Inapoi la prima pagina

   
monument 

Biserica de lemn 'Sf. Nicolae'

cod IS-II-m-B-04123
comuna MIROSLAVA
localitate CIURBESTI
datare Datare precisa: 1806 (Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, dosar A34/1841.
tip biserica de lemn
descriere 

Biserica de cimitir - situata la marginea satului  se accede pe un drum in  panta.
Actualul drum din vatra satului nu mai este folosit: este folosit un drum de acces din zona nordica a bisericii, drum  de exploatatie ce deriva din drumul judetean, chiar la intrarea in sat dinspre Iasi

Istoric

Satul Ciurbeşti, aşezat pe coasta de sud-est a dealului Recea, pe pîrîul Ciurbeşti, era la 1803 în posesia mănăstirii Bârnova. Biserica de bârne cu hramul Sf. Nicolae a fost construită la 1806. La 1841 starea bisericii era „de amnari şi lipită, n-are cele trebuitoare, numai unele cărţi dezlegate”. Slujea un preot, Andronache, şi doi dascăli, Ioan şi Constantin. O altă biserică, cu hramul Sf. Voievozi, fusese construită la 1769 de către familia Palade. În ultimii ani ai secolului XIX, biserica avea un cântăreţ.

Descriere

Zona si asezarea – este situata la extremitatea nordica a satului Ciurbesti, cindva in afara asezarii,  fiind inconjurata de cimitir La sud , se dezvolta localitatea veche. Perspectiva asupra localitatii din curtea bisericii este una de exceptie. Biserica are forma  trilobata, absidele naosului si altarul avind forma poligonala. Peste pronaos exista o clopotnita. Biserica are peretele dintre naos si pronaos din piatra si sprijinit in exterior cu contraforti. Spatiul din partea vestica al pronaosului a fost extins din anul 2001 (cu ocazia renovarii biseicii) cu un pridvor inchis de dimensiuni mari. Biserica este realizata din birne de stejar masiv asezate orizontal intre stilpi verticali. Lateral au fost adosati contraforti din piatra. Temelia este realizata din piatra. Biserica  are interiorul finisat cu scindura. Exteriorul este de asemeni finisat cu scindura asezata vertical. Interiorul este format din pridvor, pronaos, naos si altar. Peste pronaoe este situata clopotnita. Pridvorul nou este terminat pe verticala cu o bolta cilindrica. Pronaosul este tavanit drept. Peste naos este amplasata o bolta octogonala terminata cu un lanternou.Altarul are de asemeni o bolta octogonala. Aceasta se intersecteaza cu bolta naosului. O data cu reparatiile  capitale  realizate in anul 2001 a fost restaurata si pictura iconostasului. De asemeni spatiul exterior monumentului a fost restructurat. Pe latura de sud, spre sat, s-a construit un „praznicar” – constructie din lemn dreptunghiulara, terminata cu un turnulet spre sud. Pe partea nordica s-a construit un spatiu acoperit de asemeni din lemn, pentru comemorari. Intrarea in spatiul cimitirului si a bisericii, initial pe latura de sud a fost modificata, realizidu-se un acces din partea de nord-est. Sarpanta bisericii este simpla in 2 ape , rotunjita peste absidele naosului si altarului. Sarpanta este realizata din lemn, iar invelitoarea din tabla
Elemente de constructie: birne din lemn de stejar imbinate; peretele dintre pridvor si pronaos (fost perete exterior) - adaugat ulterior si are contraforti – din piatra; fundatie din piatra;  sarpanta din lemn, invelitoare din lemn, initial, acum din tabla
Materiale si tehnici de constructie/structura: materialele de constructie sunt lemnul si piatra; Tehnica de constructie – cioplire material brut, si imbinarea directa prin cioplire ,finisarea interiorului si exteriorului cu scinduri din lemn.
Materiale de acoperis: initial sindrila,  acum din tabla
Componente artistice: alcatuirea zidului dintre pronaos si pridvor – cu bolti de trecere si piloni; catapeteasma, icoane vechi; 3 clopote din 1806
Mobilier: catapeteazma - pictata – dateaza din sec al XIX-lea – realizata din lemn de stajar sculptat si pictat. Pictura a fost reastaurata in 2001; icoane din sec.al XIX-lea.
Inscriptii: se pastreaza un act din 1925 – in care se arata ca biserica era  declarata „Monument istoric” de Comisiune Monumentelor istorice”.
Încadrare stilistica: arhitectura din lemn in perioada sec. Al XIX lea
Patrimoniu mobil: icoane din sec.al XIX-lea; Clopote din sec. al XIX-lea; Potir si disc;  ornamentate – din sec. al XIX lea; Evanghelie ferecata in argint – 1928
Starea generala de conservare: lemnul este in stare buna; Biserica are probleme pe latura de nord datorita igrasiei. De asemeni, fundatia din piatra este inclinata pe directia transversala a bisericii

Lucrari anterioare de restaurare: 

1932 – s-a adaugat actualul acoperis si probabil s-a refacut peretele pronaosului
2001 – lucrari de restaurare si reamenajare – s-a adaugat un pridvor lung de 7m , ridicat casa praznicara si luminararul, s-a restaurat pictura catapetasmei.”

Bibliografie

Condica liuzilor 1803 (II), în „Uricarul”, VIII, Iaşi, 1886.
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, dosar A34/1841.
Comisia Monumentelor Istorice, dosar 2472 din anii 1921-1939.
Marele dicţionar geografic al României, III, Bucureşti, 1900.
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974.
Adina Grigorovschi, Mircea Grigorovschi, Monumentele zonei metropolitane Iaşi, în „Monumentul-Tradiţie şi viitor” VII, volum coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Iaşi, 2006, p. 211-228.
Dosare si rapoarte, în arhive:
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, dosar A34/1841

Arh. S.Galea, S.C.Genesis S.R.L.

revenire la prima pagina   

  inapoi la lista