Evenimente, noutati, anunturi

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI ANUNȚĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU URMĂTOARELE POSTURI VACANTE:

  1. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Monumente Istorice şi Arheologie
  2. Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Monumente Istorice şi Arheologie
  3. Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentului Cultură, Management, Resurse Umane

INFORMAȚIILE NECESARE SUNT PREZENTATE ÎN CONTINUARE:


Nr.  1314      din 22.05.2023

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – Codul administrativ, art. 465 și Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut faptul că, Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de:

·         Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentului Cultură, Management, Resurse Umane.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:

-          sa aibă studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv studii de lungă durată ȋn domeniul de licentă: Ştiinţe economice (Ramura de știință), Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Ştiinţe administrative (Ramura de știință);

-          minimum 7 ani vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condițiile specifice stabilite sunt:

-          cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză sau franceză), nivel mediu;

-          cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,  nivel mediu.

Concursul va avea loc la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, în ziua de 27 iunie, 2023, ora 10.00, pentru proba scrisă.

Interviul se susţine, de regulă, ȋntr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 22 mai – 12 iunie 2023 ȋntre orele 10:00-13:00, la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, persoana contact Apăvăloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.

Bibliografia, tematica şi atribuţiile prevăzute ȋn fişa postului se afisează pe pagina de internet a Direcției Județeane pentru Cultură Iaşi: www.monumenteiasi.ro la sectiunea evenimente.

            Director executiv,                                                                                                     

            Apăvăloaei Bobi 

1. DJC IS anunt concurs post RU

2. DJC IS acte nec post RU

3. Bibliografie

4. Atributii post RU

5. FormularInscriere FP

6. ModelAdeverintaVechime


Nr.  1311      din 22.05.2023

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – Codul administrativ, art. 465 și Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut faptul că, Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de:

·         Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Monumente Istorice şi Arheologie.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:

-          sa aibă studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv studii de lungă durată ȋn domeniul de licentă ,,Istorie”sau ,,Arhitectura si urbanism”;

-          minimum 5 ani vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condițiile specifice stabilite sunt:

-          cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză sau franceză), nivel mediu;

-          cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,  nivel mediu.

Concursul va avea loc la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, în ziua de 29 iunie, 2023, ora 10.00, pentru proba scrisă.

Interviul se susţine, de regulă, ȋntr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 23 mai – 12 iunie 2023 ȋntre orele 10:00-13:00, la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, persoana contact Apăvăloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.

 Bibliografia, tematica şi atribuţiile prevăzute ȋn fişa postului se afisează pe pagina de internet a Direcției Județeane pentru Cultură Iaşi: www.monumenteiasi.ro la sectiunea evenimente.

            Director executiv,                                                                                                     

            Apăvăloaei Bobi    

      1. DJC IS anunt concurs post inspector

2. DJC IS doc nec post inspector

3. Bibliografie

4 Atribuțiile post inspector

5. FormularInscriereFP

6. ModelAdeverintaVechime

 


Nr. 1308 din 22.05.2023

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

 În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – Codul administrativ, art. 465 și Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut faptul că, Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de:

·         Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Monumente Istorice şi Arheologie.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:

-          sa aibă studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv studii de lungă durată ȋn domeniul de licentă ,,Istorie”sau ,,Arhitectura si urbanism”;

-          minimum 7 ani vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condițiile specifice stabilite sunt:

-          cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză sau franceză), nivel mediu;

-          cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,  nivel mediu.

Concursul va avea loc la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, în ziua de 28 iunie, 2023, ora 10.00, pentru proba scrisă.

Interviul se susţine, de regulă, ȋntr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 27 mai – 12 iunie 2023 ȋntre orele 10:00-13:00, la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, persoana contact Apăvăloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.

Bibliografia, tematica şi atribuţiile prevăzute ȋn fişa postului se afisează pe pagina de internet a Direcției Județeane pentru Cultură Iaşi: www.monumenteiasi.ro la sectiunea evenimente.

