Legislatie - Monumente istorice

Legislatie

ORDIN nr. 2.398 din 25 iunie 2008

Publicare: 16-11-2008
privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora

ORDIN nr. 2.220 din 19 aprilie 2007

Publicare: 22-11-2007
pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

ORDIN nr. 2.237 din 27 aprilie 2004

Publicare: 15-03-2005
privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

Ordin nr. 2684 din 18/06/2003

Publicare: 23-06-2003
privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia

LEGE nr. 564 din 19 octombrie 2001

Publicare: 31-10-2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondia

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicata*)

Publicare: 31-12-2000
Republicare: 20-11-2006
privind protejarea monumentelor istorice

LEGE nr. 5 din 6 martie 2000

Publicare: 11-04-2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

DISPOZITIE Nr. 5596 - VN / 01.08.2007 pentru completarea Dispozitiei nr. 4.300 – VN / 03.11.2005

privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în domeniul avizarii

HOTARARE nr. 610 din 29 mai 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat

HOTARARE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

D I S P O Z I T I E Nr. 2486 - VN / 15.06.2006

privind precizari cu privire la avizarea proiectelor in sedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, in sectiunile de specialitate ale acesteia sau in Comisiile Regionale ale Monumentelor Istorice

D I S P O Z I T I E Nr. 4300/VN/03.11.2005

privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii

O R D I N Nr. 2434 / 25.10.2006

privind nominalizarea membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a Biroului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a Sectiunilor de specialitate ale acesteia si ale Comisiilor Zonale a Monumentelor Istorice

ORDIN nr. 2435 din 25.10.2006

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice