE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03718   Vila Virginia, municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 1

IS-II-m-B-03719   Casa Mavrocordat, Liceul "M. Eminescu" corp B şi corp C (cuprind în fundaţie ruinele curţii "Curtea de la Sărărie"), municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 10

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

965 din 04.04.2022, 1617 din 17.06.2022, CU 2995 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 20, nr. cad. 135766

NR. PROIECT

10/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Mihai Nucu Ilinescu, arh. Andrei Dragoș Pîcă - S.C. RUMCO PROIECT EXPERT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru

BENEFICIAR

SĂNĂTESCU FERDINAND

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare/supraveghere arheologică

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1656 din 21.06.2022, CU 087 din 09.08.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire, anexe, fosă, fântână, branșament utilități și organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Horlești, Șos. Nordului, nr. cad. 70621

NR. PROIECT

11/2021

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Fronea Andrei, ing. Leizeriuc Andrei, ing. Ionel Scuriu - P.F.A. LEIZERIUC TUDOR ANDREI

Studiu geotehnic: dr. ing. Fantaziu Cosmin – S.C. INFRAROAD PROJECT S.R.L.

Studiu pentru sisteme alternative eficiență energetică: P.F.A. LEIZERIUC TUDOR ANDREI

BENEFICIAR

CHIRIAC RĂZVAN ȘI CHIRIAC CARMEN

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1524 din 8.06.2022, 1803 din 06.07.2022, CU 3424 din 16.10.2019

OBIECTIVUL

PUZ - Construire imobil cu funcțiuni mixte.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr. 1A, CF 123846

NR. PROIECT

02/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Dragoș Ciolacu – B.I.A. Arh. Dragoș Ciolacu, S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L.

Studiu istoric: Arh. AdinaGrigorovschi - S.C. ARHISTIL S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

După completarea documentației se va înainta documentația completă pentru avizare la Comisia Națională a Monumentelor Istorice

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1812 din 06.07.2022, CU 1155 din 16.06.2022

OBIECTIVUL

Construire Sală de festivități Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10, nr. cad. 155388

NR. PROIECT

69/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru Boariu, arh. Stag. Alexandra Aonofriesei

S.C. THIRD NEST S.R.L.

BENEFICIAR

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03719   Casa Mavrocordat, Liceul "M. Eminescu" corp B şi corp C (cuprind în fundaţie ruinele curţii "Curtea de la Sărărie"), municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 10

IS-II-m-B-04028   Bloc de locuinţe, municipiul IAŞI, Str. Sărăriei 111

IS-II-m-B-03922   Casă, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1809 din 06.07.2022, CU 2997 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale apartament (recompartimentare, închidere balcoane, înlocuire tâmplărie exterioară).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Macazului nr. 1, et. 4, ap. 9, nr. cad. 133146-C1-U8

NR. PROIECT

05/2022

FAZA     

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Gheorghiță Constanța Carmina, ing. Andrei Bobu

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

LEHAN SORIN CRISTIAN ȘI LEHAN DANIELA CARMEN

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993    Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri, municipiul IAŞI                Str. Peneş Curcanu, Cartier Aurora -str. Aurora nr. 15, 17, 18, 20, stradela Macazului, nr. 2 şi 4, strada Macazului 2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1813 din 07.07.2022, CU 1815 din 14.08.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil cu funcțiuni mixte pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lascăr Catargi nr. 29B, nr. cad. 163746

NR. PROIECT

308/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba, arh. Paul Filip Ciobănașu - S.C. ARC DESIGN S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu

BENEFICIAR

RĂGNEALĂ ROXANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03796   Casa Petre Andrei, municipiul IAŞI, Str. Catargiu Lascăr 29

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Se va completa conform Ordin nr. 2701/30.12.2010. Ulterior se va emite Aviz favorabil.

