Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților  se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 29 septembrie 202 -07 octombrie 2020, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

        -   opisul ședinței ;

  -  proiectele în format PDF depuse până în data de 24.09.2020, ora 9.00 la Direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui Bacău);

        -  fișele de vot nominale. 

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 28 09 2020

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de 3-5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5. 

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director DJC IASI

 Virgil Băbîi

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa desfășurată în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2020

OPISUL

şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Ing. Eduard ANTOHIE

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


judeţul iaşi

 1.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1753/12 06 2020

OBIECTIVUL

RESTRANGERE DELIMITARE ZONĂ DE PROTECȚIE A „Ansamblului Conacului Petre P. Carp”, satul Țibănești, Comuna Țibănești, clasat monument istoric grupa A.

ADRESA

satul Țibănești, Comuna Țibănești, județul Iași

NR. PROIECT

2020

FAZA   

delimitare zonă de protecție

PROIECTANT

Dr. arh. Ruxandra Nemțeanu

ELABORATOR 

Dr. arh. Ruxandra Nemțeanu

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA „MARIA” ȚIBĂNEȘTI

Regim de protectie

1520 IS-II-a-A-04264 Ansamblul conacului Petre P. Carp sat ŢIBĂNEŞTI; comuna ŢIBĂNEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

2.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2240/03.08.2020, 2801/23.09.2020, CU 431/20.02.2020

OBIECTIVUL

PUZ  - Construire locuință pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurora nr.32, nr. cad. 159631

NR. PROIECT

57/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Hen Iustin-Constantin, Arh. Dragoș Tigâță

ELABORATOR 

S.C. "D.T.C. ARCHITECT’S INVEST" S.R.L.

BENEFICIAR

ANTOHIE RĂZVAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri strada Aurora 15, 17, 18, 20

DECIZIA COMISIEI

 

3.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2267/04.08.2020, 2791/23.09.2020, CU 455 din 02.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții C1 și C2, construire imobil locuințe colective, refacere împrejmuire teren.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Toma Cozma nr.92, NC 121594

NR. PROIECT

/2020

FAZA   

D.T.A.D, D.T.A.C

PROIECTANT

Arh. Aurelian Robert Marin

ELABORATOR 

S.C. NUCA STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

SCHROTTER ZAHARIA ȘI SCHROTTER IRINA PRIN AV. ALEXANDRA ALUPEI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

4.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2372/17.08.2020, CU 3507 din 17.10.2019

OBIECTIVUL

Împrejmuire teren proprietate - construcție cu caracter provizoriu

ADRESA

Municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr.15, NC 131197

NR. PROIECT

16-1/2016

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. VENUS COURT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca;

IS-II-a-A-03907 – Ansamblul  fostei Mănăstiri Barnovschi  

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“ mun. IAŞI Str. Ghica Vodă 21  

IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

 

5.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2401/19.08.2020

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Scânteia, Judeţul Iaşi

ADRESA

Județul Iași, comuna Scânteia

NR. PROIECT

01/2013

FAZA   

PUG

PROIECTANT

Arh. Florin Mrejeru

ELABORATOR 

S.C. FLOYD PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA COMUNEI SCÂNTEIA PRIN PRIMAR SĂCĂLEANU FĂNICĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04240 Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04107 Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (Sânziene), sat BOROŞEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04122 Conac, sat CIOCÂRLEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03541 Situl arheologic de la Boroseşti, sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03542 Situl arheologic de la Boroseşti, punct "Pe Lesa", sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

DECIZIA COMISIEI

 

 

6.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1647/04.06.2020, 2474 / 26 08 2020, 2807/23.09.2020, CU 956 /29.04.2020

OBIECTIVUL

modernizare străzi în Municipiul Iași -Sf. Andrei , b-dul A. Panu, strada Palat, strada SF Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

ADRESA

Municipiul Iași -Sf. Andrei , b-dul A. Panu, strada Palat, strada SF Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

NR. PROIECT

1505/2020

FAZA   

D.T.A.C. + D.T.O.E.

PROIECTANT

ING. Mihaela Ionescu

ELABORATOR 

S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

Municipiul Iași  și S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957  Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076  Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

7.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2613/09 08 2020, C.U. 116 din 15.10.2019

OBIECTIVUL

Intrarea în legalitate privind construcția locuință, fântână, fosă, împrejmuire, racord electric.

ADRESA

Județul Iași, comuna Popricani, sat Moimești - intravilan

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Georgeta Popa

ELABORATOR 

S.C. CRIDAV S.R.L.

BENEFICIAR

CAZACU LAURENȚIU CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-I-s-B-03618   Situl arheologic de la Moimeşti – Popricani, sat MOIMEŞTI; comuna POPRICANI

DECIZIA COMISIEI

 

 

8.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2831/ 21 08 2020, C.U. 162 din 07.08.2020

OBIECTIVUL

Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comunele Drăgușeni și Ipatele, satele: Drăgușeni – intravilan, Ipatele – intravilan și extravilan

NR. PROIECT

1230/2020

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Dr. ing. Marina Verdes

ELABORATOR 

S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIEREA COMUNA DRĂGUȘENI ȘI COMUNA IPATELE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04186 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”, sat IPATELE; comuna IPATELE

IS-II-m-B-04152 Biserica "Sf. Gheorghe”, sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

IS-II-m-B-04153 Fostele case boiereşti ale familiei Costin, sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

DECIZIA COMISIEI

 

9.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2830/ 21 08 2020, C.U. 821 din 01.04.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Petre Jitaru nr.5, intravilan Bucium, NC 159789

NR. PROIECT

03/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Subotnicu George

ELABORATOR 

S.C. ARHIS 23 S.R.L.

BENEFICIAR

HÂRȚAN MARIA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03759 Palatul Mihai Sturza, azi Sediu S.C. Agroindustriala Bucium, municipiul IAŞI, Fundac Plopii fără Soţ 18-22

DECIZIA COMISIEI

 

10.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2772 / 21 08 2020, C.U. 1134 din 22.05.2020

OBIECTIVUL

Restaurare monument „Obeliscul leilor”.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I – Parc Copou

NR. PROIECT

461/2020

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Gabriela Smărăndița Gâlea, Arh. Alexandru Bucalău

ELABORATOR 

S.C. GENESIS S.R.L., S.C. CODE 711 STUDIO S.R.L.,  S.C. A.O.D. EXIM S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE – BIROUL VERSANȚI

Regim de protectie

IS-III-m-B-04290 Obeliscul leilor, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, în Grădina Copou

DECIZIA COMISIEI

 

11.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2829 / 21 08 2020

OBIECTIVUL

Reparații acoperiș – învelitoare din tablă, la imobil monument istoric.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Agatha Bârsecu nr.11, ap.2

NR. PROIECT

 

FAZA   

REPARAȚII ÎN REGIM DE URGENȚĂ

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

PINTILIE PETRONELA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03732 Casă municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 11

DECIZIA COMISIEI

 

12.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2461/25 08 2020, C.U.3025 din 05.09.2019

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter.

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Carol I Nr.40-42, NC 123369

NR. PROIECT

1/2019

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ungureanu Claudiu Ștefan

ELABORATOR 

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

ABATACESEI PETRU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03792 Casă municipiul IAŞI Bd. Carol I 48

IS-II-m-B-03789 Casa Racoviţă (Micul Trianon) municipiul IAŞI Bd. Carol I 26

DECIZIA COMISIEI

 

13.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2463/25 08 2020, C.U. 4057 din 20.12.2019

OBIECTIVUL

Reabilitare locuință existentă.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Fundac Armeană nr.8C, NC 164742, 164742-C1

NR. PROIECT

SMP 1083/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Marius-Petru Sadu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Marius-Petru Sadu

BENEFICIAR

ANDREI MIHAELA MARIANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

14.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2468/25 08 2020, C.U. 01 din 15.01.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire casă de locuit, garaj auto și împrejmuire. Racord electric.

ADRESA

Județul Iași, comuna Tătăruși, extravilan, NC 61121

NR. PROIECT

38/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Elena Dimitriu, Arh. Bodnar Cristian-Florin

ELABORATOR 

S.C. FAB CASA NOUA S.R.L.

BENEFICIAR

COJOCARIU PETRICĂ – DUMITRU

Regim de protectie

IS-I-s-B-03668 Fortificaţia "Palanca", sat TĂTĂRUŞI; comuna TĂTĂRUŞI

DECIZIA COMISIEI

 

15.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2466 / 25 08 2020, C.U. 13 din 24.06.2020

OBIECTIVUL

Desființare construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20.

ADRESA

Județul Iași, comuna Stolniceni – Prăjescu, sat Stolniceni – Prăjescu, NC 60728

NR. PROIECT

512-B

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PROINVEST GROUP S.R.L.  REPR. DE SANDU VASILE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04250 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe”, sat STOLNICENI-PRĂJESCU; comuna STOLNICENI-PRĂJESCU

DECIZIA COMISIEI

 

 

16.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2476/26 08 2020, C.U. 161 din 07.08.2020

OBIECTIVUL

Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Ungheni și Golăiești din județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comunele Ungheni și Golăiești, satele: Bosia – intravilan, Ungheni, Mânzătești, Coada Stâncii, Golăiești, Grădinari, Cilibiu, Podu Jijiei, Cotu lui Ivan, Medeleni, Petrești, extravilan

NR. PROIECT

19SF/2020

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Ing. Dumea Emanuel

ELABORATOR 

S.C. SST GRUP TERMO S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIEREA U.A.T. COMUNA UNGHENI – U.A.T. COMUNA GOLĂIEȘTI REPR. DE PRIMAR U.A.T. COMUNA UNGHENI, LIDER DE ASOCIERE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04121 Biserica "Sf. Nicolae”, sat CILIBIU; comuna GOLĂIEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

17.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2477/26 08 2020, C.U. 2217 din 08.07.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Reactualizare Plan urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr.475/29.11.2017.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.27, CF 130404, 130402

NR. PROIECT

505/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. FOREST HILLS GARDENS S.R.L. ȘI TERRAMOLD SOLUTIONS S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03976 Casa Anton Naum, azi grădiniţă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 25

IS-II-m-B-03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi“, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 29

DECIZIA COMISIEI

 

 

18.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2510 /26 08 2020

OBIECTIVUL

Extindere imobil în interiorul curții institutului fără afectarea aspectului fațadelor.

ADRESA

Municipiul Iași, strada General Berthelot nr.2

NR. PROIECT

 

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03736 Spitalul de Urgenţe (corp vechi), municipiul IAŞI, Str. Berthelot Henri M., general 2

DECIZIA COMISIEI

 

 

19.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2475 26 08 2020, C.U. 92 din 30.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire, fosă, anexe, garaj, racord electric și racord apă.

ADRESA

Județul Iași, comuna Popricani, sat Vînători – intravilan, NC 64059

NR. PROIECT

163/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Crișan Aurel, Ing. Cusutura Sebastian

ELABORATOR 

S.C. CRIA S.R.L., S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L.

BENEFICIAR

ȘTEFAN ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03684   Situl arheologic de la Vânători, punct "Rufeni", sat VÂNĂTORI; comuna POPRICANI

DECIZIA COMISIEI

 

 

20.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2517/  27 08 2020, C.U. 3776 din 22.11.2019

OBIECTIVUL

Extindere și mansardare locuință existentă, reconsolidare, reamenajare și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Dragoș nr. 13A, NC 164789-C1, 164789-C2

NR. PROIECT

17/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Cercel Simona

ELABORATOR 

S.C. KREATIV STUDIO ARCHITECTS S.R.L.

BENEFICIAR

PĂDURARU DANIEL DUMITRU

Regim de protectie

Cimitirul Eternitatea

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

21.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2467 / 28 08 2020, C.U. 12 din 24.06.2020

OBIECTIVUL

Desființare construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6.

ADRESA

Județul Iași, comuna Stolniceni – Prăjescu, sat Stolniceni – Prăjescu, NC 61474

NR. PROIECT

512-A

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR 

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PROINVEST GROUP S.R.L.  REPR. DE SANDU VASILE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04250 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe”, sat STOLNICENI-PRĂJESCU; comuna STOLNICENI-PRĂJESCU

DECIZIA COMISIEI

 

 

22.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2527 / 31 08 2020, C.U. 506 din 22.02.2019

OBIECTIVUL

Modernizare și reabilitare esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași (actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții (DALI).

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Agatha Bârsescu, NC 143834, 142860, 143079, 142870, 142867, 142868

NR. PROIECT

CIV-22-2020

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

 arh. Nistor Irina

ELABORATOR 

SC. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03735  Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 18

IS-II-a-A-04069  Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

DECIZIA COMISIEI

 

 

23.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2350 / 31 08 2020, C.U. 170 din 13.08.2020

OBIECTIVUL

Construire rețea de telecomunicații electronice și montare cabinet în localitatea Suhuleț, comuna Tansa – județul Iași.

ADRESA

Județ Iași, comuna Tansa, sat Suhuleț-intravilan

NR. PROIECT

177/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Bogdan Costache, Ing. Cristian Trif

ELABORATOR 

S.C. EXCLUSIVE TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04252 Biserica de lemn "Sf. Voievozi” sat SUHULEŢ; comuna TANSA

DECIZIA COMISIEI

 

 

24.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2543 / 31 08 2020, C.U. 181 din 25.08.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat stradal în comuna Dolhești, județul Iași (+ faza D.A.L.I.)

ADRESA

Județul Iași, comuna Dolhești, satele: Dolhești – intravilan, Brădicești, Pietriș

NR. PROIECT

170

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Zetu Constantin

ELABORATOR 

S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA DOLHEȘTI REPR. DE PRIMAR IACOB GELU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04110 Biserica de lemn "Buna Vestire”, sat BRĂDICEŞTI; comuna DOLHEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

25.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2526 / 31.08.2020

OBIECTIVUL

Înlocuirea tâmplăriei existente de la parter și demisol, fără modificarea formei și dimensiunilor golurilor tâmplăriei și fără modificarea partiției tâmplăriei la imobilul Corp G din cadrul Universității „Al. Ioan Cuza” Iași

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.18

NR. PROIECT

3/2020

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT

Arh. Florentina Bălăucă

ELABORATOR 

ATELIER CADRUN S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

26.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2553/ 01 09 2020

OBIECTIVUL

Solicitare clasare imobil.

ADRESA

Municipiul Iași, strada George Coșbuc nr.18

NR. PROIECT

 

FAZA   

CLASARE

PROIECTANT

 

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

POPESCU MIHAI ȘI POPESCU TEOFILIA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

27.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2564/02 09 2020, C.U. 280 din 14.08.2019

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ + RLU – pentru introducerea în intravilan a suprafeței de 16379 mp în vederea construirii unor locuințe colective, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

Județul Iași, comuna Ciurea, extravilan, NC 68265

NR. PROIECT

145/2019

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

DURA IOAN

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

28.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2572 / 02 09 2020, C.U. 19 din 14.08.2020

OBIECTIVUL

Modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Brătești, comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Stolniceni-Prăjescu, sat Brătești, NC 61842

NR. PROIECT

9/2020

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Arh. Roșu Sorin

ELABORATOR 

S.C. PERSPECTIVE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COMUNA STOLNICENI-PRĂJESCU REPR. DE PRIMAR HUGIANU COSTEL

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

29.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2557/ 02 09 2020, C.U. 11 din 06.08.2019

OBIECTIVUL

Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Ceplinița, cu satele aparținătoare: Ceplenița, Buhalnița, Poiana Mărului și Zlodica, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, extravilan și intravilan comuna Ceplenița, satele: Ceplenița, Buhalnița, Poiana Mărului și Zlodica

NR. PROIECT

31/2020

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Ing. Tinca Alexandru

ELABORATOR 

S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA CEPLENIȚA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04113   Biserica "Naşterea Maicii Domnului”, sat BUHALNIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04119   Ansamblul conacului Cantacuzino – Paşcanu, sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04120   Pod de piatră, sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04272   Beciul lui Zlodica, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04273   Biserica de lemn "Sf. Voievozi”, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04274   Pod de piatră, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-I-s-B-03547      Situl arheologic de la Buhalniţa, sat BUHALNIŢA; comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

 

30.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2583 / 04 09 2020

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General Comuna Oțeleni, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, Comuna Oțeleni

NR. PROIECT

2268/2018

FAZA   

PUG

PROIECTANT

Arh. Elena Dimitriu

ELABORATOR 

S.C. URBA SISTEM PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA OȚELENI – JUDEȚUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03626   Situl arheologic de la Oţeleni, punct "Beizadeaua II", sat OŢELENI; comuna OŢELENI

IS-I-s-B-03627   Situl arheologic de la Oţeleni, punct "Movila lui Ştefan cel Mare",  sat OŢELENI; comuna OŢELENI

IS-I-s-B-03628   Situl arheologic de la Oţeleni, punct "Poiana", sat OŢELENI; comuna OŢELENI

DECIZIA COMISIEI

 

 

31.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2608 / 07 09 2020, C.U. 76 din 10.06.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare a Ansamblului Curții Domnești din orașul Hârlău, județul Iași – faza D.A.L.I/S.F.

ADRESA

Județul Iași, oraș Hârlău, strada Logofăt Tăutu nr. 16 (fost 10), NC 61731

NR. PROIECT

209R/25.04.2019

FAZA   

D.A.L.I./S.F.

PROIECTANT

Arh. Ing. Aurora Târșoagă

ELABORATOR 

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. M. MC. GHERGHE” HÂRLĂU PRIN PREOT TINCU DUMITRU

Regim de protectie

IS-II-a-A-04178  Ansamblul Curţii Domneşti, oraş HÂRLĂU, Str. Tăutu Logofăt 16

IS-II-m-A-04178.01 Biserica "Sf. Gheorghe”, oraş HÂRLĂU, Str. Tăutu Logofăt 16

IS-II-m-A-04178.02 Ruinele Curţii Domneşti, oraş HÂRLĂU, Str. Tăutu Logofăt 16

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

32.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2599/07.09.2020, C.U. 1533 din 16.07.2020

OBIECTIVUL

Rețea alimenatare cu energie electrică (L.E.S. 20 kV.) și aplasare P.T. Av. 20kV, 2x400kVA, în Iași, str. Bucșinescu nr.37-37A, str. Smârdan nr.86-88, nr. cad. 151840, 125223.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Bucșinescu/Smârdan nr.37-37A/86-88

NR. PROIECT

505/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Sing. Dănuț Ursache

ELABORATOR 

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

33.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1621/02.06.2020, 2641/ 08 09 2020, 2716 15 09 2020, C.U. 1847/10.06.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, reamenajare și schimbare destinație din clădire din locuință în birouri și spații de învățământ  - construcție monument istoric COD LMI IS-II-m-B-03974

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.21, nr. cad. 135130, 135130-C1

NR. PROIECT

16/2018-2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Tamara Manoilă

ELABORATOR 

S.C. ARHI – AXA S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN EDUCATION

Regim de protectie

IS-II-m-B-03974 Casă (Casa scriitorului Iacob Negruzzi), municipiul IAŞI, Str. Păcurari 21

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

34.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2619/08 09 2020, C.U. 1146 din 22.05.2020

OBIECTIVUL

Reparații interioare, consolidare, reabilitare și amenajare pod în spațiu locuibil.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Cuza Vodă nr.46, et.1, ap.1

NR. PROIECT

47/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian Ignățel

ELABORATOR 

S.C. AXLINE STUDIO SR.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – ATENEUL NAȚIONAL IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-B-03847  Maternitatea Cuza Vodă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 34

IS-II-m-B-03848 Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 37

IS-II-m-B-03849 Casa Calimah Ghika, azi Academia Română, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 41

IS-II-m-B-03850 Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 43

IS-II-m-B-03851 Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 45

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

35.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2637/08 09 2020, C.U. 1 din 06.01.2020

OBIECTIVUL

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 – contract 3 – „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 1 Iași – Popricani”.

ADRESA

Județul Iași, Municipiul Iași – intravilan; comunele: Popricani, Rediu, Lețcani; satele: Cârlig, Vulturi, Vânători, Popricani, Moimești, Horlești, Breazu, Bogonos, Lețcani – extravilanul comunelor

NR. PROIECT

IS-CL-3

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Mihaela Ion

ELABORATOR 

CONSORȚIUL EPTISA ROMANIA S.R.L. ȘI EPTISA SERVICIOS DE INGINERIA SL

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A. PRIN DIRECTOR DR. ING. ION TOMA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03618      Situl arheologic de la Moimeşti – Popricani, sat MOIMEŞTI; comuna POPRICANI

IS-I-s-B-03640      Situl arheologic de la Popricani, punct "Dealul Viei - Curmătura", sat POPRICANI; comuna POPRICANI

IS-I-s-B-03641      Situl arheologic de la Popricani, punct "Grădina lui Anton", sat POPRICANI; comuna POPRICANI

IS-I-m-B-03642    Valul lui Traian, sat POPRICANI; comuna POPRICANI

IS-I-s-B-03684      Situl arheologic de la Vânători, punct "Rufeni", sat VÂNĂTORI; comuna POPRICANI

IS-I-s-B-03546      Aşezare, sat BREAZU; comuna REDIU

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

36.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2638/08 09 2020, C.U. 328 din 01.11.2019

OBIECTIVUL

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 – contract 7 – „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 5, Răchiteni - Al. I. Cuza – Heleșteni – Ruginoasa - Costești”.

ADRESA

Județul Iași, comunele: Alexandru I. Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Ion Neculce; satele: Al. I. Cuza, Șcheia, Heleșteni, Hărmăneasa, Oboroceni, Rediu, Vascani, Costești, Giurgești, Dădești - extravilan

NR. PROIECT

IS-CL-7

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Mihaela Ion

ELABORATOR 

CONSORȚIUL EPTISA ROMANIA S.R.L. ȘI EPTISA SERVICIOS DE INGINERIA SL

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A. PRIN DIRECTOR DR. ING. ION TOMA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03514 Situl arheologic de la Alexandru Ioan Cuza, punct "La Movilă", sat ALEXANDRU I. CUZA; comuna ALEXANDRU I. CUZA

IS-I-s-B-03515      Situl arheologic de la Alexandru Ioan Cuza, punct "Ţarina de Jos", sat ALEXANDRU I. CUZA; comuna ALEXANDRU I. CUZA

IS-I-s-B-03662      Situl arheologic de la Şcheia, sat ŞCHEIA; comuna ALEXANDRU I. CUZA

IS-I-s-B-03600      Situl arheologic de la Heleşteni, punct "Bâra", sat HELEŞTENI; comuna HELEŞTENI

IS-I-m-B-03600.01 Aşezare, sat HELEŞTENI; comuna HELEŞTENI

IS-I-s-B-03602 Situl arheologic de la Heleşteni, punct "Staţia de pompare", sat HELEŞTENI; comuna HELEŞTENI

IS-I-s-B-03682 Situl arheologic de la Vascani, punct "Pe Platou",              sat VASCANI; comuna RUGINOASA

IS-I-s-B-03560      Situl arheologic de la Costeşti, punct "Cier", sat COSTEŞTI; comuna COSTEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

37.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2639/08 09 2020, C.U. 354 din 21.11.2019

OBIECTIVUL

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 – contract 8 – „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 6, Cristești, Tătăruși, Valea Seacă, Lespezi”.

ADRESA

Județul Iași, comunele: Cristești, Moțca, Tătăruși, Valea Seacă, Lespezi; satele componente comunelor - extravilan

NR. PROIECT

IS-CL-8

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. M. Liteanu

ELABORATOR 

CONSORȚIUL EPTISA ROMANIA S.R.L. ȘI EPTISA SERVICIOS DE INGINERIA SL

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A. PRIN DIRECTOR DR. ING. ION TOMA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03567   Situl arheologic de la Cristeşti, punct "Cioate", sat CRISTEŞTI; comuna CRISTEŞTI

IS-I-s-B-03620   Vechea vatră a satului Moţca, sat MOŢCA; comuna MOŢCA

IS-I-s-B-03668   Fortificaţia "Palanca", sat TĂTĂRUŞI; comuna TĂTĂRUŞI

IS-I-s-B-03584   Situl arheologic de la Dumbrava, sat DUMBRAVA; comuna LESPEZI

IS-I-s-B-03558   Situl arheologic de la Conteşti, "Dealul Obştei", sat CONŢEŞTI; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03671   Situl arheologic de la Topile, punct "Dealul Catargii", sat TOPILE; comuna VALEA SEACĂ

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

38.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2640/ 08 09 2020, 353 din 21.11.2019

OBIECTIVUL

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 – contract 12 – „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 10 Pașcani”.

ADRESA

Județul Iași, Municipiu Pașcani – intravilan, comuna Valea Seacă, satele: Lunca, Blăgești, Gâstești, Bosteni, Sodomeni, Topile și extravilan

NR. PROIECT

IS-CL-12

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Scripcariu Cristian

ELABORATOR 

CONSORȚIUL EPTISA ROMANIA S.R.L. ȘI EPTISA SERVICIOS DE INGINERIA SL

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A. PRIN DIRECTOR DR. ING. ION TOMA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04211 Ateliere de căi ferate, oraş PAŞCANI, Str. Gării

IS-II-m-A-04212 Palatul familiei Cantacuzino-Paşcanu, oraş PAŞCANI, Aleea Parcului 1

IS-II-m-A-04213 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” , oraş PAŞCANI , Aleea Parcului 5

IS-III-m-B-04322 Monumentul comemorativ al Răscoalei din 1907, oraş PAŞCANI

IS-III-m-B-04323 Crucea Eroilor din Războiul de Independenţă, oraş PAŞCANI

IS-I-s-B-03671   Situl arheologic de la Topile, punct "Dealul Catargii", sat TOPILE; comuna VALEA SEACĂ

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

39.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2610 /  08 09 2020, C.U. 36 din 02.03.2020

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe, clădiri cu funcțiuni multiple, pentru desfășurarea de activități economice, anexe aferente funcțiunilor respective, racord utilități și împrejmuire, căi de acces.

ADRESA

Județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, NC 660

NR. PROIECT

24/05.03.2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Munteanu Ioan, Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, S.C. VECTORIAL CONCEPT EVOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

MITRUȚĂ GERARD ROBERTO ȘI MITRUȚĂ LUCIA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului", sat ARONEANU; comuna ARONEANU    

IS-II-m-A-04098 Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

40.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2624/ 08 09 2020, C.U. 738 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Schimbare destinație din locuință în spațiu cu activitate comercială.

ADRESA

Municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.52, NC 12343-C1, 12344

NR. PROIECT

63/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Răzvan Dobreanu

ELABORATOR 

S.C. MATEO-ACORD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. AVO FRESH FOOD S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03904 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 50

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

41.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2626 / 08 09 2020, C.U. 1010 din 07.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Podgoria Copou, NC 166188

NR. PROIECT

115/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR 

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L., S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ZAPODEANU IOAN PFA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

42.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2652/09 09 2020, C.U. 1449 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, modificare și reabilitare C1, C2, C3 funcționalizare pod și modificare tip acoperiș C1, păstrând POT, Hmax. și aliniamente față de vecinătăți existente, refacere împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Pojărniciei nr.20, NC 161917

NR. PROIECT

02/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Corneliu Eduard Cozma

ELABORATOR 

S.C. ARHICON S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

COZMA CORNELIU EDUARD

Regim de protectie

IS-II-a-B-04063  Ansamblul bisericii "Sf. Apostol Toma" şi "Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.01 Biserica "Sf. Apostol Toma şi Sf. Ecaterina”, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

IS-II-m-B-04063.02 Casă parohială, municipiul IAŞI, Str. Şcoalei 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

43.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2677/ 10 09 2020, C.U. 1186 din 25.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale.

ADRESA

Municipiul Iași, extravilan Bucium, NC 166000

NR. PROIECT

05/03.2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alin Rubnicu

ELABORATOR 

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

JIGHIRGIU OCTAVIAN-DUMITRU

Regim de protectie

ZONĂ NECERCETATĂ ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

 

44.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1508/19.05.2020, 2675 / 10 09 2020, C.U. 261 din 04.02.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1, construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Poligon nr.2A, NC 133958

NR. PROIECT

CIV-05-2020

FAZA   

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Apostol Alexandrina, Ing. Rîndunica Victor

ELABORATOR 

S.C. ANTIGONA INVEST S.R.L., S.C. T&C TRUST AFACERI S.R.L.

BENEFICIAR

MOTRUC THEODOR CONSTANTIN ȘI MOTRUC ALINA VERONICA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

45.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2693 /11 09 2020, C.U. 1813 din 06.06.2019

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Simion Bărnuțiu, NC 1838

NR. PROIECT

68/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Apostol Alexandrina

ELABORATOR 

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

IRICIUC ADRIAN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-IV-m-B-04328 Bojdeuca scriitorului Ion Creangă, municipiul IAŞI, Str. Bărnuţiu Simion 4

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

46.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2687 / 11 09 2020, C.U. 577 din 11.03.2020

OBIECTIVUL

Consolidare imobil existent C1 și transformare pod în spațiu de locuit.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Beldiceanu nr.2BIS, NC 139635-C1

NR. PROIECT

178/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR 

S.C. HOME CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

MICȘONIU IONEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-03874 Şcoală tip "Spiru Haret"  municipiul IAŞI  Str. Eternităţii 37

 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

47.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2687/ 11 09 2020, C.U. 1627 din 27.07.2020

OBIECTIVUL

Construire imobil de locuințe conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr.234/2020.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Vodă Ipsilanti nr.10A, NC 148263

NR. PROIECT

140/2020

FAZA   

D.T.A.C

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR 

S.C. HOME CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

TURCU GHEORGHIȚĂ

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

48.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2696 /14 09 2020, C.U. 492 din 03.03.2020

OBIECTIVUL

PUZ – construire sală de sport și corp de legătură la ȘCOALA PRIMARĂ „CAROL I” IAȘI

ADRESA

Municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 6, NC 159040

NR. PROIECT

588/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI - ȘCOALA PRIMARĂ „CAROL I” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03828 Şcoala generală "Carol I“, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 6

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

49.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2707/15 09 2020, C.U. 4087 din 23.12.2019

OBIECTIVUL

Transformare pod existent în spațiu de locuit.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Vasile Conta nr. 22, bl.C2, ap.5, NC 141595-C2-U1

NR. PROIECT

199/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh.  Constantin Hârțan

ELABORATOR 

S.C. H STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BOGDAN ONOFREI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03812 Casă, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 13

IS-II-m-B-03813 Casa Brănişteanu, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 18

IS-II-m-B-03814 Hotel Binder, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 23

IS-II-m-B-03815 Procuratură, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03816 Casa Rolla, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 30

DECIZIA COMISIEI

 

 

50.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2742 / 18 09 2020, C.U. 343 din 11.02.2020

OBIECTIVUL

Amenajări interioare (recompartimentare), extindere imobil existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr.42, NC 134583, 134583-C1

NR. PROIECT

5/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Vlad Țundrea

ELABORATOR 

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURĂ S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ENERGOTRUST S.R.L. PRIN LICĂU MINEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

51.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2758/ 21 09 2020, C.U. 1111 din 22.05.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe unifamiliale.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Bucium, NC 138324

NR. PROIECT

26/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru-Christian IGNATEL

ELABORATOR 

SC AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

CHIRILĂ DANIEL

Regim de protectie

ZONĂ NECERCETATĂ ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

52.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2756/ 21 09 2020, C.U. 946 din 28.04.2020

OBIECTIVUL

Amenajare parcare exterioară provizorie balastată cu acces auto din strada Sf.  Andrei.

ADRESA

Municipiul Iași, arealul delimitat de străzile Sf. Andrei, Trei Ierarhi, Trecătoarea Trantomir, Trecătoarea Arh. Ion Mincu

NR. PROIECT

902/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihaela Ionescu

ELABORATOR 

S.C. SIMPA CONSULT SR.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE SR.L. PRIN CIOCAN RADU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

53.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

1444/11.05.2020, 1968/03.07.2020, 2771 / 21 09 2020,  C.U. 1000/04.05.2020

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective, spațiu comercial, amenajare incintă și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 238/31.08.2016.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Ateneului, nr. 1A, CF nr. 149504.

NR. PROIECT

28/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR 

S.C. VECTORAIL CONCEPT EVOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

MARIUT FELIX SI GARGHI MARIAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04088   Şcoală tip "Spiru Haret", municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932   Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi, municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 70

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret", municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi, municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 70

IS-II-m-B-03830 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 2

IS-II-m-B-03831 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 4

IS-II-m-B-03832 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 6

IS-II-m-B-03833 Casă municipiul IAŞI Str. Creangă Ion 10

DECIZIA COMISIEI

 

 

54.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2773 / 21 09 2020, C.U. 2314 din 13.07.2018

OBIECTIVUL

Modificări de temă de proiectare în timpul executării lucrărilor de construcții pentru „Consolidare, recompartimentare construcție existentă pe teren proprietate” – A.C. nr. 147/22.02.2019

ADRESA

Municipiul Iași, strada Fătu nr.8, NC 155230, 155230-C1-U3

NR. PROIECT

201/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ovidiu M. Murgu

ELABORATOR 

S.C. CAD S.R.L.

BENEFICIAR

SIMIONESE DANIEL-FLORIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

55.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2760/ 21 09 2020

OBIECTIVUL

realizare pictură murală zona de protecție a Palatului Copiilor

ADRESA

Iasi bvd Carol I nr. 2

NR. PROIECT

2020

FAZA   

realizare pictura murală

PROIECTANT

PALATUL COPIILOR

ELABORATOR 

PALATUL COPIILOR

BENEFICIAR

PALATUL COPIILOR

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

916 IS-II-m-B-03778 Casa Cantacuzino- Paşcanu, azi Clubul Copiilor municipiul IAŞI Bd. Carol I 2

DECIZIA COMISIEI

 

 

56.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2775/22.09.2020

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate privind construcție locuință și anexă.

ADRESA

Județul Iași, comuna Popricani, sat Moimești, intravilan, NC 63469

NR. PROIECT

05/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Fronea

ELABORATOR 

S.C. CRIDAV S.R.L.

BENEFICIAR

GROSU PETRU-SERGIU

Regim de protectie

IS-I-s-B-03618 Situl arheologic de la Moimeşti – Popricani, sat MOIMEŞTI; comuna POPRICANI

DECIZIA COMISIEI

 

 

57.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2782/22.09.2020, C.U. 1106 din 22.05.2020

OBIECTIVUL

Semaforizare intersecției Aleea Grigore Ghica Vodă cu str. G-ral. Dr. Nicolae Vicol.

ADRESA

Municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă intersecție cu str. G-ral. Dr. Nicolae Vicol

NR. PROIECT

320/13.07.2020

FAZA   

P.T.+D.E.

PROIECTANT

S.C. CANEL S.A.

ELABORATOR 

S.C. CANEL S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

58.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2783 / 22 09 2020, C.U. 1758 din 12.08.2020

OBIECTIVUL

Trei branșamente la rețeaua de gaze naturale, pentru imobil – locuințe colective, spații comerciale, servicii – situat în municipiul Iași, str. Smârdan nr.88+Bucșinescu nr.37+37A, NC 151840.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Smârdan + strada Bucșinescu nr. 88+37+37A, NC 151840.

NR. PROIECT

142/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Martiniuc Angelica

ELABORATOR 

S.C. MIC DAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

59.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2751/ 18.09.2020, 2784/ 22 09 2020, C.U. 1679 din 27.07.2020

OBIECTIVUL

Recompartimentare/amenajare spațiu comercial pentru clinică dermatologie.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari, bl. 602, sc.A, et.P, ap. Sp. Com. 372-C1-U34

NR. PROIECT

020/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

C.arh. Georgeta Popa, Arh. Adrian Duca

ELABORATOR 

S.C. AGS INTERNATIONAL CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

STOLERIU IOAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

 

60.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2776 / 22 09 2020, C.U. 2083 din 15.09.2020

OBIECTIVUL

Realizare accese din exterior pentru spații comerciale aflate la parter Moldova Center.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palat nr.1, NC 127012, 127012-C1

NR. PROIECT

207/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gabriela Dănăiță Ionescu

ELABORATOR 

S.C. ARHITECT GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. PRIN PRALEA DANIELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

61.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2795/23.09.2020

OBIECTIVUL

Documentație de schimbare a grupei valorice de clasare a ansamblului și a monumentelor aparținând Mănăstirii Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași

ADRESA

Sat Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași

NR. PROIECT

153/2020

FAZA   

DOCUMENTAȚIE DE CLASARE

PROIECTANT

arh. C. Ciobănașu

ELABORATOR 

CIOBĂNAȘU P. CORNELIU – BIROU DE ARHITECTURĂ

BENEFICIAR

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Regim de protectie

1430 IS-II-a-B-04199 Mănăstirea Miclăuşeni sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

sec. XVII – XIX; 1431 IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire” sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA 1787; 1432 IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA sec. XVII, reclădită 1752 şi sec. XIX

1433 IS-II-m-B-04199.03 Parc sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA sec. XIX

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

62.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2796/23.09.2020

OBIECTIVUL

Restaurare monument istoric Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”

ADRESA

Sat Fedeleșeni, comuna Strunga, județul Iași

NR. PROIECT

148/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

arh. C. Ciobănașu

ELABORATOR 

CIOBĂNAȘU P. CORNELIU – BIROU DE ARHITECTURĂ

BENEFICIAR

PAROHIA “SFÂNTUL NICOLAE” FEDELEȘENI

Regim de protectie

1377 IS-II-m-B-04158 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat FEDELEŞENI; comuna STRUNGA 1747

DECIZIA COMISIEI

 

 

63.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2799/23.09.2020, C.U. A 6811 din 22.05.2019

OBIECTIVUL

Pavilion nou în Cazarma 398 Iași, cod lucrare: 2019-I-398 (și dezafectare pavilion G -existent).

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.2, CF 139172

NR. PROIECT

14/2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea, Ing. Mihăiță Marius Zaharia

ELABORATOR 

S.C. GENESIS S.R.L., S.C. INKSHAPE S.R.L.

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02248 BUCUREȘTI PRIN PREPREZENTANT ANDREI STANCIU

Regim de protectie

IS-II-m-B-20187 Cazarma Copou municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

64.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2800/23.09.2020, C.U. A 6811 din 22.05.2019

OBIECTIVUL

Pavilion nou în Cazarma 398 Iași, cod lucrare: 2019-I-398.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.2, CF 139172

NR. PROIECT

14/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Smărăndița Gâlea, Ing. Mihăiță Marius Zaharia

ELABORATOR 

S.C. GENESIS S.R.L., S.C. INKSHAPE S.R.L.

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02248 BUCUREȘTI PRIN PREPREZENTANT ANDREI STANCIU

Regim de protectie

IS-II-m-B-20187 Cazarma Copou municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

65.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2796/23.09.2020, C.U. 449 din 02.03.2020

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință C1 în spații de învățământ  (școală ) , amenajare scară metalică exterioară și realizare gol de ușă

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.222, NC 132562

NR. PROIECT

7/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ionel Dulman

ELABORATOR 

S.C. BETA PROIECT .R.L.

BENEFICIAR

ȘCOALA PRIMARĂ „MARIA MONTESSORI” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

66.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2805/ 23 09 2020, C.U. 717 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1 identificată prin NC 161067.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palat nr.4, NC 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-1/2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ana-Maria Zup

ELABORATOR 

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN DOMNUL CIOCAN RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077  Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

 

 


67.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2806 / 23 09 2020, C.U. 718 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Construire împrejmuire teren proprietate, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și arheologice, lucrări de amenajare și construcții cu caracter provizoriu pe durata organizării executării lucrărilor.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Palat nr.4, NC 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-2/2020

FAZA   

D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Ana-Maria Zup

ELABORATOR 

S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN DOMNUL CIOCAN RADU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077  Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

68.

 

Nr.reg.DJC IASI/CU

2792 / 23 09 2020, C.U. 3199 din 25.09.2019

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și anexe aferente prin demolare construcții existente pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.293 din 26.07.2049.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Trantomir nr. 8, NC 147807

NR. PROIECT

25/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR 

S.C. ANDI-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

DOSPINESCU FLORIN SEBASTIAN ȘI DOSPINESCU SIMONA ANGELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

69.