Evenimente, noutati, anunturi

ANUNT IMPORTANT!!
privind concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iași
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași cu sediul in Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant nr. 69, jud. Iași organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a două posturi vacante, un post aferent funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S,  Compartimentul Patrimoniul Cultural National Mobil si Imaterial și un post aferent funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S,  Compartimentul Management, Resurse Umane.
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post:
1. pentru ocuparea postului corespunzator funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior la  Compartimentul Patrimoniul Cultural National Mobil si Imaterial studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă trebuie sa fie în domeniul de licență:  istorie;
2. pentru ocuparea postului corespunzator funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior la  Compartimentul Management, Resurse Umane studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă trebuie sa fie in domeniul  de licență: istorie, studiul patrimoniului și arte vizuale.
       Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.
Concursul se desfăşoară la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iasi, Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr 69,  Jud. Iasi:
·         Proba scrisă în data de: 15 decembrie  2016, ora 10.00;
·         Interviul se va desfășura conform art. 56 alin.(1) din Hotărarea Guvernului nr. 611/2008.
           Bibliografia va fi afisata la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr 69, Iasi, Jud. Iasi si pe site-ul www.monumenteiasi.ro.
           Dosarele de înscriere pot fi depuse la sediul Direcţiei Judeţeane pentru Cultură Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr 69, Iasi, Jud. Iasi  in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial partea aIII-a.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0232255991.
Director executiv,
Babii Virgil