            Director executiv,                                                                                                     

            Apăvăloaei Bobi 

1. DJC IS anunt concurs cons sup Mon. Ist

2. DJC IS documente nec concurs post con sup Mon. Ist

3. Atribuțiile prevăzute în fișa postului

4. bibliografie 22052023

5. FormularInscriereFP

6. Model Adeverinta Vechime


Nr.997 din 21.04.2023

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

 În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – Codul administrativ, art. 465 și Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut faptul că, Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de:

·         Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Financiar-contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziţii publice.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:

-          sa aibă studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv studii de lungă durată ȋn domeniul de licentă ,,Istorie”sau ,,Arhitectura si urbanism”;

-          minimum 7 ani vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condițiile specifice stabilite sunt:

-          cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză sau franceză), nivel mediu;

-          cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,  nivel mediu.

Concursul va avea loc la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, în ziua de 30 mai, 2023, ora 10.00, pentru proba scrisă.

Interviul se susţine, de regulă, ȋntr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 24 aprilie – 15 mai 2023 ȋntre orele 10:00-13:00, la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69, Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, persoana contact Apăvăloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.

 Bibliografia, tematica şi atribuţiile prevăzute ȋn fişa postului se afisează pe pagina de internet a Direcției Județeane pentru Cultură Iaşi: www.monumenteiasi.ro la sectiunea evenimente.

             Director executiv,                                                                                                     

            Apăvăloaei Bobi          


1. DJC IS anunt concurs cons achizitii

2. DJC IS documente concurs cons achiziții

3. adresa ANFP - informare concurs DJC Iasi

4. Atribuții consilier achiziții publice

5. bibliografie

6.FormularInscriereFP

7. FormularInscriereFP _5




Nr.  769      din 24.03.2023

                                    ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – Codul administrativ, art. 465 și
Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut faptul că,
Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de:
 ·         Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Monumente Istorice şi Arheologie.
Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.
Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:
-          sa aibă studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă,
respectiv studii de lungă durată ȋn domeniul de licentă ,,Istorie”sau ,,Arhitectura si urbanism”;
-          minimum 5 ani vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Condițiile specifice stabilite sunt:
-          cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză sau franceză), nivel mediu;
-          cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,  nivel mediu.
Concursul va avea loc la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69,
Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, în ziua de 05 mai, 2023, ora 10.00, pentru proba scrisă.
Interviul se susţine, de regulă, ȋntr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 27 martie – 18 aprilie 2023 ȋntre orele 10:00-13:00,
la Direcția Județeană pentru Cultură Iaşi, Bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt  nr. 69,
Consiliul Judeţean Iaşi, etaj 2, cam.182, persoana contact Apăvăloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.
 Bibliografia, tematica şi atribuţiile prevăzute ȋn fişa postului se afisează pe pagina de internet a
Direcției Județeane pentru Cultură Iaşi: www.monumenteiasi.ro la sectiunea evenimente.

            Director executiv,                                                                                                     
            Apăvăloaei Bobi  
        
     1. DJC IS anunt concurs inspector.pdf
     2. DJC IS acte necesare concurs inspector.pdf
     3. DJC IS bibliografie concurs inspector .pdf
     4. DJC Is fisa postului inspector.pdf
     5. ModelAdeverintaVechime.pdf






ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

 În  conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - Codul administrativ, art. 465
și Hotarârea de Guvern nr. 611/2008 - pentru aprobarea norme/or privind organizarea
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare,
facem cunoscut faptul că, Direcția Județeană pentru Cultură lași organizează concurs:

       Inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore/ zi, 40 de ore/ saptamana.

 Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:

·         să aibă studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,
respectiv studii de lunga durată în domeniul de licentă ,,Istorie" sau ,,Arhitectură și urbanism";

·         minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 Condițiile specifice stabilite sunt:

·         cunoașterea unei limbi de circulatie internațională (engleză sau franceză), nivel mediu;

·         cunoștinte de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, nivel mediu.

 Concursul va avea loc la Direcția Județeană pentru Cultura Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69,
Consiliul Județean Iași, etaj 2, cam.182, în ziua de 09 martie, 2023, ora 10.00 , pentru proba scrisă.

Interviul se sustine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 3 februarie -  22 februarie  2023 între orele 10:00-13:00,
la Directia Judeteanăa pentru Cultură Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, Consiliul Judetean Iași, etaj 2, cam.182,
persoana contact Apavaloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.

 Bibliografia, tematica și atribuțiile prevazute în fișa postului se afisează pe pagina de internet
a Direcției Județene pentru Cultura Iași: www.monumenteiasi.ro la secțiunea evenimente.

      DJC IS anunt concurs 2023.pdf

      DJC IS acte necesare concurs 2023.pdf

      DJC IS Bibliografie concurs 2023.pdf

      DJC IS fisa postului concurs 2023.pdf

 


 

         2022

 

ANUNT REZULTAT FINAL CONCURS  CONTABIL

ANUNT PROBA INTERVIU CONCURS  CONTABIL

ANUNT PROBA SCRISA CONCURS  CONTABIL

Anunț selecție dosare concurs contabil

 

ANUNT IMPORTANT!!

Nr.  1685 /28.06.2021

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE

Direcția Județeană pentru Cultură Iași organizează concursul de recrutare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Financiar- Contabil, Administrativ.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 29 iulie 2021, ora 10,00, la sediul Direcție Județene pentru Cultură Iași din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, mun. Iași, jud. Iași.

Condiţiile de participare:

-       studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de  știință „Științe economice”, domeniul de licență „Contabilitate”;

-       minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29 iunie 2021 - 19 iulie 2021 inclusiv  

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

-       consilier superior Iftemie  Maria Elisabeta, la sediul din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cam. 182, mun. Iași, jud. Iași, telefon: 0232 255991,  e-mail: [email protected].

Bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a Direcție Județene pentru Cultură Iași http://www.monumenteiasi.ro/pagina.php?v=evenimente

   a) formularul de înscriere;

 

Nr.  1686/28.06.2021

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

CONCURS DE RECRUTARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ IAȘI

 CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV

 

PROBA SCRISĂ: 29 IULIE 2021, ORA: 10.00

 

Bibliografie:

1.       Constituția României, republicată

2.       Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: Titlul I şi II ale părţii a VI-a;

3.       O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată

6. Legea contabilității nr. 82/1991 actualizată

7. ORDINUL 1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

9. ORDIN Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare

11. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II - Salarizarea;

12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

1. Constituția României, republicată: Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle  fundamentale, Titlul III – Autoritățile publice;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: Titlul I şi II ale părţii a VI-a;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I - Principii și definiții, Capitolul II- Dispoziții speciale;

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II - Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, Capitolul IV -Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul III - Procesul bugetar; Capitolul IV - Finanțele instituțiilor publice;

6. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II - Organizarea și conducerea contabilității, Capitolul III -Registrele de contabilitate, Capitolul IV - Situații financiare;

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

9. ORDIN Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare. - Dispoziții privind cotrolul financiar preventiv;

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II - Salarizarea;

12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.- Titlul III Instituții și organisme de specialitate cu atribuții în protejarea monumentelor istorice, art. 26.

 

FIŞA POSTULUI

 

INFORMAŢII GENERALE ASUPRA POSTULUI:

1.Denumirea postului :

Consilier superior, gradatia 5

2.Nivelul postului:

de execuţie

3.Scopul principal al postului:

Conducatorul compartimentului financiar- contabilitate, salarizare, resurse umane

Executarea controlului financiar preventiv

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

1.Studii de specialitate:

Studii superioare de lungă durată

 

 

2.Cunoştinţe de operare/

programare pe calculator:

(necesitate şi nivel)

 

Pachetul Microsoft Office

 

 

3.Abilităţi, calităţi şi aptitudini

 necesare:

- capacitatea  de lucru în stres

- capacitatea de a lucra cu oamenii

- capacitatea de lucru în echipă

- capacitatea de a lua decizii

- adaptabilitate

- distributivitatea şi concentrarea atenţiei

- flexibil în abordare şi atitudine

 

 

 

 

Atribuţiile postului:

1. elaborează propuneri privind întocmirea proiectului anual al bugetului de cheltuieli şi al bugetului de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
2. fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
3. urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile aprobate;
4. analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;
5. lunar, întocmeşte execuţia bugetară a plăţilor de casă pentru bugetul de cheltuieli şi bugetul de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
6. asigură înregistrarea în contabilitate a plăţii cheltuielilor din credite bugetare şi venituri extrabugetare, în condiţiile legii;
7. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale şi le transmite la Ministerul Culturii şi Cultelor, la termenele stabilite de acesta;
8. lunar, întocmeşte şi transmite la Ministerul Culturii şi Cultelor situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, la termenele stabilite de acesta;
9 elaborează propuneri privind derularea operaţiunilor de inventarire anuală sau periodică, după caz;
10. propune modalităţi de valorificare a bunurilor propuse a fi scoase din funcţiune sau declasate, după caz;
11. elaborează propuneri privind Planul anual de achiziţii, conform prevedrilor legale în vigoare;
12 întocmeşte propuneri privind realizarea de achiziţii de bunuri şi servicii;
13. întocmeşte note de fundamentare, materiale de sinteză şi situaţii privind programul de investiţii finanţat de la bugetu! de stat sau din venituri extrabugetare, după caz;
14. propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare oferte, negociere, achiziţie directă, de rezolvare a contestaţiilor, de recepţie;
15. asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate de Direcţie;
16. asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
17 asigură formalităţile de derulare a procedurilor de achiziţii publice: publicarea în SEAP a anunţurilor, primirea documentaţiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situaţiilor legate de contestaţii, după caz, încheierea contractelor de achiziţii publice;
18. asigură întocmirea şi transmiterea către Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;
19. urmăreşte realizarea contractelor de întreţinere, curăţenie, pază, salubritate şi de furnizare de utilităţi;
20. primeşte, verifică şi certifică facturile sosite de la furnizori (energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal, salubritate, achiziţii de materiale şi piese de schimb, etc).
21. răspunde de activitatea privind reparaţiile curente ale imobilului şi ale bunurilor din dotare;
23. răspunde de utilizarea conformă a bunurilor aflate în patrimoniul Direcţiei;
24. propune modalităţi de asigurare a evidenţei, inventariere arhivare şi păstrare a documentelor întocmite la nivelul compartimentelor din cadrul Direcţiei;
25. propune măsuri privind desfăşurarea activităţii de pază şi stingere a incendiilor;
26. exercită, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1792/2003, activitatea de control financiar preventiv propriu organizat la nivelul Direcţiei;
27. întocmeşte proiectul de decizie anuală de inventariere a patrimoniului Direcţiei, pe care o supune aprobării directorului executiv; urmăreşte şi răspunde de bunul mers al inventarieii anuale;
28. organizează şi coordonează activitatea financiar - contabilă precum şi de ordin administrativ la nivelul Direcţiei şi răspunde de bunul mers ai activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului;
29. propune directorului executiv, în condiţiile legii, măsuri privind susţinerea financiară a programelor şi proiectelor culturale derulate în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau persoane fizice, pe care le supune aprobării directorului executiv;
30. prezintă directorului executiv, în vederea avizării propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de cheltuieli al Direcţiei;
31. prezintă directorului executiv, în vederea avizării propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli gestionat în regim extrabugetar;
32Completeaza in registrul de control financiar propriu , in mod cronologic, documentele supuse arobarii;

33. Intocmeste in baza documentelor primare prezentate la viza notele contabili in mod cronologic, suport intocmirii balantelor de verificare lunare si a  situatiilor trimestriale si anuale.

34.Intocmeste in ordine cronologica registrul jurnal al notelor contabile.

35. prezintă directorului executiv propuneri privind măsurile de optimizare a cheltuielilor Direcţiei Judetene pentru Cultura Iasi.

36.întocmeşte statul de funcţii şi de personal al direcţiei.

37.organizează concursurile şi examenele pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv a posturilor contractuale vacante din cadrul direcţiei.

38.coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale funcţionarilor publiciş[i personalului contractului,în scopul aplicării în condiţii de legalitate a procedurilor de evaluare şi gestionează rapoartele şi fişele de evaluare ale personalului direcţiei;

39.gestionează fişele de post ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei;

40.gestionează declaraţiile de avere a personalului şi declara]iile de interese ale func]ionarilor publici, consemnând evidenţa acestora în registrul special, conform Legii nr.144/2007;

41.gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici în baza Hotărârii nr.432/2004;

42.întocmeşte Monitorizarea cheltuielilor de personal lunar, situaţie pe care o

transmite Ministerului Culturii şi Identitatii Nationale lunar până în data de 05 ale lunii;

43.întocmeşte orice situaţie cerută de Agenţia Funcţionarilor publici, Prefectura 

     judeţului Iaşi şi Ministerului Culturii şi Identitatii Nationale.

