Iasi - Activitatea DJCCPCN 2005-2008

1.ACTIVITATEA DIRECTIEI JUDETENE PENTRU CULTURA IASI

1. Directia Judeteana pentru Cultura Iasi  este un serviciu public deconcentrat,cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii. Directia indeplineste, la nivelul judetului Iasi, atributiile Ministerului Culturii in domeniul culturii si artei, al protejarii patrimoniului cultural nationalsi al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale. Activitatea Directiei este condusa pe plan local de catre prefectul municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 24, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului. Directia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) si (2) si ale art. 16 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si in conformitate cu legislatia romana in vigoare. In perioada 2005-2008, principalele prioritati ale activitatii DJCCPCN Iasi au fost: aplicarea riguroasa a noului si extrem de bogatului pachet de acte normative care reglementeaza domeniile noastre de activitate: evidenta, protectia, punerea in valoare a monumentelor istorice, a siturilor si ansamblurilor arheologice de importanta nationala si locala; civilizatia traditionala; cultura scrisa si lectura publica; informatizarea  principalelor activitati. Insistand pe constientizarea faptului ca directia NU este operator cultural (institutie de cultura), ci institutie a administratiei publice pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, iar Ministerul Culturii si Cultelor nu a mai alocat fonduri pentru sustinerea activitatilor din Programul de activitati al DJCCPCN Iasi, institutia a avut numai un rol doar de reprezentare in cadrul activitatilor culturale organizate de celelalte institutii de cultura.

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

https://djc.monumenteiasi.ro/declaratii-de-avere/

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

31.03.2021


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcţionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
7310
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 950
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
0
0
 vacant
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530

 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
5037
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 


MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2020


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcţionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
7310
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 950
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
0
0
 vacant
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530

 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
5037
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2019


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcţionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
6.625
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.816
 
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
4.241
950
 
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.589
950
 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
4.501
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.816
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
3.182
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 

 

 

revenire la prima pagina