Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

NR.         / DATA 05.12.2021

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 10 DECEMBRIE 2021 -15 DECEMBRIE 2021, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  8 DECEMBRIE 2021, ora 09.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

           În  data de 15 DECEMBRIE 2021 ora 9,00 vom organiza ședința în mediul virtual.

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 08 DECEMBRIE 2021, ora 9.00.

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 09 DECEMBRIE 2021

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email până la data de 20 DECEMBRIE 2021.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de maxim 5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5, conform art. 17, alin (9)

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa 15-18 NOIEMBRIE 2021

opisul ședinței  lunare de avizare a documentaţiilor depuse la

 D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi :

 

Preşedinte :                 1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                      2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia LECA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :              9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR INTERIMAR – BOBI APĂVĂLOAEI

Secretar supleant: Maria Elisabeta IFTEMIE – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – INTERIMAR –  BOBI APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1584 din 14.06.2021, 2257 din 27.08.2021, CU 1419 din 26.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și anexe.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Manolache Drăghici nr. 3 (fost 1), nr. cad. 152480

NR. PROIECT

190/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tudor Victor Andrieș - S.C. NEZ STUDIO S.R.L.-D

Studiu istoric-arhitectural: arh. Smărăndița G. Gâlea - S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRICA ȘTEFAN PRIN CHIRICA SILVIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2689 din 13.10.2021, CU 1487 din 17.06.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 și C2 conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 428/19.12.2015 – intrare în legalitate.

ADRESA

județul Iași, bulevardul Carol I nr. 56-56A

NR. PROIECT

551/2021

FAZA  

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ROMANEC MEDICAL S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2742 din 20.10.2021, C.U. 2023 din 07.09.2020

OBIECTIVUL

Restaurarea și consolidarea Bisericii „Sf. Gheorghe și Sf. Ecaterina Lozonschi”.

ADRESA

județul Iași, municipiului Iași, strada Cloșca nr. 18, nr. cad. 138737, 138737-C1, 138737-C3

NR. PROIECT

56/2020

FAZA  

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Smărăndița Gâlea - S.C. GENESIS S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Luican Soveja - S.C. EXPROSOV S.R.L.

Studiu istoric: arheolog expert Costică Asăvoaie

Expertiză preliminară pictură murală: specialist restaurator MC Carmen C. Solomonea

Expertiză preliminară iconostas, tron arhieresc, icoane cafas: specialist restaurator MC Stelian Onica

BENEFICIAR

PAROHIA BISERICII „SF. GHEORGHE ȘI SF. ECATERINA LOZONSCHI” PRIN RACU BOGDAN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03807             Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

DECIZIA COMISIEI

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2764 din 22.10.2021, C.U. 1924 din 28.08.2020

OBIECTIVUL

Lucrări de reconstruire clădire existentă C1 cu păstrarea POT și CUT și amenajare spațiu de locuit în pod.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Fătu nr. 4-6, nr. cad. 158295

NR. PROIECT

38/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ovidiu M. Murgu – S.C. CASA MINIMA S.R.L.

Studiu geotehnic și de stabilitate: ing. Liviu Tarcan - S.C. TARCAN SOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

DĂMOC ANGELICA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03876             Casa Anastasie Fătu, municipiul IAŞI, Str. Florilor 1

IS-II-a-B-03892  Ansamblu urbanistic "Pavilioanele CFR", municipiul IAŞI, Str. Gării 2

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2765 din 22.10.2021, C.U. 2270 din 29.09.2021

OBIECTIVUL

Foraje pentru studiu greotehnic aferent investiției „Modernizarea, extinderea și digitalizarea rețelei de iluminat public în Municipiul Iași” în Iași, în ampriza străzilor: Lascăr Catargi, Vasile Alecsandri, I.C. Brătianu, Th. Burada, George Enescu, Gavriil Musicescu, Costache Negri, Bărboi, Arcu, bd.Chimiei, bd. Regele Ferdinand I al României, bd. Regele Mihai I al României, Splai Bahlui mal drept, Șoseaua Națională.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, străzile Lascăr Catargi, Vasile Alecsandri, I.C. Brătianu, Th. Burada, George Enescu, Gavriil Musicescu, Costache Negri, Bărboi, Arcu, bd.Chimiei, bd. Regele Ferdinand I al României, bd. Regele Mihai I al României, Splai Bahlui mal drept, Șoseaua Națională.

NR. PROIECT

244/2021

FAZA  

D.T.O.E. – STUDIU GEOTEHNIC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ing. Florian Pasare, ing. Victor Cudrițescu

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. PENTRU MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2773 din 22.10.2021, C.U. 554 din 05.11.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință, împrejmuire, fosă, fântână, anexe, branșamente utilități și organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Breazu, Șoseaua Copoului nr. 226, nr. cad. 62079

NR. PROIECT

3/2021

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Micu Ioan Gabriel

S.C. CONTURM SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

MIRU MIHAI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03546 Aşezare sat BREAZU; comuna REDIU, "Dealul Breazu" ("La Salcâmi"), la cca. 300 m NE de sat, pe panta sudică a dealului Breazu

DECIZIA COMISIEI

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1536 din 09.06.2021, 2159 din 18.08.2021, 2786 din 26.10.2021, CU 1128 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Demolare corp C4 (magazie).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr. 1A

NR. PROIECT

573/2021

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adrian Tudorache - S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

Studiu istoric de fundamentare/Studiu istoric evoluție urbană: arh. Adina Grigorovschi – S.C. ARHISTIL S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. ALupoae Daniel – S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037             Casa Culianu, municipiul IAŞI, Stradela Sf. Atanasie 1

DECIZIA COMISIEI

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2204 din 24.08.2021, 2795 din 27.10.2021

OBIECTIVUL

Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Scânteia, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scânteia

NR. PROIECT

01/2013

FAZA  

P.U.G.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Florin Mrejeru - S.C. FLOYD PROJECT S.R.L.

Studiu istoric: șef proiect arh. Corneliu Ciobănașu - S.C. ARC DESGIN S.R.L.; conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, dr. Aurica Ichim – S.C. ARHEO MANAGEMENT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA SCÂNTEIA PRIN PRIMAR DARABANĂ MIHAI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04107             Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (Sânziene), sat BOROŞEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04122             Conac, sat CIOCÂRLEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-II-m-B-04240             Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03541   Situl arheologic de la Boroseşti, sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

IS-I-s-B-03542   Situl arheologic de la Boroseşti, punct "Pe Lesa"       sat BOROSEŞTI; comuna SCÂNTEIA

DECIZIA COMISIEI

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2794 din 27.10.2021

OBIECTIVUL

Realizarea inscripționării „Casa Universitarilor” la nivelul frontonului clădirii monument istoric în cadrul proiectului „Refuncționalizare, reabilitare Casa Universitarilor Iași – monument istoric înscris în LMI cod IS-II-m-B-03782.” aflat în curs de execuție.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.9

NR. PROIECT

137/2017

FAZA  

REALIZARE INSCRIPȚIONARE „CASA UNIVERSITARILOR”

PROIECTANT/

ELABORATOR 

S.C. ARTEHNIS S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03782 Casa Logofătului Nicolae Canta, azi Restaurant "Casa Universitarilor"

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2796 din 27.10.2021, C.U. 477 din 19.10.2021

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan și construire fermă zootehnică (cu condiția elaborării și aprobării PUZ).

ADRESA

județul Iași, comuna Românești, extravlian, nr. cad. 61124

NR. PROIECT

/2021

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ana-Maria Săvescu

S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. FERMIS COMPANY S.R.L. PRIN COLAC ALIN-CRISTIAN

Regim de protectie

IS-I-s-B-03518 Situl arheologic de la Avântu, punct "Prosia", sat AVÂNTU; comuna ROMÂNEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2127 din 16.08.2021, 2804 din 28.10.2021, CU 1269 din 18.05.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizația de construire nr. 890/20.08.2020 „Construire locuință colectivă mică, împrejmuire teren și acces auto din Aleea M. Sadoveanu conform PUZ aprobat prin HCL nr. 338/29.08.2017”.

ADRESA

județul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, nr. cad. 149212

NR. PROIECT

120/2021

FAZA  

D.T.A.C., .P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. ARCHIS SPACE S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. RAL CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04017             Observator Astronomic, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 5

IS-II-m-B-04018             Casă, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 39

DECIZIA COMISIEI

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2817 din 28.10.2021, C.U. 2064 din 06.09.2021

OBIECTIVUL

Amenajare pergolă pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Otilia Caznimir nr. 23, nr. cad. 136353, 136352, 136352-C1

NR. PROIECT

34/2021

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Ungureanu Claudiu Ștefan, arh. Negru Victor

S.C. ATELIER DIAGONAL S.R.L.

BENEFICIAR

LUCA ALEXANDRU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03804             Casa Racoviţă  municipiul IAŞI            Str. Cazimir Otilia 21

DECIZIA COMISIEI

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1234 din 14.05.2021, 2826 din 29.10.2021,  CU 346 din 22.10.2019

OBIECTIVUL

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.  – Introducere în intravilan pentru construire spațiu depozitare, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Ciurea, extravilan, nr. cad. 63561

NR. PROIECT

01/2021

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AȘTEFĂNOAEI CLAUDIU-ADRIAN ȘI AȘTEFĂNOAEI ALINA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03555   Situl arheologic de la Ciurea, punct "Botul Cihanului"

IS-I-s-B-03583   Situl arheologic de la Dumbrava, punct "La Căprărie"

IS-I-s-B-03614   Situl arheologic de la Lunca Cetăţuii, punct "Zâne"

DECIZIA COMISIEI

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1420/06.05.2020,  471/26.02.2021,  1438 din 31.05.2021, 2827 din 29.10.2021,  C.U. 1347/15.05.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurora nr. 19-21, nr. cad. 145969

NR. PROIECT

108/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu - B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

Studiu istorico-arheologic: arheolog Costică Asăvoaie

BENEFICIAR

BÂLU CONSTANTIN ȘI BÂLU ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-B-03993  Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri, municipiul IAŞI

DECIZIA COMISIEI

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2828 din 29.10.2021, C.U. 2891 din 21.12.2020

OBIECTIVUL

Branșament la rețeaua de apă, construire bazin etanș vidanjabil, refacere branșament la rețeaua de gaz pentru Capela „Sfinții Trei Ierarhi” – Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, imobil situat în Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 46, NC 149495.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 46, NC 149495.

NR. PROIECT

1916/2020-S.C. APAVITAL S.A., 47/2021- S.C. INSTALAȚII PETMAR S.R.L.

FAZA  

D.T.A.C., P.TH., D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Partac Flavian - S.C. INSTALAȚII PETMAR S.R.L.

Ing. Bogdan Ionuț Lungu - S.C. APAVITAL S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU”/ ARHIESCOPIA IAȘILOR

Regim de protectie

IS-II-m-B-04020             Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04019             Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

DECIZIA COMISIEI

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3466 din 10.12.2020, 2841 din 01.11.2021,  CU 24 din 10.08.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan cu nr. cadastral și carte funciară 60790, construire zonă de agrement.

ADRESA

județul Iași, comuna Grajduri, sat Poiana cu Cetate, nr. cad. 60790

NR. PROIECT

9/2020

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ioan Angela

 BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

HERGHELEGIU ȘTEFAN ȘI HERGHELEGIU NICOLETA-MARIA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03636   Situl arheologic de la Poiana cu Cetate, punct "Cetate" ("Dealul Cetăţii"), sat POIANA CU CETATE; comuna GRAJDURI

IS-I-m-B-03636.01 Aşezare, sat POIANA CU CETATE; comuna GRAJDURI

IS-I-m-B-03636.02 Aşezare, sat POIANA CU CETATE; comuna GRAJDURI

DECIZIA COMISIEI

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2860 din 03.11.2021, C.U. 1767 din 23.07.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare arhitecturală, refacere și modernizare – Cinematograful Tineretului – faza D.A.L.I.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 18, nr. cad. 145378, 145378-C1

NR. PROIECT

59/08.2021

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Preda Cătălina, arh. Răzvan Ivanica - S.C. PROFESSIONAL ENGENEERING CONSULTING S.R.L.

Studiu istoric: dr. Sorin Iftimi;  arh. Radu Pârvu – S.C. ROSTRUM AEDIFICII S.R.L.

Studiu arheologic: dr. Cătălin Hriban, dr. Sever-Petru Boțan -  Institutul de Arheologie Iași

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, dr. ing. Alupoae Daniel - S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Expertiză biologică: dr. Livia Bucșa, biolog Ionela L. Melinte – S.C. BIOHARCOM S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – ATENEUL NAȚIONAL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03931             Casa Hălăceanu, municipiul IAŞI, Str. Lăpuşneanu Alexandru 18

IS-II-m-B-03929             Casa Drossu, municipiul IAŞI, Str. Lăpuşneanu Alexandru 7-9

IS-II-m-A-03930             Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (azi Muzeul „Unirii“ - Complexul Naţional Muzeal Moldova), municipiul IAŞI, Str. Lăpuşneanu Alexandru 14

DECIZIA COMISIEI

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2862 din 03.11.2021, C.U. 308 din 27.05.2021

OBIECTIVUL

Construire Cămin Cultural în localitatea Bosia, comuna Ungheni, județul Iași – condiționat de eleborare și aprobare PUZ.

ADRESA

județul Iași, comuna Ungheni, sat Bosia – intravilan, nr. cad. 62979

NR. PROIECT

05/2021

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Oana Rusu

S.C. ASIMPTOTIC S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA UNGHENI PRIN PRIMAR MARCU IULIAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04109 Biserica "Sf. Nicolae”, sat BOSIA; comuna BOSIA

DECIZIA COMISIEI

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2859 din 03.11.2021, C.U. 357 din 24.08.2021

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan pentru construire dispensar, grădiniță, teren/sală sport și amenajări aferente – PUZ.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, nr. cad. 67900, 64781

NR. PROIECT

20/2021

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Angela Ioan

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

COMUNA HOLBOCA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03605 Situl arheologic de la Holboca, punct "Peste Baltă" ("Pârliţi"), sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

IS-II-m-B-04181             Biserica "Sf. Nicolae”, sat HOLBOCA; comuna HOLBOCA

DECIZIA COMISIEI

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2869 din 04.11.2021

OBIECTIVUL

Lucrări de intervenție cu caracter de urgență pentru îndepărtarea umidității la imobilul Castelul Sturdza, Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași. - faza P.T. + D.E.

