Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

 ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 16 iunie 2021 - 22 iuniei 2021, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de 14.06.2021, ora 09.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

           În  data de 22 iunie 2021 ora 9,00 vom organiza ședința în mediul virtual.

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 14.06.2021

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 15 iunie 2021

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de maxim 5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5, conform art. 17, alin (9)

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director DJC IASI

 Virgil Băbîi

 secretar supleant

Bobi Apăvăloaei

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 -   16 -22 iunie 2021 opisul ședinței lunare de avizare

a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5i :

Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arhg. Neculai Bolohan

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1224 din 13.05.2021, CU 9 din 22.03.2021

OBIECTIVUL

Construire Sediu nou Primărie în localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scânteia, sat Scânteia – intravilan, nr. cad. 61524

NR. PROIECT

105/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Brîndușescu Bogdan

S.C. OTRANER S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA SCÂNTEIA PRIN PRIMAR DARABANĂ MIHAI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04240 Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

DECIZIA COMISIEI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1230 din 14.05.2021, CU 1804 din 13.08.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință (individuală).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Șapte Oameni nr.40, nr. cad. 160993, 160993-C1, 160993-C2

NR. PROIECT

30/2020

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect arh. Zup Maria-Ana, arh. Ilau Laurențiu

S.C. SELECT ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

ALEXANDRU MARIANA, CIOBOTARU MARIA ȘI ALEXANDRU BENONI

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

745 din 25.03.2021, 1232 din 14.05.2021,  CU 386 din 11.02.2020

OBIECTIVUL

Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj și grajd-magazie).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Octav Botez nr. 2, nr. cad. 134328

NR. PROIECT

0014/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Alexandru Oltean, arh. Sergiu Popa

S.C. PRODOMUS S.R.L., S.C. ARTEHNIS S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03748 Şcoală (tip Spiru Haret), municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2

IS-II-m-B-03749 Casa Corpului Didactic, municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2-A

DECIZIA COMISIEI

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3463 din  09.12.2020, 1233 din 14.05.2021, CU 2605 din 25.11.2020

OBIECTIVUL

Desființare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj și grajd – magazie.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Octav Botez nr.2, nr. cad. 13428

NR. PROIECT

0014.1/2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitectură - șef proiect arh. Alexandru Oltean, s.arh. Cristina Scutelnic - S.C. ARTEHINS S.R.L.

Expertiză tehnică – expert tehnic dr. ing. Coloman-Andrei Szalontay, ing. Lavinia M. Carare

Studiu geotehnic – ing. Mihai Bunduc

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE SF. PARASCHEVA IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03747  Casa scriitorului Octav Botez, municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 1

IS-II-m-B-03748  Şcoală (tip Spiru Haret), municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2

IS-II-m-B-03749 Casa Corpului Didactic, municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 2-A

IS-II-m-B-03750 Biserica "Sf Haralambie" (Biserica lui Tufecci - Başa), municipiul IAŞI, Str. Botez Octav 4

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

221 din 01.02.2021, 808 din 02.04.2021, 1226 din 14.05.2021, 1586 din 14.06.2021, CU 150 din 06.03.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere teren din extravilan în intravilan, construire unitate de învățământ și centru multifincțional.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor, nr. cad. 70153, 70159

NR. PROIECT

67/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Sebastian Săvescu - S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. SAM IDEAS S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Chelarașu Alexandru - S.C. PROCONRIM S.R.L.

BENEFICIAR

BALAN MIHAI BOGDAN ȘI BALAN CRISTINA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea MutăIS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea Mută

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

222 din 01.02.2021, 809 din 02.04.2021, 1227 din 14.05.2021, 1585 din 14.06.2021, CU 175 din 30.03.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru ridicare interdicție de construire, introducere din extravilan în intravilan, construire de locuințe colective.

ADRESA

județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor, nr. cad. 70147

NR. PROIECT

68/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PETRO GRUP S.R.L. PRIN MANDATAR CIOBANU MARIA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea MutăIS-I-s-B-03646 Situl arheologic de la Rediu, punct "Bădărău" sat REDIU; comuna REDIU "Bădărău", cartier Munteni, la marginea de SV a fostului sat, pe pante şi cornişa dealului

IS-I-s-B-03647 Situl arheologic de la Rediu, punct "Valea Mută" sat REDIU; comuna

REDIU "Valea Mută

DECIZIA COMISIEI

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1234 din 14.05.2021, CU 346 din 22.10.2019

OBIECTIVUL

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.  – Introducere în intravilan pentru construire spațiu depozitare, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Ciurea, extravilan, nr. cad. 63561

NR. PROIECT

01/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AȘTEFĂNOAEI CLAUDIU-ADRIAN ȘI AȘTEFĂNOAEI ALINA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03555   Situl arheologic de la Ciurea, punct "Botul Cihanului"

IS-I-s-B-03583   Situl arheologic de la Dumbrava, punct "La Căprărie"

IS-I-s-B-03614   Situl arheologic de la Lunca Cetăţuii, punct "Zâne"

DECIZIA COMISIEI

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

375/15.02.2021 , 1241 din 17.05.2021, CU 3050/10.09.2019

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.444/31.10.2017

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Semnului nr.16 nr. cad 147863

NR. PROIECT

04/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Dulman Ionel

S.C. EXPRESIV CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PASCAL ALEXANDRA și PASCAL ALEXANDRU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

 

DECIZIA COMISIEI

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1244 din 17.05.2021, CU 1054 din 23.04.2021

OBIECTIVUL

Rețele alimentare cu energie electrică (L.E.S. 20 kV. Și L.E.S. 0,4 kV.) și amplasare post de transformare (de consumator) pentru imobil – sediu existent, situat în str. Alexandru Lăpușenau nr.28, nr. cad. 123287.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușenau nr.28, nr. cad. 123287.

NR. PROIECT

31/2021

FAZA   

P.T.+C.S., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Viorel Rotaru, ing. Cătălin Listar

S.C. ELPROEX S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03931 Casa Hălăceanu, municipiul IAŞI, Str. Lăpuşneanu Alexandru 18

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor, municipiul IAŞI, Str. Lăpuşneanu Alexandru 22

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 17.05.2021, CU 1055 din 23.04.2021

OBIECTIVUL

Rețele alimentare cu energie electrică (L.E.S. 20 kV. Și L.E.S. 0,4 kV.) și amplasare post de transformare (de consumator) pentru imobil – observator astronomic, situat în Iași, Al. Mihail Sadoveanu nr.5-7, nr. cad. 144505.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.5-7, nr. cad. 144505.

NR. PROIECT

30/2021

FAZA   

P.T.+C.S., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Viorel Rotaru, ing. Cătălin Listar

S.C. ELPROEX S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04017 Observator Astronomic, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 5

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2527 / 31 08 2020, 3110/27.10.2020,  693 din 23.03.2021,  1272 din 19.05.2021,   C.U. 506 din 22.02.2019

OBIECTIVUL

Modernizare și reabilitare esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași (actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții (DALI).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Agatha Bârsescu, NC 143834, 142860, 143079, 142870, 142867, 142868

NR. PROIECT

CIV-22-2020

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Abalașei Vasile, arh. Nistor Irina - SC. TRUST AVB S.R.L.

Studiu istoric și de arhitectură: arh. Smărăndița Gâlea - S.C. GENESIS S.R.L.

Proiect de cercetare arheologică: arhg. expert Stela Cheptea

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03735  Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 18

IS-II-a-A-04069  Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

DECIZIA COMISIEI

 

12

Nr.reg.DJC IASI/CU

1297 din 20.05.2021

OBIECTIVUL

Solicitare înscriere în Lista monumentelor istorice imobil situat în municipiul Iași, Fundac Teodor Codrescu nr.4.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Fundac Teodor Codrescu nr.4.

NR. PROIECT

-

FAZA   

CLASARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

ANCA GABRIELA VITCU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13

Nr.reg.DJC IASI/CU

1296 din 20.05.2021, CU 1458 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Extindere și dotare unitate funcțională regională de urgență în cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr.62, nr. cad. 163084

NR. PROIECT

211189/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bogdan Mihul

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04088 Şcoală tip "Spiru Haret" , municipiul IAŞI , Str. Vasile Lupu 63

IS-II-m-B-20932 Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi, municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 70

DECIZIA COMISIEI

 

14

Nr.reg.DJC IASI/CU

3391 din 26.11.2019, 61 din 11.01.2021, 799 din 01.04.2021, 1300 din 21.05.2021,  CU 2475 din 06.11.2020

OBIECTIVUL

Construire imobil cu funcțiuni mixte, parcare subterană conform PUZ aprobat prin HCL nr.89 din 28.02.2020.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Crișan nr.10, NC 141597

NR. PROIECT

11/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Serghei Musulbas Popovici - S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. CNC INDUSTRY S.R.L. prin MIHAI IONUȚ CĂTĂLIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca 2

IS-II-a-A-04069 Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza

municipiul IAŞI Str. Cloşca 9

IS-II-m-B-03766 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 4

IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18

DECIZIA COMISIEI

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1327 din 24.05.2021, CU 577 din 30.03.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală (unifamilială) P+1E, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Balciu, nr. cad. 92662

NR. PROIECT

112/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Ing. Cusutura Sebastian, C. arh. Crișan Aurel

S.C. CONSTRUCTURAL S.R.L., S.C. CRIA S.R.L.

BENEFICIAR

SFARGHIU NICOLAE ȘI SFARGHIU ELENA RODICA

Regim de protectie

Situl „La moara” sat Balciu

DECIZIA COMISIEI

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1364 din 25.05.2021, CU 981 din 13.04.2021

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice nr.8 – Spitalul Dr. C. I. Parhon în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.50, nr. cad. 149361

NR. PROIECT

132205/21.12.18

FAZA   

S.F.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Ostroveanu Andi, Ing. Pop Giorgian

S.C. AGO PROEICT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

17

Nr.reg.DJC IASI/CU

1365 din 25.05.2021, CU 1039 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”, str. Bărboi, FN, nr. cad. 162081.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Bărboi FN, nr. cad. 162081

NR. PROIECT

132205/21.12.18

FAZA   

S.F.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Ostroveanu Andi, Ing. Pop Giorgian

S.C. AGO PROEICT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

18

Nr.reg.DJC IASI/CU

1366 din 25.05.2021, CU 965 din 12.04.2021

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice pe terenul aferent parcării Financiar aparținând Domeniului Public al Municipiului Iași, în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Agatha Bârsescu FN, nr. cad. 162656

NR. PROIECT

132205/21.12.18

FAZA   

S.F.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Ostroveanu Andi, Ing. Pop Giorgian

S.C. AGO PROEICT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

19

Nr.reg.DJC IASI/CU

1367 din 25.05.2021, CU 968 din 13.04.2021

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice pe terenul aferent parcării Mitocul Maicilor aparținând Domeniului Public al Municipiului Iași, în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței FN, nr. cad. 162718

NR. PROIECT

132205/21.12.18

FAZA   

S.F.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Ostroveanu Andi, Ing. Pop Giorgian

S.C. AGO PROEICT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

20

Nr.reg.DJC IASI/CU

1368 din 25.05.2021, CU 962 din 12.04.2021

OBIECTIVUL

Amplasare stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice pe terenul aferent parcării TVR (fosta Romtelecom) aparținând Domeniului Public al Municipiului Iași, în cadrul proiectului „eMove – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. CV2, nr. cad. 1395237

NR. PROIECT

132205/21.12.18

FAZA   

S.F.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Ostroveanu Andi, Ing. Pop Giorgian

S.C. AGO PROEICT ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL PROMOVARE ȘI MONITORIZARE CALITATE MEDIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

21

Nr.reg.DJC IASI/CU

1403 din 26.05.2021, CU 1161 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – Amenajare spațiu de locuit în pod existent, 3 apartamente (fără modificarea volumetriei exterioare).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Florilor nr.11, et. POD, nr. cad. 161410-C1-U23

NR. PROIECT

132/25.05.2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor

S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

22

Nr.reg.DJC IASI/CU

239 din 03.02.2021, 775 din 31.03.2021, 1381 din 26.05.2021, CU 1455 din 06.07.2020

OBIECTIVUL

Refuncționalizare și reparații capitale la cinematograful Victoria.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Unirii nr.12, nr. cad. 147436-C1-U5

NR. PROIECT

39/ IUNIE 2020

FAZA   

D.T.A.C., P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitectură: arh. Sergiu Ghizdovăț - S.C. ANTHEM STP S.R.L. IASI

Expertiză tehnică: ing. Dan Olaru - S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI PRIN DELIA ROSU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03714 Casa Veronica Micle, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 14

IS-II-m-B-03715 Casa Petrovanu, municipiul IAŞI, Str. Asachi Gheorghe 17

IS-II-m-B-04078 Biserica "Naşterea Maicii Domnului”-Tălpălari, municipiul IAŞI, Str. Tălpălari 3

DECIZIA COMISIEI

 

23

Nr.reg.DJC IASI/CU

1398 din 26.05.2021, CU 3 din 09.03.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare și modernizare Școala ginazială Moșna, comuna Moșna, județul Iași, faza D.A.L.I.

ADRESA

județul Iași, comuna Moșna, sat Moșna, intravilan, strada Fundătură nr.5 și strada Sfinții Voievozi nr.69

NR. PROIECT

631/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihaela Popiniuc - S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., S.C. GEO MYKE S.R.L.

Expertiza tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei - S.C. EUROAMIRA S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA MOȘNA PRIN PRIMAR POPA GEORGEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04207 Biserica "Sf. Voievozi”, sat MOŞNA; comuna MOŞNA

DECIZIA COMISIEI

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1376 din 26.05.2021, CU 3499 din 17.10.2019

OBIECTIVUL

Consolidare și mansardare imobil existent C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Eternitate nr.73, nr. cad. 152637-C1

NR. PROIECT

-

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Panaitescu Teodor

S.C. MAYO-AL S.R.L.

BENEFICIAR

IFTODE PETRU ȘI IFTODE VALERICA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03875 Casă, municipiul IAŞI, Str. Eternităţii 69

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

25

Nr.reg.DJC IASI/CU

3522 din 16.12.2020, 1392 din 26.05.2021, CU 2635 din 01.08.2018

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ: Introducere terenuri din extravilan în intravilanul Municipiului Iași în vederea construirii unor locuințe individuale pe terenuri proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 154289, 154285, 154287, 1548041, 154288, 154286

NR. PROIECT

847/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Urbanism - Arh. Chiriță Marian Jan – B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

Topometrie - ing. Diac Maximilian

BENEFICIAR

DIAC MAXIMILIAN ȘI DIAC MIHAELA, BĂDRUȘ LUCIAN ȘI BĂDRUȘ LUMINIȚA MIHAELA, DIACONU VASILE ȘI DIACONU PETRINA MANUELA, BALAȘCA FLORIN IONUȚ ȘI BALAȘCA MIHOC MONICA, ARVA MARICICA CRINA ȘI PUTZ ROGER HENRY MARIE

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

549/05.03.202, 848 din 04.04.2021, 1433 din 28.05.2021,  CU 436/23.02.2021

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar tip Rooftop Backlit.

ADRESA

Județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 34 bl. Expres, scara A, CF 120730 NC 120730

NR. PROIECT

103/2021

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ARH. Lăcătușu Ladislau

SC. ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

SC KARTEZIAN SRL prin Neagu Cătălin

Regim de protectie

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 22

 IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03964 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" municipiul IAŞI Str. Păcurari 4

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 2

DECIZIA COMISIEI

 

 

27

Nr.reg.DJC IASI/CU

551/03.2021, 849 din 04.04.2021, 1434 din 28.05.2021,  CU 354/23.02.2021

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar de tip Rooftop Backlit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 34, bl. Expres, sc. B, nr. cad. 120730

NR. PROIECT

102/2021

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

ARH. Lăcătușu Ladislau

SC. ARHITECTIS TRUST SRL

BENEFICIAR

SC KARTEZIAN SRL prin Neagu Cătălin

Regim de protectie

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 22

 IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03964 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" municipiul IAŞI Str. Păcurari 4

IS-II-m-B-03815 Procuratură municipiul IAŞI Str. Conta Vasile 28

IS-II-m-B-03932 Palatul Telefoanelor municipiul IAŞI Str. Lăpuşneanu Alexandru 2

 

DECIZIA COMISIEI

 

28

Nr.reg.DJC IASI/CU

406/18.02.2021, 1435 din 28.05.2021,   CU 3737/20.11.2019

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate - modificare balcon și acces principal.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Alexandru Vodă Ipsilanti nr.16, nr. cad. 128401, 128401-C2

NR. PROIECT

211186/02.2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Bogdan Mihul - S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: ing. Szalontay Coloman-Andrei – S.C. BIM DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

VORNICU IOAN DOREL ȘI VORNICU IULIANA ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

29

Nr.reg.DJC IASI/CU

1420/06.05.2020,  471/26.02.2021,  1438 din 31.05.2021,   C.U. 1347/15.05.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurora nr. 19-21, nr. cad. 145969

NR. PROIECT

108/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

B.I.A. Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

BÂLU CONSTANTIN ȘI BÂLU ELENA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-B-03993  Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri, municipiul IAŞI

DECIZIA COMISIEI

 

30

Nr.reg.DJC IASI/CU

342/10.02.2021, 1442 din 31.05.2021,  CU 19008/16.11.2020

OBIECTIVUL

întocmire PUZ și RLU pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale

ADRESA

Iași, sat Vișani, comuna Bârnova, nr. cad 63051

NR. PROIECT

137/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. L. Lăcătușu

SC ARHITECTIS TRUST SRL IAȘI

BENEFICIAR

TOMA CĂLIN FLORIN

Regim de protectie

zonă necercetată arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

31

Nr.reg.DJC IASI/CU

90 din 13.01.2020, 1468 din 02.06.2021, CU 94 din 14.01.2019

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ CP – extindere și supraetajare locuință individuială pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Andrei/Trec. Trei Ierarhi nr.52A-54/10,12, nr. cad. 145026, 143454, 144971, 128745, 128745-C1

NR. PROIECT

A1/2020

FAZA   

PUZ CP

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Arh. Ungureanu Alexandru, arh. Arh. Poiana Daniel Lucian - S.C. MADERA DESIGN 3D S.R.L

Studiu istoric fundamentare PUZ CP : arh. Adina Grigorovschi – S.C. ARHISTIL S.R.L.

BENEFICIAR

BERARIU CRISTIAN DUMITRU ȘI BERARIU COSMINA GEORGIANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

32

Nr.reg.DJC IASI/CU

853 din 05.04.2021, 1471 din 02.06.2021, CU 4 din 18.11.2020

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan și realizare investiție complexă în comuna Moșna, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Moșna

NR. PROIECT

472/DEC.2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Elena Dimitriu

S.C. URBA SISTEM S.R.L.

BENEFICIAR

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II MOȘNA

Regim de protectie

IS-I-s-B-03619   Fortificaţia de la Moşna, punct "Cetăţuia”, sat MOŞNA; comuna MOŞNA 

IS-II-m-B-04207 Biserica "Sf. Voievozi”, sat MOŞNA; comuna MOŞNA

DECIZIA COMISIEI

 

33

Nr.reg.DJC IASI/CU

1469 din 02.06.2021, CU 2903 din 30.08.2019

OBIECTIVUL

PUZ: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe unifamiliale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 7423

NR. PROIECT

02/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Gheorghiță Carmina Constanța, arh. Hoblea Alin Enver

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L.

BENEFICIAR

NICOLA IOANA ȘI NICOLA DAN-KEKE

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

34

Nr.reg.DJC IASI/CU

 1464 din 02.06.2021, CU 228 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă mică și spații cu destinație comerț și servicii, persoană juridică – conform PUD aprobat cu HCL nr.295/30.07.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr.104, nr. cad. 125298

NR. PROIECT

228/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Preda Sebastian

BENEFICIAR

S.C. RESURS INVEST S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35

Nr.reg.DJC IASI/CU

1488 din 03.06.2021, CU 25 din 14.10.2019

OBIECTIVUL

Construire bază sportivă TIP 1, sat Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Erbiceni, sat Erbiceni

NR. PROIECT

CIV-02-2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect ing. Lucian Sandu, arh. Irina Nistor

S.C. DEV IN ALL S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ERBICENI PRIN PRIMAR LUNGU IONEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04156 Biserica "Sf. Împăraţi”, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-II-m-B-04157 Gară, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 

36

Nr.reg.DJC IASI/CU

1489 din 03.06.2021, CU 11 din 20.04.2021

OBIECTIVUL

Construire centrale electrice eoliene, rețele electrice, drumuri de acces și post transformare pe teritoriul administrativ al comunei Popești, județulIași.

ADRESA

județul Iași, comuna Popești, Hărpășești, CF 60321, 60322, 60334, 60286

NR. PROIECT

CIV-06-2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Ioan Olaru

S.C. INTO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. INTO ENERGY S.R.L. PRIN REPREZENTANT OLARU IOAN

punct de vedere DJC Iasi

 

DECIZIA COMISIEI

 

37

Nr.reg.DJC IASI/CU

1485 din 03.06.2021, CU 1306 din 09.06.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe colective și funcțiuni complementare.

ADRESA

județul Iași, muncipiul Iași, extravilan Bucium, front la str. Grigore T. Popa

NR. PROIECT

19/2019

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alin Rubnicu

S.C. ARHI GRAPH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EKOSSE GROUP B&I S.R.L.

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

38

Nr.reg.DJC IASI/CU

1480  din 03.06.2021, CU 195 din 04.12.2020

OBIECTIVUL

Construire Cămin Cultural Multifuncțional în Orașul Podu Iloaiei, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, Oraș Podu Iloaiei, nr. cad. 62869

NR. PROIECT

CIV – 27 - 2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Abalașei Vasile, arh. Lăcătușu Ladislau

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. PODU ILOAIEI PRIN PRIMAR ALEXA IOAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04221 Biserica "Sf. Nicolae”, sat PODU ILOAIEI; comuna PODU ILOAIEI         

IS-II-m-B-04222 Fost han, azi spital, sat PODU ILOAIEI; comuna PODU ILOAIEI

IS-II-m-B-04223 Gară, sat PODU ILOAIEI; comuna PODU ILOAIEI        

DECIZIA COMISIEI

 

39

Nr.reg.DJC IASI/CU

1493 din 04.06.2021, CU 1084 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Refacere fațadă cămin E1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Teodor Codrescu nr.7, nr. cad. 147533-C1

NR. PROIECT

29/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Radu Ultimescu

S.C. PROMRAX S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

40

Nr.reg.DJC IASI/CU

1512 din 07.06.2021

OBIECTIVUL

Expertiză tehnică și expertiză biologică la Biserica din lemn "Sf. Nicolae” Ciurbești – în cadrul proiectului: Studii preliminare pentru stabilirea unei soluții de consolidare și reabilitare a Bisericii din lemn cu hramul „Sf. Nicolae” (monument istoric) din sat Ciurbești, județul Iași

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Ciurbești

NR. PROIECT

ET 107/14.09.2020

FAZA   

EXPERTIZĂ TEHNICĂ, EXPERTIZĂ BIOLOGICĂ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Expertiză tehnică:  ing. Szalontay Coloman Andrei, dr. ing. Lucian Soveja - S.C. EXPROSOV S.R.L.

Expertiză biologică material lemnos: expert conservare, biolog Mirela Brăilean

Studiu geotehnic și de stabilitate: ing. Liviu Tarcan - S.C. TARCAN SOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA CIURBEȘTI PRIN PREOT PAROH ROMEO UNGUREANU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04123 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”, sat CIURBEŞTI; comuna MIROSLAVA

DECIZIA COMISIEI

 

41

Nr.reg.DJC IASI/CU

1527 din 08.06.2021, CU 87 din 20.05.2020

OBIECTIVUL

Construire anexă socială „Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena” Parohia „Sfânta Treime” Frenciugi, sat Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași + faza S.F.

ADRESA

județul Iași, comuna Drăgușeni, sat Frenciugi

NR. PROIECT

102/2020

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Punguta Ionuț, Arh. Apostol Alexandrina

S.C. NOMCRIS CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SFÂNTA TREIME” FRENCIUGI PRIN PREOT FIGHER IONUȚ-ALEXANDRU

Regim de protectie

IS-II-m-B-04160 Biserica "Sf. Treime”, sat FRENCIUGI; comuna DRĂGUŞENI

DECIZIA COMISIEI

 

42

Nr.reg.DJC IASI/CU

2343/12.08.2020, 1523 din 08.06.2021,  C.U. 80/U/26.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuințe și anexe  - condiționare elaborare și aprobare P.U.Z pentru introducere teren în intravilan

ADRESA

Județul Iași, comuna Deleni, extravilan, NC 212/2, 212/3, 212/4

NR. PROIECT

31/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru C. Ignățel

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ENACHE DUMITRU

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

DECIZIA COMISIEI

 

43

Nr.reg.DJC IASI/CU

1525 din 08.06.2021, CU 1299 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Amenajare spații birouri, comerciale, servicii și funcțiuni diverse unității individulale indentificate cu NC 168194-C1-U3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Ghica Vodă nr.3A, nr. cad. 168194-C1-U2

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Gheorghiță Cupșan

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN IONEL COZMESCU

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03907  Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

IS-II-m-B-03906 Şcoala "Carmen Sylva" municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 24

DECIZIA COMISIEI

 

44

Nr.reg.DJC IASI/CU

1531 din 09.06.2021, CU 1373 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

Rețea alimentare cu energie electrică (L.E.S. 20 Kv., lungime=1210 ml.) pentru imobile – clădiri birouri, spații comerciale, alimentație publică, parcare subterană, situate în str. Sf. Andrei nr.33-39 – etapa 1 L.E.S. 20kV. Stația Iași Centru – P.C.4.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, străzile: Gh. Săulescu, Sf. Petru Movilă, Sf. Andrei, nr. cad. 134224, 166564

NR. PROIECT

79/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Pușcașu Gabirel, ing. Macoviciuc Gabriel

S.C. DELGAZ GRID S.A.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

45

Nr.reg.DJC IASI/CU

1540 din 09.06.2021, CU 1251 din 17.05.2021

OBIECTIVUL

Extindere clădire învățământ: construire sală de sport pentru Liceul „Vasile Alecsandri”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negri nr.50, nr. cad. 169135, 169134

NR. PROIECT

11/2015

FAZA   

AVIZ DE PRINCIPIU – P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Maftei

S.C. TECON S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN SERVICIUL INVESTIȚII

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-I-s-B-03511Situl arheologic din incinta Liceului "Vasile Alecsandri", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 50, în incinta Liceului "Vasile Alecsandri"

IS-II-m-B-03955 Fosta Şcoală de Arte şi Meserii, municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 48

DECIZIA COMISIEI

 