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1519 din 08.06.2022, 1814 din 07.07.2022, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr.473/29.12.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A, nr. cad. 19498/1, 19498/1-C1

NR. PROIECT

3/2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Tamara Manoilă - S.C. ARHI-AXA S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: dr. Ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Dana Marina Cazangiu – S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. Ludmila Pîrnău, dr. Cătălin Hriban -  Institututul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI Str. Cloşca 16

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare/supraveghere arheologică

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1809 din 06.07.2022, CU 1045 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată – Mănăstirea Cetățuia.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cetățuia nr. 1, nr. cad. 152411, 152958, 152959

NR. PROIECT

08/2020

FAZA     

P.U.Z. C.P. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ion Daniel Vișan

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – ARHIEPISCOPIA IAȘILOR,

MĂNĂSTIREA CETĂȚUIA

Regim de protectie

IS-II-a-A-03806    Mănăstirea Cetăţuia, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.01 Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.02 Sala Gotică, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.03 Casa Domnească, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.04 Corp chilii, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.05 Turn clopotniţă, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.06 Zid de incintă, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1819 din 07.07.2022, CU 1319 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Borcea nr. 8, nr. cad. 167762

NR. PROIECT

17/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

dr. arh. Aurora-Irina Dumitrașcu, dr.arh. Călin Corduban, ing. Alexandru Graur, ing. Dragoș Căciulă - S.C. UBICUU ARCHITECTS S.R.L.

BENEFICIAR

DUMITRAȘCU AURORA IRINA ȘI SUCILĂ ANDREI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03743   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 8

IS-II-m-B-03744   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 12

IS-II-m-B-03745   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare arheologică

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1555 din 10.06.2022, 1820 din 07.07.2022, CU 1083 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Construire Bază Sportivă – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Sărărie nr. 200, Mun. Iași, Jud. Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 200, nr. cad. 143659, 143647

NR. PROIECT

2/2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Arh. Dragoș Ciolacu, arh. Marius Bortaș

S.C. ARHIVOLTA S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1825 din 07.07.2022, CU 2584 din 01.11.2021

OBIECTIVUL

Amenajare mansardă imobil existent pentru schimbare destinație din spații pentru birouri în spații pentru grădiniță și amplasare scară exterioară de evacuare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negri nr. 48, nr. cad. 127916, 127916-C1

NR. PROIECT

17/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

dr. arh. Cristina Andrei, arh. Mihai A. Bucălău - S.C. CODE711 STUDIO S.R.L.

Studiu istoric: dr. arh. Cristina Andrei

Expertiză tehnică: dr. ing. Zalontay Coloman Andrei, S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

LICEUL TEORETIC „VARLAAM MITROPOLITUL” PRIN DĂSCĂLESCU MIHAI BOGDAN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03955  Fosta Şcoală de Arte şi Meserii, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 48

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03954    Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava", mun. IAŞI, Str. Negri Costache 4

IS-II-m-A-03954.01, Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

IS-II-m-A-03954.02 Anexe (ruine), municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

IS-II-m-A-03954.03 Zid de incintă, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

IS-I-s-B-03510      Situl arheologic din incinta "S.C. IPROCHIM S.A." şi "GOLIA S.A.", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 48, în incinta S.C. IPROCHIM S.A. şi GOLIA S.A.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1827 din 07.07.2022

OBIECTIVUL

Consultare delimitare zonă de studiu propusă pentru – P.U.Z. C.P. Ansamblul Mănăstirii Trei Ierarhi Iași și delimitarea perimetrală propusă a P.U.Z. C.P. Zona Copou Iași (varianta extinsă) – În urma consultării C.Z.M.I. desfășurată în perioada 14-22 iunie 2022, în vederea achiziționării de către PMI a „P.U.Z. .C.P. Ansamblul Mănăstirii Trei Ierarhi Iași” și „P.U.Z. C.P. Zona Copou Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași

NR. PROIECT

Adresa 81647/07.07.2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arhitect Șef Municipiul Iași Mocanu Raluca Andreea