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni

NR. PROIECT

1093/2020

FAZA  

P.T.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Șerban Sturdza

S.C. PRODID S.R.L.

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI

Regim de protectie

IS-II-a-B-04199  Mănăstirea Miclăuşeni, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire”, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.03 Parc, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

DECIZIA COMISIEI

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2870 din 04.11.2021

OBIECTIVUL

Actualizare Plan urbanistic general comuna Sirețel, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Sirețel

NR. PROIECT

25/31.08.2015

FAZA  

P.U.G.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Florin Mrejeru - S.C. TOTAL VECTOR ADVISORY S.R.L., S.C. FLOYD PROJECT S.R.L.

Studiu istoric: conf. Univ. dr. Vasile Cotiugă, dr. Aurica Ichim - S.C. ARHEO MANAGEMENT S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA SIREȚEL

Regim de protectie

IS-I-s-B-03657 Situl arheologic de la Sireţel, punct "Bulgărie" (Grădina CAP"), sat SIREŢEL; comuna SIREŢEL

IS-I-s-B-03658 Situl arheologic de la Sireţel, punct "Săraturi", sat SIREŢEL; comuna SIREŢEL

IS-I-s-B-03659 Situl arheologic de la Slobozia, punct "La Şanţuri"      sat SLOBOZIA; comuna SIREŢEL

DECIZIA COMISIEI

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2881 din 04.11.2021, C.U. 388 din 09.09.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință, foișor, garaj și racord la utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Holboca, sat Rusenii Vechi, strada Veche nr. 58, nr. cad. 63443

NR. PROIECT

18/2021

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Traian Hrib, arh. Irina Nistor

P.F.A. HRIB TRAIAN FLORIN

BENEFICIAR

CHIRICA-DUMITRAȘ IOANA-DANA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04239             Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat RUSENII VECHI; comuna HOLBOCA

DECIZIA COMISIEI

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2362 din 09.09.202, 2885 din 04.11.2021

OBIECTIVUL

Plan urbanistic general comuna Bivolari, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Bivolari

NR. PROIECT

2772/2018

FAZA  

P.U.G.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Elena Dimitriu, ing. Cristina Cislaru

S.C. URBA SISTEM S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA BIVOLARI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04248             Biserica "Sf. Ilie”, sat SOLONEŢ; comuna BIVOLARI

DECIZIA COMISIEI

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2899 din 05.11.2021, CU 2225 din 28.09.2021

OBIECTIVUL

Demolare imobile C3 – NC 129877-C3 și C4 – 129877-C4.

ADRESA

județul Iași, strada Mihail Kogălniceanu nr. 7

NR. PROIECT

26/2021

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru C. Ignățel

S.C. CONTRAST STUDIO S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LUMISAN S.R.L. PRIN POPA LUMINIȚA CRISTINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03918             Casa Petru Poni, municipiul IAŞI, Str. Kogălniceanu Mihail 7-B

IS-II-m-B-03762             Casă, municipiul IAŞI, Str. Buna Vestire 7

DECIZIA COMISIEI

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2925 din 08.11.2021, C.U. 2702 din 26.11.2020

OBIECTIVUL

Reparații capitale și mansardare imobil C1. Demolare imobile C2 și C3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Spital Pașcanu nr.8A, nr. cad. 142527-C1

NR. PROIECT

478/2020

FAZA  

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Paula Palaghia - S.C. URBANO ARHITECT S.R.L.-IAȘI

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PĂSTRĂVANU OCTAVIAN-CEZAR

Regim de protectie

IS-II-m-B-04059             Spitalul Cantacuzino-Pașcanu, Municipiul IAȘI, Str. Spitalul Pașcanu 11

DECIZIA COMISIEI

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2209 din 25.08.2021, 2929 din 08.11.2021, CU 2022 din 27.08.2021

OBIECTIVUL

Construire unitate medicală cu spitalizare de zi, P+3E (cu radioterapie, ambulatoriu, imagistică), împrejmuire, amenajare acces, parcare și incintă, amplasare firmă luminoasă și panou publicitar pe sol, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 95A, nr. cad. 171033

NR. PROIECT

191/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitectură: arh. Johannes Bertleff, arh. Adrian Ianchis – S.C. JB ARHITECTURA A.R.L.

Studiu istoric fundamentare PUZ: arh. Corneliu Ciobănașu

Raport diagnostic arheologic: conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, cercet. șt. III dr. Andrei Asăndulesei

BENEFICIAR

S.C. MEDEUROPA INVESTIȚII S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03991             Beciul Fabricii de Bere, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 95

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2040 din 04.08.2021, 2660 din 12.10.2021, CU 1024 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Lucrări de reconstruire clădire existentă C1 cu păstrarea POT și supraetajare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Th. Văscăuțeanu nr. 20, nr. cad. 158170

NR. PROIECT

62/2021

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ovidiu M. Murgu - S.C. CASA MINIMA S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - S.C. STRUCT CONCEPT S.R.L.

Studiu geotehnic și de stabilitate: ing. Liviu Tarcan - S.C. TARCAN SOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

SĂCĂLEANU VIOREL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04083             Casa Moruzi, municipiul IAŞI, Str. Turcu 16

IS-II-m-B-03829             Casă, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 16-A

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2738 din 20.10.2021, C.U. 2368 din 15.10.2021

OBIECTIVUL

Stație de bază (fixă) de emisie – recepție pentru servicii de telefonie mobilă în sistem GSM, în municipiul Iași, str. Păcurari nr. 45, nr. cad. 137069-C1-U5, etaj 2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 45, nr. cad. 137069-C1-U5, etaj 2.

NR. PROIECT

R1135

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Banu Cristina

S.C. RADCOM S.A.

BENEFICIAR

S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03979             Casa Verussi, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 45

DECIZIA COMISIEI

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2970 din 10.11.2021, C.U. 616 din 10.03.2021

OBIECTIVUL

Construire ansamblu cu regim de înălțime S+P+11E, cu următoarele funcțiuni: locuințe colective, unitate de locuire (cazare) pentru elevi și studenți, spații comerciale, servicii, profesiuni liberale și parcaj subteran, amenajări exterioare, parcaje la nivelul parterului și lucrări de sistematizare verticală a incintei conform PUZ aprobat prin HCL 161/30.04.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr. 78, nr. cad. 168591, 168592

NR. PROIECT

542/2021

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ana Maria Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090             Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2971 din 10.11.2021, CU. 66 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Demolare imobil C2, modernizare și extindere prin mansardare imobil C1.

ADRESA

județul Iași, comuna Erbiceni, sat Erbiceni - intravilan

NR. PROIECT

13/2021

FAZA  

D.T.A.D.+D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Corduneanu Nicușor, arh. Hegulescu Mihai

S.C. CORAMS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

ROMAN CONSTANTIN ȘI ROMAN ROXANA-MIHAELA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04156             Biserica "Sf. Împăraţi”, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-II-m-B-04157             Gară, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2974 din 11.11.2021, CU. 30 din 28.01.2020

OBIECTIVUL

Consolidare și restaurare lăcaș de cult – Biserica „Sf. Ilie” Vișan, cod .L.M.I.: IS-II-m-B-04268

ADRESA

județul Iași, comuna Bârnova, sat Vișan, strada Eroilor nr. 22

NR. PROIECT

06/2021

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect dr. arh. Cristina Andrei, arh. Ion-Daniel Vișan - S.C. ATELIER PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

Studiu istoric: dr. arh. Cristina Andrei

Expertiza tehnică: ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Lucian Soveja - S.C. EXPROSOV S.R.L.

Studiu geotehnic: dr. ing. Răzvan Chirilă - S.C. GEOTEHNIS CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. ILIE” VIȘAN PRIN PREOT PAROH BARBOSELU MIHAI-LIVIU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04268             Biserica "Învierea Domnului”,sat VIŞAN; comuna BÂRNOVA

DECIZIA COMISIEI

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2975 din 11.11.2021, CU 13 din 23.10.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare și reintroducerea în circuitul turistic al monumentelor istorice: Biserica „Sf. Arhangheli”, Turn clopotniță și Zid incintă, din satul Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ceplenița, sat Ceplenița

NR. PROIECT

04/2021

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect dr. arh. Cristina Andrei, arh. Ion-Daniel Vișan - S.C. ATELIER PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

Studiu istoric: dr. arh. Cristina Andrei

Expertiza tehnică: ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Lucian Soveja - S.C. EXPROSOV S.R.L.

Studiu geotehnic: dr. ing. Răzvan Chirilă - S.C. GEOTEHNIS CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. ARHANGHELI” CEPLENIȚA PRIN PREOT PAROH BALMUȘ IONUȚ-BOGDAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04119.01 Biserica "Sf. Voievozi”, sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04119.02 Turn clopotniţă, sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04119.03 Zid de incintă, sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2712 din 18.10.2021, CU 90 din 09.06.2020

OBIECTIVUL

P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan, parcelare în vederea construirii de locuințe individuale și centru de cartier pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, sat Dorobanț și extravilan, nr. cad. 63810, 63805

NR. PROIECT

10/2020

FAZA  

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

ISTRATI EMANUEL ȘI ISTRATI AMALIA IULIANA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2811 din 28.10.2021, CU 419 din 23.08.2021

OBIECTIVUL

Construire „Autostrada Pașcani – Suceava”, inclusiv rețele din culuarul de investiție.

ADRESA

județul Iași, municipiul Pașcani, comunele: Valea Seacă, Tătăruși, Lespezi - extravilan

NR. PROIECT

92/61801

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. F. Goroneanu, ing. F Dobrin

ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. – EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL SAS

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN MANDATAR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. – EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL SAS

Regim de protectie

IS-I-s-B-03558   Situl arheologic de la Conteşti, "Dealul Obştei", sat CONŢEŞTI; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03559 Situl arheologic de la Conteşti, punct "Ţintirim", sat CONŢEŞTI; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03671 Situl arheologic de la Topile, punct "Dealul Catargii", sat TOPILE; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03584 Situl arheologic de la Dumbrava, sat DUMBRAVA; comuna LESPEZI

IS-I-s-B-03668 Fortificaţia "Palanca", sat TĂTĂRUŞI; comuna TĂTĂRUŞI

DECIZIA COMISIEI

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

272 din 08.02.2021 , 845 din 04.04.2021, 2386 din 13.09.2021, 2976 din 11.11.2021, CU 1210 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare, modificare, reabilitare, amenajare pod existent în spațiu de locuit, construire scară exterioară și amenajare pergolă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Conta nr. 30 A, nr. cad. 149709

NR. PROIECT

28/2020

FAZA  

D.T.A.C

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ovidiu M. Murgu - S.C. CASA MINIMA S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PINTILIE OVEL

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

IS-II-m-B-03815 Procuratură, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03812 Casă, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 13

IS-II-m-B-03813 Casa Brănişteanu, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile

IS-II-m-B-03814 Hotel Binder, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 23

DECIZIA COMISIEI

 

JUDETUL BACĂU

36.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2451/13.09.2021

OBIECTIVUL

Restaurare și punere în valoare monument istoric Școală, sat Leontinești, comuna Ardeoani, județul Bacău

ADRESA

sat Leontinești, comuna Ardeoani, județul Bacău

NR. PROIECT

1/2021

FAZA  

S. F.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. Diacenter & Design S. R. L. Bacău

Arh. rest. Patriche Diana

BENEFICIAR

Comuna Ardeoani, județul Bacău

Regim de protectie

Monument istoric Școală, cod LMI: BC-II-m-B-00848, sat Leontinești, comuna

Ardeoani, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

37.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3063/03.11.2021

 

OBIECTIVUL

P. U. G. și R. L. U. Comuna Strugari, județul Bacău

ADRESA

Comuna Strugari, județul Bacău

NR. PROIECT

16/2017

FAZA  

P. U. G. + R. L. U.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. LEF PROIECT S. R. L. BACĂU

Arh. Cristian Lefter

BENEFICIAR

COMUNA STRUGARI, JUDEȚUL BACĂU

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3068/03.11.2021

 

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul: locuință, fosă septică, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare (rețea de alimentare cu energie, gaze)

ADRESA

str. Haltei, nr. 22, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș,

județul Bacău

NR. PROIECT

99/2021

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

Arh. Bogdan Timilie

BENEFICIAR

BICHESCU MIHAI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul castelului Cantacuzino-

Pașcanu-Waldenburg, cod LMI: BC-II-a-A-00851, sat Lilieci, comuna Hemeiuș

, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

39.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3069/03.11.2021

 

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul: locuință, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare (rețea de alimentare cu energie, gaze și apă)

ADRESA

str. Aleea Teilor, nr. 3C, sat Fântânele, comuna

Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

109/2021

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

Arh. Bogdan Timilie

BENEFICIAR

BICAN ANDRA-ELENA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ruine biserică, cod LMI: BC-I-s-B-

00721, sat Fântânele, comuna Hemeiuș, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

40.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3070/03.11.2021

 

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul: locuință, fosă, puț forat, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare (rețea de alimentare cu energie, gaze)

ADRESA

str. Calea Moldovei, sat Lilieci, comuna Hemeiuș,

județul Bacău

NR. PROIECT

112/2021

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

Arh. Bogdan Timilie

BENEFICIAR

ANTON FĂNICĂ și ANTON IRINA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul castelului Cantacuzino

-Pașcanu-Waldenburg, cod LMI: BC-II-a-A-00851, sat Lilieci,comuna

Hemeiuș, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

41.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3081/04.11.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcții C9, C10, C11, C12

ADRESA

str. Mihai Eminescu, nr. 10, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

34/2021

FAZA  

D. T. A. D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. Prodomus S. R. L. Bacău

Arh. Marian Cătuneanu

BENEFICIAR

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casa Arh. George Sterian, cod LMI:

BC-II-m-A-00770, str. Mihai Eminescu, nr. 10, municipiul Bacău, județul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

JUDETUL VASLUI

42.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1791/ 11.11.2021

OBIECTIVUL

RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC CONACUL EMIL RACOVIȚĂ, AZI CASĂ MEMORIALĂ

ADRESA

Com. Dănești, Sat Emil Racoviță, CF 70415, jud Vaslui

NR. PROIECT

288/2019

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARC DESIGN S.R.L./ S.C. MIHUL S.R.L.

arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Filip Ciobănașu, arh. Nicole Caba

BENEFICIAR

MUZEUL JUDEȚEAN ȘTEFAN CEL MARE VASLUI

Regim de protectie

Monument istoric

Conacul Emil Racoviță, azi Casă memorială”, cod LMI VS-II-a-B-06795, sat Emil Racoviţă; comuna Dăneşti datare: sec. XIX - XX

DECIZIA COMISIEI

 

43.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1207/21.07.2021

Completat cu nr. 1737/ 03.11.2021

OBIECTIVUL

LOCUINȚE COLECTIVE P+6E CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER - BÂRLAD

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Epureanu, nr.21, jud Vaslui

NR. PROIECT

SMP1233/2021

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. ARH. MARIUS- PETRU SANDU

arh. Marius- Petru Sandu

BENEFICIAR

S.C. EMBASY CONSTRUCTION S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Școala Profesională de Fete „N. Roșca Codreanu”, azi Complexul de Servicii Comunitare Nr. 1, cod LMI VS-II-a-B-06728, Bd. Epureanu 19, municipiul Bârlad, datare: sec. XIX - sec. XX

DECIZIA COMISIEI

 

44.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1729/ 02.11.2021

Solicitare completări nr 1732/ 02.11.2021

OBIECTIVUL

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SALĂ DE SPORT

 

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Nicolae Tonitza nr.1, jud Vaslui

NR. PROIECT

CIV41/ 2021

FAZA  

D.T.A.C./Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. TRUST AVB S.R.L.

arh. Irina Nistor

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

 În zona de protecție a monumentelor istorice:

Casă, azi Clubul Copiilor ”Spiru Haret”. cod LMI VS-II-m-B-06743.02, Str. Kogălniceanu Mihail 4, municipiul Bârlad, jud. Vaslui, datare 1896 - 1901

DECIZIA COMISIEI

 

45.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1730/ 02.11.2021

Solicitare completări nr 1732/ 02.11.2021

OBIECTIVUL

CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VĂRSTNICE

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Nicolae Tonitza nr.9, jud Vaslui

NR. PROIECT

CIV40/ 2021

FAZA  

D.T.A.C./Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. TRUST AVB S.R.L.

arh. Irina Nistor

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Casă, azi Clubul Copiilor ”Spiru Haret”. cod LMI VS-II-m-B-06743.02, Str. Kogălniceanu Mihail 4, municipiul Bârlad, jud. Vaslui, datare 1896 - 1901

DECIZIA COMISIEI

 

46.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1765/ 05.11.2021

OBIECTIVUL

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICEN ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIREA PUBLICĂ COLEGIUL ECONOMIC ANGHEL RUGINĂ VASLUI

ADRESA

Municipiul Vaslui, Str. Traian, nr. 1, județul Vaslui

NR. PROIECT

23/2021

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. CIVIL PROIECT S.R.L./ S.C. BCREW 37 S.R.L.

arh. Șopron Tedy Sorin

BENEFICIAR

MUNICIPIUL VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, Biserica Domnească, cod LMI VS-II-m-A-06708, Str. Ştefan cel Mare 58, jud. Vaslui, datare 1820

DECIZIA COMISIEI

 

47.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1675/ 25.10.2021

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

ADRESA

Municipiul Bârlad, Str. Siret, nr. 6, județul Vaslui

NR. PROIECT

SMP1304/ 2021

FAZA  

D.T.A.C./Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. ARH. MARIUS- PETRU SANDU

arh. Marius- Petru Sandu

BENEFICIAR

BOGDAN CEPREAGA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G),  cod LMI VS-II-m-B-06725, Str. Eminescu Mihai 1, municipiul Bârlad, jud. Vaslui, datare 1957-1959

DECIZIA COMISIEI

 

48.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1669/ 22.10.2021

OBIECTIVUL

REABILITARE GRĂDINĂ PUBLICĂ

ADRESA

Municipiul Bârlad, Str. Republicii, nr. 281, județul Vaslui

NR. PROIECT

008-06/ 2021

FAZA  

D.T.A.C./Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L./ B.I.A. FLORIN AURSEI

arh. Florin Aursei

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BĂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Bustul scriitorului Alexandru Vlahuţă, cod LMI VS-IV-m-B-06907, Str. Republicii 281, în Grădina Publică, jud. Vaslui, datare 1921

DECIZIA COMISIEI

 

49.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1385 din 31.08.2021

Completare: 1628/ 14.10.2021

Completat 1802/12.11.2021

OBIECTIVUL

DEMOLARE MAGAZIE ȘI CONSTRUIRE CORP CHILII

ADRESA

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, municipiul Huși, județul Vaslui

NR. PROIECT

59/ 2021

FAZA  

D.T.A.D. + D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. FIR AVANTARC S.R.L. SUCEAVA

Arh. Ana Maria Rusu

BENEFICIAR

EPISCOPIA  HUȘI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Liceul Teoretic ”Cuza-Vodă” azi Colegiul Național ”Cuza Vodă”, cod LMI VS-II-m-B-06838, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, municipiul Huși, datare 1923;

- Ansamblul Episcopiei Hușilor, cod LMI VS-II-a-A-06839, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare sec. XV-XX, municipiul Huși;

- Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel ( Biserica Domnească Catedrala Episcopală), cod LMI VS-II-m-A-06839.01, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1495, reclădită 1753-1756, municipiul Huși;

- Palat Episcopal, cod LMI VS-II-m-A-06839.02, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1771-1792, municipiul Huși;

- Pivnițele Casei Domnești, cod LMI VS-II-m-A-06839.03, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare sec. XV-XVII, municipiul Huși;

- Turn de poartă și clopotniță, cod LMI VS-II-m-A-06839.04, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1938, municipiul Huși;

- Zid de incintă, cod LMI VS-II-m-A-06839.05, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, datare 1826-1849, municipiul Huși;

- Școala de Cântăreți a Episcopiei Hușilor, azi Administrația Centrului Eparhial, cod LMI VS-II-m-B-06841, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, datare 1939, municipiul Huși;

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - 18-21 OCTOMBRIE 2021

opisul ședinței  lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 :

Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia LECA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR INTERIMAR – BOBI APĂVĂLOAEI

Secretar supleant: Maria Elisabeta IFTEMIE – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – INTERIMAR –  BOBI APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

375/15.02.2021 , 1241 din 17.05.2021, 2305 din 02.09.2021, CU 3050/10.09.2019

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.444/31.10.2017

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Semnului nr.16 nr. cad 147863

NR. PROIECT

04/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Dulman Ionel

S.C. EXPRESIV CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PASCAL ALEXANDRA și PASCAL ALEXANDRU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

  REVENIRE

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2322 din 06.09.2021, CU 23 din 12.08.2019

OBIECTIVUL

Demolare parțială construcție ( C2 ), construire locuință, anexă gospodărească, racord la utilități și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, comuna Comarna, sat Comarna, intravilan nr. 590A nr. cad. 61282

NR. PROIECT

638/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ceka Xhaferr

S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

NIȚUCĂ MIHAI ȘI NIȚUCĂ RODICA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04129 Biserica "Sf. Voievozi”, sat COMARNA; comuna COMARNA

DECIZIA COMISIEI

  REVENIRE

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2323 din 06.09.2021, CU 2740 din 04.11.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare imobil Corp D – Facultatea de Mecanică.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negruzzi nr. 11, nr. cad. 5222, 5255-C1

NR. PROIECT

32/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Mircescu N. Traian, arh. Enea Radu

S.C. ATELIER DIAGONAL S.R.L., S.C PASSPECTIVE S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” IAȘI PRIN DL. TUCA ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04032 Casa Beldiman, azi Clubul Copiilor, municipiul IAŞI, Str. Săulescu 10

IS-II-m-B-03911 Casa Carp, azi Universitatea de Arte"George Enescu“ municipiul IAŞI Str. Horia 7-9

IS-II-m-B-03913 Casa scriitorului Costache Negruzzi, municipiul IAŞI, Str. Horia 13

DECIZIA COMISIEI

  REVENIRE

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2351 din 08.09.2021, CU 496 din 24.02.2021

OBIECTIVUL

Construire parcaj subteran pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Atanasie nr. 22, nr. cad. 148947

NR. PROIECT

2/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. A. Daniela Scripcariu

S.C. ATELIER ICONIC S.R.L.

BENEFICIAR

VASILE ADRIANA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04042 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 22

DECIZIA COMISIEI

  REVENIRE

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1758 din 01.07.2021, 2357 din 08.09.2021, CU 1366 din 31.05.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare, consolidare, recompartimentări interioare, transformare pod în spațiu locuibil (cu realizare scară de acces din interioar) pentru locuință existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Vieru (fostă Sulfinei) nr.18A, nr. cad. 159707, 159707-C1

NR. PROIECT

11/2021

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Clavius B. Parfene, arh. Iuliana Hălciug - S.C. CAD-ON S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerban -S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI

BENEFICIAR

BACIU FLORIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

  REVENIRE

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1759 din 01.07.2021, 2358 din 08.09.2021, CU 1090 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Consolidare și reamenajare imobil existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Nicoriță nr.14, nr. cad. 133019-C1

NR. PROIECT

09/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Parfene Bogdan, arh. Iuliana Hălciug - S.C. CAD-ON S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

HOREANU IULIA ȘI HOREANU VALERIU

Regim de protectie

IS-II-m-B-03956 Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa, municipiul IAŞI, Str. Nicoriţă 1

DECIZIA COMISIEI