Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

DATA 10.05.2024
ANUNȚ
Ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în ziua de joi 20 iunie 2024, ora 09.00, 
prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:
-          opisul ședinței ;
-          proiectele în format PDF depuse până în data de  vineri 14 iunie 2024, ora 12.00,
la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 (Iași, Vaslui, Bacău);
Documentatiile aferente județului Iași se depun in format electronic pe adresa [email protected] 
si letric la sediul DJC IS, în orarul destinat programului pentru public, în zilele de marți și miercuri, orele 10.00-13.00.
Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției, în data de 19 iunie 2024.
 Precizări: 
Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal
și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/aflaca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5.
 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5
director executiv  DJC IASI
Bobi Apăvăloaei


 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

Rrezoluții COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 16 – 23  mai   2024

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

2142/1.09.2023; 782/9.04.2024

OBIECTIVUL

Construire parc eolian – Turbine eoliene, platforme de operare drumuri de acces și rețele interne, comuna Butea, Jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Butea, sat Butea, extravilan

NR. PROIECT

3/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Mara Bârladeanu

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARA BARLADEANU

BENEFICIAR

SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 07 SRL

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

2.

Nr.reg.DJC IASI

792/9.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul realizării unei locuințe individuale

ADRESA

Jud. Iași, Com. Aroneanu, extravilan CF 67324

NR. PROIECT

16/2024

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ladislau Lăcătușu, arh. Mihai Vasile

SC CADO-TEHNIQUE PROJECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

3.

Nr.reg.DJC IASI

793/9.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire documentație PUZ, introducere teren în ăntravilan, în vederea construirii – spălătorie auto, self-service

ADRESA

Jud. Iași, com. Lespezi, sat Heci, extravilan, CF 63939

NR. PROIECT

16/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alin Rubnicu

SC ARHIGRAPH SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

4.

Nr.reg.DJC IASI

795/9.04.2024

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective mici si imprejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, Sos. Voinești, nr. 8C, CF 172784

NR. PROIECT

940/2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Chiriță Marian Jan

BIA Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

IMOINVEST CONSTRUCT SRL

Regim de protectie

IS -II - m - A -03940 Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI

 

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE CONSULTARE

5.

Nr.reg.DJC IASI

820/12.04.2024

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – Reconstruire clădire C1 și supraetajare partiala

ADRESA

Mun. Iași, str. Prof. Th. Vascauteanu, nr. 20, CF 158170

NR. PROIECT

141/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ovidiu M. Murgu

SC CASA MINIMA SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS-II-m-B-04083 Casa Moruzi municipiul IAŞI Str. Turcu 16

IS -II - m - B -03829 Casă municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 16 - A

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

6.

Nr.reg.DJC IASI

100/16.01.2024, 824/12.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de spații de servicii, spații hoteliuere  și birouri pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 66, CF 137179

NR. PROIECT

63/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ladislau Lacatusu

SC DTAC DEVELOPMENT SRL

BENEFICIAR

SC BUZ RESIDENCE SRL

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

7.

Nr.reg.DJC IASI

845/16.04.2024

OBIECTIVUL

Puz – Construire locuințe individuale

ADRESA

Mun. Iași, zona Viticultori, CF 173334, 172219

NR. PROIECT

15/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Danile Poiana, arh. Tudor Poiana

SC ATD PROIECT SRL IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

8.

Nr.reg.DJC IASI

846/16.04.2024

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ introducere teren în intravilan – construire hala cu destinația de garaj

ADRESA

Mun. Iași, extravilan Bucium, CF 137188

NR. PROIECT

4/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. A. Hoblea, arh. B. Brindușescu

SC DUAL CREATIVE SOLUTION SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

9.

Nr.reg.DJC IASI

851/16.04.2024

OBIECTIVUL

Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din comuna Victoria, Județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Victoria, sat Luceni, CF 63555

NR. PROIECT

74/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandra Oancă, ing. Andreea Bozomală

SC A2B GROUP SRL

BENEFICIAR

COMUNA VICTORIA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

 

10.

Nr.reg.DJC IASI

852/16.04.2024

OBIECTIVUL

Extindere sistem de canalizare în comuna Ungheni, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Ungheni, satele Bosia, Coada Stâncii, Mânzătești, Ungheni și extravilan

NR. PROIECT

-/2024

FAZA     

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Paraschiva Todasca, ing. Dragoș Cojocaru

SC PRO CONSULTING EXPERT SRL

BENEFICIAR

COMUNA UNGHENI

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

11.