46

Nr.reg.DJC IASI/CU

1268 din 18.05.2021

OBIECTIVUL

Cerere îndreptare a erorii materiale în cuprinsul adresei D.J.C. Iasi nr. 59/10.01.2019 referitor la: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE

pentru pentru imobilul constând din suprafața de teren curți-construcții de 965,08 mp (lot  1- format din curții construcții CC și construcții C1 magazie - actual C4 - și C2/-1 beci - actual C5) identificat cu parcela 1 (638/6), având număr cadastral 14953, înscris în Cartea funciară nr. 47.849 a localității Iași, conform Extrasului de carte Funciară nr. 23.554/18.03.2008 eliberat de A.N.C.P.I.-O.C.P.I. Iași, situat în IAŞI, STRADELA SF. ATANASIE NR.1 (actual STRADELA SF. ATANASIE NR.1A conform adresei Municipiului Iași – Serviciul Gis-Cadastru nr.119440/27.11.2018), înscris în Lista Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15 februarie 2016, poz. 1240, cod: IS-II-m-B-04037, denumit generic Casa Culianu

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr.1A

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT/

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu, municipiul IAŞI, Stradela Sf. Atanasie 1

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

47

Nr.reg.DJC IASI/CU

1536 din 09.06. 2021, CU 1128 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Demolare corp C4 (magazie).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Sf. Atanasie nr.1A

NR. PROIECT

573/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adrian Tudorache - S.C. ARH – LINE STUDIO S.R.L. IAȘI

Studiu istoric de fundamentare: arh. Adina Grigorovschi – S.C. ARHISTIL S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. ALupoae Daniel – S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. PRIN GALL LUMINIȚA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu, municipiul IAŞI, Stradela Sf. Atanasie 1

DECIZIA COMISIEI

 

48

Nr.reg.DJC IASI/CU

1534 din 09.06.2021, CU 1850 din 20.08.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare și modernizare construcții C1, C2, schimbare destinație din anexe în locuințe, reamenajare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ion Luca Caragiale nr.13, nr. cad. 162266, 162266-C1, 162266-C2

NR. PROIECT

8/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Micu Ioan Gabriel, arh. Chifan Adriana - S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Trofinov Cătălin - S.C. TROCON S.R.L.

BENEFICIAR

GRIGORAȘ EDUARD -COSMIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03775 Casă, municipiul IAŞI, Str. Caragiale Ion Luca 1

IS-II-m-B-03776 Casă, municipiul IAŞI, Str. Caragiale Ion Luca 9

DECIZIA COMISIEI

 

49.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1546 din 09.06.2021, CU 1188 din 23.04.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Modificare și extindere PUZ aprobat prin HCL nr.139 din 29.04.2015 în vederea etajării construcției C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Maior Popescu Eremia nr.1, nr. cad. 155924-C1

NR. PROIECT

19/2019

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Dr. arh. Ionel C. Oancea, arh. Moroșanu Dana

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

SACAGIU RADU ȘI HATMANU IOAN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

50.

Nr.reg.DJC IASI/CU

806 din 02.04.2021, 1562 din 11.06.2021, CU 591 din 08.03.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă pe teren proprietate și desfacere elemente de sistematizare verticală, amenajări exterioare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iasi, strada Aurel Vlaicu nr.78, nr.cad.168591

NR. PROIECT

542-2

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

arh. Ana Maria Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

51.

Nr.reg.DJC IASI/CU

807 din 02.04.2021, 1563 din 11.06.2021,  CU 590 din 08.03.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcție existentă pe teren proprietate și desfacere elemente de sistematizare verticală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iasi, strada Aurel Vlaicu nr.78, nr.cad.168592

NR. PROIECT

542-1

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

arh. Ana Maria Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

52

Nr.reg.DJC IASI/CU

1556 din 11.06.2021,  CU 29 din 24.02.2021

OBIECTIVUL

Elaborare P.U.Z. – Introducere teren în intravilan pentru obiectivul: Construire locuințe și racord utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Popricani, extravilan, nr. cad. 64030, 63441

NR. PROIECT

21/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Munteanu Ioan, arh. Ceka Xhaferr

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, S.C. IDEI XC S.R.L.

BENEFICIAR

GAVRILĂ – BERCEANU LARISA–ANDREEA ȘI MUNTEANU RALUCA-ANDREEA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

53

Nr.reg.DJC IASI/CU

1564 din 11.06.2021, CU 1007 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Restaurare, consolidare Biserica cu hramul „Naștera Maicii Domnului” - Talpalari

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Talpalari nr. 5, nr cad. 157299

NR. PROIECT

920/2021

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Smărăndița G. Gâlea

S.C. GENESIS S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PAROHIA „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” - TALPALARI PRIN PREOT PAROH  STURZU ROMEO CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-04078 Biserica "Naşterea Maicii Domnului”-Tălpălari, municipiul IAŞI, Str. Tălpălari 3

DECIZIA COMISIEI

 

54

Nr.reg.DJC IASI/CU

 1565 din 11.06.2021, CU 1076 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale locuință individuală, cu schimbare acoperiș (fără mansardare), zid de sprijin și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași,  strada Macazului nr. 15A, NC 136394

NR. PROIECT

597/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Ing. arh. Adomniței Bogdan - S.C. MOLDPROIECT ASD S.R.L. SUCEAVA

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Alupoae Daniel - S.C. RECONS INJECT S.R.L.

BENEFICIAR

ADOMNIȚEI CRISTIAN MIHAI

Regim de protectie

IS-II-a-B-03993 Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri,  municipiul IAŞI, Strada Macazului 2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 14 ,16

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

55

Nr.reg.DJC IASI/CU

765 din 29.03.2021, 1566 din 11.06.2021, CU 605 din 12.03.2020

OBIECTIVUL

Amplasare mobilier urban pe teren domeniu privat Municipiul Iași și amenajare pod în spațiu de locuit.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Atanasie nr. 11, nr. cad. 131488-C1-U2

NR. PROIECT

033/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

șef proiect Monica Hoblea, arh. Mihael Furdu - S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, dr. ing. Paul Ciobanu

BENEFICIAR

TANCĂU GABRIEL ȘI TANCĂU DANIELA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04038 Casa prof. Ivanov (Casa savanţilor Petru Bogdan şi loan Petru Culianu), municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 13

IS-II-m-B-04039 Casa Leonescu, municipiul IAŞI , Str. Sf. Atanasie 16

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

56.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1443 din 31.05.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect în curs de execuție, autorizat cu A.C. 815/26.07.2019. - Construire locuințe colective și birouri pe teren proprietate-conf. PUZ aprobat cu HCL 388/29.09.2017

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Elena Doamna nr.59, C.F. 152810

NR. PROIECT

49/2019

FAZA   

PUNCT DE VEDERE VALABILITATE AVIZ D.J.C. Iași nr. 249 / 2018 /  Z

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Ana Maria Săvescu

S.C.MEDIA PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

ȚEPOI RĂZVAN LUCIAN

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

57.

Nr.reg.DJC IASI/CU

805 din 02.04.2021

OBIECTIVUL

Lucrări de zugrăvire ale fațadei imobilului situat în Iași, Aleea Copou nr.4 bis, cu păstrarea coloristicei și fără a aduce alte modificări arhitecturale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Copou nr.4 bis

NR. PROIECT

-

FAZA   

PUNCT DE VEDERE

PROIECTANT

ELABORATOR 

-

BENEFICIAR

DR. BOGDAN DRAGOMIR

Regim de protectie

IS-II-m-B-03820 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Copou 4bis

DECIZIA COMISIEI

 

58

Nr.reg.DJC IASI/CU

1577 din 14.06.2021

OBIECTIVUL

Modificare temă de proiectare pentru: Extindere zonă de acces principal, reparații fațadă principală la corpul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași conform PUZ aprobat prin HCL nr.129/29.03.2019, aflat în curs de execuție conform A.C. 131/10.02.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Conta nr.2, NC 146938

NR. PROIECT

438-A

FAZA   

PUNCT DE VEDERE VALABILITATE AVIZ D.J.C. Iași nr. 351 / 2019 /  Z

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ZYZ STREAM S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

59.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1580 din 14.06.2021, CU 630 din 18.03.2021

OBIECTIVUL

Recompartimentare, modernizare fațadă și amplasare firme luminoase la spațiu comercial existent Corp C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Niciman nr.2, nr. cad. 125488, 125488-C1

NR. PROIECT

18/2021

FAZA   

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Ana-Maria Pleșco

S.C. EDEN S.R.L.

BENEFICIAR

NICIMAN S.A. PRIN PAUL PRICOP

Regim de protectie

IS-II-m-B-03992 Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi sediu Mica Industrie, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 115

DECIZIA COMISIEI

 

60.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1582 din 14.06.2021, CU 926 din 02.04.2021

OBIECTIVUL

Desființare construcții existente.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.52, nr. cad. 151161

NR. PROIECT

87/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Răzvan Dobreanu

S.C.MATEO-ACORD S.R.L.

BENEFICIAR

GRIGORAȘ ALINA OANA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03904 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 50

DECIZIA COMISIEI

 

61

Nr.reg.DJC IASI/CU

1584 din 14.06.2021, CU 1419 din 26.06.2020

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și anexe.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Manolache Drăghici nr. 3 (fost 1), nr. cad. 152480

NR. PROIECT

190/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Tudor Victor Andrieș - S.C. NEZ STUDIO S.R.L.-D

Studiu istoric-arhitectural: arh. Smărăndița G. Gâlea - S.C. GENESIS S.R.L.

BENEFICIAR

CHIRICA ȘTEFAN PRIN CHIRICA SILVIA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDETUL BACĂU

62.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

654/17.03.2021

OBIECTIVUL

Planul de Urbanism General al comunei CAȘIN, jud. Bacău

ADRESA

Comuna CAȘIN, jud. Bacău

NR. PROIECT

19/2019

FAZA   

P.U.G. + R.L.U.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHIPROIECT S. R. L

Arh. Marian CĂTUNEANU

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAȘIN, jud. BACĂU

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

63

Nr.reg.DJC Bacău /CU

1444/03.06.2021

Revenire cu completări cerute în ședința CZMI nr. 5-Iași din 25.08-31.08.2020

OBIECTIVUL

Autorizarea executării lucrărilor de construire locuință individual P+M

ADRESA

Str. Gării, nr. 73, Dofteana, jud. Bacău

NR. PROIECT

26/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. STABILO S. R. L.

Arh. Constantin Rotaru

BENEFICIAR

ZAHARIA SILVIU MARIAN

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului „Ansamblul castelului Ghika”,

sat Dofteana, com. Dofteana, jud. Bacău, cod LMI: BC-II-a-A-00825.

DECIZIA COMISIEI

 

64

Nr.reg.DJC Bacău /CU

1490/07.06.2021

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de desființare cabana și construire anexă gospodărească a exploatației agricole în extravilan (adăpost unelte, spațiu de cazare pe timpul campaniilor agricole) + împrejnuire teren

ADRESA

Com. Oituz, punct „La curte” sau „Monumentul”, jud. Bacău

NR. PROIECT

110/2020

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARTPROIECT 3D S.R.L.