Cons. Sup. Ing. David Irina

BENEFICIAR

MUNICIPIULUI IASI- DIRECȚIA ARHITECTURĂ ȘU URBANISM

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

60.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1828 din 08.07.2022, CU 688 din 22.03.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Iași pentru clădirile Administrativ Pavilion C6, Epidemiologie Pavilion C, Parazitologie.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Victor Babeș nr. 14, nr. cad. 18751

NR. PROIECT

CIV-04-2022

FAZA     

D.T.A.C., P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect ing. Abalașei Vasile, arh. Nistor Irina

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04083   Casa Moruzi, municipiul IAŞI, Str. Turcu 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

61.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1840 din 11.07.2022

OBIECTIVUL

Instalații cu rol de securitate la cerința „Securitate la incendiu” pentru Corpul Principal al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași conform Aviz de securitate la incendiu nr. 102/20/SU-IS din 07.07.2020 în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul situat în municipiul Iași, strada Universității nr. 16, nr. cad. 120982.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Universității nr. 16, nr. cad. 120982.

NR. PROIECT

I.X.1./2018-2020/P.T.H 2021

FAZA     

P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Arh. Ciprian Gălățanu

P.F.A. GALATANU V. CIPRIAN

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GRICORE T. POPA” IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04085 Universitatea de Medicină şi Farmacie, Corp rectorat şi spaţii de învăţământ (Palatul “Calimachi”), municipiul IAŞI, Str. Universităţii 16

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

62.

Nr.reg.DJC IASI/CU

870 din 24.03.2022, 1276 din 09.05.2022, 1659 din 21.06.2022, CU 137 din 18.01.2022

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial în clădire existentă, reparații împrejmuire și amplasare sisteme publicitare pe fațada spațiului comercial existent (construcții cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22, nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

157M/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Lungulescu Ioan Dragoș - S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

Studiu istoric de fundamantare: specialist atestat MCIN, Arh. Paul Valentin

Expertiză tehnică: ing. Szalontay Coloman Andrei - S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Alexandru Capanistei - S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 8 IULIE 2022 – 12 IULIE 2022.

În data de 8 IULIE 2022 vor fi transmise în format electronic ordinea de zi a ședinței și proiectele în format PDF

depuse până la data de 7 IULIE 2022, ora 09.00 la direcțiile județene care compun C.Z.M.I.nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău), în vederea consultării.

În  data de 12 IULIE 2022 ora 9,00 vom organiza ședința în plen la sediul D.J.C. Iaşi.

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

 ORDINEA DE ZI - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 8-12 iulie  2022 de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1574 din 14.06.2022, CU 81 din 15.03.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință P+M, bazin vidanjabil, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Ciurea, sat Hlincea, strada Sălciei, nr. cad. 69049

NR. PROIECT

33/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect ing. Luchian Sorin, arh. Ștefan Todiraș

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

BUȘTIUC MARIUS-FLORIN

Regim de protectie

IS-II-a-A-04180    Mănăstirea Hlincea, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.01 Biserica "Sf. Gheorghe”, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.02 Ruine chilii, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.03 Turn clopotniţă, sat HLINCEA; comuna CIUREA

IS-II-m-A-04180.04 Zid de incintă, sat HLINCEA; comuna CIUREA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1575 din 14.06.2022, CU 676 din 28.03.2022

OBIECTIVUL

Construire balcon sub balcoane existente (în limita proiecției acestora, fără acces din exterior).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Arcu nr. 77, bl. T9, et. P, ap. 1, nr. cad. 124133-C1-U16

NR. PROIECT

12

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Pîcă Andrei Dragoș - S.C. RUMCO PROIECT EXPERT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru

BENEFICIAR

POPESCU ANA-MARIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03988   Casa Ermacov, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77

IS-II-m-B-03989   Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77-B

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1576 din 14.06.2022, CU 035 din 24.01.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, racorduri utilități, organizare de șantier, bazin vidanjabil.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Tăutești, strada Mănăstirii

NR. PROIECT

41/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Luchian Sorin

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

ȘUCH RALUCA-FLORENTINA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4367 din 21.12.2021, 1579 din 14.06.2022, CU 133 din 01.09.2021

OBIECTIVUL

Construire arhivă birou notarial.

ADRESA

județul Iași, oraș Târgu Frumos, strada Măicuța nr. 31B, nr. cad. 62801

NR. PROIECT

02/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Tarabuta Narcisa, arh. Mihai Vasile

S.C. LISSA PLAN S.R.L.

BENEFICIAR

CRUCIANU REMUS-DORINEL - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Regim de protectie

IS-III-m-B-04327 Mausoleul Eroilor români din Primul Război Mondial, oraş TÂRGU FRUMOS, În cimitir

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1485 din 03.06.2021, 1581 don 14.06.2022, CU 133 din 01.09.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe colective și funcțiuni complementare.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, front la str. Grigore T. Popa

NR. PROIECT

19/2019

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHI GRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EKOSSE GROUP B&I S.R.L.

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1584 din 14.06.2022, CU 2695 din 26.11.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire 2 locuințe individuale și anexe.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 167003

NR. PROIECT

43/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

S.C. AXLINE-STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ENE ANDREI ȘI ENE ANDREEA

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1605 din 15.06.2022, CU 535 din 01.03.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 154455

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

DOBOȘ ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

463 din 18.02.2022, 1618 din 17.06.2022, CU 2995 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție C3 (bazin apă), hidrofor, beci.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C3

NR. PROIECT

803.1/2021

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Octavia Popeea, arh. Vlad Barladeanu

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. împuternicit al COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII,  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1621 din 17.06.2022

OBIECTIVUL

Construirea și dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași – Precizarea condiționărilor specifice imobilului studiat, cu menționarea clară și fără echivoc, dacă se dorește păstrarea construcției existente pe sit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 106

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

ASOCIEREA CUBICON INVEST SRL – MANSART CORPORATE S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIEREA CUBICON INVEST SRL – MANSART CORPORATE S.R.L.

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1629 din 17.06.2022, CU 366 din 03.03.2022

OBIECTIVUL

Demolare parțială și consolidare imobil existent cu nr. cad. 146975-C1 pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spinți nr. 8, nr. cad. 146975, 146975-C1

NR. PROIECT

28/2021-A

FAZA     

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Liviu Covaliu, arh. Ionel Dulman

S.C. BETA PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

BÂZDÂGĂ VASILE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04056   Casa „Zup Emil“, municipiul IAŞI,Str. Spinţi 1

IS-II-m-B-03981   Casa O. Mayer,    municipiul IAŞI,    Str. Păcurari 51-A

IS-II-m-B-03984   Casă,municipiul IAŞI,Str. Păcurari 66

IS-II-m-B-03980   Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 47

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1642 din 17.06.2022, CU 573 din 11.03.2022

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial aflat în curs de execuție, autorizat cu AC nr. 880/2019 (modificări la fațade, recompartimentări, schimbare tip împrejmuire) – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 298/28.07.2017.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 7B-9, nr. cad. 155881

NR. PROIECT

952/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Chiriță Marian Jan

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L., S.C. NEXT CAPITAL INVESTEMENTS S.R.L., S.C. BETACONT INTERNATIONAL S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1650 din 20.06.2022, CU 2 din 28.01.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construire Complex Horeca.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești nr. cad. 62167

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Dragoș Ciolacu – AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

Arh. Rotaru Bogdan-Andrei - S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

CRÎȘMARU FLORIN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1651 din 20.06.2022, CU 420 din 27.09.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren proprietate din extravilan în intravilan pentru construire locuință.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 61680

NR. PROIECT

26/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Dragoș Ciolacu – AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

Arh. Rotaru Bogdan-Andrei - S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRIAC LUCIAN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1654 din 21.06.2022, CU 1583 din 29.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 145314

NR. PROIECT

19/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Angela Ioan

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

FILIP IULIAN ȘI BUNDUC ELENA

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetari arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1658 din 21.06.2022, CU 1646 din 09.07.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare termică și reparații acoperișuri construcții sediu A.B.A. și S.A.G. IAȘI.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Th. Văscăuțeanu nr. 10, nr. cad. 143457

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Narcis Bogdan Brîndușescu, dr. ing. Paul Ciobanu

S.C. NORD-EST PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD PRIN DIRECTOR ING. ȘERBAN CHIHAIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1706 din 23.06.2022, CU 2432 din 18.10.2021

OBIECTIVUL

Consolidare pereți, amenajări interioare, transformare pod existent în spațiu locuibil, fără modificarea acoperișului, la clădire existentă C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Th. Văscăuțeanu nr. 4, nr. cad. 135837

NR. PROIECT

10/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arhitectură: B.I.A. ARH. CRISTIAN CONSTANTIN UNGUREANU

Structură: ing. Andrian Alexandru – S.C. ALECDON PROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - ANDRIAN ALEXANDRU P.F.A.

BENEFICIAR

ANDREI ORESTE MIHNEA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03821   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Copou 7

IS-II-m-B-03822   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Copou 10

IS-II-m-B-03937   Casă, municipiul IAŞI, Str. Maiorescu Titu 12

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1707 din 23.06.2022, CU 1089 din 27.05.2022

OBIECTIVUL

Modernizare trotuare și alei pietonale în cartierele Municipiului Iași – Etapa a –III-a.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, aliniamentul străzilor din domeniul public conform H.C.L. nr. 84/31.03.2016

NR. PROIECT

501/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Elena Aursei

S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1694 din 23.06.2022, CU 1009 din 16.05.2022

OBIECTIVUL

Branșament la rețeaua de apă, racord la rețeaua de canalizare, pentru imobil – locuințe colective, spații comericale, servicii – situat în municipiul Iași, str. Smârdan nr. 88+Bucșinescu nr. 37+37A, NC 151840, NC 156661, NC 158222.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Smârdan+strada Bucșinescu nr. 88+37A+37

NR. PROIECT

/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. G. Ioanidis-Hadji

S.C. APAVITAL S.A. – SERVICIU AVIZE

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1720 din 23.06.2022, CU 174 din 09.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, nr. cad. 63354

NR. PROIECT

40/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

HATLEVIK ALEXANDRA

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1721 din 23.06.2022, CU 322 din 15.12.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe individuale.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 66180, 66181, 66182

NR. PROIECT

3/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

POPA LUMINIȚA-CRISTINA ȘI POPA TUDOR-OVIDIU-NARCIS

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1724 din 23.06.2022, CU 960 din 30.04.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Construire complex cu funcțiuni mixte (locuințe colective, birouri, servicii și comerț), spălătorie și funcțiuni conexe, parcare, amenajări exterioare și accese pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr. 78, nr. cad. 155521

NR. PROIECT

20/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru-Christian Ignățel, arh. Dan Lucian Poiană, ing. Ionuț Scuriu

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. HIGH TECHNOLOGY DELIVERY S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr.

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1758 din 29.06.2022

OBIECTIVUL

Realizare decorațiuni murale pe fațada Corpului I.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negruzzi nr. 9

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1783 din 04.07.2022, CU 340 din 03.03.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcție nr. cad. 172410-C2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 92, nr. cad. 172410-C2,

NR. PROIECT

004/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Gheorghițeanu Liviu-Vasile

B.I.A. GHEORGHIȚEANU LIVIU-VASILE

BENEFICIAR

CRĂCIUN IOAN-NICOLAE

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03718   Vila Virginia, municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 1

IS-II-m-B-03719   Casa Mavrocordat, Liceul "M. Eminescu" corp B şi corp C (cuprind în fundaţie ruinele curţii "Curtea de la Sărărie"), municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 10