Nr.reg.DJC IASI

853/16.04.2024

OBIECTIVUL

Construire sala de evenimente, în sat Aroneanu, com Aroneanu, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Aroneanu, sat Aroneanu, CF 65859, 65715

NR. PROIECT

108/2023

FAZA     

Pth.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ladislau Lacatușu, arh. Chirvase Ana

SC ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

12.

Nr.reg.DJC IASI

857/17.04.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de șantier

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Balciu, str. Fundăturii nr. 3, CF 73474

NR. PROIECT

31/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Cusutura Sebastian, C. Arh. Crișan Aurel

SC CRIA SRL

BENEFICIAR

SC GABMIN INVEST SRL

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

13.

Nr.reg.DJC IASI

858/17.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUD – modificare regim de aliniere lateral cu păstrarea funcțiunii aprobate (HCL 406/2010)

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Poitiers 50 J, CF 152376

NR. PROIECT

13U/2022

FAZA     

PUD

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru Ignatel

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea" municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

14.

Nr.reg.DJC IASI

859/17.04.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de reabilitare termica și extindere (verticală) la imobil identificat NC 169188-C4 Facultatea de Automatică și Calculatoare

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 27, CF 169188

NR. PROIECT

26/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Antaluț Andra, ing. Calance Alexandru

SC KALANS CONCEPT SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului"

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

15.

Nr.reg.DJC IASI

885/22.04.2024

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – reabilitare și amenajare pod existent, schimbare învelitoare, reparații fațadă și reparații împrejmuire imobil existent

ADRESA

Jud. Iași, mun. Iași, str. Nicolae Gane, nr. 11, Cf 154035, NC 154035, NC 154035 – C1

NR. PROIECT

-/2024

FAZA     

consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ionuț Dohotariu

SC ISA-GRAPHIC PLAN SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS -II - m - B -03882 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 13

IS -II - m - B -03881 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 11

IS -II - m - B -03880 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 9

IS -II - m - B -03884 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 15

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

16.

Nr.reg.DJC IASI

892/23.04.2024

OBIECTIVUL

Amenajare cabinete stomatologice, reparații locale fațada, amplasare cortina acces și firma luminoasa

ADRESA

Mun. Iași, Sos. Pacurari nr. 43, bl. 545, sc. A, et. 5, ap. 4

NR. PROIECT

104/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. M. Hoblea, arh L. Iftimescu

SC 3D SIGN CLASIC SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

17.

Nr.reg.DJC IASI

905/24.04.2024

OBIECTIVUL

Deviere rețea termoficare 2XDN500 din str. Ion C. Bratianu nr. 26, în montaj subteran, în vederea amplasamentului (proprietate privată), situat în Iași, str. Ion C. Bratianu nr. 26, nr. cad. 146377, apartinand SC M.CHIM SRL

ADRESA

Mun. Iași, Ion. C. Bratianu nr. 26, CF 146377

NR. PROIECT

131/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Apetroai C.

SC NRG CONCEPT & CONSULTING SRL

BENEFICIAR

SC M.CHIM SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -03755 Casă - sediul S.C.Moldoconstruct (fostă bancă)

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

18.

Nr.reg.DJC IASI

907/24.04.2024

OBIECTIVUL

Construire imobil cu destinația de locuință conform PUZ aprobat prin HCL nr. 61/31.01.2012

ADRESA

Mun. Iași, str. Buznea, nr. 18, CF 133380

NR. PROIECT

168/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Serghei Musulbas Popovici

SC HIGH LIGHT PROJECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

19.

Nr.reg.DJC IASI

908/24.04.2024

OBIECTIVUL

Amplasare firma luminoasa – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Mun. Iasi, str. Sf. Lazar nr. 27 A, CF 148462

NR. PROIECT

109/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Catalin Fermeșanu

BIA FERMEȘANU I. CATALIN

BENEFICIAR

HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

20.

Nr.reg.DJC IASI

923/25.04.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de reparații curente la clădirea: Corp C5-Pediatrie, aflată în imediata apropiere (zona de protecție a monumentelor istorice) a clădirii monument: Spital Cantacuzino-Pașcanu, str. Spital Pașcanu nr. 11, înscrisă pe lista Monumentelor Istorice – IS-m-B-04059

ADRESA

Mun. Iasi str. Spital Pașcanu nr. 11

NR. PROIECT

 

FAZA     

Reparații curente

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Gabriel Petru Netcă

SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNIC

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

IS -II - m - B -04059 Spitalul Cantacuzino - Pașcanu

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

21.

Nr.reg.DJC IASI

942/30.04.2024

OBIECTIVUL

Desființare anexă gospodărească, construire locuință, împrejmuire, fosă septică vidanjabilă și racord utilități

ADRESA

Jud. Iași, com. Ungheni, sat Bosia

NR. PROIECT

17/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ștefan Todiraș

SC ARHTO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS -II - m - B -04109 Biserica "Sf. Nicolae” sat BOSIA

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

22.

Nr.reg.DJC IASI

944/30.04.2024

OBIECTIVUL

Modificare fațade la clădire existentă

ADRESA

Mun. Iași, Splai Bahlui Mal Stâng nr. 23, CF 127972

NR. PROIECT

648/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. S. Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC HOLSTIL SRL,  SC HOLBAN GRUP SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

23.

Nr.reg.DJC IASI

1859/2023; 945/30.04.2024

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale

 

ADRESA

Mun. Iași, extravilan Bucium, CF/NC 173110

NR. PROIECT

89/2022

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru C. Ignațel

SC ARCHIMOOD SRL

BENEFICIAR

SC ROUNAD AD IMPEX SRL PRIN AL DEIRI AHMAD

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

24.

Nr.reg.DJC IASI

948/30.04.2024

OBIECTIVUL

Reconfigurare signalistică exterioara într-o maniera unitara pe fațada principală – amenajare cu caracter provizoriu

ADRESA

Mun. Iași, Bd, Stefan cel Mare si Sfânt nr. 10, bl. B1, et. S+P+M, ap. Sp. Com înscris în CF 120509-C1-U15

NR. PROIECT

2/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Bortaș Marius

ARHIVOLTASTUDIO DE ARHITECTURA SRL

BENEFICIAR

ARHIEPISCOPIA IAȘILOR DIN CADRUL MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

25.

Nr.reg.DJC IASI

954/8.05.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, anexe aferente și împrejmuire teren, conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 229/29.05.2023

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium T145, CF 160269

NR. PROIECT

17A/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru Ignatel

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

26.

Nr.reg.DJC IASI

955/ 8.05.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință D+P+M, amenajare parcare interioara, spațiu verde, amenajare loc gunoi menajer, organizare șantier, împrejmuire și racord utilități

ADRESA

Jud. Iași,  com. Ciurea, sat Hlincea, str. Mănăstirii, CF 67731

NR. PROIECT

40/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alex Harabagiu, ing. Serban Liviu

SC ARHISTUCT CONCEPT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea"

IS -II - a - A - 04180 Mănăstirea Hlincea

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

27.

Nr.reg.DJC IASI

746 din 22.03.2023, 2390/4.10.2023, 972/10.05.2024

OBIECTIVUL

Construire clădire sediu FUNDAȚIA EUROED – Autorizare lucrări executate fără autorizație de construire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arcu nr. 8 – strada Florilor nr. 1C, nr. cad. 169465, 168614

NR. PROIECT

04/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Micu Ioan Gabriel, arh. Colesniuc Daniel

S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA EUROED

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

28

Nr.reg.DJC IASI

974/10.05.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare, reabilitare și modificare acoperiș locuință C1 și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, str. Manolescu nr. 2, CF 141750

NR. PROIECT

465/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. D. Agrigoroae, arh. Tudor Ioan

SC BIA CONSPROIECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

29

Nr.reg.DJC IASI

975/10.05.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare și restaurare pentru Muzeul C. Negruzzi – monument istoric

ADRESA

Jud. Iași, Com. Trifești, sat Hermeziu, CF 60239

NR. PROIECT

1293/2024

FAZA     

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru – Mihai Bucalau, Arh. Ionuț Dohotariu

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

BENEFICIAR

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI

Regim de protectie

IS -II - a - B -04193 Ansamblul curţii familiei Negruzzi

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

30

Nr.reg.DJC IASI

976/10.05.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare și restaurare „Muzeul M. Sadoveanu” – monument istoric, Iași, Aleea m. Sadoveanu nr. 12

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, CF 147427

NR. PROIECT

1294/2024

FAZA     

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru – Mihai Bucalau, Arh. Ionuț Dohotariu

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

BENEFICIAR

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-21113  - Muzeul Mihail Sadoveanu

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

31

Nr.reg.DJC IASI

977/10.05.2024

OBIECTIVUL

Construire clădire cu funcțiuni mixte: activitați manufacturiere, comerț cu amănuntul, depozitare mic-gros; amenajare parcare și spațiu verde; împrejmuire; racord utilități; organizare de șantier

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Bratuleni, CF 64896

NR. PROIECT

40/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Luchian Sorin

SC O&c SMART CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie


REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

32

978/10.05.2024

Construire locuinta unifamiliala, anexe,  împrejmuire și amenajari  exterioare

Mun. Iasi, str. George Topârceanu nr. 12, CF 178117

-/2024

consultare

Arh. Ștefan Stan

PERSOANA FIZICA


COMUNICARE ADRESA

 

 

33

Nr.reg.DJC IASI

982/10.05.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de renovare integrata (consolidare seismica și renovaree energetica moderata) a clădirii rezidențiale multifamiliale situata în Mun. Iași, str. Macazului nr. 5 în cadrul PNRR, componenta C 5 – Valul Renovarii, Axa 1, Operațiunea A.1

ADRESA

Mun. Iași, str. Macazuluinr. 5, Cf 121533

NR. PROIECT

139/2023

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Nedelcu Andrei

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI, DIRECȚIA FOND LOCATIV PRIN DIRECTOR EXECUTIV CRISTINA BALAN

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

34

Nr.reg.DJC IASI

981/10.05.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de renovare integrata (consolidare seismica și renovaree energetica moderata) a clădirii rezidențiale multifamiliale situata în Mun. Iași, str. IC Bratianu nr. 6 în cadrul PNRR, componenta C 5 – Valul Renovarii, Axa 1, Operațiunea A.1

ADRESA

Mun. Iași, str. IC Bratianu nr. 6

NR. PROIECT

139/2023

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Nedelcu Andrei

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI, DIRECȚIA FOND LOCATIV PRIN DIRECTOR EXECUTIV CRISTINA BALAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

35

Nr.reg.DJC IASI

983/10.05.2024

OBIECTIVUL

Modificare Sarpanta, amenajare pod și refacere fațada la Institututul de Anatomie UMF Iasi cu nr. cad 120982-C7

ADRESA

Mun. Iasi, str. Universitații nr. 16, CF 120982

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Visan Daniel, arh. Andrei Cristina

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE „GR. T.POPA” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04055 Institutul de Anatomie

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

 

36

Nr.reg.DJC IASI

979/10.05.2024

OBIECTIVUL

Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Ungheni și Golăești

ADRESA

Jud. Iasi, com. Ungheni, com. Golăești

NR. PROIECT

64/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Cerbu Ion, ing. Neamțu Gabriel

SC GAZMIR SRL

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DEZVOLTAREA REȚELELOR DE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE  UNGHENI ȘI GOLĂEȘTI

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

37

Nr.reg.DJC IASI

2391/4.10.2023, 2698/14.11.2023, 99/16.01.2024, 989/13.05.2024

OBIECTIVUL

Reparații capitale, recompartimentari interioare, intervenții la fațade, amenajari exterioare si reparații împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20

NR. PROIECT

634/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Sebastian Savescu,

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS-II-m-B-03741 Casa General Henri Mathias Berthelot

IS-II-m-B-03740 Biserica "Sf. Patruzeci de Mucenici”

IS -II - m - B -03941 Universitatea "Al. I. Cuza“, corp administrativ

 

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

38

Nr.reg.DJC IASI

565/15.03.2024, 980/10.05.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare, amenajare interioara locuință și împrejmuire teren

ADRESA

Mun. Iași, str. Vasile Stroescu, nr. 6A

NR. PROIECT

14/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Mihaela Gabriela Ioan

BIA IOAN C. MIHAELA-GABRIELA

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

REZOLUTIE CZMI

REVENIRE

39

Nr.reg.DJC IASI

571/15.03.2024

OBIECTIVUL

Actualizare plan urbanistic general și regulament local de urbanism aferent  - ale comunei Valea Lupului, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Valea Lupului

NR. PROIECT

14/2020

 

FAZA     

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Poiana Daniel Lucian, ing. Pojar Stelian

SC ATD PROIECT SRL

BENEFICIAR

COMUNA VALEA LUPULUI

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

40

Nr.reg.DJC IASI

245/1.02.2024

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General comuna Sinești, jud. Iași

ADRESA

Județul Iași, Com. Sinești

NR. PROIECT

42/2022

FAZA     

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Elena Dimitriu

SC URBA SISTEM PROIECT SRL

BENEFICIAR

COMUNA SINEȘTI JUDEȚUL IAȘI

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

41

Nr.reg.DJC IASI

246/1.02.2024

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General comuna Rachiteni, jud. Iași

ADRESA

Județul Iași, Com. Răchiteni

NR. PROIECT

3303/2022

FAZA     

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Elena Dimitriu

SC URBA SISTEM  SRL

BENEFICIAR

COMUNA RĂCHITENI JUDEȚUL IAȘI

Regim de protectie

 

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVORABIL

42

Nr.reg.DJC IASI

2381/3.10.2023, 2700/14.11.2023; 155/23.01.2024, 988/13.05.2024

OBIECTIVUL

Construire scoala noua Alexandru Ioan Cuza  oras Podu Iloaiei, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, oras Podu Iloaei, str. Națională

NR. PROIECT

617-B/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Sebastian Savescu, arh. AM Savescu, arh. A. Onofrei

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

UAT PODU ILOAIEI REPR. DE ALEXA IOAN

Regim de protectie

IS -II - m - B -04221 Biserica "Sf. Nicolae”

IS -II - m - B -04222 Fost han, azi spital;

IS -II - m - B -04223 Gară.

REZOLUTIE CZMI

AVIZ FAVOARBIL

43

Nr.reg.DJC IASI

1197/10.05.2023; 2012/ 11.08.2023; 347/13.02.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. Cișmeaua lui Butuc nr. 2

NR. PROIECT

5/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ionel C. Oancea

SC ARTCA SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUTIE CZMI

COMUNICARE ADRESA

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________


 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 16 mai   2024

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

2142/1.09.2023; 782/9.04.2024

OBIECTIVUL

Construire parc eolian – Turbine eoliene, platforme de operare drumuri de acces și rețele interne, comuna Butea, Jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Butea, sat Butea, extravilan

NR. PROIECT

3/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Mara Bârladeanu

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARA BARLADEANU

BENEFICIAR

SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 07 SRL

Regim de protectie

 

2.

Nr.reg.DJC IASI

792/9.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul realizării unei locuințe individuale

ADRESA

Jud. Iași, Com. Aroneanu, extravilan CF 67324

NR. PROIECT

16/2024

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ladislau Lăcătușu, arh. Mihai Vasile

SC CADO-TEHNIQUE PROJECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

3.

Nr.reg.DJC IASI

793/9.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire documentație PUZ, introducere teren în ăntravilan, în vederea construirii – spălătorie auto, self-service

ADRESA

Jud. Iași, com. Lespezi, sat Heci, extravilan, CF 63939

NR. PROIECT

16/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alin Rubnicu

SC ARHIGRAPH SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

4.

Nr.reg.DJC IASI

795/9.04.2024

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective mici si imprejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, Sos. Voinești, nr. 8C, CF 172784

NR. PROIECT

940/2022

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Chiriță Marian Jan

BIA Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

IMOINVEST CONSTRUCT SRL

Regim de protectie

IS -II - m - A -03940 Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI

 

5.

Nr.reg.DJC IASI

820/12.04.2024

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – Reconstruire clădire C1 și supraetajare partiala

ADRESA

Mun. Iași, str. Prof. Th. Vascauteanu, nr. 20, CF 158170

NR. PROIECT

141/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ovidiu M. Murgu

SC CASA MINIMA SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS-II-m-B-04083 Casa Moruzi municipiul IAŞI Str. Turcu 16

IS -II - m - B -03829 Casă municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 16 - A

6.

Nr.reg.DJC IASI

100/16.01.2024, 824/12.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de spații de servicii, spații hoteliuere  și birouri pe teren proprietate

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 66, CF 137179

NR. PROIECT

63/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ladislau Lacatusu

SC DTAC DEVELOPMENT SRL

BENEFICIAR

SC BUZ RESIDENCE SRL

Regim de protectie

 

7.

Nr.reg.DJC IASI

845/16.04.2024

OBIECTIVUL

Puz – Construire locuințe individuale

ADRESA

Mun. Iași, zona Viticultori, CF 173334, 172219

NR. PROIECT

15/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Danile Poiana, arh. Tudor Poiana

SC ATD PROIECT SRL IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

8.

Nr.reg.DJC IASI

846/16.04.2024

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ introducere teren în intravilan – construire hala cu destinația de garaj

ADRESA

Mun. Iași, extravilan Bucium, CF 137188

NR. PROIECT

4/2023

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. A. Hoblea, arh. B. Brindușescu

SC DUAL CREATIVE SOLUTION SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

9.

Nr.reg.DJC IASI

851/16.04.2024

OBIECTIVUL

Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din comuna Victoria, Județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, comuna Victoria, sat Luceni, CF 63555

NR. PROIECT

74/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandra Oancă, ing. Andreea Bozomală

SC A2B GROUP SRL

BENEFICIAR

COMUNA VICTORIA

Regim de protectie

 

10.

Nr.reg.DJC IASI

852/16.04.2024

OBIECTIVUL

Extindere sistem de canalizare în comuna Ungheni, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Ungheni, satele Bosia, Coada Stâncii, Mânzătești, Ungheni și extravilan

NR. PROIECT

-/2024

FAZA     

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Paraschiva Todasca, ing. Dragoș Cojocaru

SC PRO CONSULTING EXPERT SRL

BENEFICIAR

COMUNA UNGHENI

Regim de protectie

 

11.