Arh. Dan PETRUȘCĂ

BENEFICIAR

BOACĂ RĂZVAN-ANDREI și BOACĂ IOANA-MARIA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului „ Monumentul eroilor cavalerişti din Primul

 Război Mondial”, sat Oituz, com. Oituz, cod LMI: BC-IV-m-A-00935

DECIZIA COMISIEI

 

 

65

Nr.reg.DJC Bacău /CU

1526/09.06.2021

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul: „Locuință, anexe gospodărești, împrejmuire teren și record utilități tehnico-utilitare (alimentare cu energie electrică, gaze)”

ADRESA

Str. Grigore Tăbăcaru, nr. 9C, Sat Hemeiuș, com. Hemeius,

NR. PROIECT

110/2021

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Birou individual de arhitectură COLAC Alexandru Sorin

BENEFICIAR

Munteanu Ion și Bușilă Corina-Alina

Regim de protectie

 În zona de protecție a sitului archeologic de la Hemeiuș – „La cimitir”,

 cod RAN: 20322.01

DECIZIA COMISIEI

 

 

JUDETUL VASLUI

66.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

853/ 20.05.2021

OBIECTIVUL

CABINET MEDICAL MUNICIPAL HUȘI

ADRESA

Mun. Huși, Str. Toma Kisacov, nr. 1E,

 jud Vaslui

NR. PROIECT

241/2020

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L.

Arh. Tîrîlă Daniel

BENEFICIAR

C.M.F. DR. CIUPILAN LILIANA S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Casa Ralea, azi Cabinet medical, cod LMI VS-II-m-B-06837, Str. Toma Kisacov, nr. 14,  municipiul Huși, datare: 1864- 1867

DECIZIA COMISIEI

 

67

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

942/3.06.2021

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Vasile Pârvan ( Stelian Dumbravă), nr. 12, jud Vaslui

NR. PROIECT

702/2020

FAZA   

D.T.A.C/ Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

Arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

S.C. INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Biserica „Sf. Spiridon” și „Buna Vestire”, VS-II-m-B-06747, Str. Pârvan Vasile 6, municipiul Bârlad, datare: 1822-1825

DECIZIA COMISIEI

 

68

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

973/7.06.2021

OBIECTIVUL

ÎMPREJMUIRE ȘI ZID DE SPRIJIN

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Epureanu, nr.21, jud Vaslui

NR. PROIECT

SMP1233/2021

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. ARH. MARIUS- PETRU SANDU

arh. Marius- Petru Sandu

BENEFICIAR

S.C. EMBASY CONSTRUCTION S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Școala Profesională de Fete „N. Roșca Codreanu”, azi Complexul de Servicii Comunitare Nr. 1, cod LMI VS-II-a-B-06728, Bd. Epureanu 19, municipiul Bârlad, datare: sec. XIX - sec. XX

DECIZIA COMISIEI

 

69

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

321/23.02.2021

Completat cu Raport evaluare teren in 3.06.2021 cu nr. 947

OBIECTIVUL

PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA POCHIDIA - JUDEŢUL VASLUI

ADRESA

Comuna Pochidia, jud Vaslui

NR. PROIECT

12/2012

FAZA   

PUG

PROIECTANT

ELABORATOR 

SC EUROVEST SRL BUZAU

arh. ing. Lucian Angheluta

BENEFICIAR

U.A.T. COMUNA POCHIDIA - JUDEŢUL VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

DECIZIA COMISIEI

 

70

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

....

OBIECTIVUL

GARAJ CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME PARTER ȘI PISCINĂ ACOPERITĂ

ADRESA

Mun. Bârlad, str. Dr. Codrescu, nr.13,,  jud Vaslui

NR. PROIECT

09/ 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARTCA S.R.L.

ARH. Ionel Oancea

BENEFICIAR

DULUȚE CONSTANTIN ȘI DULUȚE GABRIELA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Casa Șaraga, azi S.C. PALODA S.A., cod LMI VS-II-m-B-06742, Str. Kogălniceanu Mihail 3, municipiul Bârlad, datare: înc. sec. XX

DECIZIA COMISIEI

 

71

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1014/14.06.2021

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE CINCI LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M ȘI UTILITĂȚI

ADRESA

Mun. Bârlad, str. Mihai Eminescu, nr.50 ( lot1), jud Vaslui

NR. PROIECT

601/2020

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C EVOMAYA DESIGN S.R.L.

arh. Nicolae Hanganu

BENEFICIAR

HALAPCIUC DANIEL ȘI ALINA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), cod LMI VS-II-m-B-06725, Str. Eminescu Mihai 1, municipiul Bârlad, datare: 1957-1959

DECIZIA COMISIEI

 

72

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

861/ 21.05.2021

OBIECTIVUL

LOCUINȚE COLECTIVE P+1E+M

ADRESA

Mun. Bârlad, str. Ioan Popescu nr. 43, jud Vaslui

NR. PROIECT

SMP1192/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. ARHITECT MARIUS- PETRU SANDU

arh. Marius Petru Sandu

BENEFICIAR

S.C. NEGRIS CONSTRUCT COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Palatul Administrativ și de Justiție al fostului județ Tutova, azi Muzeul „Vasile Pârvan”, cod LMI VS-II-m-A-06745, Str. Pârvan Vasile 1, municipiul Bârlad, datare: 1890

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

 

 


 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa desfășurată în perioada -19 mai 2021

 opisul ședinței lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi :

Preşedinte :                            1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                  2. – Arh. Cristina ANDREI

                                               3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                               4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arhg. Neculai Bolohan

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                          9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:                Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:  Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                                                                             

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

 

judeţul iaşi

Nr.reg.DJC IASI/CU

1078 din 22.04.2021, CU 76 din 10.06.2019

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare a Ansamblului Curții Domnești din orașul Hârlău, județul Iași – faza D.A.L.I/S.F.

ADRESA

Județul Iași, oraș Hârlău, strada Logofăt Tăutu nr. 16 (fost 10), NC 61731