44. gestioneaza programul Ministerului Finantelor Publice- FOREXEBUG.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:

1.Denumire:

Consilier

2.Gradul profesional:

superior

3.Vechimea în specialitate

 necesară:

9 ani

 

Sfera relaţională:

Intern:

 

a)Relaţii ierarhice:

 

- subordonat faţă de

Directorul executiv, funcţionarii din Ministerul Culturii

- superior

pentru angajaţii compartimentului contabilitate, administrativ

b)Relaţii funcţionale:

cu structurile funcţionale din cadrul din Ministerul Culturii

c)Relaţii de control:

în limita competenţelor stabilite prin legi specifice

d)Relaţii de reprezentare:

În limita competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului

Extern:

 

a) cu autorităţile şi instituţiile publice:

nu este cazul

b) cu organizaţii internaţionale:

nu este cazul

c) cu persoane juridice private:

la solicitarea acestora

Limite de competenţă:

cele care decurg din atribuţiile cuprinse în fişa postului

Delegarea de atribuţii şi competenţe:

Titularul postului poate delega temporar unui subaltern unele sarcini ce-i revin, însoţite de competenţele şi responsabilităţile adecvate




             

Atribuţii şi obligaţii ale lucrătorilor pe linie de SSM

Obligaţiile şi atribuţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Lg. 319/06, art. 22, 23:

 - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

 - In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

 OBLIGATIILE SALARIATILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

 a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d)  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f)  să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.

g)  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.


ACTELE NECESARE CONFORM HG. nr.611/2008, art. 49

 ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 

 LA CONCURSUL DE RECRUTARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ IAȘI

 CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV

PROBA SCRISĂ: 29 IULIE 2021, ORA: 10.00


(1)       În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Direcției Județene pentru Cultură Iași, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

     a) formularul de înscriere;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor      1 12 263     59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

     (1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

     (1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

     (2)  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

     (3)  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

     (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

     (5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

     (6)  Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Funcţia publică solicitată: ……………………………………………………………………....

Data organizării concursului: ..................................

Numele şi prenumele .……………………………………………………………........................

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs)

Adresă: ……………………………………………………………………………………………

E-mail: ............................................................................................................................................

Telefon: …………………………………..

Fax: .............................................................

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat şi doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine[1]:

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare calculator[2]:

………………………………………………………………………………………………………

 

Cariera profesională[3]:

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă[4] : 
1.      ……………………………………………………………................................
2.      ……………………………………………………………................................

 

Persoane de contact pentru recomandări[5]:

Nume și prenume

Instituția

Funcția

Număr telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarații pe propria răspundere[6]:

 

Subsemnatul(a) ........................................................................, legitimat(ă) cu CI/BI seria .....

numărul ....................., eliberat(ă) de ............................ la data de ..................... cunoscând prevederile art.54, lit.i) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

-         

 

 
Am fost                        destituit(ă) dintr-o funcție publică

-         

 

 
Nu am fost                 

Și/sau

-         

 

 
Mi-a încetat                 contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

-         

 

 
Nu mi-a încetat     

Cunoscând prevederile art.54, lit.j) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

-         

 

 
Am desfășurat          

-         

 

 
Nu am desfășurat                activități de poliție politică, astfel cum este defrinită prin lege.

 

Acord privind datele cu caracter personal[7]:

 

 
     Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

 

 
     Consimt ca instituția să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.

 

 
     Consimt ca instituția să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.

 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare.

 Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției și la domeniul funcției publice.









 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data ..........................

Semnătura .................

 



[1] Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau  „foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ şi, respectiv, „utilizator experimentat“.

[2] Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

[3] Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

[4] Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

[5] Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

[6] Se va bifa cu „X“ varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.

[7] Se va bifa cu „X“, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

Denumire angajator .................................................................

Adresa ......................................................................................

CUI ...................................................

Telefon/Fax ..............................................................................

Nr. ............... / Data ............................................

ADEVERINŢĂ

 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................................, posesor/posesoare al B.I./C.I. ............, seria ........, nr. ...................., CNP ..................................., a fost/este angajatul/angajata ............................., în baza actului administrativ de numire nr. ................./ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de .......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ............../..........................., în funcţia/meseria/ocupaţia de1 ......................... .

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 ....................., în specialitatea ....................... .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:

- vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;

- vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/ raporturilor de serviciu):

 








Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/ Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal







 

În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ............................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ............................... .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

 





Data..........................

Numele şi prenumele reprezentantului

legal al angajatorului3
...................................................
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului.....................
Ştampila angajatorului..............................................



___________

1 Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.