Nr.reg.DJC IASI

853/16.04.2024

OBIECTIVUL

Construire sala de evenimente, în sat Aroneanu, com Aroneanu, județul Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Aroneanu, sat Aroneanu, CF 65859, 65715

NR. PROIECT

108/2023

FAZA     

Pth.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ladislau Lacatușu, arh. Chirvase Ana

SC ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

12.

Nr.reg.DJC IASI

857/17.04.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de șantier

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Balciu, str. Fundăturii nr. 3, CF 73474

NR. PROIECT

31/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Cusutura Sebastian, C. Arh. Crișan Aurel

SC CRIA SRL

BENEFICIAR

SC GABMIN INVEST SRL

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

13.

Nr.reg.DJC IASI

858/17.04.2024

OBIECTIVUL

Întocmire PUD – modificare regim de aliniere lateral cu păstrarea funcțiunii aprobate (HCL 406/2010)

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Poitiers 50 J, CF 152376

NR. PROIECT

13U/2022

FAZA     

PUD

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru Ignatel

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea" municipiul IAŞI

14.

Nr.reg.DJC IASI

859/17.04.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de reabilitare termica și extindere (verticală) la imobil identificat NC 169188-C4 Facultatea de Automatică și Calculatoare

ADRESA

Mun. Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 27, CF 169188

NR. PROIECT

26/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Antaluț Andra, ing. Calance Alexandru

SC KALANS CONCEPT SRL

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului"

15.

Nr.reg.DJC IASI

885/22.04.2024

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – reabilitare și amenajare pod existent, schimbare învelitoare, reparații fațadă și reparații împrejmuire imobil existent

ADRESA

Jud. Iași, mun. Iași, str. Nicolae Gane, nr. 11, Cf 154035, NC 154035, NC 154035 – C1

NR. PROIECT

-/2024

FAZA     

consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ionuț Dohotariu

SC ISA-GRAPHIC PLAN SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS -II - m - B -03882 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 13

IS -II - m - B -03881 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 11

IS -II - m - B -03880 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 9

IS -II - m - B -03884 Casă municipiul IAŞI Str. Gane Nicolae 15

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

16.

Nr.reg.DJC IASI

892/23.04.2024

OBIECTIVUL

Amenajare cabinete stomatologice, reparații locale fațada, amplasare cortina acces și firma luminoasa

ADRESA

Mun. Iași, Sos. Pacurari nr. 43, bl. 545, sc. A, et. 5, ap. 4

NR. PROIECT

104/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. M. Hoblea, arh L. Iftimescu

SC 3D SIGN CLASIC SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

17.

Nr.reg.DJC IASI

905/24.04.2024

OBIECTIVUL

Deviere rețea termoficare 2XDN500 din str. Ion C. Bratianu nr. 26, în montaj subteran, în vederea amplasamentului (proprietate privată), situat în Iași, str. Ion C. Bratianu nr. 26, nr. cad. 146377, apartinand SC M.CHIM SRL

ADRESA

Mun. Iași, Ion. C. Bratianu nr. 26, CF 146377

NR. PROIECT

131/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Apetroai C.

SC NRG CONCEPT & CONSULTING SRL

BENEFICIAR

SC M.CHIM SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

IS -II - m - B -03755 Casă - sediul S.C.Moldoconstruct (fostă bancă)

18.

Nr.reg.DJC IASI

907/24.04.2024

OBIECTIVUL

Construire imobil cu destinația de locuință conform PUZ aprobat prin HCL nr. 61/31.01.2012

ADRESA

Mun. Iași, str. Buznea, nr. 18, CF 133380

NR. PROIECT

168/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Serghei Musulbas Popovici

SC HIGH LIGHT PROJECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

19.

Nr.reg.DJC IASI

908/24.04.2024

OBIECTIVUL

Amplasare firma luminoasa – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere

ADRESA

Mun. Iasi, str. Sf. Lazar nr. 27 A, CF 148462

NR. PROIECT

109/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Catalin Fermeșanu

BIA FERMEȘANU I. CATALIN

BENEFICIAR

HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

20.

Nr.reg.DJC IASI

923/25.04.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de reparații curente la clădirea: Corp C5-Pediatrie, aflată în imediata apropiere (zona de protecție a monumentelor istorice) a clădirii monument: Spital Cantacuzino-Pașcanu, str. Spital Pașcanu nr. 11, înscrisă pe lista Monumentelor Istorice – IS-m-B-04059

ADRESA

Mun. Iasi str. Spital Pașcanu nr. 11

NR. PROIECT

 

FAZA     

Reparații curente

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Gabriel Petru Netcă

SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNIC

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

IS -II - m - B -04059 Spitalul Cantacuzino - Pașcanu

21.

Nr.reg.DJC IASI

942/30.04.2024

OBIECTIVUL

Desființare anexă gospodărească, construire locuință, împrejmuire, fosă septică vidanjabilă și racord utilități

ADRESA

Jud. Iași, com. Ungheni, sat Bosia

NR. PROIECT

17/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ștefan Todiraș

SC ARHTO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS -II - m - B -04109 Biserica "Sf. Nicolae” sat BOSIA

22.

Nr.reg.DJC IASI

944/30.04.2024

OBIECTIVUL

Modificare fațade la clădire existentă

ADRESA

Mun. Iași, Splai Bahlui Mal Stâng nr. 23, CF 127972

NR. PROIECT

648/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. S. Savescu

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

SC HOLSTIL SRL,  SC HOLBAN GRUP SRL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

 

23.

Nr.reg.DJC IASI

1859/2023; 945/30.04.2024

OBIECTIVUL

PUZ – introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale

 

ADRESA

Mun. Iași, extravilan Bucium, CF/NC 173110

NR. PROIECT

89/2022

FAZA     

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru C. Ignațel

SC ARCHIMOOD SRL

BENEFICIAR

SC ROUNAD AD IMPEX SRL PRIN AL DEIRI AHMAD

Regim de protectie

 

24.

Nr.reg.DJC IASI

948/30.04.2024

OBIECTIVUL

Reconfigurare signalistică exterioara într-o maniera unitara pe fațada principală – amenajare cu caracter provizoriu

ADRESA

Mun. Iași, Bd, Stefan cel Mare si Sfânt nr. 10, bl. B1, et. S+P+M, ap. Sp. Com înscris în CF 120509-C1-U15

NR. PROIECT

2/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Bortaș Marius

ARHIVOLTASTUDIO DE ARHITECTURA SRL

BENEFICIAR

ARHIEPISCOPIA IAȘILOR DIN CADRUL MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

25.

Nr.reg.DJC IASI

954/8.05.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, anexe aferente și împrejmuire teren, conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 229/29.05.2023

ADRESA

Mun. Iași, zona Bucium T145, CF 160269

NR. PROIECT

17A/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru Ignatel

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

 

26.

Nr.reg.DJC IASI

955/ 8.05.2024

OBIECTIVUL

Construire locuință D+P+M, amenajare parcare interioara, spațiu verde, amenajare loc gunoi menajer, organizare șantier, împrejmuire și racord utilități

ADRESA

Jud. Iași,  com. Ciurea, sat Hlincea, str. Mănăstirii, CF 67731

NR. PROIECT

40/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alex Harabagiu, ing. Serban Liviu

SC ARHISTUCT CONCEPT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea"

IS -II - a - A - 04180 Mănăstirea Hlincea

27.

Nr.reg.DJC IASI

746 din 22.03.2023, 2390/4.10.2023, 972/10.05.2024

OBIECTIVUL

Construire clădire sediu FUNDAȚIA EUROED – Autorizare lucrări executate fără autorizație de construire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arcu nr. 8 – strada Florilor nr. 1C, nr. cad. 169465, 168614

NR. PROIECT

04/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Micu Ioan Gabriel, arh. Colesniuc Daniel

S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA EUROED

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

28

Nr.reg.DJC IASI

974/10.05.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare, reabilitare și modificare acoperiș locuință C1 și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

Mun. Iași, str. Manolescu nr. 2, CF 141750

NR. PROIECT

465/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. D. Agrigoroae, arh. Tudor Ioan

SC BIA CONSPROIECT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

29

Nr.reg.DJC IASI

975/10.05.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare și restaurare pentru Muzeul C. Negruzzi – monument istoric

ADRESA

Jud. Iași, Com. Trifești, sat Hermeziu, CF 60239

NR. PROIECT

1293/2024

FAZA     

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru – Mihai Bucalau, Arh. Ionuț Dohotariu

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

BENEFICIAR

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI

Regim de protectie

IS -II - a - B -04193 Ansamblul curţii familiei Negruzzi

30

Nr.reg.DJC IASI

976/10.05.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare și restaurare „Muzeul M. Sadoveanu” – monument istoric, Iași, Aleea m. Sadoveanu nr. 12

ADRESA

Mun. Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, CF 147427

NR. PROIECT

1294/2024

FAZA     

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Alexandru – Mihai Bucalau, Arh. Ionuț Dohotariu

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

BENEFICIAR

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-21113  - Muzeul Mihail Sadoveanu

31

Nr.reg.DJC IASI

977/10.05.2024

OBIECTIVUL

Construire clădire cu funcțiuni mixte: activitați manufacturiere, comerț cu amănuntul, depozitare mic-gros; amenajare parcare și spațiu verde; împrejmuire; racord utilități; organizare de șantier

ADRESA

Jud. Iași, com. Miroslava, sat Bratuleni, CF 64896

NR. PROIECT

40/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Luchian Sorin

SC O&c SMART CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie


32

978/10.05.2024

Construire locuinta unifamiliala, anexe,  împrejmuire și amenajari  exterioare

Mun. Iasi, str. George Topârceanu nr. 12, CF 178117

-/2024

consultare

Arh. Ștefan Stan

PERSOANA FIZICA


33

Nr.reg.DJC IASI

982/10.05.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de renovare integrata (consolidare seismica și renovaree energetica moderata) a clădirii rezidențiale multifamiliale situata în Mun. Iași, str. Macazului nr. 5 în cadrul PNRR, componenta C 5 – Valul Renovarii, Axa 1, Operațiunea A.1

ADRESA

Mun. Iași, str. Macazuluinr. 5, Cf 121533

NR. PROIECT

139/2023

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Nedelcu Andrei

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI, DIRECȚIA FOND LOCATIV PRIN DIRECTOR EXECUTIV CRISTINA BALAN

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri municipiul IAŞI

34

Nr.reg.DJC IASI

981/10.05.2024

OBIECTIVUL

Lucrări de renovare integrata (consolidare seismica și renovaree energetica moderata) a clădirii rezidențiale multifamiliale situata în Mun. Iași, str. IC Bratianu nr. 6 în cadrul PNRR, componenta C 5 – Valul Renovarii, Axa 1, Operațiunea A.1

ADRESA

Mun. Iași, str. IC Bratianu nr. 6

NR. PROIECT

139/2023

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Nedelcu Andrei

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI, DIRECȚIA FOND LOCATIV PRIN DIRECTOR EXECUTIV CRISTINA BALAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească municipiul IAŞI

35

Nr.reg.DJC IASI

983/10.05.2024

OBIECTIVUL

Modificare Sarpanta, amenajare pod și refacere fațada la Institututul de Anatomie UMF Iasi cu nr. cad 120982-C7

ADRESA

Mun. Iasi, str. Universitații nr. 16, CF 120982

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Visan Daniel, arh. Andrei Cristina

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE „GR. T.POPA” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04055 Institutul de Anatomie

36

Nr.reg.DJC IASI

979/10.05.2024

OBIECTIVUL

Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Ungheni și Golăești

ADRESA

Jud. Iasi, com. Ungheni, com. Golăești

NR. PROIECT

64/2024

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Cerbu Ion, ing. Neamțu Gabriel

SC GAZMIR SRL

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DEZVOLTAREA REȚELELOR DE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE  UNGHENI ȘI GOLĂEȘTI

Regim de protectie

 

37

Nr.reg.DJC IASI

2391/4.10.2023, 2698/14.11.2023, 99/16.01.2024, 989/13.05.2024

OBIECTIVUL

Reparații capitale, recompartimentari interioare, intervenții la fațade, amenajari exterioare si reparații împrejmuire

ADRESA

Mun. Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20

NR. PROIECT

634/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Sebastian Savescu,

SC SAM IDEAS SRL

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

IS-II-m-B-03741 Casa General Henri Mathias Berthelot

IS-II-m-B-03740 Biserica "Sf. Patruzeci de Mucenici”

IS -II - m - B -03941 Universitatea "Al. I. Cuza“, corp administrativ

 

38

Nr.reg.DJC IASI

565/15.03.2024, 980/10.05.2024

OBIECTIVUL

Reabilitare, modernizare, amenajare interioara locuință și împrejmuire teren

ADRESA

Mun. Iași, str. Vasile Stroescu, nr. 6A

NR. PROIECT

14/2023

FAZA     

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Mihaela Gabriela Ioan

BIA IOAN C. MIHAELA-GABRIELA

BENEFICIAR

PERSOANA FIZICA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 Centrul istoric şi Curtea Domnească

39

Nr.reg.DJC IASI

571/15.03.2024

OBIECTIVUL

Actualizare plan urbanistic general și regulament local de urbanism aferent  - ale comunei Valea Lupului, jud. Iași

ADRESA

Jud. Iași, com. Valea Lupului

NR. PROIECT

14/2020

 

FAZA     

PUG

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Poiana Daniel Lucian, ing. Pojar Stelian

SC ATD PROIECT SRL

BENEFICIAR

COMUNA VALEA LUPULUI

Regim de protectie

 

40

Nr.reg.DJC IASI

245/1.02.2024

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General comuna Sinești, jud. Iași