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

965 din 04.04.2022, 1617 din 17.06.2022, CU 2995 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 20, nr. cad. 135766

NR. PROIECT

10/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Mihai Nucu Ilinescu, arh. Andrei Dragoș Pîcă - S.C. RUMCO PROIECT EXPERT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru

BENEFICIAR

SĂNĂTESCU FERDINAND

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”

IS-II-m-A-04074 Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1656 din 21.06.2022, CU 087 din 09.08.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire, anexe, fosă, fântână, branșament utilități și organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Horlești, Șos. Nordului, nr. cad. 70621

NR. PROIECT

11/2021

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Fronea Andrei, ing. Leizeriuc Andrei, ing. Ionel Scuriu - P.F.A. LEIZERIUC TUDOR ANDREI

Studiu geotehnic: dr. ing. Fantaziu Cosmin – S.C. INFRAROAD PROJECT S.R.L.

Studiu pentru sisteme alternative eficiență energetică: P.F.A. LEIZERIUC TUDOR ANDREI

BENEFICIAR

CHIRIAC RĂZVAN ȘI CHIRIAC CARMEN

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1524 din 8.06.2022, 1803 din 06.07.2022, CU 3424 din 16.10.2019

OBIECTIVUL

PUZ - Construire imobil cu funcțiuni mixte.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr. 1A, CF 123846

NR. PROIECT

02/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Dragoș Ciolacu – B.I.A. Arh. Dragoș Ciolacu, S.C. AXA ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L.

Studiu istoric: Arh. AdinaGrigorovschi - S.C. ARHISTIL S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1812 din 06.07.2022, CU 1155 din 16.06.2022

OBIECTIVUL

Construire Sală de festivități Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10, nr. cad. 155388

NR. PROIECT

69/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru Boariu, arh. Stag. Alexandra Aonofriesei

S.C. THIRD NEST S.R.L.

BENEFICIAR

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03719   Casa Mavrocordat, Liceul "M. Eminescu" corp B şi corp C (cuprind în fundaţie ruinele curţii "Curtea de la Sărărie"), municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 10

IS-II-m-B-04028   Bloc de locuinţe, municipiul IAŞI, Str. Sărăriei 111

IS-II-m-B-03922   Casă, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1809 din 06.07.2022, CU 2997 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale apartament (recompartimentare, închidere balcoane, înlocuire tâmplărie exterioară).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Macazului nr. 1, et. 4, ap. 9, nr. cad. 133146-C1-U8

NR. PROIECT

05/2022

FAZA     

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Gheorghiță Constanța Carmina, ing. Andrei Bobu

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

LEHAN SORIN CRISTIAN ȘI LEHAN DANIELA CARMEN

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993    Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri, municipiul IAŞI                Str. Peneş Curcanu, Cartier Aurora -str. Aurora nr. 15, 17, 18, 20, stradela Macazului, nr. 2 şi 4, strada Macazului 2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1813 din 07.07.2022, CU 1815 din 14.08.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil cu funcțiuni mixte pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Lascăr Catargi nr. 29B, nr. cad. 163746

NR. PROIECT

308/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba, arh. Paul Filip Ciobănașu - S.C. ARC DESIGN S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu

BENEFICIAR

RĂGNEALĂ ROXANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03796   Casa Petre Andrei, municipiul IAŞI, Str. Catargiu Lascăr 29

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1519 din 08.06.2022, 1814 din 07.07.2022, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr.473/29.12.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cloșca nr. 16A, nr. cad. 19498/1, 19498/1-C1

NR. PROIECT

3/2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Tamara Manoilă - S.C. ARHI-AXA S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: dr. Ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Dana Marina Cazangiu – S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. Ludmila Pîrnău, dr. Cătălin Hriban -  Institututul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-IV-m-B-04329 Casa în care a locuit poetul George Lesnea, municipiul IAŞI Str. Cloşca 16

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1809 din 06.07.2022, CU 1045 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată – Mănăstirea Cetățuia.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cetățuia nr. 1, nr. cad. 152411, 152958, 152959

NR. PROIECT

08/2020

FAZA     

P.U.Z. C.P. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ion Daniel Vișan

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – ARHIEPISCOPIA IAȘILOR,

MĂNĂSTIREA CETĂȚUIA

Regim de protectie

IS-II-a-A-03806    Mănăstirea Cetăţuia, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.01 Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.02 Sala Gotică, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.03 Casa Domnească, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.04 Corp chilii, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.05 Turn clopotniţă, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

IS-II-m-A-03806.06 Zid de incintă, municipiul IAŞI, Str. Cetăţuia 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1819 din 07.07.2022, CU 1319 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Borcea nr. 8, nr. cad. 167762

NR. PROIECT

17/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

dr. arh. Aurora-Irina Dumitrașcu, dr.arh. Călin Corduban, ing. Alexandru Graur, ing. Dragoș Căciulă - S.C. UBICUU ARCHITECTS S.R.L.

BENEFICIAR

DUMITRAȘCU AURORA IRINA ȘI SUCILĂ ANDREI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03743   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 8

IS-II-m-B-03744   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 12

IS-II-m-B-03745   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1555 din 10.06.2022, 1820 din 07.07.2022, CU 1083 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Construire Bază Sportivă – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Sărărie nr. 200, Mun. Iași, Jud. Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 200, nr. cad. 143659, 143647

NR. PROIECT

2/2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Arh. Dragoș Ciolacu, arh. Marius Bortaș

S.C. ARHIVOLTA S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1825 din 07.07.2022, CU 2584 din 01.11.2021

OBIECTIVUL

Amenajare mansardă imobil existent pentru schimbare destinație din spații pentru birouri în spații pentru grădiniță și amplasare scară exterioară de evacuare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negri nr. 48, nr. cad. 127916, 127916-C1

NR. PROIECT

17/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

dr. arh. Cristina Andrei, arh. Mihai A. Bucălău - S.C. CODE711 STUDIO S.R.L.

Studiu istoric: dr. arh. Cristina Andrei

Expertiză tehnică: dr. ing. Zalontay Coloman Andrei, S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

LICEUL TEORETIC „VARLAAM MITROPOLITUL” PRIN DĂSCĂLESCU MIHAI BOGDAN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03955  Fosta Şcoală de Arte şi Meserii, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 48

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03954    Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava", mun. IAŞI, Str. Negri Costache 4

IS-II-m-A-03954.01, Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

IS-II-m-A-03954.02 Anexe (ruine), municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

IS-II-m-A-03954.03 Zid de incintă, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

IS-I-s-B-03510      Situl arheologic din incinta "S.C. IPROCHIM S.A." şi "GOLIA S.A.", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 48, în incinta S.C. IPROCHIM S.A. şi GOLIA S.A.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1827 din 07.07.2022

OBIECTIVUL

Consultare delimitare zonă de studiu propusă pentru – P.U.Z. C.P. Ansamblul Mănăstirii Trei Ierarhi Iași și delimitarea perimetrală propusă a P.U.Z. C.P. Zona Copou Iași (varianta extinsă) – În urma consultării C.Z.M.I. desfășurată în perioada 14-22 iunie 2022, în vederea achiziționării de către PMI a „P.U.Z. .C.P. Ansamblul Mănăstirii Trei Ierarhi Iași” și „P.U.Z. C.P. Zona Copou Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași

NR. PROIECT

Adresa 81647/07.07.2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arhitect Șef Municipiul Iași Mocanu Raluca Andreea

Cons. Sup. Ing. David Irina

BENEFICIAR

MUNICIPIULUI IASI- DIRECȚIA ARHITECTURĂ ȘU URBANISM

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

JUDETUL BACĂU

36.