Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

NR.         / DATA 02.05.2022

ANUNȚ

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 13 MAI 2022 -17 MAI 2022, prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  10 MAI  2022, ora 12.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

           În  data de 17 MAI 2022 ora 9,00 vom organiza ședința în plen la sediul DJC Iasi

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de10 MAI 2022, ora 12.00

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 12 MAI 2022

 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI  - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 13-17 mai 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1058 din 12.04.2022, CU 08 din 24.02.2021

OBIECTIVUL

Demolare magazie folosită în scopul anexă gospodărească pază în suprafață de 29 mp, localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni, Aleea principesa Olga Sturza

NR. PROIECT

11/2021

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Arh. Bogdan Negoiță, arh. Marius Tănasă

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – SECTOR PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII BISERICEȘTI

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI PRIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Regim de protectie

IS-II-a-B-04199    Mănăstirea Miclăuşeni, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire”, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.03 Parc, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1091 din 14.04.2022

OBIECTIVUL

Reamenajarea spațiului verde aferent Muzeului de Istorie Naturală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 16

NR. PROIECT

/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Ana Luca

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

Regim de protectie

IS-II-m-B-03917   Casa Roset, azi Muzeul de Istorie Naturală, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 16

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1091 din 14.04.2022, CU 107 din 18.11.2021

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren din extravilan în intravilanul Comunei Dumești în vederea: Construire hale de producție și depozitare.

ADRESA

județul Iași, comuna Dumești, sat Banu, nr. cad. 61285

NR. PROIECT

23/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Angela Ioan, ing. Filip Vasile

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

S.C. CĂRĂBUȘ GRUP CONSTRUCT S.R.L. PRIN CĂRĂBUȘ IOAN

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1100 din 15.04.2022, CU 1461 din 16.08.2021

OBIECTIVUL

Consolidare și reabilitare Biserica din lemn „Sf. Nicolae”, reabilitare alei interioare.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Ciurbești, nr. cad. 92843

NR. PROIECT

017/2020

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Bogdan Mihul, arh. Ana-Maria Zup, Arh. Dan Constantiniu

S.C. STUDIO 22 DAT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA CIURBEȘTI PRIN CONSTANTINIU DAN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04123 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”, sat CIURBEŞTI; comuna MIROSLAVA        

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1011 din 15.04.2022, CU 8 din 07.04.2022

OBIECTIVUL

Realizare parcare adiacentă DC 122, în comuna Ruginoasa.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, sat Dumbrăvița, strada Alexandru Ioan Cuza

NR. PROIECT

12/2022

FAZA     

P.TH.+C.S.+D.D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Bogdan Dorofteiesei

S.C. INFRACONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA RUGINOASA PRIN PRIMAR NECHIFOR DĂNUȚ

Regim de protectie

IS-II-a-B-04238    Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.01 Palatul Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.03 Parc, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.04 Zid de incintă, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.05 Turnuri, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4295 din 15.12.2021, 1123 din 18.04.2022,  C.U. 1383 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale și supraetajare locuință C1, reamenajare, renovare anexa C2, împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, strada George Coșbuc nr. 20-20 A, nr. cad. 169136

NR. PROIECT

06/11.2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Andrei Constantin Rusu, arh. Terentiev Victor -S.C. RUSPROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. Ing. Coloman Andrei Szalontay, ing. Mărculeț Andrei - S.C. MARIS PROJECT MANAGEMENT S.R.L.

BENEFICIAR

PURICE GEANINA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03859   Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1125 din 18.04.2022, CU 2185 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea prin consolidare și extindere precum și modernizarea și dotarea Sălii de sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, municipiul Iași, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C8

NR. PROIECT

P02/2021

FAZA     

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect arh. Dragoș Alexandru Fodoreanu, arh. Mihai Rusu - S.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Constantin Firtea - S.C. MIHUL S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1129 din 18.04.2022, CU 238 din 19.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, extravilan, nr. cad. 63341, 61183

NR. PROIECT

04/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Arh. O. Rusu, Urb. M. Ursulean

S.C. BJORN DESIGN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BURUIANĂ CRISTIAN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1213 din 03.05.2022, CU 17 din 25.11.2020

OBIECTIVUL

Construire sală de educație fizică școlară Școala gimnazială „Axinte Uricariul” din comuna Scânteia, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scânteia, sat Scânteia – intravilan, nr. cad. 61109

NR. PROIECT

TE-17294

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect arh. Aniela Piron, arh. Alexandra Burlacu

S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA SCÂNTEIA PRIN PRIMAR MIHAI DARABANĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04240   Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1229 din 03.05.2022, CU 506 din 07.03.2022

OBIECTIVUL

Amplasare stații de încărcare pentru autovehicule electrice în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Mihai Costăchescu nr. 6, nr. cad. 155616, 145757

NR. PROIECT

E13/2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Serghei Voleanschi

S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A PRIN DIRECTOR GENERAL DR. ING. MIHAIL DORUS

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1136 din 19.04.2022, CU 2333 din 07.10.2021

OBIECTIVUL

Studiu de fezabilitate – „Iașul de după blocuri este orașul nostru”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, intravilan

NR. PROIECT

125/2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect arh. Florin Aursei, ing. Constantin Canciuc - S.C. VRLA S.R.L., B.I.A. FLORIN AURSEI S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului", municipiul IAŞI

IS-II-m-B-04060   Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI, Splaiul Stâng Bahlui 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1149 din 20.04.2022, 2985 din 17.12.2021

OBIECTIVUL

Transformare spațiu de locuit în cabinet medical, amenajări interioare, construire balcon sub balcoane existente și acces direct din exterior.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, șoseaua Arcu nr. 14, bl. Z17, sc. 1, et. P, ap. 2, nr. cad. 121540-C1-U10

NR. PROIECT

25/APR 2022

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Andrei Bodnar - S.C. FASB CASA NOUA S.R.L.

Expertiza tehnică: ing. Ioan Rotărescu - S.C. PROSOFT GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

MATASARIU DANIELA ROXANA ȘI MATASARIU RĂZVAN CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03876   Casa Anastasie Fătu, municipiul IAŞI, Str. Florilor 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4436 din 30.12.2021, 452 din 16.02.2022, 1240 din 05.05.2022, CU 2533 din 22.10.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect în curs de execuție – autorizat cu AC nr. 377/28.04.2016 – Construire cabinete medicale pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 301/15.09.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Mr. Popescu Eremia (fostă Labirint) nr. 7A-9, nr. cad. 170143, 132835, 122396

NR. PROIECT

3/2021

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Oana-Adriana Tomniuc - S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Șerbănoiu Ion, ing. Andrian Alexandru - S.C. ALECON PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

CĂLĂTORU MAGDA-LUMINIȚA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03860   Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13

IS-II-m-B-03861   "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 05.05.2022, CU 2996 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizație de construire nr. 163/20.02.2020 „Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni conexe pe teren proprietate cu NC 162271 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 181/25.04.2007” – intrare în legalitate conf. PV Seria IS, nr. 001881 din data de 20.09.2021

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 43, nr. cad. 162270, 162271

NR. PROIECT

65/2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Constantin Firtea, ing. Florin Aboaice – S.C. SABI STRUCTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KAUNU S..R.L. PRIN GHERCIU ANATOLIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”) municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020 Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

802 din 29.03.2022, 1247 din 05.05.2022,  CU 318 din 02.03.2022

OBIECTIVUL

Amplasare pergolă retractabilă, demontabilă – intrare în legalitate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 46, nr. cad. 136262-C1-U11

NR. PROIECT

5/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Oana-Adriana Tomniuc

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GASTROHALA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-A-21021   Ruine zona hala centrală, municipiul IAŞI

IS-II-a-A-03954    Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1071 din 13.04.2022

OBIECTIVUL

Refacere și reparații glafuri de la geam după vechiul model.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr. 23, ap. 2

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

SÂRGHE EUGEN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03786 Casă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 23

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

305 din 02.02.2022, 732 din 14.03.2022, 1259 din 06.05.2022, CU 838 din 26.03.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, compartimentare interioară, extindere imobil existent, refacere împrejmuire, construire garaj și piscină.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă / str. Lt. Stoicescu nr. 34/1, nr. cad. 169263

NR. PROIECT

4

FAZA     

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ivona Gheorghe - S.C. MOKSHA CONCEPT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru, dr. ing. Bobu Rusu Andrei - S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

GHICIUC ILIE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03896   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 30

IS-II-m-B-03897   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 32

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4284 din 14.12.2021, 1255 din 06.05.2022,  C.U. 149 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2 și C3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr. 10, nr. cad. 125977

NR. PROIECT

73/2021

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Ungureanu Claudiu-Ștefan

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508      Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI "Hlincea”, în marginea de S a mun. Iaşi, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între Mănăstirea Cetăţuia, sat Hlincea şi fostul Târguşor Nicolina

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

203 din 20.01.2022, 865 din 24.03.2022, 1260 din 09.05.2022, CU 2187 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Construire Cămin studențesc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354

NR. PROIECT

803/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Octavia Popeea

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. împuternicit al COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII,  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

870 din 24.03.2022, 1276 din 09.05.2022, CU 137 din 18.01.2022

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial în clădire existentă, reparații împrejmuire și amplasare sisteme publicitare pe fațada spațiului comercial existent (construcții cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22, nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

157M/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Lungulescu Ioan Dragoș - S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

Studiu istoric de fundamantare: specialist atestat MCIN, Arh. Paul Valentin

Expertiză tehnică: ing. Szalontay Coloman Andrei - S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Alexandru Capanistei - S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1279 din 10.05. 2022

OBIECTIVUL

Intervenție de urgență la Podul de piatră situat în sat Zlodica, comuna Ceplenița, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ceplenița, sat Zlodica

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Radu Andrei

ASOCIAȚIA ACTUM

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA ACTUM

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04274 Pod de piatră, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04272   Beciul lui Zlodica, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04273   Biserica de lemn "Sf. Voievozi”, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1281 din 10.05. 2022, CU 394 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni conexe conf. PUZ aprobat prin HCL nr. 345/31.08.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 75, nr. cad. 159879

NR. PROIECT

22/9.12.2020

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Mihaela-Gabriela Ioan

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA IOAN C. MIHAELA-GABRIELA

BENEFICIAR

IANCU SIMON ȘI IANCU DOINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1048 din 11.04.2022, 1282 din 10.05.2022, CU 956 din 29.04.2020

OBIECTIVUL

Modernizare străzi în Municipiul Iași - Sf. Andrei, b-dul A. Panu/strada Palat, strada Sf. Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona străzilor Sf. Andrei, b-dul A. Panu/strada Palat, strada Sf. Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

NR. PROIECT

505/2020

FAZA     

D.T.A.C. + D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Ing. Mihaela Ionescu, Ing. Elena Aursei, ing. Florin Ionescu  - S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Paul Filip Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba – S.C. ARC DESIGN S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. Dănuț Aparaschivei, dr. George Bilavschi, dr. Cătălin Hriban - Institutul de Arheologie Iași

Raport de cercetare arheologică preventivă: responsabil științific dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

Scurt studiu istoric zid de sprijin: Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1047 din 11.04.2022, 1284 din 10.05.2022, CU 717 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1 identificată prin NC 161067.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palat nr. 4, nr. cad. 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-1/2020-2022

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Ana-Maria Zup, arh. Andrei Nedelcu - S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

Studiu istoric: Dr. Sorin Iftimi

Studiu istorico-arheologic: dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GHEORGHE SPATARIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domnească

IS-II-a-A-04076    Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-m-B-04077   Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-A-03963   Muzeul Tiparului „Casa Dosoftei“ - Muzeul Literaturii Române, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 69

IS-II-m-B-03962   Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1283 din 10.05.2022, CU 1319 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Borcea nr. 8

NR. PROIECT

17/2022

FAZA     

D.T.A.C. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Aurora-Irina Dumitrașcu

S.C. UBICUU ARCHITECTS S.R.L.

BENEFICIAR

DUMITRAȘCU AURORA IRINA ȘI SUCILĂ ANDREI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03743   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 8

IS-II-m-B-03744   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 12

IS-II-m-B-03745   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1069 din 13.04.2022, CU 371 din 21.03.2022

OBIECTIVUL

Construire creșă mică în sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Adâncă, nr. cad. 93984

NR. PROIECT

B015.1

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Răzvan Armeanu

S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA MIROSLAVA

Regim de protectie

Terenul se află în zona sitului arheologic cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea „Dealul nucului”, publicat în Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol.I, p.239, pct.XLVI.11.B (36),  autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984;

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4332 din 17.12.2021, 997 din 05.04.2022,  1289 din 10.05.2022, CU 1497 din 18.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Națională nr. 2, nr. cad. 154323

NR. PROIECT

64/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ion Nicolau, ing. Filip Vasile

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BELFAS S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03953   Fosta manufactură de tutun, azi Fabrica de Ţigarete, municipiul IAŞI, Şos. Naţională 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1286 din 10.05.2022

OBIECTIVUL

Curățare Monumentul Eroilor din Bucium COD IS-III-m-B-04277.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 86, nr. cad. 170499

NR. PROIECT

04/2022

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect dr. arh. Ionel C. Oancea, arh. Butnariu Georgiana

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL IAȘI

Regim de protectie

IS-III-m-B-04277 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 86

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

739 din 15.03.2022, 1287 din 10.05.2022, CU 32 din 14.10.2021

OBIECTIVUL

Amenajare parcare bază sportivă Ruginoasa.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa, strada Stadionului nr. 1

NR. PROIECT

49/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Constantin Haliga

S.C. HLG PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA RUGINOASA PRIN PRIMAR DĂNUȚ NECHIFOR

Regim de protectie

IS-II-a-B-04238    Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1288 din 10.05.2022, 855 din 06.04.2020

OBIECTIVUL

Consolidare și refuncționalizare casă parohială.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Cozma nr. 41, nr. cad. 165039

NR. PROIECT

01/2022

FAZA     

D.A.L.I. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect dr. arh. Cristina Andrei, arh. Ion-Daniel Vișan - B.I.A. ANDREI T. CRISTINA, S.C. ATELIER PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

Studiu istoric: dr. arh. Cristina Andrei

Studiu istorico-arheologic: arhg. Elena Gherman

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, dr. ing. Lucian Soveja – S.C. EXPROSOV S.R.L.

Studiu geotehnic și de stabilitate: ing. Alexandru Capanistei -  S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. APOSTOL TOMA”

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

JUDETUL BACĂU

31.

Nr.reg.DJC Bacău

1255/18.04.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, organizare a execuției lucrărilor

ADRESA

str. Cuza Vodă, nr. 11 A, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

08/2020

FAZA     

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Geliman A. V. / S. C. GELIMAN ARHITECTURA S. R. L.

BENEFICIAR

GAVRILIU OANA-CRISTINA și GAVRILIU CIPRIAN-GHEORGHE

Regim de protectie

1.     În zona de protecție a monumentului istoric Casa Rafailă, cod LMI: BC-II-m-B-00769,

str. Cuza Vodă 14 bis, municipiul Bacău.

2.     În zona de protecție a monumentului istoric Stejarul lui Cuza,  str. Cuza Vodă, nr. 11,

municipiul Bacău, județul Bacău, pentru care a fost declanșată procedura de

clasare în 23.03.2022.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

32.

Nr.reg.DJC Bacău

455/08.02.2022 (revenire și completări)

OBIECTIVUL

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul: „2 locuințe, anexă garaj, anexă foișor, fosă septică, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare (rețea de alimentare cu energie, gaze, apă)”

ADRESA

str. Aleea Teilor, nr. 11, sat Fântânele, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

4/2021

FAZA     

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Geliman I. / S. C. IGBA DESIGN S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

CLIMOV ANDREI și CLIMOV ELLA-TEODORA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice Ruine biserică, cod LMI: BC-I-s-B-00721 și

 Biserica „Sf. Voievozi”, cod LMI: BC-II-m-A-00831, sat Fântânele, comuna Hemeiuș,

județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

33.

Nr.reg.DJC Bacău

1114/04.04.2022 și 1449/03.05.2022 (revenire și completări)

OBIECTIVUL

Construire două locuințe, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare (rețea de alimentare cu energie electrică și gaze naturale)

ADRESA

str. Merilor, f. n., sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău

NR. PROIECT

6/2022

FAZA     

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. C. Sofronea / S. C. „BIOQUANT 3D” S. R. L.

BENEFICIAR

CIOBANU TIBERIU-GEORGE

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul castelului Cantacuzino-

Pașcanu-Waldenburg, cod LMI: BC-II-a-A-00851, sat Lilieci, comuna Hemeiuș, județul

 Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

34.

Nr.reg.DJC Bacău

1229/14.04.2022

OBIECTIVUL

Consolidare, restaurare și schimbare de destinație imobil monument BC-II-m-B-00768 din locuință și garaj în spațiu de alimentație publică

ADRESA

str. Cuza Vodă, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

2115/2021

FAZA     

D. T. A. C./P. Th.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Anghel Teodor / BIROU DE ARHITECTURĂ ART DECO

BENEFICIAR

S. C. MAGIRUS TRANS S. R. L. BACĂU

Regim de protectie

Monument istoric Casa Poltzer,  cod LMI: BC-II-m-B-00768, str. Cuza Vodă, nr. 6,

municipiul Bacău, județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

35.

Nr.reg.DJC Bacău

1476/04.05.2022

OBIECTIVUL

Construire stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în sat Lespezi, comuna Gârleni, județul Bacău

ADRESA

sat Lespezi, comuna Gârleni, județul Bacău

NR. PROIECT

32/2022

FAZA     

Avize

PROIECTANT

ELABORATOR    

Ing. Constantin Stan / S. C. DIRECT GROUP SOLUTIONS S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

U. A. T. GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Școală, cod LMI: BC-II-m-B-00850, sat Lespezi, comuna Gârleni, județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

36.

Nr.reg.DJC Bacău

1485/04.05.2022

OBIECTIVUL

Reparații capitale ateliere tehnice (C 8), dotare și schimbarea destinației în clădire imagistică medicală

ADRESA

str. Spiru Haret, nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

S. J. U./2021

FAZA     

D. A. L. I.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Viorel Ionescu / S. C. VAN PROJECT&DESIGN S. R. L.

BUCUREȘTI

BENEFICIAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Școala Normală de fete „Ștefan cel Mare” azi Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, cod LMI: BC-II-m-B-00771, str. Spiru Haret, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

37.

Nr.reg.DJC Bacău

1550/10.05.2022

OBIECTIVUL

Modernizare și supraetajare locuință

ADRESA

str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 55 A și 55 bis, municipiul Bacău,

județul Bacău

NR. PROIECT

03/2022

FAZA     

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. C. Sofronea / S. C. „BIOQUANT 3D” S. R. L.

BENEFICIAR

IRIMIA TRAIAN și IRIMIA CARMEN ILONA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casă, cod LMI: BC-II-m-B-00782, str. I. S.

Sturza, nr. 39, municipiul Bacău, județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

JUDETUL VASLUI

38.

Nr.reg.DJC Vaslui

991/ 03.05.2022

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

ADRESA

Str. Melchisedec, nr. 18, municipiul Huși, județul Vaslui

NR. PROIECT

37/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Hanganu Neculai

S.C. MCM CONCEPT

BENEFICIAR

COSTRĂȘEL ALIN ELVIS

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Școala Normală de Băieți, azi Școala cu cls. I-VIII, nr. 3 ”Anastasie Panu”, cod LMI VS-II-m-B-06821, str. Ioan Luca Caragiale, nr. 4, municipiul Huși, datare 1893;

- Ansamblul Episcopiei Hușilor, cod LMI VS-II-a-A-06839, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, municipiul Huși, datare sec. XV-XX;

- Școala de Cântăreți a Episcopiei Hușilor, azi Administrația Centrului Eparhial, cod LMI VS-II-m-B-06841, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, municipiul Huși, datare 1939.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

39.

Nr.reg.DJC Vaslui

992/ 03.05.2022

OBIECTIVUL

INTRARE ÎN LEGALITATE – LOCUINȚĂ P+M ȘI ANEXĂ - BUCĂTĂRIE

ADRESA

Str. Sf. Gheorghe, nr. 9, municipiul Huși, județul Vaslui

NR. PROIECT

6/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Ing. Moraru Corneliu

S.C. MCM CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

FLOREA NECULAI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Biserica ”Sf. Gheorghe ” a breslei blănarilor, cod LMI VS-II-m-B-06840, str. Sf. Gheorghe, nr. 1, municipiul Huși, datare 1856-1869.

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

40.

Nr.reg.DJC Vaslui

2030/ 16.12.2021

Solicitare completări nr. 2030/ 16.12.2021

Completat cu documentația nr. 40/10.01.2022

Adresă nr. 30/07.01.2022;

Adresă nr. 31/07.01.2022;

Adresă nr. 35/10.01.2022;

Solicitare nr. 198/ 02.02.2022;

Completat cu nr. 444/ 07.03.2022;

Solicitare completare CZMI nr. 444/ 28.03.2022

Completat cu nr. 782/ 12.04.2022;

Solicitare completare CZMI nr. 959/ 02.05.2022;

Completat cu nr. 1032/ 09.05.2022

OBIECTIVUL

EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL/BIROURI. LOCUINȚĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL/ BIROURI, MUNICIPIUL HUȘI

ADRESA

Municipiul Huși, Str. I. Al. Angheluș, nr.1, județul Vaslui

NR. PROIECT

20/ 2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh./ing. Ioan Munteanu

S.C. IDEI XC S.R.L., BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ-MUNTEANU IOAN

BENEFICIAR

FRENȚESCU EMANUIL

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Ansamblul de arhitectură ”1 Decembrie”, cod LMI VS-II-a-B-06810, str. 1 Decembrie, nr.1-11, 2-14B, municipiul Huși, datare mij. sec. XIX prima jum. sec XX;

- Casa Adrian și Linde, azi Casa Cocu, cod LMI VS-II-m-B-06811, str. 1 Decembrie, nr. 2,municipiul Huși, datare 1910;

- Casa Jenică Mitache, azi Grădinița nr. 4, cod LMI VS-II-m-B-06812, str. 1 Decembrie, nr. 4, municipiul Huși, datare 1910;

- Casa Sotir Zaharia, azi casa parohială a Bisericii ”Sf. Nicolae”, cod LMI VS-II-m-B-06813, str. 1 Decembrie, nr. 6, municipiul Huși, datare 1916;

- Tribunalul fostului județ Fălciu, azi Judecătorie și Parchet, cod LMI VS-II-m-B-06835, str. Alexandru Giugaru, nr. 1, municipiul Huși, datare 1892;

- Judecătoria Huși, azi Casa de Cultură „Al. Giugaru”, cod LMI VS-II-m-B-06836, Str. Giugaru Alexandru 2, municipiul Huși, jud. Vaslui, datare 1892;

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

41.

Nr.reg.DJC Vaslui

1046/ 09.05.2022

OBIECTIVUL

DEPOZIT PRODUSE AGRICOLE, COMUNA PUȘCAȘI

ADRESA

Sat Pușcași, comuna Pușcași, județul Vaslui

NR. PROIECT

10/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Șopron Tedy Sorin

S.C. BCREW 37 S.R.L.IAȘI

BENEFICIAR

I.I. ARMEANU SERGIU-CONSTANTIN

Regim de protectie

-

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

42.

Nr.reg.DJC Vaslui

1037/ 09.05.2022

OBIECTIVUL

ÎNLOCUIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUINȚE ÎN ZONĂ DE MICĂ INDUSTRIE, PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII : HALĂ METALICĂ (DEPOZITARE TEXTILE); ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN SAT SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDEȚ VASLUI

ADRESA

Sat Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui

NR. PROIECT

165/ 2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Hanganu Nicolae

S.C. PLATINIT VASLUI S.R.L.

BENEFICIAR

IOVU ADRIAN

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

43.

Nr.reg.DJC Vaslui

483/ 11.03.2022

Solicitare nr. 494/ 14.03.2022;

Completat cu nr. 533/ 16.03.2022;

Solicitare nr. 588/ 18.03.2022;

Completat cu nr. 794/ 13.04.2022;

Solicitare completare CZMI nr. 960/ 02.05.2022;

Completat cu nr. 1027/ 06.05.2022;

Solicitare completare nr. 1041/ 09.05.2022

Completare nr. 1065/ 10.05.2022

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE SALA DE SPORT – COLEGIUL NAȚIONAL GH. ROȘCA CODREANU BÂRLAD

ADRESA

Municipiul Bârlad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 11, județul Vaslui

NR. PROIECT

19/ 2015

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Anca Păunescu; arh. Andrei Bisceanu  

S.C. TECON S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric:

- Liceul de Băieți ”Gh. Roșca Codreanu”, azi Colegiul Național ” Gh. Roșca Codreanu”, cod LMI VS-II-m-B-06721, str. Bălcescu Nicolae, nr. 11, municipiul Bârlad, datare 1886, județul Vaslui .

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

44.

Nr.reg.DJC Vaslui

88 / 14.01.2022

Solicitare nr. 90/ 14.01.2022;

Completare cu format hârtie nr. 124/ 18.01.2022;

Informare nr. 129/ 19.01.2022;

Informare despre CZMI nr. 300/ 15.02.2022;

Informare transmitere doc. La CZMI nr. 450/ 07.03.2022;

Solicitare nr. 423/ 07.03.2022;

Informare sedință CZMI nr. 779/ 11.04.2022;

Completare doc. Nr. 1036/ 09.05.2022

OBIECTIVUL

AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADELE NORD, SUD ȘI EST; CONSTRUIRE INSTALAȚII DE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL

ADRESA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 59, municipiul Vaslui

NR. PROIECT

158/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Chiprian Ana

S.C. PLATINIT VASLUI S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. LOTURI SERVICE S.R.L.

Regim de protectie

Monument istoric:

 

- Casa Luchian cod LMI VS-II-m-B-06709, str. Ștefan cel Mare, nr. 59, municipiul Vaslui, datare 1901;

 

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Ansamblul de arhitectură ”Str. Ștefan cel Mare” , cod LMI: VS-II-m-B-06703, str. Ștefan cel Mare, nr. 43-45, 49-59, 58-62, municipiul Vaslui, datare mijl. Sec. XIX-prima jum. Sec. XX;

- Casa Peride, azi sediul PSD, cod LMI: VS-II-m-B-06706, str. Ștefan cel Mare, nr. 55, municipiul Vaslui, datare sf. Sec. XIX-înc. Sec. XX;

- Casa Popescu, azi Centrul Militar Județean Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06707, str. Ștefan cel Mare, nr. 57, municipiul Vaslui, datare 1891.

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

45.

Nr.reg.DJC Vaslui

1040/ 09.05.2022

OBIECTIVUL

LUCRĂRI DE ÎNDEPĂRTARE PARTIALĂ A TENCUIELII DIN ZONELE AFECTATE ȘI DE EFECTARE A UNEI TENCUIELI GROSIERE DE PROTEJARE A STRUCTURII

ADRESA

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 22, municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

SPITALUL DE URGENȚĂ ”ELENA BELDIMAN” BÂRLAD

Regim de protectie

Monument istoric:

- Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” – Secția TBC, cod LMI VS-II-m-B-06723, str. Bălcescu Nicolae, nr. 22, municipiul Bârlad, datare 1926-1954.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

46.

Nr.reg.DJC Vaslui

769 / 08.04.2022

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ BLOC NR. 4, SCARA B, MUNICIPIUL VASLUI, STR. DONICI

ADRESA

Str. Donici , bl. 4, sc. B, municipiul Vaslui

NR. PROIECT

296/ 2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Luță Constantin

S.C. AFLOAREI DUMITRU P.F.A.

BENEFICIAR

LOCATARII SCĂRII B REPREZENTAȚI PRIN TRÂNCU CRISTIAN

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Casa Sima, azi Casa Comis, cod LMI: VS-II-m-B-06693, str. Donici Alecu, nr. 4, municipiul Vaslui, datare 1922.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

47.

Nr.reg.DJC Vaslui

1026/ 06.05.2022

OBIECTIVUL

ÎNLOCUIRE GARD CIMITIR ETERNITATEA - VASLUI

ADRESA

Str. Andrei Mureșanu și str. Slt Ioanisei Adrian, municipiul Vaslui

NR. PROIECT

296/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arh. Tîrîlă Daniel

S.C. NEOHABITAT-OFFICE S.R.L.

BENEFICIAR

UAT VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Cimitirul Eroilor vasluieni din Războiul de Independență și Primul Război Mondial, cod LMI: VS-IV-a-B-06900, str. Eternității, nr. 42, municipiul Vaslui, datare din sec. XX;

- Mousoleul lui Peneș Curcanu, cod LMI: VS-IV-m-B-06900.01, str. Eternității, nr.42, municipiul Vaslui, datare din 1934.  

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

Nr.         1121 /18.04.2022
                                                                  ANUNȚ
  În data de 18 aprilie 2022, la sediul DJC Iași, a avut loc ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, aferentă lunii aprilie 2022.
  Din ordinea de zi a ședinței CZMI nr. 5, care cuprinde 61 de poziții, au fost analizate documentațiile de la pct. 1 -18 (depuse la  DJC Iași), pct. 39 – 43 (depuse la  DJC Bacău) și pct. 53- 61 (depuse la DJC Vaslui).
Se prelungește ședința  Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, convocată inițial pentru data de 18.04.2022, pâna la data de 27.04.2022.
  În urma consultării membrilor CZMI nr. 5, s-a decis ca partea a doua a sedinței CZMI nr. 5 aferentă lunii aprilie, să se desfășoare miercuri 27 aprilie 2022, la sediul DJC Iași, începând cu ora 9:00.
   Director Executiv D.J.C. Iași,
Secretar al CZMI nr. 5
              Bobi Apăvăloaei       

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI  - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 13-17 mai 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1058 din 12.04.2022, CU 08 din 24.02.2021

OBIECTIVUL

Demolare magazie folosită în scopul anexă gospodărească pază în suprafață de 29 mp, localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni, Aleea principesa Olga Sturza

NR. PROIECT

11/2021

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Arh. Bogdan Negoiță, arh. Marius Tănasă

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – SECTOR PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII BISERICEȘTI

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI PRIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Regim de protectie

IS-II-a-B-04199    Mănăstirea Miclăuşeni, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire”, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.03 Parc, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1091 din 14.04.2022

OBIECTIVUL

Reamenajarea spațiului verde aferent Muzeului de Istorie Naturală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 16

NR. PROIECT

/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Ana Luca

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

Regim de protectie

IS-II-m-B-03917   Casa Roset, azi Muzeul de Istorie Naturală, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 16

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1091 din 14.04.2022, CU 107 din 18.11.2021

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren din extravilan în intravilanul Comunei Dumești în vederea: Construire hale de producție și depozitare.

ADRESA

județul Iași, comuna Dumești, sat Banu, nr. cad. 61285

NR. PROIECT

23/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Angela Ioan, ing. Filip Vasile

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

S.C. CĂRĂBUȘ GRUP CONSTRUCT S.R.L. PRIN CĂRĂBUȘ IOAN

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1100 din 15.04.2022, CU 1461 din 16.08.2021

OBIECTIVUL

Consolidare și reabilitare Biserica din lemn „Sf. Nicolae”, reabilitare alei interioare.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Ciurbești, nr. cad. 92843

NR. PROIECT

017/2020

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Bogdan Mihul, arh. Ana-Maria Zup, Arh. Dan Constantiniu

S.C. STUDIO 22 DAT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA CIURBEȘTI PRIN CONSTANTINIU DAN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04123 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”, sat CIURBEŞTI; comuna MIROSLAVA        

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1011 din 15.04.2022, CU 8 din 07.04.2022

OBIECTIVUL

Realizare parcare adiacentă DC 122, în comuna Ruginoasa.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, sat Dumbrăvița, strada Alexandru Ioan Cuza

NR. PROIECT

12/2022

FAZA     

P.TH.+C.S.+D.D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Ing. Bogdan Dorofteiesei

S.C. INFRACONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA RUGINOASA PRIN PRIMAR NECHIFOR DĂNUȚ

Regim de protectie

IS-II-a-B-04238    Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.01 Palatul Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.03 Parc, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.04 Zid de incintă, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.05 Turnuri, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4295 din 15.12.2021, 1123 din 18.04.2022,  C.U. 1383 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale și supraetajare locuință C1, reamenajare, renovare anexa C2, împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, strada George Coșbuc nr. 20-20 A, nr. cad. 169136

NR. PROIECT

06/11.2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect ing. Andrei Constantin Rusu, arh. Terentiev Victor -S.C. RUSPROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. Ing. Coloman Andrei Szalontay, ing. Mărculeț Andrei - S.C. MARIS PROJECT MANAGEMENT S.R.L.

BENEFICIAR

PURICE GEANINA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03859   Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1125 din 18.04.2022, CU 2185 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea prin consolidare și extindere precum și modernizarea și dotarea Sălii de sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, municipiul Iași, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C8

NR. PROIECT

P02/2021

FAZA     

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

șef proiect arh. Dragoș Alexandru Fodoreanu, arh. Mihai Rusu - S.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Constantin Firtea - S.C. MIHUL S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1129 din 18.04.2022, CU 238 din 19.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, extravilan, nr. cad. 63341, 61183

NR. PROIECT

04/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Arh. O. Rusu, Urb. M. Ursulean

S.C. BJORN DESIGN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BURUIANĂ CRISTIAN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1213 din 03.05.2022, CU 17 din 25.11.2020

OBIECTIVUL

Construire sală de educație fizică școlară Școala gimnazială „Axinte Uricariul” din comuna Scânteia, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scânteia, sat Scânteia – intravilan, nr. cad. 61109

NR. PROIECT

TE-17294

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect arh. Aniela Piron, arh. Alexandra Burlacu

S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA SCÂNTEIA PRIN PRIMAR MIHAI DARABANĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04240   Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1229 din 03.05.2022, CU 506 din 07.03.2022

OBIECTIVUL

Amplasare stații de încărcare pentru autovehicule electrice în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Mihai Costăchescu nr. 6, nr. cad. 155616, 145757

NR. PROIECT

E13/2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Serghei Voleanschi

S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A PRIN DIRECTOR GENERAL DR. ING. MIHAIL DORUS

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1136 din 19.04.2022, CU 2333 din 07.10.2021

OBIECTIVUL

Studiu de fezabilitate – „Iașul de după blocuri este orașul nostru”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, intravilan

NR. PROIECT

125/2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect arh. Florin Aursei, ing. Constantin Canciuc - S.C. VRLA S.R.L., B.I.A. FLORIN AURSEI S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului", municipiul IAŞI

IS-II-m-B-04060   Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI, Splaiul Stâng Bahlui 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1149 din 20.04.2022, 2985 din 17.12.2021

OBIECTIVUL

Transformare spațiu de locuit în cabinet medical, amenajări interioare, construire balcon sub balcoane existente și acces direct din exterior.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, șoseaua Arcu nr. 14, bl. Z17, sc. 1, et. P, ap. 2, nr. cad. 121540-C1-U10

NR. PROIECT

25/APR 2022

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Andrei Bodnar - S.C. FASB CASA NOUA S.R.L.

Expertiza tehnică: ing. Ioan Rotărescu - S.C. PROSOFT GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

MATASARIU DANIELA ROXANA ȘI MATASARIU RĂZVAN CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03876   Casa Anastasie Fătu, municipiul IAŞI, Str. Florilor 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4436 din 30.12.2021, 452 din 16.02.2022, 1240 din 05.05.2022, CU 2533 din 22.10.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect în curs de execuție – autorizat cu AC nr. 377/28.04.2016 – Construire cabinete medicale pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 301/15.09.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Mr. Popescu Eremia (fostă Labirint) nr. 7A-9, nr. cad. 170143, 132835, 122396

NR. PROIECT

3/2021

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Oana-Adriana Tomniuc - S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Șerbănoiu Ion, ing. Andrian Alexandru - S.C. ALECON PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

CĂLĂTORU MAGDA-LUMINIȚA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03860   Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13

IS-II-m-B-03861   "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 05.05.2022, CU 2996 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizație de construire nr. 163/20.02.2020 „Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni conexe pe teren proprietate cu NC 162271 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 181/25.04.2007” – intrare în legalitate conf. PV Seria IS, nr. 001881 din data de 20.09.2021

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 43, nr. cad. 162270, 162271

NR. PROIECT

65/2020

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Constantin Firtea, ing. Florin Aboaice – S.C. SABI STRUCTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KAUNU S..R.L. PRIN GHERCIU ANATOLIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”) municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020 Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

802 din 29.03.2022, 1247 din 05.05.2022,  CU 318 din 02.03.2022

OBIECTIVUL

Amplasare pergolă retractabilă, demontabilă – intrare în legalitate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 46, nr. cad. 136262-C1-U11

NR. PROIECT

5/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Oana-Adriana Tomniuc

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GASTROHALA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-A-21021   Ruine zona hala centrală, municipiul IAŞI

IS-II-a-A-03954    Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1071 din 13.04.2022

OBIECTIVUL

Refacere și reparații glafuri de la geam după vechiul model.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr. 23, ap. 2

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

SÂRGHE EUGEN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03786 Casă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 23

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

305 din 02.02.2022, 732 din 14.03.2022, 1259 din 06.05.2022, CU 838 din 26.03.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, compartimentare interioară, extindere imobil existent, refacere împrejmuire, construire garaj și piscină.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă / str. Lt. Stoicescu nr. 34/1, nr. cad. 169263

NR. PROIECT

4

FAZA     

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ivona Gheorghe - S.C. MOKSHA CONCEPT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru, dr. ing. Bobu Rusu Andrei - S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

GHICIUC ILIE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03896   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 30

IS-II-m-B-03897   Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 32

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4284 din 14.12.2021, 1255 din 06.05.2022,  C.U. 149 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2 și C3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr. 10, nr. cad. 125977

NR. PROIECT

73/2021

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Ungureanu Claudiu-Ștefan

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508      Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI "Hlincea”, în marginea de S a mun. Iaşi, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între Mănăstirea Cetăţuia, sat Hlincea şi fostul Târguşor Nicolina

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

203 din 20.01.2022, 865 din 24.03.2022, 1260 din 09.05.2022, CU 2187 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Construire Cămin studențesc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354

NR. PROIECT

803/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Octavia Popeea

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. împuternicit al COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII,  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

870 din 24.03.2022, 1276 din 09.05.2022, CU 137 din 18.01.2022

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial în clădire existentă, reparații împrejmuire și amplasare sisteme publicitare pe fațada spațiului comercial existent (construcții cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22, nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

157M/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Lungulescu Ioan Dragoș - S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

Studiu istoric de fundamantare: specialist atestat MCIN, Arh. Paul Valentin

Expertiză tehnică: ing. Szalontay Coloman Andrei - S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Alexandru Capanistei - S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1279 din 10.05. 2022

OBIECTIVUL

Intervenție de urgență la Podul de piatră situat în sat Zlodica, comuna Ceplenița, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ceplenița, sat Zlodica

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Radu Andrei

ASOCIAȚIA ACTUM

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA ACTUM

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04274 Pod de piatră, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04272   Beciul lui Zlodica, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04273   Biserica de lemn "Sf. Voievozi”, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1281 din 10.05. 2022, CU 394 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni conexe conf. PUZ aprobat prin HCL nr. 345/31.08.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 75, nr. cad. 159879

NR. PROIECT

22/9.12.2020

FAZA     

D.T.A.C.+P.TH.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Mihaela-Gabriela Ioan

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA IOAN C. MIHAELA-GABRIELA

BENEFICIAR

IANCU SIMON ȘI IANCU DOINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1048 din 11.04.2022, 1282 din 10.05.2022, CU 956 din 29.04.2020

OBIECTIVUL

Modernizare străzi în Municipiul Iași - Sf. Andrei, b-dul A. Panu/strada Palat, strada Sf. Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona străzilor Sf. Andrei, b-dul A. Panu/strada Palat, strada Sf. Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

NR. PROIECT

505/2020

FAZA     

D.T.A.C. + D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect Ing. Mihaela Ionescu, Ing. Elena Aursei, ing. Florin Ionescu  - S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Paul Filip Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba – S.C. ARC DESIGN S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. Dănuț Aparaschivei, dr. George Bilavschi, dr. Cătălin Hriban - Institutul de Arheologie Iași

Raport de cercetare arheologică preventivă: responsabil științific dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

Scurt studiu istoric zid de sprijin: Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1047 din 11.04.2022, 1284 din 10.05.2022, CU 717 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1 identificată prin NC 161067.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palat nr. 4, nr. cad. 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-1/2020-2022

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

arh. Ana-Maria Zup, arh. Andrei Nedelcu - S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

Studiu istoric: Dr. Sorin Iftimi

Studiu istorico-arheologic: dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GHEORGHE SPATARIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domnească

IS-II-a-A-04076    Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-m-B-04077   Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-A-03963   Muzeul Tiparului „Casa Dosoftei“ - Muzeul Literaturii Române, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 69

IS-II-m-B-03962   Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1283 din 10.05.2022, CU 1319 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Borcea nr. 8

NR. PROIECT

17/2022

FAZA     

D.T.A.C. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Aurora-Irina Dumitrașcu

S.C. UBICUU ARCHITECTS S.R.L.

BENEFICIAR

DUMITRAȘCU AURORA IRINA ȘI SUCILĂ ANDREI

Regim de protectie

IS-II-m-B-03743   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 8

IS-II-m-B-03744   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 12

IS-II-m-B-03745   Casă, municipiul IAŞI, Str. Borcea 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1069 din 13.04.2022, CU 371 din 21.03.2022

OBIECTIVUL

Construire creșă mică în sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Adâncă, nr. cad. 93984

NR. PROIECT

B015.1

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Răzvan Armeanu

S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA MIROSLAVA

Regim de protectie

Terenul se află în zona sitului arheologic cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea „Dealul nucului”, publicat în Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol.I, p.239, pct.XLVI.11.B (36),  autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984;

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4332 din 17.12.2021, 997 din 05.04.2022,  1289 din 10.05.2022, CU 1497 din 18.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuințe colective.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, șoseaua Națională nr. 2, nr. cad. 154323

NR. PROIECT

64/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Arh. Ion Nicolau, ing. Filip Vasile

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BELFAS S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-03953   Fosta manufactură de tutun, azi Fabrica de Ţigarete, municipiul IAŞI, Şos. Naţională 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1286 din 10.05.2022

OBIECTIVUL

Curățare Monumentul Eroilor din Bucium COD IS-III-m-B-04277.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 86, nr. cad. 170499

NR. PROIECT

04/2022

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

Șef proiect dr. arh. Ionel C. Oancea, arh. Butnariu Georgiana

S.C. ARTCA S.R.L.

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL IAȘI

Regim de protectie

IS-III-m-B-04277 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 86

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU